Digitalarkivet: Emigrants from Trondheim 1867-1930.

Agle på Inderøy - Hovedsiden.

Utdrag fra emigrantregistret - sammenstilling av alle registrerte som gjorde bruk av etternavnet 'Agle'. Personer med mulig tilknytning til gården er uthevet. Hentet fra riksarkivet - tabellen er endret i form men ikke i innhold.

År Dato Fornavn Etternavn Siv.
st.
Yrke Kj Alder
/år
Bopel Reisemål Linje Skip Billett Formål Reisetillatelse
Merknader
1892 09.11 Erik Agle ug Arb m 25 Snaasen Minneapolis Minn Allan Volo Bill. bet. i Trondhjem    
1902 05.03 Hilmar Bernhard Pauls. Agle ug Arb m 21å 11m Snaasen Deloraine, Minn Beaver Tasso Bill. bet. i Trondhjem   11/3 Kapt Balchen Meldt selv Rodsed
1902 05.03 Lorntz Olaus Bernts. Agle ug Arb m 21å 11m Snaasen Deloraine, Minn Beaver Tasso Bill. bet. i Trondhjem   11/3 02 Thjemske Kavallerikorps Levanger Till i telegr Rodsed
1902 21.05 Arne Peders. Agle ug Arb m 19 Inderøen Spokane, Wash Allan Salmo Bill. bet. i Trondhjem   22/5 Kapt Arentz Meldt selv
1902 21.05 Erik Agle ug Arb m 33 Amerika Emerson, Can Allan Salmo Bill. bet. i Trondhjem    
1903 11.03 Rasmund Ols. Agle ug Arb m 1881 Snaasen Argyle, Minn Allan Tasso Bill. bet. i Trondhjem   Meldt selv 17/3 03 kapt Sommerschil
1906 11.07 Anna Rafaelsd. (Agle) ug Tj P. k 1884 Beistaden Duluth, Minn Allan Salmo Bill. bet. i Trondhjem a  
1911 01.07 Nils Anders. Agle g skrædder m 1871 Narvik Salt Lake City, Utah Stjerne Midnatsol Bill. bet. i Trondhjem a Till.
1911 04.03 Bernt Ols. Agle ug Skomager m 1886 Snaasen Bottineau, N. Dak. Cunard H. Adelstein Bill. bet. i Trondhjem a Till.
1913 22.04 Therese Nils. Agle ug tjeneste-
pike
k 1895 Narvik Salt Lake City, Utah Skandin. via Xania Bill. bet. i Amerika Reiser til sine for'ldre Amerikanske attester for at de tilh
1913 22.04 Aslaug Nils. Agle ug tjeneste-
pike
k 1897 Narvik Salt Lake City, Utah Skandin. via Xania Bill. bet. i Amerika Reiser til sine for'ldre Amerikanske attester for at de tilh
1914 04.07 Lorents Bents. Agle ug farmer m 1879 Amerika Estevan, Sask. Canadian Eskimo Bill. bet. i Trondhjem Besøk i Snaasen fra 10/12 1913 Att. Snaasen Lensm. Rem. 11/7.14
Amk.borger
1923 14.07 Ben Bernt Agle ug Farmer m 1886 Amerika Canada Star via Xania Cash Retur Amk. borger