Lokalhistoriesamling - Inderøy folkebibliotek - ajour pr. 08.06.2022

Tematisk sortering av innholdet på lokalhistorierommet på Inderøy bibliotek.  Der det er naturlig er samme oppføring ført under flere kategorier.
Hver enkelt oppføring er ført på en linje med to bindestrek (--) som prefiks.  Enkelte oppføringer kan strekke seg over flere linjer,
avhengig av bredde på papir eller skjermbilde. Listen er i stadig endring. Feil og mangler kan forekomme.

1070 oppføringer, 1111 med duplikater. Siste tilføyelser datert 25.04.2022:
-- Inderøyhylla: Årbok for Mosvik historielag 2019
-- Trøndelagshylla: Beskrivelse til Nord-Trøndelag fylke - kvartærgeologisk kart

A - Bygdebøker
B - Årbøker
C - Kirkelig kildemateriale (kirkebøker)
D - Sivilt kildemateriale (folketellinger, jordebøker, skattemanntall osv)
E - Slektsoversikter og gårdshistorie
F - Oppvekstskildringer og dagligliv
G - Politikk, samfunnsliv, politi- og militærvesen
H - Næringsliv, håndtverk og industri
I - Foreningsliv og idrett
J - Skolehistorie
K - Tema: 2. verdenskrig
L - Aviser og tidsskrift
M - Kalendere, guider og PR-materiell
N - Kart, geografi, steder og stedsnavn
O - Romaner, fortellinger, vers, kunst, kultur og annen skjønnlitteratur
P - Religion, kirker, kirkeblad og kirkehistorie
Q - Biografier og selvbiografier, fortellinger om enkeltmennesker
R - Faglitteratur
S - Natur, kystkultur, jakt, fiske, miljø og miljøvern
T - Museer og kulturminner, bevaring og formidling
U - Samferdsel (veg, tog, broer etc)
V - Regional historie
W - Lyd, bilder, film og musikkA - Bygdebøker

-- Beitstadboka : gårdshistoria. Bind I. Elda-Haugen. Bartnes, Henrik - Steinkj., 1977. - kart
-- Beitstadboka : Gårdshistoria. Bind I, Elda - Haugen.. / Bartnes, Henrik - St.kjer, 1977. - I b
-- Beitstadboka : gårdshistoria. Bind III. Utvik - Hervik / ved Haakon Kvam og Karl Odin Kvam. - Steinkjer : Beitstaden Historielag, 1994. - 496 s
-- Beitstadboka : gårdshistoria : bind II : Opdal-Solberg. - Steinkj., 1985. / Kvam, Haakon kart
-- Bygdebok for Lierne kommune. 1. - Lierne kart, 1989
-- Bygdebok for Lierne kommune. Bind III. Gårdshistorie Nordli. - Nordli : Lierne kommune, 1996. - 492 s
-- Bygdebok for Lierne kommune. Bind IV. Gårdshistorie Sørli / red.: Håkon Gustavsen. - Lierne : Lierne kommune, 1998. - 471 s
-- Bygdebok for Lierne kommune. II. - Lierne : Lierne kommune, 1992. - 240 s
-- Bygdebok for Meråker. Bind 3. Heim og slekt / Bjørn R. Krogstad ; medarbeider - Rev. [utg.]. - Meråker : Meråker kommune, 2004
-- Bygdebok for Meråker. Bind 4. Heim og slekt / Bjørn R. Krogstad ; medarbeider - [Meråker] : Meråker Kommune, 1995. - 605 s
-- Bygdebok for Meråker. Samhold og strid / Bjørn R. Krogstad. - Meråker, 1987
-- Bygdebok for Mosvik : b. 1 / - Mosvik 2010. - 657 s. + Etternavnregister i perm
-- Bygdebok for Mosvik : b. 2 / - Mosvik 2011. - 556 s. + Etternavnregister fra s. 526 - 556
-- Bygdebok for Mosvik. Bind 3. - [Mosvik] : Mosvik historielag, 2013. - 549 s
-- Bygdebok for Mosvik . Bind 4. - [Mosvik] : Mosvik historielag, 2016. - 786 s
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal : Gårds- og slektshistorie. b. VII. / Aarholt, Tormod- St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1992. - 568 s
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. I. Allmenhistorie. - Sparbu : Bygdeboknemda, 1983. - kart
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. II. Allmenhistorie. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1984
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. III. Gårds og slektshistorie. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1988
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. IV. Gårds og slektshistorie / Tormod Aarholt. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1989
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. IX. Gårds- og slektshistorie / ved Tormod Aarholt. - Steinkjer : Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal, 1994. - 464 s
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. V. Gårds og slektshistorie / Tormod Aarholt. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1990. - : ill
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. VI. Gårds og slektshistorie / Tormod Aarholt. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1991
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. VIII. Gårds- og slektshistorie / Tormod Aarholt. - Steinkjer : Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal, 1993. - 492 s
-- Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Bind 1. - Steinkjer : Bygdeboknemnda for Stod, Kvam og Egge, 2006. - 556 s
-- Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Bind 2. Allmenn bygdehistorie ca. 1660-ca. 1860 / Bygdeboknemnda for Stod, Kvam og Egge, 2011. - 378 s
-- Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Bind 4 A : Folk og heimer i Kvam : Hegge-Grøtan / Bygdeboknemnda for Stod, Kvam og Egge, 2007. - 592 s kart, fig
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 1. - Levanger 1991. - 1 b
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 2. - Levanger 1992. - 2 b
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 3. - Levanger 1995. - 3 b
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 4. - Levanger : Åsen historienemnd, 1997. - 4 b
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 5. - Levanger : Åsen historienemnd, 2001. - 5. b
-- Bygd i bevegelse : Inderøys historie : bind 1 : 1800-1935 / Astrid Wale 2018. - 432 s
-- Bygd i bevegelse : Inderøys historie. Bind 2. 1935-2012 / Astrid Wale 2020. - 372 s. : kol. kart
-- Det gamle Beitstaden : kommune og allmenhistorie 1837-1904. / Bartnes, Henrik - Steinkj., 1969. - 719 s
-- Frol II : Folk og heimar 1801-1950. Band VI, II. - Nemnda for Skogn historie, 1976. - 383 s. + 72 s
-- Frostaboka. Bind III. Fra tåkefylt oldtid til kommunalt sjølstyre : bygdehistoria fram til 1837. - Christiansen, Per R. 1989
-- Frostaboka. Bind IV. De nære hundreåra : bygdehistoria etter 1837. - Christiansen, Per R. 1997. - 472 s
-- Frostaboka. bind IX. gårds- og slektshistorie gn.66 - gn.77 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard - 2005. - 704 s
-- Frostaboka. bind VII. gårds- og slektshistorie gn.32 - gn.48 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard - 2003. - 736 s
-- Frostaboka. bind VIII. gårds- og slektshistorie gn.49 - gn.65 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard - 2004. - 621 s
-- Frostaboka. Bind X. Gårds- og slektshistorie : gn. 78 - gn. 85 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard utgitt av Frosta historielag. - 2006. - 768
-- Frostaboka. bind XI. gårds- og slektshistorie gn.86 - gn.95 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard - 2007. - 784 s
-- Frostaboka. Bind XII. Gårds- og slektshistorie : gn. 96 - gn. 120 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard ; utgitt av Frosta historielag. 2009. - 680 s
-- Frostaboka : gårds- og slektshistorie gn.17 - gn.31. bind VI / Utgitt av Frosta Historielag. - [Levanger], 2002. - 544 s. kart
-- Frostaboka : gårds- og slektshistorie ; gn.1 - gn.16. bind V / 2001. - 528 s
-- Frostaboka : registerbind med noen korreksjoner. Bind V-XII / nedtegna av Roar Lindgaard ; utgitt av Frosta historielag. - 2009. - 222 s. + 1 kart
-- Gard og gruve. Bind 1 / Bjørn R. Krogstad ; medarbeidere: Lars F. Steinvik ... - Meråker : Meråker kommune, 2002. - 452 s
-- Grong bygdebok : I : gårdsog slektshistorie g.nr. 1 - 23. 1990. - - Strand, Jørgen P
-- Grong bygdebok : II : gårds og slektshistorie g. nr. 24 31. - Sl, 1991. - - Strand, Jørgen P
-- Grong Bygdebok. III. Gårds- og slektshistorie G.nr. 33-48. - 1993 351 s. - Strand, Jørgen P
-- Gårds- og brukerhistorie Mosvik : bind 1 : Gårdsnummer 1 - 13. / Berg, Svein : Alstad trykkeri, 1994. - 1 b
-- Gårds- og brukerhistorie Mosvik : bind 1 : rettelser og tillegg / Gunnar Andreas Trengereid og Jorolf Nyborg. - Mosvik : Steinkjer Trykkeri AS., 2000. - 122 s
-- Hitraboka. [Bind 1]. Gårds- og slektshistorie Sandstad sokn / Sverre R. Utseth. - Orkanger : Hitra kommune, 1989. - 473 s. kart
-- Inderøyboka : ei bygdebok for Inderøy, Røra og Sandvollan. Den ålmenne delen. Andreas Ystad. Del 1.. - St.kjer, 1973. - 1 b
-- Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. : Gardshistoria. - 1.utg.. - St.kjer / Sakshaug, Ingvald : Inntrøndelagen prenteverk, 1937. - 2 b
-- Inderøyboka ; gardshistoria, Inderøy herad ; del 1 / Sakshaug, Ingvald : kopier
-- Inderøyboka ; gardshistoria, Inderøy herad, del 2 / Sakshaug, Ingvald : kopier
-- Inderøyboka ; gardshistoria, Røra herad / Sakshaug, Ingvald : kopier
-- Inderøyboka ; gardshistoria, Sandvollan herad / Sakshaug, Ingvald : kopier
-- Inderøyboka - Soga om husmenn, plassar og strandbuarar.. Andreas Ystad. St.kjer, 1964. - 3 b
-- Inderøybøkene : Heim og folk : B.1 : Sandvollan. b. 1 / Olav Andreas Moen og Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2007. - 360 s
-- Inderøybøkene : Heim og folk : B.2 : Røra / Liv Skogset Værdal (red.). - Inderøy : IMHL 2008. - 409 s
-- Inderøybøkene : heim og folk. B.3. Utøy og Kjerknesvågen / redaktør Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2009. - 580 s., kart
-- Inderøybøkene : Heim og folk : B.4 : Sakshaug, del 1. b. 1 del 1 / Johannes Bragstad og Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2010. - 400 s
-- Inderøybøkene : Heim og folk : B. 5: Sakshaug, del II / Johannes Bragstad og Ivar Johannes Reitan ; redaktør Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2011. - 390 s
-- Konfirmanter i Skatval : 1859-2008. - Stjørdal : Skatval historielag, 2008. - 211 s
-- Leksvik gårdshistorie. Gårds- og slektshistorie for Markabygda og Dalbygda ; gnr 1-17 / Villy Haugen, red. 2017. - 624 s
-- Lokalsamling Bygdebøker 948.4215 SKA Skatval gårds- og slektshistorie. Bind III. - Skatval : Skatval historielag, 2002. - 372 s
-- Norges bebyggelse : nordlige seksjon : fylkesbindet for Sør Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylker. - Oslo, 1954. - 740 s
-- Norges bebyggelse : nordlige seksjon : herredsbindet for Sør Trøndelag : vestre del. - Oslo : Norsk faglitteratur, 1981. - 1098 s
-- Norges bebyggelse : nordlige seksjon : herredsbindet for Sør Trøndelag : østre del I-II. - Oslo : Norsk faglitteratur, 1978. - 1432 s
-- Skatval gårds- og slektshistorie. Bind II. - Skatval : Skatval historielag, 2001. - 312 s
-- Skatval gårds- og slektshistorie. Bind I. - Skatval : Skatval historielag, 2000. - 295 s
-- Skatval : Vår historiske arv. Bind 4 / utgitt av Skatval Historielag. - [Stjørdal] : eget, 2005. - 262 s
-- Skatval : Vår historiske arv. Bind 5 / utgitt av Skatval Historielag. - [Stjørdal] : eget, 2007. - 582 s
-- Skatval : Vår historiske arv. Bind 6 / utgitt av Skatval Historielag. - [Stjørdal] : eget, 2010. - 400 s
-- Skogn historie : band IV A : ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger. / Hallan, Nils - Levanger 1964. - 4 :1 b
-- Skogn historie : band IV B : ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger. / Hallan, Nils - Steinkj. 1969. - 4 :2 b
-- Skogn historie : band XI : Ytre Skogn 2. / Berre, Ivar - Levanger 199?. - 11 b
-- Skogn historie : bind V : Levanger by's historie : tidsrommet 1 836-1918. / Strømsøe, Reidar - Levanger 1967. - 5 b
-- Skogn historie : bind V : Levanger by's historie : tidsrommet 1836-1918. / Strømsøe, Reidar - Levanger 1967. - 5 b
-- Skogn historie : Markabygda og Ekne. Band VIII. - Nemnda for Skogn historie, 1979. - 517 s
-- Skogn historie : Midt-Skogn 1 : Gårds- og slektshistorie for gnr. 19 - 31. X / Utgitt av Nemnda for Skogn historie 2003. - 448 s
-- Skogn historie : Midt-Skogn 2 : Gårds- og slektshistorie for gnr. 32 - 43. X / Utgitt av Nemnda for Skogn historie 2005. - 464 s
-- Skogn historie : Midt-Skogn IXa. 9a / Utgitt av Nemnda for Skogn historie 2001. - IXa
-- Skogn historie : Ytre Skogn 1. / Berre, Ivar - Levanger 1996. - 11 b
-- Skogns historie. kap.1. (omfatter Frol og Levanger). / Vestrum, Arne - Levanger : B Turn Paulsen, 1926
-- Spor i landskapet : Registrering av husmannsplassar, buplassar, bekkekverner,sagbruk / Klepp, Petter - Inderøy : Steinkjer Trykkeri, 1995. - 145s
-- Verdalsboka : Bygda og biblioteket : Verdal bibliotek 1848 - 1998. / Kristoffersen, Eli - Verdal, 1998. - 221s
-- Verdalsboka: en bygdebok om Verdal: bind A: Ras i Verdal.. Bygdeboknemnda, 1993. - A b
-- Verdalsboka: en bygdebok om Verdal: bind B: Ras i Verdal. Bygdeboknemnda, 1993. - B b
-- Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : bind III : gårds- og slek tshistorie. / Musum, Einar - Theim 1930. - 3 b
-- Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : bind IV : gårds- og slektshistorie. / Musum, Einar - Theim 1930. - 4 b
-- Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : bind V : gårds- og slekts historie. / Musum, Einar - Theim 1931. - 5 b
-- Verdalsboka : heimer og folk : Inndalen og Sul 1800 - 1940 : bind A / Magne Årstadvold. Verdal kommune v/Bygdeboknemnda, 2008. - 527 s
-- Verdalsboka : heimer og folk : Inndalen og Sul 1800 - 1940 : bind B / Magne Årstadvold og Åke Jünge. Verdal kommune v/Bygdeboknemnda, 2008. - 447 s
-- Verdalsboka : heimer og folk : Leksdalen 1800 - 1940 / Jørgen Johnsen og Magne Årstadvold. Verdal kommune v/Bygdeboknemnda, 2002. - 577 s
-- Verdalsboka : heimer og folk : Stiklestad 1800 - 1940 / Ottar Moholt og Solveig Ness. Verdal kommune v/Bygdeboknemnda, 2005. - 606 s
-- Verdalsboka : heimer og folk : Verdalsøra 1800 - 1940 / Solveig Ness. Verdal kommune v/Bygdeboknemnda, 2014. - 800 s
-- Våttån : lokalhistorie for Skatval / Asbjørn Skjervold (leder), Arnt Steinvik,Gunnbjørn Fiskvik, Else Solvoll. - Skatval : Skatval historielag, 2016. - 51 s
-- Ytterøy : heim og folk : gårds- og slektshistorie. B. 1 Ytterøy historie - til ca. 1800 / Åshild Bjørgum Øwre. 2015. - 423 s
-- Ytterøy i dag : bygda vår : hytter, hus og garder i bilder. - [Ytterøy] : Ytterøy historienemnd, 2007. - 208 s
-- Ytterøy : "Trondheimsfjordens perle" ; Bygdehistorie i tekst og bilder / Redigert av Birger Johannessen og Henrik J. Sandstad 1995. - 471 s. : kartB - Årbøker

-- Egge historielag : årbok 2008. - Steinkjer : Egge historielag, 2008. - 119 s. (noen kol.)
-- Eynni Idri 2014 : Inderøy / Redaktør: Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2014. - 144 s
-- Eynni Idri 2015 : Inderøy / Redaktør: Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2015. - 144 s
-- Eynni Idri 2016 : Inderøy / Redaktør: Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2016. - 144 s
-- Eynni Idri 2017 : Inderøy / Redaktør: Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2017. - 144 s
-- Eynni Idri 2018 : Inderøy / Redaktør: Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2018. - 144 s
-- Eynni Idri 2019 : Inderøy / Redaktør: Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2019. - 130 s
-- Eynni Idri 2020 : Inderøy / Redaktør: Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2020. - 144 s
-- Eynni Idri 2021 : Inderøy / Redaktør: Liv Skogset Værdal. - Inderøy : IMHL 2021. - 144 s
-- Eynni Idri f.o.m 1987 t.o.m 1988 : Årbok for Inderøy museums- og historielag
-- Eynni Idri f.o.m 1990 t.o.m. 2013 : Årbok for Inderøy museums- og historielag
-- Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag Årsskrift 1972. - Theim, 1972. - 1972 b
-- Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag Årsskrift 1973. - Theim, 1973. - 1973 b
-- Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag Årsskrift 1974. - Theim, 1974. - 1974 b
-- Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag Årsskrift 1975. - Theim, 1976. - 1975 b
-- Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring Årbok 2002. - 156. årg. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 2002. - 296 s
-- Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring Årbok. 2003. - 157. årg. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 2003. - 250 s
-- Foreningen til norske fortidsminnesmerke Årbok 1969. Fremtid for fortiden. Fortidsvern i 125 år.. - Oslo, 1969. - 207s
-- Frosta : - før og no. - 2017. - 176 s
-- Helgådalsnytt. - Verdal, 1993. - 22.årg. b
-- Helgådalsnytt. - Verdal, 1994. - 23.årg. b
-- Helgådalsnytt. - Verdal, 1995. - 4.årg. b
-- Historisk årbok nr.23 / Redaktør Jon Roar Fiskvik. - Stjørdal : Historielagene i Stjørdalsbygdene, 2013. - 154 s
-- Historisk årbok nr.27 / Redaktør Jon Loar Fiskvik. - Stjørdal : Historielagene i Stjørdalsbygdene, 2017. - 200 s
-- Historisk årbok nr. 28 Historisk årbok nr. XXVII / Historielagene i Stjørdalsbygdene, 2018. - 192 s
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 1996. - Inderøy, 1996. - 7 s
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2012. - Inderøy, 2013. - 12 s
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2014 / årsmøtesaker 12.03.2015. - Inderøy, 2015. - 16 s
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2015 / årsmøtesaker 17.03.2016. - Inderøy, 2016. - 16 s
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2016 / årsmøtesaker 17.03.2016. - Inderøy , 2017. - 16 s
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2017 / årsmøtesaker 22.03.2018. - Inderøy, 2017. - 17 s
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2018 / årsmøtesaker 21.03.2019. - Inderøy, 2019. - 20 s
-- Kopier av artikler fra "aarbøker for Trønderlaget 1908-1958. - Minnesota USA. - Kopier - Inderøy Samlekassett 16
-- Kumur 2018 : Årsskrift nr. 39 ; for Snåsa Historielag / Utgitt av Snåsa Historielag. Red. Isak Strugstad. - : Snåsa Historielag, 2018. - 107 s.. - (Kumur nr. 39-2018)
-- Kumur 2019 : Årsskrift nr. 40 ; for Snåsa Historielag / Utgitt av Snåsa Historielag. Red. Olav Moe. - : Snåsa Historielag , 2019. - 104 s.. - (Kumur nr. 40-2019)
-- Levanger Historielag Årbok 2008 / Skriftstyre: Asbjørn Tingstad, Sveinung Havik, Pål Kulås, Solveig Otlo, Sidsel Wohlen. 240 s
-- Levanger Historielag Årbok 2009 / Skriftstyre: Asbjørn Tingstad, Sveinung Havik, Pål Kulås, Solveig Otlo, Sidsel Wohlen. 240 s
-- Levanger Historielag Årbok 2013 / Skriftstyre: Helge Bakken, Toralf Granaune,Annbjørg Grevskott,Asbjørn Tingstad og Jarle Kregnes. 208 s
-- Mårråk : Årbok 10 for Meråker Historielag 2019 - 272 sider
-- Mårråk : Årbok 4 for Meråker Historielag 2013 / Bokkomite: Heidi Bjørnås, Helge Kringtrø, Guttorm Aavik, Alf Roar Olsen. - Meråker : Meråker Historielag, 2013. - 272s
-- Mårråk : Årbok 7 for Meråker Historielag 2016 / 2016. - 239 s
-- Mårråk : Årbok 8 for Meråker Historielag 2017 / 2017. - 255 s
-- Mårråk : Årbok 9 for Meråker Historielag 2018. - 240 s
-- Nord-Trøndelag historielag Årbok 2013 / Åke Jünge. - [Steinkjer] : : Nord-Trøndelag Historielag,, 2013. - 256 s. :
-- Nord-Trøndelag historielag: Årbok f.o.m. 1921 t.o.m 2011 - 86 årganger
-- Nord-Trøndelag historielag : årbok for 2018 / redaktør: Åke Jünge ; bilderedaktør: Kjell Erik Pettersson. - 95. årgang. - 240 s. (noen kol.)
-- Nord-Trøndelag historielag : årbok for 2019 / redaktør: Åke Jünge - 96. årgang. - 257 s. (noen kol.)
-- Nord-Trøndelag historielag : Årbok for 2020 / Redaksjonskomite: Torstein Engum Bruvoll; Solfrid Vestli - 310 s
-- Røra 1993 / Arne Ofstad. - [Røra] : s.n., 1999. - 102 s
-- Røra 1994 / Arne Ofstad. - , 1994. - 119s
-- Røra 1995. - Røra : Arne Ofstad, 1995. - 129s
-- Røra 1996 / red: Arne Ofstad. - Røra, - 152 s
-- Røra 1997 / Arne Ofstad. - Røra, 2001. - 126 s
-- Røra 1998 / Arne Ofstad. - [Røra] : s.n., 1999. - 121 s. : ill
-- Samla liste over årbokartiklar i 10 år, 1945 - 1955. Særprent av Nord-Trøndelag historielags årbok 1956.. - St.kjer, 1956. - 10s
-- Sparbu historielag årbok 2014 / redaksjonsnemnd: Johannes Brandtzæg, Anne Aalberg, Tor Lånkan. - 37. årg.. - [Sparbu] : Historielaget, 2014. - 120 s
-- Sparbu historielag årbok 2015 / redaksjonsnemnd: Johannes Brandtzæg, Anne Aalberg, Tor Lånkan. - 38 årg.. - [Sparbu] : Historielaget, 2015. - 118 s
-- Sparbu historielag årbok 2016 / redaksjonsnemnd: Asbjørn Dahlum, Anne Aalberg, Tor Lånkan. - 39 årg.. - [Sparbu] : Historielaget, 2015. - 119 s
-- Sparbu historielag årbok 2019 / redaksjonsnemnd: Asbjørn Dahlum, Torgunn Østrås Ertsås, Tor Lånkan. - 42 årg.. - [Sparbu] : Historielaget , 2019. - 120 s
-- Sparbu historielag årbok 2020 / redaksjonsnemnd: Asbjørn Dahlum, Torgunn Østerås Ertsås, Tor Lånkan. - 43. årg.. - Sparbu : Historielaget, 2020. - 120 s
-- Sparbu historielag årbok 2021 / redaksjonsnemnd: Asbjørn Dahlum, Torgunn Østerås Ertsås, Tor Lånkan. - 44. årg.. - Sparbu : Historielaget, 2021. - 118 sider
-- Sparbu historielag : Årbok f.o.m. 1978 t.o.m. 2009 - 32 årganger
-- Sparbu historielag : Årbok f.o.m. 2011 t.o.m. 2013 - 3 årganger
-- Sålaupen : Ogndal historielag årbok for 2013 / ansvarlig utgiver: Ogndal historielag. - 24. årgang. - Steinkjer : Ogndal historielag, 2013. - 162 s
-- Sålaupen : årbok 2019 - Ogndal historielag. - 30. årgang. - Steinkjer : Ogndal historielag, 2019. - 162 s. :
-- Trøndelag -83 : årbok for Trøndelag, 17. årgang. - Trondh., 1983. - Årg.17 b. kart
-- Trøndelag folkemuseum Årbok : 1991. - Theim, 1991. - 1991 b
-- Trøndelag folkemuseum Årbok 1992. - Theim, 1992. - 1992 b
-- Trøndelag folkemuseum Årbok 1993 : Trondheim på 1700-tallet. - Theim, 1993. - 1993 b
-- Trøndelag folkemuseum Årbok 1994 : det industrielle Trøndelag. - Theim : Trøndelag folkemuseum- Sverresborg, 1993. - 1994 b
-- Trøndelag folkemuseum : årbok 1995 : Middelalderen i Trøndelag. - Theim : Trøndelag folkemuseum, 1995. - 104s. : ill
-- Trøndelag folkemuseum Årbok for Trøndelag folkemuseum 1979-80. - Trondh : Trøndelag folkemuseum-Sverresborg, 1980. - 87s
-- Trøndelag folkemuseum Årsskrift : 1977. - Theim, 1978. - 1977 b
-- Trøndelag folkemuseum Årsskrift : 1978. - Theim, 1979. - 1978 b
-- Verdal historielag skrifter 14 : årbok 1987. - Verdal 1987. - 14 b
-- Verdal historielag's skrifter 11 : årbok 1985. - Verdal 1985. - 11 b
-- Verdal historielag's skrifter 12 : årbok 1986. - Verdal 1986. - 12 b
-- Verdal historielags skrifter 13 : kommunalt selvstyre 150 år i 1987. - Verdal 1987. - 13 b
-- Verdal historielags skrifter 16 : årbok 1989. - Verdal 1989. - 16 b
-- Verdal historielags skrifter 17 : årbok 1990. - Verdal 1990. - 17 b
-- Verdal historielags skrifter 18 : årbok 1991. - Verdal 1991. - 18 b
-- Verdal historielags skrifter 19 : årbok 1992. - Verdal 1992. - 19 b
-- Verdal historielag's skrifter 1: årsskrift 1976.. - Verdal, 1976. - 69s
-- Verdal historielags skrifter 20 : årbok 1993. - Verdal 1993. - 20 b
-- Verdal historielags skrifter 21 : årbok 1994. - Verdal 1994. - 21 b
-- Verdal historielags skrifter 22 : årbok 1995. - Verdal, 1995. - 22 b
-- Verdal historielags skrifter 23 : årbok 1996. - Verdal 1996. - 23 b
-- Verdal historielags skrifter 24 : Årbok 1997. Levanger Trykkeri A/S, 1997. - 245s
-- Verdal historielags skrifter 25 : Årbok 1998. Levanger Trykkeri A/S, 1998. - 240s
-- Verdal historielags skrifter 26 : årbok 1999 / Verdal Historielag, 1999. - 254 s
-- Verdal historielags skrifter 27 : Årbok 2000 / Verdal Historielag, 2000. - 255 s
-- Verdal historielags skrifter 28 : Årbok 2001 / Verdal Historielag, 2001. - 255 s
-- Verdal historielags skrifter 2 : årsskrift 1977. - Verdal 1977. - 2 b
-- Verdal historielags skrifter 30 : Årbok 2002 / Verdal Historielag, 2002. - 256 s
-- Verdal historielags skrifter 31 : Årbok 2003 / Verdal Historielag, 2003. - 272 s
-- Verdal historielags skrifter 32 : Årbok 2004 / Verdal Historielag, 2004. - 255 s
-- Verdal historielags skrifter 33 : Årbok 2005 / Verdal Historielag, 2005. - 264 s
-- Verdal historielags skrifter 34 : årbok 2006 / Verdal Historielag, 2006. - 263 s
-- Verdal historielags skrifter 35 : Årbok 2007 / Verdal Historielag, 2007. - 255 s
-- Verdal historielags skrifter 36 : Årbok 2008 / Verdal Historielag, 2008. - 271 s
-- Verdal historielags skrifter 37 : Årbok 2009 / Verdal Historielag, 2009. - 240 s
-- Verdal historielags skrifter 39 : Årbok 2010 / Verdal historielag, 2010. - 240 s
-- Verdal historielags skrifter 3 : årsskrift 1978. - Verdal 1978. - 3 b
-- Verdal historielags skrifter 42 : Årbok 2012 / Verdal historielag, 2012. - 256 s
-- Verdal historielags skrifter 43 : Årbok 2013 / Verdal historielag, 2013. - 255 s
-- Verdal historielags skrifter 44 : Årbok 2014 / Verdal Historielag, 2014. - 256 s
-- Verdal historielags skrifter 46 : Årbok 2015 / Verdal Historielag, 2015. - 256 s
-- Verdal historielags skrifter 47 : Årbok 2016 / Verdal Historielag, 2016. - 255 s
-- Verdal historielag's skrifter 4 : årbok 1979. - Verdal 1979. - 4 b
-- Verdal historielags skrifter 52 : Årbok 2017 / Verdal historielags årbokredaksjon. 2017 ( : Grøset Trykk AS). - 256 s
-- Verdal historielags skrifter 52 : Årbok 2018 / Verdal historielags årbokredaksjon. 2018 ( : Grøset Trykk AS). - 255 s
-- Verdal historielags skrifter 58 : Årbok 2019 / Verdal historielags årbokredaksjon. 2019 ( : Merkur grafisk AS). - 255 s
-- Verdal historielag's skrifter 5 : årbok 1980. - Verdal 1980. - 5 b
-- Verdal historielags skrifter 61 : Årbok 2020 / Verdal historielags årbokredaksjon. 2020 - 255 s
-- Verdal historielags skrifter 62 : Årbok 2021 / Verdal historielags årbokredaksjon. 2021. - 255 s
-- Verdal historielag's skrifter 6 : årbok 1981. - Verdal 1981. - 6 b
-- Verdal historielag's skrifter 7 : utvalg frå Helgådalsnytt gjennom 10 år. - Verdal 1982. - 7 b
-- Verdal historielag's skrifter 8 : årbok 1982. - Verdal 1982. - 8 b
-- Verdal historielag's skrifter 9 : årbok 1983. - Verdal 1983. - 9 b
-- Verdal historielag : årbok for 1977. - Theim, 1977. - 8.org. b
-- Vers på Inderøymål : Eynni Idri 1989.. / Fossum, Lorns - Steinkjer, 1989. - 66s
-- Årbok 1990 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 1990. - 136 s
-- Årbok 1991 : Levanger hisltorielag / Levanger Historielag, 1991. - 142 s
-- Årbok 1992 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 1992. - 168 s
-- Årbok 1996 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 1996. - 128 s
-- Årbok 1997 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 1997. - 128 s
-- Årbok 1998 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 1998. - 144 s. kart., fig
-- Årbok 2001 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 2001. - 179 s
-- Årbok 2002 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 2002. - 192 s
-- Årbok 2003 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 2003. - 224 s
-- Årbok 2004 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 2004. - 224 s
-- Årbok 2006 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 2006. - 240 s
-- Årbok 2010 : 33. årgang / Knut Rygh, Eina Solberg Hermann, Johannes Brandtzæg. - Steinkjer 2010. - 33.årg b
-- Årbok 2010 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 2010. - 240 s
-- Årbok 2011 / Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. - 165. årg.. - Oslo : : Foreningen,, 2011. - 237 s. :
-- Årbok 2012 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 2012. - 207 s. kart
-- Årbok 2014 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 2014. - 208 s. kart
-- Årbok 2016 / Levanger Historielag ; skriftstyre: Randi Berget - [Levanger] : 2016 - 208 s
-- Årbok 2017. - 40. årg.. - [Sparbu] : Historielaget, 2017. - 116 s
-- Årbok 2017 / Levanger Historielag ; skriftstyre: Randi Berget - 2017 - 208 s
-- Årbok 2018. - 41. årg.. - [Sparbu] : Historielaget, 2018. - 120 s. - Sparbu historielag
-- Årbok 2018 / Levanger Historielag ; skriftstyre: Randi Berget - 2018 - 208 s
-- Årbok 2019. - 41. årg.. - [Sparbu] : Historielaget, 2019. - 120 s. - Sparbu historielag
-- Årbok 2019 / Levanger Historielag ; 2019 - 208 s. :
-- Årbok for Mosvik 2020 - Vinje bruk i 200 år : / Mosvik museum og historielag 184 s. :, noen fargebilder
-- Årbok for Mosvik 2021 : 35. årgang Mosvik museums- og historielag, 2021. - 154 s
-- Årbok for Mosvik historielag 2012. - 26. årgang. - Mosvik : Mosvik historielag, 2012. - 96 s
-- Årbok for Mosvik historielag 2013. - 27. årgang. - Mosvik : Mosvik historielag, 2013. - 101 s
-- Årbok for Mosvik historielag 2013. - 27. årgang. - Mosvik : Mosvik historielag, 2013. - 101 s
-- Årbok for Mosvik historielag 2014. - 28. årgang. - Mosvik : Mosvik historielag, 2014. - 118 s
-- Årbok for Mosvik historielag 2015. - 29. årgang. - Mosvik : Mosvik historielag, 2015. - 112 s
-- Årbok for Mosvik historielag 2016. - 30. årgang. - Mosvik : Mosvik historielag, 2016. - 121 s
-- Årbok for Mosvik historielag 2017. - 31. årgang. - Mosvik : Mosvik historielag, 2017. - 110 s
-- Årbok for Mosvik historielag 2018. - 32. årgang. - Mosvik : Mosvik historielag, 2018. - 142 s
-- Årbok for Mosvik historielag 2019. - 33. årgang. - Mosvik : Mosvik museums- og historielag, 2019. - 176 s
-- Årbok for Mosvik historielag, årgang 1-4, f.o.m 1985/86 t.o.m 1989/90
-- Årbok for Mosvik historielag, årgang 6-25 f.o.m 1991/92 t.o.m. 2011
-- Årbok for Namdalen. 1966. - 126 s
-- Årbok for Trøndelag - Trønderlaget, 1980. - Årg.14 b
-- Årbok for Trøndelag - Trønderlaget, 1981. - Årg.15 b
-- Årbok for Trøndelag - Trønderlaget, f.o.m. 1967 t.o.m. 1978 - 12 årganger
-- Årsskrift 1985 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 1985. - 123 s
-- Årsskrift 1986 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 1986. - 127 s
-- Årsskrift 1988 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 1988. - 127 s
-- Årsskrift 1989 : Levanger historielag / Levanger Historielag, 1989. - 127 s
-- Årsskrift 2016 Beitstaden historielag / Nr. 37. - Steinkjer : Eget, 2017. - 152 s. : illC - Kirkelig kildemateriale (kirkebøker)

-- Hustad sogn : kirkebøker : ektevigde 1881-1898 : døde 1881-1891. - ; (blå ringperm) Kopier i blå perm
-- Hustad sogn : kirkebøker : fødte 1881-1899 : konfirmerte 1882-1900. - ; (sort ringperm) Kopier i sort perm
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Hustad (Sandvollan) sogn : 1881-1911 ; serie 732C02 -kort 1-4- 4 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Hustad (Sandvollan) sogn : serie 732C01 -kort 1-6. - 6 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Inderøy sogn (Sakshaug) : Serie 730C06 -Kort 1-4. - 4 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Røra sogn : 1911-1935 ; serie 731C03 -kort 1-5. - 5 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Sakshaug/Inderøy sogn : 1898-1924 ; serie 730C05 -Kort 1-11- 11 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Sakshaug sogn : 1880-1897 ; serie 730C04 -Kort 1-9- 9 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Salberg/Røra sogn: 1875-1911 : serie 731C02 -kort 1-5- 55 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Salberg (Røra) sogn : 1816-1874 ; serie 731C01 -kort 1-8.- 8 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Saxhaug sogn : 1816-1849 ; Serie 730C01 -Kort 1-11.- 11 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Saxhaug sogn : 1872-1879 ; serie 730C03 - Kort 1-4.- 4 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok Saxhaug sogn : 1850-1871 ; Serie 730C02 -Kort 1-6.- 6 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: minesterialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn : 1840-1854 ; serie 730A07 - Kort 1-14.- 14 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: døde 1735-1802 / IMHL - Inderøy, 2002. - 227 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1733-1762 / IMHL - Inderøy, 2002. - 231 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1762-1785 / IMHL - Inderøy, 2002. - 177 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1785-1802 / IMHL - Inderøy, 2002. - 145 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1802-1822 / IMHL - Inderøy, 2005. - 235 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1822-1839 / IMHL - Inderøy, 2005. - 289 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1840-1854 / IMHL - Inderøy, 2005. - 280 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1855-1865 / IMHL - Inderøy, 2005. - 236 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1866-1878 / IMHL - Inderøy, 2005. - 286 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok - konfirmasjon 1774-1810 / IMHL - Inderøy, 2001. - 89 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1774-1816 / IMHL - Inderøy, 2012. - 150 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1817-1839 / IMHL - Inderøy, 2012. - 190 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1840-1854 / IMHL - Inderøy, 2012. - 159 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1855-1865 / IMHL - Inderøy, 2012. - 120 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1866-1878 / IMHL - Inderøy, 2012. - 158 s
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: viede 1741-1802 / IMHL - Inderøy, 2002. - 186 s
-- Inderøy prestegjeld : ministerialbok for Sakshaug/Inderøy sogn : 1879-1914: serie 730A10 - Kort 1-19.- 19 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Salberg/Røra sogn : 1879-1918 ; serie 731A01 -kort 1-6.- 6 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg, Hustad og Verran sogn : 1733-1764 ; serie 730A01 - Kort 1-6:- 7 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg, Hustad og Verran sogn : 1762-1802 ; serie 730A02 - Kort 1-7- 7 microfichekort
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn : 1802-1816 ; serie 730A03 - Kort 1-3.- 3 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn : 1816-1821 (1822) ; serie 730A04 - Kort 1-7.- 7 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn : 1830-1839 ; serie 730A06 - Kort 1-10.- 10 mikrofichekort
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn : 1866-1878 ; serie 730A09 - Kort 1-9. - 9 mikrofichekort
-- Inderøy sogn : kirkebøker : døde 1880-1897. - ; Kopier i grønn perm (grønn ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : døpte 1855-1866. - ; Kopier i stor perm (stor ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : døpte 1863-1868 : døpte 1873-1878 : døpte 1883 og 1892. - ; Kopier i stor perm (stor ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : Ektevigde 1898-1923. - ; Kopier i blå perm (blå ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : fødte 1880-1884 : dødfødte 1880-1901. - ; Kopier i rød perm (rød ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : fødte 1885-1889 : fødte 1898-1924. - ; Kopier i sort perm (sort ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : konfirmerte 1870-1878 : konfirmerte 1889-1910. - ; Kopier i stor perm (stor ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : konfirmerte 1880, 1889-1923. - ; Kopier i sort perm (sort ringperm)
-- Prestens manntall: oversikt over fødte, døde og bortreiste 1665 : Inderøy prestegjeld - Inderøy, 2011. - 3 kopier - Inderøy Samlekassett 15D - Sivilt kildemateriale (folketellinger, jordebøker, skattemanntall osv)

-- Amerikaemigranter fra Inderøy prestegjeld ca 1850 - 1915. : Alfabetisk register på emigranters fornavn. / Henry Mære. - Sparbu, 1999
-- Aslak Bolts jordebok. - Oslo : Riksarkivet, 1997. - 563s
-- "Een kort Beschrifvelse over Schongens Præstegield" : 1744. / Helsinge, Hans Jørgen - Samlekassett F S.l., 1953. - 31 s
-- Efterretning om Inderøens Fogderie Særprent av Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1949. - St.kjer, 1950. - 86s
-- Emigranter fra Inderøy til USA og Canada i tidsrommet ca. 1880 - 1925 : kopier av lister i perm. - lister i rød ringperm
-- Farvel, Inderøy : : fortellinger om inderøyninger som utvandret til Amerika 1857-1930. - 2019. - 291 sider - Inderøy Emigrantlister 304.8 UDD
-- Folke- og boligtelling 1980 1723 Mosvik : folke- og boligtelling 1. november 1980 / Statistisk sentralbyrå. - Kongsvinger , 1982. - 94 s
-- Folke- og boligtelling 1990 : 17 Nord-Trøndelag. - Oslo : Statistisk sentralbyrå, 1992. - 45 s
-- Folke- og boligtelling 2001 : Kommunehefte : 1729 Inderøy. - Oslo : Statistisk sentralbyrå, 2003. - 58 s. : tab.
-- Folketeljinga 1891 Sparbu : Mære og Henning sokn. - Steinkj., 1985. - 109 s
-- Folketelling 1801 for Lexvig. - Steinkj., 1990?. - 37 s
-- Folketelling 1865 Inderøy : Hustad og Salberg sogn, samt strandstedet Strømmen, Inderøy. b.1 / Nedskrevet i 1973 av Henry Mære. 1973. - 1 hefte
-- Folketelling 1865 Inderøy : Sakshaug sogn I. b.1 / Nedskrevet i 1974 av Henry Mære. 1974. - 1 hefte
-- Folketelling 1865 Inderøy : Sakshaug sogn II. b.2 / Nedskrevet i 1974 av Henry Mære. 1974. - 1 hefte
-- Folketelling 1865 Mosvik. 198-?. - 61 s
-- Folketelling 1875 for Malmoe, Solberg og Ås sogn i Beitstaden sognekall. 1982. - 95 s
-- Folketelling 1891 for Egge herred. 197-?. - 81 s
-- Folketellinga 1865 for Grong og Harran. - Grong, 1982. - 47 s
-- Folketellingen 3.12. 1900 for 1723 Mosviken - Verran. - Sandnessjøen : Teleslekt, 1995. - 140 s
-- Folketellinger fra Steinkjer, Ytterøy, Verran og Stod : ringperm med kopier av folketellinger. - - rød ringperm nr 2
-- Folketelling i Mosvik 1801, og Kirkebøker fra 1817 - 1904. 197-?. - 1 ringperm - (orange ringperm)
-- Folketelling/manntall fra 1810. : Inderøy prestegjeld, papirkopier 2 eks.. - Inderøy, 2011. - 13 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Fortegnelse over matrikulerede eiendomme og deres skyld den 30te juni 1891 i Inderøen fogderi 1887?
-- Grunnlag for skatteutskriving fra 1703 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - 40 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Gårdsbygsel Inderøy fogderi - del 1 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Kopier av gårdsbygsel for Inderøy, 1611 - 1645 Hvit ringperm 7
-- Gårdsbygsel Inderøy fogderi - del 2 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Kopier av gårdsbygsel for Inderøy, 1645 - 1673 Hvit ringperm 8
-- Hospitalets jordebok år 1643 : seprent av Nord-Trøndelag historielag si årbok 1955 / Samlekassett F - Steinkjer. - [11 s.]
-- Håndverkere (skreddere, skomakere og smeder) fra 1783 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - 1 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Inderøens jordebok. - Tro : 3 Knights Ltd, 1983. - 137s
-- Inderøy Herred : folketelling for 1900 bok, 1. - Inderøy, - 160 s
-- Inderøy Herred : folketelling for 1900, bok 2. - Inderøy, - s. 162-298
-- Inderøy Herred : folketelling for 1900, bok 3. - Inderøy, - s. 300-426
-- Inderøy: Manntall 1701 - 1724 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 13
-- Inderøy: Manntall 1727 - 1810 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 14
-- Inderøy: Manntall, matrikler m.m. 1610 - 1624 ; Leding 1590-årene / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 9
-- Inderøy: Manntall, matrikler m.m. 1625 - 1666 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 10
-- Inderøy: Manntall, matrikler m.m. 1668 - 1683 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 11
-- Inderøy: Matrikler m.m. 1690 - 1698 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 12
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1865. - Inderøy, ?
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1875: jordbruk / IMHL - Inderøy, 2002. - 94 s
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1875: personer / IMHL - Inderøy, 2001. - 271 s
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1891. - Inderøy, 1996. - 182s
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1900. - Inderøy, - 276 s
-- Inderøy sogn: Folketelling for 1801. - Sl, 1801. - ; Datautskrifter i grønn perm
-- Inderøy : topografisk-arkeologisk registrering 1973-74 gnr.1-127. - Tr.heim, 1976. - 1 b.. - (Funn og fornminner i Nord-Trøndelag ; 5)
-- Inderøy : topografisk-arkeologisk registrering 1973-74 gnr. 128-222. - Tr.heim, 1976. - 2 b.. - (Funn og fornminner i Nord-Trøndelag ; 5)
-- Jordebok for Nordmøre futedøme. - Tr.heim, 1971. - 201s
-- Jordebok for Romsdalen futedøme. - Tr.heim, 1969. - 127s
-- Jordebok for Stjørdal fogderi og Verdal fogderi. - Theim : Steinkjer bokhandel, 1980. - 152s
-- Koppskatten for 1645: fullgårdsmenn, halvgårdsmenn, husmenn : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - 26 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Krigsskadeoppgjøret etter general Armfeldts soldater 1718-19 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Matrikkel fra 1668 over alt jordegods. 1. og 2. del : Inderøy prestegjeld, papirkopier del 1: 13 kopier ; del 2: 40 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Matrikkel fra 1690, 1691, 1692, 1696, 1698 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - kopier - Inderøy Samlekassett 14
-- Matrikkel over krongods fra 1727 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - 6 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Matrikkel over krongods fra 1753 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - 6 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Norges matrikel : Matrikulerende eiendomme og deres skyld den 1. april 1907 i Inderøen herred of Inderøen sorenskriveri, Nordre. - Kr.ania : Stenersen, 1907
-- Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567. VI. Reknesk.bøker for T.hei m ... Utgj.av. - Oslo, 1939. - 355s
-- Odelsskattemanntall for 1617 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - 7 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Odelsskattemanntall for 1624 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - 10 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Skoskatt fra 1711 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - 12 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Soldatlegdene 1680 : Inderøy prestegjeld, papirkopier. - Inderøy, 2011. - 6 kopier - Inderøy Samlekassett 15
-- Strinde Jordebog. Selleboes Jordebog. - Tr.heim : Brun, 1977. - 117sE - Slektsoversikter og gårdshistorie

-- A.I. Høyem, hans ætt og etterslekt / av A.M. Magerøy. - [S.l.] : A.M. Magerøy, 1947. - 68 s. port
-- Andrew Lawrenceson Smith. Samlekassett 2 - 71 s
-- Bartnes Øvre i Beitstad : gårds- og ættehistorie fra 1559. / Brækken, Kristoffer - Steinkj., 1959. - 133 s
-- Berg-slekta : fra Sølet på Inderøy / Sigrun Marie Kjelvik. - Inderøy, 2006. - 68 s
-- Bosnes Vestre : Gårdsnr. 129 i Inderøy : Litt om gård og folk i anledning slektstreffet 8. august 1998.. / Ingul, Kristian - Inderøy, 1998
-- Brekken gård i Beitstad : gårds- og ættehistorie. / Brækken, Kristoffer - Steinkj., 1956. - 115 s
-- Christofferslekta på Råde, og slekter fra Røra og Ytterøy : bilag til forfatterens slektsavle nr. 8 / nedtegnet av John Aasum. - Samlekassett 2B
-- Christofferslekta på Råde, og slekter fra Røra og Ytterøy : bilag til forfatterens slektsavle nr. 8 / nedtegnet av John Aasum. (Samlekassett 2B)
-- Den Thaulowske Families Slægtregister i de siste 200 aar med 2 An hang. BIO. / Juell, Fr. Otto - Samlekassett 2 Moss, 1876. - 27s
-- Diverse gårder på Inderøy / nedtegnet av Haakon Kvam. - Samlekassett 2B [S.l.]. - 27 s. : håndskrevet materiale
-- Ei grend og folket der : Brørsgrenda, Namdalseid. / Brørs, Sturla - Levanger : Eget, 1964
-- En oversikt over slekta til Gjertrud Olsdatter Meistad og Mortinus Svendsen, Krogs, Stornesplass. / Garberg, Birger - Samlekassett 2 - Sl, 1989. - 74s
-- En slekt med djupe røtter og mange grener. / Gjørv, Asmund - Steinkj., 1985. - 40 s
-- Erik Bol - the preface and introduction / oversatt til engelsk av Paul Anton Letnes - Plastmappe, 12 s
-- Erik Fredriksen Bøl, og folket etter han : bind 1. - Tr.heim, 1990. - 1 b
-- Erik Fredriksen Bøl, og folket etter han : bind 2. - Tr.heim, 1990. - 2 b
-- Etterkommere av Hans Olsen Stubbe og Caroline Pedersdatter Heierås. / Visth, Øystein - Levanger : Eget, 2010. - 171 s
-- Etterslekten til husmann Ole Jørginus Olsen.. / Haugen, Torbjørn - Samlekassett 2B - St.kjer, 1981
-- Farbu-slekta. - Levanger : Verdal boktrykkeri, 1989. / Stokkan, Leif - 190s
-- Finvold-slekta. - Namssk. , 1985. - 432 s. - Mellingen, Thorleif
-- Fra vogge til grav : slektskrønike for slekter fra Mosvik og Verran - Samlet og redigert av Mentz A. Fredly. - Framverran : Eget, 2000. - 76 + 16 + 26 +12 s
-- Fra vogge til grav : slektskrønike for slekter fra Mosvik og Verran : Selsethslekten hefte nr. VII / Samlet og redigert av Mentz A. Fredly - 92+ 34 s
-- Fra vogge til grav : slektskrønike for slekter fra Mosvik og Verran : slekten etter Raphael Olsen Thuun. hefte nr. VI / Samlet og redigert av Mentz A. Fredly. 92+ 34 s
-- Fra vogge til grav : slektskrønike for slekter fra Mosvik og Verran : Solbergslekten. hefte nr. V / Samlet og redigert av Mentz A. Fredly. 92+ 34 s
-- Gammelt atett. : Om nedlagte og frikjøpte husmannsplasser på Framverran.. / Fredly, Mentz A. - Mosvik, 1993. - 259s
-- Gammelt og nytt fra sul, og litt om Karlgarden og slekten Karlgård.. / Karlgård, Bernt - Verdal, 1960. - 109s
-- Garden Kjesbu i Inderøy. / Nossum, Ragnvald - Orkanger : Orkla-trykk, 1972. - 78s
-- Garden Sætran og folka der frå 1559 og til 1992.. / Gran, Olga Kristine - Inderøy, 1991
-- Gards- og slektshistorie for Sakshaug Nordre, Inderøy. / Sakshaug, Anne - Sakshaug : Eget, 1997. - 102s
-- Greiner av militærætta Brun i Innherad. Særprent av årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1962. / samla og ordna av Andreas Ystad. Samlekassett G - St.kjer, 1964. - 32 s
-- Greiner av Stabel-Hiermind og Wittrup-ættene. / Ystad, Andreas - Sl, 1967/68. Samlekassett 2 - 127s. : Særtrykk av Nord-Trøndelag Historielags årbok for 1967/68
-- Gaarden Rostad og Richter-Familien / Trøndelagen, lørdag 3. februar 1906 - Tolvte billednumer".. - 1 kopi - Inderøy Samlekassett ROSTAD
-- Gårdshistorie : samtale med Ivar Snerting / Hans Snerting/Nils Erik Ystgård/historielaget. - Inderøy, 2010. - 1 cd (ca 65 min.)
-- Gårds- og ættehistorie for gårdene Stamnes og Granhus i Beitst ad : 1622-1958. / Brækken, Kristoffer - Steinkj., 1958. - 73 s
-- Gårds- og ættehistorie for Kvitvang i Sparbu : 300 år. / Brækken, Kristoffer - Steinkj., 1959. - 45 s
-- Haugen, Torbjørn - Etterslekten til husmann Ole Jørginus Olsen.. - St.kjer, 1981. - (Samlekassett 2B)
-- Historia om Vatn : ein gard ved Granavatnet / Ola Vatn. - [Inderøy] : Eget, 1999. - 29 s
-- Historien om - og slekten etter John Christensen (Jo Ringstad) / Samlet og redigert av Mentz A. Fredly. 2000. - 30+12 s
-- Inderøy: arbeidsperm / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 15
-- Inderøy : diverse gårder : Ein oversikt utarbeidd av Håkon Kvam. - Inderøy, 19?
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder A - K / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 1
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder L - S / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 2
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder Røra / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 4
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder Sandvollan / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 5
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder T - Å / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 3
-- Inderøy: skifter gårder etc. / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Hvit ringperm 6
-- Inderøyslekter : ringperm med forskjellige slektsdokument. rød ringperm nr 1 - 1 ringperm
-- Inderøyslekter : ringperm med forskjellige slektsdokument. - 1 (Rød ringperm nr 1)
-- Inderøyslekter : Torefolket fra Skelvanplass : Husmann Tore Olsen Skjelvans etterkommere. Samlekassett 2B - Inderøy, 19?
-- Inderøy: Vikanfolket fra Sandvollan : Ei grein av Jørstadslekta. Samlekassett 2B - Inderøy, 19?
-- Innherradsbonden Jens Olsson Lunde (Lunnan). : Mannen, gården og Lunnan-ætta.. - Verdal, 1964?. Samlekassett 2 - 30s
-- Joen Jensen og Anna Arentsdatters etterkommere fra småbruket Nylandet på Sandvollan i Inderøy kommune / Svein Sakarias Aalberg. - 191 s
-- Jorda og folket : grenda ved Holmfetbuk[t]a innerst i Beitstadfjorden gjennom 1500 år. - Steinkjer : Kolbjørn Almlid, 2020. - 307 s
-- Kjeldseth-ætta Særprent av Nord-Trøndelag historielags årbok 1963/64.. / Ystad, Andreas - St.kjer, 1964. - 29s
-- Kjente forfedre til capitaine des Armes Ole Schavland frå Snåsa. Samlekassett F / Skavlan, Gunnar 1956. - 10 s
-- Kvams-ætta / nedtegnet av Haakon Kvam. Samlekassett 2 - Håndskrevet original
-- Kvistad to Questad : our Norwegian-American heritage / Compiled and written by Kevin Questad. 2012. - 396 s
-- Kvistad-ætta : Ni slektsledd gjennom 300 år 1690 - 1996. / Lilleeng, Hellfrid - Tr.heim, 1996. - 75s
-- Langfjæran 100 år / Jarle Langfjæran ; Foto: Egil Langfjæran ; Redigering: Rune Langfjæran og Anders Langfjæran. - Mosvik, 2013. - 98 s
-- Lars Paulsen Lillefolden og hustru Marit Nilsdtr. Ulven / samlet av Asbjørn Olavson Smedvik. - Samlekassett 2 [Namsos], [1987]
-- Min kinesiske morfar : litt om etterslekta til Peder Einarsen Andset (1771-1860) og ei samling gamle brev / Signe Heggset. 2021. - 176 s
-- Mo gård i Levanger / Av Leif Halse. - Verdal boktrykkeri, u.å.. - 72 s
-- Namdals-slekter : Spillum-Strandslekten 1665-1935. - Namsos , 1966. - 357 s. - Mørkved, Arne
-- Navneregister for slekta etter Erik Fredriksen Bøl. - Inderøy : IMHL [2001]. - 179 s
-- Noen etterkommere fra Verstad store (Sørengården) i Inderøy kommune / Svein sakarias Aalberg. - Steinkjer , 2015. - 121 s. ; register s. 103-121
-- Nogle oplysninger om Kvistad-folket. / Refsaas, Jørgen - Samlekassett 2 Sl, 1912. - : Kopier
-- Notater om Ørnfeldtslekta : særtrykk av Nord-Trøndelag historelags årbok 1960 / John Aasum. - Steinkjer : , 1962. - 12 s
-- Otte Jonsen Jørstad og hustru Elen Paulsdatters etterkommere / Samlet av Asbjørn Olavson Smevik. Samlekassett 2 [1987]. - 5 s
-- Oxaalslekta fra Inderøy samt Juleslekta. / Ulven, Johannes T. - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1982. - 217s
-- Roel-Sviom. Del 1.. / Mære, Henry - Sparbu, 1974. - 44s
-- Roel-Sviom. Del 2.. / Mære, Henry - Sparbu, 1993. - 105s
-- Sandmoætta : en ættetavle fra Overhalla / [nedtegnet av Haakon Kvam?]. - Samlekassett 7 - Håndskrevne originaler
-- Sandstad. Samlekassett 2 - 37 s
-- Slekta etter Albrigt Lænn og Pauline Schiefloe. / Rennan, Jarle Einar - Verdal, 1996. - 206s
-- Slekta etter Jørgen Jørgensen Gran og Maren Einarsdatter / Roy H. Rennan. - Inderøy, 2018. - 640 s
-- Slekten Bagge : Dansk biografisk leksikon. Samlekassett 2 - 10s
-- Slekten Bosness / Karl Over-Rein. - Oslo : Tyren, 2005. - 242 s
-- Slekten etter Reidar Johnsen Kvam / Samlet og redigert av Mentz A. Fredly. - Framverran : Eget, 2000. - 19+7 s
-- Slekten etter Sivert Olsen Revdal : Revdalslekten / Samlet og redigert av Mentz A. Fredly. - Framverran : Eget, 2000. - 78+30 s
-- Slekten etter Tørres Pedersen Grande : Øvre Grande / Samlet og redigert av Mentz A. Fredly. - Framverran : Eget, 2000. - 77 s.; 13 s
-- Slekt fra Kvitvangsvågen. 1.. / Mære, Henry - Sparbu, 1992. - 79s
-- Slekt fra Kvitvangsvågen. 3.. / Mære, Henry - Sparbu, 1991. - 61s
-- Slektsbeskrivelse : nedre Berg ætten. Samlekassett 2 - Levanger : Nordre Trondhjems Amtstidende, 1935. - Kopier
-- Slektsbok : Samson-ætta, Bersvein-ætta, Steffen-ætta ; Tillegg: Barndomsnimmer / Trondheim, 1971. - 108 s
-- Stamtavle over slægten Horneman.. / Horneman, Christian - Tr.heim : Waldemar Jansens Bogtrykkeri, 1908. - 23s
-- Stamtavle over slægten Richter. BIO. / Richter, Gurine - Samlekassett 2 Bergen, 1910. - 55s
-- Stavran i Inderøy : norske ættegårder. Samlekassett 2B - 1 ark
-- The family from Nedre Sem, Sparbu 1748 - 2002 / Gilmore J. Sem. - Minnesota, 2003. - 1162 s
-- Tronstad-slekta fra Inderøy / Per Odd Tronstad. - Inderøy, 2007. - 171 s. ; register fra s.149- kart
-- Tverås-slekta : 1701-1959. / Vada, Karl K. - Steinkj., 1959. - 48 s
-- Vist-ætta : med utgangspunkt Holde i Sparbu 1620 / Tor-Odd Vist. - [S.l.] 2005. - 590 s
-- Vist-ætta : Opprinneleg frå Holde i Sparbu.. - St.kjer, 1969. - 72s
-- Ætlingar etter Elisabet og Mads frå Lesbetheima / Oddny Stavran. 1994. - 35 s
-- Ættetavle for slekten Kynberget - Rygh fra Åmot, Elverum og Sparbu. - Trondheim., 1987. - 48s
-- Ættetavle / lærer Ola Kristoffersen (Jule). Samlekassett 2 - [S.l.]. - Håndskrevet original
-- Ættetavle over John Johnsens ætt eller Josagætta 1760-1953. / Vannebo, Ole S. - Steinkj., 1953. - 68 s
-- Ættetavlor fraa Innherad. / Ystad, Andreas - Kristiania, 1911. - 107 s
-- Øver-Hjulstad i Inderøy : Garden og ætta. - Oslo, 1960. - 49s
-- Øystre Opdahlsætta 1681-1959. / Vannebo, Ole S - Verdal, 1959. - 24 sF - Oppvekstskildringer og dagligliv

-- Anne Kathrines ungdom : hverdagsbilleder fra 1830-40-aarene. / Løken, Haakon - Sl : Aschehoug, 1910. - 228s
-- Bare "litl-guten" overlevde : en sann fortelling om en emigrantfamilie. / Sjevelås, Ludvig - S.l. : 1984. - 166 s
-- Bestefar fortel. / Slapgard, Bjarne - Theim, 1978. - 84s
-- Brennevinet satte fart i potetdyrkingen i Norge / påbud i 1816 om å drive heimebrenning - samlekassett 7 1957. - Avisutklipp
-- Brev fra Laura til Jakob : skrevet i perioden 1903 til 1905 / samlet av Eva Dahl og Joakim Dahl Langfjæran. - 112 s. - Inderøy Diverse 808.86 DAH
-- Bygdeutstillinga for Inderøy, Røra og Sandvollan : 13. og 14. august 1955. - Verdal trykkeri, 1955. - 30 s. (kopi av hefte) Inderøy Samlekassett 16
-- Dagbok frå eit opphald i Norge i åra 1834, 1835 og 1836 / Laing, Samuel - nyutg utg.. - Melhus : Snøfugl, 1997. - 307s
-- Dagliglivet : intervju med Oddny Stavran, Helga Madsen og Agnes Solberg / Tor Yngve Nyborg/historielaget. - Inderøy, 2010. - 1 cd (ca 10 min.)
-- Da svelteforing av kyr ble premiert i Trøndelag : interessante trekk fra husdyrbruket i "gode" gamle dager. - samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Det Norske Videnskaps-Akademi 150 år (1857-2007) : kjærlighetshistorien bak Akademiets hus. - 40 s. Braastad, Henrik Akeleye ; kopier - Samlekassett ROSTAD
-- Doktera på Inderøy / Kopi av artikkel fra Adresseaveisen, 15.11.1969. - 1 s. - Inderøy Samlekassett 3
-- Drukningsulykke ved Straumen : den 40-årige Johan Johnsen frå Finnmark omkom under fiske - 1 artikkelkopi - Inderøy Samlekassett 16
-- Fattig barndom : Liv Thoresen forteller. / Holmlimo, Jon - Steinkjer : Foreningen Gamle Steinkjer, 2003. - 54 s
-- For, fe og melkestell i eldre tid. / Dybdahl, Audun - Arbeidsmåter og redskaper i Steinkjer-regionen.. - Steinkjer : Steinkjer museum, 1985. - 84s
-- Fra Fjordnes til Sjøvinn : billeder og minder fra 1870-aarene. / Løken, Haakon - Sl, 1912. - 232s
-- Fra vattseng til Paris. / Wolan, Liv - Gjøvik : Gjøvik trykkeri, 1998. - 149s
-- Gamaltids livekaar aat bondefolk i Inntrøndelagen fraa 1800-1850 I.. / Waggen, Lars - Svorkmo, 1908. - 48 s. Samlekassett 7
-- Gamle dager. Minner fra Utøy. Del II : samtale med Ingvald Jystad / Hans Jystad/historielaget. - Inderøy, 2019. - 1 cd (ca 60 min.)
-- Gamle dager. Minner fra Utøy. Del. I : samtale med Ingvald Jystad / Hans Jystad/historielaget. - Inderøy, 2019. - 1 cd (ca 60 min.)
-- Gamle ord og uttrykk fra Mosvik : en dialektsamling utgitt av Mosvik historielag 2015. - 74 s. - Inderøy Diverse 439.827 GAM
-- Gamle Straumen ; del 1 (CD 1) og del 2 (CD 2) : intervju med Willy Sundfær og Per Saxhaug 2014. - 2 cd-plater (del 1 53 min. og del 2 11 min.)
-- Gerhard Schøning Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestæt Kongens bekostning .... - Trondheim, 1910. - 2 b
-- Glimt fra oppveksten på Straumen, Inderøy i 1930- og 1940-åra / Einar Sundnes. - Bodø : Design trykk, 2008. - 71 s
-- Heimen : Lokal og regional historie. - Theim : Universitetsforlaget, 2014. - Løpende b
-- Hestøya : Vår barndomsøy [ved] Leif, Eivind, Aud og Målfrid Floan / Samlet og tilrettelagt av Aud Floan Steinvik. [2004]. - 123 s. kart
-- Husmennene i Egge : noen trekk av husmennenes historie i Egge. / Benum, Aksel - Steinkj. : Steinkjer Trykkeri, 1945. - 130 s
-- I fjelli : minner og meninger fra et langt liv i Snåsafjella / Oddvar Åsvoll. - Steinkjer : Embla, 2010. - 289 s
-- Kokebok for almindelige husholdninger / Olaug Løken. - 6. omarb. og økede utg.. 1932. - 328 s
-- Landsens liv : billeder fra 1850-60-aarene. / Løken, Haakon - Sl, 1911. - 240s
-- Lorns Fossum [Videogram] : portrett-intervju fra 1983 / produsent Helge Kjenstad. - Inderøy, 1983. - 1 videokassett, (VHS) (50 min)
-- Mangt eg minnes om ei tid som var. / Leirfall, Jon - Oslo : Samlaget, 1973. - 126s
-- Mennesker man ikke glemmer : kopi av artikler i "Urd". - , 1923. - 6 s ( 3 kopier) - Inderøy Samlekassett 3
-- Mennesker man ikke glemmer : kopi av artikler i "Urd". - , 1923. - 8 s. (kopier) - Inderøy Samlekassett Rostad
-- Minner frå eit liv / Johanna Marie Stavdahl. - Sandnes : Publica, 2011. - 144 s
-- Minner : samtale med Karoline Hegaas / Ole Solberg/historielaget. - Inderøy, 1953. - 1 cd (ca 20 min.)
-- Oddny Stavran [Videogram] : i samtale med Åse Bardal ; et intervjuportrett [Inderøy], 1999. - 1 DVD (ca 50 min.) + Filmen har litt dårlig lyd
-- Oksfot på stutaket : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1947 / Av gardbrukar Sam. Fossland - [1947]. Samlekassett F - 11 s
-- Om levekår og arbeid på Namdalseid i 1850-70-åra : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1965 / Ivar Næs. Samlekassett G - 37 s
-- Rolsboka : ei dagbok frå 1784-1905 frå garden Øver Rol på Inderøy - Samlekassett 2B - Kopier i mappa
-- Små skildringer av folk paa Inderøen fra 1860-70-80-aarene : kopi av artikler i "Urd". - , 1918. - 1 s. - Inderøy Samlekassett 3
-- Små skildringer av folk paa Inderøen fra 1860-70-80-aarene : kopi av artikler i "Urd". - , 1918. - 2 s. - Inderøy Samlekassett 3
-- Smaa skildringer av folk på Inderøen fra 1860-70-80-aarene : kopi av artikler i "Urd". - , 1918. - 3 s. - Inderøy Samlekassett 3
-- Små skildringer av folk paa Inderøen fra 1860-70-80-aarene : kopi av artikler i "Urd". - , 1918. - 4 s. - Inderøy Samlekassett 3
-- Små skildringer av folk paa Inderøen fra 1860-70-80-aarene : kopi av artikler i "Urd". - , 1923. - 2 s. - Inderøy Samlekassett 3
-- Steinkjer i mine guttedager / apoteker Andr. Jakobsen. - 30 s
-- Stormaskina : frå bygdelivet i gammeltida. / Leirfall, Jon - Oslo : Samlaget, 1970. - 131s
-- Svein Kvistad: Inderøy-samfunnet for 150 år siden
-- Urolige tider : Billeder og minner fra ungdoms- og studentertiden 1875-1881.. / Løken, Haakon - Kr.ania : Aschehoug, 1923
-- Utkantkvinne : tolv kvinnehistorier frå Nord-Trøndelag / Liv Marit Idsø ; Renate G. Brønstad. - Steinkjer : Embla, 2017. - 180 s
-- Året 1779 var som det vi har opplevd i år - men så kom 5 frostår / Olav Jønnum, samlekassett 7- [S.l.] : Trønder-avisa, - AvisutklippG - Politikk, samfunnsliv, politi- og militærvesen

-- Aetat i hundre- år / Annar Valskraa ; ansvarlig redaktør: Jostein Solberg: Aetat i Nord-Trøndelag, 2004. - 128 s. (noen kol.)
-- Aldersheim på Straumen : En epoke på 80 år : 1918 - 1998. / Røli, Marit Gullberg - Inderøy : Alstad trykkeri, 1998. - 95s
-- Arbeidsliv i Trøndelag. - Trondheim : Tapir akademisk forl., cop. 2007. - 160 s. : hovedsakelig ill.. - (Tilbakeblikk)
-- Armfeldt og Karolinernes innfall i Trøndelag 1718. - Stjørdal 1984. - 60 s. kart - Korstad, Reidar
-- Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718-1719 : särtryck av fälttåget, dag för dag / Svante Hedin. - Østersund, 2000. - 78 s. + 1 foldet kart i lomme
-- Assimilering og motstand : norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag 2015. - 146 s. . - Inderøy Samlekassett 1
-- Bondeklager fra Innherred til Bjelke-kommisjonen 1632 : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1951 / Steinkjer, 1952. - 41 s. Samlekassett F
-- Brannstiftersaken fra Røra for retten i Trondheim : fra Adresseavisen, 21. juni 1955. - 1 s. - Inderøy Samlekassett 4
-- Da Nord-Trøndelag ble til : av tre fogderier å skape et amt / av Hans-Magnus Ystgaard. - [Steinkjer] : Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 2004. - 22 s. (noen kol.)
-- De siste karolinere / Kjell Haarstad. - Trondheim : Tapir Akademisk forlag, c2002. - 192 s
-- Det gamle Beitstaden : kommune og allmenhistorie 1837-1904. / Bartnes, Henrik - Steinkj., 1969. - 719 s
-- Folkeafstemningen : Opraab til Kvinderne : protokoll med underskrifter fra kvinner i Inderøy som ønsket kvinners stemmerett - 7. august 1913
-- Folk og fylker i fjerne tider : Inntrøndelags historie før 1600. / Skevik, Olav - St.kjer : Stjørdal grafiske, 1997. - 403s
-- Fra løvetann til sibirstjerne : kommuneblomstene i Trøndelag / Inger Gjærevoll - 213 s
-- Fra soldat til sjelesørger : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1954 / av statsadvokat Nils Parelius. Samlekassett F - Steinkjer, 1956. - [16 s.]
-- Gardskipnad i Innherad for 150 år : svar på spørsmål frå Rente- kammeret i Kjøbenhavn 1803: (Framhald frå Årbok 1954). Samlekassett F - Sl : , [1955]. - [19 s.]
-- Gardskipnad i Innherad for 150 år : svar på spørsmål frå Rente- kammeret i Kjøbenhavn 1803 - 1956. - samlekassett F - [26 s.]
-- Gerhard Schøning Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestæt Kongens bekostning .... - Trondheim, 1910. - 2 b
-- Heksebål i Trøndelag : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1965. / Leren, Gudmund - Kopier
-- Her Henrik og saka hans mot kapellanen her Peder i Stjørdal : serprent av Nord-Trøndelag historielag si årbok 1947 / Gunnar Skavlan. Samlekassett F - , 1949. - 11 s
-- Inderøy kommunes våpen : med regler og forskrifter for bruken av kommunens våpen, flagg og segl - Inderøy, 1982. - 6 s
-- Infanteriets øvingsavdeling nr. 3 : Steinkjersannan 1953 - 1993. - St.kjer, 1993. - 96s
-- Inntrønderpolitiet 1910-2001. / Bakken, Sigrun - Steinkjer, 2003. - 243 s
-- Jubileumsskrift : Nord-Trøndelag lensmannslag : 1889-1989. 1990?. - 94 s. - Trøite, Rolf
-- Kampen om Politisk førerskap i Nord-Trøndelag 1860 - 1880. Samlekassett G. / Fuglum, Per. Særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1955.. - St.kjer, 1955. - 31 s
-- Kampen om Politisk førerskap i Nord-Trøndelag 1860 - 1880. Særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1955.. / Fuglum, Per - St.kjer, 1955. - 31 s
-- Karolinerne kommer! : : Armfeldts hærtog i Trønderlag 1718-1719 for barn og ungdom / klassesett 17 eks. / Frode Lindgjerdet 2018. - 54 s. :
-- Karolinernes dødsmarsj: Armfeldt-toget gjennom Trøndelagen 1718-1719. / Nilsson-Tanner, Per - Theim. : Det Nordenfjeldske forlag, 1968. - 141 s
-- Karolinernes dødsmarsj : artikkel i Trønder-Avisa, 11. september 1993. Samlekassett 7 - Kopier
-- Karolinernes dødsmarsj / Roar A. Fordal, samlekassett 7- Steinkjer : Trønder-avisa,
-- Karolinernes felttog gjennom Verdal 1718 : et 300-års minne om en tragedie / Redaksjonskomite: Roald Veimo, Kjetil Dillan og Tor Ole Ree. - Verdal, 2018. - 89 s
-- Katalog over eldre kommunearkiv i Inderøy 1838-1962. - Tr.heim : Statsarkivet, 1992. - 79s
-- Kongebesøk på Inderøy [DVD] : Kong Harald og Dronning Sonjas besøk på Inderøy, 15. juni 2004 / Innherred Foto. - [Inderøy] : Innherred foto, 2004. - 1 DVD (45 min)
-- Kulturinstitusjon og utviklingsaktør : Nord-Trøndelag fylkesbibliotek gjennom 30 år, 1997-2007 / Odd Asbjørn Mediås. - 2007. - 96 s
-- Midt i Noreg bur vi her i Nord-Trøndelag : 75 år med Bondepartiet/Senterpartiet 1921-1996. / Hilmo, Jon - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1996. - 143s
-- Mordene : 25 sider reportasje om dramaet som rystet verden - Samlekassett 17
-- Mosvik kommune 100 år : 1901-2001. - S.l. 2001. - 96 s
-- Nord-Trøndelag fylkeskommune : oversikt over tiden etter andre verdenskrig / Dagfinn Sakshaug. - Steinkjer : Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 1996. - 287 s
-- Steinvikholm : borgen og byggherren / Jon Leirfall. - Steinkjer 1969. - 31 s
-- Steinvikholmen : reportasje fra UKE-Adressa, lørdag 29. august 1992 / Stein Bjøru. 1992. Samlekassett 7 - Kopier
-- Trondheimspolitiet gjennom tusen år / av Sverre Utseth ; utgitt av Trondheim politilag ved 50-årsjubileet. - Trondheim : Aktietrykkeriet, 1947. - 262 s. portH - Næringsliv, håndtverk og industri

-- A/L Trønderfrukt : A/S Røra Fabrikker : 50 år 1938-1988. - Steinkjer : Steinkjer Trykkeri, 1988. - 36s
-- AL Trønderfrukt : Røra : 30-årsberetning 1938-68 : årsmelding og regnskap 1968. - Steinkjer : Steinkjer Trykkeri, 1969. - 23 s
-- Bearbeiding av kjøtt : - med et tillegg om Basturøyking i Namdalen / Inger Lise Moe Edvardsen ; fotograf: Sunniva Saksvik. - Sparbu : 2007. - 43 s
-- Bergstaden i 400 år : historisk guide / utg. ved Rørosbok-komité en. - Røros : Røros turistkontor, 1974. - 78 s
-- Bergstaden Røros. Med bilder fra Iver Olsens fotografiske samling 1870-1930. / Kallestad, Harald - Theim : Adressavisens forlag, 1979. - 108s
-- Dear Liebe Kjære / Jøtulverk Berit Fikse og Sigrid Haavik. - Verdal : Jøtulverk Berit Fikse, 2016. - 73 s
-- Fra ull og lin til klær : Arbeidsmåter og redskaper på Innherred.. / Dybdahl, Audun - Steink : Steinkjer museum, 1988. - 88s
-- Gulstad og Mokk : kopperverkene i Ogndalen / Rolf Falck-Muus.. Samlekassett G 1953. - 51 s
-- Hjørdis Halmøy Floan : i samtale med Helge Kjenstad / produsent: Helge Kjenstad. 1982. - 1 DVD (47 min.)
-- Inderøens landsmansforening : stiftet 23 - 3 - 1907 / Per M. Kvam (redaktør). - Inderøy : Inderøy bondelag, 2009
-- Inderøy sparebank 1864-1964. - Sl, 1964?. - 56s
-- Ingeborg Oxaal : i samtale med Helge Kjenstad / produsent: Helge Kjenstad. 1982. - 1 DVD (49 min.)
-- Iver Ulvin [Videogram] : treskomaker ; et portrettintervju / Produsert av Tor Yngve Nyborg. [ca 1985). - 1 DVD (ca 50 min.)
-- Kirknesvaag sagbruk & høvleri AS : 75 års sagbrukshistorie 1917-1992 / av Arvid Erlandsen. - [Steinkjer, Bågavn 7] : Kirknesvaag sagbruk & høvleri, [1992]. - 67 s
-- Nicolay Buch 1872 - 1972 : Hylla kalkverk 1897 - 1972. En jubileumskavalkade i bilder og tekst.. / Støren, Wilhelm - Tr.heim, 1972. - 46s
-- Noen damaskveversker i Nord-Trøndelag. Samlekassett F / Bugge, Astrid - Oslo, 1967. - s. 84-93
-- Nord-Trøndelag elektrisitetsverk : Utvikling og vekst gjennom 50 år.. / Krekling, Sigurd - St.kjer, 1973. - 251s
-- Næringsliv i Inderøy / Inderøy Næringsforening, leder Odd Husby ; produksjon: Inderøyningen v/Reidar Sundal
-- Næringsliv i Inderøy / Inderøy Næringsforening, leder Åshild Vang ; redaksjon: Sølvi Weisi og Bjørnar Skjesol
-- Posten 350 år : historisk utvikling i kommunene Verdal Inderøy. - Sl, 1997. - 18s
-- Selbo kobber-værk. / Rolseth, P. O. - Oslo, 1945. - 188s.. - (Selbu og Tydals historie)
-- Sigurd Aas i snekkerverkstedet [Videogram] : Iver Ulvin - treskomakeren / [ca 1990]. - 1 videokassett (VHS)
-- Skogfallet i 1837 / Karl L. Mørkved. - Samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Sopping i Vikan : teknikk for lagring og slep av tømmer til folla : Karstein Vikan intervjuet av Tor Yngve Nyborg - 1 DVD (45 min.)
-- Sundnes jubilerer. : 150 års jubileum for Sundnes Brenneri.. / Kvistad, Yngve - Steinkje, 1994. - 96s
-- T. N. Vang's mekaniske verksted 1948 - 1998. / Vang, Åshild - Inderøy, 1998. - 64s
-- Vassdrag fra skogen gir glassverk ved fjorden: Aasnæs Glasværk 1813-1883. / Holien, Marit - Namsos : Nye Hojem Trykkeri, 1996. - 23s.. - (Fotefar mot nord)
-- Vi har vært til stede på Inderøya i 150 år : SpareBank - SMN 1 - 2014. - 15 s
-- Ytterøens Kaaberverk : et av de eldste bergverkene våre. / Falck-Muus, Rolf - Samlekassett F - S.l. : , 1956. - 47 sI - Foreningsliv og idrett

-- 100 - årsberetning for Sandvollan Bondelag : 1921-2021. - Inderøy, 2021
-- 60 år: Innherred hornmusikkrets 1924-1984 : jubileumskrift / Red.komité: Per G. Larsen, Bjørn Olav Juberg og Sverre Steinstad. - Steinkjer, - 64 s
-- Den norske turistforenings årbok.. - Oslo : Grøndahl, 1930. - 278s. : ill
-- Firkløver 4H-klubb 50 år : 1952-2002 / Liv Skogset Værdal. 2002. - 13 s
-- Idrettens historie i Nord-Trøndelag : Idrettskretsen 75 år. - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1994. - 407s
-- Inderøyas Hahnenkam : Alpint på flatbygda. Samlekassett 1 - Sl, 19?
-- Inderøy Brandtrygdelag 1845-1945. - Steinkjer, 1945. - 8 s. + vedl
-- Inderøy bygdekvinnelag 70 år, 1938 - 2008 / Liv Skogset Værdal. - Inderøy, 2008. - upag. ; jubileumsskrift
-- Inderøy Idrettslag - Jubileumsberetning 1863-2013 : norges eldste idrettslag / Inderøy, 2013. - 172 s
-- Inderøy Idrettslag - Seniorfotballens historie 1928-1990 : med hovedvekt på 1970-tallet / 2013. - 192 s
-- Inderøy idrettslag : statistikk for friidrett for sesongane 2000 - 2004 / Joralf Gran. - Inderøy, 2005. - 100 s
-- Inderøy idrettslag : statistikk for friidrett for sesongane 2000 - 2004 / Joralf Gran. - Inderøy, 2009. - 103 s
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2007. - Inderøy, 2008. - 11 s. (Rød kassett nr 1)
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2008. - Inderøy, 2009. - 9 s. (Rød kassett nr 1)
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2009. - Inderøy, 2010. - 11 s. (Rød kassett nr 1)
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2013. - Inderøy, 2013. - 11 s. (Rød kassett nr 1)
-- Inderøy pensjonstlag 60 år 20. august : jubileumsberetning 12957 - 2017. - Inderøy, 2017. - 44 s
-- Inderøy sanitetslag 90 år / Sigrid Haavik. - Inderøy, 2004. - 23 s
-- Inderøy skytterlags historie gjennom 150 år : 1861-2011 / Knut Bakstad(red.). - Inderøy, 2011. - 117 s
-- Inderøy svinavlslag, stifta 28. februar 1928 : 80-års jubileum 23. februar 2008. - Inderøy : s.n., 2008. - upag
-- Jubileumsberetning : Inderøy Arbeiderparti 100 år 22. mai 2010 / tekst og ill.: Svein Jørum. - Inderøy : Inderøy arbeiderparti, 2010. - 16 s
-- Jubileumsberetning Inderøy Idrettslag 1863-2003 : norges eldste idrettslag / Redaktør: Svein Kvistad. - Inderøy, 2003. - 64 s
-- Jubileumsberetning : Oppsummering av virksomheten i Sandvollan idrettslag 1920 - 1995.. - Inderøy, 1995. - 15s
-- Jætåsen Vel : 1977 - 2007 : jubileumsberetning. - Inderøy : s.n., 2007. - upag
-- Laat i hundre : 07.11.2015. - Inderøy, 2017. - upag. - Inderøy Foreningsliv 785.067 LAA
-- Laat i hundre : 1915 - 2015. - Inderøy, 2017. - upag. [23 s.) - Inderøy Foreningsliv 785.067 LAA
-- Med hjertet utenpå drakta : fra Beitstadens skiforening til Beitstad fotballklubb / Jo Kristian Kvernland. - [S.l.] : Gjess We Can AS, 2020. - 683 sider
-- Mosvikorientering 2016 - 2022 : møte mellom mennesker. - Mosvik : Mosvik Frivilligsentral, 2016 - Inderøy Diverse (Hvit perm)
-- Musikklivet i Inderøy kommune : fram mot år 2000 / Per Vatn. - Inderøy, 1999. - 288 s
-- Omsorg i hundre år : Inderøy sanitetslag 1914 - 2014 / Sigrid Haavik. - Inderøy, 2014. - 134 s
-- Redningsmisjonen i Trondheim 1868-2006 : diakonalt arbeid på bygd på Guds ord - et arbeid i den kristne kjærlighets tjeneste / Ola Storhaugen [2007]. - 116 s
-- Sandvollan sanitetslag : 1906-1996. / Tromsdal, Marta - Inderøy, 1996
-- U.L. Solglytt 100 år, 1891-1991. - Røra, 1991. - 157s
-- U.L. Solglytt - 1891-1991 : jubileumskavalkade "heilt 100" på Røra samfunnshus, premiere 16. november 1991 - 1 DVD (1 t 36 min.)
-- Verdal Rotaryklubb 50 år : Jubileumsberetning 1962 - 2012 / forord av Ottar Mork. - [Verdal], 2012. - 47 sJ - Skolehistorie

-- Da klokka klang så fort vi sprang... : Jubileumsskrift Sandvollan skole - 50 år 2003. - Inderøy : Eget, 2003. - 64 s
-- Fra Berg-gården til Sandan : Av Steinkejr allmue- og folkeskoles historie. / Mediås, Odd Asbj - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1983. - 80s
-- Fra pult og kateter : glimt fra et skoleliv - år for år / Brit Indal Myklebust. 2013. - 96 s
-- Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år.. - St.kjer, 1988. - 323s
-- Institusjonsplassering av barn. En historisk gjennomgang. Kopi av et kompendium/powerpoint brukt i et foredrag. - 6 s. - Inderøy Samlekassett 1
-- Rostad / Rostads venner ; alle fargebilder: fotograf Erik Børseth ; 2020 - Inderøy Samlekasset 16
-- Rostad ungdomsheim - 30 år i år : artikkel fra Inderøy-Avisa 05.06.1990 / Anne Marie Holand. - Inderøy , 1990. - 1 s. - Inderøy Samlekassett ROSTAD
-- Skoleblad for Inderøy/Mosvik/Leksvik : 1971-1986
-- Skolehistorie fra Inderøen. Særtrykk av "Nidaros". / Braa, O. - Tr.heim : Nidaros, 1916. - 20s
-- Skolestellet i Mosvik fram til 1975 - Lokalhistoriske artikler fra Mosvik. - Ringperm
-- SUND den eldste folkehøgskolen i landet 1868 - 1993.. / Groven, Gunnar - St.kjer, 1993. - 100s
-- Sund folkehøgskule : Stjørdal 1868 - 2dre november - Inderøy 1928 : eit minneskrift / utgjeve av elevlaget - 249 s
-- Utøy skole 100 år : 1901 - 2001. Jubileumsberetning, til ære for elever og ansatte gjennom 100 år / Inderøy, 2001. - 63 s
-- Verdal interkommunale realskole 1940-1965. Verdal boktrykkeri, 1965. - 31s
-- Verdal videregående skole 25 år, 1976-2001 : jubileumsbok / ansvarlig utgiver: Verdal videregående skole Skolen, 2001. - 207 sK - Tema: 2. verdenskrig

-- 43 nordmenn henrettet i Falstadskogen. - Tr.heim : Brun, 1995. - 51s
-- Ante ikke at krigen var slutt før i 1947 : intervju med Vasili Rambowsky av Hans Melien. - Kopier - Inderøy Samlekassett 4
-- Austrått - Klintaberg : Krigsår : Trøndelag - Jämtland 1940-1945 / Arnt Tore Andersen og Ørjan Sedin. - [Brekstad] : Ørland kommune, 2013. - 182 s
-- Beleiringen av Hegra festning, 10.april - 5. mai 1940. / Arnstad, Johan - Theim, 1965. - 157s
-- Bombesøndagen i Steinkjer. - Steinkje : Foreningen Gamle Steinkjer, skrift nr. 2, / Hougen, Olav - 1978. - 69s
-- Falstad : Konsentrasjonsleir og rettersted.. / L'Orange, Olav - St.kjer, 1991. - 23s
-- Felttoget gjennom Stod i 1940 : Vi følger DR 3 fra 9. april til kapitulasjonen 5. mai. / Asprem, Anders S. - St.kjer : 3 Knights Ltd, 1990. - 125s
-- Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940 : fektningsrapport. / Getz, Ole Berg - Oslo, 1940. - 163 s
-- Fra krig til fred : fokus på Snåsa og Nord-Trøndelag / Kåre Olav Solhjell og Friedrich Traphagen. - : Boksmia, 2001. - ill
-- Før - under - etter krigen : samtale med Ivar Snerting / Hans Snerting/Nils Erik Ystgård/historielaget. - Inderøy, 2010. - 1 cd (ca 60 min.)
-- I dag er det 70 år siden krigen kom til Nord-Trøndelag : krigsminner / Lokalsamling, kassett: Gamle aviser - Steinkjer, 2010
-- Kampen om Hegra 1940. / Grimnes, Ole Kristian - Oslo, 197-?. - 12 s. kart
-- Krigen kommer til Inderøy : April 1940 : kampene ved Krogs. / Vestvik, Rolf - Verdal, 2010. - 24 s
-- Krigen på Røra / Historienemda ved Olaf Berg, Sef. Loraas og Asm. Solberg - samlekassett 1 - Røra, 1951. - Kopier
-- Krig og okkupasjon i Levanger / Asbjørn D.K. Eklo. - Levanger : Hattrem reklame, 2011. - 181 s., 1 bl.. - (Historiebok om Levanger ; 6)
-- Krigssundag på Sandvollan : artikkel fra Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld, nr. 2/1940. - Inderøy, 1940. - Kopi - Inderøy Samlekassett 4
-- Krigstida i Malm : delvis som dagbok / Per Göte Larsen. Aschepott forl., 2006. - 189 s
-- Krigstiden 1940-45 slik jeg opplevde den : et fotoalbum. / Suul, Ingvald 1982. - 92s
-- Krigsvåren : Episoder og mennesker fra krigen i Nord-Trøndelag 1940.. / Rein, Roger - Namsos : Namdal Arbeiderblad, 1990. - 223s
-- Krigsåra 1940-45 : Ekstrautgave av Trafikkåra.. - Steinkje : Statens vegvesen, 1995. - 25s
-- Lokalsamling, kassett: Verdenskrigen - Gamle aviser
-- Med 1. bataljon/Nord-Trøndelag Infanteriregiment nr.13 til Narvik og Bjørnefjell 1940. - Steinkj., 1986. - 117s
-- Minnemarkering 21. april og 18. mai 2010 ved Krogs - Videoplate (DVD): 2010. Kampene ved Krogs Gård 21. april 1940
-- Mørklagte bygder : Tysk okkupasjon Grong-Harran 1940-1945.. / Hjulstad, Ola - Namsos : Nye Hojem Trykkeri, 1995. - 327s
-- Olsokspelet i 1944 var et propaganda-show for NS : nazistenes egne bilder fra Stiklestad. - Samlekassett 7 - 3 kopier
-- Tre dager i mai. - Oslo : Tiden, 1988. - 89s. / Skogheim, Dag kart, port
-- Vandring gjennom krigshistoriea i et tysk kystfortanlegg. - Sl : Nye Hojem Trykkeri, 1995. - 23s.. - (Fotefar mot nord)L - Aviser og tidsskrift

-- Arkivmagasinet : årgang 2007-2012. - Samlekassett 11
-- Arkivmagasinet : årgang 2013. - Samlekassett 11
-- Arkivmagasinet : årgang 2014. - Samlekassett 11
-- Arkivmagasinet : årgang 2015. - Tidsskrift Samlekassett 11
-- Avisutklipp fra Trøndelag : fra omlag 1970-åra - Samlekassett 6
-- Det sto i avisa : 1900 til 1920 / [redigert av Gerd Søraa]. - [Trondheim] : Nidaros, cop. 1983. - 127 s. port.. - (Trønderbøkene)
-- Inderøy-Avisa : 14. mars 1990 / Inderøy Reiselivslag i Samarbeid med Steinkjer-Avisa. - , 1990. - 19 s
-- Inderøy-Avisa : 5. juni 1990 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1990. - 24 s
-- Inderøy-Avisa : desember 1990. - Steinkjer, 1990. - 16 s
-- Inderøy-Avisa : desember 1992 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1992. - 23 s
-- Inderøy-Avisa : juni 1991 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1991. - 19 s
-- Inderøy-Avisa : juni 1992 / Inderøy Reiselivslag i smaarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1992. - 28 s
-- Inderøy-Avisa : mars 1991 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1991. - 20 s
-- Inderøy-Avisa : mars 1992 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1992. - 19 s
-- Inderøy-Avisa : september 1991 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1991. - 19 s
-- Inderøy-Avisa : september 1992 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa.. - [16 s.]
-- Inderøy kommune. - Avisutklipp, samlekassett 9
-- Inderøy : Røra. - Avisutklipp, samlekassett 9
-- Inderøy : Sandvollan. - Avisutklipp, samlekassett 8
-- Inderøy : Straumen. - Avisutklipp, samlekassett 9
-- Jul i Trøndelag : jula 2006 / Red. Annbjørg Grevskott. - [S.l.), 2006 - Samlekassett "Jul i Trøndelag"
-- Jul i Trøndelag : jula 2012 / Red. Espen Tørset. - Børsa, 2013 - Samlekassett "Jul i Trøndelag"
-- Jul i Trøndelag : jula 2013 / Red. Espen Tørset. Samlekassett "Jul i Trøndelag" - Børsa, 2013
-- Jul i Trøndelag : jula 2014 / Red. Espen Tørset. - Børsa, 2014 - Samlekassett "Jul i Trøndelag"
-- Jul i Trøndelag : jula 2015 / Red. Espen Tørset. - Børsa, 2015 - Samlekassett "Jul i Trøndelag"
-- Lokalhistorisk magasin : meldingsblad for LLH. - Oslo : Foreningen. - Løpende b. - Samlekassett "Lokalhistorisk magasin"
-- Lokalsamling, kassett : Gamle aviser. Avisene er satt i to kassetter
-- Lyskaster'n. Samlekassett 5 - Kopier samlet i omslag
-- Nordmanns-forbundet : Julen 1943 / Redigert av C.J. Hambro. Samlekassett 5 - New York : Holt Printing Co, 1943. - 64 s
-- Nordmanns-forbundets julehefte : 1959 / Samlekassett 5 - Redaksjon ved Johan Hambro. - Oslo : Grøndhal, 1959. - 63 s
-- Nordmanns-forbundets julehefte / Redigert av Ludv. Saxe. Samlekassett 5 - Oslo : Grøndahl, 1944. - 56 s.
-- Norges-Nytt : Julen 1941 ; Julen 1942 ; Julen 1943. / Janson, Olov - Samlekassett 5 - Hefter samlet i omslag
-- Samla avisstoff : artikler m.m. / samla av Oluf B. Meistad. Samlekassett 7 - Kopier
-- Samla avisstoff om forskjellige emner/personer i Innherred. Samlekassett 7 - Kopier
-- Samlebok med kopier og diverse magasin.. - Selvinnbundet bok - Diverse 839,82 SAM
-- Samling av gamle juleblad . - 1 protokoll - Kopier og utklipp
-- Samling av gamle juleblad : fra 1904 - 1935. - 1 protokoll - Diverse
-- Samling av gamle juleblad : fra 1910 - 1935. - 1 protokoll - Diverse
-- Skogfallet i 1837 / Karl L. Mørkved. - Samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Spor [Periodika/Tidsskrift] : nytt fra fortiden - samlekassett Spor
-- St.Hansnatt - årets lyseste natt. - [S.l.] : Nationen, 1954, samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Viljen : Aug.1946 - Aug.1948. / Samlekassett 6 - 18 nummer, bundet sammen i perm
-- Åpent rom : et magasin fra Statsbygg. 3/2010. Samlekassett 7 - Oslo : StatsbyggM - Kalendere, guider og PR-materiell

-- Avisutklipp om Mosvik : klipp fra forskjellige aviser som omhandler Mosvik, i tidsrommet 1984 - 1989. - Grønn ringperm merket "Mosvik-avisutklipp"
-- Børgin -eller Borgenfjorden : : arena for matauk, forskning og rekreasjon - 219 sider ; 25 cm - Inderøy Diverse 948.422 BØR
-- Den gyldne omvei. - , 2015 - Inderøy Samlekassett 16
-- Den Gyldne Omvei - Inderøy / Den Gyldne Omvei ; www.dgo@no. - Inderøy, 2015. - Brosjyre ; - Inderøy Samlekassett 11
-- Den Gyldne Omvei : unike smaksopplevelser i Trøndelags Toscana / Artikkel i tidsskriftet Lev Landlig, nr. 3/2015. s. 105-113 - Klipparkiv
-- Eksotiske Trøndelag. - Oslo : Samlaget, 1988. - 124s
-- Framverran i mitt hjerte / Mentz A. Fredly. - Framverran : Eget, 2000. - 111+63 s
-- Herlige Husfrua / Artikkel i tidsskriftet Lev Landlig, nr. 5/2015. Tekst: Kathrine Sørgård, Foto: Per Erik Jæger. - s. 83-87 - Klipparkiv
-- Inderøy : landbruks-- og kulturkommunen : presseperm / Inderøy kommune. - , 1996 - Hvit ringperm merket "presseperm"
-- Kultursti Verdalsgrenda : velkommen til vandring i et vakkert og variert kulturlandskap med historiesus i Inderøy / [2003]
-- Lokalhistorisk kalender for Inderøy - 1 kassett med kalendere (Samlekasett 10)
-- Mellom tradisjon og modernitet - den gyldne omvei / Einar Jakobsen. - Inderøy, 2018. - 72 s. - Inderøy Næringsliv 948.4222 JAK
-- Nils Aas Kunstverksted 20 år / Tekst: Einar Jakobsen ; Redaktør: Inger Marie Lillesand. - Inderøy , 2016. - 60 s
-- Opplysnings og reklameskrift for Skogn historie (Skogn, Levanger og Frol). Verdal boktrykkeri, 1963. - 42 s
-- Røra 2010 / Arne Ofstad. - [Røra] : s.n., 1999. - 321 s. - Inderøy Diverse 948.4222 RØR
-- Sommer i Inderøy og Mosvik 2006 : Inderøy kommune - landbruks- og kulturkommunen med den Gyldne omvei 2006 - Inderøy Samlekassett 13
-- Sommer i Inderøy og Mosvik 2008 : Inderøy kommune - landbruks- og kulturkommunen med den Gyldne omvei 2008 - Inderøy Samlekassett 13
-- Strømmen - et tradisjonsrikt gammelt strandsted i Innherred / artikkel for Adresseavisen av Erling Johnsen. - Trondheim, 1955. - Inderøy Samlekassett 16
-- Turkart : Inderøy kommune. - 1.utg. / Mosvik kommune. - Inderøy
-- Turkart : Mosvik kommune 1.utg. / Mosvik kommune. - Mosvik - Kartboks 1 Faktaopplysninger om Mosvik. ; Kartmålestokk 1 - 35 000
-- Turmål i Nord-Trøndelag. - St.kjer : Wennbergs Trykkeri A/S, 1997. - 72sN - Kart, geografi, steder og stedsnavn

-- Bemerkninger om Dyrelivet i Borgen-fjorden : Det Kongelige norske videnskapeliges selskaps skrifter 1921 nr. 5, 1923. - 6 s.- Inderøy Samlekassett 16
-- Beskrivelse til Nord-Trøndelag fylke - kvartærgeologisk kart 1:250 000 / Johan Ludvig Sollid, Leif Sørbel. - [Blindern], 1985. - 42 s., 1 fold. pl
-- Gardsnamn i Nord-Trøndelag. / Brørs, Sturla - Steinkj., 1964?. - 25s
-- Gatenamn i Trondheim i gammal og ny tid / Haakon Odd Christians en. - [Trondheim], 1974. - 19 s
-- Kart over gårder i Inderøy [Kart]. - [Inderøy] : {S.l.], - 33 kart i plastlommer ; i svart kassett merket KART
-- Kart over Inderøy : Inderøy, Røra og Sandvollan, Skala 1 : 50 000. April 1960 - Nov. 1961. - Sl , 19?. - : 2 kart. - Inderøy Samlekassett 1
-- Kart over Inderøy [Kart]. - Sl, 19?. - : Samlekassett 1
-- Kart over Straumen [Kart] : omkr. 1900. - 1:1000 ;. - Inderøy, - 1 kart ; 1 register over husa i Straumen omkr. år 1900
-- Kulturkommunen Verdal [Kart]. - Målestokk: 1:75 000 - samlekassett- Steinkjer : Kartfokus, 1996. - 1 kart : kol
-- Norges geologiske undersøkelse - Steinkjerfjorden [Kart] : kvartærgeologisk kart. - Målestokk: 1:20 000, samlekassett - [Oslo] : NGU, 1992. - 1 kart : kol
-- Stadnamn på matrikulerte bruk i Inderøy, Røra og Sandvollan / Reidar Gran og Petter Klepp. - 33 kart i plastlommer.
-- Sted og navn i Trondheim : et topografisk-historisk leksikon / Wilhelm K. Støren. - Trondheim : F. Bruns bokhandels forl., 1983. - 384 s. ; 22 cm
-- Stedsnavn fra inderøy : området rundt Kjerknesvågen. / Grønnesby, Stein Ivar - Bergen, 1982. - 345s
-- Steinkjerkartet [Kart] : bykart over Steinkjer. - Målestokk: 1:10 000, samlekassett - [Steinkjer] : Steinkjer kommune, 199?. - 1 kart : kol
-- Stjørdalen fra fjord til fjell / Svein Wik. - [Stjørdalen] : Svein Wik, 2008. - 191 s. : hovedsakelig ill. ; 25 x 28 cm
-- Streiflys over Steinkjers fortid : - nye oppdagelser og gamle opptegnelser. - Steinkjer : Foreningen Gamle Steinkjer, 2019. - 172 sider
-- Trondheim bykart [Kart], samlekassett kart : Cappelen. - Bykart
-- Turkart : Inderøy kommune. - 1.utg. / Mosvik kommune. - Inderøy - Kartboks 1 ill. Faktaopplysninger om Inderøy
-- Turkart : Mosvik kommune ; Forstidefoto: Gunn Oddny Olsen. - 1.utg. / Mosvik kommune. - Mosvik - Kartboks 1 illO - Romaner, fortellinger, vers, kunst, kultur og annen skjønnlitteratur

-- A day dream / The Daydreamers. - Inderøy, 2006. - 1 cd
-- Annvakkjin : dikt paa Sparbumaal / Karl Braset. - Oslo : Norli, 1907. - 90 s
-- Bakom åsene : fortellinger 2 / John S. Opdahl ; tegninger: Jens Aasmundstad. - Steinkjer, 1993. - 189 s
-- Beritungen får nye vener. / Hegge, Mary - Oslo : Fonna, 1952. - 121s
-- Beritungen. / Hegge, Mary - Oslo : Fonna, 1951. - 85s
-- Bli det poesi tå slekt? : noen viser fra Birger Jørstads herbarium [Musikktrykk]. - Steinkje : 3 Knights Ltd, 1989. - 83s
-- Byttingen : dikt / skrevet av Hjørdis Gausen Renli ; [utgitt] av Oddvar Renli. - [Inderøy] : Oddvar Renli, 2007. - 64 s
-- De hvite skyene : Louis og Elliot Kvalstad : eit 90 års minne. - Namsos : Hojem Trykkeri, Namsos, 1995. - 60s
-- Den gåtefulle hytta. / Slapgard, Bjarne - Sl, 1960. - 198s
-- Den kvite engelen : roman / Ove Snekkermo. - [Melhus] : Snøfugl, 2006. - 127 s
-- Desideria får avløysing. / Okkenhaug, Sigrun - Oslo : Norli, 1938. - 100 s
-- Det er mye mellom himmel og jord. 20 utvalgte artikler med Trøndelag i sentrum / Audun Dybdahl. - Trondheim : Sapientia, 2015. - 457 s
-- Det gjeld livet. / Slapgard, Bjarne - Oslo : Fonna, 1966. - 106 s
-- Dikt i utvalg : fra en stor samling / Fridtjov Moe. - [Trondheim] : [Strindheim trykkeri og forlag], 1998. - 128 s
-- Doggdråpeblom og tankefrø. / Norum, Gunvor - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, u.å.. - 80s
-- Drømmen om Krasnovalaila og andre historiske eventyr / Hans Rotmo. - [Oslo] : Oktober, 1983. - 152 s.,[1] bl
-- Eit spel frå gamle Sakshaug. / Vatn, Ivar - Inderøy, 19?. - 13s
-- En kjærlighetshistorie : Om en statsministers selvmord og en pikes kjærlighet / O. Henrik Braastad - Inderøy Samlekassett 16
-- Eventyr og sagn fra Trøndelag / Birger Sivertsen ; av Kristin Slåtterøy. - Trondheim : Akademika, cop. 2013. - 139 s
-- Eventyr, Sagn : gamalt på Sparbumaal. / Braset, Karl - Sparbu, 1910. - 296s
-- Fleire glitt og skimt. / Verdal, Aake O. - Tr.heim : Rune, 1972. - 109s
-- Folkevers og rimbrev fra Trøndelag.. / Gierløff, Christian - Theim, 1943. - 119s
-- Fragment : i lys og skygge / Randi S. Nielsen ; av: Einar Stavrum. - Stjørdal : Midt Norge forl., 1999. - 128 s
-- Frendefolk. - Theim : Rune, 1980. - 119s. / Slapgard, Bjarne
-- Fru Anne Kristine til Mære.. / Knutsen, Lalli - sl, 1953. - 286s
-- Gamle leilighetsdigt / Karen Leira. - 2001 - Skjønnlitteratur LEI
-- Glitt og skimt : utvalde rit. / Verdal, Aake O. - Trondheim : Rune forlag, 1967. - 67 s
-- Glitt og skimt. / Verdal, Aake O. - Tr.heim : Rune, 1968. - 95s
-- Grønli-brura. - Larvik : Norsk barneblad, 1979. / Slapgard, Bjarne - 112s
-- Gutten på Solsia. / Johnsen, Erling - Oslo : Gyldendal, 1940. - 107 s
-- Helga. / Okkenhaug, Sigrun - Oslo : Samlaget, 1976. - 108s.. - (Mine beste bøker)
-- Hollraøventyra. Svanøvenstyra. Gamalt paa Sparbumaal.. / Braset, Karl - Sparbu, 1910. - 276s
-- Håkon Lyngstad 1916-1994 - Inderøymaler i 50 år. : Minnebok laget til utstilling av hans malerier og tegninger. 2016. - 120 s
-- Ingen ting er som før. - Tr.heim : Rune, 1978. / Walberg, Ole P. - 184s
-- Isbrott / Kirsten Joveig Gartland. - [Melhus] : Snøfugl, 2009. - 336 s
-- I skyggen av Nora / Odd Birger Grønli. - Steinkjer : Foreningen Gamle Steinkjer. - 137 s
-- I suset fra skogene. / Granhus, Bjarne - Steinkjer : Indheredspostens trykkeri, 1920. - 101 s
-- Kari går i ringen: Songleikar, selskapsleikar, rim og regler frå Inn-Trøndelag.. / Bjerkem, Berit Eldbjørg - St.kjer, 1990. - 51s. mus
-- Kjærlighetshistorien bak Akademiets hus / O. Henrik Akeleye Braastad - Inderøy Samlekassett 16
-- Kornmo : dikt og prosa / Aagot Lervik. - Mosvik : Mosvik historielag. - 63 s
-- Krig i Hov-kleiva. / Johnsen, Erling - Oslo : Gyldendal, 1945. - 99 s
-- Leikar, rim og regler frå Skarpnes. - Sl, 1985. - 64s
-- Litte tå kvart : skrevet gjennom mange år av Petter Klepp. - Inderøy : eget, 2012. - 260 s
-- Lyren i livet. / Lorch-Falch, Emil - Theim : Rune, 1976. - 95s
-- Man minnes mangt. / Drewsen, Gudrun Løchen 1937. - 247 s
-- Medan det enno er tid / Gunvor Norum. - Steinkjer, 2001. - 64 s
-- Mens graset gror og åra går. / Eklo, Aasta Kvålen - Verdal, 1980. - 149s
-- Merket. / Okkenhaug, Sigrun - Sl, 1938. - 144s
-- Me skal hegna vår heim mot hat og mot hogg / Øystein Walberg. - Stjørdal, 2005. - 415 s. port
-- Mor leser dikt fra André Bjerke : opptak av Gerd Oxaal. - Inderøy , 2016. - 1 CD
-- Nils Aas Kunstverksted 20 år / Tekst: Einar Jakobsen ; Redaktør: Inger Marie Lillesand. - Inderøy , 2016. - 60 s
-- Nord i Trøndelag : strek i ny og ne / Olav Myhr. - Steinkjer
-- Nordmannsguttene. / Johnsen, Erling - Oslo : Gyldendal, 1941 ( : Reistad & sønns boktr.). - S. 3-103
-- Nye glitt og skimt. / Verdal, Aake O. - Tr.heim : Rune, 1969. - 79s
-- Olsokspelet. - Steinkjer, 1962. / Sætevik, Anton - 7 s
-- Opp og ned. / Vatn, Anna - Sandnes : Publicia, 2011. - 218 s
-- Ord og rim / Willy Roel. - , 2011. - 73 s
-- Prøv å nikk! : Solblom og villroser langs stien.. / Berg, Hans - Ørsta : Eget, 198?. - 189s. : Tegner:Roar Hagen
-- På skogsti [Musikktrykk]. / Berg, Hans - Volda : Snøfugl, 1984. - 140s
-- Ragnarokkr : dikt. / Jørstad, Morten - St.kjer : Weigners Trykkeri, 1918. - 47s
-- Rast i Gammelvollbua og andre fortellinger. / Sulåmo, Per - Meråker : MB-forlaget, 1993. - 182s
-- Renselsen / Jan, A. Haug. - Steinkjer : Embla forlag, 2005. - 205 s
-- Rit å ra'l / Andreas Gjermstad ; tegninger: Magnhild Hagen Gaundal : noter og besifring: Kirsten Knedal Andersen. : 2006. - 104 s. mus
-- Runnet av jord og himmel. / Volden, Inge - Skogn : Reko, 1991. - 60s
-- Samfunnsbyggeren : ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag / Hilde Gunn Slottemo og Harald Rinde. - Oslo : 2019. - 440 sider : kart
-- Samla skrifter.. / Skjeflo, Peter A - Tr.heim : Rune, 1969. - 213s
-- Samlede dikt. / Solstad Einar - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1991. - 125s
-- Sannferdige løgnhistorier.. / Walberg, Ole P. - Theim, 1979. - 16s
-- Seterbudeia fikk besøk både av udyr og underjordiske / av Hermann Aune. [195?]. - samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Se Trøndelag! : kunst og visuell kultur i midten av Norge. Bind II. Hitsendt og heimavla / Trondheim : Tapir akademisk, cop. 2011. - 405 s
-- Se Trøndelag! : kunst og visuell kultur i midten av Norge. Bind III. Ytringer / Trondheim : Akademika, cop. 2012. - 472 s
-- Simen Mustrøen : utklipp fra "Magasinet" / Johan Falkberget. - Samlekassett 55 - Utklipp
-- Skattehola : forteljing. / Okkenhaug, Sigrun - Oslo : Norsk barneblad, 1945. - 93 s
-- Slag i slag : Minner fra spelet om Heilag Olav på Stiklestad - 40 års teater- historie. Levanger Trykkeri A/S, 1995. - 155s
-- Smaahistorier om dyr. - Kragerø : Aschehoug, 1909. - 108 s. - Løchen, Antonie, n., 1850-1933 - Inderøy Skjønnlitteratur LØC
-- Snåsninger og andre nordmenn i vesterled : en utvandrerhistorie / Joralf Gjerstad. - Steinkjer : Steinkjer bokhandel, 1998. - 115 s
-- Songbook / Prosjektansvarlige: Utøy skole (Inderøy), Adam Jenö Iskola (Budapest/Hungary) [2004]. - 1 hefte + 1 CD + 1 CD medfølger
-- Stiklestadtonane : dikt / Bjarne Slapgard. - Verdal, 2001. - 51 s
-- Storli-tvillingane : barneforteljing. / Slapgard, Bjarne - Oslo : Ansgar, 1949. - 134s
-- Team Hegdal vol. 2 [[lydopptak]]. - [Trondheim] : Øra fonogram, cop. 2011. - 1 (CD) (45 min) ; 12 cm
-- Tekoppen og jeg / Greta Synnøve Bylund. - Steinkjer : YES! forlag, 2006. - upag. : ill
-- TIDsTEGN / Nord-Trøndelag fylkesgalleri ; redaksjon: Inger Marie Lillesang og Trine Lotte Krogseth. - Namsos : Nord-Trøndelag fylkesgalleri, 2008. - 42 s
-- Tore fortenkt. / Johnsen, Erling - Oslo : Gyldendal, 1958. - 129s
-- Trønderen : : en gave til menneskeheten / [forfatter: Bjarne Håkon Hanssen, Marvin Wiseth]. - [Trondheim] : Forlaget Marvin, 2018. - 123 s. ; 22 cm
-- Trønderforfattarar i hundre år. - [Trondheim] : Trønderlaget : Tapir, cop. 1999. - 203 s. : port
-- Ung kraft / tekst: Marte Hallem ; foto der ingen andre er nevnt: Espen Aamo Storhaug. - Steinkjer : Nord-Trøndelag fylkeskommune, c2011. - 175 s
-- Valfart og andre fortellinger : 2. / Sulåmo, Per - Meråker : MB-forlaget, 1994. - 2 b
-- Ved stranden. / Sundfær, John - Namsos : John N.Bolbs boktrykkeri, 1877. - 124s
-- Vers på Inderøymål : Eynni Idri 1989.. / Fossum, Lorns - Steinkjer, 1989. - 66s
-- Vers ved Vigda / Roger Andreas Hansen. - [Skjetnemarka], [2002]. - upag
-- Våkenetter : spøkelseshistorier fra Trøndelag / Anne Synnøve Leinum. - [Stjørdal] : Midt Norge forl., 2000. - 153 s
-- Aasta-saangan : dikt paa Sparbumaal / Karl Braset. - Sparbu, 1908. - 88 sP - Religion, kirker, kirkeblad og kirkehistorie

-- Den læstadianske bevegelse's 83-årige historie i Malm fra 1885 til 1968 / Kristian Landsem ; forord av Sigmund Haldås. - [Malm], 1969. - 10 s
-- Fra Njord til kvitekrist. / Alsaker, Sigmund - Nærøy : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. - 22s.. - (Fotefar mot nord ; 5)
-- Frosta kirke 150 år : 1866-2016 / jubileumsskrift utgitt av Frosta Historielag på vegne av Frosta menighetsråd. - Frosta : Frosta historielag, 2016 - 176 s
-- Hellig Olav og Nidarosdomen. / Åmodt, Ola H - Tr.heim, 1980. -
-- Henning kyrkje: litt historikk samla ved Johan A. Bjerkem.. - St.kjer, u.å.. - 29s
-- Hustad kyrkje. / Leren, Gudmund 1964?. - 18 s
-- I pilegrimenes fotspor til kirkestedet Megard og Olavskilden : Megard - Snåsa. - Snåsa : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. / Danielsen, Astrid K - . - (Fotefar mot nord)
-- Kirkene i Inderøy : kopier i perm. (blå ringperm) - Plastmapper i ringperm
-- Kjerkblad for Inderøy : årg. 2014. (svart perm) - Sakshaug, 2012. - 73. årg
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : 1976 - 1986. - Inderøy, 1976-1986
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : mars 1960 - 1972. - Inderøy, 1960-72
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld. - Sakshaug, 1973-75
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2000. - Sakshaug, 2000
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2001. - Sakshaug, 2001
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2002. - Sakshaug, 2002
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2003. - Sakshaug, 2003
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2004. - Sakshaug, 2004
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2005. - Sakshaug, 2005
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2006. - Sakshaug, 2006
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2007. - Sakshaug, 2007
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2008. - Sakshaug, 2008
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2009. - Sakshaug, 2009
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2010. - Sakshaug, 2010
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2011. - Sakshaug, 2011
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2012. - Sakshaug, 2012
-- Leksvik kirke 300 år. / Rian, Johan B. - Theim, 1970. - 72 s
-- Mosvik kirke 100 år. / Ansnes, Sigurd 1984. - 110 s
-- Nidarosdomen. Den herlegaste kyrkja i norderlanda.. / By, Sverre - Oslo, 1946. - 106s
-- Nidarosdomen : fra Kristkirke til nasjonalmonument. / Danbolt, Gunnar - Oslo : Andresen & Butenschøn, 1997. - 357s
-- Nidarosdomen i tekst og bilder. - Tronheim, 1969. - 34s
-- Nidarosdomen : Vestfrontens skulpturer. / Suul, Torgeir - Tr.heim, 1980. - 72s
-- Olavskyrkja i Trondheim.. / Kolsrud, Oluf - Oslo, 1914. - 132s
-- Reins kloster med kirker, klosterruiner og bygdemuseum. / Bergsaune, Oscar - Rissa : Svorkmo prenteverk, 1977. - 20s
-- Sakshaug gamle kirke : fotoalbum. - Inderøy. - 1 album med foto i svart/hvitt - Album i glassmonter
-- Sakshaug gamle kirke - Hustad kirke : to gudshus fra 1100-tallet - Inderøy, 2018. - 19 s. - Inderøy Samlekassett-kirker 726.5 SAK
-- Sakshaug gamle kyrkje : avis laga av 7a, samlekassett kirker - Inderøy, 1990. - 19s
-- Salberg kyrkje : om kyrkje og kyrkjeliv på Røra i ukjente og kjente tider. - Inderøy : Røra sokneråd, 2015. - 139 s. : ill
-- Stiklestadspelet : slaget som formet Norge. / Kvistad, Yngve - Oslo : Schibsted, 2003. - 212 s
-- Stod kirke gjennom 100 år : et lite minneskrift. / Flekstad, Kaspar - Samlekassett F - Steinkj., 1946. - 17 s
-- Utgravingen av Mære kirke/av Hans-Emil Liden. : Skjelettfunnene fra Mære kirke/av Per Holck.. - St.kjer, 1969. - 55s
-- Vestvik kirke : fra middelalder til nåtid : kirke og samfunn / utgitt ved nåværende kirkes 100-årsjubileum 2005. - 274 sQ - Biografier og selvbiografier, fortellinger om enkeltmennesker

-- Artiklar om Magnhild Haalke (1885-1984). Eget, 1992. - 190s
-- Bjørn Lyng / Frank Dehli. - Høvik : Grafisk forl., 2000. - 183 s. ; 27 cm
-- Bjørnson, Bjørnstjerne, 1832-1910 Paul Lange og Tora Parsberg. - Oslo : Gyldendal, 1954. - 95s.. - (Gyldendals skoleutgaver)
-- Brødrene Rygh : fra bygdeliv til nasjonsbygging / Per R. Christiansen. - Trondheim : Museumsforlaget, [2020]. - 575 sider
-- Bygdadokter'n : Frå soga om Erik Bøl. / Vatn, Ivar - Inderøy, 1988
-- David Hansen som Ogndalsguten "Sprett-Nils". - Tr.heim : Rune, 1977. - 112s
-- Dordis veg til skafottet : dokumentarisk roman. / Buan, Karin - Tr.heim : Snøfugl, 1995. - 181s
-- Du er siktet for to forsettlige drapsforsøk på din mor! Morfinsaken i Levanger. / Malmo, Tove - 1. utg., 1. oppl.. 1997 - 227 s
-- Ebba Astrup og Ole Richter : ferden mot statsministerens mausoleum : foredragsdossier. - 40 s. - Braastad, Henrik Akeleye ; kopier - Samlekassett ROSTAD
-- En vandring i Olav Duuns rike : Olav Duun "Landet i Eventyret". / Gåsvær, Kolbjørn - Namsos : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. - 19s.. - (Fotefar mot nord)
-- Ferdaminne frå sommaren 1860 / Aasmund Olavsson Vinje. - Oslo : Samlaget, 1962. - 232 s
-- Fotograf Schrøders samling : begynnelsen. - Trondheim : Tapir akademisk forl., cop. 2006. - 160 s. : hovedsakelig ill.. - (Tilbakeblikk)
-- Friskus`n fra Ogndalen. - Sl : Pax, 1967. / Brandtzæg, Torgeir - 140s
-- Frå Olav Jakobsson Høyem til Olav Duun : Fire nynorske føregangsmenn i Trøndelag. - Tr.heim : Tapir, 1995. - 85s
-- Heksebål i Trøndelag : Lisbet Pedersdatter Nypan.. / Leren, Gudmund - St.kjer, 1965. - 14s
-- Hellig Olav i kunst og kultur : Foredrag ved "Stiklestads Venners" Olsok-seminar 1992. - Levanger, 199?. - 54s
-- Hilmar Alexandersen om Trøndersk folkemusikk. Samlekassett 7 - 1 kopi
-- Håkon Lyngstad 1916-1994 - Inderøymaler i 50 år. : Minnebok laget til utstilling av hans malerier og tegninger. 2016. - 120 s
-- Iver Ulvin [Videogram] : treskomaker ; et portrettintervju / Produsert av Tor Yngve Nyborg. [ca 1985). - 1 videokassett (VHS)
-- Legde-Mattis i Hegra skulle tilbringe julen på en velferdsgård : sov i stallen / Lærer G.H. Bjørgen, Klæbu - samlekassett 7 1955. - Avisutklipp
-- Lorns Fossum [Videogram] : portrett-intervju fra 1983 / produsent Helge Kjenstad. - Inderøy, 1983. - 1 videokassett, (VHS) (50 min)
-- Mennesker jeg møtte : en jubileumskrønike / Arvid Erlandsen. - Steinkjer : Embla, 2007. - 200 s
-- Mirakelmannen Paul Hagerup. / Duun, Jarle - T.heim : Rune, 1980. - 117s
-- Nils Sivertsen 1877-1955 : til minne ; serprent av Nord-Trøndelag historielag si årbok 1955 / av Knut Eik-Nes. Samlekassett F - Steinkjer, - 8 s
-- Oddny Stavran [Videogram] : i samtale med Åse Bardal ; et intervjuportrett / 1999. - 1 DVD (ca 50 min.) + Filmen har litt dårlig lyd
-- "... og det ble farger..." : en ukjent forskers innsats for fargefotografiets utvikling, Harald Renbjør, Levanger. - Levanger : Levanger museum, 2003. - 112 s
-- Olav Gullvåg. - Oslo, 1942 ( : Johansen & Nielsen). / Øverås, Asbjørn - 32 s
-- Ole Richter : b.1 : Ole Richter. Ungdom og stortingsvirke. / Fuglum, Per - Oslo, 1957-64. - 1 b
-- Ole Richter : statsministeren som valgte revolveren / Karl Over-Rein. - Oslo : Historie & kultur, cop. 2011. - 346 s
-- Portretter av Olav Myhr : utklipp fra lokale aviser / Olav Myhr - Samlekassett 6
-- Señor Lyng Señor Lyng / Frank Dehli ; [fotos Frank Dehli ... [et al.] : Skald, 2005. - 203 s. ; 28 cm
-- Sigurd Aas i snekkerverkstedet [Videogram] : Iver Ulvin - treskomakeren / produsent:Tor Yngve Nyborg [ca 1990]. - 1 videokassett (VHS)
-- Skyttergeneralen Ola Five : den ukjente historien om: Geriljalederen med stort ansvar for Norges frihet i 1905 / Ane-Charlotte Five Aarset. - 2005. - 199 s
-- Solfrid og de sju svenner : utklipp / Johan Falkberget. ; Tegninger av Borghild Rud. - Samlekassett 5 - Utklipp satt i perm
-- Stortingsmann Alb. Moen 1879 - 1962. : Hans liv og samtid: et minneskrift for slekten.. / Saxvik, Kjell - St.kjer, 1980. - 79s
-- To menneskeskjebner - Ebba Astrup og Ole Richter. - Theim, 1994. - 76s
-- Vinjes ferdaminne. - Oslo : Vinjeproduksjonar, 2011. - 1 CD
-- Vår kronprinsesse som hun var - Samlekassett 17R - Faglitteratur

-- ABC i slektsgransking. / Wasberg, Gunnar Christie - Oslo : Damm, 1985. - 76s
-- Alle kvinners blomster ute og inne - Samlekassett 17
-- Bakerovner / Sunniva Saksvik. - Trondheim : Mære landbruksskole : Høskolen i Sør-Trøndelag. Matteknologisk utdanning, 2007. - 54 s
-- Bonde-Practica : anvendelig ved Gaardsbrug og huslig Drivt / Verdal : Verdal Historielag, 2005. - 78 s
-- Folk og fylker i fjerne tider : Inntrøndelags historie før 1600. / Skevik, Olav - St.kjer : Stjørdal grafiske, 1997. - 403s
-- Handbok i lokalhistorie : faget og metodene. / Sandnes, Jørn - 82000 utg.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1983. - 141s.:kart
-- Kjønnsrollene i trønderske undereventyr : Ei strukturalistisk gransking av 30 eventyr samla av Karl Braset. / Bjerkem, Johan Einar - Oslo : Novus, 1996. - 224s
-- Læge-Bog vedkommende Mennisker, Hæster og Kiør - Holla historielag, 1980. - XXXVI,199 s.. - (Skrifter fra Holla historielag)
-- Maltøl / Roger Løe. - Trondheim : Mære landbruksskole : Høskolen i Sør-Trøndelag. Matteknologisk utdanning, 2007. - 52 s.. - (Mattradisjoner i Trøndelag ; 5)
-- Mattradisjoner i Trøndelag og Jämtland/Härjedalen : dokumentasjon om mathandverk, Interregprosjektet Søke gammelt - skape nytt 2003-2014 - 42 s. - Berglund, Anna
-- Produksjon av ost : gard, seter og meieri / Bjarne Oterholm ; fotograf: Oddmund Rustung Vik. - Sparbu : Trondheim : Høgskolen i Sør-Trøndelag : Mære landbruksskole, 2007
-- På leit etter slekta. - Oslo : Samlaget, 1991. / Sandal, Per - 175s
-- På sporet av deg selv / Tore Strømøy og Finn Karlsen. - : Damm, 2006. - 213 s. (noen kol.)
-- Skjermkontakt med lokalhistorien : internett som formidlingskanal for lokalhistorie. Erfaringer fra arkiv, bibliotek og museer. - Oslo : Statens bibliotektilsyn, 2001. - 64 s
-- Slektsforskning på PC : hvordan komme i gang, hvor finner du opplysninger, lær å bruke slektsprogram på PC - Oslo : Damm, 2002. - 92 s. ; 26 cm. - (PC-skolen)
-- Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 / av Liv Marit Haakenstad. - Oslo : Orion, cop. 2008. - 352 s
-- Slektsgransking : med dataveiledning, slektsprogram, slektsstevne, slektsbok / Liv Marit Haakenstad. - Oslo : Orion, 2001. - 185 s
-- Svarteboken : håndskrevet eksemplar fra 1610 med mange oppskrifter på heksebrygg / Per Jevne, samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Tidens kokebok. - Oslo : Tiden, 1938. - 213 s. - Erken, Lillemor
-- Trøndelagsbibliografien / Nissen, Harald A. - Trondheim : Norservice avd. Fylkeshuset, 2000. - 54 s
-- Trønderlåna - Trøndertunet. - Oslo : Landbruksforlaget, 1982. - 110s
-- Uten fortid, inga framtid : Ei studiebok om Nord-Trøndelag. / Skjei, Jarle - St.kjer : Alstad trykkeri, 1998. - 223s
-- Verdalsmålet : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1967/68. Samlekassett / Brønstad, Per 1968. - 21 s
-- Våre røtter : håndbok i slektsgransking for nybegynnere og viderekomne. / Stoa, Nils Johan - Oslo : Cappelen, 1992. - 165sS - Natur, kystkultur, jakt, fiske, miljø og miljøvern

-- Bemerkninger om Dyrelivet i Borgen-fjorden : Det Kongelige norske videnskapeliges selskaps skrifter 1921 nr. 5, 1923. - 6 s.- Inderøy Samlekassett 16
-- Bjønn og elgjakter. - Theim : Brun, 1942. / Kjesbu, Johannes - 206s.. - (Bruns jeger og fiskerbibliotek)
-- Bjørn og varg i Selbu og Tydal. Utg.av. - Theim., 1963. - 96s
-- Det norske øyriket kysten rundt / Gro Stangeland . - Oslo : Boksenteret, cop. 1998. - 208 s
-- Fosen : natur, kultur og mennesker / Stein Arne Sæther (redaktør) ; Dan Ågren (fotograf) ; Geir Gjelseth ... [et al.] ; formgiving: Roger Aasback - 1993. - 224 s
-- I fjelli : minner og meninger fra et langt liv i Snåsafjella / Oddvar Åsvoll. - Steinkjer : Embla, 2010. - 289 s
-- Inderøy [Videogram] : am nordlichen Trondheimsfjord. - Inderøy : Inderøy reiselivslag, u.å.. - 1 videokassett
-- Inderøy [Videogram] : Trondheim Fjord's innermost reaches. - Inderøy : Inderøy turistinformasjon, u.å.. - 1 videokassett
-- Jekta Pauline 150 år : 1860 - 2010 : Jubileumsskrift til 150-års jubileet / Jubileumskomitéen. Olav L'Orange, Svein Kvistad og Magne Letnes. - Inderøy, 2010. - 30 s
-- Jekter og jektefart fra Innherred: en artikkelsamling.. - St.kjer : Steinkjer bokhandel, 1989. - 156s.. - (Kulturminner i N.T. ; 3)
-- Jekter og jektsegling på Innherad. - Sl
-- Kystfrakt med Frøyland : Magnar Stornes intervjuet av Tor Yngve Nyborg / produsent: Tor Yngve Nyborg. 2011. - 2 cd-plater (1 t. 10 min.)
-- Mennesket i utmarka : Namsskogan fritids- og fornminneområde. / Grøtan, Geir A. - Namsos, 199?. - 11 s.. - (Fotefar mot nord)
-- Midt-Norge vårt Norge [elektronisk ressurs] : fra det evige hav til landet nærmest himmelen - Trondheim : Adresseavisens forl., 1997. - 160 s. ; 34 cm
-- Miljøtilstanden i Nord-Trøndelag 1998. - St.kjer : Fylkesmannen, 1998. - 48s
-- Nasjonale miljømål og utfordringer for Nord-Trøndelag. - St.kjer, 1997. - 38s
-- Naturen i Trøndelag. - Sjetnem. : Sæter forlag, 1996. / Sæter, Jon Arne - 188s. : kart
-- Nord-trøndelag og Fosen : Geologi og landskap. - Tr.heim : Grytting A/S, 1997. - 136s
-- Sildeeventyret i Straumen : intervju med Rolf Skjervold og Birger Lehn / Kristin Sakshaug og Guro Williksen Haug. - Inderøy, 2001. - 1 cd (61 min.)
-- Sild og brislingfiske i Borgenfjorden : intervju med Olaf Hegdal og Magne Ring - Inderøy, 2001. - 1 cd (60 min.)
-- Sild og brislingfiske i Borgenfjorden : intervju med Olaf Hegdal og Magne Ring - Inderøy, 2001. - 3 s. - Inderøy Samlekassett 16
-- Skip og post i lokale ruter i Trøndelag. - Bergen : Filatelistisk forlag, 1986. - 144 s. - Gjelsvik, Tore
-- Skogliv : Optegnelser / Nicolay Martens ; Utgivet ved Olaug Preuthun. - Kristiania : Norli, 1906. - 160 s. port
-- Sliplagring ved Galgsøya : Karstein Vikan intervjuet av Tor Yngve Nyborg / produsent: Tor Yngve Nyborg. 2011. - 1 cd (45 min.)
-- Spennende grensefjell. / Kjenstad, Helge - T.heim : Bjærum, 1984. - 96s
-- Steinkjer, Snåsa, Verran : 450 kvadratmil herlig friluftsterreng. - Oslo : Aasm. Engens Forlag, 19?. - 76s
-- Trivelige Trøndelag Friendly Trøndelag Freundliches Trøndelag Promenade dans le Trøndelag / tekst og foto: Steinar Johansen - 2006. - 95 s. ; 28 cm
-- Turmål i Nord-Trøndelag. - St.kjer : Wennbergs Trykkeri A/S, 1997. - 72sT - Museer og kulturminner, bevaring og formidling

-- Arkeologiske utgravninger i Vika i Inderøy : kopier av artikler i Trønder-Avisa og Adresseavisen sommeren 1956. - Inderøy Samlekassett 16
-- Byen under gaten : fra utgravningene i Søndre gate i årene 1970-71. - Theim : Adresseavisen, 1971. - 117 s. - Moen, Ulf
-- Bygdesogekurset i Trondheim 28.juni 3.juli 1948 : foredrag. - Steinkj., 1950. - 175 s
-- Det bli itj nå tå før trønderan kjæm! : utvandringen fra Trøndelag 1837-1930 / Jostein Molde. [2020]. - 490 sider ; 24 cm
-- En flyndre svømmer stille : omkring helleristningene i Kvennavika, Nord-Trøndelag / Kalle Sognnes. [2006]. - S. 551-562 - Inderøy Samlekassett 16
-- Fragmenter av en fortid : Funn og fortidsminner i Levanger kommune / Tekst Torunn Herje. - Levanger : Levanger kommune, bygdeboknemnda, 1989. - 128 s
-- Fra sjøbunn til vakker pottemakerkunst : : leire- og kalkindustri i Stjørdal gjennom tusen år / redaktør: Kjell Erik Pettersson. - 2011. - 226 s. ; 22 x 28 cm
-- Fredede hus og anlegg : 2 : Nord Trøndelag. - Oslo : Universitetsforlaget, 1982. - 89s
-- Frosta : før og no. - 2018. - 176 s.. - (Småskrifter / Frosta Historielag)
-- Frostatinget i et historisk lys / redigert av Ole Risbøl. - Trondheim : NTNU vitenskapsmuseet, 2017. - 197 s.. - (Gunneria, ISSN 1894-7859 ; 81/2017)
-- Gåetie - sijjie : den tradisjonell samisk boplass : Røyrvik bygdatun. - Røyrvik : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. - 14s.. - (Fotefar mot nord ; 13)
-- Helleristningene på Bardal i Beitstad. Samlekassett G / Møllenhus, Kristen Rolseth - Steinkj., 1952. - 7 s
-- Herlaugshaugen : En kongegrav i det nordenfjeldske Norge. / Alsaker, Sigmund - Leka : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. - 15s.. - (Fotefar mot nord)
-- Husmannen og husmannsplassen Kulturminne i Nord-Trøndelag. - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1982. - 2 b
-- Jordeiendomsforhold og godseiere i Trøndelag fra Aslak Bolt til landkommisjonen. - Theim, 1979. - 468 s. - Dybdahl, Audun
-- Kulturminner i Inderøy kommune. Rapport fra registrering av nyere tids kulturminner.. - Inderøy : Inderøy kommune, 1992. - 46s
-- Kulturminner i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer.. - Verdal, 1993. - 111s
-- Kultursti Verdalsgrenda : velkommen til vandring i et vakkert og variert kulturlandskap med historiesus i Inderøy - Oversiktskartet er laga av Reidar Sundal. [2003]
-- Kysten vår : Namdalskysten gjennom 10 000 år. / Herje, Torunn - Namsos : Kystbok, 1999. - 304ss
-- Munkholmen. íAvù ... og. / Tvete, Bjarne - Oslo, 1946. - 132s
-- Namdals-låna : Namdal historielag, årbok 1974.. / Berg,Arne - Sl, 1974
-- På nye ville veier : samtidsarkeologiske reportasjer fra trønderske veikanter / Stein Arne Sæther og Dan Ågren. - Trondheim : Ville veier forlag, 2008. - 208 s
-- Steinkretsene på Egge : særtrykk av Nord-Trøndelag historelags årbok 1951 / av fhv. konservator Th. Petersen. Samlekassett G - Steinkj., 1952. - 7 s
-- Stiklestad nasjonale kulturhus. - St.kjer, 199?. - 36s
-- Tinghaugplatået gjennom middelalderen / Elna Siv Kristoffersen, Marianne Nitter og Einar Solheim Pedersen 2014. - 186 s
-- Utgravingen av Mære kirke/av Hans-Emil Liden. : Skjelettfunnene fra Mære kirke/av Per Holck.. - St.kjer, 1969. - 55s
-- Velkommen til inderøy bygdemuseum : et ide-hefte til bruk ved museumsbesøk - Inderøy Samlekassett 1
-- Verdal museum 30 år. - S.l. 1956. - 26 s
-topografisk-antikvarisk registrering 1970. Bind III.. - Theim, 1972. - III b.. - (Funn og fornminner i Nord-Trøndelag ; 1)
-- Værem i Grong et ringformet tunanlegg. / Herje, Torunn - Grong, 1997. - 15s.. - (Fotefar mot nord ; 10)U - Samferdsel (veg, tog, broer etc)

-- Fra bredd til bredd : bruhistorie fra Namdalen. - Steinkjer : Statens vegvesen, 2001. - 142 s
-- Hell Sunnanbanen : Nordlandsbanens begynnelse 1905-2005 / Jubileumskomiteen. - [S.l.] 2005. - 92 s
-- Indstilling fra den specielle Veikomite angaaende en plan for Veibygninger i Nordre Trondhjems Amt. - St.kjer, 1903
-- Jernbane og post gjennom Meråker / Tore Gjelsvik ; elektronisk databehandling: Trygve Karlsen. - Trondheim : Lyngs bokhandel, 2008. - 96 s
-- Om veger, bruer og folk i Nord-Trøndelag / Mads Almaas. - Steinkjer : Statens vegvesen, 1999. - 175 s
-- Skarnsundet Bru [Videogram]. - St.kjer : Statens vegvesen, 1992. - : 1 videokassett, VHS, koll
-- Til Gosen via Sibirien : Lifjellvegen 101 år. - Gjøvik : Gjøvik bokbinderi, 199?. - 55s
-- Veghistorier frå region midt 2003. - Molde : Statens vegvesen, 2003. - 42 s
-- Veghistorier frå region midt 2005. - [S.l.] : Statens vegvesen, 2005. - 33 s
-- Villa Fyr 1838-1890 : Det første nord for Trondheimsfjorden, Det siste kullblussfyr i Norge. - Namsos : Namsen Trykk, 1989. - 27sV - Regional historie

-- Beskrivelse over ulykken i Værdalen Nat til Fredag den 19de Mai 1893. / Hartmann, Olai - 2.utg utg.. - Verdal, 1975. - 72s
-- Busettinga i Beitstad og Malm fram til ca. 1550.. / Skevik, Olav - St.kjer, 1975. - 166s
-- Bygdamål og bygdaminne : Artiklar, dikt og ymse stoff om språk, kultur og tradisjonar i Midtre Gauldal.. - Melhus : Bygdetrykk, 1990. - 105s. : Foto
-- Bygdenes by : en historisk bildekavalkade til Steinkjers 150-årsjubileum 2007 / Steinkjer : Design trykk, 2006. - 220 s
-- Det bli itj nå tå før trønderan kjæm! : utvandringen fra Trøndelag 1837-1930 / Jostein Molde. [2020]. - 490 sider ; 24 cm
-- Eksotiske Trøndelag. - Oslo : Samlaget, 1988. - 124s
-- En by i Norge : Steinkjer-portretter / Odd Birger Grønli. - Steinkjer : Offset-Trykk as, 2000. - 231ss
-- En by med tårn og spir. Steinkjer 1900 - 1940 i tekst og bilder.. / Saxvik, Kjell: Steinkjer Trykkeri, 1980. - 95s.. - (Skrift nr. 4)
-- En by som ingen ainnen : Trondheim og jeg siden 1936 / Fredrik Skagen ; [bilderedaktør: Jostein Gjersvik]. - 2004. - 367 s
-- Far tå folk og fe... : kulturlandskap i trøndelag. - Tr.heim : Wennbergs Trykkeri A/S, 1982. - 48s
-- Flatanger!. - Flakstad ; Oslo : Myrland AS : Gaidaros forl., 2004. - [63] s
-- Fosenmåla / Kristin Melum Eide ... - Trondheim : Museumsforl., 2017. - 184 s
-- Frosta : før og no. - 2018. - 176 s.. - (Småskrifter / Frosta Historielag)
-- Frostatinget i et historisk lys / redigert av Ole Risbøl. - Trondheim : NTNU vitenskapsmuseet, 2017. - 197 s.. - (Gunneria, ISSN 1894-7859 ; 81/2017)
-- Gamle Trondhjem : byen vår i 1920-30-åra / Esther Nordmark. - Trondheim : Tapir, cop. 2002. - 176 s
-- Gjenreisning og vekst : Hovedtrekk i Steinkjers historie fra 1940-1995. / Koldaas, Erling - St.kjer, 1995. - 148s
-- Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid / redaktører: Arvid Krogstad, Ivar Røskaft. 1993-1996. - 163 s. ; 31 cm
-- Handel og handelsmenn i gamle Steinkjer : trekk av byens handels- historie. / Saxvik, Kjell - Steinkj., 1970. - 230s. : ill
-- Heia Steinkjer!. - Steinkj. : Jan og Odd Vanebos forlag, 1984. - 165 s
-- Hilsen fra Steinkjer : 1940-1980 / Erling Koldaas og Lars Lilleby Macedo. - [Steinkjer] : Embla forlag, 2014. - 154 s
-- Hilsen Nord-Trøndelag. / Aune, Tormod - Namsos : Trønderbok, 1995. - 264s
-- Historia kring Kölen : en bok om Jämtland, Härjedalen och Trøndelagen. / Rumar, Lars - Østersun : Jemtlands lens museums forlag, 1991. - 105 s
-- ...historiske Trøndelag. - Trondheim : Aktietrykkeriet
-- Jordeiendomsforhold og godseiere i Trøndelag fra Aslak Bolt til landkommisjonen. - Theim, 1979. - 468 s. - Dybdahl, Audun
-- Kongeparets besøk i Nord-Trøndelag 2004 : minneboka / Ide og tekst: Roger Rein. - Namsos : Nord-Trøndelag fylkeskommune, 2004. - 84 s
-- Ladestedet Stenkjær : historisk oversigt : udgivet i anledning af Stenkjærs 50-aars jubilæum. / Weigner, Rich. - Steinkj. : Stenkjær Avis, 1907. - 41 s
-- Levangerhistorier / Jan Brendalsmo og Frans Arne Stylegar (red.). - Oslo : Novus, 2013. - 154 s
-- Mer dus med Steinkjer. - Steinkjer : Foreningen Gamle Steinkjer / Morten Stene, 2000. - 190 s
-- Mære 1021-2021 / Øystein Ekroll, Bodil Østerås, Lars Forseth, Helle V. Stuedal, Merete Røskaft, Margrethe C. Stang, Geir Grønnesby - 215 sider
-- Nordre Skognens almenning : litt fra kampen om almenninger i Trøndelag. - Steinkj. : Steinkjer trykkeri, 1961. - 74 s. - Flekstad, Kaspar
-- Nord-Trøndelag. - Oslo : Tanum, 1957. - 96 s
-- Oksfot på stutaket : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1947 / Av gardbrukar Sam. Fossland [1947]. Samlekassett F - 11 s
-- På reise i Nord-Trøndelag, og andre stader før 1900.. / Solheim, Tov - Levanger, 1986. - 46s. kart
-- Selbu bumerker. - 2.utg utg.. - Selbu : Selbyggen forl., 1981. - 47s
-- Selbu og Tydals historie : Kvernfjellet. / Rolseth, P. O. - Oslo, 1947. - 275s
-- Seterbruket i Verdal. / Dillan, Ingolf - Verdal, 1973. - 245s
-- Skogfallet i 1837 / Karl L. Mørkved. - Samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Sparbualbumet : ei biletsamling frå gamle Sparbu kommune. - Steinkjer : Sparbu historielag, 1990. - 140 s
-- Steinkjer - byliv i gamle dager. - St.kjer : Foreningen gamle Steinkjer - skrifter nr 6., 1982. - 102s
-- Steinkjerminner. - Sl, 1981. - 78s.. / Berg, Olaf - (Foreningen gamle Steinkjers gamle skrifter nr.5)
-- Såmann Såkvinne : kulturlandskap i Nord-Trøndelag. - Namsos : Trønderbok, 2005. - 259 s : foto
-- Tidsbilder nr. 5 : Sør-Gjæslingan : Historisk oversikt 1840-1880.. - Namsos, 1993. - 109s
-- Tinghaugplatået gjennom middelalderen / Elna Siv Kristoffersen, Marianne Nitter og Einar Solheim Pedersen 2014. - 186 s. kart
-- Trehusbyen Levanger : En bok i forbindelse med stedets 1000 års jubileum / Asbjørn D(ouglas) K(jeldaas) Eklo. - Levanger, 2010. - 184 s
-- Trekk fra Nord-Trøndelags forhistorie : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1950 / Kristen Rolseth Møllenhus. Samlekassett F 1950. - 15 s
-- Trondheim bys historie : supplementsbind : Trondheim i går og i dag : 1914-1964. - Theim : Kommunen, 1973. - 5 b
-- Trondheim forteller / Marvin Wiseth (red.) ; forord og introduksjoner ved Marvin Wiseth. - 2002. - 292 s
-- Trondheimsfjorden. - 1. utg.. - Trondheim : Tapir, 2000 (, 2000). - 336 s
-- Trondheimsfjorden : idyll rundt land og strand. - Trondh : Nidaros, 1983. - 104s. : Foto H.K.Bertelsen
-- Trøndelag : Bygd og by i Norge. - Oslo, 1976. - 461s.. - (Bygd og by i Norge). - ((Bygd og by i Norge.))
-- Trøndelag i nær fortid. - Oslo : Samlaget, 1985. - 205s. kart. - (Bygd og by i nær fortid)(I nær fortid)
-- Trøndelag - sett fra luften. - Oslo : Hjemmets bokforlag, 1993. - 159 s.s.. - (Norge fra luften) - Jensen, Johan Odin
-- Trøndelags historie. b. 1. Landskapet blir landsdel : fram til 1350 : Tapir Akademisk forlag, 2005. - 421 s
-- Trøndelags historie. b. 2. Fra pest til poteter : 1350 til 1850 : Tapir Akademisk forlag, 2005. - 480 s
-- Trøndelags historie. b. 3. Grenda blir global : 1850 til 2005 : Tapir Akademisk forlag, 2005. - 540 s
-- Trøndergull : Trøndelags vinter-OL-historie. / Hyldmo, Egil - Melhus : Snøfugl, 1992. - 127s
-- Verdalsmålet : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1967/68. / Brønstad, Per. Samlekassett F 1968. - 21 s
-- Verdalsraset 1893: Geologisk historie og årsaksforhold.. - Tr.heim : Norges geologiske undersøkelse, 1993. - 56s. + Vedlegg: Kart
-- Verdalsraset 1893. Verdal Historielag, 1993. - 48sW - Lyd, bilder, film og musikk

-- A day dream / The Daydreamers. - Inderøy, 2006. - 1 cd
-- Dagliglivet : intervju med Oddny Stavran, Helga Madsen og Agnes Solberg / Tor Yngve Nyborg/historielaget. - Inderøy, 2010. - 1 cd (ca 10 min.)
-- Før - under - etter krigen : samtale med Ivar Snerting / Hans Snerting/Nils Erik Ystgård/historielaget. - Inderøy, 2010. - 1 cd (ca 60 min.)
-- Gamle dager. Minner fra Utøy. Del II : samtale med Ingvald Jystad / Hans Jystad/historielaget. - Inderøy, 2019. - 1 cd (ca 60 min.)
-- Gamle dager. Minner fra Utøy. Del. I : samtale med Ingvald Jystad / Hans Jystad/historielaget. - Inderøy, 2019. - 1 cd (ca 60 min.)
-- Gamle Straumen ; del 1 (CD 1) og del 2 (CD 2) : intervju med Willy Sundfær og Per Saxhaug / Tor Yngve Nyborg 2014. - 2 cd-plater (del 1 53 min. og del 2 11 min.)
-- Gårdshistorie : samtale med Ivar Snerting / Hans Snerting/Nils Erik Ystgård/historielaget. - Inderøy, 2010. - 1 cd (ca 65 min.)
-- Hjørdis Halmøy Floan : i samtale med Helge Kjenstad / produsent: Helge Kjenstad. 1982. - 1 DVD (47 min.)
-- Inderøy [Videogram] : am nordlichen Trondheimsfjord. - Inderøy : Inderøy reiselivslag, u.å.. - 1 videokassett
-- Inderøy [Videogram] : Trondheim Fjord's innermost reaches. - Inderøy : Inderøy turistinformasjon, u.å.. - 1 videokassett
-- Ingeborg Oxaal : i samtale med Helge Kjenstad / produsent: Helge Kjenstad. 1982. - 1 DVD (49 min.)
-- Iver Ulvin [Videogram] : treskomaker ; et portrettintervju / Produsert av Tor Yngve Nyborg. [ca 1985). - 1 DVD (ca 50 min.)
-- Kongebesøk på Inderøy [DVD] : Kong Harald og Dronning Sonjas besøk på Inderøy, 15. juni 2004 / Innherred Foto. - [Inderøy] : Innherred foto, 2004. - 1 DVD (45 min)
-- Kystfrakt med Frøyland : Magnar Stornes intervjuet av Tor Yngve Nyborg / produsent: Tor Yngve Nyborg. 2011. - 2 cd-plater (1 t. 10 min.)
-- Lyd og låt i stillheita : intervju med Oddny Stavran / Tor Yngve Nyborg/historielaget. - Inderøy, 2010. - 1 cd (ca 20 min.)
-- Minnemarkering 21. april og 18. mai 2010 ved Krogs - Videoplate (DVD)- Inderøy, 2010. Kampene ved Krogs Gård 21. april 1940
-- Minner : samtale med Karoline Hegaas / Ole Solberg/historielaget. - Inderøy, 1953. - 1 cd (ca 20 min.)
-- Mor leser dikt fra André Bjerke : opptak av Gerd Oxaal. - Inderøy , 2016. - 1 CD
-- Oddny Stavran [Videogram] : i samtale med Åse Bardal ; et intervjuportrett 1999. - 1 DVD (ca 50 min.) + Filmen har litt dårlig lyd
-- Sildeeventyret i Straumen : intervju med Rolf Skjervold og Birger Lehn / Kristin Sakshaug og Guro Williksen Haug. - Inderøy, 2001. - 1 cd (61 min.)
-- Sild og brislingfiske i Borgenfjorden : intervju med Olaf Hegdal og Magne Ring - Inderøy, 2001. - 1 cd (60 min.)
-- Sild og brislingfiske i Borgenfjorden : intervju med Olaf Hegdal og Magne Ring - Inderøy, 2001. - 3 s. - Inderøy Samlekassett 16
-- Skarnsundet Bru [Videogram]. - St.kjer : Statens vegvesen, 1992. - : 1 videokassett, VHS, koll
-- Sliplagring ved Galgsøya : Karstein Vikan intervjuet av Tor Yngve Nyborg / produsent: Tor Yngve Nyborg. 2011. - 1 cd (45 min.)
-- Songbook / Prosjektansvarlige: Utøy skole (Inderøy), Adam Jenö Iskola [2004]. - 1 hefte + 1 CD + 1 CD medfølger
-- Sopping i Vikan : teknikk for lagring og slep av tømmer til folla : Karstein Vikan intervjuet av Tor Yngve Nyborg 2011. - 1 DVD (45 min.)
-- Team Hegdal vol. 2 [[lydopptak]]. - [Trondheim] : Øra fonogram, cop. 2011. - 1 (CD) (45 min) ; 12 cm
-- Trondheimsreisen / en film i regi av Magnus Skatvold. - [Trondheim] : Storytelling Media, 2018. - 1 DVD (1 t, 29 min) : lyd, kol
-- U.L. Solglytt - 1891-1991 : jubileumskavalkade "heilt 100" på Røra samfunnshus, premiere 16. november 1991 - 1 DVD (1 t 36 min.)
-- Under Yggdrasil [[lydopptak]]. - : J.M. Stavdahl, 2015. - 1 plate (CD) : digital ; 12 cm
-- Vinjes ferdaminne. - Oslo : Vinjeproduksjonar, 2011. - 1 CD