Framside                              
Teknisk
Komme i gang
Admin

Omstreiferen


NGC 2419 er en kulehop i stjernebildet gaupa, og blir ofte omtalt som "The Galactic Wanderer". Den ligger langt unna, over 300 000 lysår, og det var uklart om denne kulehopen egentlig er en del av vår egen galakse. Enkelte mente det var restene etter en dverggalakse, eller at den beveget seg mer eller mindre fritt mellom galaksene. De siste målingene viser at den går rundt vår egen galakse med en omløpstid på tre milliarder år, og dermed må betraktes som en del av den. Det er ikke enkelt å telle stjernene her, men det er beregnet at den samlede massen av hopen tilsvarer 900 000 av vår egen sol. NGC 2419 er også spesiell av en annen årsak; den har fargede stjerner, og skiller seg derfor ut fra andre slike kulehoper. Som oftest består slike hoper av gamle, jevnaldrede førstegenerasjonstjerner som brenner sakte og lyser hvitt. NGC 2419 er liten og svak, og du må ha en bra kikkert for å se den. Du kan legge fem stykker av den langs bredden av månen.

Katalognavn NGC 2419
Dato 30. mars 2023
Kamera Canon 600D fullspektrum
ISO ISO 1600
Lukkertid 60 sek
Eksponeringer 25 rammer
Kikkert SkyWatcher 200PDS på HEQ5 montering
Brennvidde 200mm
Fokuslengde 1000mm
Guiding Ekos, 50mm x 180mm med dithering på hvert 5. bilde
Forhold Vanskelig. Halv måne en håndsbredd fra målet. Måneskinn i guidekikkerten, noe som ga svært dårlig guiding. Ellers kaldt og vindstilt.
Kalibrering 30 hver av flats, biases og darks.

Den siste av tre stjernehoper mens jeg ventet på skikkelig mørkre. Kikkerten pekte nesten rett mot månen. Overraskensde bra resultat. Ikke noe spektakulært mål, men spesiell. Finner nok ingen kulehop som ligger lengre unna med klart definerte stjerner. Hadde egentlig ventet en uklar dott.