Postkort

Agle på Inderøy

Katt og kanin...
 
 Startsiden  
 Slekt og historie  
 Fotoalbum  
 Rariteter  
 
Historie :
 Slektsdatabase
 Dokumenter  
 
Andre sider:
 Volvo BM st257
 Ferguson TE20
 Astrofoto
 Snarveger og linker
 

Her finner du lenker til større dokumenter som gjør seg best i full bredde uten bakgrunn. Dokumentene dukker opp i egne vinduer.

Stein   Folketellingene i 1801, 1865, 1875, 1891 og 1900.
        Systematisk oversikt over alle bosatt på Agle og
            husmannsplassene, med korte kommentarer.

Stein   Inderøy-bøkene.
        Om gården og husmannsplassene, uredigert med enkelte feil.

Stein   Emigranter fra Trondheim 1867-1930.
        Alle registrert med etternavnet 'Agle'.

Stein   Aslak Bolt's Jordebok - Sandvollan skipreide.

Stein   Erkebiskop Gaute's jordebok for Inderøy.

Stein   Steinvikholm's og Trondheims lensregnskap 1548 - 1559.

Stein   Inderøens Jordebok - Schielffen Tinglaug 1661.

Stein   Sagnøya i Beistadfjorden.
        Tekst av Geir Grønnesby.


W3C logo The Gimp Tilrettelagt for internett av
jan.olav@agle.no