Dato, navn, alder, dødsårsak og merknadsrubrikk.

Døde i Inderøy 1735-1878. Kronologisk utvalg.

--1735Marithe -- Uvist hvor gammel.
--1735Anna -- Uvist hvor gammel.
--1736Siver 23 aar -- Blev på søen.
--1736Oluf 19 aar -- Blev på søen.
--1737Barn B -- Barnet døde før det blev døpt.
--1737Jodda ?? -- Uvist kor gammel.
7-3-1755Nils -- Omkom på reise fra Levanger.
7-3-1755Morten -- Omkom på reise fra Levanger.
7-3-1755Anna -- Omkom på reise fra Levanger.
7-3-1755Gudmund -- Omkom på reise fra Levanger.
7-3-1755Christen -- Omkom på reise fra Levanger.
7-3-1755Nils -- Omkom på reise fra Levanger.
7-3-1755Margrete -- Omkom på reise fra Levanger.
7-3-1755Ole -- Omkom på reise fra Levanger.
7-3-1755Nils -- Omkom på reise fra Levanger.
7-3-1755Roland -- Omkom på reise fra Levanger.
--1756Lisbeth 104 aar -- Gamle Lisbeth.
--1758Guro -- Omkom i skogen hvor hun fantes død.
--1759Kari -- Svensk Kari.
??-12-1765Christen Pedersen12 uger Ligget ihel -- Blev ligget ihel av foreldrene i sengen.
??-3-1765Christen 48 aar Druknet -- Druknet i Strømmen.
??-4-1765Michel Olsen -- Død i Bjørnør.
??-5-1766Peder Thoresen17 uger Ligget ihel -- Ligget ihel av foreldrene.
??-6-1767Cari Joensdatter90 aar -- Gift 57 år - enke 12 år.
??-7-1769Mons Mortensen3 mn -- Død i sengen hos moren.
??-5-1770Barn -- Hjemmedøpt.
??-8-1770Anne Mortensdatter1/4 aar -- Død i sengen hos moren.
??-3-1771 75 aar -- Ein gammel lægdslem død på Bartnes.
??-8-1771Morten JoensenB -- Heimedøpt av Nils Ulven.
??-11-1772Johan Christophersen10 aar Blodsott --
??-11-1772Marcel Christophersdatter5 aar Blodsott --
??-11-1772Barbro Christophersdatter8 aar Blodsott --
??-11-1772Anne Christophersdatter2 1/2 aar Blodsott --
??-12-1772Anders 40 aar Blodsott --
??-12-1772Andreas Olsen8 aar Blodsott --
??-12-1772 Olsdatter4 aar Blodsott --
20-5-1772Berit Andersdatter82 aar -- Fattiglem.
??-8-1773 80 aar -- Gammel husmand.
23-10-1774Elen Marcusdatter60 aar Vatersott --
16-4-1774Elias Olsen16 aar Tæring --
9-5-1774Pikebarn -- Barnet døde strakst etter fødselen.
23-8-1774Uegte Barn -- Barnet døde strakst etter fødselen.
10-9-1774Maren Torfinnsdatter5 dager -- Hjemmedøpt. Tvilling med nr 25.
23-9-1774Dødfødd Barn -- Sønn av nr 28.
5-9-1774Torfinn -- Hjemmedøpt og død samme dag som fødd. Tvilling.
16-10-1775Ingeborg Christophersdatter35 aar På barselseng -- Begravet sammen med sitt dødfødde drengebarn.
19-5-1775Marit Larsdatter34 aar På barselseng --
23-8-1775Roland Jensen1 nat -- Død strakst etter hjemmedåp.
28-1-1776Hans Ivarsen -- Død strakst etter hjemmedåp.
22-10-1777Anna Jeppesdatter39 1/2 aar På barselseng -- Død på barselseng med dødfødd drengebarn.
28-11-1777Ole Johansen1 dag -- Hjemmedøpt. Fødd gandske uden tunge i munnen.
17-11-1778Baar Olsen14 3/4 aar Kopper --
22-11-1778Siri Nilsdatter1 aar 1 mnd Kopper --
22-11-1778Margrete Baardsdatter8 aar 2 mnd Kopper --
4-11-1778Iver Olsen20 3/4 aar Kopper --
10-12-1778Marit Michelsdatter3 aar Kopper --
14-12-1778Nils Henriksen2 3/4 aar Kopper --
17-12-1778Ingeborg Olsdatter1/2 aar Kopper --
20-12-1778Einar Olsen16 1/2 aar Kopper --
22-12-1778Hans Matthiasen22 aar Kopper --
23-12-1778Kirsten Olsdatter11 aar 8 mnd Kopper --
27-12-1778Halvor Olsen2 1/2 aar Kopper --
28-12-1778Berit Christophersdatter8 dager -- Tvilling og hjemmedøpt.
28-12-1778Ingeborg Christophersdatter4 dager -- Tvilling og hjemmedøpt.
30-12-1778Ingeborg Rasmusdatter29 aar På barselseng --
27-6-1778Gjertrud Andersdatter77 aar -- Lægdsmenneske.
21-7-1778Christian Gauliksen14 dager -- Hjemmedøpt.
30-7-1778Maria JensdatterB -- Hjemmedøpt.
13-1-1779Martha Jacobsdatter30 1/2 aar På barselseng --
6-1-1779Johannes Mathiasen1 aar 7 mnd Kopper --
13-2-1779Catrine Olsdatter3 aar 7 mnd Kopper --
14-2-1779Ole Christensen11 aar Kopper --
18-2-1779Ole Rasmusen1 aar 6 mnd 3 uger Kopper --
19-2-1779Sivert Joensen4 1/6 aar Kopper --
19-2-1779Halvar Nilsen4 aar 4 mnd Kopper --
22-2-1779Arnt Larsen3 1/2 aar Kopper --
26-2-1779Johanna Larsdatter1 1/2 aar Kopper --
4-2-1779Tørres Pedersen15 aar 2 mnd Kopper --
4-2-1779Peder Pedersen9 aar 5 mnd Kopper --
1-3-1779Hans Gunnersen12 aar Kopper --
12-3-1779Berit Hansdatter3 aar 3 uger Kopper --
12-3-1779Jacob Hansen -- Hjemmedøpt tvilling.
14-3-1779Marta Ingebrigtsdatter1 1/2 aar Kopper --
23-3-1779Ingebor Olsdatter5 aar 3 mnd Kopper --
24-3-1779Jørgen Hansen -- Hjemmedøpt tvilling.
24-3-1779Ole Einarsen4 aar Kopper --
3-3-1779Margrete Sigvardsdatter3 aar 5 mnd Kopper --
3-3-1779Anna Michelsdatter2 aar 7 mnd 2 uger Kopper --
3-3-1779Ole Pedersen3/4 aar Kopper --
30-3-1779Karen Olsdatter1 1/2 aar Kopper --
31-3-1779Anna Halvarsdatter17 aar Kopper --
6-3-1779Peder Henriksen1 aar 4 mnd 8 dager Kopper --
6-3-1779Susanna Olsdatter2 aar Kopper --
12-4-1779Nils Arntsen57 aar Druknet -- I ondt veir kuldseglet og druknet i søen.
13-4-1779Arnt Arntsen7 uger 2 dager Kopper --
16-4-1779Anna Olsdatter1 aar 10 mnd Kopper --
22-4-1779Johanna Olsdatter1 aar 7 mnd Kopper --
26-4-1779Thomas Christian Anfinsen8 1/2 aar 5 dager Kopper --
3-4-1779Margrete Falcorsdatter1 1/2 aar Kopper --
21-5-1779Peder Anfinnsen3 aar Kopper --
21-5-1779Sara Ivarsdatter1 1/2 aar 2 mnd Kopper --
29-5-1779Elias Olsen8 1/2 aar Kopper --
3-5-1779Anders Jacobsen1 aar 3 mnd Kopper --
6-7-1779Lars Haldorsen5 1/2 aar Kopper --
30-1-1780Johanna Vibeche 19 dager Slag -- Hjemmedøpt.
13-11-1780Anders Pedersen96 aar -- Lægdsmenneske. Har vært 2 gang gift - hadde ingen børn med sin første kone men med den andre 2 søner 3 døtre. En av døtrene gift - har 2 børn. Han hadde vært krøpling fra sin ungdom.
18-11-1780Ole Jonsen8 dager -- Hjemmedøpt.
26-11-1780Maria Davidsdatter66 aar -- Som var funnet død i søen og hørte til i Sparbu hvor hun var blevet savnet.
20-3-1780Golla Halvarsdatter35 aar 4 uger På barselseng --
29-6-1780Ane Baarsdatter72 aar -- Lægdsmenneske.
6-8-1780Ane Tørresdatter25 aar 7 mnd På barselseng --
21-9-1780Gunnil Margreta 26 aar 7 mnd På barselseng -- Død på barselseng med dødfødt søn.
30-9-1780Gunnil Olsdatter57 aar -- Lægdsmenneske.
29-10-1781Lars Johaansen7 dager -- Hjemmedøpt.
28-4-1781Jacob Jacobsen85 1/2 aar -- Hadde aldrig vidst af sygdom - sengeliggende 1 maaned. Af han var 2 sønne døtre døde før ham 2. sønner 1 datterde døde søn var giftog etter lod seg 2 sønner Jacob Jacobsen var en gang gift. Enkemann i 8 år hans efterlevende sønner 3 børn.
9-4-1781Johan 32 aar Hastig feber --
9-4-1781Birgitte 69 aar Hastig feber --
4-5-1781Gunil Tostensdatter82 2/3 aar -- Hadde vært gift 2 ganger. Av 1 ekteskap 2 døtre den ene død og haft 4 børn den andre lever og har 9 børn. Af andet 1 søn død - haft 1 søn med sin siste mann var hun draget opp i det vilde fjell og der ryddet en plass hvor de begge levde til mannen døde. Da
6-6-1781Ole Ericsen76 aar -- Lægdsmenneske.
6-6-1781Marit Nilsdatter99 aar 8 mnd -- Hafde vært gift 1 gang og i ekteskap haft 4 sønn 4dtr. Lever etter hende 3 søn 3 dtr - hafde før sin død 36 børnebørn og 2 børnrbørnsbørn. Var sengeliggende 1 1/2 år. hafde ellers alltid god helse.
25-10-1782Berit Jørgensdatter68 aar -- Fattigkone.
22-11-1782Balo Ingrbrigtsen -- Blev borte på søen og ei funnet.
27-11-1782Kirsten Olsdatter59 aar -- Var fra Trondheim på besøk hos Ole Rostad.
6-11-1782Jacob Olsen1/2 dag -- Hjemmedøpt.
23-12-1782Siri Johannesdatter83 aar -- Lægdsmenneske.
13-2-1782Ingeborg Jacobsdatter72 aar -- Fattigmenneske.
3-4-1782Ole Pedersen27 aar -- Ved Pigvenererne ??
8-6-1782Eric ca 70 aar -- En gammel mann som ingen i prestegjeldet ved at give opplysninger om.
16-8-1782Berit Monsdatter65 aar -- Lægdsmenneske.
21-8-1782Ingeborg Pedersdatter84 aar -- Lægdsmenneske.
27-1-1783Ingeborg Arntsdatter31 1/2 aar På barselseng --
5-1-1783Beret Olsdatter1/2 dag -- Hjemmedøpt.
23-2-1783Martha Maria Johannesdatter66 aar -- Fattigmeneske.
1-3-1783Amund Pedersen72 aar Druknet -- Bleven på søen og siden funnet.
4-3-1783Tørres Monsen1/4 time -- Hjemmedøpt.
16-5-1783Sara Mortensdatter69 aar -- Død på Salberg ellers fra Werdalen.
13-6-1783Lisbet Gunnersdatter11 mnd Kikhoste --
14-6-1783Ane Olsdatter6 1/2 aar Kikhoste --
24-6-1783Gjertrud Aagesdatter44 aar Druknet -- Omkom i søen begravet i stilhed uten jordspåkastelse.
28-6-1783Olava Johansdatter1 aar 2 uger 3 dager Kikhoste --
4-6-1783Marit Olsdatter3 2/3 aar Kikhoste --
4-6-1783Ole Rasmusen1 aar 2 mnd Kikhoste --
2-7-1783Tørres Olsen10 aar Kikhoste --
25-7-1783Else Jonsdatter5 mnd Kikhoste --
5-7-1783Ole Bertelsen22 uger Kikhoste --
1-8-1783Doreth Michelsdatter19 uger Kikhoste --
27-8-1783Olava Andersdatter22 uger Kikhoste --
4-8-1783Hans Torfinnsen52 aar Hemor svaghed --
5-8-1783Knud Olsen26 aar Hastig sygdom --
7-8-1783Ane Olsdatter2 aar Kikhoste --
28-9-1783Helena Margareta 1 aar 20 uger Kikhoste --
28-9-1783Ane Jensdatter76 aar -- Fattig kone.
12-10-1784Ingeborg Andersdatter25 aar 4 mnd På barselseng --
22-12-1784Dødfødd -- Tvilling med nr. 51.
24-12-1784Marit Torbersdatter34 aar På barselseng --
17-2-1784Jacob Hansen5 dager -- Hjemmedøpt.
2-3-1784Sara Bertelsdatter67 aar -- Fattig kone.
22-3-1784Lars Tørresen104 aar 1 mnd -- Haftde vært gift 1 gang og i sitt ekteskap haft 2 sønner 5 døtre. Den ene søn og 4 døtre døde ugift. Datteren som var død før faderen etterlod seg 2 sønner og 3 døtre og af dem 13 BørneBørn Den avdøde efter levende sønn har 3 sønner og 3 døtre og af en da
12-4-1784Siri Andersdatter96 aar -- Lægdsmenneske.
4-4-1784Ole Einarsen37 aar 4 mnd 2 uger 3 dager -- Funnet om aftenen.
21-6-1784Ane Ellingsdatter82 aar -- Lægdsmenneske.
12-7-1784Inger Margretha Hansdatter29 aar På barselseng --
31-7-1784Kirsti Olsdatter85 aar -- Kommer fra Steinkjer
9-7-1784Andreas Pettersen6 dager -- Hjemmedøpt.
20-9-1784Ingeborg Mortensdatter80 aar -- Fattigmenneske.
20-9-1784Lars Jacobsen4 dager -- Hjemmedøpt.
7-9-1784Maren Olsdatter89 aar -- Fattigmeneske.
1-1-1785Ane Olsdatter85 aar -- Lægdsmenneske.
15-1-1785Martha Olsdatter1 dag -- Hjemmedøpt.
16-1-1785Anna Larsdatter81 aar -- Fattigmenneske.
27-1-1785Inger ca 40 aar -- Faderens navn ukjent da hun var kommet fra en fremmed bøgd som en vagabonde.
8-1-1785Berit Ingebriktsdatter79 aar -- Lægdsmenneske.
20-10-1785Johannes Johansen7 dager -- Hjemmedøpt.
25-11-1785Anna Maria 3 uger 5 dager -- Hjemmedøpt.
21-12-1785Peder Christophersen1 dag -- Hjemmedøpt.
24-12-1785Thomas Larsen7 dager -- Hjemmedøpt.
11-4-1785Karen Hansdatter70 aar -- Lægdsmenneske.
13-4-1785Nils Olsen15 aar -- Hørte hjemme i Sparbu.
17-4-1785Marit Halvardsdatter69 aar -- Lægdsmenneske.
10-5-1785Kirsti Sivertsdatter94 aar -- Haft 2 sønner 1 dtr.
16-5-1785Ole Andersen40 aar -- Lægdsmenneske.
20-5-1785Ole Jonsen47 aar -- Lægdsmenneske.
3-5-1785Ingeborg Halvarsdatter46 aar -- Fra Øster Dalen kommen.
9-5-1785Mons Ludviksen77 aar -- Fattiglem.
18-6-1785Marit Pedersdatter79 aar -- Lægdsmenneske.
30-6-1785Uegtebarn Petersdatter5 dager -- Død før de hadde vært i Kirken.
9-9-1785Otter Pedersen90 aar 16 dager -- Var 2 ganger gift - af første ekteskap 4 sønner 2 døtre - af siste 1 sønn. Lever efter han 5 Barn 21 barnebarn og 5 døde barnebarn. Var 8 dager syg - hafde ellers altid god helse ??
18-1-1786Marit Eliasdatter15 1/3 aar Kopper --
21-1-1786Poul Pedersen59 aar 7 mnd Watersott --
27-1-1786Ole Henriksen3/4 aar Kopper --
6-1-1786Johannes Gudmundsen3 1/2 aar Kopper --
8-1-1786Lars Ingebrigtsen5 aar 9 mnd Kopper --
23-2-1786Lars Olsen34 aar -- Tigger fra Qværnes førte med sig tiggerbror medelt af Prost Bull.
3-2-1786Gidschen 66 aar -- Majorinde.
5-2-1786Fredrik Tobiasen1 1/2 aar Kopper --
13-3-1786Olava Olsdatter4 1/2 aar Kopper --
15-3-1786Gjertrud Olsdatter3 aar 2 mnd Kopper --
28-3-1786Jon Olsen5 3/4 aar Kopper --
4-3-1786Eric Danielsen2 aar 11 mnd Kopper --
9-3-1786Maria Christophersdatter6 aar 1 mnd 17 dager Kopper --
14-4-1786Ane Pedersdatter3 aar 10 mnd Kopper --
8-4-1786Martha Andersdatter4 aar Kopper --
11-5-1786Olava Elisabeth 1/2 aar 11 dager Kopper --
6-6-1786Klara Pedersdatter56 aar -- Lægdsmenneske.
25-7-1786Magnil Asbjørnsdatter2 aar 3 uger Kopper --
15-9-1786Christopher Christophersen1 dag -- Hjemmedøpt.
3-9-1786Jens 33 aar Slag --
29-1-1788Marit Andersdatter50 aar -- Fattigmenneske.
20-10-1788Berith Larsdatter75 aar -- Lægdsmenneske.
30-10-1788Marta Olsdatter50 aar -- Fattigkone.
1-11-1788Gjertrud Estensdatter80 aar -- Fattigkone.
1-11-1788Ingeborg Hansdatter35 aar Tæring --
10-11-1788Doret Olsdatter92 aar -- Lægdsmenneske.
22-11-1788Eli Botaalsdatter92 aar -- Vært gift 2 ganger - av siste ekteskap ingen barn. Av første 3 sønner 1 dtr har etter seg 6 Barnebarn. Enke siste gang 12 år. Var sengeliggende 3 uker.
26-11-1788Balo Johansen28 1/2 aar -- Fra Trondheim.
29-11-1788Guru Knudsdatter70 aar -- Fattiglem.
24-3-1788Anders Sivertsen60 aar -- Lægdsmenneske på Røren.
25-3-1788Ole Johansen9 dager -- Hjemmedøpt.
1-4-1788Anders Larsen1/2 time -- Hjemmedøpt.
5-4-1788Johanna Olsdatter1/2 time -- Hjemmedøpt.
4-5-1788Gjertrud Olsdatter85 aar -- Lægdsmenneske.
14-9-1788Ingeborg Olsdatter41 aar Vatersott --
15-9-1788Berit Jonsdatter85 aar -- Fattigkone.
15-12-1789Rasmus Thoresen82 aar -- Lægdsmenneske.
4-12-1789Ane Caterine Andresdatter1 aar -- Uegte fra Byen.
5-12-1789Siri Andersdatter82 aar -- Lægdsmenneske.
13-2-1789Lars Larsen50 aar Druknet -- Bleven på søen og ei funnet igjen.
14-3-1789Mali Hansdatter82 aar -- Lægdsmenneske.
19-4-1789Doret Olsdatter72 aar -- Lægdslem.
27-4-1789Lars Ericsen9 dager -- Hjemmedøpt.
3-4-1789Inger Hansdatter70 1/2 aar -- Lægdsmenneske.
3-4-1789Lars Olsen38 aar -- Død på Lætnes.
23-5-1789Elling Jonsen40 aar -- Fra Stod død på Hjelde.
26-10-1790Jon Olsen76 aar -- Lægdsmenneske.
15-12-1790Poul Jonsen87 aar -- Lægdsmenneske.
14-2-1790Stener Jonsen21 aar -- Død i Prestegaarden.
12-3-1790Maren Larsdatter39 aar På barselseng --
17-5-1790Ane Nilsdatter5 aar Kopper --
18-5-1790Lucia Jonsdatter11 mnd Kopper --
24-5-1790Gjørena Sivertsdatter32 2/3 aar På barselseng -- Hennes foster var dødfødt og var et drengebarn.
6-5-1790Guru Hansdatter59 aar -- Fattigkone.
22-6-1790Gjertrud Andrea 3 aar 3 mnd 3 dager Kopper --
23-6-1790Berit Ivarsdatter7 mnd Kopper --
27-6-1790Olaus Amundsen2 aar 3 mnd 3 dager Kopper --
3-6-1790Halvar Pedersen99 aar -- Vært gift 2 ganger - ingen barn i siste ekteskap men 8 med den første - 5 sønner 3 dtr 13 børnebørn 5 børnebørnsbørn. Enkmann 1 år etter første kone. Har alltid haft god helse men var lam siste 3 år.
26-7-1790Marit Olsdatter10 1/2 aar Kopper --
6-7-1790Anna Sophia Jensdatter1 aar Kopper --
9-7-1790Andrea Arvesdatter28 aar På barselseng --
31-1-1791Golla Andersdatter70 aar -- Lægdsmenneske.
13-10-1791Maria Hansdatter55 aar Druknet -- Kommet fra Sverige og opholder seg på Sakshaug. Funnet død i søen.
8-11-1791Thoer Jørgensen87 aar -- Lægdsmenneske.
20-2-1791Eric Olsen26 aar 8 mnd 5 dager Kopper --
25-2-1791Hans Henriksen76 aar -- Lægdsmenneske.
5-2-1791Morten Johansen11 aar Kopper --
12-3-1791Peder Johansen7 3/4 aar Kopper --
14-3-1791Petter 91 aar 1 mnd 9 dager -- Havde bemanet feldtoget i krigen som sluttet 1770 - i tjeneste i 52 år. Havde vært gift 2 ganger - har haft 23 Børn 58 Børnebørn og 4 Børnebørnsbørn.
23-3-1791Ane Mortensdatter12 aar Kopper --
4-3-1791Hans Michelsen90 aar 3 mnd -- Hafde to ganger vært gift - af siste ingen børn. Med første kone 7 børn. Efter ham lever 4 børn og 20 børnebørn. Var alltid ved god helse - lå ei lenge syg end 8 dager.
11-4-1791Stephan Jørgensen1 aar Kopper --
17-4-1791Marta Danielsdatter1 aar 1 mnd Kopper --
28-4-1791Berit Jonsdatter75 aar -- Lægdsmenneske.
21-5-1791Johanna Sivertsdatter8 1/2 aar Kopper --
3-5-1791Mads Sivertsen5 1/2 aar 6 uger Kopper --
10-6-1791Berit Poulsdatter5 aar 3 mnd Kopper --
17-6-1791Ane Olsdatter4 aar Kopper --
3-6-1791Johannes Pedersen17 aar 6 mnd Kopper --
14-7-1791Ole Poulsen1/2 aar 1 mnd Kopper --
17-7-1791Gjertrud Gjertsdatter2 aar 11 mnd Kopper --
27-7-1791Gurru Ingebrigtsdatter70 aar -- Lægdsmenneske.
5-7-1791Berit Rasmusdatter1 1/2 aar Kopper --
18-8-1791Inbrit Olsen65 aar -- Fattiglæm.
24-8-1791Søren Jacobsen1 aar 8 uger Kopper --
28-8-1791Marta Baarsdatter4 dager -- Hjemmedøpt.
9-8-1791Peder Pedersen1 aar 4 mnd Kopper --
23-9-1791Barbara Henricsdatter1/2 time -- Tvilling med et dødfødt pikebarn.
12-1-1792Ole Pedersen51 aar -- Spedalsk.
28-3-1792Elen Baarsdatter80 1/4 aar -- Lægdsmenneske.
20-5-1792Inger Bertelsdatter64 aar -- Lægdsmenneske.
27-5-1792Karen Andersdatter42 aar Tæring --
26-6-1792Lars Olsen60 1/2 aar -- Lægdsmenneske.
4-6-1792Baar Christophersen32 aar Tæring --
13-7-1792Elen Larsdatter2 timer -- Hjemmedøpt.
23-7-1792Maria Modsesdatter32 1/4 aar På barselseng --
3-7-1792Andrea Hjertina 17 dager -- Hjemmedøpt.
8-8-1792Jacob Jacobsen17 2/3 aar Tæring --
1-9-1792Peder Olsen16 aar 2 mnd 3 uger Ulykke -- Ihelslaget af et hvedlas som han ulykeligvis veltede over seg.
20-9-1792Hans Christensen76 aar -- Lægdsmenneske.
14-1-1793Marit Arntsdatter89 aar -- Lægdsmenneske.
8-1-1793Karen Wilkersdatter87 aar -- Lægdsmenneske.
18-10-1793Inger Olsdatter46 aar På barselseng -- På barselseng etter dødfødt Drengebarn.
12-11-1793Gjertrud Andrea Amundsdatter12 dager -- Hjemmedøpt tvilling.
15-11-1793Brynild Olsdatter92 aar -- Lægdsmenneske. Hadde vært gift 18 år - ingen barn i ekteskap. Men forut en uegte sønn.
16-11-1793Gjert Andreas Amundsen16 dager -- Hjemmedøpt tvilling.
21-12-1793Berit Tørresdatter30 aar 18 dager På barselseng --
5-5-1793Jørgen Andersen4 aar Druknet --
19-11-1794Petter Andreas 4 dager -- Tvilling. Hjemmedøpt.
23-11-1794Ane Henrika 7 dager -- Tvilling. Hjemmedøpt.
15-12-1794Ane Amundsdatter76 aar -- Lægdsmenneske.
29-12-1794Hans Poulsen1 1/2 dag -- Hjemmedøpt.
6-2-1794Marta Pedersdatter72 aar -- Lægdsmenneske.
26-3-1794Mali Jonsdatter55 aar -- Lægdsmenneske.
31-3-1794Mette Olsdatter30 aar 3 uger 1 dag På barselseng --
8-3-1794Gunnil Haldosdatter23 aar 2 mnd 4 dager Tæring --
4-4-1794Hans Pettersenca 32 aar -- Hjemmehørende i Skogn men død på Røren.
19-6-1794Petter Pedersen8 dager -- Hjemmedøpt.
23-6-1794Maren Olsdatter50 aar -- Lægdsmenneske.
22-7-1794Ole Ivarsen1 dag -- Hjemmedøpt - ei fullbaaret.
12-8-1794Ingeborg Gunnersdatter2 1/2 aar Kregden --
15-8-1794Ragnil Pedersdatter1 1/2 aar 5 dager Kikhoste --
19-8-1794Karen Pedersdatter1 aar 2 mnd Kregden --
2-8-1794Hans Jacobsen17 uger Kregden --
23-8-1794Inger Pedersdatter6 aar 10 mnd 14 dager Kregden --
25-8-1794Marta Jensdatter67 aar -- Lægdsmenneske.
30-8-1794Ole Larsen14 aar Blodsott --
5-1-1795Poul Rasmusen2 dager -- Hjemmedøpt.
11-10-1795Ane Thomasdatter82 aar -- Fattiglem.
17-10-1795Jens Pedersen83 aar -- Lægdsmenneske. Vært 2 gang gift - av første ekteskap ingen barn. Av siste 3 barn etterlever ham. Vært god helse undtagen 4 siste år sengeliggende.
2-11-1795Maren Henricsdatter34 aar 5 mnd 23 dager På barselseng --
29-11-1795Barbara Andersdatter76 aar -- Lægdsmenneske.
7-11-1795Marta Olsdatter14 dager -- Hjemmedøpt.
25-12-1795Ane Hansdatter1 time -- Hjemmedøpt.
22-2-1795Marcile Poulsdatter5 dager -- Hjemmedøpt.
26-3-1795Berit Olsdatter60 aar -- Fattiglem.
25-4-1795Guru Olsdatter75 aar -- Lægdsmenneske.
1-5-1795Berit Nilsdatter70 aar -- Fattiglem.
20-5-1795Marta Pedersdatter1 aar 6 uger Kikhoste --
29-5-1795Berit Amundsdatter90 aar -- Lægdsmenneske.
31-5-1795Kirsten Johannesdatter1 aar Kikhoste --
10-6-1795Lorina Andersdatter1 aar Kikhoste --
25-6-1795Lars Larsen21 uger Kikhoste --
28-6-1795Peder Ellingsen1 mnd Kikhoste --
5-6-1795Nils Nilsen2 aar Kikhoste --
10-7-1795Marit Tørresdatter3 aar 3 mnd Kikhoste --
16-7-1795Berit Larsdatter2 1/2 aar Kikhoste --
2-7-1795Jens Nilsen15 uger Kikhoste --
23-7-1795Barn -- Barnet død strakst etter fødsel.
7-7-1795Margrete Jensdatter1 aar 3 uger Kikhoste --
10-8-1795Nikolai Christian Clausen8 timer -- Hjemmedøpt.
17-9-1795Hans Hansen95 aar -- Fattig. 1 gang gift - enkmann 6 år. Haft 3 barn - etterlader seg 1 Søn 1 Dtr 4 barnebarn.
10-10-1796Rasmus Ingebrigtsen70 aar Av ælde --
13-11-1796Ranni Pedersdatter79 aar Av ælde -- Lægdsmenneske.
15-11-1796Sivert Olsen1 1/2 aar Kopper --
17-11-1796Andreana Andersdatter3 dager -- Hjemmedøpt.
18-11-1796Johannes Andersen23 aar 3 mnd -- Faderen som bestilte denne sin sønns begravelse sagde da Presten spurte af hvad sygdom hans søn var død af At han ved Exereringen af en underoffiser efter capitainens ordre var bleven slaget. Etter sin hjemkomst blev sygelig så han måtte ligge til sengs o
19-11-1796Ingeborg Larsdatter40 aar 5 mnd Watersott --
28-11-1796Thomas Henriksen21 aar 7 mnd Spedalsk --
10-12-1796Ingeborg Andreasdatter3 1/2 aar Kopper --
2-12-1796Gunner Olsen1/2 dag -- Uegte tvilling.
2-12-1796Karen Olsdatter1/2 dag -- Uegte tvilling hjemmedøpt.
22-12-1796Sivert Andersen88 aar -- Var 2 ganger gift - haft 4 barn Ham etterlever en søn 2 dtr. 1 søn døde som barn - efterlod 4 barnebarnog sin enke.
31-12-1796Poul Johannesen3 aar Kopper --
9-12-1796Dødfødd Født fortidlig -- Født 20 uker fortidlig.
17-2-1796Peder Svendsen43 aar -- Fattiglem.
11-3-1796Ole Nilsen3 uger 5 dager -- Tvilling.
9-3-1796Andreas Nilsen3 uger 3 dager -- Tvilling.
21-4-1796Kirsten Olsdatter9 timer -- Hjemmedøpt.
11-6-1796Johannes Rasmusen40 aar Spedalsk --
27-7-1796Helle Larsdatter75 aar -- Fattiglem.
19-10-1797Berit Ingebrigtsdatter2 1/2 aar 10 dager Kopper --
28-10-1797Marta Svensdatter15 uger Kopper --
8-10-1797Marithe Jonsdatter50 aar Watersott --
28-11-1797Ole Andersen25 aar 4 mnd 15 dager Brystsyge --
30-11-1797Ole Andersen70 aar -- Lægdsmenneske.
19-12-1797Gjertrud Hansdatter34 aar 3 mnd På barselseng --
27-12-1797Lisbet Jensdatter70 aar -- Fattiglem.
3-12-1797Marit Larsdatter19 aar Kopper --
9-12-1797Lars Poulsen5 aar 4 mnd 20 dager Kopper --
15-2-1797Ingebrigt Olsen74 aar -- Fattiglem.
22-2-1797Ane Andersdatter62 aar -- Fattiglem.
15-3-1797Gunner Jonsen72 aar -- Fattiglem.
18-5-1797Maren Pedersdatter74 aar -- Fattiglem.
11-6-1797Jacob Pedersen39 aar Druknet -- Druknet ved Trondheim i Ilen.
6-7-1797Ingeborg Anna Olsdatter14 dager -- Hjemmedøpt.
6-8-1797Inbrit Olsen88 aar 9 mnd 3 uke 3 dage -- Lægdsmenneske. Vært gift 2 ganger - av siste ekteskap ingen barn - fra første 2 dtr som lever etter ham - den ene gift den andre enke - den siste hadde 1 dtr som er gift og en dtr ??
20-9-1797Mons Larsen3 mnd 2 uger Brystsyg --
17-1-1798Birgita Olsdatter2 aar 6 uger Kopper --
21-1-1798Berit Jensdatter70 aar -- Fattiglem.
4-1-1798Gjertrud Hansdatter90 1/2 aar -- Gift 2 ganger - av siste ekteskapingen barn. Av første 1 søn og 1 dtr - sønnen lever har haft barn men alle død.
8-1-1798Berit Andersdatter30 aar På barselseng -- På barselseng etter et dødfødt drengebarn.
12-11-1798Karen Hansdatter2 timer -- Tvilling hjemmedøpt.
14-11-1798Ole Hansen2 dager -- Tvilling hjemmedøpt.
25-12-1798Marit Ellingsdatter81 aar -- Fattiglæm.
5-5-1798Ane Pedersdatter44 aar På barselseng -- På barselseng med dødfødt drengebarn.
15-8-1798Siri Olsdatter85 aar -- 2 gang gift - siste ekteskap 1 dtr lever ugift.
10-1-1799Rasmus Jonasen78 aar -- Lægdslem.
11-1-1799Guro Balosdatter88 aar -- Fattiglem.
11-10-1799Marit Tørresdatter72 aar Watersott --
28-10-1799Margretha Mariasdatter52 aar 9 mnd 3 dager Watersott --
1-11-1799Jens Hansen57 aar 10 1/2 mnd Watersott --
2-12-1799Hans Jørgeensen73 aar 10 mnd Watersott --
24-12-1799Ane Henriksdatter90 aar 10 mnd -- Var 2 gang gift - av første 3 dtr en død ung 2 gifte - men begge er død. Barnebarn 3 drenge 6 piker.
25-12-1799Marit Berthelsdatter83 aar -- Lægdsmenneske.
10-2-1799Peder Bentsen13 dager -- Hjemmedøpt.
2-4-1799Dødfødd -- Uegte barn.
21-4-1799Gurru Larsdatter77 aar -- Fattiglem.
8-4-1799Hans Haagensen11 1/2 aar -- Født Toldnes i Sparbu lægd under Lehne.
26-5-1799Kirsti Danielsdatter38 aar 11 mnd På barselseng --
30-5-1799Berit Monsdatter36 aar -- Lægdslem.
5-6-1799Lars Halvarsen53 aar -- Lægdslem.
6-7-1799Ole Thomasen77 aar -- Lægdslem.
6-7-1799Thore Abrahamsen6 dager -- Hjemmedøpt.
17-9-1799Barbara Jonsdatter60 aar -- Lægdslem.
24-10-1800Lorents Jonsen27 aar -- Borte på søen - funnet.
29-10-1800Jaccob Jonsen68 aar -- Borte på søen.
4-10-1800Marit Jonsdatter88 aar -- Lægdslem.
1-11-1800Johan Danielsen2 timer -- Hjemmedøpt.
16-12-1800Ole Jensen1 1/2 dag -- Hjemmedøpt.
27-2-1800Berit Johannesdatter28 aar På barselseng --
2-3-1800Marit Monsdatter71 aar -- Fattiglem.
21-3-1800Peder Bentsen19 dager -- Hjemmedøpt.
8-3-1800Inger Ottersdatter78 aar -- Fattiglæm.
1-4-1800Gabriel Jacobsen8 dager Født for tidlig ei fuldbaaren -- Hjemmedøpt.
19-4-1800Hans Ingebrigtsen98 aar -- Vært 4 gang gift - med sin andre kone 5 barn som alle er døde før ham - med de øvrige ingen barn. Etterlater seg enke som er gammel. Hadde tjent med land Milicen i Norge 5 år - i Danmark 25 år - var ved gev ?? Regiment. Hafde ved hjelpetropper fulgt krigen ud
9-4-1800Ane og Ingeborg Nilsdatter1 dag -- Tvillinger.
13-8-1800Elen Jonsdatter9 uger -- Uegte barn.
12-9-1800Karen Nilsdatter19 aar 11 mnd Radsyge --
13-9-1800Anders Jonsen47 aar -- Lægdslem.
16-9-1800Martha Nilsdatter13 aar 5 mnd Radesyge --
4-1-1801Ragnil Andersdatter41 aar 4 mnd 6 dager På barselseng -- Blev ei forløst med tvillinger.
23-11-1801Jacob Hansen -- Død på plass tilhørende vagtmester Dahl - begravet ved Hustad.
??-11-1801Johanna Poulsdatter1 1/2 aar -- Begravet ved Salberg.
8-2-1801Kari Rasmusdatter76 aar -- Lægdsmenneske.
18-4-1801Ingeborg Olsdatter2 timer -- Hjemmedøpt.
27-8-1801Peder Thoresen20 uger Kikhoste --
21-01-1802Johanna 38 aar ?? --
24-01-1802Abel Andreasdatter1 aar -- Begravet ved Hustad.
01-03-1802Drengebarn -- Begravet ved Salberg.
02-05-1802Ellen Olsen -- Husmann for Lars Farbo fra Gudbrandsdalen.
10-05-1802Jørgen Olsen72 aar -- Begravet ved Salberg.
11-06-1802Anna Tomasdatter53 aar og 2 måneder -- Syg i 26 år.
19-06-1802 Barn B -- Drengen døde 26 uger gammel. ??
25-06-1802Karen Gundersdatter82 aar -- Syg 13 år.
05-07-1802Peder Paulsen43 aar 5 mnd En sort cartarfeber. --
11-07-1802Peder Olsen68 aar -- Død Salberg
20-07-1802Berithe Gundersdatter78 aar Alderdom og svaghed -- Død ved Strømen.
26-07-1802Lars Olsen53 aar Døde af graserende hidsig feber, fra kone og 6-7 børn, i din alders 53, en meget brav, men fattig mand. --
30-07-1802Marithe Poulsdatter68 aar -- Begravet Salberg.
03-09-1802Olava Pedersdatter10 aar 8 mnd -- Søster til nr 24.
17-09-1802Rasmus Olsen58 aar -- Kun i 8 dager var han syg og sengeliggende.
03-10-1802Albret Christiansen29 aar -- Søn av avdøde prost og sogneprest til Inderøy Christian Welding, han var sin faders uegte søn der for et år siden arvede efter ham 1000 rd efter at han havde vært i ynkelig trange kaar, men ikke længer nød han godt
24-10-1802Elias Jacobsen60 aar -- Han var syg en maaned.
26-10-1802Anna Hansdatter52 aar Hold og sting -- Syg 6 dage.
03-11-1802Anders Hansen77 1/2 aar Alderdom -- I cirka 10 år før været meget ussel og gaaet på krykker.
04-11-1802Lars Nilsen66 aar -- Havde været ganske syg næsten i et ?? aar, han døde ganske stille og ubemerket da han gikk inn og lagde seg på sengen.
15-11-1802Barn 8 dager -- Hjemmedøpt.
17-11-1802Gabriel Bensen53 aar 5 mnd -- Han blev syg dagen forud og fundet død om morgenen i sengen.
03-12-1802Barn 3 mnd -- Barnet funnet dødt i sengen natten mellom 3. og 4. Desember.
04-12-1802Ole Johnsen71 aar -- Syg i et helt aar, men kun sengeliggende i 3 uger.+
04-12-1802Ingebor Hansdatter71 aar Alderdom -- Syg 8 dager.
06-12-1802Berithe Rasmusdatter74 aar Alderdom -- Fattiglem, syg 8 dage.
13-12-1802Anna Margaretha Hansdatter6 aar 4 mnd 2 dager Tæring -- Barnet sygt og sengeliggende 3 uker.
14-12-1802Ole Ottesen69 aar 8 mnd Alderdom -- Syg i4 år, men ble en dag dødssyg og døde af alderdom.
19-12-1802Simon Hansen69 aar 8 mnd 2 uke 6 dage Alderdom -- Var kun 2 dage syg og døde af alderdom.
01-01-1803Jertrue Jacobsdatter13 1/2 aar 7 uger Tæring -- Var syg 3 1/2 år men sengeliggende i 6 uker og 1 dag.
04-01-1803Hendrich Jensen3/4 aar hoste og munnsyge ?? -- Syg 5 dager.
04-01-1803Barn -- Barnet var tvilling.
05-01-1803Dorit Jonsdatter80 aar Tæring -- Fra Ytterøen som hertil ankom for 6 uger siden til sin svigersøn Ole Larsen Sakshaugvennen for at besøge ham, men ble syg strax. Lå i 6 uger og døde af tæring i sin Alders 80de aar.
08-01-1803Johannes Larsen2 1/2 aar -- Uegte barn.
16-01-1803Simon Johnsen75 aar Alderdom -- Syg 6 dager.
27-01-1803Johan Larsen53 aar Blodgang -- Syg en maaned.
02-02-1803Peder Olsen75 aar 4 mnd Alderdom -- Syg 12 dager.
05-02-1803Ingebor Anna Iversdatter23 dager Trøske i hals og munn --
07-02-1803Anders Jensen73 aar -- Syg i 8 dager.
12-02-1803Rasmus Pedersen8 aar 3 mnd Halsesyge --
13-02-1803Ole Olsen70 aar Hidsig feber -- Lå til sengs i 9 dage.
13-02-1803Maren 53 aar -- Syg i mange Aar i sin ene fod.
15-02-1803Sivert Hansen48 aar Hidsig feber der ?? berøvede hams fornuftens brug. --
17-02-1803Berithe Eskildsdatter79 aar Alderdom -- Var syg i 23 år etter et ulykkeligt fald på Saxhougs Kirkegaard, hvorved hun afbrød sit laarben.
19-02-1803Lars Rasmusen16 aar Gikt i hovedet -- Syg nesten i hele vinter, men tilsidst sengeliggende i 14 dage.
20-02-1803Guru Larsdatter75 aar Alderdom -- Syg 9 dager.
25-02-1803Anna Margaretha Nilsdatter8 uger Trøske --
27-02-1803Christopher Olsen45 aar Hidsig feber --
27-02-1803Kirsti Poulsdatter6 aar Hovedpine. --
28-02-1803Ingebrigt Hansen16 uger Halsesyge --
13-03-1803Christen Olsen82 aar Alderdom -- Fattiglem.
27-03-1803Berithe Hansdatter85 aar 2 maaneder Alderdom -- Lå syg i 10 dage.
27-03-1803Alette Margaretha 80 aar -- Døde på Bragstad hos hr Motzfeldt.
02-04-1803Hans Nilsen72 aar Alderdom og skrøpelighet --
06-04-1803Peder Hansen13 uger og en dag Kikhoste --
11-04-1803Mens Monsen7 uger Trøske og hoste --
15-04-1803Peder Halvorsen6 uger 3 dager Trøske og hoste --
19-04-1803Anna Pedersdatter25 1/2 aar Tæring -- Syg i 11 år.
21-04-1803Lorents 16 uger Bylder -- Syg i 7 uker.
25-04-1803Merithe Larsdatter86 aar Alderdom --
27-04-1803Johannes Olsen11 aar Hoste og trøske -- Løsingsbarn, var syg 3 dager.
28-04-1803Michel Larsen1/2 aar 14 dage Forkjølelse -- Syg i 8 dager.
30-04-1803Paulina Paulsdatter1 aar Hoste og forkjølelse --
30-04-1803Peder Olsen73 aar Alderdom -- Døde på Sakshaug. Lægdslem.
03-05-1803Christian Sivertsen1 1/2 aar Trøske og hoste --
03-05-1803Merithe Larsdatter59 aar Av en gammel brannskade der ?? i hendes underliv -- Var syg i 14 dager.
06-05-1803Ingeborg Anna Olsdatter1 mnd Trøske og hoste -- Syg 14 dager.
19-05-1803Ole Gudmundsen56 aar -- Syg i 8 dage af smerter for Brystet.
20-05-1803Andrea Hansdatter23 dager Trøska --
23-06-1803Dorit Hansdatter42 aar Tæring -- Syg 1 mnd.
25-06-1803Anna Kirstina 1/2 aar Trøske -- Syg 8 dager. Dette barn tilhørede en enke fra byen Anne Arensdtr Krog der var kommen fra byen og opholdt seg i Salberg Sogn på at arbeide og ernære sig
29-06-1803Peder Larsen58 aar 7 mnd 10 dager Brystsyge --
13-07-1803Ole Mathiasen16 uger Trøske og ?? -- Barnet var uegte.
20-07-1803Margrethe Mortensdatter10 uger -- Fantes uformodentlig dødt ved moderens bryst om morgenen og altsaa troes at være qualt.?
26-07-1803Berithe Jonsdatter76 aar Tæring -- Syg et halvt år.
06-09-1803Maria Andersdatter74 aar Alderdom og foruten ??? -- Lå til sengs 2 dager men svakelig i 2 år.
08-09-1803Nils Olsen85 aar Alderdom -- Syg mange år. Fattiglem.
11-09-1803Gundborg Andersdatter76 aar Nærvesvaghed --
14-09-1803Dødfødt drengebarn -- Uegte barn.
25-09-1803Jens Ottesen44 aar Fald -- Faldt af et høelass og døde dagen etter af de slag som formodenlig fik af faldet.
08-10-1803Methe Olsdatter13 aar Blodstyrtning --
10-10-1803Jens Michelsen38 aar ?? -- Syg i 4 år og døde fra kone og 6 barn.
17-10-1803Anna Olsdatter85 aar Alderdom og avkreftelse. -- Syg over 3/4 år.
19-10-1803Maria Hansdatter28 aar 6 mnd Drugnede ved Sandvaagen. --
24-10-1803Peder Hansen54 aar ? --
21-11-1803 Drukning. -- Blev borte på søen, faldt ud af en baat, drugnede og fantes ikke mere.
21-11-1803Aren Roalsen Druknet -- Faldt ut af en båt og fantes ikke igjen.
29-11-1803Jens Jensen88 aar Alderdom -- ???
05-12-1803Gabriel Pedersen19 aar Mavekrampe? -- Syg 1/2 år.
06-12-1803Ragnild Olsdatter77 aar Alderdom -- Lå et heelt år og døde af alderdom
07-12-1803Ingeborg Iversdatter70 aar Alderdom --
19-12-1803Ole Olsen20 aar Brokfanghed ?? -- Tjente hos Jens Leira. Syg 14 dage.
23-12-1803Simon Eskilsen77 aar Tæring -- Syg 6 uker.
02-01-1804Ole Johansen3 mnd Trøske --
04-01-1804Johannes Amundsen1/2 aar Vannsott ?? --
06-01-1804Torfind Iversen90 aar Alderdom -- Lå til sengs en maaned.
07-01-1804Johannes Mortensen7 aar -- Havde vært døv og stum samt ingenlunde kunde gå og døde efter 8 dage sengeleje.
07-01-1804Elisabeth Tørrisdatter73 aar Alderdom -- Lå til sengs 7 uke.
04-02-1804Anna Poulsdatter65 aar Mavekrampe -- Fattiglem
10-02-1804Peder Johnsen69 aar Vatersott --
16-02-1804Peder Jensen100 aar Alderdom --
21-02-1804Merithe Nilsdatter80 aar 2 mnd Alderdom --
21-03-1804Michel Tørresen64 aar Alderdom --
24-03-1804Iver Paulsen64 aar Brystsvaghed -- Hadde vært syg i 3 år af blodstyrtning.
28-03-1804Bent Gabrielsen90 aar Alderdom -- Døde som fattiglem.
29-03-1804Lisbet Nilsdatter84 aar Alderdom --
01-04-1804Hans Einersen89 aar Alderdom --
01-04-1804Nils Johnsen40 aar Forkjølelse -- Syg 8 dager.
02-04-1804John Johnsen2 timer -- Det døde etter dette korte tidsrom da det så tidlig var tilkommen eller ei fulgaaet formedelst morens svaghet.
06-04-1804Ingebor Andersdatter43 aar 3 mnd Barselsseng -- Døde på barselseng da barnet kom forkiert og med magt blev taget fra hende.
06-04-1804John Madsen62 aar Brystsyge -- Syg i 14 dage
06-04-1804Hendrich 56 år Forkjølelseshoste og feber. --
07-04-1804Johannes Pedersen50 aar Forkjølelse -- Syg 9 dager.
11-04-1804Rannie Nilsdatter13 aar ??-feber -- Syg 3 uker.
15-04-1804Dødfødd Barn -- Hos Ole Amundsen under Næss ved Strømmen.
17-04-1804Michel Rasmusen28 aar ???-feber --
18-04-1804Merithe Stephensdatter81 aar Alderdom --
03-06-1804Martha Larsdatter42 aar Hidsig feber --
14-06-1804Et pigebarn 1/2 time -- Hjemmedøpt, barnet var ikke fuldbaaret. Jordemoderens navn Berithe Johansdatter Kjeltnes??.
14-06-1804Anders Larsen15 aar Kræft -- Syg og sengeliggende 4 år.
29-06-1804Berithe Hansdatter8 dage Kighoste -- Syg i 4 dage.
17-08-1804Ole Olsen60 aar Brøstsvaghet -- Syg i 8 dage.
17-08-1804Petronella 4 dager Mavesyke --
24-08-1804Inger Rasmusdatter11 aar Hidsig feber. -- Syg 3 uker.
07-09-1804Anna Knudsdatter86 aar Alderdom --
07-09-1804Anna Tollefsdatter76 aar Alderdom -- Syg i 5 dager tilsist men hadde haft tæring i mange år.
17-09-1804Kirsti Bentzsdatter80 aar Alderdom -- Lægdslem på gården Stenen i Salberg sokn.
24-09-1804Morten Mortensen43 aar Tæring -- Han var syg i 6 år.
03-10-1804Ole Evensen46 aar Slag i tinningen -- Var så uheldig at falde over Bol værket i Byen da han vilde se til sin baad hvorvedd han fik et slag i tinningen og blev funnet død i Elven andre dags formiddag. ?? som han blev ført død hjem til sin kone? 6 stivbørn 3 rette
01-11-1804Tørres Olsen20 aar Drugnede --
05-11-1804Anders Tørresen1/2 aar Hoste --
06-11-1804Mons Thoresen60 aar Tæring -- Lå syg i 8 dager.
11-11-1804Sivert Thoresen58 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dager.
15-11-1804Anna Larsdatter55 aar Hidsig feber -- Syg 5 dager.
16-11-1804Anders Pedersen15 aar -- Syg i 8 uger.
18-11-1804Berite Johnsdatter8 1/2 aar Hidsig feber -- Lå syg i 14 dager.
01-12-1804Anders Christiansen13 uger ?? Krampe i maven -- Syg i 3 dager.
01-12-1804Sisild Hansdatter60 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dager.
05-12-1804Guru Pedersdatter64 aar Ondartet feber -- Syg i 14 dager.
15-12-1804Inger Paulsdatter78 aar Ondartet omganssyge -- Syg i 8 dage, døde av en ondartet omgangssyge der var en smidtsom hidsig feber.
18-12-1804Malena Halvorsdatter68 aar Blodgang -- Syg i 6 uger
26-12-1804Lorents Sivertsen1 aar 8 uger -- Syg i 2 a 3 dage
27-12-1804Anders Pedersen9 uger -- Syg i 8 dage
02-01-1805Tørris Larsen52 aar Hidsig feber -- Syg i 10 dager, døde av hidsig feber som i lang tid har vært epidemi og omgangssyge på Salberg.
03-01-1805Mali Olsdatter58 aar Hidsig feber -- Lå 9 dage syg og døde ligeledes av hidsig feber.
03-01-1805Elen Roaldsdatter30 aar Hidsig feber -- Syg i 14 dager og døde ligeså af hidsig feber.
05-01-1805Ole Pedersen46 aar Hidsig feber -- Syg i 14 dager.
10-01-1805Ole Nilsen77 aar Alderdom og hidsig feber. -- Syg av hidsig feber.
16-01-1805Malie Arentsdatter85 aar Alderdom -- Syg et 1/2 år.
21-01-1805Rasmus Olsen7 aar Hidsig feber -- Døde av hidsig feber som paa en tid har været epidemie i Salbergs Sogn
30-01-1805Gunild Johansdatter74 aar Kræft -- Lå til sengs i 3 aar og døde af kræft og ??.
13-02-1805Christian Thoresen57 aar Hidsig feber -- Syg 3 dager.
14-02-1805Ole Hansen76 1/2 aar Forkjølelse -- Syg 14 dager.
19-02-1805Baroe Iversen57 aar Lartan?? feber. -- Syg 14 dager.
19-02-1805Baal Pedersen68 aar Alderdom -- Syg 1 dag.
04-03-1805Andreas 5/4 aar ?? -- Syg fra fødselen.
10-03-1805Susana Johansdatter20 1/2 aar Hidsig feber -- Syg 1 mnd.
15-03-1805Ole Ingebretsen31 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dager.
06-04-1805Olava Olsdatter31 aar 3 mnd Hidsig feber -- Syg 18 dager.
10-04-1805Ole Larsen36 aar Hidsig feber -- Syg 8 dager.
13-04-1805Karie Pedersdatter56 1/2 aar Hidsig feber -- Syg 8 dage og døde af hidsig feber der var smitsom og har rådet en tiidlang på Salberg
15-04-1805Anna Johanna Friderica Kjeltelsdatter1 aar Hidsig feber -- Et uegte barn. Moren Tjenede hos Sorenskriver Hamer?. Syg i 8 dager .
09-05-1805Anna Eynersdatter36 aar ?? Mavesyge der grensede til Blodgang. -- Syg i 8 dager.
12-06-1805Guru 76 aar Alderdom -- Syg i 7 dager.
18-06-1805Jertrue Ingebretsdatter34 aar Hidsig feber -- Syg i 12 dager.
24-06-1805Ragnild Nilsdatter42 aar Barselseng -- Syg af grusome barsel smerter 12 timer og døde uforløst.
03-07-1805Henrich 1 3/4 aar Forraadnelse feber -- Var 8 dage syg
29-07-1805Dødfødd Barn -- Uegte barn.
18-08-1805Andreas Pedersen2 1/4 aar Hidsig feber -- Syg 5 dage.
19-08-1805Sivert Danielsen77 aar Krampe -- Syg 6 uker.
23-08-1805Thor !! Nilsdatter81 aar Alderdom -- Lægslem.
07-09-1805Ragnild Sivertsdatter7 aar 3 mnd -- Syg 6 dage.
10-09-1805Johannes Olsen1 aar Formentlig Skarlagensfeber -- Syg 6 dager.
01-10-1805Ole Tørrisen6 1/2 aar Hevelse i heele Legemet. -- Syg 8 dager.
14-10-1805Karen Baardsdatter2 1/2 aar Druknet -- Uheldigvis druknede i en bæk man havde i gaarden. Faderen er død man, modrens navn er Gunild logerende hos Peder Loraas.
19-11-1805Morten Monsen9 aar Fald -- Syg 14 dage, døde af et fald nedover en trapp.
06-12-1805Peder Jensen8 uger ?? -- 8 dager syg.
20-12-1805Ole Fredrichsen5 dager Trøske --
20-12-1805Ellie Jacobsdatter60 aar Krampetræk i brystet -- Syg i 2 dager.
22-12-1805Lisbet Tørrisdatter85 aar Alderdom -- Syg 1 mnd.
28-12-1805Paul Rasmusen54 aar Obstruction --
29-12-1805Eynar Olsen19 aar Obstruction -- Lå syg i 8 dage.
18-01-1806Stine Petrine Amundsdatter8 dager Indvortes slag -- Barnet var hjemmedøpt.
18-01-1806Gurru 70 aar Hidsig feber og alderdom -- Lå syg i 14 dage.
23-01-1806Andreas Pedersen4 1/2 aar Skarlagensfeber -- Syg i 8 dager og døde af skarlagensfeber der til sidst satte sig i halsen.
30-01-1806Jacob Jacobsen63 aar 11 mnd 6 dager Gigt og podagra -- Syg i 4 år men sengeliggende i 6 uker. Hans minde hædret af alle og hans støv velsignet i graven.
30-01-1806Elie Andersdatter65 aar Hidsig feber -- Syg i 6 dager.
01-02-1806Anders Pedersen5 aar Skarlagensfeber -- Syg i 9 dager.
06-02-1806John Andreas Hansen10 uger Trøske og ?? -- Syg 4 dager.
09-02-1806Peder Ottesen76 aar Alderdom -- Syg i 5/4 år.
12-02-1806Erich Christophersen40 aar ?? feber -- Syg i 12 dager.
13-02-1806Margaretha Rebecha OlsdatterB -- Barnet hjemmedøpt.
14-02-1806Peder Larsen75 aar Alderdom -- Syg 4 dager.
05-03-1806Lisbeth Johansdatter75 aar Alderdom -- Fattiglem syg ilang tid.
10-03-1806Nils Olsen3 aar 5 mnd Forkjølelse -- Laa syg i 3 uger.
11-03-1806Kirsten Johnsdatter54 aar Flekfeber --
19-03-1806Ingebrigt Eliasen1 aar 8 mnd Halsesyge -- Syg i 16 dager.
20-03-1806Lava Hansdatter1 aar 4 mnd Smitsom syge --
22-03-1806Merithe Taraldsdatter22 1/2 aar På barselseng -- Døde på barselseng efter at være besvangret af den ?? Landværn Dragon Tørris Michelsen Bragstad der har begaet 6 leiemål ?? og nå havde begået det 7 med hende og der afskyeligtsom havde voldtaget hende som hun bekje
25-03-1806Ole Torbersen7 aar Hidsig feber -- Var syg i em maaned, men var forbitterlig syg i 3 uger.
27-03-1806Christian Olsen1 1/2 aar Halsesyge -- Syg 9 dager.
11-04-1806Johanna Johnsdatter4 aar 3 dage Halsesyge -- Syg 8 dager.
13-04-1806Berit Christophersdatter50 aar Nærvefeber -- Syg i 2 år, lå til sengs 5 mnd.
19-04-1806Jacob Pedersen80 aar Alderdom -- Lå syg nesten 1 år men til sisdt 8 dager.
23-04-1806Lars Johnsen2 3/4 aar Hidsig feber tilligemed halsesyge. -- Lå syg 8 dager.
29-04-1806Ole Hansen7 aar 7 mnd 2 uger Hidsig feber -- Syg 11 dager.
09-05-1806Anne Pedersdatter2 aar ?? -- Lå syg i 6 uger.
12-05-1806Maria Dorothea 10 aar Brystsygen --
19-05-1806Beritthe Olsdatter68 aar ?? -- Syg 6 mnd.
22-05-1806Malena Pedersdatter95 aar Alderdom -- Fattiglem.
31-05-1806Martha Larsdatter13 aar 3 mnd 4 dager Halsesyge -- Syg 5 mnd.
01-06-1806Christiana Hansdatter24 uger Halsesyge -- Lå syg 7 dager.
07-06-1806Mali Jensdatter83 aar Alderdom -- Lægdslem, syg et par mnd.
21-06-1806Michel OlsenNær 95 aar Alderdom -- Lægdslem. Var kort syg.
03-07-1806Jørgen Amundsen60 aar Hidsig feber -- Lå syg 11 dager.
08-07-1806Haldor Andersen6 uger Halsesyge -- Syg 4 dager.
20-07-1806Anna Johnsdatter14 uger Hidsig feber -- Syg 8 dager. Uegte barn.
21-07-1806Berithe Rasmusdatter9 1/2 aar Skarlagensfeber -- Syg 1 mnd.
26-07-1806Anna Nilsdatter1/2 aar Skarlagensfeber --
28-07-1806Ragnild Pedersdatter10 aar 6 mnd Hidsig feber -- Syg 8 dager.
29-07-1806Lars Johnsen84 aar Alderdom -- Sengeliggende i nesten et aar. (Ligtalen er referert)
??-07-1806Johannes Olsen7 1/2 aar -- Et frillebarn. Barnet kom bort for 9 uker siden og blev gjenfundet 8 juli i elven.
10-08-1806Rasmus Rasmusen7 aar Halsesyge -- Syg 1 mnd.
18-08-1806Anna Olsdatter5 aar 6 uger Skarlagensfeber -- Syg 7 uker.
13-09-1806Eli Larsdatter87 1/2 aar Alderdom -- Syg en tid og døde sagte af alderdom.
14-09-1806Gurue Andersdatter80 aar Halsesyge og alderdom -- Syg 6 uker.
24-09-1806Martinus Torbersen8 dager Indvortes slag --
29-09-1806Lisbeth Johnsdatter56 aar Omganssyge der gav en ondartet feber. -- Syg 1 1/2 år.
06-10-1806Morten Hansen80 aar 2 mnd 2 uger -- Blev funnet død på veien til sitt hjem i det han gik fra Strømmen.
13-10-1806Gunder 3 uger Halsesyge -- Der skal være utlagt 2 barnefædre, nemlig Ole Sørensen Lyngstad og Lars Johannes Rejthan, af hvilken den første har ?? forhørt hos presten og den andre har ej indfundet seg ......
25-10-1806Ole Steffensen11 aar Mavesyge --
??-10-1806Siri Johnsdatter50 aar Druknet -- Omkom ulykelig ved at drukne i Byelven i Trondhjem ved Sant Hans tider.
10-11-1806Anders Andersen3 uger Invortes ... ?? -- Syg 9 dager.
13-11-1806Ingebrit Christensen72 aar Kolbrand i underlivet ? -- Syg 1 mnd.Var beheftet med stort Brok.
23-11-1806Ole Pedersen69 1/2 aar Sykdom i det ene benet -- Syg 1/4 år,
30-11-1806Peter Pedersen3 aar Indvortes slag. -- Syg 12 dager.
29-12-1806Anna Pedersdatter63 aar Forstoppelse -- Syg 10 uker.
--1807Nils Siversen30 aar Ved uheld --
05-01-1807Golla Larsdatter82 aar Blodgang -- Syg 13 dager.
24-01-1807Johanna Jacobsdatter49 aar 3 mnd Kræft i høyre bryst -- Hadde kræft i høyre bryst i 2 år. Syg 18 uker og døde af samme.
26-01-1807Lorents Hendrichsen16 uger 2 dager Kikhoste --
28-01-1807Berithe Olsdatter57 aar ?? -- Syg 11 dage.
31-01-1807Inger Aaustad1 mnd Blodgang -- Syg 8 dage.
02-02-1807Ole Pedersen82 aar Gigth og Alderdom -- Syg 21 1/2 år 6 uker.
17-02-1807John Gabrielsen54 aar Blodgang -- Syg 12 uker.
11-03-1807Andor Sivertsen68 aar Mavesyge og blodgang -- Syg 9 dager.
29-03-1807Karen Olsdatter28 aar Gikt og tæring -- Syg 6 1/2 år af gikt og tæring.
30-03-1807Guru Ingebretsdatter80 aar Hold og sting -- Syg 4 dager, døde af hold og sting på Gaarden Indguld.
01-04-1807Dorothea Maria 26 aar Gigt efter sin barselseng. -- Lå syg 15 1/2 uke.
11-04-1807Karen Kirstina 5 aar 2 mnd 13 dager Kighoste --
17-04-1807Ragnild Larsdatter2 aar på 5 uger nær Mavekrampe -- Syg 3 uker.
19-04-1807Elen Johnsdatter25 aar Hidsig feber -- Syg 9 dager.
19-04-1807Tørris Erichsen22 uger Kighoste -- Syg 1 mnd.
06-05-1807Kirstie Erichsdatter82 aar Alderdom -- Syg i 11 dager. Døde av alderdom i den største fattigdom uten at der var det minste efterladenskab efter hende.
24-05-1807Maren Hansdatter70 aar Tæring -- Var fattiglem.
26-05-1807Chatarina Johnsdatter1 1/2 aar Kikhoste -- Syg i 4 uker.
01-06-1807Jørgen Pedersen40 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dager.
10-06-1807Olava Johannesdatter5 uger 3 dager Kighoste --
19-06-1807Peder Halvorsen47 1/2 aar Tæring -- Syg i 2 år.
22-06-1807Morten Hendrihsen24 aar -- Lå syg på Inderøen i 7 uker, var for 7 uker siden kommet hit fra Levanger uden attest. Han blev begravet fra plassen Krogen under Sundnes. .....
04-07-1807Eyner Jørgensen84 1/2 aar Forstoppelse -- La syg i 3 dager.
06-07-1807Rasmus Johnsen78 aar Ulykkelig hendelse -- Døde av ulykkelig hendelse da han var i skoven for at fælde trær. ...
18-07-1807Hendrich Pedersen18 aar Hidsig feber -- Syg i 14 dager.
21-07-1807Anna Martha Johnsdatter58 år 8 mnd 3 uger Tykkelse i benene der steg op til underlivet. -- Syg i et aars tid og sengeliggende i de 3 sidste uger.
26-07-1807Martha Olsdatter40 aar Vatersot -- Lå syg 1/2 aar.
22-08-1807Berithe Pedersdatter86 aar Gikt -- Syg 1 år.
15-09-1807Anders Ottesen1 aar 2 mnd Hidsig feber -- Syg i 14 dager.
28-09-1807Axel 1/4 aar Bylder og verk. -- Døde efter at have været syg i længere tid.
05-10-1807Dorothea Olsdatter82 aar Alderdom --
17-10-1807Dødfødd Barn -- Tvilling.
31-10-1807Johanna Elisabeth Larsdatter5 aar -- Syg 8 dager.
05-11-1807Nils Olsen47 aar Forstoppelse -- Syg 11 dager.
08-11-1807Ragnild Johnsdatter53 aar Brystvatersott ?? -- Lå syk et halvt aar.
11-11-1807Anna Mathiasdatter84 aar Alderdom -- Syg 4 år. Lægdslem.
26-11-1807Maritte Larsdatter56 aar Hidsig feber -- Syg 14 dager.
04-12-1807Ole Olsen72 aar Alderdom -- Fattiglem.
06-12-1807Ragnild Jørgensdatter88 aar Alderdom -- Laa syg et halvt aar, da hun aldrig var frisk etter at den fordrukne Peder Loraas slog hende fordærvet og døde .... af alderdom. Fattiglem.
19-12-1807Margaretha Jensdatter86 aar Hidsig feber -- Syg 10 dager.
19-12-1807Meritthe Thorsdatter62 aar Halsesyge -- Syg 9 dager.
21-12-1807Karen Olsdatter54 aar Blodstyrtning -- Syg 14 dager på Ferstadplassen. Fattiglem.
??-12-1806Ingebor Olsdatter75 aar Alderdom -- Syg 8 dager.
02-01-1809Maria Corneliusdatter67 aar Brystsvaghet -- Syg 8 dager, døde som fattiglem på Ring.
15-01-1808Michel Jacobsen58 aar Broksvaghed ?? -- Lå syg i 5 dage.
27-01-1808Ingebor Larsdatter2 aar Halsesyge ?? -- Lå syg i 14 dage.
03-02-1808Gunnild Olsdatter60 aar Hidsig feber -- Syg et halvt år.
07-02-1808Ole Erichsen61 aar Hidsig feber -- Låe syg i 15 uger.
09-02-1808Christopher Olsen78 1/2 aar Slag -- Døde meget hastig uden noegen foregående sygdom.
16-02-1808Pauliana Paulsdatter1/2 aar Halsesyge -- Syg 2 mnd.
17-02-1808Peder Johnsen85 aar Alderdom -- Syg 14 dager.
24-02-1808Johanna Johnsdatter17 aar Hidsig feber -- Syg 8 dager.
13-03-1808Anna Kasbergsdatter28 aar ?? og Sten -- Syg 1 dag. Fattiglem.
20-03-1808Amund Thoresen59 aar?? Tæring -- Syg 1 mnd.
22-03-1808Maren Olsdatter29 aar Barnefødsel -- Syg 11 dager.
24-03-1808Jørgen Sivertsen48 aar 5 mnd Watersott --
26-03-1808Ingebor Hansdatter86 aar Alderdom -- Syg 1 dag.
27-03-1808Beritte Tørrisdatter53 aar Hidsig feber --
04-04-1808Karen Sivertsdatter58 aar Watersott -- Syg 1 mnd.
11-04-1808Stalie Steffensen55 aar Broksvaghed. -- Døde på gården Indguld.
15-04-1808Halvor Johnsen40 aar -- For 14 dager gik fra sin svoger Ole Volen langfredagsmorgen... og styrtede sig i søen ved Røviglandet.
18-04-1808Johannes Johnsen33 aar Forkjølelse -- Døde i Verdalen.
21-04-1808Halvor Monsen45 aar Broksvaghed -- Lå syg 8 dager.
15-05-1808Martha Larsdatter2 aar 6 mnd mindre en 2 uger Trøske --
02-06-1808Martha Olsdatter43 aar Brystsvakhed --
03-07-1808Anders Johnsen14 dager Halsesyge -- Syg 7 dager.
16-07-1808Anders Lorentsen3 uger Halsesyge -- Syg 8 dager.
13-08-1808Lisbeth Hansdatter50 aar Tæring -- Lå syg 19 uker.
03-09-1808Jacob Larsen10 aar Mavepine eller krampe -- Syg 3 uker.
27-09-1808Peder Paulsen59 aar Blodgang -- Syg 5 uker.
28-09-1808Steffen Andersen42 aar Hidsig feber -- Lå syg 8 dager.
18-10-1808Ole Larsen35 aar -- Spedalsksyg i 10 år, sengeliggende 1/2 år. Døde som fattiglem.
24-10-1808Karen Jacobsdatter78 aar Alderdom -- Syg 14 dager fattiglem.
08-11-1808Lars Hansen51 aar 6 uger Brystsvaghed -- Syg 8 dager sengeliggende i 3 dage.
24-11-1808Elen 14 dager Forkjølelse --
27-11-1808Nils Olsen28 aar ?? --
04-12-1808Gunder Pedersen23 uger Messlingene ? --
10-12-1808Meritthe Nielsdatter29 aar Brystsyge -- Syg 14 dager.
10-12-1808Ole Johansen1/4 aar Meslinger -- Syg 14 dager.
23-12-1808Tomas PedersenOmtrent 83 aar Tæring -- Syg 1 mnd.
23-12-1808Maren Ingebritsdatter1/2 aar Meslingerne --
27-12-1808Anders Olsen65 aar 6 uger Gikt -- Syg 20 uker.
28-12-1807Rasmus Jacobsen72 aar Blodgang og ?? -- Syg ilang tid.
01-01-1809Niels Olsen12 aar 6 uger Meslinger -- Syg 8 dager.
10-01-1809Aage Rasmusen26 aar 2 mnd Gikt -- Syg 5 uker.
10-01-1809Haldor Andersen5/4 aar 3 uger Meslingerne --
12-01-1809Jacob Hendrichsen3 mnd Meslinger -- Syg 12 dager.
16-01-1809Ingebor Anna Christophersdatter1 aar 3 mnd 3 uger Slag -- Syg 10 dager.
17-01-1809Hendricha Nilsdatter1 aar 3 mnd Meslinger -- Syg 14 dager.
17-01-1809Elen Tommesdatter6 uger 1 dag Meslinger -- Syg 8 dager.
21-01-1809Lars Nielsen8 uger Hoste -- Syg 3 dager.
24-01-1809Ole Johannesen2 mnd 7 dage Meslinger --
24-01-1809Hans Larsen73 aar Alderdom --
06-02-1809Ole Johansen3 aar Meslinger -- Syg 14 dager.
07-02-1809Hendrich Jensen2 mnd Meslinger -- Syg 8 dager.
03-03-1809Seval Rasmusen44 1/2 aar Brystsvaghed --
07-03-1809John Aagesen63 aar Tæring --
22-03-1809Anna Andersdatter7 aar Tæring --
08-04-1809Nils Jacobsen1 mnd over et halvt aar Halsesyge --
28-04-1809Anders Halvorsen70 aar Mishandling -- Døde av mishandling av Ole Ellingsen.
14-05-1809Jacob Pedersen49 aar Forraadnelsesfeber. --
15-05-1809Eli Christophersdatter27 aar 4 mnd Blodstyrtning --
20-05-1809Kirsten Paulsdatter69 aar Alderdom --
27-05-1809Jonas Mortensen1/2 aar 2 uger 5 dager Meslinger --
02-06-1809Ingebor Nilsdatter36 aar Wattersot --
19-06-1809Johannes Larsen1 aar Hoste --
04-07-1809Rasmus Pedersen -- Hjemmedøbt
22-07-1809Petronilla Olsdatter22 aar ?? --
06-08-1809Gjertrue Jacobsdatter69 aar Wattersot --
29-08-1809Lars Pedersen34 aar Gikt --
30-08-1809Nils Nilsen4 dager ?? --
31-08-1809Ingebrit Holgersen84 1/2 aar Alderdom -- Sengeliggende 6 uker.
02-09-1809Martha Olsdatter14 uger og 2 dage Brekning -- Syg 8 dager.
09-09-1809Ole Nilsen85 aar Alderdom -- Syg 1/2 år. Fattiglem.
13-09-1809Johan Torfindsen69 aar Mavekrampe --
21-09-1809Johanna Johnsdatter26 aar Tæring -- Syg 1/2 år.
27-09-1809Magnild Asbjørnsdatter13 aar 2 uger Watersott -- Syg 1 mnd.
30?-09-1809Anna Andersdatter84 aar Hidsig feber -- Syg 14 dager.
09-10-1809Søren Sørensen27 aar Blodstyrtning -- Syg 9 dager.
10-10-1809Sivert Torbersen7 aar -- Syg og helseløs fra fødselen av.
16-10-1809Friderich Christian 10 aar Mavekrampe -- Syg 6 uker.
01-11-1809Susana Fridrichsdatter80 aar Alderdom -- Syg 3 uker.
08-11-1809Gjertrue Pedersdatter55 aar Kræft -- Syg 9 år, sengeliggende 1 år.
16-11-1809Ole Andersen59 aar Blodgang -- Syg 7 uker.
21-11-1809Christopher Kjelsen64 1/2 aar Steensmerte -- Syg 9 dager.
25-11-1809Berithe Larsdatter4 aar Hoste -- Syg 1 mnd.
19-12-1809Anna Fridrichsdatter70 aar Alderdom --
27-12-1809Johanna Hendrichsdatter3/4 aar Slav?? -- Syg 8 dager.
20-01-1810Simon Olsen49 aar Tæring -- Syg 2 år.
23-01-1810Bertel Olsen61 aar Hidsig feber -- Syg 1 dag.
24-01-1810Elen Paulsdatter53 aar Forkjølelse -- Syg 6 uker.
04-02-1810Petter Olsen36 aar Forkjølelse -- Syg 1 mnd.
09-02-1810Johannes Pedersen14 aar 2 mnd Hovedpine ? -- Syg 14 dager.
13-02-1810Marithe Olsdatter77 aar Alderdom -- Syg 3 uker.
20-02-1810Ingebor Olsdatter90 aar Alderdom -- Syg i lang tid.
20-02-1810Lorents Sørensen24 aar Hidsig feber -- Syg 8 dager.
25-02-1810Ingebor Andersdatter69 aar 11 mnd Alderdom -- Syg 3 dager.
27-02-1810Peder Sivertsen59 aar 2 mnd S.... i underlivet -- Lå syg i 17 uger.
10-03-1810Nils Andreasen25 aar Holdig sting -- Var fra Skogn men døde paa Ulven.
03-04-1810Ole Hansen8 uger 2 dager St?? -- Syg 2 dager.
10-04-1810Beritthe Iversdatter76 aar Alderdom -- Syg 6 dager.
27-04-1810Anders Olsen85 aar Alderdom --
30-04-1810Mathias Ottesen3/4 aar Hoste --
08-05-1810Lars Larsen28 aar Galdefeber -- Lå syg i 8 dage.
10-05-1810Mathias Tørresen1 1/2 aar Hidsig feber -- Laae syg i 5 dage.
11-05-1810Otte Pedersen50 aar Hold og sting. -- Syg 5 dager.
29-05-1810Anna Andersdatter39 aar På barselseng --
30-05-1810Ingebor Nilsdatter51 aar Wattersott -- Syg 3 mnd.
08-06-1810Elen Olsdatter1/2 aar Kopper -- Syg 14 dager.
08-06-1810Jørgen Pettersen14 1/2 aar Kopper -- Syg 3 uker.
08-06-1810Lorentz Olsen5 aar Kopper -- Syg 3 uker.
09-06-1810Ester 21 aar Nærvesvekkelse -- Syg 5 dager.
13-06-1810Anders Ottesen1 1/2 aar 7 uger Kopper -- Syg 9 dager.
19-06-1810Johannes Olsen2 aar 3 mnd Kopper -- Syg 3 mnd.
23-06-1810Johannes Simonsen17 aar Kopper -- Syg 6 dager.
27-06-1810Christopher Tommesen2 aar 7 uger 2 dage Kopper -- Syg 10 dager.
02-07-1810Lorentz Olsen1 aar 12 uger Av de naturlige barnekopper -- Syg 11 dager.
04-07-1810Massi Arentzdatter3 1/2 aar Kopper -- Syg 7 dager.
06-07-1810Jocummina Rasmusdatter1/2 aar Kikhoste -- Syg 14 dager.
07-07-1810Ragnild Rasmusdatter4 1/2 aar Av de naturlige barnekopper --
07-07-1810Isach Olsen62 aar Sting og hold -- Syg 4 dager.
14-07-1810Anna Maria 3 aar Kikhoste -- Syg 8 uker.
15-07-1810Petronella Michelsdatter6 uger Kopper -- Syg 8 dager.
22-07-1810Dorothea Olsdatter1/2 aar 2 uger Kopper -- Syg 11 dager.
24-07-1810Ingebor Pedersdatter11 aar Børnekopper -- Syg 3 uker.
26-07-1810Ole Brønnildsen3/4 aar Kikhoste -- Foreldre fra Baklandet i Byen.
10-08-1810Hans Mortensen74 aar Alderdom -- Lægdslem, syg 1 mnd.
11-08-1810Johannes Johansen1 mnd Kikhoste --
20-08-1810Anders Hansen26 uger Kikhoste -- Syg 5 uker.
23-08-1810Hendrich Pedersen4 dager ?? -- Hjemmedøpt.
04-09-1810Anna Pedersdatter13 uger Kikhoste -- Syg 14 dager.
08-09-1810Simon 70 aar Alderdom -- Fødd søndenfjelsk, har vært på Inderøy 16 år, tjener på Høei 10.
11-09-1810Jens Christensen53 aar Skade i den ene fod .... -- Syg 1/2 år.
23-09-1810Karen Johansdatter70 aar Alderdom -- Syg 10 uker.
25-09-1810Anna Martha 6 mnd Kikhoste -- Syg 1 mnd.
28-09-1810Marithe Svensdatter60 aar Gikt -- Syg 5 uker, Fattiglem.
19-10-1810Johannes Rasmusen2 aar Kikhoste -- Syg 1/2 år.
20-10-1810Jørgen 54 aar ?? -- Gjestgiver og landhandler
21-10-1810Anders Sivertsen18 uger Kikhoste --
30-10-1810Tørres Halvorsen34 aar Tæring --
03-11-1810Jacob Michelsen42 aar Ble funden død på vejen til sit hjem. --
07-11-1810Hans Olsen52 aar Forstoppelse --
16-11-1810Rasmus Pedersen86 aar Alderdom --
19-11-1810Lorentz Andersen52 aar Mavesyge -- Syg 3 uker, døde på Qvam.
24-11-1810Kristine Hansdatter90 aar Alderdom -- Legdslem.
26-11-1810Johanna Olsdatter6 dager Hoste -- Hjemmedøpt.
02-12-1810Anna Andersdatter10 uger og 1 dag Kighosten --
12-12-1810Karen Johnsdatter104 aar Alderdom -- Liggende 8 år.
16-12-1810Anna Pedersdatter18 aar Hidsig feber -- Syg 3 uker.
20-12-1810Sirie Hansdatter76 aar Alderdom -- Fattiglem
20-12-1810Ingebor Hansdatter2 aar og 3 mnd Kikhoste -- Syg i 7 uger
29-12-1810Agatha Hansdatter72 aar Alderdom --
05-01-1811Anna Andersdatter82 aar Alderdom -- Laae syg i 6 maaneder.
06-01-1811Gabriel Iversen78 aar og 4 maaneder og 2 uger og 2 dager Alderdom -- Laa syg 1 aar.
20-01-1811Elisabeth Hansd.10 aar Mavesyge -- Var syg i 9 dage.
25-01-1811Andreas Anderssen30 aar Blodstyrtning -- Lå syg 1 måned.
04-02-1811Ingebor Corneliusdatter58 aar Døde av Brystsvaghed --
08-02-1811Barbroe Olsdatter58 aar Hidsig feber --
08-02-1811Aspelin 70 Syg i 8 dag. Døde av alderdom. --
15-02-1811Olava Pedersdatter55 aar Blodstyrtning --
12-03-1811Peder -- Født og død samme dag. Afled før hjemmedaab.
13-03-1811Ingebor Pedersdatter77aar Alderdom -- Syg i 13 dager. Fattiglem.
18-03-1811Anna Gundersdatter64 aar Halsesyge. -- Syg i 9 uger.
22-03-1811Petronilla 7 aar Hoste og forkjølelse. -- Syg i 8 dager
28-03-1811Tørris Larsen86 aar Alderdom -- Var syg i 14 dage. Var blind i 26 1/2 aar.
01-04-1811Peder Olsen63 aar Hidsig feber. -- Syg i 8 dager
18-04-1811Drengebarn -- Begges 2. leiermål.
22-04-1811Barbroe Hansdatter66 aar -- Hun forkortnede sin egne dage ... formedelst unødige tanker og dyb melankoli.
28-05-1811Sivert Nielsen3 dage ?? --
15-06-1811Wiviche Lusia Larsdatter65 aar Hidsig feber. --
12-08-1811Gunder Olsen62 aar Broksvaghed. --
12-08-1811Anders Einersen55 aar Broksvaghed -- Syg i 7 uger.
24-08-1811Jakob Mikalsen29 aar Broksvaghed og gikt. -- Syg i 14 dager.
28-08-1811Ragnhild Olsdatter85 aar Alderdom, fatiglem --
05-09-1811Anna Monsd.85 aar Mavesyge --
05-09-1811Ingebor Gundersd.80 aar Mavesygdom --
06-09-1811Ingebrigt Larsen71 aar ?? -- Syg i 6 uger.
08-09-1811Malena Pedersdatter67 aar Brok -- Syg i 3 uger og 3 dager.
19-09-1811Olava Steffensdatter4 aar Halsesyge -- Syg i 7 dager.
30-10-Hendrick Hansen85 aar Mavesyge -- Syg i 31 uger.
06-11-Johannes Nielsen14 dage Halsesyge -- Laae syg i 8 dage.
17-11-Petter 46 aar Forstppelse eller obstruction. --
28-11-Elen Jørgensdatter14 dage Indvortes slag -- Syg i 8 dage.
08-12-Johannes Hansen80 aar Alderdom -- Syg i 10 dage.
08-12-1811Sara Gudmundsdatter70 aar -- Fra Aalbu paa Frosten. Kom syg til Ole Grønnesbye. Døde efter nogle timers tid.
12-12-Anna Rasmusd.77 aar Mavesyge -- Laa syg i 14 dage
19-12-1811Christian Pedersen8 uger Hoste -- Syg i 4 dage.
26-12-1811Ingebor Johansd.31 1/2 aar Blodstyrtning ?? -- Syg i 14 dage.
21-97-1811Anders Olsen23 aar Drugnede uheldig da han var ude for at bade sig. --
18-01-1812Anders Haldorsen32 aar Krampe i maven. -- Syg i 8 dage.
18-01-1812Anna Jakobsdatter77 aar Døde af gikt -- Syg i 18 uger
21-01-1812Marike Olsdatter43 aar Forraadnelsesfeber. -- Syg i 3 uger
24-01-1812Ingebor Jakobsdatter14 aar Blodstyrtning. --
24-01-1812Hans Matiasen87 aar 2 maaneder 12 dage Alderdom -- Syg i 8 dage
27-01-1812Inger Maria 52 aar Vatersot. -- Syg i halvt aar
05-02-1812Eynar Abrahamsen31 aar Tæring -- Syg i 3/4 aar
14-02-1812Karen Tommesdatter69 aar ??-sygdom. -- Syg i 3 dage
19-02-1812Lars Olsen46 aar Forraadnelsesfeber. -- Syg i 13 dage
29-02-1812Inger Olsd.60 år Brækning --
05-03-1812Dorithe Marie 1 aar 2 maaneder og 8 dage Hoste og brystsvaghed. --
13-03-1812Johannes Olsen8 dage Indvortes ??. --
14-03-1812Niels Pedersen13 aar Forstoppelse eller ????. -- Syg i 16 dage
15-03-1812Berithe Olsdatter83 aar Alderdom -- Syg i 11 dage
31-03-1812Merithe Jeppesdatter76 aar Alderdom og giktsmerter. -- Fattiglem.
05-04-1812Ole Jørgensen42 aar Blev ulykkelig borte på søen ved Ytterøen på sin reise til Byen .. --
05-04-1812Ingebor Jensdatter77 aar Forkjølelse -- Laa syg i 8 dage
17-04-1812Anders Andersen84 aar Alderdom -- Syg et aar
10-05-1812Merithe Olsdatter90 aar Døde af alderdom som lægdslæm --
11-05-1812Peder Johnsen49 aar og 3 maaneder Uheldigt Baattilfælde ?? -- Laa syg i 8 dage
15-05-1812Anders Olsen20 aar Havde kuldseielet og led meget på hvelvet .... være aarsag til hans død. --
16-05-1812Ragnhild Iversdatter49 1/2 aar ?? -- Syg i 6 uger
26-05-1812Jakob Estensen1 aar Halsesyge -- Syg i 11 dage
30-05-1812Merithe Hansd.53 aar 1 maaned Døde af Gigt -- Syg i 6 dage
28-06-1812Daniel Olsen38 aar Wattersot. --
05-07-1812John Johsen??44 aar Spedalskhed -- Laa syg i 4 dage, men havde været syg i mange aar af spedalskhed. Lægdslæm
01-08-1812Johan Hendrichen3 uger Frost ?? -- Hjemmedøbt.
19-08-1812Guru Siversd.5 aar Tæring -- Syg i 12 uger
20-08-1812Anna Pedersdatter88 aar Alderdom -- Laa syg i 8 dage
23-08-1812Berithe Andersdatter67 aar Forstoppelse. -- Syg i 3 uger
10-09-1812Bertel Olsen60 aar Wattersot -- Syg i 1/2 aar
22-09-1812Maren Tørrisdatter68 aar Syg i mange aar --
04-10-1812Sivert Hendriksen11 dager Brendekopper --
18-10-1812Ragnhild Larsdatter80 aar Alderdom -- Syg i 1/2 aar
20-10-1812Peder Olsen77 aar Døde af alderdom som fattiglæm --
25-10-1812Berithe Olsdatter75 aar Diaree --
05-11-1812Gunda Jensdatter61 aar Brystsvaghed ?? -- Syg i 8 dage
10-11-1812Ragnhild Rasmusdatter88 aar Alderdom -- Syg i 1/2 aar
27-11-1812Peder Rasmusen52 aar Var uhældig da han 27 november var ude for at sætte sine sildgarn --
04-12-1812Anna Margarethe 12 uger Var sygt i 4 dage og døde af slag --
05-12-1812Tørris Pedersen60 aar Hold og sting. -- Syg i 3 dage
09-12-1812Merithe Olsdatter67 aar En art av blodgang -- Syg i 5 uger
11-12-1812Ingebrigt Olsen77 aar og 2 Maaneder Alderdom --
13-12-1812Christoper Jensen60 aar Mavesyge -- Syg i 3 uger
14-12-1812Golla Estensdatter72 aar Laa syg og tilsengs i 6 uger og døde af Brækning samt som fattiglæm --
18-12-1812Zacarias Jacobsen5 uger Slav ?? -- Hjemmedøbt
26-12-1812Rasmus Hansen80 aar Syg i 3 dage døde som Lægdslæm paa Qvistad af alderdom --
27-12-1812Erik Jørgensen8 dage Døde af slav?? etter sin hjemmedåb. --
30-12-1812Ingebor Paulsdatter30 aar Barsel --
--1813Lars Sivertsen82 aar Hidsig feber -- Laa syg kun i 2nde. dage.
06-01-1813Hans Pedersen44 aar Mavesmærte -- Syg i 3 aar, til sengs i 14 dage
14-01-1812Ragnhild Margretha 1 maaned Slav ?? -- Syg i 2 dage
26-01-1813Berithe Sivertsdatter74 aar?? Alderdom -- Syg i 8 dage
06-02-1813Jens Larsen55 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
12-02-1813Ole Pedersen75 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
12-02-1813Malie Andersdatter82 aar Af alderdom som fattiglæm --
14-02-1813Ingebor Amundsd.82 aar Af alderdom som lægdslæm --
14-02-1813Kristina Pedersd.3 maaneder Nærvefeber --
15-02-1813Jakob Jensen21 aar Sting -- Syg i 8 uger
22-02-1813Ole Johnsen77 aar Hidsig feber --
23-02-1813Malena Anderdatter55 aar Hidsig feber -- Syg i 3 dage
28-02-1813John Hendriksen67 aar Hidsig feber --
01-03-1813Anders Martin Hansen65 aar Hidsig feber -- Syg i 14 dage
01-03-1813Iver Olsen57 aar Hidsig feber -- Syg i 5 dage og døde af hidsig feber og meget af sult.
02-03-1813Peder Monsen73 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
03-03-1813Tørris Pedersen49 aar Mavesyge og sult. --
05-03-1813Halvor Olsen47 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
09-03-1813Niels Halvorsen78 aar Alderdom --
10-03-1813Haldor Olsen50 aar Wattersot. --
11-03-1813Lars Peder 64 aar Hidsig feber -- Syg i 9 dage
12-03-1813Peder Larsen27 ar Hidsig feber --
14-03-1813Fredrick Larsen56 aar Hold og sting -- Syg i 8 dage
14-03-1813Jakob Halvorsen65 aar Broksvaghed --
15-03-1813Anna Cristophersdatter90 aar Alderdom -- Syg i 4 dage
15-03-1813Ingebor Nielsdatter57 aar Mave---?? -- Syg i 8 dage
17-03-1813Gudmund Olsen55 aar Nærvefeber --
17-03-1813Roal Mathisen70 aar Hidsig feber -- Syg i 4 dage
18-03-1813Anders Olsen54 aar Forstoppelse -- Syg i 8 dage. (presten gir en lang omtale av ham)
19-03-1813Sivert Svensen44 aar Brystsvaghed -- Syg i 8 dage. Havde kommet til fra Aafjorden for 2 aar siden.
22-03-1813Kirstie Pederdatter40 aar ?? -- Syg i 8 dage
23-03-1813Erich Johnsen59 aar Hidsig feber --
23-03-1813Ole Olsen14 aar Hidsig feber -- Syg i 3 uger
28-03-1813Andor Roalsen60 aar Hidsig feber -- Syg i 6 dage
29-03-1813Elie Johnsdatter40 aar Hidsig feber, som fattiglem -- Syg i 14 dage
30-03-1813Lars Larsen50 aar Hidsig feber -- Syg i 5 dage
01-04-1813John Erichsen31 aar Hidsig feber -- Lå syg som den elendigste Latzarus i over 20 aar ......
03-04-1813Ole Andersen44 aar Hidsig feber -- Syg i 6 dage
05-04-1813Elie Jakobsdatter75 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
10-04-1813Martha Larsd.85 aar Hidsig feber og alderdom -- Syg i 8 dage
12-04-1813Mathias Olsen42 Hidsig feber og tæring --
15-04-1813Anna Jonsdatter75 aar Alderdom, som fatiglem -- Syg i 4 dage
15-04-1813Rasmus Pedersen72 aar Feber -- Syg i en dag
21-04-1813Kirstie Holgersd.74 aar Brystsvaghed -- Syg i 4 dage
22-04-1813Rasmus Pedersen51 aar Tæring -- Syg i 14 dage
23-04-1813Ole Johansen67 aar Hidsig feber -- Syg i 5 maaneder
25-04-1813Pouvel Jensen57 aar Hidsig feber --
30-04-1813Serina Sivertsdatter1 aar Mavesvaghed -- Syg fra fødselen
01-05-1813Marthe Hansdatter80 aar Alderdom -- Syg i en dag
03-05-1813Johanna Pedersdatter8 uger Slav ?? -- Syg 1 maaned
08-05-1813Lars Olsen80 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
08-05-1813Petter Testrup 73 aar Wattersot -- Syg i en maaned
09-05-1813Johanes 1/2 aar Nærvefeber -- Syg fra fødselen
09-05-1813Ole Hansen87 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
16-05-1813Hendrik Torresen44 aar Hidsig feber -- Syg i 4 dage
17-05-1813Lorentz Lorentzen8 uger Slav ?? -- Syg i 4 dage
20-05-1813Sissield Jacobsdatter70 aar Alderdom som lægdslæm -- Syg i 5 dage
20-05-1813Anna Sivertsdatter78 aar Hunger -- Syg i 2 dage
21-05-1813Elie Olsdatter70 aar Hidsig smitsom sygdom -- Syg i 4 dage
22-05-1813Aage Larsen72 aar Hidsig feber -- Syg 1 dag. Var kjendt av alle, som en from, sagtmodig beskeden - dydig og retskafen mand.
22-05-1813Søren Sørensen60 aar Hidsig feber -- Syg i 11 dage
23-05-1813Marithe Stoiketrdatter78 aar Wattersot -- Syg i 7 dage
26-05-1813Lars Mathiasen33 aar Brystsvaghed -- Syg i 8 dage
29-05-1813Marithe Pedersdatter84 aar Halsesyge -- Syg i 8 dage
29-05-1813Eilert Tørressen6 uger Slav ?? -- Syg i 2 dage
31-05-1813Ole Gabrielsen64 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
??-05-1813Lars Sivertsen57 aar Smitsom sygdom --
04-06-1813Anders Nielsen1/2 aar Slav ?? -- Syg i 4 dage
05-06-1813Andreas Nielsøn36 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
07-06-1813Ingebor Iversdatter36 aar 7 år til sengs etter barselskader -- Syg i 7 aar
08-06-1813Anthon Erentz 89 aar Alderdom -- Syg i 14 dage
10-06-1813Anders Tørrisen2 aar Venerisk?? syge -- Syg i 1/2 aar
14-06-1813Johannes Pedersen20 aar Slav ?? -- Syg i 2 dage, fattiglem
14-06-1813Sirie Estensdatter60 aar Hidsig feber -- Syg i 6 uger
18-06-1813Jens Andersen73 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
19-06-1813Berithe Hendrichsdatter80 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
20-06-1813Ingebor Olsdatter77 aar Alderdom -- Syg i 1/2 aar
24-06-1813Ragnild Sinesdatter 22 aar Hidsig feber -- Syg i 3 uger
17-07-1813Merithe Johannesdatter70 aar Slav ?? --
23-07-1813Berithe Larsd.89 aar Alderdom -- Syg i 14 dage. Lægdslem.
24-07-1813John Nielsen52 aar Vattersot -- Syg i 3 maaneder
28-07-1813Anders Olsen60 aar Hidsig feber --
29-07-1813Ole Andresen17 uger Hoste og forkjølelse -- Syg i nogen dage
30-07-1813Jakob Jakobsen79 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
03-08-1813Petter Hanning?? Gikt --
07-08-1813Elie Hansdatter84 aar Kræft i ansigtet -- Syg i mange aar, yderlig fattig
14-08-1813Ole Nielsen25 aar Wattersot -- Syg i 6 uger
14-08-1813Christian Olsen4 1/2 aar Hidig feber -- Syg i 14 dage
14-08-1813Otte Iversen3 1/2 aar Slav ?? -- Syg i 3 dage
14-08-1813Lars Evensen2 1/2 aar Blodgang -- Syg i 3 dage
19-08-1813Jørgen Olsen70 aar Hunger -- Syg i 3 dage
24-08-1813Erich Haldorsen60 aar Hidsig feber -- Syg i 3 dage
29-08-1813Jacob Nielsen94 aar Alderdom -- Syg i lang tid
31-08-1813Mathias Eriksen8 dage Slag -- Syg i 4 dage
??-08-1813Niels Iversen83 1/2 aar Alderdom -- Syg i 3 dage
01-09-1813Martha Olsd.58 aar Wattersot -- Syg i 1 maaned
06-09-1813Peder Pedersen76 aar Tæring -- Syg i 14 dage
06-09-1813Seval Arentzen32 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
07-09-1813Karen Pedersd.2 aar Hoste -- Syg i 14 dage
07-09-1813Haagen Ingebrigtsen60 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
11-10-1813Kirstie Larsdatter24 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
21-10-1813Ole Olsen55 aar Hidsig feber -- Syg i 7 dage. Husmand under Wang
25-10-1813Ragnhild Olsdatter84 aar Alderdom -- Syg i 6 dage
13-12-1813Lars Aagesen70 aar Slag -- Syg i en dag
15-12-1813Jacob Larsen3 1/2 aar Hidsig feber -- Syg i 14 dage
19-12-1813Berithe Olsdatter97 aar Af Alderdom som fattiglem --
19-12-1813Anna Villumsdatter49 aar Brystsyge -- Syg i 8 dage
22-12-1813Ole Nielsen64 aar Brystsvaghed --
24-12-1813Lars Mortensen60 aar Mavekrampe -- Syg i 2 dage
24-12-1813Sara Iversdatter71 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
14-01-1814Peder Halvorsen94 aar Hovenhed i benene -- Syg i 4 maaneder
18-01-1814Gunder Larsen70 aar ?? -- Syg i 1/2 aar
23-01-1814Jacob Ottesen13 aar Hidsig feber -- Syg i 1 maaned
24-01-1814Johannes Olsen79 aar Alderdom -- Syg i 3 uger
25-01-1814Anna Baarsdatter78 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
01-02-1814Thale Thoresdatter1 aar Kighoste --
02-02-1814Ingebor Anna Nilsdatter17 uuger Kighoste --
16-02-1814Niels Andersen60 aar Tæring -- Syg i 8 dage
08-03-1814Ragnild Rasmusdatter44 aar Hidsig faber -- Syg i 5 uger
09-03-1814Sirie Pedersdatter80 aar Alderdom -- Syg i 2 dage
11-03-1814Buthold Mortensen66 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
12-03-1814Peder Tommesen21 uger Feber -- Syg i 4 dage
16-03-1814John Olsen55 aar Nærvefeber -- Syg i 1 aar
20-03-1814Berithe Cristopersdatter25 aar Wattersot ?? -- Syg i 3 maaneder
21-03-1814John Jacobsen1 aar 3 uger Brækning -- Syg i 2 dage
26-03-1814Lars Christophersen52 ? Tarmsyge -- Syg i 8 dage
28-03-1814Ragnhild Siversdatter83 aar Hold og Sting -- Syg i 8 dage
02-04-1814Kerstie Olsdatter79 aar Hidsig feber -- Syg i 4 dage
24-04-1814Hans Erichsen75 aar Brocsygdom -- Syg i 7 aar
28-04-1814Baar Svensen60 aar Hidsig feber -- Syg i 3 dage. Fattiglem
30-04-1814Lars Johannessen1 aar 9 uger Kighoste -- Syg i 18 dage
30-04-1814Drengebarn -- Ikke hjemmedøbt eller døbt i Kirken
05-05-1814Marithe Andersdatter62 aar Hald og sting -- Syg i 10 dage
26-05-1814Ingebor Olsdatter73 Alderdom -- Laa syg i 14 dage.
28-05-1814Anna Pedersd.74 aar Alderdom --
04-06-1814Lorentz Olsen5 uger Forkjølelse og kighoste -- Syg i 8 dage
05-06-1814Mathias Hansen66 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
06-06-1814Elen Hansdatter3 aar og 2 maaneder Hidsig feber -- Syg i 9 aar
26-06-1814Michael Paulsen2aar 6 maaneder Brækning -- Syg i 5 dage
28-06-1814Elise Pedersdatter20 aar og 4 uger Hidsig feber -- Syg i 8 dage
02-07-1814Jacob Jensen2 timer Døde strax efter Fødselen --
13-07-1814Hans Andersen53 aar 2 maaaneder Blodstyrtning -- Syg i 6 dage
24-07-1814Sirie Olsdatter31 aar Hidsig feber -- Syg i 8 dage
03-08-1814Fridrich Leonard 13 uger 3 dage Kighoste --
22-08-1814Merithe Johansd.53 aar Hidsig feber -- Syg et aar
24-08-1814Gurue Mosesdatter88 aar Alderdom, som Fattiglem -- Syg i 14 dage
03-10-1814Ingebor Andersdatter86 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
18-10-1814Peder Jørgensen55 aar Halsesyge -- Syg i længere tid
01-11-1814Olava Paulsdatter57 aar Gikt -- Laa syg et aar.
24-11-1814Margaretha Jacobsdatter83 aar Alderdom --
08-12-1814Merithe Thorsdatter85 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
12-12-1814Karen Jensdatter77 aar Alderdom og skrøbelighed. -- Syg i 3 uger
16-12-1814Ole Andersen62 aar Mavesyge -- Syg i 5 uger
23-12-1814Berithe Ingebrigtsd.50 aar Hidsigg feber -- Syg i 8 dage
29-12-1814Jørgen Michelsen29 aar Slav ?? -- Syg i nogle timer
31-12-1813Morten Larsen7 uger Kikhosten -- Syg i 14 dage
02-01-1815Berithe Abrahamsdatter74 aar Alderdom -- Syg i 8 dage
11-01-1815Olava Pederdatter5 uger Slav ?? -- Syg i 3 dage
30-01-1815Tommas Ottesen11 aar 10 maaneder 2 uger og 5 dage Gigt i hovedet -- Syg i 7 uger
04-02-1815Berithe Ottersdatter92 aar Alderdom --
09-02-1815Johannes Hendriksen3 uger Hoste og forkjølelse -- Hjemmedøbt av Anders Olsen paa gaarden Quistad. Barnet døde på gården Næs i Inderøen. Faderen er dømt til tugthuset, moderen gik om og betlede efter barselnedkomsten for 3 uger siden.
20-02-1815Berithe Olsdatter77 aar Diare eller mavesyge. -- Syg i 8 dage
28-03-1815Ingeborg Anna Pedersdatter11 1/2 aar Qvælelse ?? -- Syg i 2 dage
30-03-1815Nils Halftansen77 aar Sygelighed og alderdom -- Syg i 8 dage
30-03-1815Gjert 92 aar Alderdom -- Syg i 2 dage
03-04-1815Ane Olsdatter50 aar Mavesvaghed ?? -- Syg i 8 dage
24-04-1815Ole Olsen70 aar Alderdom og svaghed -- Syg i 8 dage
30-04-1815Steffen Olsen50 aar Hovedsvaghed -- Syg i 8 dage
04-05-1815Peder Andersen65 aar Hold og sting --
13-05-1815Anders Olsen48 aar Vattersot -- Syg i 2 dage
22-05-1815Sivert Pedersen41 aar Svagelighed i maven. -- Syg i 8 dage
22-05-1815Maren Mikkelsdatter75 aar Alderdom -- Laa syg i 6 uger
26-05-1815Gjertrue Pedersdatter49 aar Hidsig feber -- Syg i 6 dage
30-05-1815Anna Ingebrigtsdatter69 aar Sting og hold -- Syg i 8 dage
04-07-1815Jacobbina 1 time Døde strax efter fødselen saa som det ei var fuldgaaet. --
30-07-1815Gunnild Mortensdatter66 aar Formodentlig af slag. -- Syg i 4 dage
29-09-1815Gundbor Monsdatter49 aar Tæring -- Syg i 2 aar
02-10-1815Anders Johnsen5 uger Slag --
02-10-1815Pigebarn -- Barnet kom levende til, men døde strax efter fødselen.
04-10-1815Kirstie Olsd.72 aar Alderdom --
29-10-1815Ingebor Anna Rasmusdat.35 aar Guulsot eller galdefeber --
30-10-1815Even Larsen33 aar Spedalskhed -- Syg i et aar
01-11-1815Andreas Simonsen53 aar Steensmærte -- Syg i en maaned
02-11-1815Synie Nielsdatter79 aar Brystsvaghed -- Kone til Lehnsmand Berg. (Lang tekst om hans forhold ved begravelsen)
14-11-1815Andreas Michelsen14 uger Obstruction -- Syg i 7 uger
15-11-1815Ingebor Iversdatter76 1/2 aar 2 uger og 4 dage Hold og sting -- Syg i 8 dage
27-11-1815Jørgen Einersen67 aar 14 dage Sterk hovedpine -- Syg i 8 dage
29-11-1815Johanna 3 uger 2 dage -- Syg i 14 dage
04-12-1815Ole Johnsen24 aar Uheldig ved at drukne i Byelven da han skulde gaa fra jægten til land. --
09-12-1815Gurina Larsdatter12 dage Slav ?? -- Hjemmedøbt 5 December
28-12-1815Arent Larsen79 1/2 aar Alderdom, som fatiglem --
--1816Dødfødt Pigebarn -- Dødfødt pigebar . Gaardmandsdatter paa Inderøen.
--1816Dødfødt Pigebarn -- Dødfødt Pigebarn.
--1816Dødfødt Pigebarn -- Dødfødt Pigebarn. Det var hans første ?? leiermaal ........
09-01-1816Aage Monsen52 aar Brystsyge -- Syg i et halvt aar
09-01-1816Aage Monsen52 aar -- Pag. 670 No. 16
12-01-1816Petronilla Hendrichsdatter3 aar 19 uger Blodsot -- Syg i 5 dage
12-01-1816Petrine ??datter3 aar 9 dage -- Pag.670 no.15
20-01-1816Paul Monsen78 ? Gikt og blodstyrtning tillige. --
20-01-1816Paul Monsen18 aar -- Pag. 670 No. 17
15-02-1816Karen Aagesdatter8 dage -- Pag. 671 no. 20
17-02-1816Maren Olsdatter24 aar 9 maaneder -- Pag 671 no.27
18-02-1816Jacob Pedersen6 dage -- Pag. 671 No. ??. ?? hjemmedøbt
26-02-1816Jacob Ottesen8 dage -- Pag. 672 No. 30. ?? hjemmedøbt
28-03-1816John Andersen72 aar -- Pag 675 No. 62
07-04-1816Johan Christian 8 dage -- Pag. 775 No. 67
09-04-1816Gjert Amundsen63 aar -- 676 No. 73.
17-04-1816Anna Larsdatter28 aar -- 676 no. 74.
21-05-1816Nils Johnsen45 aar -- Pag. 677 No. 89. Findes Pag. 192 og for ?? anført.
21-05-1816Nils Johnsen45 aar -- Pag. 677 No. 89
26-05-1816Jens Paulsen28 aar og 4 maaneder -- Pag. 679 Pag. 100
02-06-1816Lorenz Larsen1/2 aar -- Pag 679 No 103
05-06-1816Lars Pedersen10 dage -- Pag. 679 N: 102
16-06-1816Peder 60 aar -- Pag 680 No 110
05-07-1816Erich Hansen5 uger -- Hjemmedøbt
14-07-1816Hans Hansen3 uger 2 dage -- Pag 681 No. 135
21-07-1816Lorents Andersen3 maaneder mindre end 3 dage -- Pag. 12 No 17. NB...... ??
21-07-1816Lorenz Andersen3 maaneder mindre end 3 dage -- Pagina 681 No. 17
29-07-1816Hagen Pedersen31 aar - 2 maaneder -- Pagina 181 No. 144
31-08-1816Bolette Jakobsdatter24 aar -- Pagina ?? No. 54??
16-09-1816Rasmus Pedersen23 uger og 3 dage -- Pagina 632 No.154
18-09-1816Ingebor Anna Eriksdatter13 dage -- Pagina 192 No. 21.
18-09-Ingebor Anna Erichsdatter14 dage -- Pagina 682 No. 15
24-09-1816Berithe Paulsd.91 aar -- Pagina ??
24-09-1816Merithe Olsd.84 aar -- Lægdsmenneske. Pagina 689 No. 263
29-09-1816Ole Petter Johannessen7 maaneder -- Pagina 682 No. 161. Bondebarn.
30-09-1816Ole Iversen49 aar -- Ugift karl af bondestanden ?? paa gaarden Hammer i Salberg Sogn
06-10-1816Ingebrigt Sivertsen24 aar -- Tjeneste dræng paa Bragstad paa Inderøen pagina 683 No. 169
13-10-1816Merithe Larsd.69 aar -- Ugift Bondepige paa Gaarden Gran paa Inderøen i Saxhaug Sogn. Pagina 681?? No. 241
23-10-1816Ingebor Baarsd.93 aar og 8 maaneder -- Enke efter 0le Johnsen Hoel?? døde paa gaarden Rostad i Saxhaug Sogn paa Inderøen
14-11-1816Berithe Olsd.69 aar -- Bondekone paa Gaarden Koen i Saberg Annex Sogn i Inderøens Præstegjeld.
12-12-1816Gabriel Johnsen3 maaneder -- Et Bondebarn fra Salberg Anex Sogn. Pagina 689 No. 268
20-12-1816Iver Nilsen5 dage -- Bondebarn paa gaarden Værdahl i Saxhaug Sogn. Pagina 690 No. 271.Uægte barn. Moderen og Faderen begge fra Værdahl og begge i 1ste leiemaal . Barnet døde forinden et blev confirmeret i sin hjemmedaab.
02-01-1817Elen Lovisa Lorensdatter18 uger mindre end 1 dag -- Et Bondebarn fra Byesøen, en Plads under Grønnesbye i Hustad Sogn. Pagina ?? No. 284
04-01-1817Karen Larsd.23 uger 2 dage -- Bondebarn uægte paa Gaarden Stavrand i Saxhaug Sogn. Pagina 690 No.217
05-01-1817Niels Hansen56 aar -- Huusmand af Saxhaug Sogn som meldt. Pagina 690 No. 280
16-01-1817Anna Olsd.1/2 aar -- Pagina 690 N. 286
05-02-1817Dødfødt Drængebarn -- Bondebarn fra Farboe i Saxhaug Sogn. Pagina 691 No. 289.
14-02-1817Anders Olsen83 1/2 aar ?? -- Kaarmand paa gaarden Sund i Saxhaug Sogn. Pagina 695?? No. 693
14-02-1817Dorothea Christophersd.31 aar -- Husmands og Skomagerkone. Pagina 691 No. 292
17-02-1817Gurue Jacobsd.65 aar -- Pagina 631 No. 295
27-02-1817Johan Petter Hansen2 maaneder og 7 dage -- Pagina 692 No. 302.
05-03-1817Jens Merager 50 elle 51 aar -- Pagina 692 No. 302. En omrakkendes Betler og forfallent ?? Menneske fra Størdahlens Annex Sogn, Merager kaldet efter nogles sigende og efter andres skal han være fra Thydahlen.
15-03-1817Arnt Johnsen62 aar -- Gaardmand Leilænding i Salberg Annex Sogn. Pagina 692 No. 304??
17-03-1817Ole Johnsen64 aar 4 maaneder -- Gaardmand af Saxhaug Sogn ??. Pagina 693?? No. 305??
21-03-1817Martha Johanesd.3 maaneder 5 dage -- Uægte barn fra Gaarden Qvam i Saxhaug Sogn. pagina 692 No. 308.
23-03-1817Anders Andersen35 aar -- Husmand under Gaarden Følstad i Salberg Annex Sogn.Pagina 692 No. 304
11-04-1817Merithe Johnsd.70 aar -- Husmandskone fra pladsen Rømuld. Pagina 696 No. 317
15-04-1817Søren Olsen78 aar -- Pagina 692 No. 318
17-04-1817Lars Pedersen61 aar -- . Pagina 692 No. 320
22-04-1817Ingebor Anna 6 dage -- Barnet var hjemmedøbt men ej confirmeret i sin hjemmedaab.
27-04-1817Ole Johnsen67 aar -- Pagina 693 No. 325
05-05-1817Andreas Nilsen2 1/2 dag -- Gaardmandsøn paa Garden Ulven i Saxhaug Sogn. Pagina 603 No. 327. ??
09-05-1817Hans Johansen72 aar -- Pagina 693 No. 330
03-06-1817Gurina Amundsd.6 timer -- Hjemmedøbt 3de Juni. Bondebarn. Forældrene Bondefolk paa ?? af Saxhaug Hovedsogn. Pagina 694 No. 342
09-06-1817Lorenz Ingebrigsen3 1/2 time -- Gaardmandsøn af Hustad Sogn. Pagina 694. No. 345
11-06-1817Merithe Halvorsd.77 aar -- Bondekone, Gaardmandsenke fra Sparboen og Gaarden Vist, men døde paa Gaarden Bragstad i Hustad Sogn paa Inderøen. Pagina 694 No.450
??-06-1817Michael Olsen19 uger -- Gaardmandsøn af Salberg Sogn. Pagina 695 No. 362
01-07-1817Peder Johansen56 aar -- Husmand under Gaarden Nordre Salberg i Salberg Annex sogn. Pagina 693 No. 326 ??
06-07-1817Ole Johansen 3 uger 1 dag -- Inderstsøn af Saxhaug Sogn. Pagina 694 No. 362
15-07-1817Dødfødt Pigebarn -- Pagina 596 No. 365. ??
31-07-1817Anna Olsd.40 aar -- En Pige fra Hustad Sogn og boede i et Huus innved Helland. Pagina 709?? No.472
06-08-1817Maren Pedersdatter89 aar mindre end 2 ? maaneder -- Gaardmandsænke paa Gaarden Julstad i Saxhaug Sogn paa Inderøen. Pagina 692 No. 371
13-08-1817Ingebor Hansd.70 aar -- Fattiglæm af Hustad Sogn. Pagina 697 No. 389
25-08-1817Lars Ingebriktsen90 aar 1 dag -- pagina 696 No. 375. Død af Alderdom
30-08-1817Peder Johansen74 aar -- Husmand af ?? Sogn. Pagina ?? No. 370??
10-09-1817Ingebor Rasmusd.16 aar 2 maaneder -- Pige af Salberg Sogn paa Gaarden Norberg. Pagina 6?? No. 3??
11-09-1817Rasmus Andersen1/2 aar mindre enn 12 dage -- ?? Pagina 697?? No. 338
15-09-1817Andreas Olsen14 dage -- Bondebarn fra Kjelvigen i Saxhaug Sogn. Pagina 697 No. 391. Barnet døde forinden det blev confirmeret i sin Hjemmedaab etter at det ble født den 2. September.
16-09-1817Kerstie Jacobsd.52 aar -- Husmandskone fra Pladsen Loraassvea i Salberg Sogn. Pagina 697 No. 390
05-10-1817Merithe Olsd.5 dage -- Et Pigebarn fra Salberg Sogn. Pagina 704?? No. 475
12-10-1817Martha Olsd.10 dage -- Et uægte barn. Pagina ?? No. 479
17-10-1817Anna Margaretha Olsdatter5 aar 13 dage -- Et ægte Pigebarn af Bondestanden fra pladsen Sundsnæsset under Gaarden Sund I Saxhaug Sogn.
29-10-1817Johanna Johansd.49 aar -- Bondekone og Strandsidderske ved fergestedet Strømmen. Pagina 705?? No.489
02-11-1817Andreas Jensen12 aar 23 uger -- Inderstebarn under Gaarden Lyngstad i Saxhaug Sogn. Pagina 701?? No.493
03-11-1817Haagen Sivertsen63 aar -- Bondemand paa Gaarden Wistvennen af Saxhaug Sogn. Pagina 706 No. 491
13-11-1817Anna Pedersd.70 aar -- Lægdslæm i Ro?? Lægdet. Pagina ??6 No. 495??.
18-11-1817Mandrup Johansen13 uger -- Husmandsbarn fra Gaarden Kjærtnes. Pagiona 781?? No. ?
16-12-1817Olava Olsd.8 dage gammelt -- Bondebarn. Husmandsfolk af Saxhaug Sogn under Gaarden Sund. Pagina 707 No. 514
27-12-1817Lisabeth Tommasd.86 aar -- Bonde og kaarkone paa gaarden Wærdahl i Saxhaug Sogn. Pagina 708 No.519
04-01-1819Berithe Hansd.85 aar -- Fattiglæm af Saxhaug Sogn. Pag. 729 No. 2
05-01-1819Margaretha Mortensd.20 uger 4 dage -- Et Finnebarn. ........
23-01-1818Ole Tørrisen76 -- Inderste af Bondestanden og holdende sig paa gaarden Loraas. Pagina 709 No.1
27-01-1818Paul 60 aar -- Husmand af Hustad Sogn.pag. 709 No. 17
28-01-1818Merithe Olsd.85 aar -- Husmandskone under Sundenes. pagine 704?? No. 7
29-01-1818Elling Jensen5 maaneder og 17 dage -- Forældrene Bondegaardsfolk. Pagina 709 No. 8
01-02-1818Anna Pedersd.75 aar -- Tjenestepige af Bondestanden for Capitaine Gram?? [Grønn] paa Wigen. pagina 709 No. 9
04-02-1818Gjertrue Johnsd.87 aar -- Fatiglæm af Saxhaug Sogn. Pag. 710 No. 22
12-02-1818Andreas Hansen9 Maaneder gammel -- Bondegaardsfolk af Hustad Sogn.
28-02-1818Berithe Jensd.80 aar -- Lægdslæm af Hustad Sogn. Pag. 710 No. 21
05-03-1818Peder Jacobsen7 Maaneder -- Et Findebarn. Omvandrende?? findefolk fra Overhalden. Pagina 710 No. 16
13-03-18182de Dødfødte Pigebarn. Tvillinger -- Pag 710 No. 25
15-03-1818Halvor Pedersen24 aar -- Ungkarl af Bondestanden opholdende sig .......?? Pag. 710 No 26. ??
28-03-1818Berithe Mortensd.70 aar -- Lægdslæm af Hustad Sogn. Pag. 710?? No. 34??
28-03-1818Ingebrigt Hansen16 uger gammeldt -- Et Drængebarn 16 Uger gammeldt. Forældrene Gaardfolk af Hustad Sogn. Pagina 711 No. 31
04-04-1818Anders Christensen62 aar gammel -- Gaardmand paa pladsen Aalbergsøen under Gaarden Aalberg i Hustad Sogn. Pag. 711 No. 34
08-04-1818Ole Johnsen1/2 aar -- Et Drængebarn. Pag 711 No. 35
08-04-1818John Johnsen46 1/2 aar -- Fattiglæm af Hustad Sogn. Pag 711 No. 36. ??
10-04-1818Ole Andreas Olsen2 aar mindre end 2 maaneder -- Et Drengebarn. Pag 711 No. 48.
22-04-1818Andrea Hansd.16 dage -- Et Bondebarn. Forælderne Inderster under Gaarden Aas i Saxhaug Sogn. [Tvilling med No. 9.]
25-04-1818Petronilla Tostensdatter72 aar -- Fatiglæm af Saxhaug Sogn. Pag. 712 No. 46.
25-04-1818Martha Hansd.19 dage -- Et Bondebarn. Forældrene Inderster under Gaarden Aas i Saxhaug Sogn. [Tvilling med No. 8.]
02-05-1818Ingebor Anna Olsd.1 aar mindre end 8 uger -- Husmandsbarn. Forældrene Husmandsfolk under Gaarden Salberg i Salberg Sogn. Pag. 713 No. 61
03-05-1818Johan Arentsen64 aar -- Inderst af Bondestanden under Gaarden Skjelvogen i Hustad Sogn.pag. 713?? No.58
05-05-1818Berithe Gundersd.38 aar -- Bondekone i Salbergs Sogn paa Gaarden Gjelsaas tilhørende Gaardmanden Erich Johnsen Gjelsaas. Pag 713 No.59
10-05-1818Ole Jonasen79 aar -- Inderst under Gaarden Qvam i Saxhaug sogn paa Pladsen Qvamsholmen. Pag. 713 No. 67
07-06-1818Martha Steffensdatter20 1/2 aar -- pag 714 No. 73_
12-06-1818Christen Hansen33 aar -- Husmand under Gaarden Kløvstad i Hustad Sogn. Pag. 714 no. 74. Død af Tæring efter 1/2 aars Forløb.
17-06-1818Maren Mortensd.62 aar -- Gaardmands bondekone i Hustad Sogn paa Gaarden Gangstad. Pag 714 No. 76
18-06-1818Lars Andersen8 dage -- Bondebarn. Forældrene begge fra Gaarden Quistad af Saxhaug Sogn og begge ugifte, ... begges første leiemaal. Barnet død inden det blev confirmeret i sin hjemmedaab .... 13 Juni.
18-06-1818Berithe Baardtr.27 aar -- Bondepige af Salberg Sogn fra Gaarden Stene. Pag 714 No. 77
01-07-1818Elenora Sophia 57 aar -- Bondekone af Hustad Sogn tilhørende Gaardmanden afskediget Wagtmester Dahl paa Gaarden Kløvstad. Pag 715 No. 86. ........... ??
05-08-1818Andrea Larsd.3 aar 16 dage -- Bondebarn af Saxhaug Sogn. Pag. 715 No. 95
16-08-1818Johannes 14 dage -- Et Bondebarn. Pag 716 No. 99.
26-08-1818Berithe Larsdatter67 aar -- Et Fatiglæm af Saxhaug Sogn. Pag. 716 No. 101
02-09-1818Lars Johnsen9 aar -- Et Bondebarn af Salberg Anex Sogn. P. 711 No. 109
05-09-1818Maria Amundsdtr.74 aar -- Et Fattiglem af Saxhaug Sogn. ___Pag 716 No. 105
13-09-1818Peder Olsen89 aar -- Husmand af Saxhaug Sogn paa Bakken Under Gaarden Berg. Pag. 716No. 111
23-09-1818Golla Larsd.89 aar -- Et Lægdslæm af Saxhaug Sogn. Pag 717 No. 114
29-09-Haagen Haldorsen15 uger -- Født paa Pladsen Bakken under Gaarden Saxhaug. Uægte Barn.
27-10-1818Dorothea Kerstina Jacobsd.3/4 aar mindre end 1 maaned -- Pag 722 No. 183__
27-10-Dødfødt Drengebarn -- Et Døfødt Drengebarn. Forældrene Husmandsfolk under Gaarden Agle i Saxhaug Sogn, eller rettere i Hustad Sogn. Pag 722 No. 184. ??
31-10-Frederich Christiansen7 Maaneder -- Forældrene Husmandsfolk under gaarden Farboen i Saxhaug Sogn. pag. 724 No. 187
05-11-1818Martha Larsdatter76 aar 8 maaneder -- Enke efter Jacob Jacobsen Saxhaug, Gaardmand paa Gaarden Saxhaug ... i Inderøens Hoved Sogn. Pag. 724 No. 200??__
22-11-1818Ingebor Anna Larsd.1/2 aar -- Forældrene Bønder gaardfolk paa Gaarden Rejthan i Saxhaug Sogn. pag. 725 No. 211
15-12-1818Mathias Larsen70 aar -- Kaarmand af Bondestanden under Gaarden Aas i Saxhaug Sogn. Pag. 782 No. 256.
17-12-1818Lorentz Larsen8 uger -- Pag. 724?? No. 207
20-12-1818Dødfødt Drængebarn -- Foreldrene Gaardfolk af Salberg Sogn. Pag. 728 No. 260.
24-12-1818Ingebor Olava 5 Maaneder -- Forældrene Bondefolk paa Gaarden Schjelvogen I Hustad Sogn
24-12-1818Peder Sivertsen67 aar -- Huusmand under Gaarden Bye i Saxhaug Sogn. Pag. 278 No. 259??
28-12-1818Gurine Larsd.85 aar -- Lægdslæm fra Lyngstad Lægd hvor hun døde. Pag. 729 No. 263
??-??-1818Dødfødt barn -- Et uægte Barn.
01-01-1819Ole Bentzen63 aar og 3 maaneder -- Huusmand paa Gaarden Gjørv eller under hanem. Pag 729 No. 211??
01-01-1819Haldor Tøresen78 aar 9 Maaneder -- Medhjælper af Salberg Sogn og Bondemand paa Stenstad af samme Sogn. Pag. 729 No. 3
19-01-1819Kirsten Andersd.87 aar -- Kaarenke af Bondestanden paa Gaarden store Ulven i Saxhaug Sogn.Pag 729 No. 5
31-01-1819Margaretha Olsd.70 aar -- Fatiglæm af Saxhaug Sogn. Pag 729 No. 10
12-02-1819Ragnild Larsd.37 aar -- Husmandskone paa pladsen Svebakken under Sundenæs i Saxhaug Sogn. Pag. 730 No. 15. Denne Kone Døde under .. fødsel af Tvillinger hvor af hun blev forløst med det ene, som kom dødfødt til, men det andre blev ufødt og ligg
05-03-1819Gjertrue Paulsd.63 aar -- Husmands kone under Gaarden Undersager, Enke. Pag.720 No. 17
06-03-1819Berithe Olsd.79 aar -- Gaardmandsenke paa Bruaasen af Saxhaug sogn. Pag. 930 No. 20
10-03-1819Gunder Hansen82 aar -- Inderste og husmand paa Pladsen BergsGjerdet under Gaarden Berg i Saxhaug Sogn. Pag. 930 No. 31
22-03-1819Anna Størkersd.83 aar -- Lægdslæm og døde paa Gaarden Stokkan i Saxhaug Sogn. Pag 731 No. 28
06-04-1819Berithe Martha 19 dage -- Hjemmedøbt 18de Martie. Foreldrene fra Trondhjem, .......... ?? Pag. 702?? No. 37
06-04-1819Andrea Arentzdatter8 uger -- Forældrene: Gaardfolk. Pag 732 No. 61
10-04-1819Niels Johnsen10 uger 2 dage -- Inderster på Gaarden Gjørstad i Saxhaug Sogn. Pag 732 No. 64
10-04-1819Ingebor Tomesd.98 aar 6 maaneder -- En fattiglæm en Plads under Hauberg, Sannand kaldet. Har Datteren Merethe Hansd., gift med Ole Johansen, .... og død. Pag 732 No. 65
19-04-1819Gjertrue Hansd.3 aar -- Pag 733 No. 68. Moderen der lod sig besvangre den 6te gang af Hans Hansen, Grundstuen, en gift Mand.
20-04-1819Dødfødt 3/4 aar gammelt i Moders liv. -- Kom dødfødt til verden. Som dødfødt altsaa og døbt og givet et Navn. Foreldrene Gaardfolk af Saxhaug. Pag. 7?? No. 70
21-04-1819Dødfødt 3/4 aar gammelt i Moders liv. -- Som dødfødt altsaa og givet et Navn. Forældrene Leilændingsfolk af Hustad Sogn. Hvorfor dette Barn saa længe ... førend det blev begravet, skeede fordi heele Huuset var sygt i længre Tid - 8 Mennesker vare sengeliggend
22-04-1819Ragnild Michelsdatter63 aar -- En Gaardmandskone af Salberg Annex Sogn, tilhørende Erich Larsen Loraas.Pag. 733 No. 69. ?? [Lang uleselig tekst i margen]
26-04-1819Ole Olsen18 uger -- Foreldrene: Gaardfolk af Hustad Sogn. Pag. 733 no. 72
30-04-1819Ragnild Pedersd.11 maaneder -- Gaardfolk af Salberg Annex Sogn. Pag 733 No. 78??
07-05-1819Peter Andersen8 maaneder 3 dage -- Forældrene: Huusmandsfolk paa Gaarden Røvigen i Saxhaug Sogn. Pag 733 No. 79
12-05-1819Anna Arentsd.72 aar -- En kaarkone som havde Kaar af Gaarden Qvam, Enke efter Lars Olsen Qvam af Saxhaug Sogn . Pag 733 No. 76
17-05-1819Lars Christensen69 aar -- Huusmand i Saxhaug Sogn under Gaarden Hamsaas. Pag. 734 No. 32
25-05-1819Merithe Olsd.58 aar -- Husmandskone af Saxhaug Sogn under Gaarden Kisboen . Pag. 734 No. 86
31-05-1819Grethe Margaretha Johansd.24 dage -- Tilhørende Foreldrene Ungkarl Johan Aagesen og Pigen Andrea Staalesd. Krogan. Pag 735 No. 92. Det er deres 2nde leiermaal ....... .
05-06-1819Johannes Thobiasen32 aar -- Døde paa Gaarden Woland. En Bondefin, hesteskjærer, født i Wærdahlen, men sagde at han opholdt sig på Levangers Moen. Pag 736?? No. 103
08-06-1819Andreas Pedersen1 aar 15 uger -- Et uægt Bondebarn. Pag. 736 No. 105
11-06-1819Petter Olsen6 1/2 aar -- Huusmandsfolk under Gaarden Fossum i Saxhaug Sogn Pag 736 No. 108
12-06-1918Merithe Erichsd.33 aar -- Datter af afdøde Erich Johnsen og ... Karen Olsdatter, husmandsfolk under Pladsen Aalberg. Pag. 736 No. 110 [Lengre uleselig tekst i margen]
13-06-1819Lars Olsen57 1/2 aar -- Inderst af Bondestanden og af Saxhaug Sogn samt Strandsidder ved Fergestedet Strømmen. Pag 736 No. 107
24-06-1819Gunder Johansen24 timer -- Et Drængebarn tilhørende Forældrene Johan Gundersen og Martha Hendrichsd. Leren, Bondegaardsfolk af Saxhaug Sogn. Pag 736 No. 117. Hjemmedøbt 8te timer efter fødselen, ... ??
06-07-1819Dødfødt Drengebarn -- Død i Moders Liv. Forældrene Bondefolk af Saxhaug Sogn.?? Pag 736 No. 104
20-07-1819Anders Andersen76 aar -- Af Bondestand og .... , samt boende på Gaarden Næss. Pag. ?? No. 127
20-07-1819Elen Martha Evensd.1 Maaned Gammel -- Et Bondebarn Pag. 738 No. 131. Det er hands 1ste og hendes 2dre Leiemaal
22-07-1819Johan Jacobsen eller Jensen23 timer efter fødselen -- Barnet døde 23 timer efter Fødselen, var hjemmedøbt den 21 juli. Pag. 738 No. 130
23-07-1819Anna Andersd.74 aar -- En ugift Bondepige opholdende sig paa Gaarden Røefloen hos sin Broder Iver Andersen, Gaardmand. Pag 738 No. 132
03-08-1819Rebekka Jensd.6 uger 3 dage -- Pigebarn. Gaardfolk af Bondestanden af Hustad Sogn. Pag. 738 No. 134. Var hjemmedøbt 25te Juli og født 18de Juli.
07-08-1819Elias Olsen46 aar -- Ungkarl og Inderst hos Ole Rostad Bonde og Gaardmand af Saxhaug Sogn. Pag. 738 No. 145??
10-08-1819Jørgen Pedersen75 aar -- Husmand paa Gaarden Agle i Hustad Sogn. Pag 738 No. ??
19-08-1819Johanna Larsd.32 aar -- En ugift Bondepige opholdende sig paa Gaarden Berg hos sin Fader Lars Nielsen Berg - Gaardmand af Saxhaug Sogn. Pag. 738 No. 140
19-08-1819Ole Olsen14 dage -- Inderster paa Pladsen Buan under Helberg i Salberg Sogn. Pag. 738 No. 139. Hjemmedøbt 6te Augusti.
05-09-1819Berithe Johansd.11 dage -- Huusmandsfolk paa Pladsen u Salberg i Salberg Sogn. Pag 739 No. 149
13-09-1819Maren Pedersdatter17 dage -- Døde efter sin hjemmedaab den 6te September. Pag. 745 No. 185
18-09-1819Ingebor Andersdatter32 aar 10 maaneder og 25 dage -- Inderste tilhørende Manden John Rasmussen Næss. Pag 740 No. 186 [Lang tekst i margen som beskriver døsfallet]
22-09-1819Ane Michelsd.61 aar -- Husmandskone af Salberg Sogn under Gaarden Austad tilhørende Manden Peter Mathiasen Austad. Pag 740 No. 158
28-09-1819Karen Olsdatter48 aar 3 Maaneder mindre end 4 dage -- Tilhørende Manden John Olsen Ulstad, Gaardmand Af Saxhaug Sogn
20-10-1819Martha Johansd.72 aar -- En Fattiglæm af Salberg Sogn. Pag. 746 No. 138
02-11-1819Olava Nielsdatter5 Maaneder -- Et ...barn fra Salberg Sogn. Pag. 748 No. 164
08-11-1819Malena Larsd.8 dage -- Et Bondebarn. Inderster under gaarden Saxhaug. Pag 748 No. 168. ...
15-11-1819Erich Olsen40 aar -- Huusmand under Gaarden Hellem i Salberg Annex Sogn. Pag 748 No. 169
17-11-1819Lars Larsen43 aar -- Husmand under Gaarden Røske i Salberg Annex Sogn. Pag 798 No. 170
19-11-1819Søren Olsen10 aar -- Et Gaardmandsbarn af Hustad Sogn paa gaarden Stornæs tilhørende Forældrene Ole Sørensen og Margaretha Johannesdatter Stornæs. Pag 749 No. 144
29-11-1819Maria Petersd.22 Uger -- Et Bondebarn tilhørende Forældrene Peter Aagesen Stabel og Martha Maria Gaardfolk paa Gaarden Gjelde i Hustad Sogn. Pag. 749 No. 148
11-12-1819Anna Nielsdatter83 aar -- En Lægdslæm af Salberg Annex Sogn. Pag. 749 No. 181
15-12-1819Kari Jacobsd.48 Aar -- En Bondekone Af Salberg Annex. Pag. 749 No. 143.
16-12-1819Lisbeth Pedersdatter80 Aar -- En Lægdslæm af Salberg Annex Sogn. Pag. 749 No. 182
05-01-1820Dødfødt Pigebarn -- Tilhørende Forældrene Sivert Sivertsen og Martha Larsd. Leilændingfolk paa Gaarden Ulven I Saxhaug Sogn. Pag.750 No. 4
08-01-1820Hendrich Andersen94 aar 1 maaned -- Gaardmand af Bondestanden paa Gaarden Værdahl i Saxhaug Sogn. Pag. 752 No. 30. Han var Gift i 51 aar, avlede 6 Børn, samt 25 Børnebørn og 12 Børne Børns Børn
11-01-1820Berithe Kirstina Christiansdatter10 Uger -- Et Findbarn tilhørende Foreldrene Christian Paulsen og Sophia Pedersd. Skistad fra Overhalden. P. 752 No. 31. Barnet var Døbt 5te December 1819 i Stoed ? af Hr. Sogneprest Wessel samme steds og givet anførte navn.
18-01-1820Peder Mortensen21 aar -- En ugift Ungkarl og Soldat staaende ved De .... i Byen Trondhjem. Pag 752 No. 33
25-01-1820Karen Elisabeth Erichsd.1/2 Aar mindre end 2 uger -- Et Barn tilhørende Forældrene Erich Fredrichsen og Barbro Ingebrigtsd. Gaardfolk eller Leilænningsfolk paa Gaarden Bøel i Saxhaug Sogn. Pag. 753 No. 37
10-02-1820Tørris Pedersen22 Aar 13 Dage -- Ungkarl af Bondestanden paa en Plads under Gaarden Sundfær i Saxhaug Sogn. Pag 752?? No. 45
15-02-1820Peter Pedersen8 dage -- Et Bondebarn tilhørende Forældrene Peder Gundersen Kjelaasen og Ingebor Eynersd. _ af Saxhaug Sogn. ??__
23-02-1820Svend Jacobsen57 -- Gaardmand og Bonde paa Gaarden Wangshylden i Saxhaug Sogn. Pag 75? No. 55. [Lang beskrivelse av hans endelikt er gjort i margen]
01-03-1820Ane Sevaldsd.77 Aar 2 Maaneder 2 uger 4 dage -- En Gaardkone som havde kaar af Gaarden Fjerstad. Enke efter Lars Nielsen Fjerstad. Pag. 754 No. 59
12-03-1820Johannes Sørensen1/2 time -- Et Bondebarn tilhørende Søren Nielsen Werstad, og Ingeborg Jacobsdatter Sæter af Saxhaug Sogn begge ugifte personer. Pag. 755 No. 67. Barnet var Hjemmedøbt D. 12 Martii og givet anførte navn.
12-03-1820Johanna Johnsd.17 Aar -- En Bondepige tilhørende John Johnsen og Berithe Rasmusd. Pedersen Gaardfolk paa Gaarden Bartnæs i Hustad Sogn. Pag. 755 No. 65
19-03-1820Amund Olsen52 Aar -- En Bondehuusmand under Gaarden Kjelvik i Saxahug Sogn
23-03-1820Anna Christiansd.27 Aar 5 Maaneder -- En Bondepige tilhørende Forældrene Christian Sivertsen og Gjertrud Rasmusd.? Berg i Hustad Sogn. Pag. ?? no. 69
28-03-1820Berithe Arentsdatter5 Uger -- Et Bondebarn tilhørende Forældrene Arents Olsen og Andrea Mathiasd. Kisboe, Bønder Gaardfolk af Saxhaug Sogn. Pag. 755 No. 70. Den 22de Februar født, og hjemmedøbt 28de Ditto, benævnt med det Navn Berithe, døde 28 Martii
02-04-1820Dødfødt Drengebarn -- Tilhørende Forældrene Zacharias Jørgensen og Eli Johnsd. Inderster paa Gaarden Bye i Saxhaug Sogn
07-04-1820Kirstie Johnsd.98 Aar -- En gammel Bondekone, som i lang Tid havde været Enke. Pag. 756 No. 77
13-04-1820Jeppe Olsen43 Aar -- En Husmand under Gaarden Inguld i Saxhaug Sogn. Pag. 756 No. 81.
14-04-1820Gjertrue Tørrisd.3 1/2 Maaned -- Et Bondebarn tihørende Forældrene Tørris Larsen og Gjertrue Andersd. Inderster paa Gaarden Stensted i Salberg Sogn. Pag 756 No. 78.
26-04-1820Berithe Tommesd.72 aar -- Et Bondebarn paa Gaarden Sætran af Saxhaug Sogn, tilhørende Manden Jacob Madsen, Leilænding paa Gaarden. Pag.757 No. 105
28-04-1820Berithe Larsd.87 Aar -- En gammel Lægdslæm, Ulvin Lægden i Saxhaug Sogn. Pag 757 No. 106
08-05-1820Dødfødt Drængebarn -- Tilhørende Forældrene Christian Olsen Koen, Ungkarl, og Pigen Anna Olsd. Koen. Pag. 757 No. 111. Begge 1ste Leiemaal
22-05-1820Ingebor Danielsdatter75 1/2 Aar -- Enke og Kaardkone paa Gaarden Klæp i Saxhaug Sogn. Pag.758 No. 100??
23-05-1820Berithe Larsdatter55 Aar -- Inderstenke efter Manden Jørgen Olsen Lorvigen og døde paa en Plads under Hamsaas i Saxhaug Sogn. Pag. 758 No. 120
18-06-1820Lorentz NielsenEn Maaned -- Tilhørende Forældrene Niels Larsen og Johanna Johnsd. Gaardfolk paa Gaarden Bye i Saxhaug Sogn. Pag. 759 No. 140. Barnet Hjemmedøbt 5 Juni, men døde uden at blive confirmeret i sin Hjemmedaab
23-06-1820Ole Michelsen60 Aar 6 Maaneder -- Gaardmand paa Gaarden Røske i Salberg Annex Sogn, af Bondestanden. Pag. 759 No. 144??
02-07-1820Sivert Larsen62 Aar 3 Maaneder 1Dag -- Gaardmand paa Gaarden Berg i Salberg Annex Sogn. Pag 759 No. 146
24-07-1820Uden Navn Som Dødfødt Pigebarn -- Forældrene Peder Sivertsen og Kristine Nilsd. Bragstad Bondefolk af Hustad Sogn. Pag 760 No. 758. Tvilling
27-07-1820Johannes Hansen40 Aar -- Husmand under Gaarden Kløvstad i Hustad Annex Sogn. Pag 760 No. 159
28-07-1820Arent Arentsen90 Aar -- Fattiglæm af Saxhaug Sogn. Pag. 760 No. 159. Blind i 8te Aar,ligget til sengs i 4 1/2 Aar
01-08-1820Ole Bentzen72 Aar -- Husmand under Gaarden Aasum i Salberg Annex Sogn. Pag. 760 No. 161
04-09-1820Berithe Johnsd.26 Aar -- Forældrene John Pedersen Margaretha Olsd. Leilændeingsfolk paa Gaarden Hegaasen i Saxhaug Sogn. En Bondepige. Pag. 761 No. 163??
13-09-1820Anna Andersd.1 1/2 Aar -- Et Bondebarn tilhørende Forældrene Anders Jensen og Gunnild Larsd. Grindberg. Gaardfolk paa Gaarden Grindberg i Salberg Sogn. pag 761 No. 177
19-09-1820Christiana 97 Aar -- En Lægdslem af Saxhaug Sogn
20-09-1820Lars Christophersen27 Aar -- Lehnsmand paa Inderøen og Gaardbruger_af Gaarden Bjerkan eller StoreBjerkan i Hustad Sogn. Pag. 761 No. 179
06-10-1820Ingebor Anna Pedersd.13 Aar -- En Jæterpige fra Byen tjenende for Ole Jacobsen og Jørina Steffensd. Ertzaas, men tilhørende forældrene ?? Søhuus?? i Trondhjem. Moderen død for længre Tid siden. Pag. 762 No. 262
07-10-1820Maren Arentsdatter32 aar -- Begge foreldre er døde.
10-10-1820Tørris Paulsen59 Aar -- Gaardmand paa Gaarden Helberg i Salberg Sogn. Pag. 762 No. 265
20-10-1820Karsten Madson56 Aar -- Husmand under Gaarden Stornes i Hustad Sogn. Pag. 263 No. 271
27-10-1820Anna Olsdatter45 aar og 6 maaneder Uforløst barsel. -- Pintes gruelig i 2nde Dage paa Barselseng og døde uforløst.
01-11-1820Isach Pedersen8 Maaneder -- Et Barn tilhørende Peder Larsen og Ingebor Gabrielsd. Gaardfolk af Bondestanden paa Gaarden Gavel i Salberg Sogn.Pag 763 No. 281
02-11-1820Lars Andersen13 Aar Mindre end 14 dage -- Et Barn tilhørende Forældrene og Gaardfolkene paa Gaarden Gran i Saxhaug Sogn Lars Johansen, stivfader, og Martha Michelsdatter ægte Moder ?? Døde af ulykkelig hendelse ved at komme til at stikke sig af vandvare i maven og pintes i he
09-11-1820Ole Nielsen1 Aar 8 Maaneder 7 Dage -- Et Barn tilhørende Niels Olsen og Martha Johnsd. Bye Husmandsfolk under Gaarden Bye i Saxhaug Sogn. Pag. 764 No. 284
11-11-1820Rasmus Nielsen54 Aar 2de Maaneder -- Gaardmand af Bondestanden pa Gaarden Wærdahl i Saxhaug Sogn. Pag. 764 No. 285
16-11-1820Rasmus Pedersen70 Aar -- Husmandsbonde under Gaarden Stornæs i Hustad Sogn. Pag. 764 No. 287
17-11-1820Anna Christensdatter95 aar -- Henhørende til Saxhougs Sogn.
19-11-1820Sivet Peder 20 Aar 3 Maaneder -- En Bondesøn tilhørende Forældrene Peder Hansen og Barbro Jacobsd. Gaardfolk under Gaarden Ulven Solien kaldet, ?? ?? ,
24-11-1820Drengebarn 1 Maaned -- Barnet tilhørte Pigen Malena Gavel og udlagte 2de Barnefedrene dem ene var Anders Larsen Austad og den anden Rasmus Ingebrigtsen,begge .. ?? (Pag 764 No. 296) Det var hendes Første Leiemaal, ?? at ingen af de opgivne vil vedkjendes som barnefade
25-11-1820Boletha Mortensdatter66 aar -- Hustad Sogn
29-11-1820Anna Elisabeth Clementsdtr.35 aar -- [uleselig tekst i margen]
01-12-1820Peder Larsen82 Aar -- En Husmand paa Gaarden Stavrand i Saxhaug Sogn af bondestanden. Pag 761?? No. 300
02-12-1820Ingebor Maria Jensd.14 Uger 2 Dage -- Et Matros Barn fra Trondhjem tilhørende forældrene Jens Johnsen og Martha Jacobsd. Hering boende i Trondhjem. Pag. 765 No. ?01. ??
07-12-1820Ingebor Henriksdatter67 Aar -- En Kone tilhørende Johannes Larsen Husmand under Næss i Saxhaug Sogn.Pag. 765 No. 303.
12-12-1820Ingebrigt Larsen67 1/2 Aar -- En Strandsidder ved Færgestedet Strømmen og færgemand ved samme. Pag. 766 No. 836
13-12-1820Jørgen Sivertsen89 Aar -- Enkemand og Kaarmand af Bondestand paa Gaarden Salber i Salbergs Sogn.Pag. 766 No. 236
15-12-1820Anna Larsdatter73 Aar -- Enke efter Manden Lars Jacobsen Rejthan, men til Huuse for sin Søn Jacob Larsen Woland. Pag 766 No. 235
21-12-1820Karen Hansd.79 Aar -- Enke og Fatiglæm af Hustad Sogn. Pag. 766 No. 239
22-12-1820Udøbt Og Altsaa Uden Navn 1 Dag -- Forældrene Hans Olsen og Lisbeth Nielsd. Austad, begge ugifte personer. Ingen leiermaal videndes??, formodet at være begges 1ste. Pag 767 No. 2 ??
31-12-1819Kirsten Iversdatter42 Aar -- En Pige, som var Inderste paa en Plads under Hammer i Salberg Sogn. Pag. 758??
02-01-1821Anna Olsdatter82 Aar -- En Lægdslæm af Saxhaug Sogn. Pag. 767 No. 7.
13-01-1821Peder Olsen22 Aar -- Et ungt Menneske tilhørende Forældrene og Bondegaardfolk og Medhjælper Ole Pedersen og Merithe Sivertsd. Berg af Salberg Sogn. Pag 767 No. 11
14-01-1821Anna Olsd.16 1/2 Aar -- Tjenestepige for Marithe Nielsd. Helberg. Pag 767 No. ??
15-01-1821Johannes Larsen2 Aar mindre end 12 uger -- Et Bondebarn tilhørende Forældrene og Gaardfolkene Lars Nielsen og Martha Jørgensd. Lilleverstad i Saxhaugs Sogn. Pag. 767 No. 14.
16-01-1821Grethe Johanna Jacobsd.20 uger -- Et bondebarn tilhørende Forældrene Jacob Johnsen og Karen Olsd..Inderster paa en Plads under Gaarden Lethnæs i Saxhaug Sogn. Pag. 767 No. 12
24-01-1821Anna Martha Jeppesd.4 Aar og 9 Maaneder -- Et Barn tilhørende Forældrene Jeppe Olsen ?? og Moderen Anna Evensdater Gaardsmands Kone paa Gaarden Indguld i Saxhougs Sogn. Pag. 768 No. 19
25-01-1821Ole Larsen18 1/2 Aar?? -- Et ungt Menneske tilhørende Forældrene Lars Larsen Brevig, Moderen ??. Fra Mosvigen. Pag 767 No 15
26-01-1821Peder Christopher Larsen2 Aar og 4 Maaneder -- Barnet tilhørte Forældrene afdøde Lehnsmand Lars Christopersen og Ellen Margaretha Petersd., som ?? Bondefolk paa Gaarden Storbjerkan i Hustad Sogn. Pag 763 No. 20
26-01-1821Birgitha Hansd.7 Maaneder -- Tilhørende Forældrene Hans Jacobsen og Barbro Paulsd.. Inderster paa en Plads Under Melhus i Saxhaug Sogn. Pag. 767 No. 18
28-01-1821Maren Christensdatter67 Aar -- En Bondegaardmands Kone tilhørende Manden Arent Torfindsen Roel af Saxhaug Sogn. Pag 768 No. 23
28-01-1821Peder Nielsen1 Aar og 10 Uger -- Et Barn tilhørende Forældrene Niels Pedersen og Elen Pedersd.. Leilændings Bondefolk paa Gaarden Aas i Saxhaug Sogn. Pag. 768 No. 21
29-01-1821Elen Johannesdatter8 Aar mindre end 11 uger -- Barnet tilhørte Forældrene Johannes Olsen og Gunild Christopersd.. Leilænningsfolk paa Gaarden Nedre Wist i Saxhaug Sogn. Pag. 768 No. 22
31-01-1821Ole Pedersen5 Aar 4 Maaneder -- Et Barn tilhørende Forældrene Peder Olsen og Lisbeth Andersd.. Bondegaardsfolk paa Gaarden Klætten i Salberg Sogn. Pag. 768 No. 25
01-02-1821Elise Toresd.En Dag -- Et Bondebarn tilhørende Forældrene Thore Pedersen og Berithe Nielsd.. Bønder gaardfolk paa Gaarden Grande i Salberg Sogn. Pag. 769 No. 52
03-02-1821Sivert Jakobsen1 Aar 14 Uger -- Et Barn tihørende Forældrene Jacob Nielsen og Inger Johnsd. Bondegaardsfolk paa Gaarden Farboe i Saxhaug Sogn. Pag. 764 No. 26
04-02-1821Ingebor Andersd.71 Aar -- En Husmandsenke paa en Plads under Gaarden Aalberg i Hustad Sogn. Pag 768 No. 27
05-02-1821Lars Johannesen1 Aar 4 Maaneder og 11 dage -- Et Barn tilhørende Johannes Hansen Olava Olsd. Husmandsfolk under Gaarden i Saxhaug Sogn, Kisboen kaldet.
09-02-1821Elisabeth Michelsdatter21 Aar mindre end 2 dage -- En Pige tilhørende Forældrene Michel Rasmusen og Johanna Johannesd. Berg af Salberg Sogn. Pag. 769 No. 37
10-02-1821Hendrich Pedersen (Olsen)9 Aar 19 uger -- Et Barn tilhørende Forældrene Peder Olsen og Golla Hendrichsd. Huusmandsfolk på en Plads under Gaarden Melhus i Saxhaug Sogn. Pag 768 No. 22
14-02-1821Ragnild Andersd.82 Aar og 8 Maaneder -- En gammel Kone, som tillige var Fattiglæm formedelst hendes Alder og usle Omstændigheder, tilhørende Manden Iver Ottesen som var Lægdslæm af Saxhougs Sogn. Pag. 768?? No. 33
20-02-1821Niels Jensen13 Aar -- En Findedræng fra Sneaasen tihørende Forældrene Jens Nielsen og Lisbeth Christophersd.. Findefolk fra Sneaasen. Pag 769 No. 46
26-02-1821Helena Pedersd.10 Aar mindre end 1 Maaned -- Et Barn tilhørende Forældrene Peder Halvorsen og ?? ?? Pag. 769 No. ??
02-03-1821Anna Rasmusd.60 Aar -- Et Kone tilhørende Lars Nielsen Gaardmand paa Gaarden Opheim i Saxhoug Sogn
15-03-1821Berithe Arentsd.68 Aar -- En Kaarenke paa Gaarden Kisboe.
23-03-1821Berithe 80 Aar -- En Fattiglæm af Hustad Anex Sogn. Pag. 770 No. 56
29-03-1821Johannes Nielsen4 timer -- Et frillebarn tilhørende Soldat og Ungkarl Niels Johnsen Næss og Pigen Elen Larsd. Saxhaugvang. Pag, 770 No. 63. ??
03-04-1821Ingebor Anna Sivertsd.3/4 Aar -- Et Barn tilhørende Forældrene Bondegaardsfolkene Sivert Zakariasen og Maren Larsd. Svarva af Salberg Sogn. Pag 770 No. 61
03-04-1821Serina Jørgensd.3 Aar 8te Maaneder -- Et Barn tilhørende Jørgen Zacariasen og Ingebor Jørgensd.. Inderster af Bondestanden under Gården Skjemstad i Saxhaugs Sogn.Pag 770 No. 64.
15-04-1821Ole Simonsen11 Dage -- Et Barn tilhørende Forældrene Inderstene af Bondestanden under Gaarden Salberg i Salberg Sogn Simon Olsen og Anna Olsdatter. pag.776 No. 71. Dette Barn var anført Pag. 166 No. 16 foran Daaben ??
19-04-1821Uden Navn 5 Uger -- Et Barn tilhørende Forældrene Lars Olsen og Karen Stinesd.. Bonde-huusmandsfolk under Gaarden Lyngstad i Saxhaug Sogn.Pag 771 No. 75
27-04-1821John Sevaldsen6 Maaneder mindre end 1 Dag -- Et Barn tilhørende Gaardmanden John!! Sevalsen!! Bye og Ingebor Johnsd. Bondegaardsfolk paa Gaarden Bye i Saxhaug Sogn. Pag 771 No. 19
30-04-1821Hendrich Pedersen51 Aar -- En Husmand under Gaarden Ferstad i Saxhoug Sogn. Pag 771 No. 81.
03-05-1821Hans Hansen6 1/2 Aar -- Et Barn tihørende Forældrene Johan Gundersen og Martha Hendrichsd.. Bondegaardsfolk paa Gaarden Leren i Saxhoug Sogn. Pag. 771 No. 83.
06-05-1821Eskild Simomsen15 uger -- Et Barn tilhørende Forældrene Simon Larsen og Massie Olsd.. Inderster under Gaarden Gjørv i Hustad Sogn. Pag. 772 No. 98
08-05-1821Caspar Friderich Barth Hendrichen8 Maaneder mindre end 8te Dage -- Et Barn tilhørende Bondegaardsfolkene Hendrich Johnsen og Maria Caspartina Jørgensd. Westervald paa Korsen i Hustad Sogn. Pag 772 No. 98.
11-05-1821Niels Andersen66 Aar 1 Maaned og 3 dage -- En Mand som var Bonde og Leilænding paa Gaarden Hestveten i Saxhougs Sogn. Pag 772 No. 105
12-05-1821Karen Olsd.1/2 Aar -- Et barn tilhørende Forældrene Ole Johnsen og Dorothea?? Olsd.. Huusmandsfolk paa Gaarden Ulstad i Saxhaug Sogn. Pag. 732 No. 120??
13-05-1821Margaretha Sørensd.45 Aar og 2 Maaneder -- En Husmandskone tilhørende Manden Andreas Andersen Husmand under Gaarden Lyngstad i Saxhoug Sogn. Pag 772 No. 104
13-05-1821Serie Hansd44 Aar -- En Finnekone tilhørende Manden John Andersen fra Værdalen. Pag 772 No. 107. Døde paa Gaarden Helberg hos Enken sammesteds og blev Begravet ved Salberg Kirke paa Inderøen 18 Mai Jordfestet 20 Mai.
14-05-1821Ole Pedersen103 Aar -- En Olding som var af Bondestanden Inderste paa Gaarden Saxhaugberg i Saxhaug Sogn. Den ældste Mand i Inderøens Sogn og var altså født i 1717, aaret før den Svenske Armes Indbrud i Norge under Kong Carl den 12te, eller aaret før
15-05-1821Anders Mortensen47 Aar -- En Mand, som var Bonde og Leilænding paa Gaarden Hestveten i Saxhoug Sogn. Pag. 772 No. 105
22-05-1821Gudmund Andersen48 1/2 Aar -- Bonde og Bygselmand eller Leilænning paa Gaarden Lyng i Saxhoug Sogn.Pag 772 No. 11
23-05-1821Grethe Haldorsd.2 Aar mindre end 7 Uger -- Et uægte Barn tilhørende Underoffiseren Haldor Johnsen Herstad og Pigen Maria Larsd. af Saxhoug Sogn. Pag 782 No. 112. Uægte Barn og begges andet Leiermaal.
01-07-1821Hans Bentsen70 Aar -- Husmand under Gaarden Krokan i Salberg Sogn. Pag 773 No. 126
01-07-1821Ole Pedersen76 Aar mindre end 2de Maaneder -- Pag. 773 No. 127
05-07-1821Margaretha Pedersd.30 1/2 Aar Tæring -- En Pige tilhørende afdøde Husmand Pede Johnsen og ?? Malena Pedersd.. Husmandsenke under Gaarden Herstad i Saxhoug Sogn. Pag 773 No. 128??..??
24-07-1821Ole Christensen72 Aar -- [Lengre utydelig tekst i margen] Pag. 774 No. 135
24-07-1821Gjertrue Olsd.82 1/2 Aar -- Enke efter Ole Hansen ?? ++ paa Gaarden Snerting i Saxhaug Sogn. Pag 774 No. 134
29-07-1821Ingebrigt Ingebrigtsen26 Uger -- Et Barn tilhørende Forældrene Ingebrigt Hansen og Anna Andersd.. Gaardbondefolk under Gaarden Gran i Saxhaug Sogn.Pag 779 No. 138??
31-07-1821Hans Andersen67 AAr -- En Lægdslæm fra Gaarden Farboe i Saxhoug Sogn. Pag 779 No. 109
04-08-1821Karen Hansd.56 Aar -- En Husmandskone paa en Plads Under Qvam i Saxhoug Sogn. 794?? No. 140
10-08-1821Christen Olsen98 Aar 2 Maaneder 10 Dage -- En Kaarmand paa Gaarden Nedre Roel i Saxhaug Sogn. Pag. 774 No. 142.??
18-08-1821Dødfødt Drengebarn uden Navn -- Forældrenes navne Postdreng Even Pedersen og Olava Hendrichsd. begge paa Gjørv. Det var begges 2det Leiemaal med hin anden. Pag.774 No. 147.
31-08-1821Christopher Andersen78 Aar -- Kaarmand paa Garden Ulven i Saxhaug Sogn. Pag 774 No. 110.
04-09-1821Jacob Jørgensen29 Aar 7 maaneder og 6 dage -- Soldat af Inerøens Companie ?? Pag. 774 No. 152
05-10-1821Elen Margaretha Hansd.17 uger -- Et Barn tilhørende Forældrene Hans Pedersen og Martha Olsd. Gaardfolk paa Gaarden Helland i Hustad Sogn. Pag. 775 No. 162
05-10-1821Anders Gundersen52 Aar -- Gaardmand paa Gaarden Melhuus i Saxhoug Sogn. Pag 774?? No. 1??
07-10-1821Grethe Monsd.5 Uger -- Et Barn tihørende Forældrene Mons Pedersen og Anna Rasmusd.. Aasen i Hustad Sogn Gaardmandsfolk. Pag. 775 No. 165
23-10-1821Jacob Nielsen3 dager -- Tihørende Niels Larsen og Johanna Johnsd. Gaardmandsfolk af Bondestanden paa Gaarden Berg i Saxhoug Sogn.pag 776?? No. 175. hjemmedøbt 22de og døde 23 Ditto
07-11-1821Anna Mortensd.79 Aar -- En Enke tilhørende ?? hendes Søn Jacob Pedersen Solien under Loraas i Salberg Sogn. Pag. 776 No. 134??
07-11-1821Soland 72 Aar -- Enkemand fra Røraas ... ?? Pag. 775 No. 182
10-11-1821Anna Margaretha Pedersd.3 1/2 Aar -- Et Barn tilhørende Peder Bertelsen og Berithe Larsd.. Huusmandsfolk under Gaarden Glymstad i Saxhaug Sogn. Pag. 776 No. 180??
11-11-1821Andreas Eliasen12 Uger -- Et Barn tilhørende Forældrene Elias Jensen og Golla Petersdatter, Gaardfolk paa Gaarden Ring i Saxhoug Sogn. Pag 776 No. 186.
13-11-1821Maren Nielsd.1 Aar 6 Uger -- Et Barn tilhørende Forælderne Niels Jacobsen og Anna Olsd.. Indersterunder Gaarden Berg i Saxhoug Sogn. Pag 776 No. 166??
16-11-1821Birthe Ottesdatter40 3/4 Aar -- Datter til Forældrene Garver Otte Fink og Ingeborg Ingebrigtsdatter fra Trondhjem. Pag. 776 No. 190??
17-11-1821Peter Pedersen1 Aar mindre end 14 Dage -- Et Barn tilhørende Peder Olsen og Karen?? Sivertsdatter husmandsfolk under Gaarden Hegdahl i Saxhoug Sogn. Pag. 776 No. 189. Født egentlig paa Hauberg
18-11-1821Karen Elisabeth Pedersd.1/2 Aar -- Et Barn tilhørende Peder Bertelsen og Berithe Larsd.. Huusmandsfolk under Gaarden Glymstad i Saxhoug Sogn. Født paa Wistvennan egentlig. Pag 776 No. 190
18-11-1821Anders Andreasen2 1/2 Aar -- Et Barn tilhørende Forældrene Andreas Andreasen og Berithe Andersdatter Husmandsfolk under Gaarden Haugan i Saxhaug Sogn. Pag. 776 No. 191. Begravet ved Salberg Kirke.
25-11-1821Baard Jacobsen27 Aar mindre end 2 Maanader -- En Bondemand opholdende sig paa Gaarden Helland i Hustad Sogn, og forestod sin svigermoders Gaards Brug i Helland. Pag 776 No. 193
28-11-1821Ole Pedersen13 Aar -- Et Barn tilhørende Forældrene Peder Pedersen og Olava Andersd.. Inderster af Bondestanden under Gaarden Wang i Saxhaug Sogn. Pag 776 No. 197
04-12-1821Kirsten Petersd.5 Aar mindre end 2 Mnd. -- Et Barn tilhørende Peter Stinesen og Martha Jacobsd.. Husmandsfolk under Gaarden Saxhoug i Saxhougs Sogn. Pag 776 No. 199
08-12-1821Elen Margaretha Hansd.29 Uger -- Et Barn tihørende Hans Evensen Og Johanna Haldorsd.??. Husmandsfolk under Gaarden Hjelde i Hustad Sogn. Pag 776 No. ??
08-12-1821Anders Hendrichsen56 Aar -- Gaardmand af Bondestanden paa Gaarden Wærdahl i Saxhoug Sogn. Pag 776 No. 200.
15-12-1821Ingebor Anna Pedersd.3 Uger -- Et Barn tilhørende Peder Gundersen og Ingebor Einarsd.. Gaardfolk paa Gaarden Kjelaasen i Saxhsoug Sogn. Pag 776 No. 201?? Hjemmedøbt 24de Desember!!og Født 22de Ditto!!
16-12-1821Ingebor Andersdatter90 Aar og et halvt -- En gammel Kaarkone af Bondestanden paa Gaarden Wistaunet i Saxhoug Sogn. Pag 776 No. 203
16-12-1821Karen Oline Pedersd.1 Aar 2 Maaneder 2 Dage -- Et Barn tilhørende Forældrene Peder Eynersen og Anna Gundersd. Anset i Saxhaug Sogn. Pag 776 No. 204
18-12-1821Martha Andersdatter46 Aar -- En Husmandskone af Bondestanden under gaarden StoreVærstad i Saxhoug Sogn. Pag. 776 No. 207
24-12-1820Anna Rasmusd.86Aar -- Husmandskone af Bondestanden under Gaarden Lethnæs i Saxhaug Sogn. Pag. 767 No. 5.
28-12-1820Lars Nielsen64 Aar -- Kaarmand paa Gaarden Ulven i Saxhaug Sogn. Pag. 767 No. ??
30-12-1820Jacob Nielsen1 Aar og 14 Uger -- Et Bondebarn tilhørende Forældrene Niels Jacobsen og Karen Jensd. Lerdahl Gaardmandsfolk af Saxhaug Sogn, Pag. ?? No. 6
23-20-1821Massie Mortensd.10 Maaneder 12 Dage -- Forældrene Morten Mortensen og Kirstie Christophersd. tilhørende. Bondegaardsfolk paa Gaarden Revsaas i Saxhaug Sogn. Pag 769 No. 47
10-7-1821Dødfødt pigebarn Johannesd.Dødfødt og altsaa uden alder -- Forældrene Johannes Zacariasen og Martha Johnsd.. Leilænningsgaardfolk af Bondestanden paa Gaarden Nøstvold i Saxhaugs Sogn. Pag 773 No. 138
20-02-1822Dødfødt Pigebarn -- 21te Februari Af Gaardmand Jens Jacobsen Austad. Barnefaderens 3die og Pigens 1ste Leiemaal
28-02-1822Dødfødt Drengebarn -- 2den Martz af Faderen
22-08-1822Dødfødt Pigebarn -- Meldt 24 agust af Barnets Fader
28-09-1822Johan Christophersen48 Aar Skaaren Halsen av sig. --
17-12-1822Dødfødt Pige O -- Meldt 18 December af Gaardmand Lorenz Haldorsen Stenstad.
25-12-1822Dødfødt Pige 0 -- Meldt 28de December af faderen
30-12-1822Dødfødt Dreng -- Meldt den 3die Januar af Faderen
05-01-1823!!Et Dødfødt Pigebarn!! 0 -- Meldt den 4de Januar af Faderen. [Anmerkning: Dette må være en dobbelføring av 1822 Nr. 62. Dødsdato i Kb er den samme som begravelsesdato!! Sivilst. stemmer ikke!!]
10-02-1823Dødfødt Drengebarn 0 -- Meldt den 13de Februar af Faderen.
28-03-1823Dødfødt Pigebarn -- Meldt den 30te Martz af Faderen
27-04-1823Elise Thoresdatter7 Dage -- ?? at være hjemmedøbt den 26 April af Faderen
09-08-1823Abortert Barn -- Abortert Barn Nogle Maaneder. Anm. Den 13de August af ?? Hr. Sorenskriver ??? Pigens Huusbonde??.
12-10-1823Clara Hansdatter31 Aar Hængte sig --
25-12-1822Dødfødt Pigebarn O -- Meldt den 28de Desember 1822 af Faderen. [Lesers anmerk.:Dobbelføring?: Se også 1822 Nr. 60]
29-12-1822Martha Bertilsdatter33 1/3 Aar -- [Dobbelføring av 1822 Nr 59]
31-12-1822Ingeborg Arentsdatter75 Aar -- [Dobbelføring av 1822 Nr.61]
14-01-1824Hendrik Olsen45 Aar Druknede i Stenkjærelven --
14-01-1824Lorentz Rasmussen48 Aar Druknede i Stenkjærelven --
14-01-1824Lorentz Rasmussen41 Aar Druknede i Stenkjærelven --
27-02-1824Dødfødt Drengebarn -- Anm: Af faderen
10-08-18242de Pigebørn Dødfødte -- Anm: 12te Augusti af Børnenes Fader
15-08-1824Peder Andersen24 Aar Forraadnelsesfeber --
26-08-1824Amund Estensen64 Aar Af Forraadnelsesfaber --
03-09-1824Johan Petter Olsen2 1/2 Aar Af Forraadnelsesfeber --
06-09-1824Bergitha Danielsdatter3 Maaneder Af Slag --
10-09-1824Lorentz Torstensen24 Dage Af Slag --
12-09-1824Kjersti Larsdatter66 Aar og 5 Uger Af Forraadnelsesfeber --
12-09-1824Gjertrue Jakobsdatter1/2 Aar Af forraadnelsesfeber --
13-09-1824Johannes Ingebrigtsen2 Maaneder Af Slag --
20-09-1824Anna Johnsd.78 Aar Af Forraadnelsesfeber --
29-09-1824Michael Andreassen4 1/2 Aar Af forraadnelsesfeber --
10-10-1824Lorentz Jacobsen2 Aar 11 uger Af Hoste og Qvældelse --
10-10-1824Dødfødt Pigebarn -- Anm: D 15de October af Barnets Fader
11-10-1824Olava Tommesdatter19 Aar Af Forraadnelsesfeber --
20-10-1824Hans Andersen54 Aar Af Forraadnelsesfeber --
22-10-1824Rasmus Rasmussen70 Aar Af Forraadnelsesfeber --
09-11-1824Drængebarn Dødfødt -- Anm: Den 11 November af Faderen
17-11-1824Pigebarn Dødfødt -- Anm: Den 15de November af Faderen
01-12-1824Peder Olsen3 Uger og 3 Dage Anm: Af Forraadnelsesfeber --
20-12-1824Morten Michelsen51 Aar Funden Død paa Weien --
18-06-1825Dødfødt Pigebarn 0 -- Anm: 20 Juni af Faderen
19-06-1825Dødfødt Drengebarn 0 -- Anm: 20 Juni af Faderen
07-07-1825Anna Martha 3 dage -- Barnet var vanskabt i den venstre fod ... ??.
20-07-1825Dødfødt Drengebarn 0 -- Meldt 20 Juli af John Pedersen Reithan
25-08-1825Iver Paulsen64 Aar Han døde pludselig som han sad og ??. --
08-02-1826Dødfødt Pigebarn 0 -- Anm: 8de Februari af Faderen
24-02-1826Dødfødt Drængebarn 0 -- Anm: 25te Februari af Faderen
16-04-1826Dødfødt Drængebarn 0 -- Anm: 17 April af Faderen
15-06-1826Niels Rasmusen67 Aar Hængte sig sev. --
19-07-1826Dødfødt Drængebarn 0 -- Angivet 20de Juli af Barnets Fader.
10-10-1826Lorentz Christian Andersen4 Aar Døde af Halsesyge --
27-01-1827Anders Zacariasen1/2 Aar -- Et Finnebarn fra Overhalden. Begravet ved Hustad Kirke.
25-02-1827Hans Olsen30 Aar Drugnet -- Drugnet paa en reise til Lofoten, med en Jægt fra Salberg, der forgik fastelavens søndag med Mus og Mand, efterladende sig kone og 1 barn.
25-02-1827Ole Olsen38 Aar Drugnet -- Ligesaa paa samme Maade og paa samme tid, (som no. 25) efterladende og Kone og et Barn
25-02-1827Niels Nielsen34 1/2 Aar Drugnet -- Ligesaa paa Samme Maade og paa Samme Tid,(som No 25) æfterladende seg kone og 4 Børn
29-03-1827Anders Andersen29 Aar -- Inderste paa en Plads under Gaarden Sundenæs kaldet Sundenæshamnen. Forulykkede på Søen ved overfarten over fergestedet Strømmen, efterladende sig Kone og 2 børn i trange Kaar.
29-03-1827Peder Pedersen37 Aar 5 Maaneder -- Kom av dage på samme Dag og samme Maade. (som foregående) ...???
29-03-1827Peder Pedersen27 Aar 3 Maaneder -- Inderste under Gaarden Julstad ?? paa en Plads kaldet ?? under samme Gaard i Saxhoug Sogn. Forulykket på Søen vedoverfarten over Fergestedet Strømmen med Nr. 18 og 19. Efterlader sig kone og 1 barn i ydderlig fattigdom. Dog blev han fundet
31-03-1827Bergithe Ingebrigtsdatter13 Aar -- En Enkemands Barn næmlig Ingebrigt Olsen Husmand under Gaarden Wang i Saxhoug Sogn
26-04-1827Peter Lorentzen13 Dage -- Et Barn tilhørende Gaardfolkene Lorentz Pedersen og Kone ?? GabrielsD. paa Gaarden Julstad i Saxhoug Sogn. Dette Barn var født 13 April og Hjemmedøbt af ?? 24de Ditto
17-05-1827Sivert Olsen2 Timer -- Inderster under Gaarden Undersager i Saxhoug Sogn. Barenet blev hjemmedøbt av Gaarmanden Lars Johnsen Undersagren strax efter fødselen, da det var sygt og døde efter 2 timers forløb, som anført.
03-07-1827Hanna Birgithe Karlsdatter4 Aar -- Barnet tilhørte Karl Andersen og Martha Jonsdatter Husmand under Gaarden Manum i Saxhoug Sogn
09-07-1827Dødfødt Pigebarn 0 -- Inderster under Gaarden Saxhoug i Saxhoug Sogn.
20-07-1827Anna Margaretha Tommasd.18 Aar -- Forældrene Husmandsfolk under Gaarden Farboe i Hustad!! Sogn
04-08-1827Malena Pedersd.71 Aar -- Enke efter Husmanden Peder Johnsen, Herstadspladsen. ??
13-08-1827Erik Johansen1 1/4 Aar -- Husmandsfolk under Gaarden Salberg i Salberg Sogn
16-08-1827Sara Olsd.77 Aar -- En fattig Lægdslæm af Salberg Sogn
19-08-1827Dødfødt Pigebarn 0 -- Kom Til Værden Dødfødt. Qvistad af Saxhoug Sogn.
22-08-1827Elen Sophia Jensd.7 Uger -- Forældrene Gaardfolk paa Gaarden Skjelvaagen i Hustad Sogn
27-08-1827Michael Sivertsen16 Uger og 5 dage -- Gaardmandsfolk paa Gaarden Berg i Salberg Sogn.
31-08-1827Andrea Rasmusd.13 Aar -- Husmandsfolk under Gaarden Qvam i Saxhoug Sogn.
01-09-1827Merithe Eliasd.66 Aar -- En Fattiglæm fra Saxhoug Sogn
09-09-1827Olava og Ingebor Anna Nielsdøtre3 Timer -- Husmandsfolk under Gaarden Bye i Saxhoug Sogn. Disse børn vare Tvillinger, blev fødte og døde i Trondhjem på Sygehuset hvor Moderen led af ?? Sygen.
10-09-1827Ole Olsen68 Aar -- Gaardmand eller rettere Kaarmand paa Gaarden Helbeg i Salberg Sogn.
22-09-1827Lorntz Larsen1 1/2 Aar -- Inderster under Gaarden Kjærtnæs paa Inderøen.
23-09-1827Ole Jensen3 Maaneder 6 Uger -- Ugifte personer opholdende sig paa Inderøen
04-10-1827Elen Margretha Steffensd.2 1/2 Aar -- Gaardfolk paa Inderøen
21-10-1827Ole Sivertsen47 Aar -- Gaardmand paa Gaarden Gausa i Saxhoug Sogn
23-10-1827Grethe Hendrike Hansdatter4 1/4 Aar -- Inderster. Forældrene Hans Hansen og Martha Gabrielsdatter paa Gaarden Kisboe i Saxhoug Sogn
24-10-1827Ingebrigt Steffensen6 Uger -- Et Bondebarn. Forældrene Steffen Nielsen og Brynnild Ingebrigtsdatter Inderster paa Gaarden Vist i Saxhoug Sogn
30-10-1827Ingebor Andreasd.3 Uger -- Andreas Aasmundsen Andrea OlsD. Inderster under Gaarden Austad i Salberg Sogn.
02-11-1827Andreas Iversen??75 Aar -- Kaarmand paa Gaarden Klæp i Saxhoug Sogn
09-11-1827Jacob Nielsen66 Aar -- Husmand under Gaarden Leirdahl i Saxhoug Sogn
15-11-1827Dødfødt Pigebarn 0 -- Husmandsfolk under Gaarden Saxhougberg i Saxhoug Sogn
24-11-1827Peter Olsen1 Maaned -- Gaardfolk paa Gaarden Fossum i Saxhoug Sogn.
28-11-1827Anna Hansd.74 Aar -- Husmandsenke efter Manden Asbjørn Andersen under gaarden Berg i Hustad Sogn
30-11-1827Martinus Rasmusen1 Maaned 1 dag -- Gaardmandsfolk paa Gaarden Bartnæs i Hustad Sogn
18-12-1827Ingebor Martha Olsd.3 Timer -- Gaardfolk paa Gaarden Gran i Saxhoug Sogn
21-12-1827Ragnild Olsd.75 Aar -- Hustad Sogn
26-12-1827Olava Hendriksdatter38 Aar Døde fra Forstanden --
??-??-1827John Nielsen40 Aar Fald udfor en Bjergkolle mellom 28de og 29de December 1826. --
15-01-1827Maren Johanna Pedersd.4 Aar 2 Maaneder -- Gaardmandsfolk paa Gaarden Qvistad.
19-01-1828Peder Andersen60 Aar -- En Fattiglæm. Syg og elendig ...??
19-01-1828Lisabeth Larsd.1 Maaned -- Forældrene Lars Nielsen, Gollaug Lars D. Ophejm. Han fra Almindingen , begge ugifte, han 61 Aar og hun 25 Aar, hans 2det og hendes 1ste Leiermaal.
28-01-1828Bernt Olaus Lorentzen3 Uger 1 Dag -- Tilhørende Forældrene ugifte Soldat Lorentz olsen Gjørv og Pigen Martha Ols D. Sundenæs
09-02-1828Johannes Knudsen6 Uger -- Ungkar Knud Larsen Ulvin og Pigen Martha Hans D. Tronstad. Blev ligget ihjæl om Natten af Moderen i søvne ...?? !
27-02-1828Iver Olsen74 Aar -- Husmand under Gaarden Høe i Salberg Sogn
28-02-1828Jacob Gundersen58 Aar -- Husmand under Gaarden Berg i Saxhoug Sogn
09-03-1828Adriana Hansd.7 Fjærdings Aar -- Husmandsfolk under Gaarden Kløvstad i Hustad Sogn.
13-03-1828Olaus Arentsen4 Uger 6 dage -- Gaardmandsfolk paa kløvstad i Hustad Sogn.
24-03-1828Lorentz Pedersen66 Aar -- En Husmand under Gaarden Rødske i Salberg Sogn
27-03-1828Hanna Johannesd.9 Aar -- Husmandsfolk under Gaarden Følstad i Salberg Sogn.
30-03-1828Morten Olsen41 Aar -- Inderste pa Gaarden Grønnesbye i Hustad Sogn
30-03-1828Birgitha Andersdtr.2 Aar -- Husmandsfolk under Gaarden Koen i Salberg Sogn
13-04-1828Andreas Michelsen45 Aar -- Andreas Mixalsen Husmand under Gaarden Stornæs i Hustad Sogn
15-04-1828Paul Michelsen48 Aar -- Husmand under Gaarden Aalberg i Hustad Sogn
16-04-1828Peder Paulsen50 Aar -- Husmand under Bragstad i Hustad Sogn
04-05-1828Andreas Arentsen3 Aar -- Inderster under Gaarden Skjelvogen i Hustad Sogn.
09-05-1828Hans Thoresen4 Timer -- Barnet ble hjemmedøbt nogle timer etter fødselen af Enken Gollaug Rødske. Det er hans andet og hendes første leiermaal.
12-05-1828Martha Hansd.35 Aar -- En Husmands Datter fra Sparboen, som havde opholdt sig en kort tid på Austad.
15-05-1828Hans Rasmusen61 Aar -- En Husmand under Gaarden Sundenæs, paa en Plads kaldet Hamnen.
23-05-1828Dødfødt Drengebarn 0 -- Gaardmandsfolk paa Gaarden Saxhoug i Saxhoug Sogn
29-05-1828Lars Pedersen67 Aar -- Inderst og Enkemand, havende arbeide paa Gaarden Følstad for Manden Peder Andersen Gaardmand paa bemeldte Gaard i Salberg Sogn
11-06-1828Hendrik Danielsen6 1/2 Aar -- Forpagterfolk af Gaarden Berg i Saxhoug Sogn
25-06-1828Niels Pedersen45 Aar -- Gaardmand paa Gaarden Helberg i Salberg Sogn
29-06-1828Martinus Nilsen1 1/2 Aar -- Niels Monsen og Martha Lars D. Inderster paa Gaarden Julstad i Saxhoug Sogn
19-07-1828Karen Ammundsdatter94 Aar -- En Fattiglæm af Hustad Sogn.
20-07-1828Anna Hendriksdatter90 Aar -- En Inderstenke paa Gaarden Fladaas i Hustad Sogn.
24-07-1828Jørgina Larsd.12 Uger 6 Dage -- Lilleverstad i Saxhoug Sogn
09-08-1828Christian Uldrik 62 Aar 2 Maaneder og 9 dage -- Ungkarl logerende paa Sundnæs i Saxhoug Sogn, hos Hr, Proprietær Alexander Fridlob Angell.
15-08-1828Anna Olsdatter54 Aar -- En Husmandskone under Gaarden Qvam i Saxhoug Sogn
16-08-1828Iver Olsen1 1/2 Aar -- Gaardmandsfolk af Saxhoug Sogn.
19-08-1828Maren Jacobsd.64 Aar -- En Kaarmands kone under Gaarden Fossum i Saxhoug Sogn. ??
29-08-1828Anna Mortensd.70 Aar -- En Inderste Kone under Gaarden Hamsaas i Saxhoug Sogn
24-09-1828Hettie Andersdatter76 Aar -- En Husmandskone under Gaarden Berg i Saxhoug Sogn
08-10-1828Gurue Monsdatter73 Aar -- Kaarkone og Enke efter Peder Sivertsen Aasen i Hustad Sogn
22-10-1828Sivert Andersen42 Aar -- Husmand under Gaarden Qvistad i Saxhoug Sogn
16-11-1828Peder Larsen82 Aar -- Leilænding Paa Gaarden Ørdahl i Saxhoug Sogn
18-11-1828Petronella Andersd.53 1/2 Aar -- Kone af Manden Ole Andersen ??
22-11-1828Rasmus Andersen89 Aar -- Fattiglæm paa Inderøen i 20 Aar, emn døde i Sparboen hos sin Søn Jacob Rasmusen ..??
30-11-1828Hans Christensen84 Aar -- Husmand under Gaarden Qvistad i Saxhoug Sogn
01-12-1828Gabriel Pedersen62 Aar -- Husmand under Gaarden Qvistad i Saxhoug Sogn
21-12-1828Anna Johnsdatter77 Aar -- Kaarkone under Gaarden Aas i Saxhoug Sogn under opsidderen på Aas, Sivert Andersen Aas.
23-12-1828Erich Johnsen59 Aar 10 Maaneder -- Gaardmand paa Gaarden Gjelsaas i Salberg Sogn
24-12-1828Olava Larsd.21 Aar -- En Datter af Gaardmand Lars Jacobsen Verstad?? af Saxhoug Sogn
29-12-1828Peder Tørresen71 Aar -- Husmand under Gaarden Sundfærd i Saxhoug Sogn.
02-01-1829Torger Johnsen82 Aar -- En Lægdslæm af Saxhoug Sogn som var omplaceret på Bosnæs Lægdet.
06-01-1829Marithe Gundersdatter76 Aar -- Kaarkone under Gaarden Berg i Saxhoug Sogn
08-01-1829Andreas Nielsen5 Aar -- Gaardmandsfolk paa Gaarden Store Wærstad i Saxhoug Sogn.
14-01-1829Dødfødt Drengebarn 0 -- Gaardmænd paa Gaarden Koen i Salberg Sogn
25-01-1829Berithe Larsd.30 Aar Død uforløst --
11-04-1829S. D. 74 Aar -- Til 28 Mai var han Sognepræst for Inderøens Menighed. Molitter offa hua cubens in gremis terra.!!! ??
16-05-1829Et dødfødt Barn O -- Meldt af Faderen.
30-05-1829Et dødfødt Barn 0 -- Angivet af Faderen.
01-12-1829Ole Johnsen78 Aar Døde pludselig som han sad og Spiste --
26-12-1829Pigebarn 8 Dage -- Dette Barn døde Førend det blev Døbt
07-04-1831Dødfødt -- Et ?? barn tilhørende Jens Andersen Wang og Andrea Ols.Dtr. Angivet af Ungkarl Niels Mathisen 14 April 1831.
16-04-1831Et barn 0 -- Et barn uden at være døbt. Døde stragst efter nedkomsten.
03-05-1831Dødfødt drengebarn -- Opgivet af Faderen 4 de Juni
28-05-1831Ingebrigt Larsen55 Der haver hængt seg med en Strikke. -- Afsendt til St..??
16-06-1831Thomas 10 (Uleselig anm.) -- Angivet til Sorenskriver??
18-06-1832Dødfødt Pigebarn -- Angivet af Faderen 20 Juni
24-09-1831Ole Larsen50 Aar -- Var i arbeid på Sundnæs, fandtes hængende i et Træ?? i en ?? og således har ombragt sig selv.
09-10-1831Ingebor Ellingsd.41 Aar -- ?? blant de som modtog fattig-?? på Næspladsen??
15-01-1832Johan Cristophersen25 Aar Af Gallesten --
19-06-1832Drengebarn Udøbt 14 Dage Død meget hastig --
01-07-1832Christian Larsen32 Af Tæring død. --
13-08-1832Beret Nilsdtr.79 Af Alderdom --
22-08-1832Jon Petter Andreasen11 Aar ?? --
10-12-1832Peder Zacariasen63 Drugnet paa en reise til Levanger Marked. --
10-12-1832Ole Pedersen30 Drugnet paa en reise til Levanger Marked. --
10-12-1832Andreas Nielsen25 Drugnet paa en reise til Levanger Marked. --
10-12-1832Ragnild Nielsd.15 Drugnet paa en reise til Levanger Marked. --
10-12-1832Lava Johnsd.42 Drugnet paa en reise til Levanger Marked. --
02-01-1833Peder Rasmussen29 Fandtes død paa Søen. --
03-01-1833Sivert Olsen29 Af Gallefeber --
19-01-1833Ole Olsen40 Fandtes død på vejen i en Rejse fra Sparboen. --
10-02-1833Hans Nielsen25 Af Tæring --
16-02-1833Jacob Iversen51 ???? --
08-03-1833Peder Rasmussen66 Af Tæring død --
22-06-1833Ole Hansen3/4 Aar Af Struphoste --
02-07-1833Lorens Aagesen44 Hængt sig med en Strikke. --
13-07-1833Benjamin Mortensen4 Aar Faldt er Stok af Tømmer over samme?? Barn, have foranledige dettes Død. --
18-08-1833Eline Maria 1 Maaned Af kighoste --
25-11-1832Dødfødt -- af Barnefaderen ??
04-12-1833Lorens Andreasen!!5 dage -- Inderstetvillingbarn.
08-12-1833Ingebor Anna Andreasd.!!7 Dage? -- Inderstetvillingbarn.
16-12-1833Lava Fredrichsdatter42 Omkom på Søen. --
16-12-1833Marta Kerstina 15 Omkom paa søen og ikke igenfunden. --
12-01-1834Tvillingbarn Dødfødt ?? --
14-01-1834Andriana Andersd.17 Af vannkopper --
23-01-1834Ragnild Falcord.??4 Uger Af Kighoste --
01-02-1834Karen Marta 20 Paa Følstedplads af Børnekopper --
02-02-1834Lorens Paulsen57 Omkom paa søen ikke gienfunden. --
04-02-1834Peder Siversen4 Dage?? -- Tilhørende en Find ved Navn Sivert Jonsen og Moderen Sunne Era??, der ??holdtes med Barnet på Giørv og siger sig at være fra Bestaden.
18-02-1834Petter Andreasen2 Aar Af Koggen --
13-03-1834Lorens Stinesen3 Uger Af Børne Kopper --
24-03-1834Lars LarsenPaa 14de Aar Af Kighoste død --
09-04-1834Ingebor Nielsd.4 Aar Med Ilden ??? at Pladsen Sørlie opbrandt. --
17-04-1834Andreas Pedersen30 Aar Drept sig med en Strikke. --
16-05-1834Gurina Lorensdat.2 Aar Omkom i Elven --
24-05-1834Ole Olsen26 Af Kopper --
19-06-1834Dødfødt ?? --
24-06-1834Anton Martin Andreasen2 1/2 m. Kighoste. --
02-09-1834Marta Nielsd.57 Af Galde Feber --
11-10-1834Beret Rasmusd.59 Qvalt sig selv med en Strikke i Sinssvaghed. --
31-10-1834Johan Gundersen56 Omkom i Elven uten at gienfindes til dato. --
14-11-1834Fridrich 2 dage -- Hjemmedøbt
03-01-1835Ingebrigt Pedersen26 Omkomet paa Søen og ikke gienfunden førend 29 Mai 1835. --
25-01-1835Aage Christian 5 Uger -- Hjemmedøbt.
11-04-1835Petter Jensen28 Omkomet paa Søen, icke til Dato gienfunden. --
11-04-1835Hans Jensen22 Omkomet paa Søen, icke til dato gienfunden. --
16-04-1835Dødfødt -- Meldt af Barnets Fader
12-08-1835Paulina Magrete 8 dage Barn paa Kiertnæstangen --
25-08-1835Bergitta Arentsd.36 Under at blive forløst --
20-09-1835Anne Staalsd.38 Død uforløst --
12-10-1835Christian Hansen20 Af Tæring --
21-02-1836Jacob Olsen51 Forkortet sit liv med .. Strikke ... --
25-03-1836Beret Gundersd.39 Død uforløst. --
01-04-1836Ragnild Olsdat.34 Pigen død af Wenerisk sykdom. --
10-04-1836Peder Henrichsen44 Qvalt sig selv ved en Strikke på Laden, formoder af Tungsindighed over ?? Nærings Sorger. --
22-04-1836Paul Jonsen52 Af Galdefeber --
03-05-1836Halvor Lorensen31 Drebt sig selv med en Strikke ......?? --
11-05-1836Iver Christian Christiansen20 Død af Meslinger --
14-05-1836Elias Michelsen62 Dræbt sig selv med en Strikke i Baadnøstet uden at vide Aarsagen. --
01-06-1836Sara Rasmusd.70 ?? --
12-07-1836Jon Christian Olsen11 Dage Af Meslinger --
10-09-1836Johanna Birgitte Siversdatter1 1/2 Falt i en Brynd dette Barn. --
26-09-1836Johannes 74 Af Sykdom og Tungsindighet berøvet sig Livet selv med en Strikke. ... Været Klokker i 42 Aar. --
28-09-1836Dødfødt -- meldt af Barnets Far den 30te September
11-11-1836Stephen Jørgensen39 Fantes Død og formodes af Frost i det han skulde reise til sit Hjem fra Stenkiær. --
25-09-1837Dødfødt -- Meldt af en Husmand under Gaarden Hoel ved navn John Andersen.
26-09-1837Ingebor Johannesd.65 -- Enke, fattig Inderste modtaget af fattig-?? i sin sygdom.
17-03-1837Ranelie Larsdatter73 3 Maaneder Død af Alderdom --
26-04-1838Lars Jonsen38 Selv forkortet sit liv med en Strikke, formoder af Nærings Sorg. --
22-05-1838Sara Bertelsd.35 Død på Barselseng 2 dage efter hendes Nedkomst. --
27-05-1838Maret Olsd.83 -- Pige paa Reitan, fattig paa Rigdom??, for mest omvandrende uden fast ophold.
01-07-1838Sivert Larsen40 -- Husmand fra Loms Præstegjeld , fattig mand, gift med en kone der haver navn Anne Hansd.
25-07-1838Matias Andersen28 Ombragte sig selv med en Strikke uden at vide Aarsag. --
07-08-1838Drængebarn 10 dage Døde dette barn hastig - udøbt. --
07-11-1838Ole Olsen30 -- Opholdssted ved Strømmen, havde en gaard i Waage Ulvolden?? kaldet,men fattig med mange Børn. .......????.
22-11-1838Andreas Andersen22 Falt ombord paa en Jægt --
01-01-1839Ole Larsen -- Ombragt seg selv med en Strikke på Laden, ......??.
11-01-1839Dødfødt -- Anm. Gjordemoder -
06-03-1839Christian Erichsen72 Med en rejse fra Levanger Markede omkommet på Søen. --
06-03-1839Erik Christiansen33 Med en rejse fra Levanger Markede omkommet på Søen. --
06-03-1839Hans Jensen43 Med en rejse fra Levanger Markede omkommet på Søen. --
06-03-1839Johan Larsen51 Med en rejse fra Levanger Markede omkommet på Søen. --
06-03-1839Martha Pedersd.50 Med en rejse fra Levanger Markede omkommet på Søen. -- Førbemeldtes kone (I.e. Johan Larsen, husmand under Røfloden, også omkommet)
08-03-1839Peder Nielsen45 Omkom paa en Reise til Lofoten --
10-05-1839Andreas Pedersen22 Aar d. 26 April Omkom ved Jordsfald --
27-06-1839Dødfødt -- Angivelsen er Skeed af Gjordemoder
10-08-1839Ingebor Mathiasd.54 Haver hængt sig med en Strikke .....??? --
10-09-1839Dødfødt -- Angivelsen er skeed af Gjordemoder
23-09-1839Dødfødt -- Anm. fra Gjordemoder
28-11-1839Dødfødt -- Anm. af gjordemoder
09-05-1840Ole Paulsen6 Aar -- Dette barn foreldre er fra Gudbrandsdalen. Indqvart.. Hegstad, ikke indført i Rullerne.
14-05-1840Johannes Larsen22 Død af wattersott paa B..?? Sygehuus --
31-05-1840Sara Larsd.54 Af Gallefeber --
10-08-1840Gabriel Jacobsen56 Forkortet sit Liv med en Strikke. --
18-05-1841Lovisa Jensd.1/4 Aar Død af Kopper --
20-05-1841Grethe Petersd.9 Ug. Død af Kopper --
10-06-1841Tørris Andersen36 Død af Kopper --
14-06-1841Johan Pedersen49 Død af Kopper --
20-06-1841Jens Nilsen30 Hængt sig med en Strikke. --
26-07-1841Peder Jensen84 Kaarmand paa Leerdahl --
31-07-1841Dødfødt -- Meldt af Barnets Fader. Barnets Mor død førend det blev fød.
27-08-1841Ingeborg Rasmusd.74 Død af Børnekopper --
28-08-1841Anne Jonetta Petersd.3/4 Død af Kopper --
02-03-1842Elias Hansen26 Omkom paa Søen --
04-03-1842Jacob Iversen49 Omkomet paa Søen ikke igjenfundet --
21-07-1842Dødfødt -- Angivet 25 Juli af Faderen og ligesaa af Gjordemoder
10-10-1841Dødfødt -- Angivet af Faderen den 14 October Begravet den 17 s.m.
28-12-1842Peder 70 1/2 Aar ?? -- Blev syg 1ste Juledag Eftermiddag ......???
06-06-1843Dødfødt -- Angivet af Faderen 6 Juni, af Jordemoder 19 S.M
16-06-1843Jonette Johannesdatter16 Timer ?? --
18-01-1844Serina Gundersdatter15 Aar ?? --
02-02-1844Ingeborg Einarsdatter69 Aar 5 Md Død af Feber...?? __ --
10-03-1844Bereth Nielsdatter3 Uger -- Hjemmedøbt ...???
29-04-1844John Larsen14 aar Faldt ned fra Næsbjerget ved Strømmen og slog sig ihjæl --
02-09-1844Birgitha Pettersd.9 uger -- Hjemmedøbt barm.
22-09-1844Carl Olsen12 Aar 20 Dage Nervefeber --
26-09-1844Martha Pedersdatter80 Af Alderdom. Sengeliggende i 3 Aar --
21-11-1844Johan Olsen44 Nervefeber --
25-01-1845Anne Nielsdatter67 Død af Alderdom --
26-01-1845Lars Jacobsen71 ?? --
27-01-1845Lars Pedersen78 Død af Alderdom --
15-05-1845Mikhel Ingebrigtsen51 ?? --
27-05-1845Thale Marie Jørgensd.3 3/4 Kighoste --
27-06-1845Ole Martin Olsen18 dage Kighoste -- Hjemmedøbt
29-06-1845Sivert Jensen6 Maaneder 2 uger Kighoste --
07-07-1845Peder Lorentsen1/2 aar Kighoste --
12-07-1845Lovise Jensdatter2 mnd. ?? --
20-07-1845Christian Pedersen1 Aar Kighoste --
06-08-1845Marie Isaksd.8 Maaneder Død af Kighoste --
18-08-1845Gunnar Arentsen13 1/2 Lenge syg af Tæring -- Paa Lægd
21-08-1845Ingeborg Anna Olsd.3 Maaneder Kighoste --
23-08-1845Jørgen Stephensen82 Af Alderdom --
29-08-1845Bereth Olsd.43 Watersot --
04-09-1845Iver Christiansen1 1/2 Forkjølelse --
03-10-1845Anne Olsdatter82 Af Alderdom --
09-10-1845Serine Olava Zachariasdatter2 Aar Af Kighoste --
22-10-1845Ove Cornelius Christiansen3 Aar Af Kighoste --
23-10-1845John Jenssen2 Maaneder -- Hjemmedøbt
25-10-1845Sivert Mortensen46 Døde pludselig og funden død på Marken. --
04-11-1845Bereth Amundsdatter73 Længere Tid Syg. --
22-11-1845Christian Eriksen27 Været syg i 6 - 7 mnd. af Wattersot. --
18-01-1846Anne Evensdatter70 Død af Alderdom --
11-02-1846Niels Larssen64 Lenge Syg --
23-02-1846Kirsti Pedersd.73 Af Alderdom --
26-02-1846Olai Pedersen2 dage Syg i Længere tid --
01-03-1846Fredrik Andreassen3 aar Syg i længere tid --
17-03-1846Jens Lorentsen29 Aar Tæring --
02-04-1846Niels Pedersen54 ?? --
15-04-1846Mareth Pedersd.88 Syg i længere Tid. --
26-04-1846Christian Pedersen22 1/2 Syg i 21 Aar - 17 aar sengeliggende, maalløs. --
06-05-1846Otte Olssen78 Af Alderdom --
08-06-1846Ole Anderssen99 Af Alderdom --
20-06-1846Ingeborg Gurine Pedersd.23 ?? --
21-06-1846Elen Anna Olsd.11 1/2 Aar Watersot --
14-07-1846Brynnild Ingbrigtsd.45 Koldfeber?? --
20-08-1846Anders Jensen79 Død af Alderdom --
08-11-1846Ole Monssen75 Af Alderdom --
11-11-1846Bereth Pedersd.94 Af Alderdom --
22-11-1846Hanna Alexandersdatter2 Maaneder Tvivlsom. --
27-11-1846Anne Johnsd.69 Af Alderdom --
29-11-1846Lars Larssen76 Aar Af Alderdom --
16-12-1846Dødfødt -- Angivet af Nils Andersen Høeplads den 19 December.
15-01-1847Lorentz Sivertsen31 Omkom på Agnes??-fjorden. --
15-01-1847Iver Tostensen21 Omkom på Agnes??-fjorden -- Tjente på Lille Ulven
27-01-1847Sivert Jørgensen54 1/2 Død af Tæring --
06-02-1847Ole Amundsen53 Død paa ...?? i Nordmøer --
09-02-1847Arnt Roaldsen48 Tæring --
03-03-1847Margrethe Christiansd.9 Aar Strubehoste --
17-03-1847Elias Olsen75 Brok --
11-04-1847Søren Sørensen2 aar Halssyge --
23-05-1847Johanna Olsd.73 Alderdom --
08-06-1847Karen Henriksd.53 Syg i 20 Aar --
08-07-1847Ole Johnsen13 Aar Omkom ved at bade sig medens han var på ...?. --
28-07-1847Ole Olssen48 Slådt i Lamhet?? --
11-08-1847Iver Nielsen12 Forkortet sit Liv med Strikke. --
04-09-1847Ingeborg Pedersd.91 Alderdom --
19-09-1847Maria Nielsd.1 Aar?? Kighoste --
26-09-1847Anna Maria Olsd.32 Af Tæring --
10-10-1847Peter Andreassen94 ?? --
12-10-1847Dorthe Hansd.88 1/2 Alderdom --
16-10-1847Anna Olava Olsdatter3 Aar Kighoste --
26-10-1847Paul Johan 53 Kræft i Maven. Syg eet Aar. --
28-10-1847Jokumine Bergithe Henriksd.9 Maaneder Kighoste --
18-11-1847Johanna Iversd.25 Tæring --
23-11-1847Martha Fredriksd.2 1/2 Hoste --
24-11-1847Serina Johannesd.21 Spedalskhed som hun har havt i 10 Aar. --
30-11-1847Guru Sivertsd.75 ?? --
13-12-1847Martha Monsd.74 Vanvittig. --
19-12-1847Nicoline Andrea Mikkaelsd.20 Syg i et Aar af Wattersot. --
04-01-1848Ingeborg 86 Døde paa Sundnæs --
17-01-1848Anne Nielsd.37 Død 8te Dage efter Barselsæng. --
01-03-1848Johanne Margrethe Andreasd.2 1/3 Halssyge --
17-03-1848Bereth Hansd.101 Alderdom --
17-03-1848Bergithe Olsd.19 Meslinger --
28-03-1848Ole Christophersen73 Spedalskhed. --
07-04-1848Johanna Johnsd78 Syg i længere tid --
12-05-1848Birgithe Nielsd.35 Tæring --
29-06-1848Johannes Zachariassen64 Gigt 8-9 Aar Sengeliggende --
16-07-1848Karen Johannesd.12 Brændt sig --
14-09-1848Ingeborg Aagesd.87 Alderdom --
06-11-1848Dødfødt Pigebarn -- Anm. 7 November af Faderen
07-11-1848Jocumine Eliasd.22 Aar Nervefeber --
07-11-1848Dødfødt Pigebarn -- Anm. 10 November af Faderen
07-12-1848Johannes Jørgensen44 Nervefeber --
23-12-1848Sivert Lorentzsen6 Mnd -- Hjemmedøbt
10-01-1849Jens 33 1/2 Blodstyrtning --
21-01-1849Dødfødt Drengebarn -- Anm. 27 Januar af Faderen Hjemmedøbt Af Jordemoder Holst: Ole
02-03-1849Dødfødt Pigebarn -- Anm. 3.Marts af faderen
07-03-1849Dødfødt Drængebarn -- Anm. af Faderen 3.Marts Begravet 13 Marts
24-05-1849Gjertrud Dorthea Jensd.35 Døde 6 dage efter Barselsæng. --
24-05-1849Evard Gundersen5 Dage -- Hjemmedøbt
01-06-1849Ole Larssen74 Wattersot --
02-09-1849Dødfødt -- Anm. af Faderen 9 September
20-10-1849Thale Maria Hansd.32 I lægere Tid sængeliggende af Brystsvaghed. --
23-10-1849Ole Olsen87 Alderdom --
29-10-1849Ingeborg Andersd.61 1/2 4 Aar sindssvag --
06-11-1849Sivert Nicolai Olssen6 ?? Halssyge --
16-12-1849Johanne Cathrine Johnsd.42 Syg i 8 Aar --
20-12-1849Gunder Sivertsen40 Faldt udfor en bro og slog sig ihjæl, formodentlig i ?? Tilstand. --
22-12-1849Pauline Olsd.8 Aar Halsesyg. --
24-12-1848Ingeborg Anna Thoresd.11 Maaned Forkjølelse --
27-12-1849Jocumine Johannesd.8 1/2 Halsesyge og Strubhoste. --
03-01-1850Ole Olsen5 Aar Halseesyge --
11-01-1850Ole Paulsen50 Tæring --
07-02-1850Peder Olsen22 I længere Tid Syg. --
10-05-1850Kirsti Ingebrigtsd.56 Spedalsk i 8 Aar. Sygdommen lagt i Slægten. --
14-05-1850Dødfødt Pigebarn -- af Faderen den 18 mai Pigebarn
16-05-1850Ingeborg Olsd.78 Død pludselig --
03-06-1850Ole Thoresen21 Nærvefaber --
20-06-1850Dødfødt Mandkjøn -- Angivelsen 24 Juni af faderen
29-06-1850Ovidia Andreasd.3 1/2 Hoste Halsesyge --
12-07-1850Christine Henriksd.7 Aar Strubhosten. --
26-07-1850Niels Michaelsen49 Endte sit Liv ved Strikken. ....?? --
05-08-1850Johannes Christiansen56 Snerthing --
04-09-1850Bergithe Sivertsd.13 1/2 Aar Ulven --
29-10-1850Rasmus Olaus Olsen4 Aar Halsesyge --
05-11-1850Olava Olsd.47 Af Kræft i Brystet --
08-12-1850John Johnsen89 Alderdom --
05-01-1851Olava Christine Aagesd.4 Halssyge --
06-01-1851Edvard Theodor Lorentzen4 Aar 18. Marts Halssyge --
16-01-1851Grethe Jonetta Olsd.3 Strubhoste. --
20-01-1851Anna Henriksd.4 Halssyge --
30-01-1851Margrethe Bergithe Christiansd.29 Omkom paa Søen den 30 Januar tæt ved Ytterøen, da hun var med fraktkarlene da i Hardselads på tilbagereisen. --
02-02-1851Martha Olsd.26 Døde på Barselsæng uden at blive forløst. Doctor Back?? tilstede. --
04-02-1851Anne Hansd.57 Wattersot. tappet?? av Dstlege Buch. --
05-02-1851Jocumine Olsd.2 1/2 Halssyge --
12-02-1851John Simensen1 Aar Halsesyge --
16-02-1851Inger1 Bergithe Olsd.2 Aar Halssyge --
24-02-1851Anders Pedersen21 Blev Spedalsk for 13-14 Aar siden; flere af Familien; fant nærkallelse?? af forfæderne længere tilbage i Tiden, Eet av hans Søskendebarn, samt hans Faders Søster døde af Spedalskhed. --
07-03-1851Henriette 14 Aar Halsesyge. --
11-04-1851Elen Ingebrigtsd.46 Skar Halsen med. Svagsindighed. --
11-05-1851Anna Nicolaysd.10 ?? -- Hjemmedøbt af Konen Malena Gabrielsd. Haugberg.
27-06-1851Martha Pedersd.33 Aar Død 4 dage efter Barselsæng. Hastig?? syg 3 dage. --
27-06-1851Petter Martin Iversen3 Dage -- Søn af den foregaaende.
17-07-1851Ole Martin Rasmussen2 Dage Hjemmedøbt Barn --
22-07-1851Anne Marie Nilsd.26 8 Dage efter at være Forløst --
23-07-1851Jens Olsen86 Flere Aar Syg --
08-08-1851Rebekka Olsd.4 Aar Strubhoste --
15-08-1851Karen Johanna Knuds.2 Maaneder Hjemmedøbt og død. --
24-08-1851Sara Olsd.58 I flere Aar syg --
25-08-1851Dødfødt Pigebarn -- Angivelsen af Faderen den 28 September
16-09-1851Dødfødt Drengebarn -- Anmeldelsen af Faderen den 23 September
22-10-1851Sacharias Ellingsen30 ?? -- Begges 1ste Leiermaal.
11-11-1851Martha Olsd.32 Tæring, i længere tid syg. --
18-12-1851Anders Henriksen6 1/2 Halssyge --
21-12-1851Martha Henriksdatter4 1/2 Halssyge --
24-12-1850Anne Bergithe Olsdatter6 Strubhoste -- Begraved Sahlberg.
25-12-1851Dødfødt -- Pigebarn, hjemmedøbt og kaldet Bergitta af Hmdskone Ane Lethnesplads.
26-12-1851Peder Rasmussen32 ?? --
04-01-1852Ingeborg Marie Jacobsdtr.32 Død på barselsæng uden at være bleven forløst. Doctor Buch tilstede ved døden. --
27-04-1852Petter Pedersen31 Vanfør Læm --
17-05-1852Johannes Abrahamsen40 Nærvefeber --
16-06-1852Hans Johannessen40 Nervefeber --
21-06-1852Lorentz Michael Olsen9 Skadet, bade sig.?? --
21-06-1852Lars Christian Isaksen7 1/2 Skadet, bade sig.?? --
26-06-1852Anne Magrethe Pedersd.26 1/2 Tæring --
24-07-1852Dødfødt Drengebarn -- 4de dødfødte Barn.
18-08-1852Nella Nielsd.32 Hængt sig --
18-08-1852Lars Johannessen14 Dage -- Hjemmedøbt Barn.
03-10-1852Petter Olsen30 Nærvefeber vanfør --
28-11-1852Marith Johnsd.54 Nærvefeber --
30-11-1852Hans Olsen17 Aar Nærvefeber --
30-11-1852Sigri Olsdatter14 Nærvefeber --
17-12-1852Nicolay Stinessen11 1/2 Nærvefeber --
19-12-1852Massi Olsd.29 Aar Nærvefeber --
28-12-1852Berith Pedersd.98 Alderdom --
30-12-1852Serina Kornelia Olsd.11 Nærvefeber --
06-01-1853Rebekka Tørrisdtr.17 Aar Nærvefeber --
16-01-1853Petter Rasmussen24 Feber --
21-01-1853Iver Hanssen25 Nærvefeber --
13-02-1853Elen Eriksd.46 Tæring --
21-02-1853Hans Larssen58 Nærvefeber --
06-03-1853Jonetta Johnsdatter57 Kolbrand --
01-04-1853Marie Pettersd.17 Nærvefeber --
01-04-1853Andreas Andreassen15 Aar Gigt --
21-05-1853Andreas Pettersen13 3/4 -- Født i Lægd på Leerdahl.
16-07-1853John Amundsen70 Kuldseilede paa Bestadfjorden. --
16-07-1853Gunder Johnsen23 Aar Kuldseilede paa Bestadfjorden. .....?? --
16-07-1853Dødfødt Drængebarn -- Anm. af Faderen 19 July
26-09-1853Christian Johnsen56 ?? --
30-09-1853Peder Olsen57 Tæring --
27-03-1854Jens Pedersen58 Spedalsk --
25-05-1854Dødfødt -- 25de. Marts af Paul Rasmussen Følstad.
12-06-1854Dødfødt -- 15 Mai af Faderen.
15-06-1854Ane Elise Johannesd.2 1/2 Timer -- Hjemmedøbt og dødt.
11-07-1854Marith Pedersdatter23 Døde 3 dage efter Forløsningen. --
18-07-1854Dødfødt -- Hjemmedøbt af ?? Anna Jørgine Ulvenplads, død efter een Times Forløb.
09-08-1854Elen Thomasd.42 Brystsyge --
13-08-1854Inger Olsd.46 Tæring --
13-09-1854Malene Torbergsd.40 Nærvefeber --
20-10-1854Anthon Martin Nielssen4 Aar Nærvefeber --
06-11-1854Torberg Nielsen12 1/2 Nærvefeber --
08-01-1855Torberg Olsen82 Tæring --
08-01-1855Mortinus Anthon Pedersen25 Død paa Sygehuset efter at have knust den ene Fod. --
09-01-1855Dødfødt pigebarn -- Af Faderen
22-01-1855Christian Thoresen33 Tæring --
23-01-1855Beret Olsd.75 Tæring --
08-02-1855John Christian Lorentzen1/2 ?? Kighoste --
10-02-1855Jens?? Christisn Andreassen7 1/2 Kighoste --
14-02-1855Anne Martha Pedersd.3 1/2 A Kighoste --
14-02-1855Margrethe Jacobsd.45 Længere tid syg --
21-02-1855Anders Anderssen53 Gik sig ned i Isen paa Beitstadfjorden og drugnede --
10-03-1803Karen Jensine Olsd.1 Kighoste --
14-03-1803Dorthea Margrethe Pedersd.32 Død paa Barselsæng uden at blive forløst. --
15-03-1803Lovice Lorentzd.3 Uger Kighoste --
26-03-1803Karen Oline Jacobsd.1 Aar Kighoste --
28-03-1803Sivert Olaussen1 Aar Kighoste --
02-04-1803Karoline Johannsd.2 Maaneder Kighoste --
04-04-1855Jørgen Martin Johnsen2 Maaneder Kighoste --
04-04-1855Ingeborg Johannesdatter1 Maaned Kighoste --
05-04-1803Gunder Mathiassen5 1/2 Uge Kighoste --
09-04-1855Martin Severin Mortinussen6 Aar Druknede ved at falde gennom Isen. --
12-04-1855John Jacobsen21 1/2 Tæring --
15-04-1855Johanna Margrethe Larsd.7 Uger Kighoste --
29-04-1855Anthon Henriksen1/2 Aar Kighoste --
30-04-1855Bergithe Sivertsd.4 Maaneder Kighoste --
12-05-1855Johannes Bendicsen1 1/2 Kighoste --
23-05-1855Mathias Pedersen55 Spedalskhed. Været Spedalsk i 14 Aar. Af Forkjølelse. --
06-06-1855Anne Jensd.73 Fra Værdalen. Død i Sundsplads paa sin Hjemreise. --
19-06-1855Ingeborganna Olesd.3 Aar Kighoste --
07-07-1855Peder Christian Anderssen1 Kighoste --
15-08-1855Maren Eriksd.24 Brystsyge --
03-10-1855Niels Johnsen35 Spedalsk i 14 Aar. Man antager at forkjølelse er Grunden. Saa vidt haver Forældre ... ingen af forfædrene at have været Spedalske. Haver Søskendebarn av Spedalsk. --
13-12-1855Dødfødt Pigebarn -- Anmeldt af Faderen
29-12-1854Tørris Hanssen27 Tæring --
30-12-1855Anne Maria Eliasd.66?? (6 aar)?? Strubhoste --
05-01-1856Knud Johnsen36 Omkom på Fjorden. Baaden var for meget ladet. --
05-01-1856Johannes Olsen24 Omkom paa Fjorden. Baaden var for meget ladet. --
21-03-1856Dødfødt Pigebarn -- Anmeld af Faderen den 25 Marts
24-03-1856Dødfødt Drengebarn -- Anmeldt af Faderen den 27 Marts
04-05-1856Aage Johannessen5 aar 1 maaned Strubhoste --
09-07-1856Petter Eliassen47 Nærvefeber?? --
28-07-1856Dødfødt Pigebarn -- af Fderen 31 July
21-09-1856Dødfødt Drengebarn -- Angivelsen 25 Septmber af Tørris Olsen Wang _____
30-10-1856Inger Andrea Hansd.35 Død paa Barselseng. --
29-11-1856Dødfødt Pigebarn -- Angivelsen 2 November af Faderen
10-12-1856Gudmund Johannessen68 Spedalsk --
02-01-1857Jens Larssen71 Kræft. --
06-01-1857Dødfødt Pigebarn -- Angivet af John Gabrielsen Oxaal den 10 Januari
14-01-1857Caroline Pedersd.32 Død 9 Dage efter Forløsning --
15-02-1857Ragnild Johnsd76 Sov uafbrudt i 7 Dage før sin Død. --
19-04-1857Dødfødt Pigebarn -- Angivet 20 April af Barnets Fader
22-04-1857Dødfødt -- Angivet af Barnets Fader
14-05-1857Christopher Andersen56 Forkortet sit Liv ved at hænge sig. --
16-05-1857Niels Svendson50 Liget af denne blev funden paa Stranden ved Bosnæs. Han har formoentlig selv druknet sig den 20!! Maii. --
18-05-1857Tarald Olssen71 Sængeliggende i mange Aar. Sindsvag. --
10-06-1857Dødfødt Pigebarn -- Angivet af Faderen 11/6 57
25-06-1857Peder Olsen63 Død på Sygehuset. --
08-08-1857John Christian Olaussen2 1/2 Aar Omkom ved at falde i en Brønd. --
24-08-1857Dødfødt Drengebarn -- Tvillingbarn. Angivet af Gjordemoderen 29/8 57
26-09-1857Dødfødt Pigebarn -- Angivet af Faderen 28/9 57
03-10-1857Ingeborg Pedersd.48 Død 8 Dage efter Forløsningen. --
12-10-1857Dødfødt Drengebarn -- Angivet 15 October af Faderen
20-10-1857Martha Larsd.71 Syg i 30 Aar --
25-10-1857Dødfød Drængebarn -- Angivet af Faderen 28 October
14-11-1857Elen Margrethe Johannesd.32 3 Dage Efter Forløsningen. --
01-12-1857Otter Jacobsen88 Død Pludselig .....??? --
05-12-1857Sivert Sivertsen33 Syg i længere tid. Tæring. --
06-12-1857Anders Pedersen49 Lengere Tid Syg. --
08-12-1857Christian Olsen20 Omkom ved at kuldseile paa Aasfjorden, hvor han var for at fiske Sild. --
22-12-1856Martine Johannesd.42 Omkom paa Søen paa Strindefjorden paa hjemreisen fra Trondhjem paa en Baad fra Mosvigen; den 23 December. Ikke gjenfunden --
22-12-1856Christianne Olsd.22 Aar Omkom paa Søen paa Strindefjorden paa hjemreisen fra Trondhjem paa en Baad fra Mosvigen den 23 December. Ikke gjenfunden. --
15-01-1858Guruanna Arentsd.16 1/2 Nærvefeber --
11-02-1858Dødfødt Drengebarn -- Angivet af Faderen den 13 Februar
21-02-1858Maren Larsd.41 Død paa Barselseng, uforløst. --
24-02-1858Lorentz Lorentzsen40 Denne Mand omkom i Elven ved Lesja?? ved at falde ud i den og drev ......???. --
28-02-1858Dødfødt Pigebarn -- Angivet af Faderen den 3. Martsi 1858
03-03-1858Lauritz 18 I længere tid Syg af Tæring --
07-03-1858Elias Iversen20 I længere Tid i ?? af Gigt. --
16-03-1858Ole Bertinus Olssen1 Aar -- Hjemmedøbt barn.
23-03-1858Dødfødt Pigebarn -- Angivet 26 Marts af Faderen
10-04-1858Ole Andreassen27 Spedalsk i flere Aar. --
10-05-1858Dødfødt Drængebarn -- angivet 15 Mai af Fader
16-05-1858Dødfødt Pigebarn -- Angivet 21 Mai af Zacharias Nøstvold
22-06-1858Dødfødt Pigebarn -- Angivet 15 Juni af Faderen
24-11-1858Aage Anderssen59 5 a 6 Aar Spedalsk. --
30-11-1858Andrea Jensd.81 3 a 4 Aar Spedalsk. .....?? --
02-12-1858Søfren 4 Aar -- Søn af Distriktslæge Nerdrum, født i Overhalden.
02-03-1859Dødfødt drængebarn -- 3. Marts af Gjordemoder Trana.
27-03-1859Dødfødt Drængebarn -- 31 Marts af Faderen.
15-04-1859Dødfødt Pigebarn -- 18 April af Gjordemoder Trana
19-04-1859Lars Pedersen23 -- Født under Gausen, født 37.
19-05-1859Dødfødt Pigebarn -- Ang. 24 Mai af faderen
05-06-1859Dødfødt Pigebarn -- Ang. 7 Mai af Barnets fader
16-06-1859Dødfødt Pigebarn -- Ang. af Jordemoder Trana. Moderen død under Fødselen
22-06-1859Ole Jonsen41 Omkom paa Søen i Lofoten tæt ved Skraaven den 22 Februar. --
29-06-1859Jonetta Iversd.26 Død på Barselsæng, forløst med et dødfødt Barn. --
30-06-1859Serina Jacobsd.43 Død paa Barselseng, forløst af Dstr.læge Nerdrum med et Dødfødt Barn. --
24-07-1859Dødfødt Dræng Tvilling -- ang. af Faderen.
24-07-1859Dødfødt Drænge Tvilling -- ang. af Faderen.
26-10-1859Kirsten Kristine Pedersd.32 Død af Tæring --
02-11-1859Anders Iversen25 Tæring --
28-??-1859Dødfødt Drengebarn -- Ang. af Jordemoder Trana. Modersen død under Fødselen
18-01-1861Anthon Martin Pettersen2 Maaneder Halsesyge --
14-04-1860Drengebarn -- Af Jordemoder 20 April (Drengebarn)
23-04-1860Pauline Jensd.25 9 dage efter at hunn født et dødfødt Barn. --
03-05-1860Isak Anderssen54 I 8de Aar Spedalsk. --
24-05-1860Johanna Serine Olsd.42 Nærvefeber --
02-06-1860Gollaug Larsd.60 Spedalsk i længere Tid. --
05-06-1860Maren Pedersd.64 Spedalsk. --
01-07-1860Dødfødt Pigebarn -- 5 July af Faderen (Pigebarn)
06-07-1860Jørgen Johannessen20 Aar -- Født Nordre Salberg.
10-07-1860Birgithe Andersd.39 Død 2 timer efter forløsning: Barnet taget ved tangforetning af Dr. Nerdrum barnet dødt --
10-07-1860Dødfødt Pigebarn -- 7 July af Jordmoderen. Moderen død 2 Uger efter Forløsningen, Tangforretning. Pigebarn.
03-08-1860Bereth Torgersd.70 Spedalsk i længere tid. --
25-08-1860Anders Anderssen30 Tæring 1 Aar --
20-09-1860Dødfødt Drængebarn -- Maf faderen 21 September (Drængebarn)
01-10-1859Dødfødt Drængebarn -- Ang. af Lorenz Røvigplads.
03-10-1860Dødfødt Drængebarn -- Af faderen 6 October (drængebarn)
24-11-1860Dødfødt Pigebarn -- Ang. af Manden Sivert Christophersen Helberg. Pigebarn
28-11-1860Karen Mathiasd.5 Aar Døde efter nogle timer. Sygdom af Strubehoste. ((Søster av de to etterfølgende)) --
28-11-1860Anthon Mathiassen2 Døde efter nogle timer. Sygdom af Strubehoste. ((Bror av foregående og etterfølgende)) --
28-11-1860Thomas Mathiassen7 Døde efter nogle timer. Sygdom af Strubehoste. ((Bror av de to foregående)) --
07-12-1860Lars Lorentzen60 Omkom ved at kuldseile paa Beitstadfjorden .... Ikke igjenfunden. --
07-12-1860Andreas Rasmussen63 Omkom ved at kuldseile på Beitstadfjorden ...... Ikke gjenfunden. --
07-12-1860Johannes Larssen29 Omkom ved at kuldseile på Beitstadfjorden ....... Ikke gjenfunden. --
10-12-1860Torberg Mortensen14 Halsesyge. --
10-12-1860Dødfødt Drængebarn -- 12 december af Jordemoder Jørgine Trana.( Drængebarn)
17-12-1860Peternella Pedersd.32 Død strax efter Forløsning. --
02-01-1861Dødfødt Drængebarn -- Ang. af Halvor Hanssen Sundnæspl.Drengebarn
15-01-1861Bereth Larsd.59 I længere tid syg --
24-01-1861Mikkael Hanssen29 ?? --
29-01-1861John Lauritz Larssen1 Aar Halsesyge --
04-02-1861Peder Sivertsen83 Dyseria?? --
15-02-1861Oline Henriksd.2 1/2 Halsesyge --
16-02-1861Mortinus Lorentzsen17 Aar Halssyge --
23-02-1861Niels Bertinus Eskildsen1 Aar Halssyge --
01-03-1861Kristine Christiansd.3/4 Kighoste --
03-03-1861Tollef Christophersen30 Tæring --
08-03-1861Maria Ellingsd.15 Uger Kighoste --
10-03-1861Petrine Margrethe Pettersd.9 Aar Halsesyge --
11-03-1861Dødfødt Drængebarn -- Ang. af Faderen 16/3 61. Drængebarn
12-03-1861Dødfødt Drængebarn -- Ang. af Jordemoder Trana 18/3 61. Drængebarn
14-03-1861John Andreassen18 Uger Halsesyge --
18-03-1861Johanna Rebekka Henriksd.4 1/2 Halsesyge --
18-03-1861Dødfødt Pigebarn -- Ang. af Barnemoderens Stedfader den 24 Marts (Qvindekjøn)
20-03-1861Dødfødt Drængebarn -- Ang. 21 Marts af Faderen. (Drængebarn)
21-03-1861Dødfødt Pigebarn -- Ang. af Elling Zachariassen Salbergpl. 30/3 61
22-03-1861Anna Gurine Svendsdatter15 Aar Sengeliggende i 4 Aar --
02-04-1861Elisabeth Ellingsd.18 Uger Tvillingbarn til Nr. 25??((24)) --
05-04-1861Daniel Mortinussen3 Aar Halsesyge --
05-04-1861Halvor Jacobsen41 Spedalsk i længere Tid, 10-12 Aar. --
08-04-1861Carl Petter Olaussen2 1/2 Kighoste --
26-04-1861Kristine Carlsd.14 Uge Halsesyge --
27-04-1861Elisabeth Hansd.8 Halsesyge --
04-05-1861Tørris Larssen40 Død paa Sygehuset i Skogn --
05-05-1861Lars Lorentzsen3 Halsesyge --
09-05-1861Dødfødt -- Ang. 11 Mai af Barnemoderens Fader
17-05-1861Hans Martin Olaussen7 1/2 Aar Halsesyge el. Hoved..??. --
18-05-1861Gunerius Gundersen4 Aar Halsesyge el Hoved..?? --
18-05-1861Lars Lorentzsen1 Aar Halsesyge --
19-05-1861Oline Petrine Lorentsd.1 Aar Halsesyge --
20-05-1861Bergithe Tørrisd.7 Aar Halsesyge --
20-05-1861Paul 23 Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) --
20-05-1861Reinhaldine Olivia 20 Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved at kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) --
20-05-1861Johan Alfred 16 Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved at kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) --
20-05-1861Elen Anna Olsd.30 Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved at kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) --
20-05-1861Hans Anderssen35 Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved at kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) --
20-05-1861Bergithe Christophersd.19 Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved at kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) --
20-05-1861Mortinus Nielssen32 Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved at kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) --
22-05-1861Olava Andreasd.3 1/2 Halsesyge --
26-05-1861Anna Gundersd.8 1/2 Halsesyge --
31-05-1861Ole Olssen5 Aar Halsesyge --
31-05-1861Berith Tostensd.45 Spedalsk i flere aar. --
31-05-1861Berith Tostend.45 ?? --
02-06-1861Dødfødt Pigebarn -- af Barnemoderens Moder Bereth Rasmusd. (Pigebarn) Tvillingbarn
03-06-1861Olava Ellingsd.4 Aar Halsesyge --
19-06-1861Elen Marie Ellingsd.2 Aar Halsesyge --
20-06-1861Lovise Marie 23 Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved at kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) --
20-06-1861Jacob Sivertsen6 Aar Halsesyge --
26-06-1861Lovise Hansd.43 Død paa Skogn Sygehus af Koldbrand. --
27-06-1861Jonetta Rasmusd.36 8 Dage efter Forløsning --
29-06-1861Andreas Olssen48 Spedalsk i længere Tid. --
07-07-1861Iver Jenssen27 1/2 Halsesyge --
16-07-1861Paul Zachariassen8 Dage Halsesyge, var født med hosten. --
18-07-1861Margrethe Berntsd.5 1/2 Halsesyge --
20-07-1861Ane Johanna Tørrisd.6 Ug Halsesyge (Uægte Tvillingbarn) --
26-07-1861Niels Andreas Olssen3 Aar Halsesyge --
26-07-1861Dødfødt Pigebarn -- af Gmd. Lorentz Nielsen Norum
31-07-1861John Jørgenius Tørrissen1 1/2 Aar Halsesyge (Tvillingbarn) --
02-08-1861Odin Lauriz Lorentzsen1/2 Kighoste --
07-08-1861Iver Andreas Olaussen3 Halsesyge (Uægte Barn) --
12-08-1861Lovise Maldrupsd.2 Halsesyge --
16-08-1861Paul Martin Pedersen4 1/2 Halsesyge --
01-09-1861Anna Thoresd.3 1/2 Halsesyge --
02-09-1861Petrine Petersd.1 1/2 Kighoste --
04-09-1861Ole Johannessen6 Aar Halsesyge --
13-09-1861Hans Anderssen78 Flere Aar sengeliggende --
17-09-1861Anton Edvard Andreassen4 A Kighoste (Strubhoste) --
17-09-1861Christian Sivertsen6 Maaneder Halsesyge --
18-09-1861Dødfødte Drængebarn Tvilling -- af Barnets Fader 22/9 61
18-09-1861Dødfødt Pigebarn Tvilling -- af Barnets Fader 22/9 61
19-09-1861Marie Johannesd.2 1/2 Halsesyge --
21-09-1861Dødfødt Drængebarn -- 23 September af Faderen
23-09-1861Martin Sivertsen5 1/2 Halsesyge --
29-09-1861Peolive Hansd.1 Maaned Halsesyge Hjemmedøbt --
10-10-1861Grethe Bergithe Jørgensd.10 1/2 Halsesyge --
11-10-1861Nicolai Lorentzsen4 Aar Halsesyge --
13-10-1861Hanna Margrethe Sivertsd.3 Halsesyge --
17-10-1861Kirsti Andersd.69 Syg i længere tid --
25-10-1861Gunar Olssen12 1/2 Halsesyge --
27-10-1861Anne Martha Johnsd.50 Tæring --
08-11-1861Grethe Maria Ellingsd.2 Halsesyge --
14-11-1861Lars Larssen74 Vandfor..?? --
17-11-1861Dødfødt Drængebarn -- (Drængebarn) 18 December af Faderen
19-11-1861Pauline Elisabeth Iversd.1 1/4 Halsesyge --
22-11-1861Paulianna?? Pedersd.37 I længere tid Tæring --
28-11-1861Anthon Edvard Johannessen6 1/4 Aar Halsesyge --
07-12-1861Severin Anton Christiansen1 3/4 Halsesyge --
14-12-1861Elling Lorentssen18 Halsesyge --
01-01-1861Dødfødt Drængebarn -- (Drængebarn) af Barnets Fader 2/1 62
09-01-1862Nils Anton Christiansen1 Aar Halsesyge --
09-01-1861Anne Jonetta Andreasd.2 Aar Halsesyge --
14-01-1862Jonetta Johannesd.22 Mæslinger --
18-01-1862Ingeborganna Fredriksd.60 Sindssvag siden i høst. --
25-01-1862Anna Andreasd.19 Meslinger --
26-01-1861Rasmus Petersen15 Meslinger --
31-01-1862Anne Olava Andersd.12 Strubhoste og Halsesyge --
01-02-1862Anne Kristine 26 3 Uger efter Barselsæng, Meslinger --
01-02-1862Petter Fredriksen2 1/2 Mæslinger --
04-02-1862Ole Altesen12 Mæslinger --
05-02-1862Hanna Antonette Aagesd.11 Mæslinger --
05-02-1862Dødfødt Drængebarn -- 7 af Feb. af Faderen
08-02-1862Oline Johansd.2 1/4 Halsesyge --
08-02-1862Pauline Arentsd.14 Mæslinger --
11-02-1862Karen Olsd.69 Mæslinger --
13-02-1862Elen Karoline Olausd.10 1/2 Mæslinger --
14-02-1862Kirsti Mikkelsd.20 Mæslinger --
15-02-1862Ole Amundsen3/4 Mæslinger --
16-02-1862Lovise Olsd.2 Maaneder Mæslinger --
17-02-1862Mortinus Johannessen3 uger Mæslinger --
17-02-1862Dødfødt Drængebarn -- (drængebarn) 19 Februar af Edvard Ulstad
18-02-1862Anne Pauline Mortinusd.1 1/4 Aar Mæslinger --
26-02-1862Sophie Margrethe Sørensd.6 Aar Halsesyge --
27-02-1862Jacob Lorenz Jacobsen14 Aar Mæslinger og Tæring. --
09-03-1862Elling Andreas Christophersen6 Aar I længere Tid sygelig af Tæring. --
23-03-1862Anna Lisabeth Jacobsd.6 Aar(5 mnd.- 10 dager) Halsesyge --
27-03-1862Ovedia Andersd.3 Aar Halsesyge --
08-04-1862Ingeborg Maria Jensd.50 Lungebetendelse. --
08-04-1862Sigri Christiansd.71 Tæring --
21-04-1862Anne Ingebrigtsd.59 I længere tid sygelig --
25-04-1862Hanna Margrethe Andersd.3/4 Aar Halsesyge --
01-05-1862Kjersten Christiansd.36 7 Uger efter Barselsæng. --
01-05-1862Ole Andreas Iversen17 Uge Halssyge --
09-05-1862Lisabeth Olsd.34 7 Uger efter Barselsæng. --
10-05-1862Anne Marie Lorentzd.1/2 Aar Halssyge --
15-05-1862Dødfødt Drængebarn -- Den 17 Mai Barnets Faderen. Drængebarn.
23-05-1862Ole Olsen65 I længere tid Spedalsk. --
23-05-1862John Hanssen24 I længere tid syg: Lungebetændelse --
16-06-1862Petter Eliassen60 Wattersot --
25-06-1862Massi Hansd.48 Vattersot --
02-07-1862Ole Martin Lorentzsen4 Halsesyge --
12-07-1862Magnild Andersd.66 1/2 Halsesyge --
16-07-1862Gjøran Margrethe Johannesd.3 1/2 Halsesyge --
20-07-1862Lorentz Andreassen23 Spedalskhed. --
25-07-1862Anne Hansd.47 Brystbetændelse --
30-07-1862Peder Pedersen67 I længere tid sindssvag. --
26-09-1862Bertha Petrikke Marie 23 Død 5 1/2 time efter forløsning med et Dødfødt Barn (Drængebarn) --
05-12-1862Bernt Mekkaelsen3 Halsesyge --
08-12-1862Niels Johnsen66 Længere tid syg i en Hånd. ___ --
28-12-1861Margrethe Olsd.3 1/2 Aar Halsesyge --
17-01-1863Ole Martin Olssen7 Halseeyge --
19-01-1863Dødfødt Pigebarn -- Ang. 22 Januar af Gmd. Andras Larssen Klæp. (Pigebarn)
26-01-1863Dødfødt Drængebarn -- 28 Jan. af Nicolai Sivertsen Kjelvig.
26-02-1863Lars Thomassen86 Blind i flere Aar. --
10-03-1863Elen Kirstine Nielsd.32 Død uforløst --
25-03-1863Lars Iversen36 Omkom 25 Marts paa Westfjorden med Jægten Indiannas forlis. --
06-04-1863Margrethe Eliasd.50 I længere tid Sindsvag. --
18-06-1863Josephine Johnsd.3 Uger Dette Barn født og dødt paa Hammerfest efter Sognepræst Legangers Indberetning af 6/5 63. --
24-06-1863Sivert Hansen24 Lungebetændelse syg i 2 dage --
25-06-1863Olina Johannesd.56 Nærvefeber --
09-11-1863Dødfødt Pigebarn -- Af Faderen 14/11 63
23-12-1863Svend Nielsen40 Omkom paa Søen ved Hustad den 23 December. Gjenfunden. --
24-12-1862John Eriksen52 Død af indvortes Slag. --
28-12-1863Olava Olausd.12 I længere tid Syg --
31-01-1864Kirstine Kristophersd.73 1/2 I længere tid Syg og sængeliggende --
04-02-1864Karl Martin Kristiansen8 A. Døde ved at rænde sig og støde et Jærnstykke i Livet. --
05-02-1864Ingeborg Anna Johannesd.31 Død paa Sygehuset i Skogn efter længere tids Sygdom hjemme. --
25-02-1864Ole Ottesen59 Omkom ved at falde igjænom Isen ved Stenkjær, formodentlig i Elven. Gjenfunden i Steenkjærelvens Udløb. --
27-02-1864Elling Zachariassen48 I længere tid Syg --
07-05-1864Marith Sivertsd.100 Aar 4 Maaneder -- Født 2/2 1764
19-05-1864Dødfødt drængebarn -- Af Barnets Fader den 21 Mai (Mankjønn)
26-06-1864Jonetta Bendicd.7 1/2 Født i Værdalen hvor Forældrene opholde sig på Ekle. --
17-08-1864Laura Nielsd.20 Døde pludselig paa Veien. --
26-08-1864Johannes Olssen19 Født paa Hegdahlspl. ??__ --
11-09-1864Anton Martin Lorentzsen6 Aar Saxhaug død pludselig. --
25-09-1864Lorentz Johannessen20 I 4 Aar syg af Tæring. --
19-10-1864Peder Adolf Anderssen2 Maaneder Tvilling med nr. 43 --
21-10-1864John Anton Anderssen2 Maaneder Tvilling med nr. 42 --
05-11-1864Hans Johansen29 Omkom paa Søen mellom Levanger og Inderøen --
09-11-1864Rasmus Johnsen71 Steensmerte. --
17-11-1864Johannes Tomassen50 Sindsvag fra Fødselen. --
25-11-1864Karen Lisabeth Johansdatter38 I 8 Dage Syg --
23-01-1865Barbro Isaksdtr.83 Efter 1 Aars Sottesæng. --
17-03-1865Peolive Christiansdtr.26 7 dage efter Nedkomsten med et levende Barn. --
21-03-1865Berith Olsdtr.66 Efter 13 Aar Soteleie. --
22-03-1865Hans Johnsen6 1/2 Aar Skarlagensfeber. --
01-04-1865Fredrik Hansen59 Mavekræft --
01-04-1865Dødfødt -- Pige 5 April af Faderen
05-04-1865Elen Jørgensdtr.84 3/4 Aar Sygeleie. --
05-04-1865Ole Olsen58 Død paa Levanger Sygehus af Tæring --
13-04-1865Martha Pedersdtr.56 Lungebetændelse --
09-05-1865Ole Jensen68 Spedalsk. --
23-05-1865Mortinus Johannes.17 Tæring --
04-06-1865Karen Arntzdatter70 Watersot --
06-06-1865Ove Olsen21 Kuldseilede i Nærheden at Steenkjær. --
06-06-1865Hans Peter Knudss.24 Kuldseilede i Nærheden at Steenkjær, gjenfunden 1. juli. --
17-06-1865Peter Olsen81 Spedalsk --
20-06-1865Jonetta Jørgensdtr50 ?? --
23-06-1865Johannes Pedersen55 ?? Brok. --
23-06-1865Dødfødt Dræng -- 2706 af Barnets Fader Dræng
10-07-1865Anne Rebekka Andreasdtr.17 1/2 Tæring --
13-07-1865Christian Jacobsen10 Druknede, formodentlig ved at falde ud i Søen. --
14-07-1865Peter Iversen1 1/2 Skarlagensfeber?? --
27-07-1865Johannes Johannessen23 Blind --
29-07-1865Zacharias Larsen51 Gigtfeber --
09-08-1865Juliane Sephaniasdtr.1 1/2 Halsesyge --
14-08-1865Anne Iversdtr66 Nærvefeber --
29-08-1865Johan Marius Bertinuss.14 Dage Trøske --
31-08-1865Anne Martha Andreasdtr.9 Uge Kighoste --
08-09-1865Hans Christiansen1 Skarlagensfeber --
14-09-1865Dødfødt Pige -- 15 Sept af Faderen
15-09-1865Steffen Olsen72 Alderdom --
15-09-1865Iver Gunnerius Hansen2 1/3 Skarlagensfeber --
19-09-1865Sigrid Eriksdtr.59 1/2 Tarmvriding --
20-09-1865Christian Ellefsen83 Alderdom --
04-10-1865Lorenz Sivertsen27 Druknede under Strømbroen ved at falde ud af Baaden, først gjenfunden 7 Dcbr. --
08-10-1865Ole Martin Andersen18 Dage Forkjølelse --
08-10-1865Dødfødt Dræng -- 14 Oct. af Faderen. 1 gang før faaet dødfødt barn.
09-10-1865Mortinus Johannes.3 1/2 Aar Skarlagensfeber --
10-10-1865Hans Amundsen66 Lungebetændelse --
17-10-1865Nicolai Elisæus 8 M Skarlagensfeber --
21-10-1865Jensine Christine Thoresdtr.3 Aar Skarlagensfeber --
01-11-1865Ingeborg Gabrielsdtr.82 Alderdom --
02-11-1865Christian Johnsen5 Uger Kighoste --
03-11-1865Karen Olsdatter56 Tæring --
07-11-1865Anne Gurine Andreasdtr.3/4 Aar Halsesyge --
09-11-1865Ole Jørgen Henriksen3 1/2 Kighoste --
13-11-1865Rasmus Andreasen28 Nærvefeber --
18-11-1865Peternella Larsdtr53 Brækning --
18-11-1865Elen Margrethe Rasmusdtr.49 Koldbrand --
18-11-1865Peternelle Friderikke Corneliusdtr.65 Brystsvaghed. --
18-11-1865Peter Nielsen39 Fundet død i et Nøst. --
23-11-1865Ingeborg Andersdtr.74 Alderdomssvaghed. --
26-11-1865Kirstine Sivertsdtr.11 1/2 Skarlagensfeber --
28-11-1865Mortinus Johnsen10 dage Kighoste --
06-12-1865Eli Johnsdtr.78 Alderdom --
10-12-1865Johan Olsen74 Diarrhea?? --
15-12-1865Johannes Iversen2 1/2 Diarrhea --
22-12-1865Ole Jørgensen90 Diarrhea --
25-12-1865Lorentz Stinesen4 Aar Kighoste --
29-12-1865Bertine Larsdtr.1 1/2 Kighoste og Skarlagensfeber --
04-08-1868Maren Johanna Jacobsdtr.10 uger -- Hjemmedøpt
16-12-1872Johan Karolius Johnssen Myrdet på Rødø havn. --

Totalt 2297 oppføringer med årsak og/eller merknad.