Tilrettelagt for internett av Jan Olav Agle E-post: nettsjefen@agle.no Hjemmeside: agle.no

Erkebiskop Gautes registrering av erkebispestolens eiendommer og gårdparter i 1491.

Fra Riksarkivets utg. fra 1926, av Chr. Brinchmann og Johan Agerholt:

(Munch. Saml. nr. 4294 - Hefte paa 12 kvartblade af papir)

p. 1.

    Stolssens landskyld
    Anno Mcdxcprimo

p. 3.

    Jndrøy prestegeld

    Røren

Af Kodhi b. f. iij. span
Af øfre Sadhulberge b. f. iij span
af nædre Sadulberge b. f. iij span
Af Audigsstadhe b. f. j marc
Af Ffolstad. b. f. iij span
Af Steinstad. b. f. ij. span
Af Swarfuade b. f. v. øre
Af Høy b. f. ij. marc
Af Wiik b. f. ij. span
Af øfra Rygwale b. f. iij span
Af nædre Rygwale b. f. iij. span
Af Rydhiaskeidhe b. f. v. aura
Af Berghe b. f. j span
Af Hawghom b. f. øre
   Summa af Røren xxxiij. span. j øre mindre

    Jndrøyn

Af instæ Wardall b. f. j marc
af yttre Wardall b. f. ij span
Af Berghe b. f. ein øre oc iij span
Af Qwistadhom b. f. vj. span
Af Sunnese b. f. vi. span

    Nota at Gaute i Beitzstaden seger at myn herre biskop Olaf køpte
    aff hans werfadher eit audn vppa Sandwallum som heiter
    Naustwalla, et restant de precio ein ku oc iij t.or korn,
    queratur ab Torgylso nostro quomodo se habeat Solutom est

p. 4.

    Jndrøy

Af Rørwiik b. f. j span, oc kallas Sindisaaker
af Haghabergh b. f. ij span
Af Mædhelhws b. f. ij øre
Af Hogdale b. f. iij span, ligger under aut Hallesæter halfft
Af Kleppe b. f. span
Af østre Leira b. f. øre
Af øfsta Wang b. f. j marc
Af Medalwang b. f. j marc
Af netzstæ Wang b. f. øre
Af øfra Noreime b. j marc
af Mykklægarde aut b. f. j ørtug
Af Vpsala b. f. j span
Af Trondestad. b. f. iiij. span
af nædre garden i Lyngstad. b. f. ij span
Af øfre garden i Lyngstad. b. f. j marc
Af Glymstad. oll eign b. f. j marc
Af Gran i nørdre garden b. f. ij øre
Af Agleidh b. f. ij øre
Af Garmaliith aut b. f. j øre
Af By b. f. ij span
Af Hustad. b. f. iij. span
Af Biorko b. f. span
Af Brakastad. b. f. ij øre oc vj. span

    J Wæren

Af Feness b. f. j øre
Af Tangestad. b. f. j øre
Af litlæ Markerhusom b. f. j øre
    Summa af Jndrøyn och Wæren liiij. span, ein øre, oc j ørtug.


Erkebiskop Gautes registrering av kronens eiendommer og gårdparter mellom 1481 - 1510.

(Munch. Saml. nr. 4293 - Hefte paa 12 duodezblade af pergament).

p. 1.

    Konugx jorder
    j Trondelagen

p. 2.

    Vij Gautho med gudz nadh erkebiscop i Nidroos gøre wither-
    lighit ath wij fengo inckthe registrum uppa konungs jordher i
    Trondelagen tha wij anamade leneth aff godrar aminningar konung
    Cristiern som war anno domini Mcdlxxquinto qui etiam annus
    primus institucionis nostre in hoc officio. En thessa effterscriffna
    iordher oc iordeparta hafua wij granliga bespurt oc funneth ath
    the høre waar nadige herre kongen oc kronene till i forna Tronde-
    lag som wij i werie haffua.

p. 3.

    Konungs landskyld i Trondelagen

    Jndrøy fylke

Af Sarshaug b. f. viij span med ij sma audn Winier heither samleigt
Af Skelffue b. f. ij span
Af Bertness b. f. j marc
Af Reithar uppa Saulen b. f. j marc
Af Agleid uppa Sanduallen b. f. ij øre
Af Andesether b. f. j span
Af Sætrom b. f. j span
Af Øfstawang i Vlffwinie sokn b. f. ij øre
Af Almenning aut uppa Saulen b. f. ørtug
Af eit lithet audn wid Steinestade uppa Røren er ingen leidanger
   fore gierder
Af Wærestada b. f. j øre
Af Reffsaass b. f. j øre
Af Stokkom yttre gardhen b. f. j øre