News
Inderøydatabasen
Monday, November 13, 2023 10:40 PM

Denne databasen inneholder alle fødsler registrert i kirkebøkene i gamle Inderøy mellom 1733 og 1924 med unntak av året 1879 i sin helhet og Salberg og Hustad sogn mellom 1880 og 1924. Den opprinnelige datafilen inneholdt 50853 unike oppføringer, dvs. 16951 registrerte fødsler.

Databasen består i hovedsak av enkeltfamilier med barn, mor og far. Der det har vært 100% likhet i foreldres navn har søskenflokkene blitt samlet automatisk og duplikate foreldre er fjernet. Det vil fremdeles være dobbeloppføringer, pga. prestens stavemåte av navn og slektsnavn. Prøv alternative søk med ulike stavinger.

De som en gang har vært barn og siden er blitt foreldre vil også opptre som duplikater. Målet er å koble alle ihop og fjerne alle duplikater, men det vil ta tid. Det jobbes også med å legge inn de dataseriene som mangler for å få databasen komplett. Dette er pågående arbeid. Feil vil forekomme. Det er kjente feil i det orginale datagrunnlaget, og nye feil kan komme til. Databasen er ment som et hjelpemiddel, alle opplysninger man vil bruke bør kontrolleres mot kirkebøkene.