Registre og oversikter

Lenkene åpner seg i nye faner i nettleseren. De kan stenges uten at denne siden forsvinner.
Bruk de innebygde søkefunksjonene i nettleseren din til å lete og navigere.
Alle html-filene står på egne ben. Dersom du laster ned en kopi på din egen datamaskin
kan den åpnes i nettlesen din og den vil se lik ut. En slik fil kan også sendes som epostvedlegg.
De fleste filene her er konvertert til PDF for de som foretrekker det, eller ønsker å ta ferdig formattert
utskrift. Disse PDF-filene kan inneholde lenker som ikke virker, eller tar deg tilbake hit.

Med forbehold om feil og mangler.

HTML-filer for nettlesere
Fødte Inderøy - 1733-1924 - Sortert på navn - med lenker
Fødte Inderøy - 1733-1924 - Sortert på navn - uten lenker

Viede Inderøy - 1802-1945 - Sortert på brud og brudgom - med lenker

Døde Inderøy - 1735-1940 - Sortert på navn - med lenker
Døde Inderøy - 1735-1940 - Sortert på navn - uten lenker

Statistikk: Døde i barsel 1733-1924 kronologisk
Statistikk: Dødsårsaker ført i kirkebøkene i Inderøy i årene 1735-1878
Statistikk: Årlig antall fødte og døde 1735-1924
Statistikk: Dødsårsak og merknad 1735-1878 kronologisk

PDF-filer for PDF-lesere og ferdig formatert utskrift
Fødte Inderøy - 1733-1924 - 1460 sider stående A4 - 15,2 MB
Viede Inderøy - 1802-1945 - med lenker - 382 sider stående A4 - 25 MB
Viede Inderøy - 1802-1945 - uten lenker - 382 sider stående A4 - 20 MB
Døde Inderøy - 1735-1940 - 620 sider liggende A4 - 10 MB

Christofferslekta på Råde, av John Aasum
Register for Lokalhistorisk rom - oppdatert 2022
Register - Eynni Idri - 2020
Artikkelregister - Årboka for Nord-Trøndelag Historielag
Emneregister - Årboka for Nord-Trøndelag Historielag
Inderøydatabasen - pågående arbeid

Direkte lenker til sider på den nye portalen til Digitalarkivet

Satt sammen av slektsnemda, Inderøy museums- og historielag v/ Jan Olav Agle. Sist oppdatert 18. september 2019.

Lenkene åpnes i ny fane, eller nytt vindu i nettleseren. Gi beskjed til jan.olav@agle.no dersom noen er ødelagte eller du savner noen som burde være her.

Manntallet 1701, nr. 15: Inderøy fogderi og Namdal fogderi
Lokal folketelling 1755 for 1729P Inderøy prestegjeld
Lokal folketelling 1776 for 1722P Ytterøy prestegjeld
Lokal folketelling 1791 for 1722P Ytterøy prestegjeld
Lokal folketelling 1797 for 1722S1 Ytterøy sokn, 1723S2 Mosvik sokn

Folketelling 1801 for 1729P Inderøy prestegjeld
Folketelling 1801 for 1722P Ytterøy prestegjeld

Lokal folketelling 1810 for 1722P Ytterøy prestegjeld

Folketelling 1865 for 1729P Inderøy prestegjeld
Folketelling 1865 for 1722P Ytterøy prestegjeld

Folketelling 1875 for 1729P Inderøy prestegjeld (ufullstendig)
Folketelling 1875 for 1722P Ytterøy prestegjeld

Folketelling 1891 for 1729 Inderøy herred (ufullstendig)
Folketelling 1891 for 1723 Mosvik og Verran herred (ufullstendig)

Folketelling 1900 for 1729 Inderøy herred
Folketelling 1900 for 1723 Mosvik og Verran herred

Folketelling 1910 for 1729 Inderøy herred
Folketelling 1910 for 1728 Sandvollan herred
Folketelling 1910 for 1730 Røra herred
Folketelling 1910 for 1723 Mosvik herred

Folketelling 1920 for 1729 Inderøy herred
Folketelling 1920 for 1728 Sandvollan herred
Folketelling 1920 for 1730 Røra herred
Folketelling 1920 for 1723 Mosvik herred

Emigranter over Trondheim

Scannede kirkebøker - Inderøy
Scannede kirkebøker - Mosvik sogn

Søkbare kirkebøker - Inderøy
Søkbare kirkebøker - Mosvik

Nabosogn, en del overlapping pga. endrede sognegrenser opp gjennom årene

Søkbare kirkebøker - Verran, Sparbu og Verdal
Søkbare kirkebøker - Steinkjer, Beistad og Egge
Søkbare kirkebøker - Kvam, Malm og Snåsa

Scannede kirkebøker - Verran, Sparbu og Verdal
Scannede kirkebøker - Steinkjer, Beistad og Egge
Scannede kirkebøker - Kvam, Malm og Snåsa

Søkbare militære ruller - Nord-Trøndelag

Skifteregister for Inderøy og Ytterøy prestegjeld 1689-1751
Skifteregister for Ytterøy og Inderøy tinglag 1751-1803

Inderøy sorenskriveri, 2/2A/2Aa/L0024: Panteregister nr. 24, 1893-1951
Inderøy sorenskriveri, 2/2A/2Aa/L0025: Panteregister nr. 25, 1914-1951 (tillegg)
Inderøy sorenskriveri, 2/2A/2Aa/L0026: Panteregister nr. 26, 1893-1938 (Strandstedet Strømmen)
Inderøy sorenskriveri, 2/2B/L0002: Personalpanteregister nr. 2, 1890-1936 (løspant)

Landsomfattende søk i folketellinger

Søk etter personer i folketellingen fra 1801
Søk etter personer i folketellingen fra 1865
Søk etter personer i folketellingen fra 1875
Søk etter personer i folketellingen fra 1891
Søk etter personer i folketellingen fra 1900
Søk etter personer i folketellingen fra 1910
Søk etter personer i folketellingen fra 1920