Fra "Årbok for 1956 - Nord Trøndelag Historielag" side 85 -117.
 

Christofferslekta på Råde og slekter fra Rora og Ytterøy
 
Av John Aasum
 
Bilag til forfatterens slektstavle nr. 8

  Følgende lille slektsopplegg omhandler min mormors mors aner: Marie Johansdatter Naustvold, Inderøy, født 1830 av foreldre Johannes Zakariasen Naustvold og Martha Johnsdatter.
  Omkring midten av det forrige århundre stevnet en jekt inn til brygga ved Galsøya rett utenfor gården Naustvold. På dekket sto en fremmed kar og spilte på fele. De på brygga merket seg at karen holdt buen i venstre hånd og lurte litt på om strengene var motsatt satt opp. I hvert fall fastslo de at fyren var keivhendt. Senere fikk de vite at han var glassmester, født i Trondheim og skulle bl. a. sette inn glassene i kirkevinduene på Hegstad. Spillemann og ungkar var han også, men det siste ble han ikke lenge. 1854 giftet han seg med Marie Naustvold.
  Denne glassmesteren hette Johan Fredrik Iversen Gunnes, f. 1827. Paret bosatte seg i en liten stue ikke langt fra NedreVist på Inderøy, nabogården til Naustvold. Stua kalles i dag Gunnesstua, og den fyltes snart med unger. Johan og Marie fikk 9 barn:
1) Johan Christian Gunnes, f. 22/8 1854, g. m. Petra Aas, datter av gullsmed Mortinius Aas og Marta Marie Eriksdatter i Steinkjer. Johan bosatte seg i Trondheim.
2) Jørgine Margrethe Gunnes, f. 10/7 1856, g. m. John Petter Kaspersen Gangstad. Bosatt på Sandvollan. (Forfatterens besteforeldre).
3) Nicoline Margrethe Gunnes, f. 18/5 1859, g. Lønnem.
4) Mariane Fredrikke Gunnes, f. 23/3 1862, g. Manem.
5) og 6) Oline og Iver Gunnes, f. 13/10 1864,
7) Antonie Gunnes, f. 29/12 1867, g. m. Martin Hamsås (Trondheim).
8) Ole Andreas Gunnes, f. 22/4 1870.
9) Gurine Gunnes, f. 19/8 1873, g. Nordgård, bosatt i Mosjøen.
  Det var så sin sak å skaffe mat til en slik ungeflokk, men det ser ut til at de greide seg bra. Johan var en arbeidsmaur. Da Namsos brente i 1870-årene, hadde han storarbeid med å sette inn glass i de nye husene og tjente bra på det. Men beste dagsfortjenesten fikk han dog da han spilte på en fest for noen skippere der oppe. Det ble 30 daler på dagen, eller rettere sagt natten. Ellers så malte han og syslet med litt av hvert, som vi ikke skal komme inn på her, for det er jo som make til Marie han nevnes.
  Marie Johansdatter ætter på farsiden hovedsaklig fra Røra. På morsiden blir det Ogndal og Sparbu.
   
        Maren Johansdatter Naustvolds farsætt.
  Litt ovenfor Hylla på Røra ligger Austad-gårdene. I begynnelsen av 1600-tallet heter to av oppsitterne Andor og Ottar. Begge hadde odel i sin gård, så en må vel gå ut fra at begge ættet fra Austad-gårdene.
A. Andor Austad, f. ca. 1570, trolig sønn av Olluf Austad, oppsitter i 1549, og denne igjen trolig sønn av Arne Austad, en av skattebøndene i 1520.
B. Ole Andersen, f. 1608, oppsitter Vestre Austad 1664, g. m, Ingeborg Ottesdatter, datter av ovennevnte Ottar Austad. Barn :
C 1 Ottar Olsen Steinstad, f. 1641.
C 2 Rasmus Olsen, f. 1649.
C 3 Andor Olsen, f. 1652.
C 4 Jon Olsen, f. 1656.
C 5 Lars Olsen Bartnes, f. 1659-1691, g. m. Gjertrud Mortensd. Lars var oppsitter på Østre Bartnes (se Årboka 1955, s. 54).
C 6 Marit Olsdatter, g. m. Oluf Larsen Norem, d. 1708.
C 1 Ottar Olsen, f. 1641, d. 1712, g. 1. g. med enken Gunild Olsdatter, d. 1699, 2. g. med enken Sønøf Pedersdatter. Allerede i 1664 er Ottar nevnt som en av oppsitterne på Steinstad, Røra. Og han blir sittende på gården et halvt århundre. Men han sliter tungt. Et tiår sitter han bare som bruker. 1696 brenner husene på gården og "bondens middel den størstedel blir lagt i aske, hvor han er fallen i ytterste armod og formår ikke å svare for sine skatter". Noen år etter dør hans første kone Gunild. Buet er beskjedent og ga et overskudd på ca. 17 Rdlr. Et par hester, noen kyr og geiter, garnbåt og 4 sildgarn, 1/8 part i en saltkjel. Et par år senere gifter Ottar seg med enken etter Jørgen Gundersen Hammer (d. 1698). Det var Sønøf Pedersdatter. I første gifte hadde han 4 barn, i det andre 2. Ottars barn med Gunild:
D 1 Erik Ottersen, f. 1669.
D 2 Ingeborg Ottesdatter, f. 1679.
D 3 Ole Ottersen, f. 1681.
D 4 Helle Ottersdatter, f. 1684.
  (Gunilds barn i forrige gifte var Beret Eriksdatter, f. 1667).
  Ottars barn med Sønøf:
D 5 Ingeborg Ottesdatter, f. 1702.
D 6 Jørgen Ottesen, f. 1703.
  (Sønøf hadde i forrige ekteskap 3 barn: Gunder, Peder og Berethe).
D 2 Ingeborg Ottesdatter, f. 1679 (levde i 1762) g.m. Haldor Person (Zakariassen?) Det ble Haldor som ble oppsitter etter svigerfaren. Han satt med gården helt til 1740. Denne Haldor kan være den dreng som Peder Iversen Grande (Røra) hadde i følge folketellingen 1701. Han var oppført som Haldor Pedersen 16 år. I et skifte på Norem etter Joen Olsen i 1738 nevnes som en av formynderne Haldor Zackariassen Steinstad. Kanskje det er feilskrevet etternavnet en av de to plasser, eller at det er to forskjellige personer (Joen Olsen Norem var søskenbarn til Ingeborg Ottesdatter Steinstad, kona til Haldor Steinstad. Haldor som ble bygselmann på Steinstad 1713, var fri bygselavgift, da det falt i hans lodd å bygge opp husa på gården. Hans lodd ble det også å ta imot svensken under Armfeldt-felttoget 1718. Svenskene strauk av garde med 3 hester, 6 kyr og okser, en gris, 6 tønner havre samt matvarer og klær. Mens våre tropper brente opp en skigard. Skadetaksten ble 68 Rdlr. Fem år senere var buskapen 9 storfe, 1 hest, 1 fole, 10 sauer og 5 geiter.
E 1 Gunild Haldorsdatter, f. 1715, g.m. Tørris Bårdsen, f. 1706, d. 1765. Historien fra forrige generasjon gjentar seg. Tørris blir oppsitter etter svigerfaren. Det er usikkert hvor Tørris kom fra, men av de mange spor vil jeg nevne det jeg tror har mest for seg. I et skifte på Røsche 25/9 1704 etter en Eschild Jacobsen (f. ca. 1643) vises at Eschilds bror, Rasmus Jacobsen, hadde en sønn, Bård Rasmussen, som i 1704 bor på Fleskhus i Verdal. Bårds yngste søster bor hos ham. I følge Verdalsboka, b. III, side 26, er det en Tørris Tørrisen som dør på Fleskhus Lille i 1706. Det er ikke så fjernt å anta at Bård Rasmussen var gift med en datter til denne Tørris, og fulgte en skikken med navneoppkallingen måtte sønn nr. 1 (eller 2) få navnet Tørris Bårdsen. Det er jo ikke langt fra Steinstad til Fleskhus. Sønnen til Tørris Bårdsen Steinstad, Zacharias, som bygslet Naustvold på Inderøy, merket seg ut p.g.a. dialekten. Han skulle ha disse typiske spisse eer som særpreget verdalingene, og dette la selvsagt folkene på Inderøy merke til. (Dette kunne også peke derhen at faren var verdaling). Men verdaling eller ikke, Tørris bygslet Steinstad i 1740 og kjøpte den i 1755 for 210 Rdlr. I skiftet etter ham 1766 står gården i 250 Rdlr og boet er på 415 Rdlr. Enken satt med gården til 1770. Tørris og Gunild hadde barna:
F 1 Ingebrigt Tørrisen, f. 1737.
F 2 Haldor Tørrisen, 1740-1819. Bonde på Steinstad (se A. Ystads Ættetavler, s. 19 og 33).
F 3 Siri Tørrisdatter, f. 1745.
F 4 Bent Tørrisen, f. 1749.
F 5 Ingeborg Tørrisdatter, f. 1751 (1744?)
F 6 Zacharias Tørrisen Maustvold, f. 1752.
F 7 Anne Tørrisdatter, f. 1754, d. 1781, g. m. Lars Olsen.
F 8 Tørris Tørrisen, f. 1758.
F 6 Zacarias Tørrisen Naustvold, f. 1752, g. m. Maren Johansdatter, f. 5/12 1756. Zacarias var grenader og nærmest forlovet med en jente fra Røra. Men i et vertsskap på en av Salberg-gårdene kom det en kjelke i vegen for den forbindelsen, og "kjelken" var Maren Johansdatter fra Ytterøy. Hennes foreldre var Johan Hansen og Sølvie Hansdatter, som forlovet seg i Beitstad 27/10 1741 og giftet seg på Ytterøy 22/4 1742. Han er nevnt som korporal i Nils Bulls compani og stedbestemt til Glasø, Beitstad. Sølvie er f. 16/2 1721 på Laugsand, Ytterøy, av foreldre Hans Johansen Laugsand (1685-1743) og Mali Søaldsdatter f. 1684 i Mosvik, datter av Søald Gunnersen (1660-1696), oppsitter på Lille-Dalen i Mosvik og sønn av forrige oppsitter: Gunnar, f. 1610. Foruten Sølvie hadde Hans og Mali barna: Johan f. 1713 og Hans f. 1715. Den siste levde ennå i 1801 og da som kårmann på Laugsand. Foruten Sølvie hadde de en datter, Mali, g. m. Ole Jørstad, Inderøy. Zacarias Tørrisen bygslet Naustvold, Inderøy 1787. Han og Maren hadde barna:
G 1 Tørris Sakariassen, f. 1779.
G 2 Siri Sakariassen, f. 1782.
G 3 Johannes Sakariassen, f. 1787.
G 4 Sakkarias Sakariasen, f. 27/9 1789.
G 5 Gunild Sakariassen, f. 1793.
G 3 Johannes Sakariassen Naustvold, f. 1787, g. 1815 m. Martha Jonsdatter Vist, Sparbu. Johannes var med i 7-årskrigen 1807-1814. Da han kommer heim bygsler han farsgården og gifter seg samme år. Gården har han til 1849. Et av de siste åra brenner hovedlåna. Tømmer til nyhuset blir hentet fra Setten i Ogndal. Det var søsteren til Martha som var bondekone der. Johannes og Martha hadde 9 barn:
H 1 Sakarias Johansen, f. 1815, d. 1896, g. m. Tale Bergitte Sivertsdatter Flatås, f. 1812. Sakarias sa fra seg gården og ble husmann på Bergåkeren under gården. Han bygde hus der i 1848. Barn:
I 1 Marta Olava, f. 1842.
I 2 Jon Sakarias, f. 1847.
I 3 Sivert, f. 1849.
H 2 Tørris Johannesen, f. 1819, d. 1890, g. m. Anne Marie Larsdatter Verstad, f. 1823, d. 1908, datter av Lars Nilsen Stor-Verstad og Martha Jørgensdatter. Tørris ble bonde på Naustvold etter faren. Barn:
I 1 Teodor Tørrisen (1856-1931) g. m. Elise Jørgensdatter Agle. Teodor ble eier av Naustvold.
I 2 Laura Tørrisdatter, g. m. Lornts Sørensen Verstad.
I 3 Massiana Tørrisdatter, g. m. Petter Hansen Verstad.
I 4 Odin Tørrisen (Amerika).
H 4 Maria Johannesdatter, f. 1830, g. m. Johan Fredrik Iversen Gunnes (se foran).
H 3 Grete Bergitte Johannesdatter, g. m. Lornts Aarfald.
I 1 Petter Lorntsen, d. 1932, graver i Sakshaug kirke.
H 5 Johannes Johannesen, g. m. Serine Sivertsdatter Vist-aunet. Husmann på Storsveet under Vistaunet. 8 barn:
I 1 Johan Johannesen, f. 1842.
I 2 John Johannesen, f. 1843.
I 3 Margrethe Johannesdatter, f. 1845.
I 4 Kristian Johannesen, f. 1846 (Amerika).
I 5 Jonetta Johannesdatter, g. m. Lornts Arntsen Hokstad (Amerika).
I 6 Sara Marie Johannesdatter, g. i USA m. Sakarias S. Flatås.
I 7 Anton Johannesen, f. 1855 (Amerika).
I 8 Karoline, f. 1858, g. m. Jon Stefeniasen Ydse, Verdal.
H 6 Kristian Johannesen, g. m. Ingeborganna Ingebrigtsdatter Vist, f. Gran, enke etter Ole Jørgensen Vist og datter av Ingebrigt Hansen Nordre-Gran, f. 1772 og Anne Andersdatter, f. Hekstad.
H 7 Johan Johannesen, gift på Setten.
H 8 Anne Margrethe, f. 1825, d. 1903, 1. g. m. Ole Johannesen Vist Nedre, 2. g. m. Olaus Sivertsen Flatås. Barn:
l 1 Jon Olsen (Nordland).
I 2 Gunneriur, Olsen, g. m. Jonetta Olsdatter Vikan, bosatt i Skogn.
I 3 Anton Olsen Eiskildsvika, g. m. Gurine Olsdatter Norumplass.
I 4 Edvard Olsen, 1856-1939. Bonde på Øvre-Vist., g. m. Anna Hansdatter Verstad 1859-1932. Barn av 2. gifte:
I 5 Severine, f. 1865, g. m. Petter Mortinussen Klepp.
I 6 Ole 0. Wist, f. 1867. Bonde på Vist Nedre, g. m. Maren Johannesd. Lyngstad, 1865-1935.
I 7 Anna, 1871-1942, g. m. Thomas Tessem 1872-1952.
H 9 Serine Olava Johannesdatter, g. m. Andreas Steffensen Ersås.
G 2 Siri Sakariasdatter Naustvold 1782-1829, g. m. Otter Olsen Glømstad (eier av Glømstad og sønn av forrige eier Ole Ottersen Glømstad, f. på Bosnes og Eli Andersdatter. (Ole delte gården mellom to av sine sønner).
H 1 Sakarias Ottersen, f. 1806. Bonde på Glømstad, g. m. Nella Nilsdatter Vist 1808-1883.
I 1 Serine Margrete Sakariasd., f. 1841, g. m. Jacob Olsen Vist, f. 1838.
I 2 Nikoline Sakariasdatter, f. 1845, d. 1916, g. m. Elling Andreas Einarsen Flatås, f. 1848.
H 2 Ola Ottersen, f. 1807, husmann under Glømstad, g. m. Margret Hansd. Ferstad.
I 1 Anna Serine, f. 1841.
I 2 Serine, f. 1845, g. m. Iver Nilsen Ferstadmoen.
I 3 Jon, gift, bosatt i Frol.
I 4 Petter, f. 1852.
I 5 Olava, g. m. Elling Gangstadmarken.
I 6 Ole, f. 1862, g. m. Oline Ingebrigtsdatter Sakshaug.
H 3 Johannes Ottersen, f. 1811, d. ugift.
H 4 Otte Ottersen, f. 1813, d. ugift.
H 5 Eln Marie Ottersdatter, g. m. Lars Johannesen Vist. Husmann på Kringjerdet.
H 6 Tale Marie Ottesdatter, f. 1818, g. m. Johan Johansen Tømtås, husmann.
H 7 Serine Ottesdatter, f. 1821, g. m. Ingebrigt Pedersen Hestveit Øvre.
H 8 Marta Ottesdatter, f. 1823, g. m. enkemann Petter Sivertsen Vistaunet.
G 4 Sakarias Sakariassen, f. 1789, g. 16/7 1812 i Trondheim med Serine Halseth. Sakarias var livtjener hos Meineke i Trondheim og ble kalt "Vakker-Sakarias". Barn:
H 1 Maria Sakariasdatter, g. m. Petter Sivertsen Vistaunet.
I 1 Sivert.
I 2 Grete.
H 2 Albertine Sakariasdatter.
H 3 Sakarias Sakariasen.
G 5 Gunild Sakariasdatter, f. 1793, d. 1873, g. m. Lars Pedersen Ingjerd (1787-1875), sønn av Peder Rasmussen Vatn og Barbro Larsdatter Bosnes. Lars ble eier av Ingjerd 1816 etter sin stefar, Jørgen Einersen Anset.
H 1 Sakarias Larsen, f. 1814-1865, g. m. Grete Pedersdatter Anset 1818-1886.
I 1 Anne Gurine Sakariasd. 1855-1942, g. m. Jon Kristiansen Refsås, 1846-1926.
I 2 Petter Lornts Sakariassen Ingjerd, 1857-1928, g. m. Marta Olavsdatter Thun, Verran 1857-1936.
I 3 Betta Kjerstine Sakariasdatter, f. 1861, d. 1884.
   
  Maren Johansdatter Naustvolds morsætt (Christofferslekta på Råde)
A. Christoffer Olsen Råde nedre, Ogndal, f. 1604, g. m. Marit Olsdatter, d. 1692. Christoffer eide det meste av gården selv. Dette var heller sjeldent på den tiden. Av gårdens 1 1/2 sp. eide han 1 sp. 14 marklaug i 1668. Han eide også en liten part i den andre Rådesgård (11 mkl.) foruten de 20 mkl. han eide i en av Settengårdene. Christoffer levde ennå i 1701. Han var da 97 år og blind. Christoffer og Marit hadde seks barn:
B 1 Ole Christoffersen Råde, f. 1651, g. m. Anne Andersdatter Helge.
B 2 Paul Christoffersen Forfonn (Stod), f. 1656, g. m. Marit Pedersdatter.
B 3 Ingeborg Cristoffersdatter, g. m. lensmann Lars Nilsen Råde øvre.
B 4 Ranni Christoffersen, g. m. Ole Fossum.
B 5 Marit Christoffersdatter, g. m. Anders Larsen, nedre Løed.
B 6 Anne Christoffersdatter. 1. g. m. Rasmus Helge, 2. g.m. Halstein Olufsen Lenn, Sparbu.
B 1 Ole Christoffersen Råde 1651-1721, g. m. Anne Andersdatter Helge, datter av Anders Helge, f. 1610. I 1708 løste Ole ut Reinskloster som hadde en liten part i gården. (Kongen hadde 1/2 øre i gården som i 1757 ble utløst av hans sønnesønn for 9 Rdlr.) Barn:
C 1 Christoffer Olsen, f. 1688.
C 2 Anders Olsen, f. 1693.
C 3 Rasmus Olsen.
C 1 Christoffer Olsen Råde 1688-1746, g. m. Gjertrud Andersdatter Rygh, 1686-1771, datter av Anders Nilsen Rygh, f. 1649 og Siri Ingebrigtsdatter. Anders Ryghs foreldre: Nils Jacobsen Holtan, f. 1603 og Gjertrud Eriksdatter, født på Naust ved Mære. Hennes far Erik Naust, var f. ca. 1575. I ufreden 1718 hadde en svensk avdeling kvarter på Råde. Gjertrud Andersdatter greidde ved sin snarrådighet å lure unna kornet for svenskene. Snarrådigheten lå vel i blodet, for moren, Siri Ingebrigtsdatter på Rygh, viste også sine evner i så måte da svenskene kom til gards. Siri var alene på garden da en flokk skrubbsultne svensker kom og ville inn på stabburet. Og Siri var nødt til å låse opp stabbursdøra for dem. Det var ille nok, men verre var det om "gjestene" skulle komme over tredallen med sølvpenger som sto der inne. Siri låste opp, gikk først inn med svenskeflokken etter. Svenskene kastet seg over maten, mens Siri gikk rett mot dallen med pengene, skrevde over den slik at hun skjulte den under stakken, samtidig som hun vendte front mot svenskene. Svenskene sa at hun kunne gå, for de greidde å forsyne seg selv, men kjerringa mente at hun var vertinnen og hadde rett til å stå i eget hus. Og sto gjorde hun mens svenskene rensket buret for mat før de strauk sin veg. Siri var den siste som forlot buret. Tømt for mat var det, men pengene var berget. Skadetaksten for herjingene på Rygh var 136 Rdlr, herav 15 Rdlr i mat. Christoffer og Gjertruds barn:
D 1 Ole Christoffersen Råde, f. 1717-1786.
D 2 Karen Christoffersdatter, f. 1719.
D 3 Anders Christoffersen, f. 1723.
D 4 Ane Christoffersdatter, f. 1720.
D 5 Siri Christoffersdatter, f. 1732.
D 1 Ole Christoffersen Råde, f. 1717, d. 1786, g. 1748 m. Benedicte Johnsdatter Rannem, f. 1726, d. 1815, datter av John Bårdsen Rannem 1681-1734 og Gjertrud Olsdatter, 1681-1749. John Rannem var sønn av Bård Bårdsen Rannem, f. 1641 og Beret Olsdatter, f. på Lein, datter av Ole Jonsen Lein, 1625-1712 og Marithe Pedersdatter. Ole og Benedictes barn:
E 1 Gjertrud Olsdatter, f. 1749.
E 2 Karen Olsdatter, f. 1750 (Risberg).
E 3 Christoffer Olsen, f. 1753 (Råde).
E 4 John Olsen, f. 1755 (Vist).
E 5 Siri Olsdatter (Setten)
E 6 Rasmus Olsen (f. 1760)
E 7 Nils Olsen, f. 1765 (Fisknes)
E 8 Gjertrud Olsdatter, f. 1758 (Fossum)
E 4 John Olsen, f. 1755, d. 1835, g. 5/12 1776 med Anna Olsdatter, Sem Øvre i Sparbu, f. 1757, datter av Ole Olsen Sem og Malena Johansdatter. Ole O. Sem var f. 1717 på Bjerkem i Henning. Faren hette også Ole Olsen f. 1698, g. m. Guru Jonsdatter, f. 1698, datter av Joen Olsen Strand, Sparbu. Farfaren til Ole O. Sem var også oppsitter på Bjerkem og hette Ole Hansen, f. 1641. Ole Sem og Malena Johansdatter gifter seg 18/6 1747. I 1755 kjøper han Sem Øvre for 280 Rdlr fra Melhus prestegård. Ole gravlegges 4. august 1775. Boets inntekt var 661 Rdlr, 3 ort 10 sk. Ole og Malena hadde 7 døtre, og det ser ut til at bare de 4 yngste overlevde faren. Den eldste av disse, Berethe, ble gift med Ole Schiefloe, stigeren fra Mokk. Den nesteldste var så Anna som giftet seg med ovennevnte John Olsen Råde (E 4). Den tredje hette Kirsten og den yngste Olava som var 15 år da faren døde. Hun giftet seg med Nils Olsen Råde, en yngre bror av John. Malena Johansdatters laugverge var Rasmus Johansen Holen, og formynder for de umyndige døtre var deres farbror, Svend Olsen Bjerkem. Boet hadde et beger og 6 skjeer av sølv samt endel tinnsaker. Komplett brennevinspande av kobber manglet heller ikke. En god del jernfang, bl. a. en tekjel. Tre stykker høvler, naver og hammer tyder på at det ble drevet endel snekkering til husbehov. Biblioteket var overkommelig med sin bibel og Møllers huspostil. Tre hester, bl.a. en rød dragonhest, verdsatt til 22 Rdlr. (Sem var dragonkvarter) 11 kyr og 2 okser, samt sauer, geiter og svin som var buskapen. Interessant er det å se hvordan øvrigheten dekker de 22 Rdlr som skifteforvalteren krever utlagt til dekning av de offentlige medgåtte omkostninger. Det er sølvbegeret, en hest, en blårandet bolster med fjærfylling, et stort malt skap med lås, messing lysestaker og ellers småting av god bruksverdi. Men selv om øvrigheten plukket til seg de beste ting, ble det bra "medel" enken og døtrene satt igjen med. Videre ser en at den gifte datteren, Berethe, hadde fått bra heimegifte, for de 3 ugifte fordrer uti jevne tilsammen 108 Rdlr. John Olsen Råde og Anna bodde på Sem i 1777, da hans svoger og søskenbarn, stigeren Ole Pedersen Schiefloe, kjøpte Sem på odelsretten til sin kone Berethe. Om det tok tid for stigeren å løse ut arvepartene, vet jeg ikke, men John og Anna ble boende på Sem helt til ca. 1782. Johns kone eide en part i Sem på 50 Rdlr. I boka "Skjefloslegten" av P. 0. Skjeflo, står det at John Råde kjøpte og flyttet til Kirk-Skei i Ogndalen (s. 60). I tilfelle dette er riktig, ble han i hvert fall ingen gammelost der, for i 1783 er han på Rognan. Han kjøper Rognan Lille 26/3 1783 av Erich Erichsen Rognan for 350 Rdlr med kår til Erich og kone Randi Andersdatter. Her bor John og Anna i ca. 5 år. Den 2/1 1788 selger han gården for 399 Rdlr til Svend Andersen Haugdahl. Samme dag selger han Øvre Fisknes til sin yngste bror Nils Olsen Råde. Denne gården fikk han skjøte på i september året før. Pengene hadde han god bruk for, da han også samme dag, 2/1 1788, kjøpte Hamsås på Inderøy for 950 Rdlr. På Hamsås blir han ca. 6 år. Den 19. mars 1795 får han skjøte på nedre Vist i Sparbu for 1220 Rdlr. John hadde nærmest fått til vane å selge gårder, men det går en historie om at egentlig var det ikke meningen å selge Hamsås. Så var det i et selskap at praten mellom gubbene gikk om gode og dårlige gårder. John framholdt at Hamsås var en skitgård. Han ble da spurt om han ville selge, og sa seg villig til det hvis noen ga ham den pris han forlangte. Han sa sin pris og ble tatt på ordet - og ordet bandt selv om mannen kanskje var påvirket av nøgda med brennevin, og således ikke hadde kontroll over ord og vurderingsevne. Slik ble det at John måtte forlate Hamsås. Det var vinters tid og det lille han fikk med seg fikk han plass til i sleden, heri inkludert kone og 7-8 unger. I Hamsåsbakkene skal han ha snudd seg og sett oppover mot gården og ytret det ønske at måtte hans ettermann på Hamsås bli like fattig som han, John, var nå. Så langt tradisjonen. Men så lutfattig var nok ikke den godeste John. Salgssummen for Hamsås lød på 1750 Rdlr. Tinglyst skjøte den 21. mars 1795. John døde på Vist i 1835. Til tross for at John og Anna flyttet uvanlig mye, fikk de da tid til å formere seg, for de satte 9 barn til verden:
F 1 Benedieta Johnsdatter Vist, f. 1777 på Sem, g. 1800 i Mære kirke med Tørber Johansen Langås, f. 1770. De flyttet til Bjørnør, da Torber kjøpte Hopstad gård der.
F 2 Ole Johnsen Vist, f. 1780, d. liten.
F 3 Malena Johnsdatter Vist, f. 1781 på Sem, g. 19/9 1816 i Mære kirke med Mikkel Ingebrigtsen Gran, f. 1789, d. 1845, sønn av Ingebrigt Mikkelsen Gran - d. 1798 og Kirsti Olsdatter, f. 1755, d. 1835. Mikkel var på mange måter en uvanlig kar. Han kaltes "songar-mikkel" og var en god sanger, men en dårlig ektemann. I hvert fall lå ikke enegifte for ham, og ekteskapet ble oppløst i Mære kirke. Han var ellers en driftig og foretaksom kar. 1812 tok han over Sør-Gran etter faren. 1835 kjøpte han Verstad store sammen med en annen. Under storstormen oktober 1837 ble låven flyttet tvers over vegen, og Mikkel måtte rive og bygge nytt. Kvernbruk drev han også med. Her hadde han flere gjenvordigheter med byggingen og kanskje andre også. 18. mai 1845 tar han livet av seg i heimen til en av sine kvinnebekjentskaper. I 1841 hadde Mikkel solgt gården til sin bror Per Ingebrigtsen og søstersønnen Nils Sivertsen, og tar da av kår til sin fraskilte kone, Malena, som hadde bodd i en stue på Vistenget. Dette trekk gir mannen reisning og forsoning, og for dette bør han huskes.
F 4 Ole Johnsen Vist, f. 1783 11/11 på Rognan, g. 18/8 med Elisabeth Jørgensdatter Agle, Sandvollan, f. 1794. Datter av Jørgen Person Geilvoll, Sparbu, bonde på Agle (f. 1746) og Dortea Olsdatter Skjevlo - Ole kjøpte Vist av faren i 1812 for 2000 Rdlr og kår til foreldrene. I 1817 kjøpte han Agle av svigermoren for 800 Spesiedaler samtidig som han solgte farsgården til broren Johannes for det samme beløp. Sønnen til Ole:
G 1 Jørgen Chr. Olsen 1816-1894, bonde på, Agle, g. m. Ingeborganna Persdatter Andset.
H 1 Jon Jørgensen, 1847-1929, g. m. Ragnhild Gabrielsdatter Hembre, d. 1916. Bonde på Hembre.
H 2 Petter Andreas Olsen, d. 1890, g. 1. g.: Anna Olava Haugan 1861-1882. G. 2. g.: Anna Johansdatter. Bonde på Agle.
H 3 Oline (ugift).
H 4 Elise Olsdatter, g. m. Teodor Naustvolden 1856-1931. Teodor hadde Agle en tid før brorsønnen Jørren Pettersen (sønn av H 2) overtok gården på odel.
H 5 Anton Olsen (ugift).
F 5 Olava Jonsdatter Vist, f. 14/5 1786 på Rognan, d. 1830, g. 7/11 1811 med Tørber Pedersen Holan, f. 1783. Bonde på Holan, Sparbu, sønn av Peder Mortensen Holan, f. 1747 og Beret Torbergsdatter, født på Løe 1739, d. 1835. Farfaren til Tørber var også oppsitter på Holan. Han hette Morten Pedersen (1702-1770) g. m. Marit Johansdatter (d. 1763). Beret, moren til Tørber, var datter av Torber Mortensen Løe (1711-1777) og Giertru Andersdatter. Olava og Tørbers barn:
G 1 Mette Marie Torbergsdatter, f. 1812, g. 1837 med Andreas Pedersen, f. 1818 i Trondheim, sønn av Peder Christoffersen Lie.
G 2 Ane Torbergsdatter, f. 1814, g. 1837 med Jørgen Sivertsen Naustvold, f. 1815, sønn av Sivert Jørgensen Naustvold, Inderøy.
G 3 Johan Petter Torbergsen, f. 1816, d. 1818.
G 4 Johannes Torbergsen, f. 1818.
G 5 Benjamin Torbergsen, f. 1823, g. 1849 m. Sigrid Pedersdatter Setten, f, 1823 (far Peder Johansen).
G 6 Tale Torbergsdatter, f. 1826.
F 6 Ane Johnsdatter, f. 16/8 1798 på Hamsås, Inderøy, oppholdt seg på Agle i 1835.
F 7 Johannes Johnsen Vist, f. 1790, g. 1819 med Olava Arntsdatter Setten, f. 1800, datter av Arnt Nilsen Setten og Beret Pedersdatter f. Bolås. Foreldrene til Arnt Nilsen var Nils Arntsen Setten (1725-1810) og Marit Andersdatter, f. på Råde 1737. Foreldrene til Nils Setten var Arnt Nilsen Setten, d. 1763 og GuniIle Larsdatter, f. på Røysing. Faren hennes, Lars Andersen Selli, bygslet Røysing 15/4 1703. Som nevnt foran kjøpte Johannes farsgården Vist av broren i 1817, da denne kjøpte Agle.
G 1 John Johansen, f. 24/12 1822. Bonde på Vist etter faren. Han kjøpte så Øvre-Vist.
G 2 Arnt Johansen, f. 1824, g. 1849 med Caroline Olsdatter Bruem, f. 1827, datter av Ole Andersen Bruem og Cassi Einarsdatter (1794-1876). (Cassi var trolig datter av Einar Michelsen Mære).
F 8 Martha Johnsdatter, f. 1793 på Hamsås, g. 1815 m. Johannes Zacariassen Naustvold (se foran).
F 9 Caren Johnsdatter, g. 1817 med Peder Jonsen Setten, sønn av Jon Pedersen Setten (f. 1761) og Siri Olsdatter Råde. Jon Pedersen var sønn av Peder Pedersen Setten og Ragnille Jonsdatter, f. Vibe.
 
Notater om John Olsens (E 4) søsken.
E 1 Gjertrud Olsdatter, f. 1749 på Råde, d. 1778 på Susegg, g. 1769 med Ole Andersen Råde, f. 1745 på Råde Øvre av foreldre Anders Mortensen og Ingeborg Olsdatter Råde. Gjertrud og Ole var først på Fossum, men i 1770 skjøtet Ole Susegg mellom.
F 1 Gjertrud Olsdatter, f. 1769 på Fossum, g. 1792 med Ole Svendsen Bjerkem, f. 1758, bonde på Bjerkem, sønn av Svend Olsen Bjerkem (1727-1811) og Karen Andersdatter Kjørås. Disse giftet seg 1757 og Svend er bror av Ole Olsen Sem, svigerfaren til John Olsen Råde, Vist. Ole Svendsen fikk skjøte fra faren i 1790.
G 1 Karen Olsdatter, f. 1793.
G 2 Ole Olsen, f. 1795, g. 1819 m. Elen Andersdatter Støen, f. 1795.
G 3 Svend Olsen, f. 1797.
G 4 Andreas Olsen, f. 1800, d. 1801.
G 5 Karen Andrea, f. 1802.
G 6 Jeremias Olsen, f. 1805.
G 7 Ane Olsdatter, f. 1809.
G 8 Kristoffer Olsen, f. 1810.
F 2 Anders Olsen Susegg, f. 1771 på Susegg, g. 1. gang 1799 m. Martha Nilsdatter Koldseth 1775-1824. 2. gang 1824 Ranni Nilsdatter Hoset. Anders ble bonde på gården etter faren (1799), broren Ole tar også skjøte på gården og i 1802 løser brødrene ut sin søster Gjertruds arvepart.
G 1 Gjertrud Andersdatter, f. 1799.
G 2 Martha Andersdatter, f. 1801.
G 3 Ole Andersen, f. 1804.
G 4 Nils Andersen, f. 1809, d. 1814.
G 5 Andreas Andersen, f. 1814, ble bonde på gården.
G 6 Nicoline Marie Andersdatter, f. 1820.
F 3 Ole Olsen Susegg, f. 1773, g. 1805 med Ingeborg Nilsdatter Setten.
G 1 Ole Olsen, f. 1806.
G 2 Nils Olsen, f. 1808, skoleholder, g. 1856 med Anne Mortensdatter Selliplass, f. 1807.
G 3 Jeremias Olsen, f. 1810.
G 4 Michel Olsen, f. 1815.
F 4 Ingeborg Olsdatter, f. 1775 (Susegg).
F 5 Rasmus Olsen Susegg, f. 1777, g. m. Beret Johannesd. Suseggplass.
G 1 Ole Rasmussen, f. 1816.
F 6 Ingeborg Olsdatter Susegg, f. 1778, g. 1810 med Johannes Johannesen Susegg.
G 1 Zacharias Johannesen, f. 1810.
G 2 Ole Johannesen, f. 1813.
E 2 Karen Olsdatter, f. 1750, g. 1771 med Ole Olsen Risberg.
F 1 Ole Olsen, f. 1772, g. 1810 med enken Karen Jonsdatter Kjørås. Kvartermester.
F 2 Ole Olsen Røysing.
F 3 Lornts Olsen Brantsegg.
F 4 Kristoffer Olsen Råde.
F 5 Bergitte Olsdatter, g. m. Ole Lustad.
F 6 Olava Olsdatter g. m. Albrigt Fossumplass.
F 7 Gjertrud Olsdatter, f. 1792.
E 3 Christoffer Olsen Råde, f. 1753, g. 1781 med Anne Rasmusdatter Fossum. (Bonde på Råde).
E 5 Siri Olsdatter, g. m. Jon Setten.
F 1 Ragnhild Jonsdatter, f. 1787.
F 2 Peder Jonsen, g. m. Caren Jonsdatter Vist (se foran).
E 6 Gjertrud Olsdatter d. y., f. 1758, g. 1784 med Svend Rasmussen Fossum, sønn av Rasmus Svendsen Fossum (1704-1792).
F 1 Rasmus Svendsen, f. 1794, g. 1817 med Guru Jonsdatter Kjørås, f. 1794, datter av Jon Pedersen Kjørås (Fisknes) og Guru Olsdatter.
E 7 Rasmus Olsen Råde, f. 1760.
E 8 Nils Olsen Råde, f. 1765, d. 1859, g. 1787 med Olava Olsdatter Sem, 1762-1857. Nils var den yngste av brørne på Råde og Olava den yngste av døtrene på Øvre-Sem. Nils og broren John var gift med hver sin søster. Nils kjøpte som før nevnt Fisknes av broren i 1788 og hadde den til 1816 da han solgte den til sønnen Johannes. Nils og Olava ble meget gamle. Begge nådde en alder av 94 år. Og da Olava som døde først, lukket sine øyne, var det slutten på et 70 års ekteskap.
F 1 Johannes Nilsen Fisknes, g. m. Sara Olsdatter. Johannes hadde Fisknes i nesten 50 år. I 1863 solgte han gården til Fredrik Herman med kår til seg og kona.
 
Notater om Ole Christoffersen Råde's søsken (D 1)
D 2 Karen Christoffersdatter, f. 1719, d. 1810, gift tre ganger. 1. gang: Peder Olsen, Skjeflo (d. 1748) sønn av Ole Pedersen Skjeflo (d. 1740). 2. gang i 1750 m. Sergeant Ole Olsen Vang. 3. gang i 1768 med Zacharias Olsen Skjeflo. I første ekteskap hadde Karen to barn:
E 1 Ole Pedersen, g. m. Bergitte Olsdatter, Øvre Sem. Dette er "stamfaren" for Schiefloe-slekta. Stiger i Mokk. Bonde på Sem.
E 2 Gertrud Pedersdatter, f. 1747, g. 1778 med Iver Pedersen Lustad. I ekteskapet med Ole Olsen Vang hadde Karen 4 barn. Ole Olsen var fra Østre Vang, Inderøy og sønn av Ole Andersen og Dorethe Olsdatter Vang. Ole falt i den tysk-danske krigen ved Holstein.
E 3 Christianna Olsdatter, f. 1752, d. 1752 (6 måneder).
E 4 Dortea Olsdatter, f. 1752, g. 1787 med Jørgen Person Geilvoll, f. 1746, sønn av klokker Peder Christoffersen Geilvoll og Sigrid Olsdatter, f. 1712, datter av bondelensmann Ole Larsen Råde. Klokker Peder Christoffersen var sønn av Christoffer Andersen Helge, f. 1641. og Lisbet Halvorsdatter fra Risberg i Ogndal. Peder solgte Geilvoll 1769 til Erik Hustad - Jørgen Person Geilvold kjøpte Agle, Sandvollan. Han og Dortea hadde tre døtre: Elisabet, Karen Olava og Sigrid. Elisabet ble gift med Ole Johnsen Vist, f. 1783 (se foran).
E 5 Ole Olsen Vang Schiefloe (1754-1833) g. 1781 m. Elsebe Bårdsdatter Valør, Brantseg (1765-1848). Ole var også stiger ved Mokk og Gulstad gruver, og etter stansen der i 1779, kom han til Skjeflo, som han overtar etter moren i 1786.
F 1 Olava Olsdatter, f. 1781, g. m. Rasmus Holås.
F 2 Zacarias Olsen, f. 1782 (død ?)
F 3 Zackarias Olsen, f. 1785, d. 1870. Bonde på Skjeflo. G. 1817 med Kirsten Pedersdatter Fisknes, f. 1790, datter av Peder Johansen Fisknes (Hofstad) og Marit Jonsdatter Fisknes.
G 1 Ole Zacariasen, f. 1818.
G 2 Pauline Zacariasdatter, f. 1820.
G 3 Mette Pauline Zacariasdatter, f. 1821, g. m. Kristoffer Dalseng.
G 4 Petter Zacariassen, f. 1829.
F 4 Marta Olsdatter (1787-1791).
F 5 Ole Olsen, f. 1790, g. 1827 med Martine Jonsdatter Råde, datter av John Mortensen Råde. Ole var en tid inderst på Røysing. I 1831 kjøpte han Kippe i Stod for 390 spd.
G 1 Ole Olsen, f. 1828.
G 2 Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1830.
F 6 Christoffer Olsen, f. 1793, g. 1819 med Ingeborg Eriksdatter Lønnem. Christoffer var husmann på Østerås.
F 7 Benjamin Olsen, f. 1795, g. 1821 med Beret Andersdatter Støa, f. 1800, datter av Anders Ingebrigtsen Støa (1767-1844) og Marta Ingebrigtsdatter (1777-1865). Benjamin var inderst på Støa, flyttet senere til Stod.
G 1 Ole Benjaminsen, f. 1822.
F 8 Christian Olsen, f. 1798, g. 1832 med enken Guru Andersdatter Støa, f. 1807.
F 9 Andreas Olsen, f. 1801. Husmann på Holde, Sparbu, g. 1832 med enken Cathrine Andreasdatter Holdeplass.
G 1 Karen Olava Andreasdatter, f. 1835.
F 10 Michel Olsen, f. 1803, g. 1836 med Elen Jacobsdatter Røysing, f. 1814.
G 1 Oline Elisabeth Michelsdatter, f. 1837.
F 11 Fredrik Olsen, f. 1807, g. m. enken Elen Maria Andreasdatter Røysingplass, f. 2/5 1818 i Ålbergplass av foreldre Andreas Jensen og Martha Sivertsdatter.
F 12 Karen Olsdatter.
E 6 Peder Olsen Vang, Schieflo, f. 1757.
D 3 Ane Christoffersdatter Råde, gift 2 ganger. 1. gang 1746 med Tore Pedersen Gravås, 2. gang med Ole Olsen Schei. Barn med Tore:
E 1 Kristoffer Toresen, f. 1746.
E 2 Peder Toresen, f. 1749.
E 3 Nils Toresen, f. 1758.
E 4 Peder Toresen, f. 1761.
D 4 Anders Christoffersen Råde, f. 1723, d. 1799. Bonde på Skjefte, g. 1749 m. Ingeborg Pedersdatter Gravås, f. 1726-1801. Barn:
E 1 Christoffer Andersen Schei.
E 2 Peder Andersen Schefte.
E 3 Zacarias Andersen Schefte.
E 4 Gertrud Andersdatter, f. 1752, g. 1772 m. Ole Nilsen, oppsitter på Helge, f. 1751, sønn av Nils Pedersen Helge (1713-1768) og Ragnild Mortensdatter d. 1784, datter av Morten Rasmussen (1675-1756) oppsitter på Helge 1717-1728 og senere oppsitter på Østerås. Gertrud og Oles barn:
F 1 Nils Olsen Helge, f. 1771.
F 2 Ingeborg Olsdatter Helge, f. 1778.
F3/ F7 Christiana Olsdatter Helge, f. 1780 (f. 1790), g. 1811 m. Ments Olsen Kvam (1752-1818) i hans 2. gifte. Ments var sønn av Ole Mentsen Kvam. (Se Taraldsens gårdshistorie, s. 283).
F 4 Anne Olsdatter Helge, f. 1783.
F 5 Olava Olsdatter Helge, f. 1785, gift 1807 m. Ole Joensen Stor-Vestre, sønn av Joen Olsen Stor-Vestre (1703 -1781) og Marie Andersdatter. (Se "Taraldsen" side 231).
F 6 Anders Olsen Helge, f. 1788.
F 7 Se F 3.
F 8 Lornts Olsen Helge, f. 1793.
F 9 Kristian Olsen Helge, f. 1795.
E 5 Anne Andersdatter, gift 2 ganger. 2. gang med enke-mann Jacob Olsen Trøkstad (Svebstad). Jacob hadde før vært gift med Elen Christoffersdatter, enken etter Morten Paulsen Røli. Etter å ha bøkslet Røli i ca. 10 år, overlater han Røli til stedsønnen Christoffer Mortensen og bøksler Trøkstad i 1796. Trøkstad har han til 1812 og overlater gården til stedsønnen Paul Johnsen med kår til seg og kona. Paul Johnsen antas å være Annes sønn i første ekteskap.
E 6 Johanna Andersdatter, g. m. Ole Olsen Brantzeg.
E 7 Elen Andersdatter, g. m. Nils Olsen Overrein, sønn av Ole Larsen Overrein 1713-1786 og Ingeborg Christoffersdatter.
E 8 Siri Andersdatter, d. 1858, g. 1789 med Arnt Rasmussen Schei, f. 1767, bonde på Kirk-Schei.
E 9 Beret Andersdatter (1754-1791) g. 1789 med Morten Olsen Rømoe, 1762-1818.
F 1 Beret Mortensdatter, f. 1791.
D 5 Siri Christoffersdatter Råde, f. 1732 - 1763, g. 1756 med Morten Olsen Fornes 1729-1791, bonde på Fornes og sønn av Ole Mortensen Fornes (Lille-Vestre) 1697-1777. Morten var gift 3 ganger. Ekteskapet med Siri, hans andre gifte, hvor han hadde 2 barn.
E 1 Christoffer Mortensen Fornes, f. 1760, g. 1792 med Andrea Olsdatter Forset, datter av Ole Andersen Forset (1723-1789). (Se "Taraldsen" side 245) Da faren til Christoffer døde, ble gården delt mellom Christoffer og hans halvbror Anders. Christoffer ble oppsitter på Vestre-Fornes (1794-1815).
F 1 Morten Christoffersen Fornes
G 1 Kristoffer Mortensen.
G 2 Eilert Mortensen, bonde på Fornes.
G 3 Nils Mortensen.
F 2 Ole Christoffersen Forset (kjøpte Lein Østre i Stod 1821).
F 3 Anne Christoffersdatter, g. 1815 med Michel Olsen Berg nedre i Stod ("Taraldsen" side 180).
E 2 Ole Mortensen Fornes, f. 1763 (død ung).
 
Notater om søsken til Ole Christoffersen Råde (B 1)
B 2 Paul Christoffersen Forfang i Kvam 1656-1693, gift med Marit Pedersdatter (1654-1739). Paul var oppsitter på Forfang.
C 1 Christoffer Paulsen Forfang (1687-1749) gift 1. gang 1720 med Guru Bårdsdatter Eidberg (f. 1697), datter av bonde og skredder Bård Olsen Eidberg, Forr i Stod 1658-1744) og Elen Andersdatter, g. 2. gang i 1737 med Marit Rasmusdatter Gustad, Forr i Stod (d. 1758) datter av Rasmus Gustad (1679-1739). (Marit ble oppgift med Paul Haagensen Schei). Christoffer kjøpte kongens part i Forfang.
D 1 Paul Christoffersen 1721-1755, g. 1747 med Karen Nilsdatter Dal, datter av Nils Joensen Dal i Følling. Paul blir oppsitter på Dal etter svigerfaren.
D 2 Ole Christoffersen (1726-1764) g. 1757 med Ingeborg Jonsdatter Dal (f. 1730), datter av Joen Sveinsen Ovenvald (1682-1736) og Beret Nilsdatter.
D 3 Marit Christoffersdatter (1728-1803) g. m. Ole Rasmussen Røseg.
D 4 Bård Christoffersen (1730-1797) g. 1764 med Marit Joensdatter Stor-Dal, enke etter Ole Olsen Haugan i Kvam. Bård kjøpte Haugan i 1764, solgte den i 1768 og kjøpte halvparten av Forfang av sin stedfar. Denne fraskilte gård ble Forfang Østre.
E 1 Ole Bårdsen, f. 1765, g. med Anne Paulsdatter Skei, datter av Paul Jørgensen Schiefloe som kjøpte en av Skeigårdene i Følling 1766. Ole hadde Forfang Østre etter faren (Taraldsen: side 126).
D 5 Lars Christoffersen, d. ung (f. 1732).
D 6 Christoffer Christoffersen, f. 1734 (d. ung).
D 7 Guru Christoffersdatter, f. 1738, d. 1793, g. med enkemann Ole Hågensen Nastad, grenader og utkommandert til Holstein 1761, oppsitter på Vestre Grøtan fra 1760, d. 1779.
E 1 Christoffer Olsen, f. 1764, g. 1797 med Marit Andfindsdatter Hegli.
E 2 Ole Olsen, f. 1769.
E 3 Golla Olsdatter, f. 1763.
E 4 Pauline Olsdatter, f. 1771.
E 5 Anna Olsdatter, f. 1772.
D 8 Rasmus Christoffersen, f. 1741, bygslet Bratberg i Beitstad.
E 1 Christoffer Rasmussen Bratberg, g. 1802 med Anne Mortensdatter, datter av Morten Olsen Fornes i hans 3. ekteskap og Sara Andersdatter som giftet seg på nytt i 1799 med Jakob Vikan i Beitstad (Taraldsen: 177).
F 1 Morten Christoffersen Bratberg, f. 1806, gift 1829 med Lorentse Margrethe Christoffersdatter Bakken. (Om denne etterslekt se: Ættetavle over Bakken-Inderberg-ætta av Ole S. Vanebo, side 103).
E 2 Paul Rasmussen, f. 1782- 1872, gift med Jonetta Torbergsdatter, f. 1785-1873. Paul kjøpte Vestre Saur i 1837.
F 1 Torberg Paulsen, f. 1815, d. 1887, gift med Boletta Jons-datter (1815-1897).
G Paul Torbergsen, f. 1847, d. 1927.
D 9 Jacob Christoffersen (1746-1798) g. m. Golla Altsdatter, f. 1749 på Østby Vestre av foreldre: bonden Atle Tomassen (1712-1775) og Anne Pedersdatter. Jacob var oppsitter på Vestre Saur ca. 1790. Han døde i 1798 og enken giftet seg med Peder Pedersen som ble oppsitter på gården helt til 1822.
D 10 Marit Christoffersdatter, d. y., f. 1753, g. m. Lars Råde, trolig sønn av Anders Mortensen Råde Øvre og Ingeborg Olsdatter.
D 11 Ingeborg Christoffersdatter 1756-1810, g. 1. gang med H. Sotberg, g. 2. gang med Ole Ingebrigtsen Aas (1747-1821) oppsitter på Forfang (Taraldsen, -side 125).
B 3 Ingeborg Christoffersdatter Råde, f. 1640, g. 1664 med lensmann Lauritz Nilsen Råde (d. 1702) bonde på Øvre Råde.
C 1 Niels Larsen (flyttet til Trondheim).
C 2 Hans Larsen, f, 1664, d. 1739, g. 1. gang med Berit Eriksdatter, g. 2. g. 1720 med Anna Christoffersdatter Risberg, f. 1702, d. 1772, datter av Christoffer Andersen Risberg (d. 1714) og Lisbeth Haldorsdatter. Hans var på Setten, flyttet senere til Steinkjer og ble strandsitter der. Barn av 1. gifte:
D 1 Jens Hansen Setten, f. 1699.
  Barn av 2. gifte:
D 2 Christoffer Hansen, f. 1721.
D 3 Beret Hansdatter (1723-1776) gift 3 ganger, 1. gifte 1756 med Tambur Morten Nilsen Aalberg 1725-1760, senere oppsitter på Skjefte, sønn av Nils Mortensen Aalberg 1685-1755. Berets 2. gifte i 1761 med 01 Olsen Storvestre som dør 1765. Berets 3. gifte i 1768 med enkemann Anders Mortensen Råde. Beret hadde et barn i hvert av de 3 gifter:
E 1 Ane Mortensdatter, f. 1759.
E 2 Morten Olsen, f. 1762.
E 3 Ingeborg Andersdatter, f. 1769.
D 4 Lisabet Hansdatter (1730-1811) gift 1762 med Erik Andersen Løe Øvre (1723-1811), sønn av Anders Bårdsen og Marithe Pedersdatter Løe-Øvre (nevnt som kårkone i folketellingen 1801).
E 1 Marit Eriksdatter, g. 1789 med Eskadronsmed Jacob Rasmussen Vibe (1762-1846), sønn av Rasmus Olsen Vibe og Guru Nilsdatter. Jacob overtar Øver-Løed med kår til svigerforeldrene i 1789. Barn:
F 1 Guru Jacobsdatter, f. 1791.
F 2 Andreas Jacobsen, f. 1793.
F 3 Elisabet Jacobsdatter, f. 1796-1867, g. m. Ole Ottersen Oksur. Ole drev Øver-Løe en tid etter svigerfarens død, men i 1827 kjøper han Oksur som han driver til 1876.
G 1 Jacob Olsen Oksur, overtar Lein etter faren.
G 2 Mette Anna Olsdatter Oksur, f. 1829.
F 4 Johan Magnus Jacobsen Løe, f. 1813.
E 2 Anne Eriksdatter, f. 1776, ugift i 1801 og bodde hos søsteren.
D 5 Lars Hansen, f. 1724, g. 1750 med Anna Olsdatter Bruem, f. 1724. Flyttet til Steinkjer 1762.
E 1 Hans Larsen, f. 1751, d. 1804, gift med Ragnhild Svendsdatter Bjerkem, datter av Svend Olsen Bjerkem og Karen Andersdatter.
E 2 Beret Larsdatter, f. 1753.
E 3 Kristoffer Larsen, f. 1755, d. 1757.
E 4 Ole Larsen (1755-1835) g. 1794 med Ingeborg Sakariasdatter Stigum (1771-1830). Ole var klokker i Mære. I 1802 kjøpte han Østre Østerås.
F 1 Ragnhild Olsdatter (1796-1886) gift 1. gang 1821 med Johannes Jonsen Strugstad (1792-1836), g. 2. gang med Andreas P. Risberg (1799-1879).
F 2 Lornts Olsen (1798-1889) g. 1827 med Beret Strugstad (Østerås Østre).
F 3 Kristoffer Olsen 1800-1887, g. 1829 med Guru Olsdatter Mære.
F 4 Anne Olsdatter 1803-1888, g. 1829 med Johannes Johansen Østerås.
F 5 Ingeborg Olava Olsdatter (1805-1878) g. 1833 med Peder Jacobsen Vibe. 8 barn. (Mormor til forfatteren Peter Egge).
F 6 Sakarias Olsen 1809-1849, g. 1833 med Benedikte Eiskildsdatter Rise 1807-1886, Østerås nedre. 4 barn.
F 7 Petter Olsen 1812-1891, g. 1844 med Sigrid Olsdatter Rise, 1817-1893. 5 barn.
F 8 Hans Kildal Olsen 1814-1895, g. 1844 m. Gunild Johannesdatter Henning 1812-1866. 5 barn.
F 9 Nikoline Olsdatter 1817-1893, g. 1840 med Rasmus Johansen Holan 1803-1888. 3 barn.
E 5 Kristoffer Larsen, f. 1757.
E 6 Jacob Larsen gift 1790 med Anne Rasmusdatter Løe.
E 7 Lars Larsen, bonde på Holan, g. m. Magnhild Christoffersdatter, f. 1758, d. 1827.
E 8 Nicolai Larsen.
E 9 Anne Larsdatter, g. m. Andreas Bertelsen.
E 10 Ingeborg Larsdatter, f. 1767, gift 3 ganger. 1. g. Ole Olsen Vorum 1767-1805, skolelærer, kjøpte Gjermstad i 1801. 2. gifte: 1806 med Andreas Eriksen Holan, d. 1807. 3. gifte: 1810 med Sakarias Arntsen Smulen, d. 1857. Ingeborg hadde et barn i hvert gifte:
F 1 Johanne Olsdatter, f. 1803.
F 2 Olava Andreasdatter, f. 1807.
F 3 Siri Lovise Sakarlasdatter, f. 1811.
C 3 Oluf Larsen Råde, f. 1671, d. 1738, g. m. Elen Zacariasdatter (1681-1761), datter av Zacarias Rygh og Siri Ingebrigtsdatter. Oluf var bondelensmann etter faren, han var oppsitter på Øvre Råde. Under svenskekrigen hadde oberstløytnant Young med Karelens regimente sitt hovedkvarter her. (Om dette kan en lese i historie-lagets årbok 1932, side 25-27).
D 1 Zacarias Olsen Råde, bosatt i Trondheim, men det er mulig at han dør på Råde 1781, 72 år.
D 2 Lars Olsen, f. 1714, reiste også ut og i 1761 nevnes han som tjener til Greven av Laurvig.
D 3 Nils Olsen, f. 1719.
D 4 Ingeborg Olsdatter Råde, f. 1699, d. 1761, gift 1730 m. Anders Mortensen Råde (Lillevestre). Den samme Anders som senere giftet seg med Beret Hansdatter (se foran, D 3 under B 3) i hennes 3. gifte. Enn videre gifter han seg 3. gang i 1777 med enken etter Ole Olsen Sem, Malena Johansdatter (se foran). Anders var sønn av Morten Mortensen Lille-Vestre (Halset) 1666-1742 og Marit Olsdatter (Braset) 1667-1751. Anders driver et par gårder før han kommer til Råde. I 1738 er han på Stor-Overrein og i 1740 på Qvam i Egge.
E 1 Morten Andersen Råde, f. 1735-1814, gift 1768 med Gunnel Jonsdatter Aurstad (1739-1828) Trolig datter av Jon Amundsen Aurstad.
F 1 Anders Mortensen 1768-1773.
F 2 Jon Mortensen 1769-1829, g. m. Anna Jacobsdatter, d. 1833.
G 1 Gunild Jonsdatter Råde, f. 1796.
G 2 Guru Jonsdatter Råde, f. 1798.
G 3 Anna Jonsdatter Råde, f. 1800.
G 4 Martine Jonsdatter Råde, f. 1802.
G 5 Jon Jonsen Råde, f. 1810, g. 1830 med Bergitte Andersdatter Jørstad på Ytterøy, f. 1805.
F 3 Thore Mortensen, f. 1771, d. 1773.
F 4 Ingeborg Mortensdatter, f. 1777 (1773), gift 1799 med Aage Christoffersen Skrataas, f. 1769, oppsitter på Skrattås (1797-1843), sønn av Christoffer Mentzen Skratås (1727-1797) og Margrete Arntsdatter 1736 -1816 (se "Taraldsen" side 319).
F 5 Ane Mortensdatter 1774-1786.
F 6 Anders Mortensen 1779-1851, gårdbruker på Råde, gift 2 ganger, 1. gang 1802 med Olava Jonsdatter Grøtan 1778-1819, 2. gang 1820 med Randi Jonsdatter Grøtan 1786-1865, døtre av Jon Olsen Grøtan 1746 1816.
G 1 Morten Andersen Råde, f. 1803.
G 2 Guru Andersdatter Råde, f. 1804.
G 3 Jon Andersen Råde, f. 1807.
G 4 Morten Andersen Råde, f. 1808, d. 1878 som kårmann på Råde.
G 5 Johannes Andersen Råde, f. 1810.
E 2 Ole Andersen Råde, f. 1745, skjøte på Susegg 1770, gift 2 ganger. 1. g. 1769 med Gjertrud Olsdatter Fossum 1745-1778, 2. g. 1779 med Ane Pedersdatter Susegg.
F 1 Anders Olsen Susegg, f. 1771, g. 1. gang 1799 med Martha Nilsdatter Koldseth, g. 2. gang 1824 med Ranni Nilsdatter Hoset, d. 1889.
G 1 Gjertrud Andersdatter, f. 1779.
G 2 Marta Andersdatter, f. 1801.
G 3 Ole Andersen, f. 1804.
G 4 Nils Andersen, f. 1809, d. 1814.
G 5 Andreas Andersen, f. 1814.
G 6 Nicoline Marie Andersdatter, f. 1820.
F 2 Ole Olsen, f. 1773, g. 1805 med Ingeborg Nilsdatter Set-ten.
G 1 Ole Olsen, f. 1806, d. 1856.
G 2 Nils Olsen, f. 1808, skolelærer, g. 1856 med Ane Mortensdatter Selliplass.
G 3 Jeremias Olsen, f. 1810.
G 4 Michel Olsen, f. 1815.
F 3 Gjertrud Olsdatter, f. 1769.
F 4 Ingeborg Olsdatter, f. 1778, gift 1810 med Johannes Johannesen Susegg.
G 1 Zacarias Johannesen, f. 1810.
G 2 Ole Johannesen, f. 1815.
F 5 Rasmus Olsen, f. 1777, antas å ha dødd som barn.
F 6 Ingeborg Olsdatter, f. 1775, g. 1805 med Tarald Taraldsen Overholt. Oles barn i 2. gifte:
F 7 Lornts, f. 1779.
F 8 Lars, f. 1787.
F 9 Marta, f. 1790.
E 3 Lars Andersen Råde, f. 1748.
E 4 Sakarias Andersen Råde, f. 1753.
E 5 Marithe Andersdatter Råde, f. 1737, d. 1815, g. 1759 med Nils Arntsen Setten 1725-1810.
F 1 Elen Nilsdatter Setten, f. 1762.
F 2 Gunel Nilsdatter Setten, f. 1764.
F 3 Arnt Nilsen Setten, g. 1794 med Beret Pedersdatter Bolås.
G 1 Martha Arntsdatter, f. 1795, d.1802.
G 2 Olava Arntsdatter, f. 1800, gift 1819 med Johannes Johnsen Vist, Sparbu, sønn av John Olsen Råde, Vist. (Se foran).
G 3 Nicoline Peternille Arntsdatter Setten, f. 1815.
F 4 Andreas Nilsen Setten, f. 1768.
F 5 Sakarias Nilsen, f. 1771, død samme år.
F 6 Nils Nilsen, f. 1772.
F 7 Ingeborg Nilsdatter, f. 1775, g. m. Ole Olsen Susegg (se foran).
F 8 Lars Nilsen Setten, f. 1778, var med i sjuårskrigen 1807-1814. Han skrev flittig hjem til foreldre og søsken. Brevene er gjengitt i Årboka fra 1926.
F 9 Arnt Nilsen Setten, f. 1778, tvilling til F 8.
E 6 Karen Andersdatter Råde, f. 1740.
E 7 Elen Andersdatter Råde, f. 1743.
E 8 Ingeborg Andersdatter Råde, f. 1769, d. ung.
D 5 Marit Olsdatter Råde, gift før 1738 med Ole Strugstad. Ole var snekker og bosatt i Trondheim 1761.
D 6 Sigrid Olsdatter Råde, f. 1712, d. 1792, g. med Per Christoffersen Gjeilvold 1708-1790, sønn av Christoffer Andersen Helge (Risberg) 1641-1714 og Lisbeth Halvorsdatter Risberg. Per solgte Gjeilvold 1769 til Erik Hustad. Per var klokker først i Schei (1764) og senere i Mære. Han kjøpte Ålberg i Sparbu 1769.
E 1 Jørgen Persen Gjeilvold, f. 1746, g. m. Dorthea Olsdatter Schiefloe (se foran).
E 2 Sigrid Persdatter Gjeilvold, f. 1748.
E 3 Maren Persdatter Gjeilvold, f. 1750.
E 4 Ragnille Persdatter Gjeilvold, f. 1752.
E 5 Zacarias Persen Gjeilvold, f. 1758.
E 6 Elen Persdatter Gjeilvold, f. 1743, d. 1835, g. 1771 med Jon Christiansen Brantseg, f. 1738, sønn av Christen Jonsen Brantseg, f. 1701, d. 1780 og Guru Toresdatter. Jon fikk skjøte på Jørem 1770.
F 1 Kristian Jonsen 1779-1822, gift 1808 med Anne Margrethe Olsdatter Rostad, Inderøy.
G 1 Anne Martha Kristiansdatter, f. 1815.
G 2 Caspar Henrik Kristiansen, f. 1816.
G 3 Carl Anton Morten Kristiansen, f. 1821.
D 7 Bergitte Olsdatter Råde, f. 1714.
C 4 Berethe Larsdatter Råde, gift med Lars Olsen Ystgård (d. 1710). Lars var oppsitter på Ystgård i 1702.
D 1 Lars Larsen, f. 1697.
D 2 Ole Larsen, f. 1704.
D 3 Nils Larsen, f. 1706.
D 4 Ingeborg Larsdatter, f. 1688 ?
B 4 Ranni Christoffersdatter Råde, d. før 1692, gift med Ole Fossum. Rannis barn:
C 1 Nils Olsen.
C 2 Ole Olsen.
C 3 Jacob Olsen.
C 4 Marit Olsdatter, f. 1670.
C 5 Kristin Olsdatter, f. 1677.
C 6 Marit Olsdatter, f. 1679.
B 5 Marit Christoffersdatter, g. m. Anders Larsen (f. 1651) fra 1700 oppsitter på Nedre Løe.
B 6 Ane Christoffersdatter Råde, gift 2 ganger 1. gang 1674 med Rasmus Andersen Helge i Egge (1644-1693) sønn av Anders Helge, f. 1610, 2. gang i 1696 med Halstein Olufsen Lenn i Sparbu, f. 1661, d. 1717. (Skiftet etter Rasmus, se Taraldsenboka, side 329). Halstein ble oppsitter etter Rasmus.
C 1 Morten Rasmussen Helge, f. 1675, d. 1756, gift 1711 med Birgitt Jacobsdatter Bye (1686-1758) datter av lensmannen Jacob Ingebrigtsen Bye og Karen Augusta Aagesdatter Skevik(1652-1733). Jacob eide foruten By gård også Østre Skei i Ogndal og Rennan i Beitstad. Morten ble oppsitter på Helge etter stefaren fra 1717 til 1728. Før den tid bygslet han Fornes i Stod (1710). I 1737 ble han bonde på Øvre Østerås, Sparbu, etter broren Anders.
D 1 Jacob Mortensen, f. på Fornes 1712 (mulig beboer på Østeråsenget).
D 2 Ane Mortensdatter, f. på Fornes 1714, d. 1753.
D 3 Christoffer Mortensen, f. på Helge 1722, gift 1760 med Marta Christensdatter Brantseg, datter av Christen Jonsen Brantseg og Guru Toresdatter (1696-1766). Christoffer selger Østerås til Jon Eriksen Trones i 1784.
E 1 Morten Christoffersen 1762-1780.
E 2 ? Kristian Christoffersen (ca. 1795 forsøker en Kristian Christoffersen å ta gården Østerås igjen på odel, og vi har en med samme navn som beboer på Østeråsplassen i 1792).
D 4 Aage Mortensen 1722-1757.
C 2 Anders Rasmussen Helge, f. 1676, d. 1756 på Stigem, gift 1. gang med Ragnild Zackariasdatter, d. 1743, datter av Zackarias og Siri Ingebrigtsdatter Rygh. Gift 2. gang med Ingeborg Andersdatter (d. 1762). Anders var først oppsitter på Østerås fra 1703 til 1726. Kom så til Stigem. I 1743 får sønnen Ole skjøte på halve gården.
D 1 Rasmus Andersen, f. 1705, d. 1787, g. m. Siri Jonsdatter Rannem, f. 1729, datter av John Bårdsen Rannem (1681-1734) og Gjertru Olsdatter 1689-1749. Rasmus fikk skjøte på Rannem 1735, og hadde den til 1785, da han grunnet alderdoms skrøpelighet oppga gården til sin sønn.
E 1 Anders Rasmussen, gift 1751 med Sigrid Jonsdatter Hofstad. Anders ble så bonde på Rannem 1812, hvorpå hans sønn, F 1 Rasmus Andersen, ble bonde på bruk nr. 1 og svigersønnen Torberg Andersen Bruem pa bruk nr. 2 (gift med datteren Siri Andersdatter i 1813).
F 2 Elen Andersdatter, f. 1761, g. 1785 med Jon Bårdsen Rannem, f. 1751, d. 1807, Jon skjøtet bruk nr. 3 på Rannem i 1789.
G 1 Bård Jonsen Rannem, g. 1816 med Ane Jørgensdatter Hofstad. Overtok gården fra moren i 1814.
G 2 Ranni Jonsdatter, f. 1785.
G 3 Beret Jonsdatter, f. 1799.
G 4 Kristoffer Jonsen, f. 1805.
G 5 Kristian Jonsen ble 1828 eier av halve gården.
G 6 Andrianna Jonsdatter.
G 7 Christianne Jonsdatter.
G 8 Jonetta Jonsdatter.
F 3 Ingeborg Andersdatter, f. 1767.
E 2 Jon Rasmussen Rannem.
E 3 Ragnil Rasmusdatter Rannem, g. m. Peder Olsen Fjeset i hans 3. gifte.
E 4 Gertrud Rasmusdatter Rannem, f. 1755, gift m. Christoffer Tranaplass.
E 5 Ane Rasmusdatter Rannem 1761-1811, g. 1787 med Hans Larsen, Nedre Løe 1761-1811.
D 2 Zackarias Andersen Stigum, Lehn (1710-1785) g. 1. gang med Ane Andersdatter. G. 2. gang med Marith Halvorsdatter. Zackarias ble bonde på Lehn i 1739 og hadde gården helt til 1784, da svigersønnen Albrigt Nilsen overtok. Vi finner Zackarias som gårdhandler andre steder også. I 1757 fikk han skjøte på Berstad, Sparbu, for 120 Rdlr. I 1777 skjøter han nordre Holan av Jørgen Olsen. Denne gård skjøter han over til svigersønnen Aage Larsen Krogshus i 1781, som ikke hadde den så lenge. I 1804 finner vi at Peter Stabel skjøter nordre Holan fra Marith Halvorsdatter (enken etter Zackarias) med kår. Zackarias barn med Ane:
E 1 Ragnel Zackariasdatter Lehn, g. 1770 med Albrigt Nilsen 1739-1827, sønn av Nils Eriksen og Gertrud Nielsdatter Steinkjer (d. 1762). Albrigts søsken var langt heimefra da skiftet etter moren holdtes. Eldste broren, en halvbror, var skomaker i Kongens København. Nummer to var sersjant i Holstein. Søstrene var gift med hver sin soldat. Den ene utkommandert til Holstein og den andre til Vardøhus. Albrigt tjente først på Stigem og i 1769 fikk han skjøte på nedre Wist i Sparbu, som han solgte 1787 til løytnant J. Chr. Bruun for 640 Rdlr. Vestre Østerås solgte han samme år til Johan Torbergsen Gravås. Denne gården hadde han kjøpt 2 år før og bodde der til han flyttet til Lehn som han fikk i 1784. I 1806 delte han gårdene mellom sønnene Anders og Nils.
F 1 Ragnild Albrigtsdatter, f. 1771.
F 2 Anders Albrigtsen, gift 1796 med Inger Larsdatter Tønne. Anders var bonde på bruk 1 og 2 og fra 1809 på bruk 3.
F 3 Jens Albrigtsen Lehn, f. 1780, d. 1863, gift 1. gang 1799 med Martine Mortensdatter Røtte (d. 1801) datter av Morten Gundersen Langås og Ane Christoffersdatter Røtte, g. 2. gang i 1801 med Elen Andersdatter Lønnem 1780-1869. Jens første kone arvet Langåsen etter sin bestefar Gunder Mortensen Langås. Da kona døde i 1801 ble han gift med datteren til bonden på nedre Lønnem. Anders Christoffersen fikk skjøte på denne gård i 1804.
G 1 Albrigt Jensen, bonde på Raumold, Inderøy (se Inderøyboka side 315).
G 2 Christen Jensen, bonde på Lønnem etter faren i 1833.
G 3 Lornts Jensen.
G 4 Zackarias Jensen, dro til Amerika.
G 5 Hans Jensen, husmann på Nyplassen.
G 6 Marta Jensdatter, g. m. Johannes Lønnemplass.
G 7 Ragnhild Jensdatter, g. m. Iver Hansen Kne (se "Taraldsen" s. 119).
F 4 Nils Albrigtsen, bonde på Lehn bruk 3 (fra 1806 til 1809).
E 2 Ane Zackariasdatter Lehn, f. 1748, gift 1775 med Jens Haldorsen Vådal Øvre, sønn av Haldor Pedersen Vådal.
F 1 Zackarias Jensen Vådal (d. 1851) gift med Ane Johansdatter, f. 1786, d. 1866.
G 1 Johannes Zackariassen.
G 2 Nils Zackariassen.
G 3 Jens Zachariassen Vådal, f. 1820, gift 1853 med Grete Torbergsdatter Østerås, f. 1821.
E 3 Andrine Zackariasdatter Lehn g. m. Aage Larsen Krogshus, sønn av Lars Amundsen Krogshus, Sandvollan, d. 1756 og Barbro Aagesdatter, Aage kjøpte øvre Lønnem i 1781, men solgte den i 1787, da han kjøpte heimgården Krogshus (se Inderøyboka, s. 608).
E 4 Marithe Zacariasdatter Lehn, g. 1783 med Abel Johansen Hamrum, f. 1747, sønn av Johan Hansen Angel og Ovedie Christianna Angel på Hamrum. Abel fikk skjøte på Hamrum etter foreldrene i 1782.
F 1 Zackarias Abelsen (d. 1842) bonde på Hamrum, gift 1813 med Malena Sevaldsdatter Ystgård.
G 1 Ander Zackariassen, bonde på Hamrum.
F 2 Johan Abelsen, g. 1814 med Siri Olsdatter Hegstad, Sparbu. Johan kjøpte Hegstad-Lille i 1814.
E 5 Ellen Zackariasdatter, g. 1774 med lensmann Mads Øvre på Ytterøy.
F 1 Amund Madsen Øvre.
D 3 Christoffer Andersen, f. 1711 på Østerås, d. på Lønnem 1759, g. m. Elen Arntsdatter. Christoffer var på Frøseth fra ca. 1740. I 1755 fikk han skjøte på Lønnem nedre, men noen år senere dør han.
E 1 Ragnille Christoffersdatter, f. 1746 på Frøseth.
E 2 Anders Christoffersen, f. 1753 på Frøseth, bonde på Lønnem.
G 1 Elen Andersdatter, g. 1801 med Jens Albrigtsen, hennes tremenning. (Se foran).
E 3 Anne Christoffersdatter, f. 1757 på Lønnem.
E 4 Marit Christoffersdatter.
E 5 Maren Christoffersdatter.
D 4 Ole Andersen, f. 1716 på Østerås, d. 1783 på Mære, gift 1754 med Marit Olsdatter Haugen (1720-1754). Ole fikk skjøte på nedre Mære i 1753.
E 1 Anders Olsen Mære, f. 1755, som i 1807 skjøtet Mære over til sønnen:
F 1 Ole Andersen Mære, f. 1784, gift 1788 med Martha Arntsdatter Øvre Roel.
G 1 Anders Olsen Mære, f. 1818, hadde Mære fra 1844 og var den siste private eier av Mære. Nord-Trøndelag fylke kjøpte gården i 1894.
D 5 Jacob Andersen, f. 1720 på Østerås.
D 6 Ane Andersdatter, f. 1715 på Østerås, d. 1749, gift 1746 med Mathias Hansen Hustad, Sandvollan, i hans 2. gifte (Mathias 1. gifte var med Barbara Mortensdatter fra Dalem (se Årboka 1955, side 65). (B 4).
E 1 Barbra Mathiasdatter, f. 1746.
E 2 Anne Mathiasdatter, f. 1749 (død liten).
D 7 Siri Andersdatter, f. 1718 på Østerås, gift 1746 med Hans Andfinsen Hegstad, Sandvollan, oppsitter på Hegstad 1745, kjøpte gården 1755.
E 1 Tørris Hansen, f. 1747.
E 2 Anders Hansen, f. 1749, d. 1800, g. m. Ingeborg Pauls-datter (se Inderøyboka, side 637).
F 1 Hans Andersen, f. 1783.
F 2 Andreas Andersen, f. 1797.
F 3 Anne Andersdatter, f. 1776.
F 4 Ragnille Andersdatter, g. m. Jacob Olsen Hembre.
F 5 Mette Andersdatter, f. 1780.
F 6 Siri Andersdatter, f. 1785.
F 7 Martha Andersdatter, f. 1788.
F 8 Andrea Andersdatter, f. 1794.
F 9 Pauline Andersdatter, f. 1798.
E 3 Ragnille Hansdatter, f. 1754. Det er mulig all det er denne Ragnille Hansdatter som er gift med Per Paulsen, Sør Kløfstad.
D 8 Ragnille Andersdatter Stigem, f. 1747, d. 1783. (Anders Stigems eneste barn i hans 2. gifte) gift 1767 med Sakarias Nilsen Alberg, f. 1740, sønn av Nils Mortensen Alberg (1685-1755) og Ingeborg Christoffersdatter 1716-1786. Sakarias var sjersant og ble bonde på Stigem. Ragnille dør forholdsvis tidlig, og i 1787 gifter han seg med Anne Tørrisdatter Kvitvang.
E 1 Niels Sakariassen, f. 1769.
E 2 Ingeborg Sakariasdatter, f. 1771, d. 1830, gift 1794 med klokker Ole Larsen Steinkjer (se foran).
E 3 Jørgen Sakariassen, f. 1779, d. 1832, ugift.
E 4 Jacob Sakariassen. Bonde på Stigem.
C 3 Christoffer Rasmussen Helge, f. 1685.
C 4 Berit Rasmusdatter Helge, f. 1677.
C 5 Marit Rasmusdatter Helge, f. 1681.
C 6 Maren Rasmusdatter Helge, f. 1687, d. 1773, gift 1717 med Niels Andersen Rygh, sønn av Anders Nilsen Rygh og Siri Ingebrigtsdatter (nevnt foran under B 1 -C 1). Christoffer Olsen Råde, f. 1688, var gift med Nils søster Gjertrud. Christoffer og Maren er søskenbarn). Nils skjøtet Rygh fra sine søsken i 1742.
D 1 Rasmus Nielsen Rygh, d. 1768, gift 1752 med Beret Jonsdatter Rannem, f. 1731, datter av Jon Bårdsen Rannem og Gjertrud Olsdatter, Beret ble etter Rasmus død gift med Christoffer Nielsen Ålberg som ble bonde på Rygh.
E 1 Niels Rasmussen, 1754-1766.
E 2 Jon Rasmussen, f. 1759, d. 1803, gift med Sara Chytte. Jon var ca. 1780 bondelensmann i Beitstad, 1790 skriverfullmektig i Bjørndalen, Telemark 23/1 1799. Fogd over Lofoten. Begravd i Bodø 30/10 1803. (Leopold Jacobsen har skrevet om denne Jon i Årboka for 1931, side 61).
E 3 Rachel Rasmusdatter, f. 1766, d. 1770.
D 2 Karen Nielsdatter Rygh, f. 1720, d. 1794, g. 1751 med vaktmester Ole Nielsen Bruem, f. 1713, d. 1793, sønn av Niels Olsen Bruem (1680-1768). Ole fikk kongeskjøte på Bruem i Sparbu 1754.
E 1 Elisabeth Kjerstin Olsdatter, f. 1752, d. 1832, gift med Anders Torbergsen som overtok Bruem i 1791. I 1813 ble gården delt mellom sønnene Ole og Anders.
F 1 Ole Andersen Bruem, g. 1816 med Cassi Einarsdatter, f. 1773, d. 1846. (Bonde på bruk nr. 113, Bruem).
G 1 Lisbet Kerstine Olsdatter Bruem, f. 1817, gift 1848 med Kasper Fredric Barth Kristoffersen.
G 2 Elen Margrethe Olsdatter, f. 1821.
G 3 Anders Olsen, f. 1826, gift 1852 med Mette Johanne Johannesdatter Stigem, f. i Stod. Andreas overtok Bruem etter faren i 1852.
G 4 Caroline Olsdatter, f. 1827.
F 2 Andreas Andersen Bruem, f. 1790, d. 1869, gift 1819 med Ane Pedersdatter Oksvold, f. 1790, datter av Peder Pedersen og Anne Christoffersdatter Oksvold. (Andreas ble bonde på bruk nr. 114).
G 1 Andreas Andresassen, f. 1821, gift 1854 med Tale Eline Torbergsdatter Østerås. Andreas overtok gården i 1851.
G 2 Ane Elisabeth, f. 1825.
G 3 Peter Andreasdatter? f. 1828.
G 4 Christine Margrethe, f. 1831.
F 3 Niels Andersen Bruem, f. 1793, gift 1825 med Maren Rolfsdatter Oksvold, f. 1799. Niels hadde en tredjepart kår i begge Bruemsgårdene.
G 1 Anders Nielsen, f. 1826.
G 2 Elisabet Nielsdatter.
D 3 Ane Nilsdatter Rygh, f. 1723, d. 1789, ugift. Døde på Bruem.