ØYVIND AAS

BIBLIOGRAFI FOR NORD-TRØNDELAG HISTORIELAGS ÅRBØKER, 1921-1999

Artikkelregister - kronologisk (Foreløpig utgave)

1921 Fotografier [2 fotografier: Kistelokk fra Skeid kirke, Ogndal]
1921 s. 1 Urstad, Johs. Svenskarne i Mediåurdi
1921 s. 6 Tiller, Kr. Inderøy bygdemuseum
1921 s. 9 Nord-Trøndelag historielag Nordtrøndelag historielag
1922 s. 1 Petersen, Th. Om gravplassen paa Tingvoll og andre oldtidsminner omkring Steinkjer
1922 s. 13 Qvam, F. M. Ætten Schavland
1922 s. 36 - Inderøy bygdemuseum [Gaver 1922]
1923 s. 1 Petersen, Th. Av en fjellbygds saga
1923 s. 21 Flekstad, Kaspar Trekk av Kvam kirkes historie
1923 s. 32 Urstad, Johs. Ein bygdekunstnar og fyregangsmann
1923 s. 40 Sakshaug, Ingvar Samlinga i gamle Sakshaugkyrkja
1923 s. 40 - Vikingegrav fra Harald Hårfagres tid
1923 s. 42 - Bygdemuseet på Sakshaug
1924 s. 1 Melhus, Alf C. En "falskmynter"-historie fra Overhalla fra 1705
1924 s. 4 Melhus, Alf C. Da Snåsa prestegård brente for annen gang
1924 s. 7 Five, E. O. Spellmenn i det gamle Stod
1924 s. 9 Urstad, Johs. Sandølen i Grong
1924 s. 20 Taraldsen, N. Sambandet millom Egge og Følling sokna : utdrag av møtebøker o, a, historiske uppteikningar vedkomande Egge kyrkje
1924 s. 24 - Kvam gamle kyrkje [Innskrift på minnestein fra 1923]
1924 s. 25 Trondhjems museum Helleristninger
1924 s. 26 - Bygdemuseet i Sakshaug gamal-kyrkje
1925 s. 1 Nord-Trøndelag historielag Bygde-historielag / frå styret for N. T. historielag
1925 s. 3 Petersen, Th. Oldfundenes tale og lokalhistorie (Av eit fyredrag av konservator Th. Petersen, halde i T.hjem 7. juni 1925)
1925 s. 5 Nordgård, O. Steinalders boplassen ved Steinkjer
1925 s. 8 Five, Ola Dagligt liv i Stod ikring midten av fyrre hundradåret : eit yversyn
1925 s. 26 Petersen, Th. Helleristningerne på Okkenhaug i Frol
1925 s. 34 Five, O. Steinalders buplassen sitt lægje i Våttåbakken
1925 s. 38 Taraldsen, N. Bumerk
1925 s. 39 Taraldsen, N. Ordrag av justisprotokollen i Inderøy sorenskriveri
1925 s. 41 Refsaas, J. Skatteforhold i 1674
1925 s. 48 Brenne, N. Frå Overhalla
1925 s. 56 - Misprent i årboki for 1924 og 25
1926 s. 1 Eilif Domkyrkja i Trondhjem / av Diplomatarium norvegicum (Norske oldbreve). Syvende samling. No. 126. 12. august 1328. Nidaros. ; brev frå erkebiskop Eilif [Kommentert av O. Five.]
1926 s. 5 Setnan, Lars Nielssen Brev frå Lars Nielsen frå Ogndalen
1926 s. 11 Hognes, Christian Kommandersersjanten i Namdalen [Etterord av O. F.]
1926 s. 15 Hognes, Chr. Eit skinnbrev frå Overhalla / Uppteikning av Chr. Hognes
1926 s. 16 Toldsteen, Niels Tale ved Niels Toldsteen paa Raadstuetrappen i Trondhiem, den 20de maij 1807. Da han tilligemed Ole Bergmann henrettedes
1926 s. 19 Ystad, Andreas Bumerke frå Inderøy
1926 s. 21 Five, O. Bodstikka
1926 s. 24 Brørs, Sturla Gamalstova på Brørs, Namdalseid
1926 s. 26 Tømmerås, Kristine Underjordiske I (Snåsamål)
1926 s. 27 Hognes, Chr. Underjordiske II
1926 s. 28 Taraldsen, N. Bjørnejagt i Noldmarken : ordrag or justisprotokollen i Inderøy sorenskriveri
1926 s. 30 Refsås, J. Fortid og nutid
1926 s. 33 Taranger, A. Frostatingstedet : på gammel-historiske tomter
1926 s. 46 Ristad, J. G. Det norsk amerikanske historielag (The Norwegian American History Association Inc.)
1926 s. 49 Veum, Bendik Skriv soga um garden din, bonde
1926 s. 52 Nordén, A. St. Olafs øksa
1926 s. 54 - Bråttåbjønn’ opi Ofnåsa (Vanleg talemål i bygdom umkring Steinkjer)
1926 s. 55 Melhus, Alf C. Bygderamser
1926 s. 59 Melhus, Alf C. "Anders Klev, speider"
1926 s. 60 Melhus, Alf C. Litt om lokalhistorisk arbeide og noen skrifter om nordtrønderske forhold
1926 s. 65 - Bygdemuseet i gamle Sakshaug-kyrkja hev fått denne auking i 1925 [og 1926]
1926 s. 66 Jämten Småhistorier frå "Jämten"
1927 s. 3 Lous, Carl S. Schelven Stamtavle over den norske Familie Schelven med Descendenter / samlet af Carl S. Schelven Lous ; forord av fru statsministerinne F. M. Qvam
1927 s. 28 Dåe, A. Et drama på Mære i Sparbu 1696
1927 s. 54 Flotten, O. Et klageskrift fra Overhalla 1629
1927 s. 60 Justitsprotokollen for Inderøy 1798 En kvarter-visitasjon (Ordrag av krigsrets-protokollen)
1927 s. 63 Hofstad, Eilev Minne frå Skjelstadmarka
1927 s. 69 Urstad, Johs. Til Lofoten
1927 s. 73 Urstad, Johs. Jordverkty og anna ombod til gardsdrifti kring 1800-talet
1927 s. 76 Skar, Anton. Lars Vaggen
1927 s. 81 Grønli, Oddvar Orgelbyggjar Ole Møen på Ytterøya
1927 s. 84 - Utdrag av foged Gunnerus’s "Efterretning om Inderøens Fogderi", dat. Inderøen 1774. / Ved N. Taraldsen
1927 s. 86 Hofstad, Eilev Sagnet om Fløt Fløum
1927 s. 87 - Småhistoriar
1928 s. 3 Petersen, Th. Minnesteinen ved Våttåbakken [Kommentarer ved O. H.]
1928 s. 10 Nord-Trøndelag historielag Avlidne medlemer av N. T. historielag pr. 31. desember 1927
1928 s. 15 Nordgård, O. Byskriver Even Solberg fra Stod : en biografisk skildring / ved O. Nordgård
1928 s. 22 Sakshaug, Ingvald Ole Haugum
1928 s. 26 Norsk Retstidende 1852 Thraniter uppstyret i Levanger 1851 / Av "Norsk Retstidende" for 29. mars 1852
1928 s. 39 Urstad, Johs. Mæla-marknaden i Overhalla
1928 s. 46 Taraldsen, N. Bumerk (Framhald frå årgangene 1925 og 26)
1928 s. 48 Qvam, F. M. En trøndersk Anna Colbjørnsdatter, Elen på Ranheim
1928 s. 51 Grønli, Oddvar Frå Sundnes i det 17de og 18de hundradåret : familien Wittrup
1928 s. 74 Audne, Kr. Garden Haug på Leka
1928 s. 76 O. F. Trønderlaget i Amerika : The National Trønderlag of America
1929 s. 3 Rynning, Ole Sandfærdig Beretning om Amerika : til Oplysning og Nytte for Bonde og Menigmand / forfattet av en Norsk, som kom derover i juni måned 1837. [Innledning av O. F.: Snåsningen Ole Rønnings bok om Amerika]
1929 s. 30 Henie, Hans Tobaksdåse med evighetskalender
1929 s. 37 Nissen, Kristian De eldste historiske vidnesbyrd om lapper i Nord-Trøndelag
1929 s. 55 Woxeng, Paul Gamle truer og skikker i fiskeværet
1929 s. 64 Wollan, Arne 105½ år gammel
1929 s. 66 Flotten, Olav Valgmøte i Overhalla i 1814
1929 s. 68 Grønli, Oddvar Ulvin kyrkja på Inderøya
1929 s. 71 O. F. Frå bygdemusei i N. T. fylke
1929 s. 74 Five, Ola Bygdemuseet i Steinkjer
1929 s. 78 Fuglår, Johs. Fra Namdalsmuseet
1929 s. 79 Sakshaug, Ingv. Bygdemuseet i gl. Sakshaugkyrkja, Inderøy
1929 s. 80 Okkenhaug, Fridtjov Bygdemuseet i Verdal
1929 s. 82 Slungård Bygdemuseet i Skogn
1929 s. 85 Aune, P. Burtkome gardsnamn i Verran
1929 s. 86 Ristad, D. G. Vi vil hjem [Dikt] [Innledning av O. F.]
1930 s. 3 Nordgård, O. Minneruner over Ola Five
1930 s. 13 Minneapolis Tidende En høit aktet norsk-amerikansk apoteker Olaf M. Oleson : av norsk apotekerforenings tidsskrift 1929 [Etterord av N. T.]
1930 s. 16 Skavlan, G. Ole Rynning
1930 s. 27 Verdal, Aa. O. Hans Verdal
1930 s. 31 Urstad, Johs. Lars Aasmulom
1930 s. 38 Strand, Andr. Ein Namdals Trysilknut
1930 s. 41 Tømmerås, Kristine Megard i Imsdalen i Snåsa
1930 s. 42 Sakshaug, Ingvald 900-årsfesten på Stiklestad olsokdagen 1930
1930 s. 48 Sakshaug, Ingvald Sumt frå "Det Inderøiske landhusholdningsselskab" og "Efterretning om Inderøens fogderi" : fortegnelse over udsatte belønninger fra Det Inderøiske landhusholdningsselskab for bondestanden udi Inderøens fogderi
1930 s. 56 Tvete, Tormod Frosta og Frostating
1930 s. 65 Woxeng, Paul Kirkeskikke : Kirklaupen, Alterflaska og Forstørkningen
1930 s. 67 Storaunet, O. Fra Lierne
1930 s. 75 Taraldsen, Trygve Bygdemuseet i Steinkjer
1931 s. 3 Flekstad, Kaspar Konservator O. Nordgard [Minneord]
1931 s. 12 - Fra Komiteen for Stod-boka [Minneord om Ola Nordgård]
1931 s. 13 Sakshaug, Ingvald Herjingar i bygdene i Innherad under Armfeldtstoget i 1718
1931 s. 18 Aavatsmark, O. S. Lorents Katmarken i engelsk fangenskap
1931 s. 26 Qvam, F. M. Løngangen mellom Erkebiskopsgaarden og Munkholmen
1931 s. 30 Brørs, Sturla Jonas "sterk"
1931 s. 35 Woxeng, Paul Namdalske Troll-kjerringer : Kari Holmin og Barbro Hasfjord
1931 s. 43 Ystad, Andreas Ein søknad til kongen frå bønder i "Inderøens fogderie" 1721 : avskrift / ved Andr. Ystad
1931 s. 46 Strand, Henrik Marit Pedersdatter : en hekseprosess fra Leksvik
1931 s. 51 Grande, Andreas "Korsen" i Leksvik : eit minne om Anders Solli som vart ihelriven av ulvane på Leksvikskogen
1931 s. 56 Sakshaug, Ingvald Tobakk i handelen i 1689 i Innherad
1931 s. 57 Brørs, Sturla Bumerk
1931 s. 58 Petersen, Th. Et middelaldersminne frå Alstadhaug prestegård
1931 s. 61 Jacobsen, Leopold Ein dansk-norsk embetsmann frå 1800-åra
1931 s. 62 Taraldsen, Trygve Korsmyra
1931 s. 63 Urstad, Johs. Frå Namdal
1931 s. 69 Urstad, Johs. Når lidbyggjerne var framme i Grong
1932 s. 3 Kjesbu, Johs. Minneord om Fylkesmann H. B. Guldahl
1932 s. 6 Hammer, Einar Minneord over Johannes Urstad, Grong
1932 s. 17 Taraldsen, N. Biskop B. J. Muus
1932 s. 22 Ramberg, E. Torberg Danielsen Skevik, Rones
1932 s. 25 Høin, Nils Svenskerne på Råde i 1718
1932 s. 27 N. T. Avdukinga av ein minnestein over Ola Five
1932 s. 29 Woxeng, Paul Sjø-Sara eller Gjæsling-Sara
1932 s. 37 Vestrum, Arne Fra Skogn : jordprisenes utvikling i det 18. århundrede
1932 s. 41 Værnesbranden, Ivar Nilssen Overfallshistorier fra Gevingåsen og Vuddudalen : en ugjerning i Skatval i 1650-årene og mere til
1932 s. 48 Skar, Ant. [Bumerker fra kiste 1713]
1932 s. 49 Taraldsen, Trygve Småstykke
1932 s. 52 Audne, Kr. Ein rangvis og kranglesam klokkar
1932 s. 54 Lyngberg, Ingebr. Soldyrking i husbyggnaden
1932 s. 55 Hegdahl, O. Sakshaug gamle og nye kirke
1932 s. 57 Laanke, Ole Bryllupsdikt av O. L. / Ved Ivar Nilssen Værnesbranden
1932 s. 59 Lånke, Ole En liktale fra Lånke fra 1831 / Meddelt ved Ivar Nilssen Værnesbranden
1932 s. 60 Skog, Helge Sjøormen i Fossemvatne
1932 s. 62 Havig, Aslaug Hemning-skaret [Dikt]
1932 s. 64 Brørs, Sturla Jonas sterk
1932 s. 65 Grande, Lars Kjempehaugane på Leksvikneset [Dikt] [Etterord av Andreas M. Grande]
1932 s. 68 Folden, Oskar Ordtøk
1932 s. 70 Folden, Oskar Tungetaming
1932 s. 71 Folden, Oskar Gælnspørsmål
1933 s. 3 N. T. Minneord om A. O. Tønne
1933 s. 6 Lyngberg, I. Lærar Ole Tømmeraas : død 30. september 1933 [Minneord]
1933 s. 7 Wanderås, K. Kristian Klingmoen, Stod [Minneord]
1933 s. 9 Petersen, Th. Kirken på Megarden og den eldste bosetning i Imsdalen : foredrag på stevnet på Megarden søndag 6. august 1933
1933 s. 15 Lyngberg, Ingebrigt Forteljinga om Jeppe Gaundal
1933 s. 17 Skavlan, Gunnar Utdrag av engelskmannen J. Beltons bok om Noreg : første kapitel av soga om laksefisket i Namsen
1933 s. 31 Qvam, F. M. Slottet i Gjævranmarken
1933 s. 35 Petersen, Th. Litt om de eldste byggverker i Nord-Trøndelag
1933 s. 47 Havig, Aslaug En tyvehistorie fra gården Ramsvigen i Vemundvik i året 1750
1933 s. 53 Havig, Aslaug Otterøen
1933 s. 56 Brørs, Sturla Drestad
1933 s. 57 Brørs, Sturla Gamle folk
1933 s. 57 Brørs, Sturla Hungersåre 1742
1933 s. 59 Indal, Andor En vise om mordet på Garnes i året 1806
1933 s. 63 Nordback, Agnar Tunnsjø og Tunnsjøguden
1933 s. 67 Hegdahl, O. Til Trøndelagen [Dikt]
1933 s. 68 Hegdahl, O. Utraset i Verdal 1893 : et 40-års minne
1933 s. 73 Høin, N. Et trist minne
1933 s. 75 Menigmands Ven En merkelig tildragelse : Steinkjerskipperen og hans mannskap : en historie for 80 år siden
1933 s. 79 Værnesbranden, Ivar Nilssen Fra en svunnen tid
1933 s. 85 Sakshaug, Ingvald Prestenes mandtal over Innherreds prosti 1664-1666 [Se rettelser 1934:40]
1933 s. 89 Sakshaug, Ingvald Notat frå Rolsboka frå 1812, 1813 og 1814
1933 s. 90 Woxeng, Paul Kvitormen
1933 s. 92 Fossland, Sam. Gamle bumerke frå Grong
1933 s. 92 Woxeng, Paul Nøkken i Kvennhuset
1934 s. 3 Aune, P. K. Eidsvik [Minneord]
1934 s. 9 N. T. Meieristyrar P. B. Five [Minneord]
1934 s. 10 N. T. Lensmann Joh. P. Aune [Minneord]
1934 s. 11 N. T. Bokhandlar Odin Paulsen, Steinkjer [Minneord]
1934 s. 11 N. T. Gardbrukar og stortingsmann Torger P. Lund [Minneord]
1934 s. 12 Finsås, Cathrinus Skriv til snåsninger i Amerika
1934 s. 15 Grande, Andreas M. Leksvik kyrkje og prestane der fram til 1800
1934 s. 22 Nedre-Semb, Ole Haldorsen Visa om ildebrand på Østeraas
1934 s. 24 Grønli, Oddvar Til Sundnes-soga : tillegg til stykket "Frå Sundnes i det 17de og 18de hundradåret" i årboka for 1928
1934 s. 27 Havig, Aslaug Vemundvik
1934 s. 37 Audne, Kr. Ein utlending i Ytre Namdalen 1811
1934 s. 40 Sakshaug, Ingvald "Tolvdalerskatten" [Rettelse til 1933:85]
1934 s. 41 Christiansen, O. Rettssak vedkomande to svenske desserørar
1934 s. 46 Fossland, Sam. Gamle bumerke fra Grong
1934 s. 47 Dybvad, Jarle Ein gamal klokkemakar på Frosta
1934 s. 52 N. T. Reknskap vedkomande lærar og klokkar Ole Andr. Øydahl og Ane Pedersdtr. Funbergs brudlaup i Malvik 10. juni 1833
1934 s. 55 Brørs, Sturla Han Nekolae Vassmoa
1934 s. 56 Taraldsen, T. Litt om leikar og leikrim
1934 s. 61 Folden, Oskar Gamle skrøner og rim frå Verran / samla og opteikna av Oskar Folden
1934 s. 65 Hersleb, Jac. Av Stod sogneprests copibok / Ved prost Jac. Hersleb 1732
1935 s. 3 Aalberg, Ola Johannes Okkenhaug [Minneord]
1935 s. 8 Svendsen, H. Blom Salmedikteren Peder Matthissøn Ofvid
1935 s. 15 Ofvid, Peder Mathiassøn Salme av Peder Mathiassøn Ofvid
1935 s. 17 Østness, A. M. Garnæsmordet
1935 s. 42 Høin, Nils Da ordren kom : minner fra 1905 / ved standjunker Høin
1935 s. 46 Ystad, Andreas Hermenn frå Inderøy i ufredsåra 1807-14
1935 s. 53 Five, Ola Skulen i Stod ikring midten av 1800-åra
1935 s. 55 Grønli, Oddvar Gangjarn frå Ulvin-kyrkja
1935 s. 56 Refsaas, J. Smedhåndverket i Stoe-Skogn i gamle dager
1935 s. 59 Brækken, Trygve Nedlagde bustader i Bartnesgrenda, Beitstad
1935 s. 60 Brækken, Trygve Ei prestehistorie frå Beitstad
1935 s. 61 Brækken, Trygve Heksebrenning i Beitstad
1935 s. 61 Taraldsen, Trygve Ei såskreppe frå Ogndal
1935 s. 63 Christian 7. Avskrift av Kristian den syvendes approbasjon av omordning av skolevæsenet i Skogn præstgjæld dat. 10/4 1807
1935 s. 63 Verdal, Aa. O. Taka vare på det som er att!
1935 s. 71 Taraldsen, Trygve Gamalt verkty frå Jemtlandsvegen [Tegning]
1936 s. 3 Benum, Ludvig O. S. Aavatsmark : nokre minneord
1936 s. 12 Finsås, Karen Mona Presten Erik Sparre
1936 s. 16 Havig, Aslaug Anne Margrethe Raaby av Hadøen 1717-1811
1936 s. 23 Heyerdahl, Ridder H. Stjørdal prestegjeld : en beskrivelse av sogneprest Heyerdahl i "Budstikken" fra 1818 / av Ivar Nilssen Værnesbranden
1936 s. 23 Værnesbranden, Ivar Nilssen Stjørdal prestegjeld : en beskrivelse av sogneprest Heyerdahl i "Budstikken" fra 1818 / av Ivar Nilssen Værnesbranden
1936 s. 44 Værnesbranden, Ivar Nilssen Hvor har Lexudals og Værnes skipreder hatt sine skipsstader?
1936 s. 50 Fossland, Sam. Gamalt krustyverk i Grong
1936 s. 52 Refsaas, J. Det "ulyksalige Fuldskab" eller Kvartermesteren og Dragonen
1936 s. 56 Jacobsen, Leopold En retssak fra Beitstad 1694
1936 s. 58 Verdal, Aa. O. Vyrdsling og vern
1936 s. 59 Woxeng, Paul Barnerim og barneregler fra yttre Namdal
1936 s. 63 Heltberg, E. Fra Beitstadprestens kopibok : Memorial og Resolution om sildefiskeriet på forårstider i Bedstadsundet […] / ved N. T.
1937 s. 3 Benum, Ludvig Nils Taraldsen : drag or hans livssoge
1937 s. 12 Refsaas, J. Erik Bøll : en bygdedoktor i gamle dager
1937 s. 29 Ystad, Andreas Ymse segner frå Inderøy
1937 s. 35 Taraldsen, N. Personnamn i Stod kring år 1700
1937 s. 37 Heltberg, E. Memorial og Resolution om sildefiskeriet på forårets tider i Bedstadsundet […]
1937 s. 39 Heltberg, E. Fra Beitstadprestens copibok / ved N. Taraldsen
1937 s. 42 Taraldsen, Trygve Skjelnamn fra Trøndelag
1937 s. 46 J. M. L. Eit meingjerdsemne frå gamalt
1937 s. 49 Havig, Aslaug Sagnet om "Ridderspranget" på Otterøy i Ytre Namdal
1937 s. 51 Havig, Aslaug "Kråka"
1937 s. 52 Woxeng, Paul Sparsomhet og økonomi : gamle anektoter fra Vikna
1937 s. 55 Woxeng, Paul Folkenavn, gård- og bygderamser
1937 s. 58 Fossland, Sam. Gamle bumerke frå Grong
1937 s. 59 Dahl, J. En sælsom Hendelse på Gården Næsset
1937 s. 61 Dahl. J. Ingvald Sagen : eit lite kulturbilete frå 1820-30-åra
1937 s. 63 Verdal, Aa. O. Storstorm-natta 1837
1937 s. 65 Storaunet, O. Den siste bjørn som blev tatt i bjørnjern (saks)
1937 s. 66 Braset, Karl Lines written on hearing about The St. Magnus’ centennial [Dikt]
1937 s. 68 - Sak om sildtiende år 1702
1937 s. 69 Sakshaug, Ingvald Gamaldags justis
1938 s. 3 Hougen, Olav Fylket vårt [Dikt]
1938 s. 4 Kjelsberg, Betzy Fru Fredrikke Marie Qvam in memoriam
1938 s. 7 Granhus, Anton Kyrkjelege tilhøve i ei Trøndelagsbygd : små sogeriss frå 1720 og før den tid
1938 s. 14 Taraldsen, Trygve Litt om Ols kyrkje i Kvam
1938 s. 18 L., Jakob M. Øysletta : ei attende-sjåing
1938 s. 29 L., Jakob M. Jordfalla på Ubbdal i Overhalla
1938 s. 32 Taraldsen, N. De gamle lysestaker i Egge kirke
1938 s. 33 - En gammel bibel som har tilhørt familien Gram ved Steinkjer
1938 s. 37 Grønli, Oddvar Ein kalk frå Lo-kyrkja i Åsen
1938 s. 39 Taraldsen, N. Fra gamle Steinkjer
1938 s. 46 Refsaas, J. Dyrskuet på Inderøen 1863
1938 s. 54 Lerche, Vinc. St. Vinc. St. Lerches beretning om dyrskuet [på Inderøy] 1863 / [Ved J. Refsaas?]
1938 s. 59 Sakshaug, Ingvald Litt om skog og skogøyding, og sagbruk i Inderøy futedømme på 1700-talet
1938 s. 71 Ystad, Andreas Helsestell, lækjarar og rådgjerder i gamle dagar
1938 s. 76 Jacobsen, Leopold Ei rettssak, "Ubesindig vesen och kogleri"
1938 s. 77 Elster Taxt for Logie og Beværtning paa offentlige Herbergestæder eller Giestgiverier i Nordre Trondhiems Amt [1830]
1938 s. 78 - Bjørnesogor
1939 s. 3 Qvam, F. M. Fru F. M. Qvam har efterladt dette Manuskript skrevet for Historielagets Aarbok
1939 s. 22 L., Jakob M. Litt om Ranemskyrkja i Overhalla
1939 s. 28 Havig, Aslaug Godseier Christian Fredrik Nergaard til Seierstad 1801-1839
1939 s. 34 Havig, Jørgen Johs. Utdrag av Storthingsbreve fra 1839
1939 s. 39 J. M. L. Ein feltmanøver i Overhalla i 1882
1939 s. 42 Granhus, Anton En "kongelig Nordlands postfører" i Beitstad : (Kulturbilete fra 1700)
1939 s. 52 Heyeraas, Sverre En nyfunnen bautastein i Oftenåsen
1939 s. 53 Heyeraas, Sverre Om Purkholmens glassværk på Namdalseid
1939 s. 55 Woxeng, Paul Historier om Sjøormen og Kraken
1939 s. 61 Værnesbranden, Ivar Nilssen Værnes gård i Stjørdalen
1939 s. 74 Ystad, Andreas Ymse frå bygdekommisjonen på Inderøy frå 1802 til 1828
1939 s. 81 Falck-Muus, Rolf En privatseddel fra kobberverket i Ogndalen
1939 s. 89 Falck-Muus, Rolf Et middelaldersk vektlodd fra Nordtrøndelag
1939 s. 92 I. S. Inventarielister frå kyrkjone i noverande Inderøy prestegjeld kring år 1700
1939 s. 94 Woxeng, Paul Bondehumor fra Namdalen
1939 s. 97 I. S. Ugreie med postføringa over Inderøy i 1829
1939 s. 102 L. J. Noko frå gamle protokollar
1940 s. 3 Dahl, J. Noko om Stiklestad kyrkje og andre kyrkjelege tilhøve i Verdal
1940 s. 22 A. T. Vi blader litt i gamle kyrkjebøker
1940 s. 38 Nissen, Kristian De eldste historiske vidnesbyrd om lapper i Nord-Trøndelag
1940 s. 42 Ystad, Andreas Litt frå gamle dagar
1940 s. 47 Brørs, Sturla Namnbruk i Naumdølafylket 1400-1900
1940 s. 53 Urstad, Johs. Frå Sørlid
1940 s. 56 Havig, Jørgen Johs. Fortsettelse av lensmann Jørgen Johs. Havigs storthingsbreve av 1839 / Ved Aslaug Havig
1940 s. 62 Rohde, Carl Wimpelmannsgården i Steinkjer [Etterskrift av Ingvald Sakshaug]
1940 s. 65 Værnesbranden, Ivar Nilssen Gården Berri i Stjørdalen : Stjørdalens gamle kongsgård
1940 s. 73 Heyeraas, Sverre En bygdesølvsmed fra Innherad
1940 s. 74 Verdal, Aa. O. "Korkje te kross eldu kyrkje"
1941 s. 3 Værnesbranden, Ivar Nilssen Værnes kirke : Stjørdalens kathedral
1941 s. 24 Sakshaug, Ingvald Litt om dei første klokkarane og lærarane i Inderøy prestegjeld
1941 s. 32 Dahl, J. Husmannen i norsk arbeidsliv, og eit møte med husmann Johan Person
1941 s. 38 Granhus, Anton Bartnes kirke : noen småting om et gudshus på flyttefot
1941 s. 48 Waggen, Lars Neskongar : sagn
1941 s. 50 Woxeng, Paul Gammelt fra Vikna
1941 s. 55 Taraldsen, Nils Sagbruk i Stod fra omkring 1774-1800
1941 s. 59 Taraldsen, Trygve Solkultus i Egge
1941 s. 60 Taraldsen, Trygve Til kross eller kyrkje
1941 s. 61 Leren, Gudmund Kverna
1941 s. 68 Ystad, Andreas Frå Inderøya i 1680-90-åra : ymse retts-saker
1941 s. 77 Heyeraas, Sverre Vikingetidsgraven på Føling i Stod prestegjeld : I
1941 s. 81 Petersen, Th. Vikingetidsgraven på Føling i Stod prestegjeld : II
1941 s. 85 Urstad, Johs. Bygdeliv i Grong (1800-1830-åri)
1941 s. 87 Verdal, Aa. O. Kring minne um ein lagsmann : Per Kvistad [Minneord]
1941 s. 88 Vig, Ole Brev frå Ole Vig til Henrik Sandstad [Etterord av Ingvald Sakshaug]
1942 s. 3 Finsås, Cathrinus Alstadhaug-kyrkja
1942 s. 29 Pedersen, Peder Eit og anna frå Hålonda i gamal tid
1942 s. 36 Havig, Aslaug Bygdearkivet i Havika
1942 s. 38 Bjerken, Martin Laksefisket i Namdalen
1942 s. 49 Brørs, Sturla Overgangen til norske namn
1942 s. 52 Woxeng, Paul Bumerker : bumerk fra Vikna
1942 s. 53 Parelius, Nils Presteslekten Parelius i Stjørdal
1942 s. 66 Hovig, Johs. Ein glytt frå skulesoga i Namdal
1942 s. 70 Ystad, Andreas Kalkbrenning i gamle dagar
1942 s. 76 Værnesbranden, Ivar Nilssen En skolemester i Stjørdal i 1740 årene : Morten Willmann
1942 s. 81 Moen, Adolf Gamaltids byggjemåte
1942 s. 83 Stevik, Kristian Nokre gamle truer frå Folda (Foldereid)
1942 s. 86 Dahl, Johs. Utskrift av vedtak av Verdal bygdekommisjon frå 1821
1942 s. 87 Taraldsen, Nils Extrakt af Stoeds Præstegjelds Skoele-Regnskab pro Anno 1804
1943 s. 3 Eik-Nes, Knut Mære
1943 s. 20 Todal, Anders Minneord um Ivar Jørgen Kristianson Refsaas 1855-1943
1943 s. 31 Benum, Ludvig Eit og anna om busetjinga i Namsedalføret i førhistorisk tid
1943 s. 46 Granhus, Anton En fattig tid - og en rik mann : levekår i en Innherredsbygd på 1800 tallet, og noen ord om Stor-Sivert
1943 s. 74 Parelius, Nils Presteslekten Parelius i Stjørdal (Framhald frå årboka for 1942)
1943 s. 84 -an Gløshaugkyrkja i Harran
1943 s. 91 Bjerken, Martin Bygdespillemenn i Namdalen
1943 s. 96 Strand, Andr. Fra "Barkbrødets" dage
1943 s. 99 Hammer, Einar Gamle merkesdagar
1944 s. 3 Benum, Ludvig Libygdene og bygdenamnet Finnliene
1944 s. 21 Værnesbranden, Ivar Nilssen Haugerørsla i Stjørdalsdalføret
1944 s. 40 Parelius, Nils Prestene Parelius i Sparbu og Fosnes : rettelser og suplement til Erlandsen forsåvidt angår prestene i Sparbu 1620-1723
1944 s. 55 Skavlan, Gunnar Frå engelskmannen Milfords bok om Noreg : laksefisking i Grong og tur til samane ved Limingen
1944 s. 62 Berg, Olaf En Foregangsmand
1944 s. 66 Lyngberg, Ingebr. Der vegen gjekk til kyrkja
1944 s. 67 Brørs, Sturla Gardsnamn på Namdalseid
1944 s. 69 Lyngberg, Ingebr. Eit tidsbilete
1944 s. 71 - Sorenskriver Rosted contra Bergit Pedersdtr.
1944 s. 74 Woxeng, Paul Bondehumor fra Namdalen
1944 s. 80 - En rovdyrjæger av rang
1944 s. 82 Smaadof, J. Kr. Gulstad og Mok gruver
1944 s. 88 Sakshaug, Ingvald Spelmenn og stadsmusikantar
1945 s. 3 Sivertsen, Nils Ingvald Sakshaug 1864-1946 [Minneord]
1945 s. 25 Værnesbranden, Ivar Nilssen Færsdalen
1945 s. 31 Sakshaug, Ingvald Festdag i Sakshaugkyrkja den 11. desember 1811
1945 s. 34 Benum, Ludvig Då Frostvika høyrde til Overhalla, og Valsjøen til Sørli
1945 s. 46 Pynten, Ant. Fundtaunmesteren i Meråker
1945 s. 52 Leren, Gudmund Kva dei gamle trøndarane meinte om sparsemd : trønderordtak
1945 s. 55 Parelius, Nils Prestene Parelius i Sparbu og Fosnes : rettelser og tillegg
1945 s. 57 Finsås, Cathrinus Værnes-kyrkja
1945 s. 58 G. L. Nord-Trøndelag historielag gjennom 25 år / Ved G. L.
1945 s. 66 - Samla liste over innhaldet i dei 25 bøkene som Nord-Trøndelag historielag til no har sendt ut
1946 s. 3 Holmsen, Andreas Gardshistorie:Generelt
1946 s. 16 Todal, Anders Plan for bygdebøker
1946 s. 21 Collin, Thomas Jenssøn Presten Thomas Jenssøn Collins optegnelser om svenskerne i Værdalen 1718 / Etter A. O. Øverland: "Fra en svunden tid" - Kristiania, 1888
1946 s. 32 Finsås, Cathrinus Restaureringa av Alstadhaug kyrkje
1946 s. 41 Sivertsen, Helge Historia om krigstida
1946 s. 43 Petersen, Th. En hittil ukjent bygdeborg i Sparbu : mellom Volhaugen og Dyrstad
1946 s. 45 Ystad, Andreas Saltbrenning på Inderøy
1946 s. 51 By, Johan Åsnes glasverk
1946 s. 58 Vaggen, Lars Ei bjørnesoga
1946 s. 63 Værnesbranden, Ivar Nilssen En gammel forbrytelse fra Lånke i 1730
1946 s. 69 Jacobsen, Leopold Søknad om Ladestedrettighet for Steinkjer
1946 s. 71 G. L. Rolsboka : ei dagbok frå 1784-1905 [Fortsettelse 1947:64 og 1948:42]
1946 s. 91 Nygård, Kristian Kurs i lokalhistorisk gransking i Trondheim 28. juni - 3. juli 1948
1947 s. 3 Brørs, Sturla Ludvig Benum 1866-1947
1947 s. 11 Refsaas, Jørgen Lidt om Fortidens Garnisonsliv
1947 s. 32 Skavlan, Gunnar Her Henrik og saka hans mot kapellanen her Peder i Stjørdal
1947 s. 43 By, Johan Dei gamle glasverka i Nord-Trøndelag
1947 s. 48 Fossland, Sam. Oksfot på stutaket [Spørsmål om takplanter. Svar fra Ove Arbo Høeg i 1947:48]
1947 s. 48 Høeg, Ove Arbo [Oksfot på stutaket. Svar til Fossland 1947:48]
1947 s. 56 G. L. Tradisjon : ka dem sa gammelt atett’ : lokalhistorisk minnekonkurranse
1947 s. 64 G. L. Rolsboka : ei dagbok frå 1784-1905 / Ved G. L. ; (Framhald frå Årbok 1946) [Fortsettelse 1948:42]
1947 s. 98 Schiefloe, Per Odd Fylkeskonservator?
1948 s. 3 Karl Wanderås Karl Wanderås [Minneord]
1948 s. 5 Mediås, Ivar Cathinco Cathrinus Finsås 1891-1948 [Minneord]
1948 s. 8 Johnsen, Erling Arne Salberg [Minneord]
1948 s. 10 Sivertsen, Nils Minneord om Ellen Dorothea Arup Seip
1948 s. 12 Holmsen, Andreas Trøndelag
1948 s. 22 Landslaget for Bygde- og Byhistorie Bøker for bygdesogegranskarar
1948 s. 25 Hyldbakk, Hans Eit vellukka granskingskurs
1948 s. 27 Værnesbranden, Ivar Nilssen Stjørdalskona som gjekk til kongen i Stockholm for å få hjelp til å berge heimen sin
1948 s. 31 Lyngberg, Ingebr. Minne om Ole Rønning
1948 s. 33 Gudbrandsen, Engebret Husmannsgutten som ble lærer og kirkesanger i Kolvereid : en livshistorie
1948 s. 42 G. L. Rolsboka : ei dagbok frå 1784-1905 / Ved G. L. ; (Framhald frå Årbok 1947)
1948 s. 66 Vannebo, Ole S. Ymse gamalt frå Beitstad
1948 s. 69 Sæteraas, O. H. Litt om Vinje Bruk i Mosvik
1948 s. 77 - Stytta på Stiklestad
1948 s. 80 S. H. Bygdeborger omkring Borgenfjorden
1948 s. 83 Skjerve, Ola Reide reip
1948 s. 85 - Tradisjon : ka dem sa gammelt atett’
1949 s. 3 Stigum, Hilmar Hvem har skrevet "Efterretning om Inderøens Fogderie"?
1949 s. 11 - Efterretning om Inderøens Fogderie
1950 s. 3 Kvarving, Johan Ivar Gustad [Minneord]
1950 s. 7 Sivertsen, Nils Biskop Vilhelm Andreas Wexelsen : 5. juni 1849 - 19. juli 1909
1950 s. 55 Petersen, Th. Den eldste bosetning i Ogndal
1950 s. 65 Møllenhus, Kristen Rolseth Trekk fra Nord-Trøndelags forhistorie
1950 s. 80 Holmsen, Andreas Trøndelag : andre artikkelen : lokalhistorisk arbeid i dei einskilde bygdene i Inn-Trøndelag
1950 s. 87 Trapness, Albert Kjørboe Frå Skogn og Levanger for om lag nitti år sidan / Etter Albert Kjørboe Trapness med noko til utfylling ved Nils Moksnes
1950 s. 109 Moen, Erling Fjellmannen som gikk to gonger til kongen i Stockholm
1950 s. 112 Værnesbranden, Ivar Nilssen Sandferhus øvre
1951 s. 3 Holmsen, Andreas Bondeklager fra Innherred til Bjelke-kommisjonen 1632
1951 s. 42 Petersen, Th. Steinkretsene på Egge
1951 s. 49 Møllenhus, Kristen Rolseth Helleristningene på Bardal i Beitstad
1951 s. 56 Heyeraas, Sverre Trondheim Domkirkes Pilgrimstegn
1951 s. 58 Holmsen, Andreas Trøndelag : tredje artikkelen : lokalhistorisk arbeid i dei einskilde bygdene i Inn-Trøndelag II
1951 s. 69 Fossland, Sam. Berre ein haka for ei dør
1951 s. 70 Vold, Hans A. Litt fra en prestehistorie på Frosta
1951 s. 77 Sivertsen, Martin Eit politisk bygselbrev
1951 s. 80 Elnan, Olaf E. Hvem har skrevet "Efterretning om Inderøens Fogderie"?
1951 s. 81 Brecke, Jacob Hvem har skrevet "Efterretning om Inderøens Fogderie"?
1951 s. 82 - Kart over Inderøens Fogderie frå 1784
1951 s. 83 G. L. Tradisjon : ka dem sa gammelt atett’ / ved G. L. ; [av Martin Øren]
1951 s. 89 Brecke, Jacob Vennes i Verran : gårds- og slektshistorie
1952 s. 5 Sivertsen, Nils Konservator Th. Petersen : eit minneord
1952 s. 10 Tverdahl, John Logtun kirke
1952 s. 20 Sivertsen, Martin Om gamal busetnad i Skogn-området
1952 s. 32 Waggen, Lars Gamaltids marknadsliv i Inntrøndelag
1952 s. 47 Bækken, Gudbrand Litt om teigblanding og tunordning i Nord-Trøndelag
1952 s. 55 Woxeng, Paul Bondehøvdingen og industridriveren Hans Barlien
1952 s. 59 Wanderaas, Peter H. Hvem har skrevet "Efterretning om Inderøens Fogderie"?
1952 s. 60 Granhus, Anton Den gamle verktykassa
1952 s. 67 - "Laxegaarde" i Namsen
1952 s. 76 Holmsen, Andreas Jordegodset i Trondheims len 1661
1952 s. 82 Holmsen, Andreas Matrikkel, skyld og skatt : innledning til matrikkelen for Sparbu 1668
1952 s. 93 - Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668 : Sparboe Gield
1953 s. 3 Falkberget, Johan Hans dag er til ende - og hans dør er stengt
1953 s. 6 Eik-Nes, Nina Ingeborg Haave
1953 s. 10 Hallan, Nils "Een kort Beschrifvelse over Schongens Præstegield" [Innledning til 1953:13]
1953 s. 13 Helsinge, Hans Jørgen Een Kort Beschrifvelse over Schongens Præstegield Beliggende udi Indherredts Provstie og Stjør- og Wærdals Fogderie efter Den udgivne Tabel bestaaende af 40 Poster som forlanges besvaret
1953 s. 41 Falck-Muus, Rolf Gulstad og Mokk, kopperverkene i Ogndalen
1953 s. 92 Brækken, Kristoffer Meieriene i Beitstad
1953 s. 102 Brækken, Kristoffer Utvandring og utflytting fra Beitstad
1953 s. 109 Brørs, Sturla Namnet Beitstad
1953 s. 111 Moholdt, O. B. Visa om Anders Solli [Innledning til 1953:113]
1953 s. 113 Moholdt, Christian Bernstorff Visa om soldat Anders Solli
1953 s. 116 Bjerkem, Johan J. Ei gamal bjørnesoge frå Ogndal
1953 s. 118 Lyngberg, Ingebr. "Mæragrubba" : historia om eit namn - Snåsamål
1953 s. 119 - Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668 : Sparboe Gield (Framhald frå Årbok 1952)
1954 s. 3 Skjerve, Ole Munkeby kyrkjeruinar
1954 s. 16 Møllenhus, Kristen R. Nye oldfunn fra Trøndelag
1954 s. 26 Parelius, Nils Fra soldat til sjelesørger
1954 s. 42 Brækken, Kristoffer Søren Albert Winger
1954 s. 45 Moksnes, Leif og Dybvad, Jarle Hans A. Vold : noko om arbeidet hans
1954 s. 50 Hallan, Nils Een kort beskrivelse over Frosten Prestegield [Innledning til Helsinge 1954:51]
1954 s. 51 Helsinge, Hans Jørgen Een kort Beschrivelse over Frosten Præstegield i Trundhiems Stift forfattet Effter de 40 Poster, som besvares, saa viidt derom kan erindres
1954 s. 68 Holmsen, Andreas Gardskipnad i Innherad for 150 år sia : svar på spørsmål frå Rentekammeret i Kjøbenhavn 1803)
1954 s. 94 Christian 4. Eit kongebrev frå 1616 [Kommentert av Gudmund Leren]
1954 s. 97 Bjerkem, Johan J. Vonde ord og vond hending : eit tidsbilete frå farne dagar
1954 s. 100 Bjerkem, Johan J. Ordtak frå Innherad
1954 s. 104 Leirvik, P. Jæger Spelmannsætter i Foldereid
1955 s. 3 Eik-Nes, Knut Nils Sivertsen 1877-1955 : til minne
1955 s. 9 Fuglum, Per Kampen om politisk førerskap i Nord-Trøndelag 1860-1880
1955 s. 32 Veske, Torfinn En skoleplan for Skogn fra 1797
1955 s. 47 Fliflet, Vilhelm En gammel bønn og dens forfatter
1955 s. 52 Aasum, John Mortensbarna fra Dalem, Sparbu, og Jørgensbarna fra Gran, Inderøy : kommentarer og notater i forbindelse med en slektstavle
1955 s. 71 Hjulstad, Hans "Vargjakta" på Inderøy 1852
1955 s. 80 Fossum, Lorents Bøgdasjå [Dikt]
1955 s. 83 Hallan, Nils [Innledning til Hospitalets jordebok år 1643, 1955:89]
1955 s. 89 Brunsmand, Bernt Johan Een rigtig fortegnelse paa de jorder, som aarligen skulle yde landskyld til Trundhiems Hospital
1955 s. 94 Jæger-Leirvik, P. Rapping, murpuss og måling i Foldereid i gamal tid
1955 s. 96 Bjerkem, Johan J. Husmannsminne
1955 s. 98 Opdal, Kåre [Arr.] To gamle valsar for 2 feler
1955 s. 100 Bjerkem, Johan J. Bygdaspelemenn
1955 s. 103 Woxeng, Paul Gjestgiver Henrik Wilhelm Rath, Karsteinøy
1955 s. 107 Holmsen, Andreas Gardskipnad i Innherad for 150 år sia : svar på spørsmål frå Rentekammeret i Kjøbenhavn 1803 […] (Framhald frå Årbok 1954)
1956 s. 16 Straume, Kaurin Åkle-veversken Berit Hilmo (1764-1859) : de "gåtefulle" nr. på den gamle Meråkervevnaden
1956 s. 118 Fladby, Rolf Lokalhistorikerne og Norsk lokalhistorisk institutt
1956 s. 3 Aasum, John Leopold Jacobsen 1880-1956
1956 s. 6 Piene, Vilhelm Elias Eliassen Heltberg
1956 s. 28 Falck-Muus, Rolf "Ytterøens Kaaberværk" : et av de eldste bergverkene våre
1956 s. 75 Skavlan, Gunnar Kjente forfedre til capitaine des Armes Ole Schavland frå Snåsa
1956 s. 84 Aasum, John Christofferslekta på Råde og slekter fra Røra og Ytterøy : bilag til forfatterens slektstavle nr. 8
1956 s. 122 - Lokalhistorisk samarbeid mellom Jämtland og Trøndelag
1956 s. 126 - Fellesutvalg for lokalhistorisk forskning i Nidaros bispedømme
1956 s. 131 Leren, Gudmund Samla liste over Årbokartiklar i 10 år 1945-1955
1957 s. 3 Hallan, Nils [Innledning til Rachløw, Børre Henrich: "En Kort Beskrivelse, deelt I tvende Afhandlinger over Størdalen", 1957:7]
1957 s. 7 Rachløw, Børre Henrich "Kort Beskrivelse over Størdalen" ; med innleiing av lærar Nils Hallan
1958 s. 3 Parelius, M. Steinviksholm [Dikt
1958 s. 4 Leren, Gudmund Våpen og segl for Nord-Trøndelag fylke
1958 s. 8 Leirfall, Jon Dei nye helleristningane i Hegra
1958 s. 12 Ystad, Andreas Mørke blad i soga vår
1958 s. 22 Elnan, Olaf E. Med Eckhoff gjennom Trøndelag
1958 s. 28 Falck-Muus, Rolf Mester Niels til Sneaasen : magister Niels Muus til Snåsa
1958 s. 49 Verdal, Aa. O. Spelmannshistorie : Ole O. Reitan, Inderøy, 16-9-1857 - 21-1-1944
1958 s. 57 Verdal, Aa. O. Or og kring "slektledd"
1958 s. 60 Bjerkem, Johan J. Ein bygdespelemann : Edvard Langmark
1958 s. 62 Falck-Muus, Rolf Nordre Trondhjems Infanteriregiment nr. 13’s sang
1958 s. 63 Norsk lokalhistorisk institutt Norsk lokalhistorisk institutt : arbeidskonferanse
1958 s. 72 Støren, Wilhelm K. [Ref.] Den nye Samnemda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme
1958 s. 77 - Jämtland-Trøndelag : Lokalhistorisk samarbeid
1959 s. 3 Kvam, Håkon Erik Bøll 1752-1837 : den 1. kjendte bygdedoktor på Inderøy
1959 s. 28 Hallan, Nils Ein lærar i Åsen : anno 1798
1959 s. 36 Sandnes, Jørn Sagbruksdrifta i Innherad på 1600- og 1700-tallet : oppkomst og framvokster
1959 s. 48 Aasum, John To storskifter
1959 s. 63 Skar, Anton Leiting etter gamlast grendom og grensom
1959 s. 81 Straume, Kaurin Litt om trekopper og -karr i Nord-Trøndelag
1959 s. 86 Verdal, Å. O. Ein innherad-bonde og fagnadmann
1959 s. 90 Stornes, Ole Johannes By, ein altmuleg mann
1959 s. 94 Sandnes, Jørn Hvem har skrevet "Efterretning om Inderøens Fogderie"?
1959 s. 98 Stornes, Ole Soga om ein lærar i Sandvollan
1959 s. 100 Hallan, Nils Nokre "banlåta" frå Skogn og Stjørdalen ; Oppskrivne av lektor Arne Vestrum i 1880 ; Med merknader av Nils Hallan
1959 s. 100 Vestrum, Arne Nokre "banlåta" frå Skogn og Stjørdalen ; Oppskrivne av lektor Arne Vestrum i 1880 ; Med merknader av Nils Hallan
1959 s. 112 Brørs, Sturla Finn-segner
1959 s. 119 Verdal, Aa. O. Inderøy spelmannsoga : 2.
1959 s. 122 Brækken, Kristoffer Utflytting frå bygdene
1960 s. 3 Leirfall, Jon Stjør- og Verdalsavsnittet i forsvaret av Trøndelag : gamle skanser i Stjørdalen
1960 s. 10 Brækken, Kristoffer Gardshistoria
1960 s. 14 Holmsen, Andreas Huskeliste for gardshistorikere
1960 s. 19 - Husmannshistoria
1960 s. 21 Klüwer, L. D. "Levninger af Overtroe" : framlagt av Nils Hallan
1960 s. 40 Røflo, John Litt om gamle skikker og gamle tradisjoner på gården Røflo
1960 s. 54 Jæger-Leirvik, P. Nærøy-kyrkja
1960 s. 66 Aasum, Einar Tjenerne og laksen : (en myte?)
1960 s. 71 Aasum, John Notater om Ørnfeldtslekta
1960 s. 83 Ystad, Andreas Rostad-ætta : og nokre Ytterøy-ætter
1960 s. 121 Bjerkem, Johan J. Vargvinter
1961 s. 3 Uppdal, Kristofer Fyriord
1961 s. 18 Uppdal, Kristofer Gudegardane, dei tolv og den gode hyrding
1961 s. 43 Kiil, Alf En søknad fra Lierne 1777 : fra samtlige 33 indbyggere af Sør- og Nord-Lierne under Sneaasens Præstegield
1961 s. 45 Skjerve, Ole Bryllaup på Heir i Frol 1890 : fortalt av urmaker Marius Heir, Levanger, skrivi ned av Ole Skjerve
1961 s. 49 Hallan, Nils Eit brev frå Nils Wærnes til statsarkivar Koren
1961 s. 51 Hallan, Nils Forfattar og originalmanuskript til "Efterretning om Inderøens Fogderie"
1961 s. 68 Leren, Gudmund Merkelege masker i Mære kyrkje
1961 s. 91 Aasum, John Omkring gamle slekter på Gjørv
1961 s. 127 Ystad, Andreas Rostad-ætta : rettingar og tillegg
1961 s. 135 Fossum, Lornts I tuntre på’n husmainnsplass [Dikt]
1961 s. 137 Stornes, Ole Minne om ymse ting : frå 1800-talet
1962 s. 3 Ystad, Andreas Greiner av militærætta Brun i Innherad
1962 s. 33 Sandnes, Jørn Litt om krigen i Trøndelag
1962 s. 42 Røstad, Anton Ein gard frå veidetida
1962 s. 49 Hallan, Nils Ein strid i 1766-68 om eigedomsretten til prestegardane
1962 s. 65 Sætevik, Anton Olsokspelet
1962 s. 72 Aasum, Jon En "kronerulling" fra 1737
1962 s. 84 Hjulstad, Hans Påkast
1962 s. 88 Landslaget for Bygde- og Byhistorie Det 15. landsmøtet i landslaget for Bygde- og Byhistorie : Sund Folkehøgskole, Inderøy, 5.-7. august 1961
1962 s. 99 Fossum, Lorents Prolog til festkveld under Landsmøtet i Bygde- og Byhistorie på Sund folkehøgskole 6. august 1961. (På Inderøymål).
1962 s. 101 Hallan, Nils Antikvarisk melding frå Inderøy - 1810
1962 s. 106 - Frostadtingslova skal omsetjast
1963-64 s. 3 Sandnes, Jørn Gunnar Skavlan : noen minneord
1963-64 s. 8 Johnsen, Erling John Sundfær - ein lærar som var langt framom si tid
1963-64 s. 12 Johnsen, Erling Ole Richter : inderøyning og verdenmann
1963-64 s. 19 Leirfall, Jon Ein livslagnad : Vilhelm Sophus Hegrem 1820-1879
1963-64 s. 23 Ystad, Andreas Kjeldseth-ætta
1963-64 s. 52 Hallan, Nils Antikvariske meldingar frå Stod og Snåsa 1810
1963-64 s. 60 Leren, Olav Rygg meieri i Øvre-Kvam : fra meierihistoria
1963-64 s. 73 Leren, Gudmund Hustad kyrkje
1963-64 s. 118 Verdal, Aa. O. Gamal konnmaling
1963-64 s. 91 Brørs, Sturla Gardsnamn i Nord-Trøndelag
1965 s. 3 Slapgard, Bjarne Verdalsvinden [Dikt]
1965 s. 4 Slapgard, Bjarne Over Kjølen [Dikt]
1965 s. 6 Leirfall, Jon Det einaste fotografiet av Ole Vig
1965 s. 11 Sandnes, Jørn En hekseprosess fra Stod : i 1640-åra
1965 s. 25 Leren, Gudmund Heksebål i Trøndelag : Lisbet Pedersdatter Nypan
1965 s. 39 Næs, Ivar Om levekår og arbeid på Namdalseid i 1850-70-åra [Innledning ved Sturla Brørs]
1965 s. 76 Hallan, Nils Ei gamal segn om Levanger og bygdeborga på Halssteinen
1965 s. 92 Vigen, Sofus Sandstad-Vorumske slekt, Ytterøy
1965 s. 120 - Jämtsk-trøndsk historikermøte i Trondheim 5. - 7. juni 1965 [Program]
1966 s. 3 Johnsen, Erling Johannes Kjesbu : folkeopplysningsmann og redaktør
1966 s. 7 Aasum, John Om kulturvern : utdrag av fylkeskonservatorens foredrag holdt i forbindelse med siste fylkesting 1966
1966 s. 16 Stavrum, Ernst Verran i gamal tid
1966 s. 60 Hallan, Nils Dei første meldingane om samar i Nord-Trøndelag
1966 s. 81 Røflo, John Gand og finnsegner i tro og tradisjon
1967-68 s. 3 Dillan, Helge Ole Skjerve 1881-1966
1967-68 s. 7 Johnsen, Erling Einar Øfsti : en sentral skikkelse i norsk malerkunst
1967-68 s. 18 Øverland, Berge Egge kyrkje : historisk oversikt
1967-68 s. 42 Aasum, John John Rustgard Memorial Church : litt av en emigrants saga
1967-68 s. 48 Aasum, John En spørreliste og dens svar
1967-68 s. 55 Alstad, Oskar N. Bjørka
1967-68 s. 59 Hallan, Nils Skikken med påkast
1967-68 s. 83 Bugge, Astrid Noen damaskveversker i Nord-Trøndelag
1967-68 s. 94 Ystad, Andreas Greiner av Stabel-Hiermind og Wittrup-ættene : oversyn over dei eldste ættefedrene
1967-68 s. 128 Aasum, John Kort oversikt over museer i Nord-Trøndelag
1967-68 s. 62 Brønstad, Per Verdalsmålet
1969 s. 3 Møllenhus, Kristen R. Sverre Heyeraas [Minneord]
1969 s. 5 Almaas, Mads [Sverre Heyeraas] [Minneord]
1969 s. 6 Verdal, Aake O. Tre sparbygger : Karl Braset, Hans Braset, Peter Andreas Skjeflo
1969 s. 14 Marstrander, Sverre Draktspenne fra Dalum i Sparbu
1969 s. 18 Lidén, Hans-Emil Utgravingen av Mære kirke
1969 s. 59 Holck, Per Skjelettfunnene fra Mære kirke
1969 s. 70 Aasum, John Endel notater om slektene på Egge gård
1969 s. 81 Bartnes, Henrik De første samvirketiltaka på Innherred
1969 s. 88 Ystad, Andreas Rim, ræglå og gælnspørsmål (gåtor)
1969 s. 121 Leren, Gudmund Nord-Trøndelag historielag gjennom 50 år
1970 s. 3 Hjulstad, Ola Vermund Benum død
1970 s. 5 Fladby, Rolf Lokalhistorien - et viktig ledd i vårt kulturvern
1970 s. 10 Leirfall, Jon En hegrasbygg i Livingstones fotspor
1970 s. 19 Røflo, John Smeden
1970 s. 29 Sandnes, Jørn Gamle bygdenamn i Nord-Trøndelag
1970 s. 44 Alstad, Oskar Vanlig dagsverk
1970 s. 46 Alstad, Oskar Bokk-ord
1970 s. 47 Leirfall, Jon Ølboller fra Stjørdalen i Nordiska Museet : innskriftene gir mer eller mindre gode råd
1970 s. 50 Granhus, Anton Gamalt frå bygdom
1970 s. 64 Jønnum, Olav Gamalt frå Dalbygda i Beitstad
1971-72 s. 3 Johnsen, Erling Johan Bojers tilknytting til Innherred
1971-72 s. 7 Moen, Erling Henning kyrkje
1971-72 s. 22 Aasum, John Stabburet på Langfjeran i Mosvik
1971-72 s. 29 Østeraas, Torberg Østerås i Sparbu - gardshistorie : nedskrive for minnekonkurransen 1965
1971-72 s. 43 Granhus, Anton Gamalt frå bygdom (framhald)
1971-72 s. 59 Saxvik, Kjell Et brev fra Inderøyning i den Amerikanske borgerkrigen 1865
1971-72 s. 62 Tronstad, Peder Olsen Fjell-gjetar
1971-72 s. 69 Aas, Ottar Bekkesager, bekkekverner og stamper i Inderøy herred
1971-72 s. 84 Rosvold, P. A. Leksvik kirke
1971-72 s. 90 Rosvold, P. A. Leksvikstrandens kirke på Hindrum
1971-72 s. 93 Rosvold, P. A. Leksværinger som var med i krigen i 1808
1971-72 s. 96 Grande, Andre. M. Peter Petersen Altona : mannen som første gongen reiste tanken om det norske flagget
1971-72 s. 101 Rosvold, P. A. Sagn fra Leksvik
1973 s. 3 Fladby, Rolf Registrering av historiske minner - vern om kulturlandskapet
1973 s. 7 Sandnes, Jørn Aktuelle problem i norsk lokalhistorie : foredrag på årsmøte i Landslaget for bygde- og byhistorie 23. juni 1973
1973 s. 16 Segtnan, Jon Ein valkamp i Nord-Trøndelag for 100 år sidan
1973 s. 26 Dybdahl, Audun Litt om Det nordiske ødegårdsprosjekt og bosetningsutviklingen i Lånke i senmiddelalderen og tidlig nytid
1973 s. 43 Aasum, John Ståttarkongen : en bygdevekter- og feierinstruks fra Ogndal - året 1831
1973 s. 49 Larsgaard, Blanche Stiklestad - 20 år
1973 s. 54 Granhus, Anton Gamalt frå bygdom (framhald)
1973 s. 72 Røflo, John "Kvithesten" på Solem
1973 s. 76 Sakshaug, Ingvald Litt skolehistorie : etterlatt artikkel
1973 s. 81 Aas, Ottar Om trøsking
1973 s. 86 Leira, Karen Frå gamle dagar : nedskrive for minnekonkurransen 1965
1974 s. 3 Kvarving, Johan Gudmund Leren
1974 s. 6 Aasum, John Orgler og orgelbyggere i Nord-Trøndelag
1974 s. 12 Røe, Lars Lars Røes dagbok 1848
1974 s. 35 Leirfall, Jon Gudmund Olsen Åsen : ein bondeførar i Stjørdalen for 200 år sidan
1974 s. 44 Segtnan, Jon Nordtrøndske kommunalpolitiske framstøytar i 1870-åra : eit framlegg om direkte val til fylkestinget for omlag 100 år sidan
1974 s. 47 Romsdals Budstikke Folkemøtet på Midjo 26. august 1883 [Innledning ved John Aasum]
1974 s. 49 Aasum, John Folketellinga 1865 for Steinkjer Ladested
1974 s. 51 Mære, Henry Folketelling 1865 for Steinkjer Ladested
1974 s. 91 Aas, Ottar Gamle arbeidsmåter og nevninger fra Inderøy
1974 s. 99 Aasum, John Fin fjøl fra Stjørdalsmuseet
1974 s. 112 Aasum, John Arkitekturvernåret 1975
1975 s. 3 Aasum, John Ottar Aas
1975 s. 5 Aasum, John Støttene på Stiklestad
1975 s. 14 Bakken, Ove "Beretning om Værdals Præstegield"
1975 s. 22 Aasum, John Folketellinga 1865 Verdalsøra [Innledning til Mære 1975:23]
1975 s. 23 Mære, Henry Folketelling Verdalsøren 1865
1975 s. 34 Larsen, Per G. Lokalhistorie i 10. klasse i grunnskolen
1975 s. 38 Jåma, Martha Samisk husflid
1975 s. 42 Segtnan, Jon Då "Nordre Trondhjems Amts politiske Venstreforening" vart til
1975 s. 47 Johnsen, Erling Kristofer Uppdal - bondearistokraten som ble rallardikter
1975 s. 52 Weisæth, J. Underoffiserenes faglige organisasjon i Nord-Trøndelag
1976 s. 3 Eggen, Arne John Aasum
1976 s. 5 Skevik, Olav Henrik Bartnes
1976 s. 7 Dybdahl, Audun Størdals Gields Jordebog oc Inventarium 1619
1976 s. 22 Leirfall, Jon Frå omgangsskolelærar til kommandant på Vardøhus
1976 s. 35 Mediås, Odd Asbj. Organisasjonen av allmueskolen i Steinkjer-distriktet i første halvdel av det 19. hundreåret
1976 s. 43 Meisingset, Arne Da "Ulven var mangfoldig". Eitt og anna frå ein gammal skoleprotokoll i Inderøy
1976 s. 50 Aune. Nils Minner [Innledning av Dagfinn Slettan]
1976 s. 64 Johnsen, Erling Straumen i Inderøy - et strandsted med tradisjoner
1976 s. 69 Mære, Henry Folketellingen 1865 : kjøpstaden Levanger
1976 s. 102 Segtnan, Jon Då Nord-Trøndelag vart "Det røde amt" : Stortingsvalet i 1876 og litt om radikaliseringa av fylket
1976 s. 110 Næs, Ivar Hus og husbunad på gardane i Trøndelag kring 1860 [Innledning ved Sturla Brørs]
1977 s. 5 Saxvik, Kjell Av skiidrettens saga i Innherred : fra de militære skiløperkompanier til skiidrettens gjenoppliving i 1860/70-årene
1977 s. 35 Dybdahl, Audun Noen diplomer om Snertingen på Inderøy
1977 s. 47 Sandnes, Jørn Snåsaprest og libygger i forrige hundreåret
1977 s. 49 Almaas, Mads Restaurering av bru i "Kong Carl Johans vei" i Verdal
1977 s. 51 Brørs, Sturla Stadnamn og teignamn på Namdalseid
1977 s. 63 Leirfall, Jon Stjørdalingen Johan P. Håve - hovedpersonen i "Knut Veum" av J. B. Bull
1977 s. 66 Mediås, Odd Asbjørn Organiseringen av allmueskolen og folkeskolen i Steinkjer-distriktet i 2. halvdel av det 19. hundreåret
1977 s. 77 Berg, Steinar Verdal Museum
1977 s. 91 Mære, Henry Folketellinga 1865 : strandstedet Stjørdalshalsen
1977 s. 119 Røflo, John Langs den gamle kongevei gjennom Innherred
1977 s. 132 Lund, Jon M. Ei finnesegn frå Sparbu
1977 s. 135 Mære, Henry Organist til Mære kirke
1977 s. 138 Muggerud, Signe Slektsopptegnelser for Sneve gård i Egge
1977 s. 141 Vennes, Petter Fra en rettssak i Verran i 1864
1977 s. 150 Segtnan, Jon Venstreradikalismen i Nord-Trøndelag i 1870-80-åra : litt om organisasjons- og partimannen Ole Anton Qvams innsats
1977 s. 161 Kjønstad, Bjarne Den nye fylkeskonservatoren
1978 s. 5 Røe, Tormod Arbeiderbevegelsen i Meråker fra 1905 til 1915
1978 s. 25 Alsvik, Anne Stalsberg Noen av Steinkjers fineste fortidsminner
1978 s. 25 Stalsberg, Anne Noen ev Steinkjers fineste fortidsminner
1978 s. 39 Dybdahl, Audun Stabbe i Stod og ølboller fra Egge og Ogndal
1978 s. 57 Noem, O. E. Litt om Følling kyrkje
1978 s. 59 Berg, Kaare Stjørdal kommunes segl : bidrag til seglets historie og legenden om Sancta Margaretha
1978 s. 66 Saxvik, Kjell Av skiidrettens saga i Innherred II : fra skytterlagenes skirenn i 1870-årene til folkeidrett i 1890-årene
1978 s. 94 Slettan, Dagfinn Amanuensisstilling i Trøndelags historie
1978 s. 97 Evjemo, Ivar B. Stjørdal Bygdemuseum med Martin Moes samlinger
1978 s. 103 Skille, Edvard Amerikabrev
1978 s. 106 Mære, Henry Husmannsplasser - og slekter på Innherred
1978 s. 125 Hallan, Nils Gardsnamna på Ytterøya
1978 s. 140 Prestvik, Torbjørn Deling av Skogn prestegjeld
1978 s. 143 Røflo, John Salbergkjerka i sagn og soge
1979 s. 5 Guin, Arne Hain Rasmus Brelneset
1979 s. 9 Mære, Henry Blodgangsepidemien i 1773
1979 s. 14 Hunnes, Lars Kåre Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av "Missale Nidrosiense" fra Ytterøy. 1577-1617
1979 s. 38 Gran, Nils Is-saging
1979 s. 42 Saxvik, Kjell Handelen i Kvitvangsvågen : handelsstedene Korsen og Vågen på grensen mellom Inderøy og Sparbu
1979 s. 66 Aarholt, Tormod Et forlis i Steinkjerelva
1979 s. 69 Larsen, Tor M. Samiske navn på Fosen
1979 s. 77 Brørs, Sturla Armfeltsoldatar i Beitstad i 1718
1979 s. 79 Slettan, Dagfinn Hva med kommunearkivene? : om registrering og utnytting av det historiske materialet i kommunearkivene i Trøndelag
1979 s. 87 Berg, Kaare En dag på Stjørdalshalsen
1979 s. 93 Karlsen, Charles Steinkjer Museum
1979 s. 104 Almaas, Mads Budstikken fra Egge - og en som gikk med den
1979 s. 108 Mediås, Odd Asbj. Steinkjer faste skole fra 1851
1979 s. 124 Brosveet, Ole Jekta hans morfar og andre
1979 s. 128 Mære, Henry Husmannsplasser og -slekter på Innherred II
1979 s. 140 Skevik, Olav Nord-Trøndelag historielag 1969-1979
1979 s. 144 Skevik, Olav Årbokartiklar 1969-1979
1980 s. 5 Garberg, Torbjørn Dømt til å mislykkes? : om operasjon "Mauriceforce" i 1940 - De alliertes hjelpeaksjon i Nord-Trøndelag
1980 s. 18 Hagerup, Vegard Levanger - byplan og bebyggelse
1980 s. 35 Skevik, Olav 950 år etter slaget på Stiklestad
1980 s. 49 Dahle, Kolbein Byggeskikk og bygningsvern
1980 s. 56 Landsem, Petter Husmannsregnskap fra 1890-98 : et innblikk i økonomiske og sosiale kår ved slutten av hundreåret
1980 s. 60 Granhus, Anton Gammalt frå bygdom
1980 s. 69 Berre, Ivar Lokalhistorie og Leinsmarka
1980 s. 81 Røstadsand, Ivar Tre sagn fra Leksvik
1980 s. 89 Kvistad, Svein Inderøy Bygdemuseum
1980 s. 98 L’Orange, Olav "Nævra" ex jekt "Pauline"
1980 s. 110 Almaas, Mads "Vær hilset I Kofte-klæd Bønder" eller: Med "alle optænkelige Midler" : om vadmel fra Innherred og salg til Nord-Norge
1980 s. 113 Mære, Henry Husmannsplasser- og slekter på Innherred III
1980 s. 129 Lillevestre, Ellen Forr historielags fotoutstilling "Gamle Stod på foto"
1980 s. 135 Moen, Magne Ho Bara fortel : innleiing ved Henry Mære
1980 s. 139 Berget, Magnhild Rip-Ragnhild
1980 s. 140 Røflo, John Bautasteiner og gravrøyser
1980 s. 142 Krüger, Sverre Fortidsminnesmerkeforening med egen fylkesavdeling
1980 s. 147 Berg, Kaare Aprildagene 1940
1981 s. 7 Skevik, Olav og Skjei, Jarle (red.) Innleiing [Om årboka 1921-81]
1981 s. 10 Hougen, Olav Fylket vårt [Dikt] [Fra 1938:3] [Se kommentar 1981:245]
1981 s. 11 Falkberget, Johan Hans dag er til ende - og hans dør er stengt [Fra 1953:3]
1981 s. 14 Sandnes, Jørn Gamle bygdenamn i Nord-Trøndelag [Fra 1970:9]
1981 s. 29 Petersen, Th. Litt om de eldste byggverker i Nord-Trøndelag [Fra 1933:35] [Se kommentar 1981:246]
1981 s. 41 Petersen, Th. Om gravplassen på Tingvoll og andre oldtidsminner omkring Steinkjer [Fra 1922:1] [Se kommentar 1981:246]
1981 s. 54 Leirfall, Jon Dei nye helleristningane i Hegra [Fra 1958:8] [Se kommentar 1981:245]
1981 s. 59 Strand, Henrik Marit Pedersdatter : en hekseprosess fra Leksvik [Fra 1931:46] [Se kommentar 1981:247]
1981 s. 64 Sandnes, Jørn En hekseprosess fra Stod i 1640-åra [Fra 1965:11] [Se kommentar 1981:247]
1981 s. 79 Granhus, Anton Den gamle verktykassa [Fra 1952:60]
1981 s. 86 Leren, Gudmund Kverna [Fra 1941:61]
1981 s. 93 Ystad, Andreas Kalkbrenning i gamle dagar [Fra 1942:70]
1981 s. 99 Nissen, Kristian De eldste historiske vidnesbyrd om lapper i Nord-Trøndelag I og II [Fra 1929:37 og 1940:38] [Se kommentar 1981:250
1981 s. 121 Hallan, Nils Dei første meldingane om samar i Nord-Trøndelag [Fra 1966:60] [Se kommentar 1981:250]
1981 s. 142 Eik-Nes, Nina Ingeborg Haave [Fra 1953:6]
1981 s. 146 Bækken, Gudbrand Litt om teigblanding og tunordning i Nord-Trøndelag [Fra 1952:47]
1981 s. 154 Holmsen, Andreas Matrikkel, skyld og skatt : innledning til matrikkelen for Sparbu 1668 [Fra 1952:82]
1981 s. 165 - Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668 : Sparboe Gield [Fra 1952:82]
1981 s. 168 Sandnes, Jørn Sagbruksdrifta i Innherad på 1600- og 1700-tallet : oppkomst og framvokster [Fra 1959:36]
1981 s. 179 Fuglum, Per Kampen om politisk førerskap i Nord-Trøndelag 1860-1880 [Fra 1955:9]
1981 s. 202 Høin, Nils Da ordren kom : minner fra 1905 / ved standardjunker Høin [Fra 1935:42]
1981 s. 207 Værnesbranden, Ivar Nilssen Haugerørsla i Stjørdalsdalføret [Fra 1944:21]
1981 s. 226 Bartnes, Henrik De første samvirketiltaka på Innherred [Fra 1969:81]
1981 s. 233 Straume, Kaurin Åkle-veversken Berit Hilmo (1764-1859) : de "gåtefulle" nr. på den gamle Meråkervevnaden [Fra 1956:16]
1981 s. 245 Skevik, Olav og Skjei, Jarle (red.) Kommentar til diktet "Fylket vårt" [av Olav Hougen, 1938:3 og1981:10]
1981 s. 245 Sognnes, Kalle Kommentar til Leirfall, Jon: Dei nye helleristningane i Hegra, 1981:54 og 1958:8
1981 s. 246 Skevik, Olav og Skjei, Jarle (red.) Kommentar til Petersen, Th: Litt om de eldste byggverker i Nord-Trøndelag, 1933:35 og 1981:29
1981 s. 246 Skevik, Olav og Skjei, Jarle (red.) Kommentar til Petersen, Th.: Om gravplassen på Tingvoll og andre oldtidsminner omkring Steinkjer, 1922:1 og 1981:41
1981 s. 247 Skevik, Olav Kommentar til: Strand, Henrik: Marit Pedersdatter : en hekseprosess fra Leksvik, 1931:46 og 1981:59
1981 s. 247 Skevik, Olav Kommentar til Sandnes, Jørn: En hekseprosess fra Stod i 1640-åra, 1965:11 og 1981:64
1981 s. 250 Salvesen, Helge Samene i historien : [kommentar til Nissen, Kristian: De eldste historiske vidnesbyrd om lapper i Nord-Trøndelag I og II, 1981:99, fra 1929:37 og 1940:38]
1981 s. 261 Forbord, Arne Minneord om Oskar Alstad
1982 s. 5 Guin, Arne Dikt [Demring og Sagatid]
1982 s. 11 Fuglum, Per Stadier i organisasjonsveksten i Nordre Trondhjems Amt
1982 s. 42 Gravelsæter, Kirsten K. Nøklebye Steinovner - form og funksjon på Snåsa og i Namdalen
1982 s. 60 Hjulstad, Olav Frå livet på ein fjellgard for 100 år sidan
1982 s. 65 Vinje, Aasmund Angrepene på "Tirpitz" i Åsenfjorden våren 1942 [Se også Trøite 1984:180]
1982 s. 81 Vinje, Aasmund Bauta over allierte flygere i Stjørdal [Se også Øyan 1984:181
1982 s. 84 Sæther, Ragnhild På bytur for 100 år sidan
1982 s. 86 Mære, Henry Husmannsplasser og -slekter på Innherred (IV)
1982 s. 133 Guin, Arne Litt om busettinga ved Gilten i Kvam
1982 s. 136 Guin, Arne Soga om Guri Johansdotter Gudenum
1982 s. 138 Segtnan, Jon Litt om Ole Sivert Welde og framveksten av den politiske venstreopposisjonen i Nord-Trøndelag i 1870-åra og fram til 9. juni-vedtaket i 1880
1983 s. 4 Okkenhaug, Håkon Ære det evige forår i livet
1983 s. 5 Tøsse, Sigvart Sabotasjen mot jernbanen i Nord-Trøndelag under 2. verdenskrig
1983 s. 26 Andersen, Rolf Storindustri i et primærnæringssamfunn : jordbruks- og kulturlandskapsendringer i Skogn 1955-1981
1983 s. 52 Korsvold, Tora Gardkona i Verdal i mellomkrigstida
1983 s. 73 Hallan, Nils Gardsnamnet Gristad på Frosta
1983 s. 79 Farbregd, Oddmund Steinringar og tidleg jernvinne i Navlusmarka på Snåsa
1983 s. 105 Sognnes, Kalle Nye helleristningsfunn i Lånke
1983 s. 114 Pettersen, Kristian Ei merkelig gravkiste fra Åsvoll i Snåsa
1983 s. 121 Espelund, Arne Om jernvinna i Levangerfjellene
1983 s. 126 Fredriksson, Frithjof Åge Berg - jordbruksapostel i Västjämtland
1983 s. 130 Sæther, Ragnhild Vassbrya og hesten
1983 s. 133 Mølnvik, Inger Johanne Vegen fram til Snåsa Bygdamuseum
1983 s. 148 Skevik, Olav Landslaget for lokalhistorie
1984 s. 4 Skevik, Olav Johan Kvarving til minne
1984 s. 5 Tøsse, Sigvart Småbrukarrørsla i Nord-Trønderlag 1913-1940
1984 s. 33 Bækken, Gudbrand En husmann fra Egge
1984 s. 50 Skevik, Olav Sakshaug-kjerka 800 år
1984 s. 72 Sognnes, Kalle Helleristningane på Slavlo i Ekne
1984 s. 79 Mære, Henry Husmannsplasser og -slekter i Innherred (V)
1984 s. 100 Knudtsen, Margunn Skjei Demografiske kriseår i Stod prestegjeld i tida 1688-1801
1984 s. 115 Gjerdåker, Brynjulv Manntal frå siste halvdel av einevaldstida
1984 s. 124 Dahle, Kolbein Innsamling av familieminner på lydbånd
1984 s. 127 Skjei, Jarle "Høyrer du barnet gret"
1984 s. 142 Mølnvik, Inger Johanne Songleikar frå Mona skole, Snåsa (Innledning ved Berit Østberg)
1984 s. 147 Kvarving, Johan Gamal gardsskipnad i Nord-Innherad
1984 s. 161 Røflo, John To sagn
1984 s. 163 Guin, Arne Litt om gamle rettar i allmenningane i Kvam og utnyttinga av dei
1984 s. 171 Holien, Halvdan Ymse om vedlikehaldet i Namdalseid kring århundreskiftet og først på 1900-talet
1984 s. 178 Dahle, Kolbein Kulturminnevern : prøveprosjekt i Nord-Trøndelag med delegert myndighet til fylkeskommunen etter lov om kulturminner
1984 s. 180 Trøite, Nils og Rolf Bemerkninger til Aasmund Vinjes artikler: "Angrepene på "Tirpitz" i Åsenfjorden våren 1942", og "Bauta over allierte flygere i Stjørdal" (Årboka 1982).
1984 s. 181 Øyan, Johan E. Rettelse til Nord Trøndelag historielag årbok 1982
1985 s. 4 Skørdalsvold, J. J. Omkring 1869 [Fra årbok 1925 for Trønderlaget i Amerika.]
1985 s. 24 Mære, Henry Gudbrandsdøler i Innherred
1985 s. 53 Sæther, Ragnhild Spanskesjuka
1985 s. 56 Okkenhaug, Ingrid Buran Barneminne
1985 s. 62 Sand, Ole G. Omkring de første flyvninger på Værnes i 1914
1985 s. 72 Forbord, Arne Rallarane som stifta losje Steinvikholm av IOGT
1985 s. 76 Forbord, Arne Historia om ei emigrantfamilie frå Skatval
1985 s. 85 Strugstad, L. G. Jordsbrug og daglege sysler
1985 s. 90 Dybdahl, Audun Et skinnbrev fra Estil i Sørli
1985 s. 95 Holien, Marit Johan Christian Vogelsang
1985 s. 100 L’Orange, Olav Historielagets arbeid med slektsgransking
1985 s. 111 L’Orange, Olav "Vi ser på bilder"
1985 s. 111 Mølnvik, Inger Johanne Snåsa bygdemuseum. Fotoarkiv
1985 s. 115 Lillevestre, Ellen Fotografier i Forr historielag
1986 s. 4 Melby, Ola J. Professor dr. Sverre Marstrander : minneord
1986 s. 7 Hjelvik, Diana Stensdal Bibliografi Sverre Marstrander 1933-1980
1986 s. 19 Kgl. Resolusjon av 29.9.1804 Fylkets forvaltningsmessige fødsel
1986 s. 20 Berg, Paul Olav Veien til den nye fylkeskommunen
1986 s. 29 Røe, Tormod Fra Samuel Laing: Residence in Norway
1986 s. 33 Holien, Marit Aasnæs glasværk (1813-1883) : hva kan noen gamle bilder fortelle om driften ved glassverket?
1986 s. 42 Wohlen, Sidsel Christian Bjerkans fotosamling
1986 s. 57 Melby, Ola Lorentz Diderich Klüver og Trøndelag
1986 s. 63 L’Orange, Olav Pauline og Pomor-handelen
1986 s. 71 Dahle, Kolbein Stiklestad Allé
1987 s. 6 Nord-Trøndelag historielag Nord-Trøndelag historielag beklager
1987 s. 7 Stensdal, Diana Bibliografi Sverre Marstrander: 1980-1986
1987 s. 8 Slettan, Dagfinn "Alle har rett til en fortid" : Edvard Bull til minne
1987 s. 12 Halse, Kristian Sturla Brørs, folkehøgskolemannen, diktaren og lokalhistorikaren : skisser til eit bilete
1987 s. 20 Saxvik, Kjell Redaktør Erling Johnsen i minne
1987 s. 25 Dybdahl, Audun Skipreider og tinglag : verdslig inndeling i Nord-Trøndelag i middelalder og tidlig nytid
1987 s. 43 Frigaard, Tor Kommunene i endring
1987 s. 52 Dahle, Kolbein Det kommunale byggeri
1987 s. 64 Wanderås, Ola Levanger kommune
1987 s. 86 Røthe, Eli Folla-arkivet: Bevaringen av en bedrifts historie
1987 s. 92 L’Orange, Olav Falstadskogen
1987 s. 99 Beverfjord, Aud Runebordet på Brørs
1987 s. 104 Trøim, Isa Skeiutgravningen 1986 : en kvinnegrav fra tidlig vikingtid?
1987 s. 113 Moe, Kjell Helge Billedsamlingen ved Stjørdal lokalhistoriske arkiv
1988 s. 7 L’Orange, Olav Oldtidsbyen i Sparbu
1988 s. 13 Sognnes, Kalle Helleristningsmuseum i Trøndelag?
1988 s. 21 Dybdahl, Audun Olav Engelbriktssons endelikt - 450 år siden hans død
1988 s. 30 Skjelbred, Hans Gamle vegleier gjennom Lierne
1988 s. 37 Smedstad, Ingrid Brobygging i Nord-Trøndelag i middelalderen
1988 s. 52 Todal, Anders Litt om sjefsgårdene i Nord-Trøndelag
1988 s. 71 Aas, Erik jr. Registrering av den nære fortid
1988 s. 77 L’Orange, Olav Kulturminneregistreringen i Nord-Trøndelag
1988 s. 82 Reiersen, Elsa Mentalitetshistorie - historisk tema eller viktig side av alle historiske temaer?
1988 s. 87 L’Orange, Solveig Kattemat i pizzaen: Et moderne vandresagn
1988 s. 90 Følling, Ivar Asbjørn Følling
1988 s. 102 Dalen, Arnold Hælgjin, Kruvin og Hevlan - tre stadnamn i Sparbu
1988 s. 109 Ropeid, Andreas Asbjørn Klepp professor i etnologi ved Universitetet i Oslo
1988 s. 111 Øwre, Aa. Bjørgum Lin og arbeid med lin i Trøndelag
1988 s. 120 Havik, Sveinung Nord-Trøndelag biblioteklag - 50 år 1988 : spredte glimt fra lags- og bibliotekvirksomheten
1988 s. 143 Wold, John Har biblioteklaget ei framtid?
1989 s. 7 Helgesen, Kari Nordre Trondhjems Amt 1804 : om delingen av Trondhjems Amt
1989 s. 15 L’Orange, Olav Caspar Conrad Rafn
1989 s. 16 Lamvik, Martin Første skuledirektør i Trondhjems Amt - Johannes Henrik Berg - : på inspeksjonsferd i Nordre Trondhjems amt i 1860-åra
1989 s. 35 Brækken, Trygve Anton Granhus og skolestua hans
1989 s. 44 Tømmerås, Bodvar Etter "prøveskolen" på Snåsa - fastskolen i emning
1989 s. 49 Devik, Bjørn A. "Det mørke alfabet"
1989 s. 55 Jøsås, Hans Oldemor Marta Olsdotter
1989 s. 58 Grimstad, Atle På leit etter verdalingen - før 1814
1989 s. 63 Mære, Henry Thi kiendes for rett
1989 s. 67 Mølnvik, Inger Johanne Daglegliv på ein Snåsa-gard i 1814
1989 s. 79 Krogstad, Bjørn Roar Kongelig sjarmoffensiv overfor opprørske meråkerbygger
1989 s. 87 L’Orange, Olav Trønderen fra Waterloo
1989 s. 91 Almaas, Mads Var det massemordere i Gamle Sparbu?
1989 s. 95 L’Orange, Olav Oddvar Grønli 1906-1989
1989 s. 97 Heggestad, Oddvin Database for lokalhistorisk litteratur i Nord-Trøndeløag
1989 s. 100 Røthe, Eli Årbokartikler 1979-1988
1990 s. 6 Garberg, Torbjørn Krigen i Innherred i 1940
1990 s. 18 Furunes, Jens Falstad Nedre i Ekne
1990 s. 26 Ulateig, Egil "Ingen drept i Falstad leir"
1990 s. 33 Øwre, Aa. Bjørgum Grensetrafikken frå Innheradsbygdene
1990 s. 34 Lund, Jon M. Flyktningar og flyktningelosar under andre verdskrig
1990 s. 39 Inndal, Ronald Grensetrafikk i Verdal
1990 s. 46 Falstad, Svein Helge Grenselos og kurér Arne Sivertsen fra Levanger tenker tilbake
1990 s. 55 Krogstad, Bjørn R. Fra fiende - over fjell - til frihet : flukten over Meråkerfjella 1940-1945
1990 s. 66 Foss, Thorbjørn Budbringer i kuleregn
1990 s. 71 L’Orange, Olav "Moralske synspunkter på formidlingen av krigen 1940-45"
1990 s. 78 Nordberg, Hans M. Mære kyrkje 800 år
1990 s. 95 Dalen, Arnold Sjøheim og ferjegard
1990 s. 99 Bjerkem, Berit Drakt- og kleregistreringsprosjektet i Nord-Trøndelag
1990 s. 105 Groven, Lars Språkmannen Arne Vestrum : - og litt om Olav Duun i Levanger-tida
1990 s. 118 Lindmo, Gunnar Innherreds Aktie Dampskibsselskap : trafikk på Trondheims- og Beitstadfjorden
1990 s. 128 Frisli, Annemor Spredte glimt fra en avsluttet epoke : erindringer fra rutetrafikken på indre Trondheimsfjord
1990 s. 134 Hammer, Asbjørn Ruud Slektsgransking - en opplevelse
1990 s. 138 Grevskott, Peter Hesten
1990 s. 148 Mære, Henry Svensk-Ane
1991 s. 6 Røkke, Truls Tyskerarbeidet - eksemplet Værnes : et mørkt kapittel i norsk okkupasjonshistorie
1991 s. 28 Furunes, Jens Nokre minner frå den tyske okkupasjonen av landet vårt
1991 s. 35 Falch, Tor Sorenskrivaren gjennom 400 år
1991 s. 44 Inndal, Ronald Peder Danielsen Klykken - skreddaren som vart sorenskrivar
1991 s. 46 Segtnan, Jon Jurylova 100 år : tre nordtrønderar i nærkamp med lekdommarinstitusjonen på 1800-talet
1991 s. 59 Sandvik, Einar Levangermartnan
1991 s. 73 Rolfsjord, Leif Brusve gård i Levanger
1991 s. 80 Leirfall, Jon "Jamtskrina" - eit minne om gammel samferdsel mellom Jämtland og Trøndelag
1991 s. 82 Groven, Lars Samtalar i Olav Duuns grender
1991 s. 99 Rognhaug, Anders Moe No pipe dampen!
1991 s. 102 Grønlid, Jon /

Haraldstad, Berit
Lars Martinius Bentsen - ein såmann
1991 s. 119 Grevskott, Peter Litt om hestekjørety
1991 s. 129 Skjelbred, Hans Bygging av kong Karl Johans veg
1991 s. 139 Frisli, Annemor Fra utror til verdens lengte skråkabelbru : den lokalhistoriske utviklingen ved Vangshylla og Skarnsundet
1991 s. 151 Erdmann, Domenico Notat om kirkestallene på Snåsa 1927
1991 s. 155 Øwre, Aa. Bjørgum Det gamle svamphuset
1992 s. 6 Sandnes, Jørn Slaget på Stiklestad i lys av Frostatingslovens motstandsbestemmelser
1992 s. 14 Stene, Erna Økonomi og samfunn I Inntrøndelag i jernalderen : storgårder og kirkestader
1992 s. 34 Sandvik, Einar Saltkoking i Trondheimsfjorden
1992 s. 39 Supphellen, Steinar Steinvikholm festning : eit skjeringspunkt mellom gamal og ny tid
1992 s. 47 Østnes, Jon Ingemann Aksjon mot politiet
1992 s. 82 Rostad, Annar Slik endte det : framhald av J. I. Østnes’ sin artikkel [1992:47]
1992 s. 88 Bratberg, Tor M. Nils Edv. Bratbergs dagbok frå 1940
1992 s. 98 Berg, Kaare Stjørdalspressen august 1940 : Uhyggelig mord på Gevingåsen : ung pike skjendet og drept
1992 s. 111 Reisæter, Torbjørn Papirfabrikken på Fiborgtangen : tilbakeblikk etter 30 år
1992 s. 122 Juul, Johan Stallen ved Henning-kyrkja
1992 s. 126 Berg, Jorid Klette Litt om Vinje bruk i Mosvik
1992 s. 134 Frisli, Annemor To samferdselshistoriske begivenheter med 156 års mellomrom
1992 s. 148 Groven, Lars 20 brev om Olav Duun
1992 s. 168 Alstadhaug, Leif "At træde med Spil i den skinnende Rad" : om en militær sjarmoffensiv i 1825
1992 s. 175 Gjervan, Guri Ramborg Leksværingen som besøkte presidenten på Island, Vigdis Finnbogadottir
1992 s. 181 Skjelbred, Hans Gikk det pilegrimsveier gjennom Lierne?
1992 s. 189 Falch, Tor Ny lagsskipnad for Nord-Trøndelag historielag
1993 s. 6 Slettan, Dagfinn Lokalhistoriebevegelsen og Landslaget for lokalhistorie
1993 s. 21 Walberg, Øystein Hvor har det gått ras
1993 s. 29 Evjemo, Ivar B. Sagn og beretninger om ras i Stjørdalsdalføret
1993 s. 36 Petterson, Kjell Ivar Leirskredet i Skjelstadmark - et dystert 25 års minne
1993 s. 41 Koren, Kristian Jordskredet på Ytterøen 1870
1993 s. 49 Tømmerås, Bodvar Kjente jordras i Snåsa
1993 s. 57 Tønne, Lars Ras i Ogndala
1993 s. 59 Sognnes, Kalle Kalkovnen ved Værnes kirke
1993 s. 68 Bjerkem, Berit Kvinnebunad/folkedrakt frå Nord-Trøndelag frå siste halvdel av 1700-talet
1993 s. 76 Sandnes, Jørn Hylla - et navn som forteller gammel båttrafikk
1993 s. 79 Frisli, Annemor Gamle kaianlegg langs Trondheimsfjorden : registrering av minnestoff
1993 s. 88 Kvam, Anders Martin Hva en gravhaug på Innherred kan fortelle…
1993 s. 98 Røe, Tormod Striden om Meråkerbanen
1993 s. 107 Kvamme, Audun Stedsnavn i grensetraktene Frosta - Ekne
1993 s. 118 Strømøy, Tore Drømmen om Ukraina : Vasili Rambovski’s historie
1993 s. 134 Alstadhaug, Leif Kommandersersjanten frå Frosta : (1792-1857)
1993 s. 153 Groven, Gunnar Marius Hægstad : skolemann, bladmann, politikar, professor
1993 s. 161 Haavik, Sigrid Litt om Bodom-slekta
1993 s. 173 Slapgard, Bjarne Fredrikke Marie Qvam : 31. mai 1843 - 10. september 1938
1993 s. 203 Gåsvær, Kolbjørn God lokalhistorie - og meir til : Åke Jünge (red.): Med røtter på Vikna. Eige forlag
1994 s. 6 Fuglum, Per Ole Richter og Rostad
1994 s. 32 Kvam, Anders Martin Ebba Astrup - "Mor Rostad" - Ebba Astrup Eggen : foredrag ved Nord-Trøndelag Historielags møte 28. mai 1994 på Rostad, Inderøy
1994 s. 50 Danielsen, Kjell Stormskader i skog i Nord-Trøndelag
1994 s. 56 Jakobsen, Erik 1932-1992 - et levende 60-års minne
1994 s. 61 Hallan, Nils Stadnamn i Gamle Skogn [Del 1] Forord av Jørn Sandnes
1994 s. 103 Okkenhaug, Inger Marie Kjærlighetens vilkår i 1886
1994 s. 117 Sakshaug, Dagfinn Bodomheimen - Notater
1994 s. 131 Groven, Lars På sporet av På tvert : Olav Duuns første store roman
1994 s. 147 Folkvord, Aase Å gjenskape en drakt fra vikingtid
1994 s. 162 Alstadhaug, Leif Lars og Jonetta : eit blad i bygdehistoria frå det tidlege 1800-tals Frosta
1994 s. 178 Frisli, Annemor [et al.] Gamle kaianlegg langs Trondheimsfjorden
1995 s. 6 Hallan, Nils Stadnamn i Gamle Skogn : forts. fra forrige årbok
1995 s. 34 Alstadhaug, Leif Liv og lagnader i Stjørdalen : noen historiske skisser frå dei tidlege 1700-åra
1995 s. 48 Bøhn, Tora Sandel Krutthorn fra Stod/Snåsa til Minnesota
1995 s. 58 Evjen, Gjertrud Sinking - gammel handverkstradisjon
1995 s. 60 Segtnan, Jon Ole Anton Qvam 1834-1904 : politikaren, stridsmannen og humanisten
1995 s. 78 Skjelbred, Hans Yrkesutdanning 1936-47
1995 s. 87 Falch, Marta Østerås Målsak i Inntrøndelag : frå fremste stridslina til bokmålsk språkfred
1995 s. 100 Bjerkem, Jakob Inntrøndelag Ungdomssamlag - 100 år
1995 s. 128 Solbu, Hans Kristian Kyrkja og ungdomslaga
1995 s. 143 Ansnes, Sigurd Prestar i Noregs Ungdomslag
1995 s. 147 Vordal, Berit Teaterarbeidet i Inntrøndelag
1995 s. 161 Veimo, Morten Ungdomslaga i brennpunktet : gløtt frå krigstida
1995 s. 167 Berg, Thomas Ungdom og fråhald
1995 s. 177 Okstad, Kari Margrete Folkedrakter og bunader i Nord-Trøndelag
1995 s. 204 Larsen, Geir Egil Folkemusikk og folkedans i Nord-Trøndelag
1996 s. 6 Duklæt, Harald Landskapet i Nord-Trøndelag
1996 s. 23 Sognnes, Kalle Under en helle i Singeldalen : et nytt helleristningsfunn i Stjørdal
1996 s. 32 Ekroll, Øystein Abbed Matthias og Tautra kloster
1996 s. 53 Groven, Lars Olav Duun - skyld og medansvar : ein dokumentasjon
1996 s. 71 Falch, Marta Østerås Ivar Aasen og Trøndelag
1996 s. 76 Bjerkem, Johan E. Karl Braset : Trøndelags Asbjørnsen og Moe
1996 s. 86 Bakken, Sigrun Fredrikke Marie Qvam : sanitetskvinne og kvinnesaksforkjemper
1996 s. 96 Wibe, Inger Hundre år i helsens tjeneste : Nord-Trøndelag krets av Norske Kvinners Sanitetsforening
1996 s. 105 Sørgaard, Knut D/S Havda av Steinkjer
1996 s. 127 Alstadhaug, Leif Frå lensmannsgarden til Strandsittarstuggu : om folk og forhold på Værnesmoen i 17- og 1800-åra
1996 s. 142 Moen, Olav Andr. Riksforsamlinga 1814 : lokalvalg i Nordre Trondhjems Amt
1996 s. 151 Sakshaug, Dagfinn Fylkeskommunen - hva er det, og hva har skjedd?
1996 s. 173 Mediås, Odd Asbjørn Folkeskolens overtilsyn i Trøndelag fra 1860 og fram til 1920
1996 s. 194 Malmo, Jakob "Bliv lys!" og det blev lys! : Malmo Elektricitetsværk 85 år
1996 s. 206 Skjelbred, Hans Spennende vegbygging i Røyrvik
1997 s. 6 Molde, Jostein Utvandringen fra Nord-Trøndelag 1846-1875
1997 s. 79 Skevik, Olav Tusen år - og mer enn det
1997 s. 97 Tømmerås, Bodvar Pilegrimsvandringa mot Nidaros i sommar
1997 s. 103 Ekroll, Øystein Trønderske steinkyrkjer frå mellomalderen
1997 s. 134 Binns, Kari Støren Hov, ting og kirke - tanker omkring Frostatingets fremvekst og lokalisering
1997 s. 152 Mediås, Odd Asbjørn Folkeskolens overtilsyn i Trøndelag etter 1920
1997 s. 175 Ramstad, Jon Staup gartnerskole 1897-1997
1997 s. 201 Alstadhaug, Leif Eit blad av husmannshistoria frå Skatval
1997 s. 213 Dalen, Arnold Eit politisk avisinnlegg frå ein snåsning i 1834
1998 s. 6 Pettersson, Kjell Erik Jon Leirfall : (07.10.1899 - 12.06.1998)
1998 s. 10 Stavseth, Arnt Å møte kvelden er å møte dagen : minneord om Bjarne Slapgard, 1901-1997
1998 s. 20 Ystgaard, Hans-Magnus Ola Five - grunnlegger i ei endringstid
1998 s. 34 Mediås, Odd Asbjørn Landsmålet som skolemål - eit hundreårsminne
1998 s. 47 Kruken, Kristoffer Norsk Navnebog (1878) og namneskikken i Nord-Trøndelag
1998 s. 60 Dalen, Arnold Gårdsnamn i skrift og tale
1998 s. 69 Skevik, Olav Bruk og vern av gårdsnavn - korfor og korleis
1998 s. 75 Bjerkem, Jakob Gårdsnamn - bruk og vern : kva kan historielaget gjera? Innlegg på Nord-Trøndelag historielags møte på Frosta 13. juni 1998
1998 s. 84 Ekroll, Øystein Steinkyrkjene i Verdølafylket
1998 s. 109 Krogstad, Bjørn R. Da Napoleonskrigene kom til en av Trøndelags utposter : "Om Litj Halvard som protesterte da Napoleon og Stalin førte ulykke inn over Fersdalen"
1998 s. 116 Sandvik, Einar Klostervesenet i Trøndelag
1998 s. 136 Alstadhaug, Leif Ein kårkontrakt frå Skatval frå 1850
1998 s. 148 Grønnesby, Geir Bronsealdergravfeltet på Toldnes og Holan i Sparbu
1998 s. 164 Haugan, Einar Nordenfjelske Treforedling, hva skjedde før 1966
1998 s. 178 Kvam, Anders Martin Statsminister Ole Richter og "Paul Lange og Tora Parsberg" - og Ebba Astrup
1998 s. 186 Danielsen, Kjell Skogbruk i en krisetid : tilbakeblikk på 1940-45
1998 s. 206 Haugan, Einar Handel og kontakt over grensen mellom Jemtland og Trøndelag
1999 s. 6 Falch, Tor Formenn i Nord-Trøndelag historielag gjennom 80 år
1999 s. 18 Skevik, Olav Slaget på Strindfjoden i 1199
1999 s. 27 Walton, Stephen J. Festtale, eller: Er det nynorsken det er noko gale med, eller er det noko gale oppi hovudet til trønderane?
1999 s. 38 Gåsvær, Kolbjørn Olav Duun på stipendferd
1999 s. 49 Stav, Jon Peter Madame Wessel - Nordre Trondhjems Amts første jordmor
1999 s. 64 Stene, Morten Brennevinssamlagene i Nord-Trøndelag
1999 s. 92 Overrein, Asbjørn Krigen mot svenskene 1657 til 1660 : et glimt av historien 300-350 år tilbake i tiden : den danske soldat som ble president i Trondhjem by og forløperen for Ogndalsbruket - landets nest største kommuneskog
1999 s. 104 Ekroll, Øystein Steinkyrkjene i Skeynafylket
1999 s. 140 Øwre, Aa. Bjørgum Amm’stu
1999 s. 141 Øwre, Aa. Bjørgum Ekne gamle kirke
1999 s. 142 Frengen, Ida I anledning Ekne kirkes nedrivelse : mai 1892 [Dikt]
1999 s. 144 Krogstad, Bjørn R. Inntrøndersk jernproduksjon - sett fra Meråker
1999 s. 154 Øwre, Aa. Bjørgum Spesielt traug
1999 s. 156 Moen, Eldrid Årbokartiklar 1989-1999