Postkort

Agle på Inderøy

Katt og kanin...
 
 Startsiden  
 Slekt og historie  
 Fotoalbum  
 Rariteter  
 
Historie :
 Slektsdatabase
 Inderøydatabasen 
 Dokumenter  
 Lenker videre
 
Andre sider:
 Volvo BM st257
 Ferguson TE20
 Astrofoto
 
Tunet på Agle sett fra hovedvegen

Velkommen til småbruket Agle, som ligger på Kjerknesvågen i Inderøy kommune, i Nord-Trøndelag.

Gården har totalt 134 da innmark, av dette er omlag 100 da i drift i dag. Bygningene på gården er stort sett nye, og består i hovedsak av våning, redskapshus, stall og vedskjul/garasje. Gårdstunet er flyttet 150 meter østover i forhold til det gamle, som stammer fra 1840-årene. Et gammelt stabbur som sto i det gamle tunet er ombygd til korntørke.

Gården har en bra skogteig, årlig tilvekst ligger rundt 150 kubikkmeter. I dag er den noe uthogd, det ble blant annet tatt ut rundt 1000 kubikk i forbindelse med byggingen av nytt våningshus rundt 1990. I tillegg har vi tatt ut små slumper de fleste år siden da, en nyårsdag for noen år siden fikk vi også god hjelp av vårherre. Tusen nye kubikkmeter lå strøkent, det lignet 'klapp-legd' i kornåkeren.

Her finner du både aktuelt og historisk stoff om gården, nye og gamle bilder og slektsdata. Vi håper du får en fin tur på sidene våre. Velg fra menyen til venstre.

God tur !

W3C logo The Gimp Tilrettelagt for internett av
jan.olav@agle.no