Lokalhistoriesamling - Inderøy bibliotek - ajour pr. 06.10.2014

Tematisk sortering av innholdet på lokalhistorierommet på Inderøy bibliotek.
Der det er naturlig er samme oppføring ført under flere kategorier.
Hver enkelt oppføring er ført på en linje med to bindestrek (--) som prefiks.
Enkelte oppføringer kan strekke seg over flere linjer, avhengig av bredde på
papir eller skjermbilde.

Listen er i stadig endring. Feil og mangler kan forekomme.
Siste oppføring: Inderøy: skifter gårder etc. / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid - Hvit ringperm 6

A - Bygdebøker
B - Årbøker
C - Kirkelig kildemateriale (kirkebøker)
D - Sivilt kildemateriale (folketellinger, jordebøker, skattemanntall osv)
E - Slektsoversikter og gårdshistorie
F - Oppvekstskildringer og dagligliv
G - Politikk, samfunnsliv, politi- og militærvesen
H - Næringsliv, håndtverk og industri
I - Foreningsliv og idrett
J - Skolehistorie
K - Tema: 2. verdenskrig
L - Aviser og tidsskrift
M - Kalendere, guider og PR-materiell
N - Kart, geografi, steder og stedsnavn
O - Romaner, fortellinger, vers, kunst, kultur og annen skjønnlitteratur
P - Religion, kirker, kirkeblad og kirkehistorie
Q - Biografier og selvbiografier, fortellinger om enkeltmennesker
R - Faglitteratur
S - Natur, kystkultur, jakt, fiske, miljø og miljøvern
T - Museer og kulturminner, bevaring og formidling
U - Samferdsel (veg, tog, broer etc)
V - Regional historie
W - Lyd, bilder, film og musikk


A - Bygdebøker
==============

-- Bygdebok for Mosvik : b. 1 / Jorid Klette Berg, Oddny Aune, Lars Einar Braseth, Ingunn Sundseth Sagmo, Karl Hindberg. - Mosvik : [S.n.], 2010. - 657 s. : ill. + Etternavnregister i perm
-- Bygdebok for Mosvik : b. 2 / Jorid Klette Berg, Oddny Aune, Lars Einar Braseth, Ingunn Sundseth Sagmo, Karl Hindberg. - Mosvik : [S.n.], 2011. - 556 s. : ill. + Etternavnregister fra s. 526 - 556.
-- Bygdebok for Mosvik. Bind 3. - [Mosvik] : Mosvik historielag, 2013. - 549 s. : ill.
-- Gårds- og brukerhistorie Mosvik : bind 1 : Gårdsnummer 1 - 13. / Berg, Svein : Alstad trykkeri, 1994. - 1 b. : ill.
-- Gårds- og brukerhistorie Mosvik : bind 1 : rettelser og tillegg / Gunnar Andreas Trengereid og Jorolf Nyborg. - Mosvik : Steinkjer Trykkeri AS., 2000. - 122 s.
-- Inderøyboka ; gardshistoria, Inderøy herad ; del 1 / Sakshaug, Ingvald : kopier
-- Inderøyboka ; gardshistoria, Inderøy herad, del 2 / Sakshaug, Ingvald : kopier
-- Inderøyboka ; gardshistoria, Røra herad / Sakshaug, Ingvald : kopier
-- Inderøyboka ; gardshistoria, Sandvollan herad / Sakshaug, Ingvald : kopier
-- Inderøyboka : ei bygdebok for Inderøy, Røra og Sandvollan. Den ålmenne delen. Andreas Ystad. Del 1.. - St.kjer, 1973. - 1 b. : ill.
-- Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. : Gardshistoria. - 1.utg.. - St.kjer / Sakshaug, Ingvald : Inntrøndelagen prenteverk, 1937. - 2 b. : ill.
-- Inderøyboka - Soga om husmenn, plassar og strandbuarar.. Andreas Ystad. St.kjer, 1964. - 3 b.
-- Inderøybøkene : Heim og folk : B.1 : Sandvollan. b. 1 / Olav Andreas Moen og Liv Skogset Værdal. - Inderøy : Inderøy museums- og historielag, 2007. - 360 s. : ill.
-- Inderøybøkene : Heim og folk : B.2 : Røra / Liv Skogset Værdal (red.). - Inderøy : Inderøy museums- og historielag, 2008. - 409 s. : ill.
-- Inderøybøkene : heim og folk. B.3. Utøy og Kjerknesvågen / forfattere Annemor Frisli, Ragnhild Lyngstad ; redaktør Liv Skogset Værdal. - Inderøy : Inderøy museums- og historielag, 2009. - 580 s. : kol. ill., kart
-- Inderøybøkene : Heim og folk : B.4 : Sakshaug, del 1. b. 1 del 1 / Johannes Bragstad og Liv Skogset Værdal. - Inderøy : Inderøy museums- og historielag, 2010. - 400 s. : ill.
-- Inderøybøkene : Heim og folk : B. 5: Sakshaug, del II / Johannes Bragstad og Ivar Johannes Reitan ; redaktør Liv Skogset Værdal. - Inderøy : Inderøy museums- og historielag, 2011. - 390 s. : ill.
-- Spor i landskapet : Registrering av husmannsplassar, buplassar, bekkekverner,sagbruk, og anna verksemd samt gamle ferdselsvegar i Inderøy. / Klepp, Petter - Inderøy : Steinkjer Trykkeri, 1995. - 145s. : ill.
-- Beitstadboka : gårdshistoria. Bind I. Elda-Haugen. Bartnes, Henrik - Steinkj., 1977. - : ill., kart
-- Beitstadboka : Gårdshistoria. Bind I, Elda - Haugen.. / Bartnes, Henrik - St.kjer, 1977. - I b. : ill.
-- Beitstadboka : gårdshistoria. Bind III. Utvik - Hervik / ved Haakon Kvam og Karl Odin Kvam. - Steinkjer : Beitstaden Historielag, 1994. - 496 s. : ill.
-- Beitstadboka : gårdshistoria : bind II : Opdal-Solberg. - Steinkj., 1985. / Kvam, Haakon : ill., kart
-- Bygdebok for Lierne kommune. 1. - Lierne : ill.,kart, 1989
-- Bygdebok for Lierne kommune. Bind III. Gårdshistorie Nordli. - Nordli : Lierne kommune, 1996. - 492 s. : ill.
-- Bygdebok for Lierne kommune. Bind IV. Gårdshistorie Sørli / red.: Håkon Gustavsen. - Lierne : Lierne kommune, 1998. - 471 s. : ill.
-- Bygdebok for Lierne kommune. II. - Lierne : Lierne kommune, 1992. - 240 s. : ill.
-- Bygdebok for Meråker. Bind 3. Heim og slekt / Bjørn R. Krogstad ; medarbeider - slektshistoria Asbjørn Aspaas ; fotograf Georg Størseth. - Rev. [utg.]. - Meråker : Meråker kommune, 2004
-- Bygdebok for Meråker. Bind 4. Heim og slekt / Bjørn R. Krogstad ; medarbeider - slektshistoria Asbjørn Aspaas ; fotograf Georg Størseth. - [Meråker] : Meråker Kommune, 1995. - 605 s. : ill.
-- Bygdebok for Meråker. Samhold og strid / Bjørn R. Krogstad. - Meråker, 1987. - : ill.
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal : Gårds- og slektshistorie. b. VII. / Aarholt, Tormod- St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1992. - 568 s. : ill.
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. I. Allmenhistorie. - Sparbu : Bygdeboknemda, 1983. - : ill., kart
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. II. Allmenhistorie. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1984. - : ill.
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. III. Gårds og slektshistorie. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1988. - : ill.
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. IV. Gårds og slektshistorie / Tormod Aarholt. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1989. - : ill.
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. IX. Gårds- og slektshistorie / ved Tormod Aarholt. - Steinkjer : Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal, 1994. - 464 s. : ill.
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. V. Gårds og slektshistorie / Tormod Aarholt. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1990. - : ill
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. VI. Gårds og slektshistorie / Tormod Aarholt. - Sparbu : Bygdeboknemnda, 1991. - : ill.
-- Bygdebok for Sparbu og Ogndal. VIII. Gårds- og slektshistorie / Tormod Aarholt. - Steinkjer : Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal, 1993. - 492 s. : ill.
-- Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Bind 1. - Steinkjer : Bygdeboknemnda for Stod, Kvam og Egge, 2006. - 556 s : ill.
-- Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Bind 2. Allmenn bygdehistorie ca. 1660-ca. 1860 / redaktør: Jarle Skjei. - Steinkjer : Bygdeboknemnda for Stod, Kvam og Egge, 2011. - 378 s. : ill.
-- Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Bind 4 A : Folk og heimer i Kvam : Hegge-Grøtan / Roger Lyngstad. - Steinkjer : Bygdeboknemnda for Stod, Kvam og Egge, 2007. - 592 s : ill., kart, fig
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 1. - Levanger : [S.n.], 1991. - 1 b. : ill.
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 2. - Levanger : [S.n.], 1992. - 2 b. : ill.
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 3. - Levanger : [S.n.], 1995. - 3 b. : ill.
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 4. - Levanger : Åsen historienemnd, 1997. - 4 b. : ill.
-- Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. 5. - Levanger : Åsen historienemnd, 2001. - 5. b. : ill.
-- Det gamle Beitstaden : kommune og allmenhistorie 1837-1904. / Bartnes, Henrik - Steinkj., 1969. - 719 s. : ill.
-- Frol II : Folk og heimar 1801-1950. Band VI, II. - [Levanger] : Nemnda for Skogn historie, 1976. - 383 s. + 72 s. : ill.
-- Frostaboka. Bind III. Fra tåkefylt oldtid til kommunalt sjølstyre : bygdehistoria fram til 1837. - Frosta : Frosta historielag, Christiansen, Per R. 1989. - : ill.
-- Frostaboka. Bind IV. De nære hundreåra : bygdehistoria etter 1837. - Frosta : Frosta historielag, Christiansen, Per R. 1997. - 472 s. : ill.
-- Frostaboka. bind IX. gårds- og slektshistorie gn.66 - gn.77 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard ; utgitt av Frosta historielag. - Rev. utg.. - Frosta : Frosta historielag, 2005. - 704 s. : ill.
-- Frostaboka. bind VII. gårds- og slektshistorie gn.32 - gn.48 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard ; utgitt av Frosta historielag. - Rev. utg.. - Frosta : Frosta historielag, 2003. - 736 s. : ill.
-- Frostaboka. bind VIII. gårds- og slektshistorie gn.49 - gn.65 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard ; utgitt av Frosta historielag. - Rev. utg.. - Frosta : Frosta historielag, 2004. - 621 s. : ill.
-- Frostaboka. Bind X. Gårds- og slektshistorie : gn. 78 - gn. 85 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard utgitt av Frosta historielag. - Frosta : Frosta historielag, 2006. - 768
-- Frostaboka. bind XI. gårds- og slektshistorie gn.86 - gn.95 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard ; utgitt av Frosta historielag. - Rev. utg.. - Frosta : Frosta historielag, 2007. - 784 s. : ill.
-- Frostaboka. Bind XII. Gårds- og slektshistorie : gn. 96 - gn. 120 / revidert og nedtegna av Roar Lindgaard ; utgitt av Frosta historielag. - Frosta : Frosta historielag, 2009. - 680 s. : ill.
-- Frostaboka : gårds- og slektshistorie gn.17 - gn.31. bind VI / Revidert og nedtegna av Roar Lindgaard. - Utgitt av Frosta Historielag. - [Levanger], 2002. - 544 s. : ill., kart.
-- Frostaboka : gårds- og slektshistorie ; gn.1 - gn.16. bind V / Revidert og nedtegna av Roar Lindgaard. - Frosta : Frosta historielag, 2001. - 528 s. : ill.
-- Frostaboka : registerbind med noen korreksjoner. Bind V-XII / nedtegna av Roar Lindgaard ; utgitt av Frosta historielag. - Frosta : Frosta historielag, 2009. - 222 s. + 1 kart
-- Gard og gruve. Bind 1 / Bjørn R. Krogstad ; medarbeidere: Lars F. Steinvik ... [et al.]. - Meråker : Meråker kommune, 2002. - 452 s. : ill.
-- Grong bygdebok : I : gårdsog slektshistorie g.nr. 1 - 23. - S.l., 1990. - : ill. - Strand, Jørgen P
-- Grong bygdebok : II : gårds og slektshistorie g. nr. 24 31. - Sl, 1991. - : ill. - Strand, Jørgen P
-- Grong Bygdebok. III. Gårds- og slektshistorie G.nr. 33-48. - 1993 351 s. : ill. - Strand, Jørgen P
-- Hitraboka. [Bind 1]. Gårds- og slektshistorie Sandstad sokn / Sverre R. Utseth. - Orkanger : Hitra kommune, 1989. - 473 s. : ill., kart
-- Konfirmanter i Skatval : 1859-2008. - Stjørdal : Skatval historielag, 2008. - 211 s. : ill.
-- Lokalsamling Bygdebøker 948.4215 SKA Skatval gårds- og slektshistorie. Bind III. - Skatval : Skatval historielag, 2002. - 372 s. : ill.
-- Skatval gårds- og slektshistorie. Bind II. - Skatval : Skatval historielag, 2001. - 312 s. : ill.
-- Skatval gårds- og slektshistorie. Bind I. - Skatval : Skatval historielag, 2000. - 295 s. : ill.
-- Skatval : Vår historiske arv. Bind 4 / utgitt av Skatval Historielag. - [Stjørdal] : eget, 2005. - 262 s. : ill.
-- Skatval : Vår historiske arv. Bind 5 / utgitt av Skatval Historielag. - [Stjørdal] : eget, 2007. - 582 s. : ill.
-- Skatval : Vår historiske arv. Bind 6 / utgitt av Skatval Historielag. - [Stjørdal] : eget, 2010. - 400 s. : ill.
-- Skogn historie : band IV A : ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger. / Hallan, Nils - Levanger : [S.n.], 1964. - 4 :1 b. : ill.
-- Skogn historie : band IV B : ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger. / Hallan, Nils - Steinkj. : [S.n.], 1969. - 4 :2 b.
-- Skogn historie : band XI : Ytre Skogn 2. / Berre, Ivar - Levanger : [S.n.], 199?. - 11 b. : ill.
-- Skogn historie : bind V : Levanger by's historie : tidsrommet 1 836-1918. / Strømsøe, Reidar - Levanger : [S.n.], 1967. - 5 b. : ill.
-- Skogn historie : bind V : Levanger by's historie : tidsrommet 1836-1918. / Strømsøe, Reidar - Levanger : [S.n.], 1967. - 5 b. : ill.
-- Skogn historie : Markabygda og Ekne. Band VIII. - [Levanger] : Nemnda for Skogn historie, 1979. - 517 s. : ill.
-- Skogn historie : Midt-Skogn 1 : Gårds- og slektshistorie for gnr. 19 - 31. X / Utgitt av Nemnda for Skogn historie ; redaktør Ivar Berre. - Skogn : Nemnda for Skogn historie, 2003. - 448 s. : ill.
-- Skogn historie : Midt-Skogn 2 : Gårds- og slektshistorie for gnr. 32 - 43. X / Utgitt av Nemnda for Skogn historie ; redaktør Ivar Berre. - Skogn : Nemnda for Skogn historie, 2005. - 464 s. : ill.
-- Skogn historie : Midt-Skogn IXa. 9a / Utgitt av Nemnda for Skogn historie ; redaktør Ivar Berre. - Skogn : Nemnda for Skogn historie, 2001. - IXa : ill.
-- Skogn historie : Ytre Skogn 1. / Berre, Ivar - Levanger : [S.n.], 1996. - 11 b. : ill.
-- Skogns historie. kap.1. (omfatter Frol og Levanger). / Vestrum, Arne - Levanger : B Turn Paulsen, 1926. - : ill.
-- Verdalsboka : Bygda og biblioteket : Verdal bibliotek 1848 - 1998. / Kristoffersen, Eli - Verdal, 1998. - 221s. : ill.
-- Verdalsboka: en bygdebok om Verdal: bind A: Ras i Verdal.. - Verdal : Bygdeboknemnda, 1993. - A b.
-- Verdalsboka: en bygdebok om Verdal: bind B: Ras i Verdal. - Verdal : Bygdeboknemnda, 1993. - B b.
-- Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : bind III : gårds- og slek tshistorie. / Musum, Einar - Theim : [S.n.], 1930. - 3 b. : ill.
-- Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : bind IV : gårds- og slektshistorie. / Musum, Einar - Theim : [S.n.], 1930. - 4 b. : ill.
-- Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : bind V : gårds- og slekts historie. / Musum, Einar - Theim : [S.n.], 1931. - 5 b. : ill.
-- Verdalsboka : heimer og folk : Inndalen og Sul 1800 - 1940 : bind A / Magne Årstadvold. - Verdal : Verdal kommune v/Bygdeboknemnda, 2008. - 527 s. : ill.
-- Verdalsboka : heimer og folk : Inndalen og Sul 1800 - 1940 : bind B / Magne Årstadvold og Åke Jünge. - Verdal : Verdal kommune v/Bygdeboknemnda, 2008. - 447 s. : ill.
-- Verdalsboka : heimer og folk : Leksdalen 1800 - 1940 / Jørgen Johnsen og Magne Årstadvold. - Verdal : Verdal kommune v/Bygdeboknemnda, 2002. - 577 s. : ill.
-- Verdalsboka : heimer og folk : Stiklestad 1800 - 1940 / Ottar Moholt og Solveig Ness. - Verdal : Verdal kommune v/Bygdeboknemnda, 2005. - 606 s. : ill.
-- Ytterøy : "Trondheimsfjordens perle" ; Bygdehistorie i tekst og bilder / / Redigert av Birger Johannessen og Henrik J. Sandstad ; Utgitt av Ytterøy Historienemd. - Steinkjer : : Steinkjer Trykkeri AS.,, 1995. - 471 s. : : ill., kart.


B - Årbøker
===========

-- Eynni Idri f.o.m 1987 t.o.m 1988 : Årbok for Inderøy museums- og historielag
-- Vers på Inderøymål : Eynni Idri 1989.. / Fossum, Lorns - Steinkjer, 1989. - 66s. : ill.
-- Eynni Idri f.o.m 1990 t.o.m. 2013 : Årbok for Inderøy museums- og historielag
-- Årbok for Mosvik historielag, årgang 1-4, f.o.m 1985/86 t.o.m 1989/90
-- Årbok for Mosvik historielag, årgang 6-25 f.o.m 1991/92 t.o.m. 2011
-- Årbok for Mosvik historielag 2013. - 27. årgang. - Mosvik : Mosvik historielag, 2013. - 101 s. : ill.
-- Nord-Trøndelag historielag: Årbok f.o.m. 1921 t.o.m 2011 - 86 årganger.
-- Nord-Trøndelag historielag Årbok 2013 / Åke Jünge. - [Steinkjer] : : Nord-Trøndelag Historielag,, 2013. - 256 s. : : ill.
-- Egge historielag : årbok 2008. - Steinkjer : Egge historielag, 2008. - 119 s. : ill. (noen kol.)
-- Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag Årsskrift 1972. - Theim, 1972. - 1972 b.
-- Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag Årsskrift 1973. - Theim, 1973. - 1973 b.
-- Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag Årsskrift 1974. - Theim, 1974. - 1974 b.
-- Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag Årsskrift 1975. - Theim, 1976. - 1975 b.
-- Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring Årbok 2002. - 156. årg.. - Oslo : Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 2002. - 296 s. : ill.
-- Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring Årbok. 2003. - 157. årg.. - Årg. 157. - Oslo : Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 2003. - 250 s. : ill.
-- Foreningen til norske fortidsminnesmerke Årbok 1969. Fremtid for fortiden. Fortidsvern i 125 år.. - Oslo, 1969. - 207s.
-- Helgådalsnytt. - Verdal, 1993. - 22.årg. b. : ill.
-- Helgådalsnytt. - Verdal, 1994. - 23.årg. b. : ill.
-- Helgådalsnytt. - Verdal, 1995. - 4.årg. b. : ill.
-- Historisk årbok nr.23 / Redaktør Jon Roar Fiskvik. - Stjørdal : Historielagene i Stjørdalsbygdene, 2013. - 154 s. : ill.
-- Levanger Historielag Årbok 2008 / Skriftstyre: Asbjørn Tingstad, Sveinung Havik, Pål Kulås, Solveig Otlo, Sidsel Wohlen. - [Levanger] : Levanger Historielag, 2008. - 240 s. : ill.
-- Levanger Historielag Årbok 2009 / Skriftstyre: Asbjørn Tingstad, Sveinung Havik, Pål Kulås, Solveig Otlo, Sidsel Wohlen. - [Levanger] : Levanger Historielag, 2009. - 240 s. : ill.
-- Levanger Historielag Årbok 2013 / Skriftstyre: Helge Bakken, Toralf Granaune,Annbjørg Grevskott,Asbjørn Tingstad og Jarle Kregnes. - [Levanger] : Levanger Historielag, 2013. - 208 s. : ill., kart.
-- Mårråk : Årbok 4 for Meråker Historielag 2013 / Bokkomite: Heidi Bjørnås, Helge Kringtrø, Guttorm Aavik, Alf Roar Olsen. - Meråker : Meråker Historielag, 2013. - 272 : kol.ill.
-- Røra 1993 / Arne Ofstad. - [Røra] : s.n., 1999. - 102 s. : ill.
-- Røra 1994 / Arne Ofstad. - , 1994. - 119s : ill.
-- Røra 1995. - Røra : Arne Ofstad, 1995. - 129s : ill.
-- Røra 1996 / red: Arne Ofstad. - Røra, [u.å.]. - 152 s. : ill.
-- Røra 1997 / Arne Ofstad. - Røra, 2001. - 126 s. : ill.
-- Røra 1998 / Arne Ofstad. - [Røra] : s.n., 1999. - 121 s. : ill
-- Samla liste over årbokartiklar i 10 år, 1945 - 1955. Særprent av Nord-Trøndelag historielags årbok 1956.. - St.kjer, 1956. - 10s.
-- Sparbu historielag : Årbok f.o.m. 1978 t.o.m. 2009 - 32 årganger
-- Sparbu historielag : Årbok f.o.m. 2011 t.o.m. 2013 - 3 årganger
-- Sålaupen : Ogndal historielag årbok for 2013 / Redaksjonen: Asbjørn Køhl, Normann Ryan jr., Per Ivar Nicolaisen, Jorid Kjesbu, Svein Skei ; ansvarlig utgiver: Ogndal historielag. - 24. årgang. - Steinkjer : Ogndal historielag, 2013. - 162 s. : ill.
-- Trøndelag -83 : årbok for Trøndelag, 17. årgang. - Trondh., 1983. - Årg.17 b. : ill., kart
-- Trøndelag folkemuseum Årbok : 1991. - Theim, 1991. - 1991 b.
-- Trøndelag folkemuseum Årbok 1992. - Theim, 1992. - 1992 b.
-- Trøndelag folkemuseum Årbok 1993 : Trondheim på 1700-tallet. - Theim, 1993. - 1993 b. : ill.
-- Trøndelag folkemuseum Årbok 1994 : det industrielle Trøndelag. - Theim : Trøndelag folkemuseum- Sverresborg, 1993. - 1994 b. : ill.
-- Trøndelag folkemuseum : årbok 1995 : Middelalderen i Trøndelag. - Theim : Trøndelag folkemuseum, 1995. - 104s. : ill
-- Trøndelag folkemuseum Årbok for Trøndelag folkemuseum 1979-80. - Trondh : Trøndelag folkemuseum-Sverresborg, 1980. - 87s.
-- Trøndelag folkemuseum Årsskrift : 1977. - Theim, 1978. - 1977 b.
-- Trøndelag folkemuseum Årsskrift : 1978. - Theim, 1979. - 1978 b.
-- Verdal historielags skrifter 17 : årbok 1990. - Verdal : [S.n.], 1990. - 17 b. : ill.
-- Verdal historielag's skrifter 1: årsskrift 1976.. - Verdal, 1976. - 69s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 22 : årbok 1995. - Verdal, 1995. - 22 b. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 24 : Årbok 1997. - Verdal : Levanger Trykkeri A/S, 1997. - 245s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 25 : Årbok 1998. - Verdal : Levanger Trykkeri A/S, 1998. - 240s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 26 : årbok 1999 / Skriftstyre: Kjetil Dillan, Solveig Ness, Johan Aasan. - Verdal : Verdal Historielag, 1999. - 254 s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 31 : Årbok 2003 / Skriftstyre: Kjetil Dillan, Arnhild Brustad, Marit Aasan. - Verdal : Verdal Historielag, 2003. - 272 s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 32 : Årbok 2004 / Skriftstyre: Kjet il Dillan, Arnhild Brustad, Marit Aasan. - Verdal : Verdal Historielag, 2004. - 255 s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 33 : Årbok 2005 / Skriftstyre: Arnhild Brustad, Marit Aasan, Jon Holmlimo. - Verdal : Verdal Historielag, 2005. - 264 s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 34 : årbok 2006 / skriftstyret: Arnhild Brustad, Marit Aasan, Jon Holmlimo. - Verdal : Verdal Historielag, 2006. - 263 s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 35 : Årbok 2007 / Skriftstyre: Arnhild Brustad, Marit Aasan, Jon Holmlimo. - Verdal : Verdal Historielag, 2007. - 255 s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 36 : Årbok 2008 / Skriftstyre: Arnhild Brustad, Marit Aasan, Jon Holmlimo. - Verdal : Verdal Historielag, 2008. - 271 s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 39 : Årbok 2010 / Skriftstyre: Arnhild Brustad, Jostein Holmen, Jon Holmlimo, Bjørn Erik Haug, Arne Østraat. - Verdal : Verdal historielag, 2010. - 240 s. : ill.
-- Verdal historielags skrifter 42 : Årbok 2012 / Skriftstyre: Arnhild Brustad, Jostein Holmen, Marit Hofstad, Bjørn Erik Haug, Arne Østraat. - Verdal : Verdal historielag, 2012. - 256 s : ill.
-- Verdal historielags skrifter 43 : Årbok 2013 / Skriftstyre: Jostein Holmen, Bjørn Erik Haug, Arne Østraat, Toril Hjelde, Gudrun Kvålen Veimo. - Verdal : Verdal historielag, 2013. - 255 s. : ill.
-- Verdal historielag : årbok for 1977. - Theim, 1977. - 8.org. b. : ill.
-- Årbok for Namdalen. - S.l., 1966. - 126 s.
-- Årbok for Trøndelag - Trønderlaget, 1980. - Årg.14 b. : ill.
-- Årbok for Trøndelag - Trønderlaget, 1981. - Årg.15 b. : ill.
-- Årbok for Trøndelag - Trønderlaget, f.o.m. 1967 t.o.m. 1978 - 12 årganger


C - Kirkelig kildemateriale (kirkebøker)
========================================

-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: døde 1735-1802 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2002. - 227 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1733-1762 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2002. - 231 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1762-1785 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2002. - 177 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1785-1802 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2002. - 145 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1802-1822 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2005. - 235 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1822-1839 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2005. - 289 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1840-1854 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2005. - 280 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1855-1865 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2005. - 236 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: fødte 1866-1878 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2005. - 286 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok - konfirmasjon 1774-1810 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2001. - 89 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1774-1816 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2012. - 150 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1817-1839 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2012. - 190 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1840-1854 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2012. - 159 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1855-1865 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2012. - 120 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok konfirmerte 1866-1878 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2012. - 158 s.
-- Inderøy prestegjeld : ministeralbok: viede 1741-1802 / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2002. - 186 s.
-- Inderøy sogn : kirkebøker : døde 1880-1897. - ; Kopier i grønn perm (grønn ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : døpte 1855-1866. - ; Kopier i stor perm (stor ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : døpte 1863-1868 : døpte 1873-1878 : døpte 1883 og 1892. - ; Kopier i stor perm (stor ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : Ektevigde 1898-1923. - ; Kopier i blå perm (blå ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : fødte 1880-1884 : dødfødte 1880-1901. - ; Kopier i rød perm (rød ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : fødte 1885-1889 : fødte 1898-1924. - ; Kopier i sort perm (sort ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : konfirmerte 1870-1878 : konfirmerte 1889-1910. - ; Kopier i stor perm (stor ringperm)
-- Inderøy sogn : kirkebøker : konfirmerte 1880, 1889-1923. - ; Kopier i sort perm (sort ringperm)
-- Hustad sogn : kirkebøker : ektevigde 1881-1898 : døde 1881-1891. - ; (blå ringperm) Kopier i blå perm
-- Hustad sogn : kirkebøker : fødte 1881-1899 : konfirmerte 1882-1900. - ; (sort ringperm) Kopier i sort perm
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Hustad (Sandvollan) sogn [Mikroform] : 1881-1911 ; serie 732C02 -kort 1-4. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 4 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Hustad (Sandvollan) sogn [Mikroform] : serie 732C01 -kort 1-6. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 6 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Inderøy sogn (Sakshaug) [Mikroform] : Serie 730C06 -Kort 1-4. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 4 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Røra sogn [Mikroform] : 1911-1935 ; serie 731C03 -kort 1-5. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 5 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Sakshaug/Inderøy sogn [Mikroform] : 1898-1924 ; serie 730C05 -Kort 1-11. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 11 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Sakshaug sogn [Mikroform] : 1880-1897 ; serie 730C04 -Kort 1-9. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 9 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Salberg/Røra sogn: 1875-1911 [Mikroform] : serie 731C02 -kort 1-5. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 55 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Salberg (Røra) sogn [Mikroform] : 1816-1874 ; serie 731C01 -kort 1-8. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 8 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Saxhaug sogn [Mikroform] : 1816-1849 ; Serie 730C01 -Kort 1-11. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 11 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok for Saxhaug sogn [Mikroform] : 1872-1879 ; serie 730C03 - Kort 1-4. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 4 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: klokkerbok Saxhaug sogn [Mikroform] : 1850-1871 ; Serie 730C02 -Kort 1-6. - Trondheim : Statsarkivet Trondheim, [u.å.]. - 6 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: minesterialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn [Mikroform] : 1840-1854 ; serie 730A07 - Kort 1-14. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 14 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld : ministerialbok for Sakshaug/Inderøy sogn [Mikroform] : 1879-1914: serie 730A10 - Kort 1-19. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 19 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Salberg/Røra sogn [Mikroform] : 1879-1918 ; serie 731A01 -kort 1-6. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 6 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg, Hustad og Verran sogn [Mikroform] : 1733-1764 ; serie 730A01 - Kort 1-6:. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 7 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg, Hustad og Verran sogn (til og med år 1766) [Mikroform] : 1762-1802 ; serie 730A02 - Kort 1-7. - Trondheim : Statsarkivet, [u.å.]. - 7 microfichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn [Mikroform] : 1802-1816 ; serie 730A03 - Kort 1-3. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 3 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn [Mikroform] : 1816-1821 (1822) ; serie 730A04 - Kort 1-7. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 7 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn [Mikroform] : 1830-1839 ; serie 730A06 - Kort 1-10. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 10 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)
-- Inderøy prestegjeld: ministerialbok for Saxhaug, Salberg og Hustad sogn [Mikroform] : 1866-1878 ; serie 730A09 - Kort 1-9. - Trondheim : Statsarkivet i Trondheim, [u.å.]. - 9 mikrofichekort i svart perm (blått skrivebord)


D - Sivilt kildemateriale (folketellinger, jordebøker, skattemanntall osv)
==========================================================================

-- Amerikaemigranter fra Inderøy prestegjeld ca 1850 - 1915. : Oversikt over omlag 1500 amerikaemigranter fra Inderøy med aneksene Salberg og Hustad. Alfabetisk register på emigranters fornavn. / Henry Mære. - Sparbu, 1999
-- Aslak Bolts jordebok. - Oslo : Riksarkivet, 1997. - 563s.
-- "Een kort Beschrifvelse over Schongens Præstegield" : 1744. / Helsinge, Hans Jørgen - Samlekassett F S.l., 1953. - 31 s.
-- Efterretning om Inderøens Fogderie Særprent av Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1949. - St.kjer, 1950. - 86s.
-- Folke- og boligtelling 1990 : 17 Nord-Trøndelag. - Oslo : Statistisk sentralbyrå, 1992. - 45 s.
-- Folke- og boligtelling 2001 : Kommunehefte : 1729 Inderøy. - Oslo : Statistisk sentralbyrå, 2003. - 58 s. : tab.
-- Folketeljinga 1891 Sparbu : Mære og Henning sokn. - Steinkj., 1985. - 109 s. : ill.
-- Folketelling 1875 for Malmoe, Solberg og Ås sogn i Beitstaden sognekall. - S.l., 1982. - 95 s.
-- Folketelling 1891 for Egge herred. - S.l., 197-?. - 81 s. : ill.
-- Folketellinga 1865 for Grong og Harran. - Grong, 1982. - 47 s.
-- Folketellinger fra Steinkjer, Ytterøy, Verran og Stod : ringperm med kopier av folketellinger. - [u.å.]. - rød ringperm nr 2
-- Fortegnelse over matrikulerede eiendomme og deres skyld den 30te juni 1891 i Inderøen fogderi affattet i henhold til kgl. resolution af 29de mai og 6te december 1886. - s.l. : s.n., 1887?
-- Gårdsbygsel Inderøy fogderi - del 1 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Kopier av gårdsbygsel for Inderøy, 1611 - 1645 Hvit ringperm 7
-- Gårdsbygsel Inderøy fogderi - del 2 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Kopier av gårdsbygsel for Inderøy, 1645 - 1673 Hvit ringperm 8
-- Hospitalets jordebok år 1643 : seprent av Nord-Trøndelag historielag si årbok 1955 / med innleiing og merknader av Lærar Nils Hallan. Samlekassett F - Steinkjer. - [11 s.]
-- Inderøens jordebok. - Tro : 3 Knights Ltd, 1983. - 137s.
-- Inderøy Herred : folketelling for 1900 bok, 1. - Inderøy, [u.å.]. - 160 s.
-- Inderøy Herred : folketelling for 1900, bok 2. - Inderøy, [u.å.]. - s. 162-298
-- Inderøy Herred : folketelling for 1900, bok 3. - Inderøy, [u.å.]. - s. 300-426
-- Inderøy: Manntall 1701 - 1724 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 13
-- Inderøy: Manntall 1727 - 1810 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 14
-- Inderøy: Manntall, matrikler m.m. 1610 - 1624 ; Leding 1590-årene / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 9
-- Inderøy: Manntall, matrikler m.m. 1625 - 1666 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 10
-- Inderøy: Manntall, matrikler m.m. 1668 - 1683 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 11
-- Inderøy: Matrikler m.m. 1690 - 1698 / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 12
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1865. - Inderøy, ?
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1875: jordbruk / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2002. - 94 s.
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1875: personer / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy, 2001. - 271 s.
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1891. - Inderøy, 1996. - 182s.
-- Inderøy prestegjeld : folketelling for 1900. - Inderøy, [u.å.]. - 276 s.
-- Inderøy sogn: Folketelling for 1801. - Sl, 1801. - ; Datautskrifter i grønn perm
-- Inderøy : topografisk-arkeologisk registrering 1973-74 gnr.1-127. - Tr.heim, 1976. - 1 b.. - (Funn og fornminner i Nord-Trøndelag ; 5)
-- Inderøy : topografisk-arkeologisk registrering 1973-74 gnr. 128-222. - Tr.heim, 1976. - 2 b.. - (Funn og fornminner i Nord-Trøndelag ; 5)
-- Jordebok for Nordmøre futedøme. - Tr.heim, 1971. - 201s.
-- Jordebok for Romsdalen futedøme. - Tr.heim, 1969. - 127s.
-- Jordebok for Stjørdal fogderi og Verdal fogderi. - Theim : Steinkjer bokhandel, 1980. - 152s.
-- Norges matrikel : Matrikulerende eiendomme og deres skyld den 1. april 1907 i Inderøen herred of Inderøen sorenskriveri, Nordre. - Kr.ania : Stenersen, 1907
-- Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567. VI. Reknesk.bøker for T.hei m ... Utgj.av. - Oslo, 1939. - 355s.
-- Strinde Jordebog. Selleboes Jordebog. - Tr.heim : Brun, 1977. - 117s.


E - Slektsoversikter og gårdshistorie
=====================================

-- A.I. Høyem, hans ætt og etterslekt / av A.M. Magerøy. - [S.l.] : A.M. Magerøy, 1947. - 68 s. : ill., port.
-- Andrew Lawrenceson Smith. Samlekassett 2 - 71 s.
-- Bartnes Øvre i Beitstad : gårds- og ættehistorie fra 1559. / Brækken, Kristoffer - Steinkj., 1959. - 133 s. : ill.
-- Berg-slekta : fra Sølet på Inderøy / Sigrun Marie Kjelvik. - Inderøy, 2006. - 68 s. : ill.
-- Bosnes Vestre : Gårdsnr. 129 i Inderøy : Litt om gård og folk i anledning slektstreffet 8. august 1998.. / Ingul, Kristian - Inderøy, 1998. - : ill.
-- Brekken gård i Beitstad : gårds- og ættehistorie. / Brækken, Kristoffer - Steinkj., 1956. - 115 s. : ill.
-- Christofferslekta på Råde, og slekter fra Røra og Ytterøy : bilag til forfatterens slektsavle nr. 8 / nedtegnet av John Aasum. - Samlekassett 2B [S.l.], [u.å.]. - Håndkrevet materiale
-- Christofferslekta på Råde, og slekter fra Røra og Ytterøy : bilag til forfatterens slektsavle nr. 8 / nedtegnet av John Aasum. - [S.l.], [u.å.]. - Håndkrevet materiale (Samlekassett 2B)
-- Den Thaulowske Families Slægtregister i de siste 200 aar med 2 An hang. BIO. / Juell, Fr. Otto - Samlekassett 2 Moss, 1876. - 27s.
-- Diverse gårder på Inderøy / nedtegnet av Haakon Kvam. - Samlekassett 2B [S.l.]. - 27 s. : håndskrevet materiale
-- Ei grend og folket der : Brørsgrenda, Namdalseid. / Brørs, Sturla - Levanger : Eget, 1964
-- En oversikt over slekta til Gjertrud Olsdatter Meistad og Mortinus Svendsen, Krogs, Stornesplass. / Garberg, Birger - Samlekassett 2 - Sl, 1989. - 74s.
-- En slekt med djupe røtter og mange grener. / Gjørv, Asmund - Steinkj., 1985. - 40 s. : ill.
-- Erik Bol - the preface and introduction / oversatt til engelsk av Paul Anton Letnes, med hjelp av Jack Nelson Lexington, Kentucky og Lois Wilde Grand Forks, Nord Dakota.. - [S. l. ], 2010. - Plastmappe, 12 s. : ill.
-- Erik Fredriksen Bøl, og folket etter han : bind 1. - Tr.heim, 1990. - 1 b. : ill.
-- Erik Fredriksen Bøl, og folket etter han : bind 2. - Tr.heim, 1990. - 2 b. : ill.
-- Etterkommere av Hans Olsen Stubbe og Caroline Pedersdatter Heierås. / Visth, Øystein - Levanger : Eget, 2010. - 171 s. : ill.
-- Etterslekten til husmann Ole Jørginus Olsen.. / Haugen, Torbjørn - Samlekassett 2B - St.kjer, 1981. - : ill.
-- Farbu-slekta. - Levanger : Verdal boktrykkeri, 1989. / Stokkan, Leif - 190s.
-- Gammelt atett. : Om nedlagte og frikjøpte husmannsplasser på Framverran.. / Fredly, Mentz A. - Mosvik, 1993. - 259s.
-- Gammelt og nytt fra sul, og litt om Karlgarden og slekten Karlgård.. / Karlgård, Bernt - Verdal, 1960. - 109s.
-- Garden Kjesbu i Inderøy. / Nossum, Ragnvald - Orkanger : Orkla-trykk, 1972. - 78s.
-- Garden Sætran og folka der frå 1559 og til 1992.. / Gran, Olga Kristine - Inderøy, 1991. - : ill.
-- Gards- og slektshistorie for Sakshaug Nordre, Inderøy. / Sakshaug, Anne - Sakshaug : Eget, 1997. - 102s. : ill.
-- Greiner av militærætta Brun i Innherad. Særprent av årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1962. / samla og ordna av Andreas Ystad. Samlekassett G - St.kjer, 1964. - 32 s.
-- Greiner av Stabel-Hiermind og Wittrup-ættene. / Ystad, Andreas - Sl, 1967/68. Samlekassett 2 - 127s. : Særtrykk av Nord-Trøndelag Historielags årbok for 1967/68.
-- Gårds- og ættehistorie for gårdene Stamnes og Granhus i Beitst ad : 1622-1958. / Brækken, Kristoffer - Steinkj., 1958. - 73 s. : ill.
-- Gårds- og ættehistorie for Kvitvang i Sparbu : 300 år. / Brækken, Kristoffer - Steinkj., 1959. - 45 s. : ill.
-- Haugen, Torbjørn - Etterslekten til husmann Ole Jørginus Olsen.. - St.kjer, 1981. - : ill. (Samlekassett 2B)
-- Historia om Vatn : ein gard ved Granavatnet / Ola Vatn. - [Inderøy] : Eget, 1999. - 29 s. : ill.
-- Inderøy: arbeidsperm / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 15
-- Inderøy : diverse gårder : Ein oversikt utarbeidd av Håkon Kvam. - Inderøy, 19?
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder A - K / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 1
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder L - S / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 2
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder Røra / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 4
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder Sandvollan / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 5
-- Inderøy: oppstilling av brukerrekker gårder T - Å / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 3
-- Inderøy: skifter gårder etc. / samlet og bearbeidet av Gunnar Andreas Trengereid. - Trondheim, u.å.. - Hvit ringperm 6
-- Inderøyslekter : ringperm med forskjellige slektsdokument. rød ringperm nr 1 - [S.l.], [u.å.]. - 1 ringperm
-- Inderøyslekter : ringperm med forskjellige slektsdokument. - [S.l.], [u.å.]. - 1 (Rød ringperm nr 1)
-- Inderøyslekter : Torefolket fra Skelvanplass : Husmann Tore Olsen Skjelvans etterkommere. Samlekassett 2B - Inderøy, 19?
-- Inderøy: Vikanfolket fra Sandvollan : Ei grein av Jørstadslekta. Samlekassett 2B - Inderøy, 19?
-- Innherradsbonden Jens Olsson Lunde (Lunnan). : Mannen, gården og Lunnan-ætta.. - Verdal, 1964?. Samlekassett 2 - 30s.
-- Kjeldseth-ætta Særprent av Nord-Trøndelag historielags årbok 1963/64.. / Ystad, Andreas - St.kjer, 1964. - 29s.
-- Kjente forfedre til capitaine des Armes Ole Schavland frå Snåsa. Samlekassett F / Skavlan, Gunnar - S.l., 1956. - 10 s.
-- Kvams-ætta / nedtegnet av Haakon Kvam. - [S.l.], [u.å.]. Samlekassett 2 - Håndskrevet original
-- Kvistad to Questad : our Norwegian-American heritage ; the history and descendants of Jacob Questad / Compiled and written by Kevin Questad. - [S.l.], 2012. - 396 s. : ill.
-- Kvistad-ætta : Ni slektsledd gjennom 300 år 1690 - 1996. / Lilleeng, Hellfrid - Tr.heim, 1996. - 75s.
-- Langfjæran 100 år / Jarle Langfjæran ; Foto: Egil Langfjæran ; Redigering: Rune Langfjæran og Anders Langfjæran. - Mosvik, 2013. - 98 s. : ill.
-- Lars Paulsen Lillefolden og hustru Marit Nilsdtr. Ulven : deres aner og etterkommere / samlet av Asbjørn Olavson Smedvik. - Samlekassett 2 [Namsos], [1987]. - Kopier, flere eks. av samme kopi
-- Mo gård i Levanger / Av Leif Halse. - [Levanger] : Verdal boktrykkeri, u.å.. - 72 s. : ill.
-- Navneregister for slekta etter Erik Fredriksen Bøl. - Inderøy : Inderøy museums- og historielag, [2001]. - 179 s.
-- Nogle oplysninger om Kvistad-folket. / Refsaas, Jørgen - Samlekassett 2 Sl, 1912. - : Kopier.
-- Notater om Ørnfeldtslekta : særtrykk av Nord-Trøndelag historelags årbok 1960 / John Aasum. - Steinkjer : , 1962. - 12 s.
-- Otte Jonsen Jørstad og hustru Elen Paulsdatters etterkommere / Samlet av Asbjørn Olavson Smevik. Samlekassett 2 - [S.l.], [1987]. - 5 s.
-- Oxaalslekta fra Inderøy samt Juleslekta. / Ulven, Johannes T. - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1982. - 217s.
-- Roel-Sviom. Del 1.. / Mære, Henry - Sparbu, 1974. - 44s.
-- Roel-Sviom. Del 2.. / Mære, Henry - Sparbu, 1993. - 105s.
-- Sandmoætta : en ættetavle fra Overhalla / [nedtegnet av Haakon Kvam?]. - Samlekassett 7 - Håndskrevne originaler
-- Sandstad. Samlekassett 2 - 37 s.
-- Slekta etter Albrigt Lænn og Pauline Schiefloe. / Rennan, Jarle Einar - Verdal, 1996. - 206s.
-- Slekten Bagge : Dansk biografisk leksikon. Samlekassett 2 - 10s
-- Slekten Bosness / Karl Over-Rein. - Oslo : Tyren, 2005. - 242 s. : ill.
-- Slekt fra Kvitvangsvågen. 1.. / Mære, Henry - Sparbu, 1992. - 79s.
-- Slekt fra Kvitvangsvågen. 3.. / Mære, Henry - Sparbu, 1991. - 61s.
-- Slektsbeskrivelse : nedre Berg ætten. Samlekassett 2 - Levanger : Nordre Trondhjems Amtstidende, 1935. - Kopier
-- Slektsbok : Samson-ætta, Bersvein-ætta, Steffen-ætta ; Tillegg: Barndomsnimmer / Ivar Skjånes og Leif Stokkan ; Conrad og Paul Anziøn ; Johan Berg. - Trondheim, 1971. - 108 s. : ill.
-- Stamtavle over slægten Horneman.. / Horneman, Christian - Tr.heim : Waldemar Jansens Bogtrykkeri, 1908. - 23s.
-- Stamtavle over slægten Richter. BIO. / Richter, Gurine - Samlekassett 2 Bergen, 1910. - 55s.
-- Stavran i Inderøy : norske ættegårder. Samlekassett 2B - 1 ark
-- The family from Nedre Sem, Sparbu 1748 - 2002 / Gilmore J. Sem. - Minnesota, 2003. - 1162 s.
-- Tronstad-slekta fra Inderøy / Per Odd Tronstad. - Inderøy, 2007. - 171 s. : ill. ; register fra s.149- kart.
-- Tverås-slekta : 1701-1959. / Vada, Karl K. - Steinkj., 1959. - 48 s.
-- Vist-ætta : med utgangspunkt Holde i Sparbu 1620 / Tor-Odd Vist. - [S.l.] : [S.n.], 2005. - 590 s. : ill.
-- Vist-ætta : Opprinneleg frå Holde i Sparbu.. - St.kjer, 1969. - 72s.
-- Ætlingar etter Elisabet og Mads frå Lesbetheima / Oddny Stavran. - [S.l.], 1994. - 35 s.
-- Ættetavle for slekten Kynberget - Rygh fra Åmot, Elverum og Sparbu. - Trondheim., 1987. - 48s.
-- Ættetavle / lærer Ola Kristoffersen (Jule). Samlekassett 2 - [S.l.]. - Håndskrevet original
-- Ættetavle over John Johnsens ætt eller Josagætta 1760-1953. / Vannebo, Ole S. - Steinkj., 1953. - 68 s.
-- Ættetavlor fraa Innherad. / Ystad, Andreas - Kristiania, 1911. - 107 s.
-- Øver-Hjulstad i Inderøy : Garden og ætta. - Oslo, 1960. - 49s.
-- Øystre Opdahlsætta 1681-1959. / Vannebo, Ole S - Verdal, 1959. - 24 s.


F - Oppvekstskildringer og dagligliv
====================================

-- Anne Kathrines ungdom : hverdagsbilleder fra 1830-40-aarene. / Løken, Haakon - Sl : Aschehoug, 1910. - 228s.
-- Bare "litl-guten" overlevde : en sann fortelling om en emigrantfamilie. / Sjevelås, Ludvig - S.l. : Eget forl., 1984. - 166 s. : ill.
-- Bestefar fortel. / Slapgard, Bjarne - Theim, 1978. - 84s.
-- Brennevinet satte fart i potetdyrkingen i Norge / påbud i 1816 om å drive heimebrenning, forbruket 16 liter pr. innbygger i 1833!. - samlekassett 7 - [S.l.], 1957. - Avisutklipp
-- Dagbok frå eit opphald i Norge i åra 1834, 1835 og 1836 / Laing, Samuel : med det formål å undersøke den moralske tilstand og samfunns- økonomiske forhold i landet, og levekåra for innbyggarane. - nyutg utg.. - Melhus : Snøfugl, 1997. - 307s. : ill.
-- Da svelteforing av kyr ble premiert i Trøndelag : interessante trekk fra husdyrbruket i "gode" gamle dager. - samlekassett 7 - [S.l.], [u.å.]. - Avisutklipp
-- Fattig barndom : Liv Thoresen forteller. / Holmlimo, Jon - Steinkjer : Foreningen Gamle Steinkjer, 2003. - 54 s. : ill.
-- For, fe og melkestell i eldre tid. / Dybdahl, Audun - Arbeidsmåter og redskaper i Steinkjer-regionen.. - Steinkjer : Steinkjer museum, 1985. - 84s. : ill.
-- Fra Fjordnes til Sjøvinn : billeder og minder fra 1870-aarene. / Løken, Haakon - Sl, 1912. - 232s.
-- Fra vattseng til Paris. / Wolan, Liv - Gjøvik : Gjøvik trykkeri, 1998. - 149s.
-- Gamaltids livekaar aat bondefolk i Inntrøndelagen fraa 1800-1850 I.. / Waggen, Lars - Svorkmo, 1908. - 48 s. Samlekassett 7.
-- Gerhard Schøning Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestæt Kongens bekostning .... - Trondheim, 1910. - 2 b.
-- Glimt fra oppveksten på Straumen, Inderøy i 1930- og 1940-åra / Einar Sundnes. - Bodø : Design trykk, 2008. - 71 s.
-- Heimen : Lokal og regional historie. - Theim : Universitetsforlaget, 2014. - Løpende b. : ill.
-- Hestøya : Vår barndomsøy [ved] Leif, Eivind, Aud og Målfrid Floan / Samlet og tilrettelagt av Aud Floan Steinvik. - [Inderøy] : Eget, [2004]. - 123 s. : iil., kart.
-- Husmennene i Egge : noen trekk av husmennenes historie i Egge. / Benum, Aksel - Steinkj. : Steinkjer Trykkeri, 1945. - 130 s. : ill.
-- I fjelli : minner og meninger fra et langt liv i Snåsafjella / Oddvar Åsvoll. - Steinkjer : Embla, 2010. - 289 s. : ill.
-- Kokebok for almindelige husholdninger / Olaug Løken. - 6. omarb. og økede utg.. - Oslo : Aschehoug, 1932. - 328 s.
-- Landsens liv : billeder fra 1850-60-aarene. / Løken, Haakon - Sl, 1911. - 240s.
-- Lorns Fossum [Videogram] : portrett-intervju fra 1983 / produsent Helge Kjenstad. - Inderøy, 1983. - 1 videokassett, (VHS) (50 min)
-- Mangt eg minnes om ei tid som var. / Leirfall, Jon - Oslo : Samlaget, 1973. - 126s. : ill.
-- Minner frå eit liv / Johanna Marie Stavdahl. - Sandnes : Publica, 2011. - 144 s. : ill.
-- Oddny Stavran [Videogram] : i samtale med Åse Bardal ; et intervjuportrett / Inderøy museums- og historielag v/Tor Yngve Nyborg. - [Inderøy], 1999. - 1 DVD (ca 50 min.) : kopi av originalopptak + Filmen har litt dårlig lyd.
-- Oksfot på stutaket : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1947 / Av gardbrukar Sam. Fossland med utgreiing av Professor dr. philos. Ove Arbo Høeg. - [Steinkjer], [1947]. Samlekassett F - 11 s.
-- Om levekår og arbeid på Namdalseid i 1850-70-åra : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1965 / Ivar Næs. Samlekassett G - [Steinkjer], [u.å.]. - 37 s.
-- Rolsboka : ei dagbok frå 1784-1905 frå garden Øver Rol på Inderøy / Arnt Torfinnson Øver-Rol (f. 4.febr.1748, d.26.febr.1825) ; Jon Jørgensen Vang (f. 12.aug.1786, d. 15. febr. 1850) ; Kristian Jonson Vang (f. 1811, d. 1901) ; Jon Jakobsen Wibe (f. 4. aug. 1862, d. 3. des. 1920).. - Samlekassett 2B - Kopier i mappa
-- Steinkjer i mine guttedager / apoteker Andr. Jakobsen. - [S.l.], [u.å.]. - 30 s.
-- Stormaskina : frå bygdelivet i gammeltida. / Leirfall, Jon - Oslo : Samlaget, 1970. - 131s. : ill.
-- Svein Kvistad: Inderøy-samfunnet for 150 år siden
-- Urolige tider : Billeder og minner fra ungdoms- og studentertiden 1875-1881.. / Løken, Haakon - Kr.ania : Aschehoug, 1923
-- Året 1779 var som det vi har opplevd i år - men så kom 5 frostår! : hva opptegnelser i åra 1689-1784 kan fortelle / Olav Jønnum, samlekassett 7- [S.l.] : Trønder-avisa, [u.å.]. - Avisutklipp


G - Politikk, samfunnsliv, politi- og militærvesen
==================================================

-- Aetat i hundre- år / Annar Valskraa ; ansvarlig redaktør: Jostein Solberg ; redaksjonskomité: Heidi Nordbøe og Vidar Ferstad. - Steinkjer : Aetat i Nord-Trøndelag, 2004. - 128 s. : ill. (noen kol.)
-- Aldersheim på Straumen : En epoke på 80 år : 1918 - 1998. / Røli, Marit Gullberg - Inderøy : Alstad trykkeri, 1998. - 95s. : ill.
-- Arbeidsliv i Trøndelag. - Trondheim : Tapir akademisk forl., cop. 2007. - 160 s. : hovedsakelig ill.. - (Tilbakeblikk)
-- Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718-1719 : särtryck av fälttåget, dag för dag / Svante Hedin. - Østersund, 2000. - 78 s. : ill. + 1 foldet kart i lomme.
-- Bondeklager fra Innherred til Bjelke-kommisjonen 1632 : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1951 / cand.philol. Andeas Holmsen. - Steinkjer, 1952. - 41 s. Samlekassett F
-- Da Nord-Trøndelag ble til : av tre fogderier å skape et amt / av Hans-Magnus Ystgaard. - [Steinkjer] : Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 2004. - 22 s. : ill. (noen kol.)
-- De siste karolinere / Kjell Haarstad. - Trondheim : Tapir Akademisk forlag, c2002. - 192 s. : ill.
-- Det gamle Beitstaden : kommune og allmenhistorie 1837-1904. / Bartnes, Henrik - Steinkj., 1969. - 719 s. : ill.
-- Folkeafstemningen : Opraab til Kvinderne : protokoll med underskrifter fra kvinner i Inderøy som ønsket kvinners stemmerett - 7. august 1913.
-- Folk og fylker i fjerne tider : Inntrøndelags historie før 1600. / Skevik, Olav - St.kjer : Stjørdal grafiske, 1997. - 403s. : ill.
-- Fra løvetann til sibirstjerne : kommuneblomstene i Trøndelag / Inger Gjærevoll ; i samarbeid med Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen. - Trondheim : Communicatio, 2013. - 213 s : kol. ill.
-- Fra soldat til sjelesørger : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1954 / av statsadvokat Nils Parelius. Samlekassett F - Steinkjer, 1956. - [16 s.]
-- Gardskipnad i Innherad for 150 år : svar på spørsmål frå Rente- kammeret i Kjøbenhavn 1803: (Framhald frå Årbok 1954). Samlekassett F - Sl : , [1955]. - [19 s.]
-- Gardskipnad i Innherad for 150 år : svar på spørsmål frå Rente- kammeret i Kjøbenhavn 1803 ; med innledning av forskningsleder Andreas Holmsen. - Sl : , 1956. - samlekassett F - [26 s.]
-- Gerhard Schøning Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestæt Kongens bekostning .... - Trondheim, 1910. - 2 b.
-- Heksebål i Trøndelag : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1965. / Leren, Gudmund - Kopier
-- Her Henrik og saka hans mot kapellanen her Peder i Stjørdal : serprent av Nord-Trøndelag historielag si årbok 1947 / Gunnar Skavlan. Samlekassett F - , 1949. - 11 s.
-- Infanteriets øvingsavdeling nr. 3 : Steinkjersannan 1953 - 1993. - St.kjer, 1993. - 96s. : ill.
-- Inntrønderpolitiet 1910-2001. / Bakken, Sigrun - Steinkjer, 2003. - 243 s. : ill.
-- Kampen om Politisk førerskap i Nord-Trøndelag 1860 - 1880. Samlekassett G. / Fuglum, Per. Særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1955.. - St.kjer, 1955. - 31 s.
-- Kampen om Politisk førerskap i Nord-Trøndelag 1860 - 1880. Særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1955.. / Fuglum, Per - St.kjer, 1955. - 31 s.
-- Karolinernes dødsmarsj: Armfeldt-toget gjennom Trøndelagen 1718-1719. / Nilsson-Tanner, Per - Theim. : Det Nordenfjeldske forlag, 1968. - 141 s.
-- Karolinernes dødsmarsj : artikkel i Trønder-Avisa, 11. september 1993. Samlekassett 7 - Kopier
-- Karolinernes dødsmarsj / Roar A. Fordal, samlekassett 7- Steinkjer : Trønder-avisa, [u.å.].
-- Katalog over eldre kommunearkiv i Inderøy 1838-1962. - Tr.heim : Statsarkivet, 1992. - 79s.
-- Kongebesøk på Inderøy [DVD] : Kong Harald og Dronning Sonjas besøk på Inderøy, 15. juni 2004 / Innherred Foto. - [Inderøy] : Innherred foto, 2004. - 1 DVD (45 min)
-- Kulturinstitusjon og utviklingsaktør : Nord-Trøndelag fylkesbibliotek gjennom 30 år, 1997-2007 / Odd Asbjørn Mediås. - [Steinkjer] : Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, 2007. - 96 s. : ill.
-- Midt i Noreg bur vi her i Nord-Trøndelag : 75 år med Bondepartiet/Senterpartiet 1921-1996. / Hilmo, Jon - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1996. - 143s. : ill.
-- Mosvik kommune 100 år : 1901-2001. - S.l. : [S.n.], 2001. - 96 s. : ill.
-- Nord-Trøndelag fylkeskommune : oversikt over tiden etter andre verdenskrig / Dagfinn Sakshaug. - Steinkjer : Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 1996. - 287 s. : ill.
-- Steinvikholm : borgen og byggherren / Jon Leirfall. - Steinkjer : [S.n.], 1969. - 31 s. : ill.
-- Steinvikholmen : reportasje fra UKE-Adressa, lørdag 29. august 1992 / Stein Bjøru. - Trondheim : Adresseavisen, 1992. Samlekassett 7 - Kopier
-- Trondheimspolitiet gjennom tusen år / av Sverre Utseth ; utgitt av Trondheim politilag ved 50-årsjubileet. - Trondheim : Aktietrykkeriet, 1947. - 262 s. : ill., port.


H - Næringsliv, håndtverk og industri
=====================================

-- A/L Trønderfrukt : A/S Røra Fabrikker : 50 år 1938-1988. - Steinkjer : Steinkjer Trykkeri, 1988. - 36s. : ill.
-- AL Trønderfrukt : Røra : 30-årsberetning 1938-68 : årsmelding og regnskap 1968. - Steinkjer : Steinkjer Trykkeri, 1969. - 23 s. : ill.
-- Bearbeiding av kjøtt : - med et tillegg om Basturøyking i Namdalen / Inger Lise Moe Edvardsen ; fotograf: Sunniva Saksvik. - Sparbu : Trondheim : Høgskolen i Sør-Trøndelag. Matteknologisk utdanning : Mære landbruksskole, 2007. - 43 s. : ill.. - (Mattradisjoner i Trøndelag ; 2)
-- Bergstaden i 400 år : historisk guide / utg. ved Rørosbok-komité en. - Røros : Røros turistkontor, 1974. - 78 s. : ill.
-- Bergstaden Røros. Med bilder fra Iver Olsens fotografiske samling 1870-1930. / Kallestad, Harald - Theim : Adressavisens forlag, 1979. - 108s.
-- Fra ull og lin til klær : Arbeidsmåter og redskaper på Innherred.. / Dybdahl, Audun - Steink : Steinkjer museum, 1988. - 88s. : ill.
-- Gulstad og Mokk : kopperverkene i Ogndalen / Rolf Falck-Muus.. Samlekassett G - S.l., 1953. - 51 s. : ill.
-- Hjørdis Halmøy Floan : i samtale med Helge Kjenstad / produsent: Helge Kjenstad. - [Inderøy], 1982. - 1 DVD (47 min.) : kopi av originalopptak
-- Inderøens landsmansforening : stiftet 23 - 3 - 1907 / Per M. Kvam (redaktør). - Inderøy : Inderøy bondelag, 2009
-- Inderøy sparebank 1864-1964. - Sl, 1964?. - 56s. : ill.
-- Ingeborg Oxaal : i samtale med Helge Kjenstad / produsent: Helge Kjenstad. - [Inderøy], 1982. - 1 DVD (49 min.) : kopi av originalopptak
-- Iver Ulvin [Videogram] : treskomaker ; et portrettintervju / Produsert av Tor Yngve Nyborg. - [Inderøy], [ca 1985). - 1 DVD (ca 50 min.) : kopi av originalopptak
-- Kirknesvaag sagbruk & høvleri AS : 75 års sagbrukshistorie 1917-1992 / av Arvid Erlandsen. - [Steinkjer, Bågavn 7] : Kirknesvaag sagbruk & høvleri, [1992]. - 67 s. : ill.
-- Nicolay Buch 1872 - 1972 : Hylla kalkverk 1897 - 1972. En jubileumskavalkade i bilder og tekst.. / Støren, Wilhelm - Tr.heim, 1972. - 46s. : ill.
-- Noen damaskveversker i Nord-Trøndelag. Samlekassett F / Bugge, Astrid - Oslo, 1967. - s. 84-93
-- Nord-Trøndelag elektrisitetsverk : Utvikling og vekst gjennom 50 år.. / Krekling, Sigurd - St.kjer, 1973. - 251s. : ill.
-- Næringsliv i Inderøy / Inderøy Næringsforening, leder Odd Husby ; produksjon: Inderøyningen v/Reidar Sundal
-- Næringsliv i Inderøy / Inderøy Næringsforening, leder Åshild Vang ; redaksjon: Sølvi Weisi og Bjørnar Skjesol
-- Posten 350 år : historisk utvikling i kommunene Verdal Inderøy. - Sl, 1997. - 18s. : ill.
-- Selbo kobber-værk. / Rolseth, P. O. - Oslo, 1945. - 188s.. - (Selbu og Tydals historie)
-- Sigurd Aas i snekkerverkstedet [Videogram] : Iver Ulvin - treskomakeren / produsent:Tor Yngve Nyborg ; kommentarer av Sigurd Aasen. - [Inderøy], [ca 1990]. - 1 videokassett (VHS) : kopi av originalopptak
-- Skogfallet i 1837 / Karl L. Mørkved. - [S.l.], [u.å.]. - Samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Sopping i Vikan : teknikk for lagring og slep av tømmer til folla : Karstein Vikan intervjuet av Tor Yngve Nyborg på oppdrag for Inderøy museums- og historielag / produsent: Tor Yngve Nyborg. - [Inderøy], 2011. - 1 DVD (45 min.) : kopi av originalopptak
-- Sundnes jubilerer. : 150 års jubileum for Sundnes Brenneri.. / Kvistad, Yngve - Steinkje, 1994. - 96s. : ill.
-- T. N. Vang's mekaniske verksted 1948 - 1998. / Vang, Åshild - Inderøy, 1998. - 64s. : ill.
-- Vassdrag fra skogen gir glassverk ved fjorden: Aasnæs Glasværk 1813-1883. / Holien, Marit - Namsos : Nye Hojem Trykkeri, 1996. - 23s. : ill.. - (Fotefar mot nord)
-- Ytterøens Kaaberverk : et av de eldste bergverkene våre. / Falck-Muus, Rolf - Samlekassett F - S.l. : , 1956. - 47 s.


I - Foreningsliv og idrett
==========================

-- 60 år: Innherred hornmusikkrets 1924-1984 : jubileumskrift / Red.komité: Per G. Larsen, Bjørn Olav Juberg og Sverre Steinstad. - Steinkjer, [u.å.]. - 64 s. : ill.
-- Den norske turistforenings årbok.. - Oslo : Grøndahl, 1930. - 278s. : ill
-- Firkløver 4H-klubb 50 år : 1952-2002 / Liv Skogset Værdal. - [Inderøy], 2002. - 13 s. : ill.
-- Idrettens historie i Nord-Trøndelag : Idrettskretsen 75 år. - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1994. - 407s. : ill.
-- Inderøyas Hahnenkam : Alpint på flatbygda. Samlekassett 1 - Sl, 19?.
-- Inderøy Brandtrygdelag 1845-1945. - Steinkjer, 1945. - 8 s. + vedl.
-- Inderøy bygdekvinnelag 70 år, 1938 - 2008 : ei reise med Inderøy bygdekvinnelag gjennom 70 verksame år til beste for bygda / Liv Skogset Værdal. - Inderøy, 2008. - upag. : ill. ; jubileumsskrift
-- Inderøy Idrettslag - Jubileumsberetning 1863-2013 : norges eldste idrettslag / redaktører: Bjørn Steinar Røvik, Merete Røvik og Svein Kvistad.. - Inderøy, 2013. - 172 s. : ill.
-- Inderøy Idrettslag - Seniorfotballens historie 1928-1990 : med hovedvekt på 1970-tallet / Redaksjonskomité: Per Kvistad Uddu, Kjell Annar Kvistad, Odd Thorsen,Ivar Næss, Torberg Værdal, Otte Heggdal, Magne Vang,. - Inderøy, 2013. - 192 s. : ill.
-- Inderøy idrettslag : statistikk for friidrett for sesongane 2000 - 2004 / Joralf Gran. - Inderøy, 2005. - 100 s.
-- Inderøy idrettslag : statistikk for friidrett for sesongane 2000 - 2004 / Joralf Gran. - Inderøy, 2009. - 103 s.
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2007. - Inderøy, 2008. - 11 s. (Rød kassett nr 1)
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2008. - Inderøy, 2009. - 9 s. (Rød kassett nr 1)
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2009. - Inderøy, 2010. - 11 s. (Rød kassett nr 1)
-- Inderøy museums- og historielag : årsmelding 2013. - Inderøy, 2013. - 11 s. (Rød kassett nr 1)
-- Inderøy sanitetslag 90 år / Sigrid Haavik. - Inderøy, 2004. - 23 s. : ill.
-- Inderøy skytterlags historie gjennom 150 år : 1861-2011 / Knut Bakstad(red.). - Inderøy, 2011. - 117 s. : ill.
-- Inderøy svinavlslag, stifta 28. februar 1928 : 80-års jubileum 23. februar 2008. - Inderøy : s.n., 2008. - upag.
-- Jubileumsberetning Inderøy Idrettslag 1863-2003 : norges eldste idrettslag / Redaktør: Svein Kvistad. - Inderøy, 2003. - 64 s. : ill.
-- Jubileumsberetning : Oppsummering av virksomheten i Sandvollan idrettslag 1920 - 1995.. - Inderøy, 1995. - 15s. : ill.
-- Jætåsen Vel : 1977 - 2007 : jubileumsberetning. - Inderøy : s.n., 2007. - upag
-- Musikklivet i Inderøy kommune : fram mot år 2000 / Per Vatn. - Inderøy, 1999. - 288 s. : ill.
-- Sandvollan sanitetslag : 1906-1996. / Tromsdal, Marta - Inderøy, 1996. - : ill.
-- U.L. Solglytt 100 år, 1891-1991. - Røra, 1991. - 157s.
-- U.L. Solglytt - 1891-1991 : jubileumskavalkade "heilt 100" på Røra samfunnshus, premiere 16. november 1991 / Ungdomslaget Solglytt på Røra. - [Inderøy], [1991]. - 1 DVD (1 t 36 min.) : kopi av originalopptak
-- Verdal Rotaryklubb 50 år : Jubileumsberetning 1962 - 2012 / forord av Ottar Mork. - [Verdal], 2012. - 47 s. : ill.


J - Skolehistorie
=================

-- Da klokka klang så fort vi sprang... : Jubileumsskrift Sandvollan skole - 50 år 2003. - Inderøy : Eget, 2003. - 64 s. : ill.
-- Fra Berg-gården til Sandan : Av Steinkejr allmue- og folkeskoles historie. / Mediås, Odd Asbj - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1983. - 80s. : ill.
-- Fra pult og kateter : glimt fra et skoleliv - år for år / Brit Indal Myklebust. - S.l., 2013. - 96 s. : ill.
-- Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år.. - St.kjer, 1988. - 323s. : ill.
-- Skoleblad for Inderøy/Mosvik/Leksvik : 1971-1986
-- Skolehistorie fra Inderøen. Særtrykk av "Nidaros". / Braa, O. - Tr.heim : Nidaros, 1916. - 20s.
-- Skolestellet i Mosvik fram til 1975 - Lokalhistoriske artikler fra Mosvik. - Ringperm
-- SUND den eldste folkehøgskolen i landet 1868 - 1993.. / Groven, Gunnar - St.kjer, 1993. - 100s. : ill.
-- Utøy skole 100 år : 1901 - 2001. Jubileumsberetning, til ære for elever og ansatte gjennom 100 år / Bjørg Olsrud, Arne Halvar Norum, Petter Skjervold, Gunn Kvistad, Mette Falmår. - Inderøy, 2001. - 63 s. : ill.
-- Verdal interkommunale realskole 1940-1965. - Verdal : Verdal boktrykkeri, 1965. - 31s. : ill.
-- Verdal videregående skole 25 år, 1976-2001 : jubileumsbok / ansvarlig utgiver: Verdal videregående skole ; redaktør: Kjell Braarud ; redaksjonskomité: Jorid Lunden ... [et al.]. - Verdal : Skolen, 2001. - 207 s. : ill.


K - Tema: 2. verdenskrig
========================

-- 43 nordmenn henrettet i Falstadskogen. - Tr.heim : Brun, 1995. - 51s.
-- Beleiringen av Hegra festning, 10.april - 5. mai 1940. / Arnstad, Johan - Theim, 1965. - 157s.
-- Bombesøndagen i Steinkjer. - Steinkje : Foreningen Gamle Steinkjer, skrift nr. 2, / Hougen, Olav - 1978. - 69s.
-- Falstad : Konsentrasjonsleir og rettersted.. / L'Orange, Olav - St.kjer, 1991. - 23s. : ill.
-- Felttoget gjennom Stod i 1940 : Vi følger DR 3 fra 9. april til kapitulasjonen 5. mai. / Asprem, Anders S. - St.kjer : 3 Knights Ltd, 1990. - 125s. : ill.
-- Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940 : fektningsrapport. / Getz, Ole Berg - Oslo, 1940. - 163 s.
-- Fra krig til fred : fokus på Snåsa og Nord-Trøndelag / Kåre Olav Solhjell og Friedrich Traphagen. - : Boksmia, 2001. - ill.
-- I dag er det 70 år siden krigen kom til Nord-Trøndelag : krigsminner / Lokalsamling, kassett: Gamle aviser / Trønder-Avisa AS, Pluss + Uke 14, 2010.. - Steinkjer, 2010
-- Kampen om Hegra 1940. / Grimnes, Ole Kristian - Oslo, 197-?. - 12 s. : ill., kart
-- Krigen kommer til Inderøy : April 1940 : kampene ved Krogs. / Vestvik, Rolf - Verdal, 2010. - 24 s. : ill.
-- Krigen på Røra / Historienemda ved Olaf Berg, Sef. Loraas og Asm. Solberg - samlekassett 1 - Røra, 1951. - Kopier
-- Krig og okkupasjon i Levanger / Asbjørn D.K. Eklo. - Levanger : Hattrem reklame, 2011. - 181 s., 1 bl.. - (Historiebok om Levanger ; 6)
-- Krigstida i Malm : delvis som dagbok / Per Göte Larsen. - Verdal : Aschepott forl., 2006. - 189 s. : ill.
-- Krigstiden 1940-45 slik jeg opplevde den : et fotoalbum. / Suul, Ingvald - Oslo : Aschehoug, 1982. - 92s. : ill.
-- Krigsvåren : Episoder og mennesker fra krigen i Nord-Trøndelag 1940.. / Rein, Roger - Namsos : Namdal Arbeiderblad, 1990. - 223s.
-- Krigsåra 1940-45 : Ekstrautgave av Trafikkåra.. - Steinkje : Statens vegvesen, 1995. - 25s. : ill.
-- Lokalsamling, kassett: Verdenskrigen - Gamle aviser
-- Med 1. bataljon/Nord-Trøndelag Infanteriregiment nr.13 til Narvik og Bjørnefjell 1940. - Steinkj., 1986. - 117s. : ill.
-- Minnemarkering 21. april og 18. mai 2010 ved Krogs - Videoplate (DVD): til minne om soldater fra LIncolnshire regiment som falt i kampen for å forsvare et fritt Norge. - Inderøy, 2010. Kampene ved Krogs Gård 21. april 1940 var den første trefning mellom britiske og tyske bakkestyrker i andre verdenskrig
-- Mørklagte bygder : Tysk okkupasjon Grong-Harran 1940-1945.. / Hjulstad, Ola - Namsos : Nye Hojem Trykkeri, 1995. - 327s. : ill.
-- Olsokspelet i 1944 var et propaganda-show for NS : nazistenes egne bilder fra Stiklestad. - Samlekassett 7 - 3 kopier : ill.
-- Tre dager i mai. - Oslo : Tiden, 1988. - 89s. / Skogheim, Dag : ill., kart, port.
-- Vandring gjennom krigshistoriea i et tysk kystfortanlegg. - Sl : Nye Hojem Trykkeri, 1995. - 23s. : ill.. - (Fotefar mot nord)


L - Aviser og tidsskrift
========================

-- Arkivmagasinet : årgang 2007-2012. - Samlekassett 11 - [Oslo] : Arkivverket
-- Arkivmagasinet : årgang 2014. - Samlekassett 11- [Oslo] : Arkivverket
-- Avisutklipp fra Trøndelag : fra omlag 1970-åra - Samlekassett 6
-- Det sto i avisa : 1900 til 1920 / [redigert av Gerd Søraa]. - [Trondheim] : Nidaros, cop. 1983. - 127 s. : ill.,port.. - (Trønderbøkene)
-- Inderøy-Avisa : 14. mars 1990 / Inderøy Reiselivslag i Samarbeid med Steinkjer-Avisa. - , 1990. - 19 s. : ill.
-- Inderøy-Avisa : 5. juni 1990 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1990. - 24 s. : ill.
-- Inderøy-Avisa : desember 1990. - Steinkjer, 1990. - 16 s. : ill.
-- Inderøy-Avisa : desember 1992 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1992. - 23 s. : ill.
-- Inderøy-Avisa : juni 1991 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1991. - 19 s. : ill.
-- Inderøy-Avisa : juni 1992 / Inderøy Reiselivslag i smaarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1992. - 28 s. : ill.
-- Inderøy-Avisa : mars 1991 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1991. - 20 s. : ill.
-- Inderøy-Avisa : mars 1992 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1992. - 19 s. : ill.
-- Inderøy-Avisa : september 1991 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa. - Steinkjer, 1991. - 19 s. : ill.
-- Inderøy-Avisa : september 1992 / Inderøy Reiselivslag i samarbeid med Steinkjer-Avisa.. - [16 s.] : ill.
-- Inderøy kommune. - Avisutklipp, samlekassett 9.
-- Inderøy : Røra. - Avisutklipp, samlekassett 9.
-- Inderøy : Sandvollan. - Avisutklipp, samlekassett 8.
-- Inderøy : Straumen. - Avisutklipp, samlekassett 9.
-- Jul i Trøndelag : jula 2013 / Red. Espen Tørset. Samlekassett "Jul i Trøndelag" - Børsa, 2013
-- Lokalsamling, kassett : Gamle aviser. Avisene er satt i to kassetter.
-- Lyskaster'n. Samlekassett 5 - Kopier samlet i omslag.
-- Nordmanns-forbundet : Julen 1943 / Redigert av C.J. Hambro. Samlekassett 5 - New York : Holt Printing Co, 1943. - 64 s. : ill.
-- Nordmanns-forbundets julehefte : 1959 / Samlekassett 5 - Redaksjon ved Johan Hambro. - Oslo : Grøndhal, 1959. - 63 s. : ill.
-- Nordmanns-forbundets julehefte / Redigert av Ludv. Saxe. Samlekassett 5 - Oslo : Grøndahl, 1944. - 56 s. : ill.
-- Norges-Nytt : Julen 1941 ; Julen 1942 ; Julen 1943. / Janson, Olov - Samlekassett 5 - Hefter samlet i omslag
-- Samla avisstoff : artikler m.m. / samla av Oluf B. Meistad. Samlekassett 7 - Kopier : ill.
-- Samla avisstoff om forskjellige emner/personer i Innherred. Samlekassett 7 - Kopier
-- Skogfallet i 1837 / Karl L. Mørkved. - [S.l.], [u.å.]. - Samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Spor [Periodika/Tidsskrift] : nytt fra fortiden - samlekassett Spor
-- St.Hansnatt - årets lyseste natt. - [S.l.] : Nationen, 1954, samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Viljen : Aug.1946 - Aug.1948. / Utgitt av AUL "Marcus Thrane", Sparbu nordre AUL, Henning AUL, Steinkjer AUL og Byafossen AUL.. - Steinkjer. - Samlekassett 6 - 18 nummer, bundet sammen i perm : ill.
-- Åpent rom : et magasin fra Statsbygg. 3/2010. Samlekassett 7 - Oslo : Statsbygg


M - Kalendere, guider og PR-materiell
=====================================

-- Eksotiske Trøndelag. - Oslo : Samlaget, 1988. - 124s. : ill.
-- Kultursti Verdalsgrenda : velkommen til vandring i et vakkert og variert kulturlandskap med historiesus i Inderøy / Verdalsgrenda Vellag: Liv Skogset Værdal ; Kristmar Kjølstad ; Karstein Kjølstad ; Tegningene er laga av Kristian Ingul ; Oversiktskartet er laga av Reidar Sundal.. - [Inderøy], [2003]. - : ill.
-- Lokalhistorisk kalender for Inderøy : for årene 1989 (1 eks.), 1991 (2 eks.), 1992, 1993(2 eks.), 1994 (2 eks.), 1996(2 eks.), 1997(2 eks), 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006,2007, 2008, 2009 (2 eks),2010, 2011, 2012, 2013, / Inderøy museums- og historielag. - Inderøy. - 1 kassett med kalendere (Samlekasett 10)
-- Opplysnings og reklameskrift for Skogn historie (Skogn, Levanger og Frol). - Verdal : Verdal boktrykkeri, 1963. - 42 s. : ill.
-- Turkart : Inderøy kommune. - 1.utg. / Mosvik kommune. - Inderøy - Kartboks 1: Bravida Geomatikk AS, 2014. - : ill. Faktaopplysninger om Inderøy ; Kartmålestokk 1 - 35 000. Kartgrunnlag: N20, N50 - Statens kartverk Kommunale kartdata
-- Turkart : Mosvik kommune ; Forstidefoto: Gunn Oddny Olsen. - 1.utg. / Mosvik kommune. - Mosvik - Kartboks 1 : Bravida Geomatikk AS, 2000. - : ill. Faktaopplysninger om Mosvik. ; Kartmålestokk 1 - 35 000
-- Turmål i Nord-Trøndelag. - St.kjer : Wennbergs Trykkeri A/S, 1997. - 72s. : ill.


N - Kart, geografi, steder og stedsnavn
=======================================

-- Gardsnamn i Nord-Trøndelag. / Brørs, Sturla - Steinkj., 1964?. - 25s.
-- Gatenamn i Trondheim i gammal og ny tid / Haakon Odd Christians en. - [Trondheim], 1974. - 19 s. : ill.
-- Kart over gårder i Inderøy [Kart]. - [Inderøy] : {S.l.], [u.å.]. - 33 kart i plastlommer ; i svart kassett merket KART
-- Kart over Inderøy [Kart]. - Sl, 19?. - : Samlekassett 1
-- Kart over Straumen [Kart] : omkr. 1900. - 1:1000 ;. - Inderøy, [u.å.]. - 1 kart ; 1 register over husa i Straumen omkr. år 1900
-- Kulturkommunen Verdal [Kart]. - Målestokk: 1:75 000 - samlekassett- Steinkjer : Kartfokus, 1996. - 1 kart : kol.
-- Norges geologiske undersøkelse - Steinkjerfjorden [Kart] : kvartærgeologisk kart. - Målestokk: 1:20 000, samlekassett - [Oslo] : NGU, 1992. - 1 kart : kol.
-- Stadnamn på matrikulerte bruk i Inderøy, Røra og Sandvollan / Reidar Gran og Petter Klepp. - [Inderøy], [u.å.]. - Kopier i perm + Kart over gårder med tilhørende plasser. 33 kart i plastlommer. (svart kassett merket "Kart over gårder i Inderøy")
-- Sted og navn i Trondheim : et topografisk-historisk leksikon / Wilhelm K. Støren. - Trondheim : F. Bruns bokhandels forl., 1983. - 384 s. : ill. ; 22 cm
-- Stedsnavn fra inderøy : området rundt Kjerknesvågen. / Grønnesby, Stein Ivar - Bergen, 1982. - 345s.
-- Steinkjerkartet [Kart] : bykart over Steinkjer. - Målestokk: 1:10 000, samlekassett - [Steinkjer] : Steinkjer kommune, 199?. - 1 kart : kol.
-- Trondheim bykart [Kart], samlekassett kart : Cappelen. - Bykart
-- Turkart : Inderøy kommune. - 1.utg. / Mosvik kommune. - Inderøy - Kartboks 1: Bravida Geomatikk AS, 2014. - : ill. Faktaopplysninger om Inderøy ; Kartmålestokk 1 - 35 000. Kartgrunnlag: N20, N50 - Statens kartverk Kommunale kartdata
-- Turkart : Mosvik kommune ; Forstidefoto: Gunn Oddny Olsen. - 1.utg. / Mosvik kommune. - Mosvik - Kartboks 1 : Bravida Geomatikk AS, 2000. - : ill. Faktaopplysninger om Mosvik. ; Kartmålestokk 1 - 35 000


O - Romaner, fortellinger, vers, kunst, kultur og annen skjønnlitteratur
========================================================================

-- Annvakkjin : dikt paa Sparbumaal / Karl Braset. - Oslo : Norli, 1907. - 90 s.
-- Bakom åsene : fortellinger 2 / John S. Opdahl ; tegninger: Jens Aasmundstad. - Steinkjer, 1993. - 189 s. : ill.
-- Beritungen får nye vener. / Hegge, Mary - Oslo : Fonna, 1952. - 121s.
-- Beritungen. / Hegge, Mary - Oslo : Fonna, 1951. - 85s.
-- Bli det poesi tå slekt? : noen viser fra Birger Jørstads herbarium [Musikktrykk]. - Steinkje : 3 Knights Ltd, 1989. - 83s.
-- Byttingen : dikt / skrevet av Hjørdis Gausen Renli ; [utgitt] av Oddvar Renli. - [Inderøy] : Oddvar Renli, 2007. - 64 s. : ill.
-- De hvite skyene : Louis og Elliot Kvalstad : eit 90 års minne. - Namsos : Hojem Trykkeri, Namsos, 1995. - 60s. : ill.
-- Den gåtefulle hytta. / Slapgard, Bjarne - Sl, 1960. - 198s.
-- Den kvite engelen : roman / Ove Snekkermo. - [Melhus] : Snøfugl, 2006. - 127 s. : ill.
-- Desideria får avløysing. / Okkenhaug, Sigrun - Oslo : Norli, 1938. - 100 s.
-- Det gjeld livet. / Slapgard, Bjarne - Oslo : Fonna, 1966. - 106 s.
-- Dikt i utvalg : fra en stor samling / Fridtjov Moe. - [Trondheim] : [Strindheim trykkeri og forlag], 1998. - 128 s. : ill.
-- Doggdråpeblom og tankefrø. / Norum, Gunvor - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, u.å.. - 80s. : ill.
-- Drømmen om Krasnovalaila og andre historiske eventyr / Hans Rotmo. - [Oslo] : Oktober, 1983. - 152 s.,[1] bl.
-- Eit spel frå gamle Sakshaug. / Vatn, Ivar - Inderøy, 19?. - 13s.
-- Eventyr, Sagn : gamalt på Sparbumaal. / Braset, Karl - Sparbu, 1910. - 296s. : ill.
-- Fleire glitt og skimt. / Verdal, Aake O. - Tr.heim : Rune, 1972. - 109s. : ill.
-- Folkevers og rimbrev fra Trøndelag.. / Gierløff, Christian - Theim, 1943. - 119s.
-- Fragment : i lys og skygge / Randi S. Nielsen ; illustrert av: Einar Stavrum. - Stjørdal : Midt Norge forl., 1999. - 128 s.
-- Frendefolk. - Theim : Rune, 1980. - 119s. / Slapgard, Bjarne : ill.
-- Fru Anne Kristine til Mære.. / Knutsen, Lalli - sl, 1953. - 286s.
-- Glitt og skimt : utvalde rit. / Verdal, Aake O. - Trondheim : Rune forlag, 1967. - 67 s. : ill.
-- Glitt og skimt. / Verdal, Aake O. - Tr.heim : Rune, 1968. - 95s. : ill.
-- Grønli-brura. - Larvik : Norsk barneblad, 1979. / Slapgard, Bjarne - 112s.
-- Gutten på Solsia. / Johnsen, Erling - Oslo : Gyldendal, 1940. - 107 s.
-- Helga. / Okkenhaug, Sigrun - Oslo : Samlaget, 1976. - 108s.. - (Mine beste bøker)
-- Hollraøventyra. Svanøvenstyra. Gamalt paa Sparbumaal.. / Braset, Karl - Sparbu, 1910. - 276s.
-- Ingen ting er som før. - Tr.heim : Rune, 1978. / Walberg, Ole P. - 184s. : ill.
-- Isbrott / Kirsten Joveig Gartland. - [Melhus] : Snøfugl, 2009. - 336 s. : kol. ill.
-- I skyggen av Nora / Odd Birger Grønli. - Steinkjer : Foreningen Gamle Steinkjer. - 137 s. : ill.
-- I suset fra skogene. / Granhus, Bjarne - Steinkjer : Indheredspostens trykkeri, 1920. - 101 s.
-- Kari går i ringen: Songleikar, selskapsleikar, rim og regler frå Inn-Trøndelag.. / Bjerkem, Berit Eldbjørg - St.kjer, 1990. - 51s. : ill.,mus.
-- Kornmo : dikt og prosa / Aagot Lervik. - Mosvik : Mosvik historielag. - 63 s. : ill.
-- Krig i Hov-kleiva. / Johnsen, Erling - Oslo : Gyldendal, 1945. - 99 s.
-- Leikar, rim og regler frå Skarpnes. - Sl, 1985. - 64s. : ill.
-- Litte tå kvart : skrevet gjennom mange år av Petter Klepp. - Inderøy : eget, 2012. - 260 s. : ill.
-- Lyren i livet. / Lorch-Falch, Emil - Theim : Rune, 1976. - 95s.
-- Man minnes mangt. / Drewsen, Gudrun Løchen - Oslo : Aschehoug, 1937. - 247 s.
-- Medan det enno er tid / Gunvor Norum. - Steinkjer, 2001. - 64 s. : ill.
-- Mens graset gror og åra går. / Eklo, Aasta Kvålen - Verdal, 1980. - 149s. : ill.
-- Merket. / Okkenhaug, Sigrun - Sl, 1938. - 144s.
-- Me skal hegna vår heim mot hat og mot hogg / Øystein Walberg. - Stjørdal, 2005. - 415 s. : ill.,port.
-- Nord i Trøndelag : strek i ny og ne / Olav Myhr. - Steinkjer
-- Nordmannsguttene. / Johnsen, Erling - Oslo : Gyldendal, 1941 ( : Reistad & sønns boktr.). - S. 3-103
-- Nye glitt og skimt. / Verdal, Aake O. - Tr.heim : Rune, 1969. - 79s.
-- Olsokspelet. - Steinkjer, 1962. / Sætevik, Anton - 7 s. : ill.
-- Opp og ned. / Vatn, Anna - Sandnes : Publicia, 2011. - 218 s.
-- Prøv å nikk! : Solblom og villroser langs stien.. / Berg, Hans - Ørsta : Eget, 198?. - 189s. : Tegner:Roar Hagen
-- På skogsti [Musikktrykk]. / Berg, Hans - Volda : Snøfugl, 1984. - 140s.
-- Ragnarokkr : dikt. / Jørstad, Morten - St.kjer : Weigners Trykkeri, 1918. - 47s.
-- Rast i Gammelvollbua og andre fortellinger. / Sulåmo, Per - Meråker : MB-forlaget, 1993. - 182s.
-- Renselsen / Jan, A. Haug. - Steinkjer : Embla forlag, 2005. - 205 s.
-- Rit å ra'l / Andreas Gjermstad ; tegninger: Magnhild Hagen Gaundal : noter og besifring: Kirsten Knedal Andersen. - : Eget forlag, 2006. - 104 s. : ill., mus.
-- Runnet av jord og himmel. / Volden, Inge - Skogn : Reko, 1991. - 60s.
-- Samla skrifter.. / Skjeflo, Peter A - Tr.heim : Rune, 1969. - 213s.
-- Samlede dikt. / Solstad Einar - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1991. - 125s.
-- Sannferdige løgnhistorier.. / Walberg, Ole P. - Theim, 1979. - 16s.
-- Seterbudeia fikk besøk både av udyr og underjordiske / av Hermann Aune. - [S.l.], [195?]. - samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Se Trøndelag! : kunst og visuell kultur i midten av Norge. Bind II. Hitsendt og heimavla / redaksjon: Ingvar Aa. Klingenberg, Johan Fredrik Urnes og Robert Øfsti ; billedredaktør: Solveig Lønmo. - Trondheim : Tapir akademisk, cop. 2011. - 405 s. : kol. ill.
-- Se Trøndelag! : kunst og visuell kultur i midten av Norge. Bind III. Ytringer / redaksjon: Ingvar Aa. Klingenberg, Johan Fredrik Urnes og Robert Øfsti ; billedredaktør: Solveig Lønmo. - Trondheim : Akademika, cop. 2012. - 472 s. : kol. ill.
-- Simen Mustrøen : utklipp fra "Magasinet" / Johan Falkberget. - Samlekassett 55 - Utklipp
-- Skattehola : forteljing. / Okkenhaug, Sigrun - Oslo : Norsk barneblad, 1945. - 93 s.
-- Slag i slag : Minner fra spelet om Heilag Olav på Stiklestad - 40 års teater- historie. - Verdal : Levanger Trykkeri A/S, 1995. - 155s. : ill.
-- Songbook / Prosjektansvarlige: Utøy skole (Inderøy), Adam Jenö Iskola (Budapest/Hungary), Direzione Didattica Circolo 3 (Chieti/Italy), Pestalozzi-Schule (Wiesbaden/Germany).. - [Inderøy], [2004]. - 1 hefte + 1 CD : ill. + 1 CD medfølger
-- Stiklestadtonane : dikt / Bjarne Slapgard. - Verdal, 2001. - 51 s.
-- Storli-tvillingane : barneforteljing. / Slapgard, Bjarne - Oslo : Ansgar, 1949. - 134s.
-- Tekoppen og jeg / Greta Synnøve Bylund. - Steinkjer : YES! forlag, 2006. - upag. : ill
-- TIDsTEGN / Nord-Trøndelag fylkesgalleri ; redaksjon: Inger Marie Lillesang og Trine Lotte Krogseth. - Namsos : Nord-Trøndelag fylkesgalleri, 2008. - 42 s. : ill.
-- Tore fortenkt. / Johnsen, Erling - Oslo : Gyldendal, 1958. - 129s.
-- Trønderforfattarar i hundre år. - [Trondheim] : Trønderlaget : Tapir, cop. 1999. - 203 s. : port.
-- Ung kraft / tekst: Marte Hallem ; foto der ingen andre er nevnt: Espen Aamo Storhaug. - Steinkjer : Nord-Trøndelag fylkeskommune, c2011. - 175 s. : ill.
-- Valfart og andre fortellinger : 2. / Sulåmo, Per - Meråker : MB-forlaget, 1994. - 2 b.
-- Ved stranden. / Sundfær, John - Namsos : John N.Bolbs boktrykkeri, 1877. - 124s.
-- Vers på Inderøymål : Eynni Idri 1989.. / Fossum, Lorns - Steinkjer, 1989. - 66s. : ill.
-- Vers ved Vigda / Roger Andreas Hansen. - [Skjetnemarka], [2002]. - upag.
-- Våkenetter : spøkelseshistorier fra Trøndelag / Anne Synnøve Leinum. - [Stjørdal] : Midt Norge forl., 2000. - 153 s.
-- Aasta-saangan : dikt paa Sparbumaal / Karl Braset. - Sparbu, 1908. - 88 s.


P - Religion, kirker, kirkeblad og kirkehistorie
================================================

-- Den læstadianske bevegelse's 83-årige historie i Malm fra 1885 til 1968 / Kristian Landsem ; forord av Sigmund Haldås. - [Malm], 1969. - 10 s.
-- Fra Njord til kvitekrist. / Alsaker, Sigmund - Nærøy : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. - 22s. : ill.. - (Fotefar mot nord ; 5)
-- Hellig Olav og Nidarosdomen. / Åmodt, Ola H - Tr.heim, 1980. - : ill.
-- Henning kyrkje: litt historikk samla ved Johan A. Bjerkem.. - St.kjer, u.å.. - 29s. : ill.
-- Hustad kyrkje. / Leren, Gudmund - S.l., 1964?. - 18 s.
-- I pilegrimenes fotspor til kirkestedet Megard og Olavskilden : Megard - Snåsa. - Snåsa : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. / Danielsen, Astrid K - : ill.. - (Fotefar mot nord)
-- Kirkene i Inderøy : kopier i perm. (blå ringperm) - Plastmapper i ringperm
-- Kjerkblad for Inderøy : årg. 2014. (svart perm) - Sakshaug, 2012. - 73. årg. : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : 1976 - 1986. - Inderøy, 1976-1986. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : mars 1960 - 1972. - Inderøy, 1960-72. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld. - Sakshaug, 1973-75. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2000. - Sakshaug, 2000. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2001. - Sakshaug, 2001. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2002. - Sakshaug, 2002. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2003. - Sakshaug, 2003. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2004. - Sakshaug, 2004. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2005. - Sakshaug, 2005. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2006. - Sakshaug, 2006. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2007. - Sakshaug, 2007. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2008. - Sakshaug, 2008. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2009. - Sakshaug, 2009. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2010. - Sakshaug, 2010. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2011. - Sakshaug, 2011. - : ill.
-- Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld : årg. 2012. - Sakshaug, 2012. - : ill.
-- Leksvik kirke 300 år. / Rian, Johan B. - Theim, 1970. - 72 s. : ill.
-- Mosvik kirke 100 år. / Ansnes, Sigurd - S.l., 1984. - 110 s. : ill.
-- Nidarosdomen. Den herlegaste kyrkja i norderlanda.. / By, Sverre - Oslo, 1946. - 106s.
-- Nidarosdomen : fra Kristkirke til nasjonalmonument. / Danbolt, Gunnar - Oslo : Andresen & Butenschøn, 1997. - 357s. : Ill.
-- Nidarosdomen i tekst og bilder. - Tronheim, 1969. - 34s.
-- Nidarosdomen : Vestfrontens skulpturer. / Suul, Torgeir - Tr.heim, 1980. - 72s. : ill.
-- Olavskyrkja i Trondheim.. / Kolsrud, Oluf - Oslo, 1914. - 132s.
-- Reins kloster med kirker, klosterruiner og bygdemuseum. / Bergsaune, Oscar - Rissa : Svorkmo prenteverk, 1977. - 20s.
-- Sakshaug gamle kyrkje : avis laga av 7a, samlekassett kirker - Inderøy, 1990. - 19s
-- Stiklestadspelet : slaget som formet Norge. / Kvistad, Yngve - Oslo : Schibsted, 2003. - 212 s. : ill.
-- Stod kirke gjennom 100 år : et lite minneskrift. / Flekstad, Kaspar - Samlekassett F - Steinkj., 1946. - 17 s.
-- Utgravingen av Mære kirke/av Hans-Emil Liden. : Skjelettfunnene fra Mære kirke/av Per Holck.. - St.kjer, 1969. - 55s.
-- Vestvik kirke : fra middelalder til nåtid : kirke og samfunn / utgitt ved nåværende kirkes 100-årsjubileum 3. november 2005 av Mosvik Menighetsråd. - [S.l.], 2005. - 274 s. : ill.


Q - Biografier og selvbiografier, fortellinger om enkeltmennesker
=================================================================

-- Artiklar om Magnhild Haalke (1885-1984). - Verdal : Eget, 1992. - 190s.
-- Bjørn Lyng / Frank Dehli. - Høvik : Grafisk forl., 2000. - 183 s. : ill. ; 27 cm
-- Bjørnson, Bjørnstjerne, 1832-1910 Paul Lange og Tora Parsberg. - Oslo : Gyldendal, 1954. - 95s.. - (Gyldendals skoleutgaver)
-- Bygdadokter'n : Frå soga om Erik Bøl. / Vatn, Ivar - Inderøy, 1988
-- David Hansen som Ogndalsguten "Sprett-Nils". - Tr.heim : Rune, 1977. - 112s. : ill.
-- Dordis veg til skafottet : dokumentarisk roman. / Buan, Karin - Tr.heim : Snøfugl, 1995. - 181s.
-- Du er siktet for to forsettlige drapsforsøk på din mor! Morfinsaken i Levanger. / Malmo, Tove - 1. utg., 1. oppl.. - Oslo : Aschehoug, 1997 ( : Aschehoug & Co, 1997). - 227 s.
-- En vandring i Olav Duuns rike : Olav Duun "Landet i Eventyret". / Gåsvær, Kolbjørn - Namsos : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. - 19s. : ill.. - (Fotefar mot nord)
-- Ferdaminne frå sommaren 1860 / Aasmund Olavsson Vinje. - Oslo : Samlaget, 1962. - 232 s.
-- Fotograf Schrøders samling : begynnelsen. - Trondheim : Tapir akademisk forl., cop. 2006. - 160 s. : hovedsakelig ill.. - (Tilbakeblikk)
-- Friskus`n fra Ogndalen. - Sl : Pax, 1967. / Brandtzæg, Torgeir - 140s.
-- Frå Olav Jakobsson Høyem til Olav Duun : Fire nynorske føregangsmenn i Trøndelag. - Tr.heim : Tapir, 1995. - 85s.
-- Heksebål i Trøndelag : Lisbet Pedersdatter Nypan.. / Leren, Gudmund - St.kjer, 1965. - 14s.
-- Hellig Olav i kunst og kultur : Foredrag ved "Stiklestads Venners" Olsok-seminar 1992. - Levanger, 199?. - 54s.
-- Hilmar Alexandersen om Trøndersk folkemusikk. Samlekassett 7 - 1 kopi
-- Iver Ulvin [Videogram] : treskomaker ; et portrettintervju / Produsert av Tor Yngve Nyborg. - [Inderøy], [ca 1985). - 1 videokassett (VHS) : kopi av originalopptak
-- Legde-Mattis i Hegra skulle tilbringe julen på en velferdsgård : sov i stallen, - men så kom døden: et dystert tidsbilde fra forrige århundre / Lærer G.H. Bjørgen, Klæbu - samlekassett 7- Trondheim : Adresseavisen, 1955. - Avisutklipp
-- Lorns Fossum [Videogram] : portrett-intervju fra 1983 / produsent Helge Kjenstad. - Inderøy, 1983. - 1 videokassett, (VHS) (50 min)
-- Mennesker jeg møtte : en jubileumskrønike / Arvid Erlandsen. - Steinkjer : Embla, 2007. - 200 s. : ill.
-- Mirakelmannen Paul Hagerup. / Duun, Jarle - T.heim : Rune, 1980. - 117s.
-- Nils Sivertsen 1877-1955 : til minne ; serprent av Nord-Trøndelag historielag si årbok 1955 / av Knut Eik-Nes. Samlekassett F - Steinkjer, [u.å.]. - 8 s.
-- Oddny Stavran [Videogram] : i samtale med Åse Bardal ; et intervjuportrett / Inderøy museums- og historielag v/Tor Yngve Nyborg. - [Inderøy], 1999. - 1 DVD (ca 50 min.) : kopi av originalopptak + Filmen har litt dårlig lyd.
-- "... og det ble farger..." : en ukjent forskers innsats for fargefotografiets utvikling, Harald Renbjør, Levanger. - Levanger : Levanger museum, 2003. - 112 s. : ill.
-- Olav Gullvåg. - Oslo, 1942 ( : Johansen & Nielsen). / Øverås, Asbjørn - 32 s.
-- Ole Richter : b.1 : Ole Richter. Ungdom og stortingsvirke. / Fuglum, Per - Oslo, 1957-64. - 1 b. : ill.
-- Ole Richter : statsministeren som valgte revolveren / Karl Over-Rein. - Oslo : Historie & kultur, cop. 2011. - 346 s. : kol. ill.
-- Portretter av Olav Myhr : utklipp fra lokale aviser / Olav Myhr - Samlekassett 6
-- Sigurd Aas i snekkerverkstedet [Videogram] : Iver Ulvin - treskomakeren / produsent:Tor Yngve Nyborg ; kommentarer av Sigurd Aasen. - [Inderøy], [ca 1990]. - 1 videokassett (VHS) : kopi av originalopptak
-- Skyttergeneralen Ola Five : den ukjente historien om: Geriljalederen med stort ansvar for Norges frihet i 1905 / Ane-Charlotte Five Aarset. - [Høvik] : Kolofon, cop. 2005. - 199 s. : ill.
-- Solfrid og de sju svenner : utklipp / Johan Falkberget. ; Tegninger av Borghild Rud. - Samlekassett 5 - Utklipp satt i perm
-- Stortingsmann Alb. Moen 1879 - 1962. : Hans liv og samtid: et minneskrift for slekten.. / Saxvik, Kjell - St.kjer, 1980. - 79s. : ill.
-- To menneskeskjebner - Ebba Astrup og Ole Richter. - Theim, 1994. - 76s. : ill.


R - Faglitteratur
=================

-- ABC i slektsgransking. / Wasberg, Gunnar Christie - Oslo : Damm, 1985. - 76s.
-- Bakerovner / Sunniva Saksvik. - Trondheim : Mære landbruksskole : Høskolen i Sør-Trøndelag. Matteknologisk utdanning, 2007. - 54 s. : kol. ill.. - (Mattradisjoner i Trøndelag ; 6)
-- Bonde-Practica : anvendelig ved Gaardsbrug og huslig Drivt / samlet av andres optegnelser og egne erfaringer ved Lorentz Diderich Klyver, major. - Verdal : Verdal Historielag, 2005. - 78 s : ill.
-- Folk og fylker i fjerne tider : Inntrøndelags historie før 1600. / Skevik, Olav - St.kjer : Stjørdal grafiske, 1997. - 403s. : ill.
-- Handbok i lokalhistorie : faget og metodene. / Sandnes, Jørn - 82000 utg.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1983. - 141s. : Ill.:kart.
-- Kjønnsrollene i trønderske undereventyr : Ei strukturalistisk gransking av 30 eventyr samla av Karl Braset. / Bjerkem, Johan Einar - Oslo : Novus, 1996. - 224s.
-- Maltøl / Roger Løe. - Trondheim : Mære landbruksskole : Høskolen i Sør-Trøndelag. Matteknologisk utdanning, 2007. - 52 s. : kol. ill.. - (Mattradisjoner i Trøndelag ; 5)
-- Produksjon av ost : gard, seter og meieri / Bjarne Oterholm ; fotograf: Oddmund Rustung Vik. - Sparbu : Trondheim : Høgskolen i Sør-Trøndelag. Matteknologisk utdanning : Mære landbruksskole, 2007. - 55 s. : ill.. - (Mattradisjoner i Trøndelag ; 1)
-- På leit etter slekta. - Oslo : Samlaget, 1991. / Sandal, Per - 175s. : ill.
-- På sporet av deg selv / Tore Strømøy og Finn Karlsen. - : Damm, 2006. - 213 s. : ill. (noen kol.)
-- Skjermkontakt med lokalhistorien : internett som formidlingskanal for lokalhistorie. Erfaringer fra arkiv, bibliotek og museer. - Oslo : Statens bibliotektilsyn, 2001. - 64 s. : ill.
-- Slektsforskning på PC : hvordan komme i gang, hvor finner du opplysninger, lær å bruke slektsprogram på PC, mange nye www-adresser, hvordan du kommer videre / Ove Lauridsen ; [oversatt og tilrettelagt for norske forhold ved Henning Halvorsen, John Ludvigsen og Henning Mandrup]. - Oslo : Damm, 2002. - 92 s. : ill. ; 26 cm. - (PC-skolen)
-- Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 / av Liv Marit Haakenstad. - Oslo : Orion, cop. 2008. - 352 s. : ill.
-- Slektsgransking : med dataveiledning, slektsprogram, slektsstevne, slektsbok / Liv Marit Haakenstad. - Oslo : Orion, 2001. - 185 s. : ill.
-- Svarteboken : håndskrevet eksemplar fra 1610 med mange oppskrifter på heksebrygg / Per Jevne, samlekassett 7 - [S.l.], [u.å.]. - Avisutklipp
-- Trøndelagsbibliografien / Nissen, Harald A. - Trondheim : Norservice avd. Fylkeshuset, 2000. - 54 s.
-- Trønderlåna - Trøndertunet. - Oslo : Landbruksforlaget, 1982. - 110s.
-- Uten fortid, inga framtid : Ei studiebok om Nord-Trøndelag. / Skjei, Jarle - St.kjer : Alstad trykkeri, 1998. - 223s. : ill.
-- Verdalsmålet : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1967/68. Samlekassett / Brønstad, Per - S.l., 1968. - 21 s.
-- Våre røtter : håndbok i slektsgransking for nybegynnere og viderekomne. / Stoa, Nils Johan - Oslo : Cappelen, 1992. - 165s. : ill.


S - Natur, kystkultur, jakt, fiske, miljø og miljøvern
======================================================

-- Bjønn og elgjakter. - Theim : Brun, 1942. / Kjesbu, Johannes - 206s. : ill.. - (Bruns jeger og fiskerbibliotek)
-- Bjørn og varg i Selbu og Tydal. Utg.av. - Theim., 1963. - 96s.
-- I fjelli : minner og meninger fra et langt liv i Snåsafjella / Oddvar Åsvoll. - Steinkjer : Embla, 2010. - 289 s. : ill.
-- Inderøy [Videogram] : am nordlichen Trondheimsfjord. - Inderøy : Inderøy reiselivslag, u.å.. - 1 videokassett
-- Inderøy [Videogram] : Trondheim Fjord's innermost reaches. - Inderøy : Inderøy turistinformasjon, u.å.. - 1 videokassett
-- Jekta Pauline 150 år : 1860 - 2010 : Jubileumsskrift til 150-års jubileet / Jubileumskomitéen. Olav L'Orange, Svein Kvistad og Magne Letnes. - Inderøy, 2010. - 30 s.
-- Jekter og jektefart fra Innherred: en artikkelsamling.. - St.kjer : Steinkjer bokhandel, 1989. - 156s.. - (Kulturminner i N.T. ; 3)
-- Jekter og jektsegling på Innherad. - Sl. - : ill.
-- Mennesket i utmarka : Namsskogan fritids- og fornminneområde. / Grøtan, Geir A. - Namsos, 199?. - 11 s. : ill.. - (Fotefar mot nord)
-- Midt-Norge vårt Norge [elektronisk ressurs] : fra det evige hav til landet nærmest himmelen / [Jon Østeng Hov og Tore Wuttudal]. - Trondheim : Adresseavisens forl., 1997. - 160 s. : ill. ; 34 cm
-- Miljøtilstanden i Nord-Trøndelag 1998. - St.kjer : Fylkesmannen, 1998. - 48s. : ill.
-- Nasjonale miljømål og utfordringer for Nord-Trøndelag. - St.kjer, 1997. - 38s.
-- Naturen i Trøndelag. - Sjetnem. : Sæter forlag, 1996. / Sæter, Jon Arne - 188s. : ill, kart.
-- Nord-trøndelag og Fosen : Geologi og landskap. - Tr.heim : Grytting A/S, 1997. - 136s. : ill.
-- Spennende grensefjell. / Kjenstad, Helge - T.heim : Bjærum, 1984. - 96s. : ill.
-- Steinkjer, Snåsa, Verran : 450 kvadratmil herlig friluftsterreng. - Oslo : Aasm. Engens Forlag, 19?. - 76s. : ill.
-- Trivelige Trøndelag = Friendly Trøndelag = Freundliches Trøndelag = Promenade dans le Trøndelag / tekst og foto: Steinar Johansen ; [oversettelse: engelsk og fransk: Rolf Mokkelbost, tysk: Øivind Haukø]. - Steinkjer : Embla forl., 2006. - 95 s. : ill. ; 28 cm
-- Turmål i Nord-Trøndelag. - St.kjer : Wennbergs Trykkeri A/S, 1997. - 72s. : ill.


T - Museer og kulturminner, bevaring og formidling
==================================================

-- Fragmenter av en fortid : Funn og fortidsminner i Levanger kommune / Tekst Torunn Herje. - Levanger : Levanger kommune, bygdeboknemnda, 1989. - 128 s. : ill.
-- Fredede hus og anlegg : 2 : Nord Trøndelag. - Oslo : Universitetsforlaget, 1982. - 89s. : ill.
-- Gåetie - sijjie : den tradisjonell samisk boplass : Røyrvik bygdatun. - Røyrvik : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. - 14s. : ill.. - (Fotefar mot nord ; 13)
-- Helleristningene på Bardal i Beitstad. Samlekassett G / Møllenhus, Kristen Rolseth - Steinkj., 1952. - 7 s. : ill.
-- Herlaugshaugen : En kongegrav i det nordenfjeldske Norge. / Alsaker, Sigmund - Leka : Nye Hojem Trykkeri, 1997?. - 15s. : ill.. - (Fotefar mot nord)
-- Husmannen og husmannsplassen Kulturminne i Nord-Trøndelag. - St.kjer : Steinkjer Trykkeri, 1982. - 2 b. : ill.
-- Kulturminner i Inderøy kommune. Rapport fra registrering av nyere tids kulturminner.. - Inderøy : Inderøy kommune, 1992. - 46s. : ill.
-- Kulturminner i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer.. - Verdal, 1993. - 111s. : ill.
-- Kultursti Verdalsgrenda : velkommen til vandring i et vakkert og variert kulturlandskap med historiesus i Inderøy / Verdalsgrenda Vellag: Liv Skogset Værdal ; Kristmar Kjølstad ; Karstein Kjølstad ; Tegningene er laga av Kristian Ingul ; Oversiktskartet er laga av Reidar Sundal.. - [Inderøy], [2003]. - : ill.
-- Kysten vår : Namdalskysten gjennom 10 000 år. / Herje, Torunn - Namsos : Kystbok, 1999. - 304s : kol.ill.
-- Munkholmen. íAvù ... og. / Tvete, Bjarne - Oslo, 1946. - 132s.
-- Namdals-låna : Namdal historielag, årbok 1974.. / Berg,Arne - Sl, 1974
-- På nye ville veier : samtidsarkeologiske reportasjer fra trønderske veikanter / Stein Arne Sæther og Dan Ågren. - Trondheim : Ville veier forlag, 2008. - 208 s. : kol. ill.
-- Steinkretsene på Egge : særtrykk av Nord-Trøndelag historelags årbok 1951 / av fhv. konservator Th. Petersen. Samlekassett G - Steinkj., 1952. - 7 s. : ill.
-- Stiklestad nasjonale kulturhus. - St.kjer, 199?. - 36s. : ill.
-- Utgravingen av Mære kirke/av Hans-Emil Liden. : Skjelettfunnene fra Mære kirke/av Per Holck.. - St.kjer, 1969. - 55s.
-- Verdal museum 30 år. - S.l. : [S.n.], 1956. - 26 s. : ill.
-- Verdal : topografisk-antikvarisk registrering 1970. Bind III.. - Theim, 1972. - III b.. - (Funn og fornminner i Nord-Trøndelag ; 1)
-- Værem i Grong et ringformet tunanlegg. / Herje, Torunn - Grong, 1997. - 15s. : ill.. - (Fotefar mot nord ; 10)


U - Samferdsel (veg, tog, broer etc)
====================================

-- Fra bredd til bredd : bruhistorie fra Namdalen. - Steinkjer : Statens vegvesen, 2001. - 142 s. : ill.
-- Hell Sunnanbanen : Nordlandsbanens begynnelse 1905-2005 / Jubileumskomiteen. - [S.l.] : [S.n.], 2005. - 92 s. : ill.
-- Indstilling fra den specielle Veikomite angaaende en plan for Veibygninger i Nordre Trondhjems Amt. - St.kjer, 1903
-- Jernbane og post gjennom Meråker / Tore Gjelsvik ; elektronisk databehandling: Trygve Karlsen. - Trondheim : Lyngs bokhandel, 2008. - 96 s. : ill.
-- Om veger, bruer og folk i Nord-Trøndelag / Mads Almaas. - Steinkjer : Statens vegvesen, 1999. - 175 s. : ill.
-- Skarnsundet Bru [Videogram]. - St.kjer : Statens vegvesen, 1992. - : 1 videokassett, VHS, koll.
-- Til Gosen via Sibirien : Lifjellvegen 101 år. - Gjøvik : Gjøvik bokbinderi, 199?. - 55s. : ill.
-- Veghistorier frå region midt 2003. - Molde : Statens vegvesen, 2003. - 42 s. : ill.
-- Veghistorier frå region midt 2005. - [S.l.] : Statens vegvesen, 2005. - 33 s. : ill.
-- Villa Fyr 1838-1890 : Det første nord for Trondheimsfjorden, Det siste kullblussfyr i Norge. - Namsos : Namsen Trykk, 1989. - 27s. : ill.


V - Regional historie
=====================

-- Beskrivelse over ulykken i Værdalen Nat til Fredag den 19de Mai 1893. / Hartmann, Olai - 2.utg utg.. - Verdal, 1975. - 72s.
-- Busettinga i Beitstad og Malm fram til ca. 1550.. / Skevik, Olav - St.kjer, 1975. - 166s.
-- Bygdamål og bygdaminne : Artiklar, dikt og ymse stoff om språk, kultur og tradisjonar i Midtre Gauldal.. - Melhus : Bygdetrykk, 1990. - 105s. : Foto
-- Bygdenes by : en historisk bildekavalkade til Steinkjers 150-årsjubileum 2007 / redaktør: Erling Koldaas ; Historielaga i Steinkjer i samarbeid med Steinkjer Museumslag og Egge Museum. - Steinkjer : Design trykk, 2006. - 220 s. : ill.
-- Eksotiske Trøndelag. - Oslo : Samlaget, 1988. - 124s. : ill.
-- En by i Norge : Steinkjer-portretter / Odd Birger Grønli. - Steinkjer : Offset-Trykk as, 2000. - 231s : kol.ill.
-- En by med tårn og spir. Steinkjer 1900 - 1940 i tekst og bilder.. / Saxvik, Kjell: Steinkjer Trykkeri, 1980. - 95s.. - (Skrift nr. 4)
-- En by som ingen ainnen : Trondheim og jeg siden 1936 / Fredrik Skagen ; [bilderedaktør: Jostein Gjersvik]. - [Oslo] : Gyldendal, 2004. - 367 s. : ill.
-- Far tå folk og fe... : kulturlandskap i trøndelag. - Tr.heim : Wennbergs Trykkeri A/S, 1982. - 48s. : ill.
-- Flatanger!. - Flakstad ; Oslo : Myrland AS : Gaidaros forl., 2004. - [63] s. : ill.
-- Gamle Trondhjem : byen vår i 1920-30-åra / Esther Nordmark. - Trondheim : Tapir, cop. 2002. - 176 s. : ill.
-- Gjenreisning og vekst : Hovedtrekk i Steinkjers historie fra 1940-1995. / Koldaas, Erling - St.kjer, 1995. - 148s. : ill.
-- Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid / redaktører: Arvid Krogstad, Ivar Røskaft. - [Støren] : Midtre Gauldal kommune, Midtre Gauldal kulturstyre, 1993-1996. - 163 s. : ill. ; 31 cm
-- Handel og handelsmenn i gamle Steinkjer : trekk av byens handels- historie. / Saxvik, Kjell - Steinkj., 1970. - 230s. : ill
-- Heia Steinkjer!. - Steinkj. : Jan og Odd Vanebos forlag, 1984. - 165 s. : ill.
-- Hilsen Nord-Trøndelag. / Aune, Tormod - Namsos : Trønderbok, 1995. - 264s. : ill.
-- Historia kring Kölen : en bok om Jämtland, Härjedalen och Trøndelagen. / Rumar, Lars - Østersun : Jemtlands lens museums forlag, 1991. - 105 s.
-- ...historiske Trøndelag. - Trondheim : Aktietrykkeriet
-- Kongeparets besøk i Nord-Trøndelag 2004 : minneboka / Ide og tekst: Roger Rein. - Namsos : Nord-Trøndelag fylkeskommune, 2004. - 84 s. : ill.
-- Ladestedet Stenkjær : historisk oversigt : udgivet i anledning af Stenkjærs 50-aars jubilæum. / Weigner, Rich. - Steinkj. : Stenkjær Avis, 1907. - 41 s. : ill.
-- Levangerhistorier / Jan Brendalsmo og Frans Arne Stylegar (red.). - Oslo : Novus, 2013. - 154 s.
-- Mer dus med Steinkjer. - Steinkjer : Foreningen Gamle Steinkjer / Morten Stene, 2000. - 190 s. : ill.
-- Nord-Trøndelag. - Oslo : Tanum, 1957. - 96 s. : ill.
-- Oksfot på stutaket : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1947 / Av gardbrukar Sam. Fossland med utgreiing av Professor dr. philos. Ove Arbo Høeg. - [Steinkjer], [1947]. Samlekassett F - 11 s.
-- På reise i Nord-Trøndelag, og andre stader før 1900.. / Solheim, Tov - Levanger, 1986. - 46s. : ill., kart
-- Selbu bumerker. - 2.utg utg.. - Selbu : Selbyggen forl., 1981. - 47s.
-- Selbu og Tydals historie : Kvernfjellet. / Rolseth, P. O. - Oslo, 1947. - 275s. : ill.
-- Seterbruket i Verdal. / Dillan, Ingolf - Verdal, 1973. - 245s.
-- Skogfallet i 1837 / Karl L. Mørkved. - [S.l.], [u.å.]. - Samlekassett 7 - Avisutklipp
-- Sparbualbumet : ei biletsamling frå gamle Sparbu kommune. - Steinkjer : Sparbu historielag, 1990. - 140 s. : ill.
-- Steinkjer - byliv i gamle dager. - St.kjer : Foreningen gamle Steinkjer - skrifter nr 6., 1982. - 102s.
-- Steinkjerminner. - Sl, 1981. - 78s.. / Berg, Olaf - (Foreningen gamle Steinkjers gamle skrifter nr.5)
-- Tidsbilder nr. 5 : Sør-Gjæslingan : Historisk oversikt 1840-1880.. - Namsos, 1993. - 109s. : ill.
-- Trehusbyen Levanger : En bok i forbindelse med stedets 1000 års jubileum / Asbjørn D(ouglas) K(jeldaas) Eklo. - Levanger, 2010. - 184 s. : ill.
-- Trekk fra Nord-Trøndelags forhistorie : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1950 / Kristen Rolseth Møllenhus. Samlekassett F - [u.å.], 1950. - 15 s.
-- Trondheim bys historie : supplementsbind : Trondheim i går og i dag : 1914-1964. - Theim : Kommunen, 1973. - 5 b. : ill.
-- Trondheim forteller / Marvin Wiseth (red.) ; forord og introduksjoner ved Marvin Wiseth. - [Oslo] : Gyldendal, 2002. - 292 s. : ill.
-- Trondheimsfjorden. - 1. utg.. - Trondheim : Tapir, 2000 (, 2000). - 336 s. : Ill.
-- Trondheimsfjorden : idyll rundt land og strand. - Trondh : Nidaros, 1983. - 104s. : Foto H.K.Bertelsen
-- Trøndelag : Bygd og by i Norge. - Oslo, 1976. - 461s.. - (Bygd og by i Norge). - ((Bygd og by i Norge.))
-- Trøndelag i nær fortid. - Oslo : Samlaget, 1985. - 205s. : ill., kart. - (Bygd og by i nær fortid)(I nær fortid)
-- Trøndelags historie. b. 1. Landskapet blir landsdel : fram til 1350 / redaksjon: Ida Bull (hovedredaktør), Olav Skevik, Kalle Sognnes, O la Svein Stugu ; billedredaktør: Kirsti Moe. - Trondheim : Tapir Akademisk forlag, 2005. - 421 s. : ill.
-- Trøndelags historie. b. 2. Fra pest til poteter : 1350 til 1850 / redaksjon: Ida Bull (hovedredaktør), Olav Skevik, Kalle Sognnes, Ola S vein Stugu ; billedredaktør: Kirsti Moe. - Trondheim : Tapir Akademisk forlag, 2005. - 480 s. : ill.
-- Trøndelags historie. b. 3. Grenda blir global : 1850 til 2005 / re daksjon: Ida Bull (hovedredaktør), Olav Skevik, Kalle Sognnes, Ola Sve in Stugu ; billedredaktør: Kirsti Moe. - Trondheim : Tapir Akademisk forlag, 2005. - 540 s. : ill.
-- Trøndergull : Trøndelags vinter-OL-historie. / Hyldmo, Egil - Melhus : Snøfugl, 1992. - 127s. : ill.
-- Verdalsmålet : særtrykk av Nord-Trøndelag historielags årbok 1967/68. / Brønstad, Per. Samlekassett F - S.l., 1968. - 21 s.
-- Verdalsraset 1893: Geologisk historie og årsaksforhold.. - Tr.heim : Norges geologiske undersøkelse, 1993. - 56s. + Vedlegg: Kart
-- Verdalsraset 1893. - Verdal : Verdal Historielag, 1993. - 48s. : ill.


W - Lyd, bilder, film og musikk
===============================

-- Hjørdis Halmøy Floan : i samtale med Helge Kjenstad / produsent: Helge Kjenstad. - [Inderøy], 1982. - 1 DVD (47 min.) : kopi av originalopptak
-- Inderøy [Videogram] : am nordlichen Trondheimsfjord. - Inderøy : Inderøy reiselivslag, u.å.. - 1 videokassett
-- Inderøy [Videogram] : Trondheim Fjord's innermost reaches. - Inderøy : Inderøy turistinformasjon, u.å.. - 1 videokassett
-- Ingeborg Oxaal : i samtale med Helge Kjenstad / produsent: Helge Kjenstad. - [Inderøy], 1982. - 1 DVD (49 min.) : kopi av originalopptak
-- Iver Ulvin [Videogram] : treskomaker ; et portrettintervju / Produsert av Tor Yngve Nyborg. - [Inderøy], [ca 1985). - 1 DVD (ca 50 min.) : kopi av originalopptak
-- Kongebesøk på Inderøy [DVD] : Kong Harald og Dronning Sonjas besøk på Inderøy, 15. juni 2004 / Innherred Foto. - [Inderøy] : Innherred foto, 2004. - 1 DVD (45 min)
-- Minnemarkering 21. april og 18. mai 2010 ved Krogs - Videoplate (DVD): til minne om soldater fra LIncolnshire regiment som falt i kampen for å forsvare et fritt Norge. - Inderøy, 2010. Kampene ved Krogs Gård 21. april 1940 var den første trefning mellom britiske og tyske bakkestyrker i andre verdenskrig
-- Oddny Stavran [Videogram] : i samtale med Åse Bardal ; et intervjuportrett / Inderøy museums- og historielag v/Tor Yngve Nyborg. - [Inderøy], 1999. - 1 DVD (ca 50 min.) : kopi av originalopptak + Filmen har litt dårlig lyd.
-- Skarnsundet Bru [Videogram]. - St.kjer : Statens vegvesen, 1992. - : 1 videokassett, VHS, koll.
-- Songbook / Prosjektansvarlige: Utøy skole (Inderøy), Adam Jenö Iskola (Budapest/Hungary), Direzione Didattica Circolo 3 (Chieti/Italy), Pestalozzi-Schule (Wiesbaden/Germany).. - [Inderøy], [2004]. - 1 hefte + 1 CD : ill. + 1 CD medfølger
-- Sopping i Vikan : teknikk for lagring og slep av tømmer til folla : Karstein Vikan intervjuet av Tor Yngve Nyborg på oppdrag for Inderøy museums- og historielag / produsent: Tor Yngve Nyborg. - [Inderøy], 2011. - 1 DVD (45 min.) : kopi av originalopptak
-- U.L. Solglytt - 1891-1991 : jubileumskavalkade "heilt 100" på Røra samfunnshus, premiere 16. november 1991 / Ungdomslaget Solglytt på Røra. - [Inderøy], [1991]. - 1 DVD (1 t 36 min.) : kopi av originalopptak