ØYVIND AAS

BIBLIOGRAFI FOR NORD-TRØNDELAG HISTORIELAGS ÅRBØKER, 1921-1999

A

Abbed Matthias, Tautra kloster · Se Ekroll 1996:32
Abraham Fjelli · Se Moen 1950:109
Administrativ inndeling

Deling av Trondhjems Amt 1804 · Se Kgl. Resolusjon […] 1986:19
Fylkeskommunen · Se Sakshaug 1996:151. Se Berg 1986:20
Skipreider og tinglag · Se Dybdahl 1987:25
Alexandersen, Hilmar · Se Larsen 1995:204
Alkoholomsetning, brennevinssamlag · Se Stene 1999:64
Allmenningsretter, Kvam · Se Guin 1984:163
Almaas, Per · Se Mediås 1997:152.
Alstad, Oskar · Se Forbord 1981:261
Alstadhaug kirke · Se Finsås 1942:3. Se Ekroll 1999:104
Ammestua · Se Øwre 1999:140
Restaurering · Se Finsås 1946:32
Alstadhaug prestegård, brolegging · Se Petersen 1931:58
Altona, Peter Petersen · Se Grande 1971-72:96
Amatørteater · Se Vordal 1995:147
Amerikabrev · Se Skille 1978:103
Fra Ole L. Ferstad 1865 · Se Saxvik 1971-72:59
Til snåsninger i Amerika · Se Finsås 1934:12
Ammestua ved Alstadhaug kirke · Se Øwre 1999:140
Andersen, Roald · Se Hunnes 1979:14
Anderssøn, Henrik · Se Skavlan 1947:32
Annen verdenskrig
Bratberg, Nils Edv., dagbok · Se Bratberg 1992:88
D/S Havda · Se Sørgaard 1996:105
Falstad · Se Østnes 1992:47. Se Ulateig 1990:26. Se Furunes 1991:28. Se Furunes 1990:18
Felttoget i Midt-Norge · Se Garberg 1980:5
Formidling · Se L'Orange 1990:71
Gjone, Kristian Øwre · Se Foss 1990:66
Grensetrafikk · Se Lund 1990:34. Se Falstad 1990:46
Grensetrafikk, Meråker · Se Krogstad 1990:55
Grensetrafikk, Verdal · Se Inndal 1990:39.
Hegra, april 1940 · Se Berg 1980:147
Innherred · Se Garberg 1990:6
Jernbanesabotasje · Se Tøsse 1983:5
Nord-Trøndelag, krigstiden · Se Sivertsen 1946:41
Operasjon Mauriceforce · Se Garberg 1980:5
Skipsfart, D/S Havda · Se Sørgaard 1996:105
Skogbruk · Se Danielsen 1998:186
Stjørdal, flygerbauta · Se Øyan 1984:181. Se Vinje 1982:81 og Trøite 1984:180
Stutthof · Se Østnes 1992:47. Se Østnes 1992:47. Se Rostad 1992:82
Tirpitz · Se Vinje 1982:65 og Trøite 1984:180
Tirpitz, bemerkninger til Vinje 1982 s. 65 · Se Trøite 1984:180
Ungdomslagene · Se Veimo 1995:161
Værnes april 1940 · Se Berg 1980:147
Værnes, tyskerarbeid · Se Røkke 1991:6
Arbeiderbevegelsen, Meråker 1905-1915 · Se Røe 1978:5
Arbeidsliv
Inderøy · Se Ystad 1940:42Arbeidstid · Se Alstad 1970:44
Verran · Se Stavrum 1966:16Arentsen, Sivert · Se Granhus 1943:46
Arkeologi og lokalhistorie · Se Petersen 1925:3
Arkitekturvern · Se Aasum 1974:112
Armfeldttoget
Beitstad 1718 · Se Brørs 1979:77.
Innherred, herjinger · Se Sakshaug 1931:13
Råde, Ogndal 1718 · Se Høin 1932:25
Snåsa · Se Sandnes 1962:33
Stjørdal · Se Leirfall 1960:3
Verdal · Se Sandnes 1962:33. Se 1946:21
Astrup, Ebba · Se Kvam 1994:32
Gravhaugen · Se Kvam 1993:88
Og Paul Lange og Tora Parsberg · Se Kvam 1998:178
Augustinere · Se Sandvik 1998:116
Aune, Joh. P. [Minneord] · Se N. T. 1934:10
Austad, Johannes Erikson · Se Stornes 1959:90
Avholdsbevegelsen · Se Fuglum 1982:11
Brennevinssamlag · Se Stene 1999:64
Steinvikholm IOGT · Se Forbord 1985:72
Ungdomslag · Se Berg 1995:167
B
Baglere, slaget på Strindfjorden 1199 · Se Skevik 1999:18
Bakke kloster · Se Sandvik 1998:116
Bakke, Egil · Se Larsen 1995:204
Bardalristningene · Se Møllenhus 1951:49. Se Alsvik 1978:25
Barkebrød · Se Strand 1943:96
Barlien, Hans · Se Woxeng 1952:55
Barnehistorie · Se Skjei 1984:127
Sangleker · Se Taraldsen 1934:56Barnelåter fra Skogn og Stjørdal · Se Vestrum 1959:100
Bartnes kirke · Se Granhus 1941:38
Bartnes, Henrik · Se Skevik 1976:5
Bartnes, Ole · Se Stornes 1959:98
Bartnesgrenda, nedlagte bruk · Se Brækken 1935:59
Bauta over allierte flygere i Stjørdal · Se Øyan 1984:181. Se Vinje 1982:81 og Trøite 1984:180
Bautastein, Tranamarka · Se Heyeraas 1939:52
Bedemar, Vargas, reise i Namdal 1810-12 · Se Audne 1934:37
Beitstad
Armfeldt-soldater 1718 · Se Brørs 1979:77
Bardalristningene · Se Møllenhus 1951:49
Bartnesgrenda, nedlagte bruk · Se Brækken 1935:59
Beitstad, navnet · Se Brørs 1953:109
Dagligliv · Se Vannebo 1948:66
Dalbygda, kverner og sager · Se Jønnum 1970:64.
Dalbygda, nedlagte bruk · Se Jønnum 1970:64.
Gamle folk 1738-43 · Se 1933:57
Heksebrenning, 16. årh. · Se Brækken 1935:61
Heltberg om nødsåret 1741, sildefiske · Se Heltberg 1937:37. Se Heltberg 1936:63.
Heltberg, Elias · Se Piene 1956:6
Kirkelige forhold ca. 1720 · Se Granhus 1938:7
Levekår 1800-tallet · Se Granhus 1943:46
Meierier · Se Brækken 1953:92
Midelfart, en prestehistorie 1802-16 · Se Brækken 1935:60
Nødsåret 1742 · Se Heltberg 1937:39
Postvesen, 1700-tallet · Se Granhus 1939:42
Utflytting · Se Brækken 1959:122
Utflytting og utvandring · Se Brækken 1953:102
Bekkekverner, Inderøy · Se Aas 1971-72:69.
Bekkesager, Inderøy · Se Aas 1971-72:69.
Belton, J., Laksefiske i Namsen (Fra To somrar i Noreg) · Se Skavlan 1933:17
Benediktinere · Se Sandvik 1998:116
Bentsen, Lars Martinius · Se Grønlid 1991:102. Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Benum, Ludvig [Minneord] · Se Brørs 1947:3
Benum, Petter · Se Larsen 1995:204
Benum, Vermund · Se Hjulstad 1970:3
Berg, Esten · Se Heyeraas 1940:73
Berg, Johannes Henrik · Se Mediås 1996:173. Se Lamvik 1989:16
Berg, Åge · Se Fredriksson 1983:126
Bergkunst
Bardalristningene · Se Møllenhus 1951:49
Bølareinen · Se 1924:25
Evenhusristningen · Se 1924:25
Frosta · Se 1924:25
Hegra · Se 1924:25. Se Leirfall 1981:54 og 1958:8
Helleristningsmuseum · Se Sognnes 1988:13
Kommentar til Leirfall 1981 s. 54 og 1958 s. 8 · Se Sognnes 1981:245
Kommentar til Petersen 1981 s. 41 og 1922 s. 1 · Se Skevik 1981:246
Lånke · Se Sognnes 1983:105
Okkenhaug · Se 1924:25. Se Petersen 1925:26
Singeldalen, Stjørdal · Se Sognnes 1996:23
Skognområdet · Se Sivertsen 1952:20
Slavlo i Ekne · Se Sognnes 1984:72
Steinkjer · Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246. Se Alsvik 1978:25
Stjørdal · Se 1924:25
Viksjøen i Stjørdal · Se Møllenhus 1954:16
Bergmann, Ole - henrettelse 1807 · Se Toldsteen 1926:16
Bergverk
Gulstad og Mok gruver · Se Smaadof 1944:82. Se Falck-Muus 1953:41.
Kopperverk i Ogndal · Se Smaadof 1944:82. Se Falck-Muus 1953:41
Selboe Kobberværk, Heyerdahl 1818 · Se Værnesbranden 1936:23
Skogn Kobberværk · Se Falck-Muus 1956:28
Ytterøens Kaaberværk · Se Falck-Muus 1956:28
Berri gård, Stjørdal · Se Værnesbranden 1940:65
Bibler, Christian den fjerdes · Se 1938:33
Bibliografier
Bygdehistorie, fra Bok og Bibliotek · Se 1948:22
Nord-Trøndelag fylke · Se Melhus 1926:60
Sverre Marstrander 1933-1980 · Se Hjelvik 1986:7
Sverre Marstrander 1980-1986 · Se Stensdal 1987:7
Årbokartikler 1919-1969 · Se Leren 1969:121
Årbokartikler 1921-1944 · Se 1945:66
Årbokartikler 1945-1955 · Se Leren 1956:131
Årbokartikler 1969-1979 · Se Skevik 1979:144
Årbokartikler 1979-1988 · Se Røthe 1989:100.
Årbokartikler 1989-1999 · Se Moen 1999:156
Bibliotek
Nord-Trøndelag biblioteklag · Se Wold 1988:143. Se Havik 1988:120Bildesamlinger · Se L'Orange 1985:111
Christian Bjerkans fotosamling · Se Wohlen 1986:42
Forr historielag · Se Lillevestre 1985:115
Gamle Stod på foto · Se Lillevestre 1980:129
Snåsa museum · Se Mølnvik 1985:111. Se Mølnvik 1983:133
Stjørdal lokalhistoriske arkiv · Se Moe 1987:113
Birkebeinere, slaget på Strindfjorden 1199 · Se Skevik 1999:18
Bjelkekommisjonen 1632 · Se Holmsen 1951:3
Bjerkan, Christian Andreas · Se Wohlen 1986:42
Bjerkan, Sverre · Se Wohlen 1986:42
Bjorli, Skjøte 1543 · Se 1926:15
Bjørgan, bygselbrev 1978 · Se Sivertsen 1951:77
Bjørk · Se Alstad 1967-68:55
Bjørnejakt
Namdalseid 1850-70-årene · Se Næs 1965:39
Noldmarken 1704 · Se Taraldsen 1926:28
Nordli, siste bjørn i saks · Se Storaunet 1937:65
Ofnåsa, bråttåbjønn · Se 1926:54
Ogndal · Se Bjerkem 1953:116
Sagn · Se 1938:78
Skjelstad, Rasmus Olsen 1843 · Se Vaggen 1946:58
Bjørnson, Bjørnstjerne, Paul Lange og Tora Parsberg · Se Kvam 1998:178
Bjørums Glasværk · Se By 1947:43
Blodgangsepidemien 1773 · Se Mære 1979:9. Se Kvam 1959:3
Bodomheimen · Se Sakshaug 1994:117
Bodom-slekta · Se Haavik 1993:161
Bojer, Johan · Se Johnsen 1971-72:3
Bokomtaler
Åke Jünge (red.), Med røtter på Vikna · Se Gåsvær 1993:203Bondevennbevegelsen · Se Fuglum 1982:11
Bonnevie, Jacob Aall · Se Mediås 1996:173
Bragstad, Sandvollan, skifte etter Peter Jacob von Motzfeldt · Se Aasum 1959:48
Braset, Hans · Se Verdal 1969:6. Se Verdal 1959:86
Braset, Karl · Se Verdal 1969:6. Se Larsen 1995:204. Se Bjerkem 1996:76
Bratberg, Nils Edv. · Se Bratberg 1992:88
Brattås, Ingrid, om Karl Braset · Se Bjerkem 1996:76
Brechen, Anders Olsen · Se Granhus 1939:42
Brelneset, Rasmus · Se Guin 1979:5
Bremset, kårkontrakt 1850 · Se Alstadhaug 1998:136
Brennevinssamlag · Se Stene 1999:64
Brevik-Grande-slekten · Se Ystad 1960:83
Retting til 1960 s. 83 · Se Ystad 1961:127Brissach, Niels, søknad om giftermål med slektninger, Lierne 1777 · Se Kiil 1961:43
Brix, Laurits Pederssøn · Se Overrein 1999:92
Broer
Kong Carl Johans vei
Restaurering av bro · Se Almaas 1977:49
Middelalderen · Se Smedstad 1988:37
Namdalseid, vedlikehold 18-/1900 · Se Holien 1984:171
Skarnsundbroen · Se Frisli 1991:139. Se Frisli 1992:134
Bronsespenne, Vuduaunet i Åsen · Se Møllenhus 1954:16
Brun, militærslekten · Se Ystad 1962:3
Brusve · Se Rolfsjord 1991:73
Bryllup
Frol 1890 · Se Skjerve 1961:45
Inderøy · Se Ystad 1940:42
Regnskap 1833 (Ole Øydahl og Ane Funberg) · Se N. T. 1934:52
Stod, kongebrev om Senge-Søgning 1616 · Se Christian 1954:94
Bryllupsdikt · Se Laanke 1932:57
Brørs, Namdalseid. Gamalstova · Se Brørs 1926:24
Brørs, Sturla · Se Halse 1987:12
Budstikker
Egge · Se Almaas 1979:104
Sakshaug · Se Five 1926:21
Bukk-ord, Stjørdalsdialekten · Se Alstad 1970:46
Bull, Edvard · Se Slettan 1987:8
Bull, Jacob Breda · Se Leirfall 1977:63
Bumerker · Se Taraldsen 1925:38. Se Taraldsen 1928:46
Grong · Se Fossland 1934:46. Se Fossland 1933:92. Se Fossland 1937:58
Inderøy · Se Ystad 1926:19
Namdalseid · Se Brørs 1931:57
På kiste 1713 · Se Skar 1932:48
Vikna · Se Woxeng 1942:52
Bunader · Se Okstad 1995:177. Se Bjerkem 1993:68
By i Vinne, Verdal. Gårdsnavn og oppdeling · Se Røstad 1962:42
By, Johannes · Se Stornes 1959:90
Bygdearkiv, Havik · Se Havig 1942:32
Bygdeborger · Se Petersen 1981:29, 1933:35 og kommentar 1981:246
Borgenfjorden · Se S. H. 1948:80
Gjevranmarka, Slottet · Se Qvam 1933:31
Kommentar til Petersen 1933 s. 35 og 1981 s. 29 · Se Skevik 1981:246
Sparbu, Dyrstad · Se Petersen 1946:43
Steinkjer · Se Alsvik 1978:25
Bygdebøker, plan for bygdebøker · Se Todal 1946:16
Bygdekommisjoner Inderøy 1802-28, diverse · Se Ystad 1939:74
Vuku, vilkår for tilsynsmann 1821 · Se Dahl 1942:86
Bygdenavn · Se Sandnes 1981:14 og 1970:9. Se Sandnes 1970:29
Bygdevekterinstruks Ogndal 1831 · Se Aasum 1973:43
Byggeskikk · Se Dahle 1980:49 Gårder ca. 1860 · Se Næs 1976:110
Mosvik, stabburet på Langfjeran · Se Aasum 1971-72:22
Snåsa · Se Lyngberg 1932:54
Tømring · Se Moen 1942:81
Verran · Se Stavrum 1966:16
Byggevirksomhet, kommunene som byggherrer · Se Dahle 1987:52
Bygningsvern · Se Aasum 1974:112. Se Dahle 1980:49
Bygselbrev, Bjørgan 1879 · Se Sivertsen 1951:77
Bøgdasjå [Dikt] · Se Fossum 1955:80
Bølareinen · Se 1924:25. Se Alsvik 1978:25
Bøll, Erik - bygdedoktor · Se Refsaas 1937:12. Se Kvam 1959:3
Bønn fra Meråker · Se Fliflet 1955:47
Bøverdalen · Se Guin 1982:133
C
Christian den fjerdes bibel · Se 1938:33
Christoffer-slekten · Se Aasum 1956:84
Cisterciensere · Se Sandvik 1998:116
Cluniasensere · Se Sandvik 1998:116
D
D/S Havda · Se Sørgaard 1996:105
Dagligliv
1880- og -90-årene · Se Leira 1973:86
Barbara Opdalsmoen forteller · Se Moen 1980:135
Barn 1912 · Se Okkenhaug 1985:56
Barnehistorie · Se Skjei 1984:127
Beitstad 1800-tallet · Se Granhus 1943:46
Bryllup i Frol 1890 · Se Skjerve 1961:45
Dalbygda, Beitstad · Se Jønnum 1970:64.
Fortid og nutid, essay · Se Refsås 1926:30
Grong, bygdeliv 1800-1830 · Se Urstad 1941:85
Inderøy · Se Ystad 1940:42
Inderøy, mellomkrigstiden · Se Aune 1976:50
Jordbruk og håndverk · Se Granhus 1973:54. Se Granhus 1971-72:43
Kjærlighet 1886 · Se Okkenhaug 1994:103
Kvinners gårdsarbeid i Verdal 1918-40 · Se Korsvold 1983:52
Lars Røes dagbok, Sundnes 1848 · Se Røe 1974:12
Lærer Gabriel G. Gabrielsens selvbiografi 1798 · Se Hallan 1959:28
Meråker 1869 · Se Skørdalsvold 1985:4
Namdalseid 1850-70-årene · Se Næs 1965:39
Ole Aasum, f. 1877 · Se Aasum 1967-68:48
Omgangsskolen · Se Granhus 1980:60
Røflo · Se Røflo 1960:40
Skadedyr og helse · Se Granhus 1970:50
Skansen i Åfjord ca. 1882 · Se Hjulstad 1982:60
Skjelstadmark · Se Hofstad 1927:63
Snåsa ca. 1814 · Se Mølnvik 1989:67
Sparbu ca. 1907 · Se Strugstad 1985:85
Stjørdal 1880-årene · Se Berg 1979:87
Stjørdal ca. 1769 · Se Rachløw 1957:7
Stjørdal tidlig 1700-tall · Se Alstadhaug 1995:34
Stod ca. 1850 · Se Five 1925:8
Trondheimstur ca. 1882 · Se Sæther 1982:84
Vikna · Se Woxeng 1941:50
Østerås i Sparbu 18- og 1900-tallet · Se Østeraas 1971-72:29
Dagsverk · Se Alstad 1970:44
Dahle, Kolbein · Se Kjønstad 1977:161
Dalbygda
Kverner og sager · Se Jønnum 1970:64.
Nedlagte bruk · Se Jønnum 1970:64.
Dalem-slekten · Se Aasum 1955:52
Damaskvev og veversker · Se Bugge 1967-68:83
Demografi
Halsen, folketelling 1865 · Se Mære 1977:91
Inderøy, manntall 17-/1800-tallet · Se Gjerdåker 1984:115
Innherred prosti, prestenes manntall 1664-66 · Se Sakshaug 1933:85 og rettelser 1934:40
Levanger, folketelling 1865 · Se Mære 1976:69
Namdal, manntall 17-/1800-tallet · Se Gjerdåker 1984:115.
Steinkjer Ladested, folketelling 1865 · Se Aasum 1974:49 og Mære 1974:51
Stjørdal, Heyerdahl 1818, folketelling · Se Værnesbranden 1936:23
Stod 1688-1801 · Se Knudtsen 1984:100
Verdalsøra, folketelling 1865 · Se Aasum 1975:22 og Mære 1975:23
Verran · Se Stavrum 1966:16
Demring [dikt] · Se Guin 1982:5
Den store nordiske krig
Elen på Rannem · Se Qvam 1928:48Desertører · Se Christiansen 1934:41
Det Inderøiske landhusholdningsselskab, belønninger 1778 · Se Sakshaug 1930:48
Det norsk-amerikanske historielag · Se Ristad 1926:46
Det store dyråret 1601 · Se Ystad 1958:12
Dialekt
Snåsa · Se Dalen 1997:213
Snåsa, Karl Braset · Se Bjerkem 1996:76
Stjørdal ca. 1769 · Se Rachløw 1957:7
Stjørdal, bukk-ord · Se Alstad 1970:46
Trøndelag, skjellnavn · Se Taraldsen 1937:42
Verdalsmålet · Se Brønstad 1967-68:62
Dikt
Anne Margrethe Raaby av Hadøen · Se Havig 1936:16
Banlåta, samlet av Arne Vestrum 1880 · Se Vestrum 1959:100
Beretning om Værdals Præstegield · Se Bakken 1975:14
Bryllupsdikt · Se Laanke 1932:57
Bøgdasjå · Se Fossum 1955:80
Demring · Se Guin 1982:5
En vise om mordet på Garnes 1806 · Se Indal 1933:59
Fylket vårt · Se Hougen 1981:10 og 1938:3
Fylket vårt. Kommentar til Hougen 1981 s. 10 og 1938 s. 3 · Se Skevik 1981:245
Hemning-skaret · Se Havig 1932:62
I anledning Ekne kirkes nedrivelse · Se Frengen 1999:142
I tuntre på'n husmainnsplass (Lornts Fossum) · Se Fossum 1961:135
Kjempehaugane på Leksvikneset · Se Grande 1932:65
Lines written on hearing about The St. Magnus’ centennial · Se Braset 1937:66
Mediaavisa · Se Urstad 1921:1
Nordre Trondhjems Infanteriregiment nr. 13 [Sang] · Se Falck-Muus 1958:62
O Gud skee loff til evig Tijd · Se Ofvid 1935:15
Over Kjølen · Se Slapgard 1965:4
Prolog til Landsmøtet i Bygde- og Byhistorie, 1961 · Se Fossum 1962:99
Sagatid · Se Guin 1982:5
Sagnet om Ridderspranget på Otterøy · Se Havig 1937:49
Sakshaug gamle og nye kirke · Se Hegdahl 1932:55
Steinviksholm · Se Parelius 1958:3
Til Trøndelagen · Se Hegdahl 1933:67
Vemundvik · Se Havig 1934:27
Verdalsvinden · Se Slapgard 1965:3
Vi vil hjem · Se Ristad 1929:86
Visa om ildebrand på Østeraas · Se Nedre-Semb 1934:22
Visa om soldat Anders Solli · Se Moholdt 1953:111. Se Moholdt 1953:113
Værnes-kyrkja · Se Finsås 1945:57
Ære det evige forår i livet · Se Okkenhaug 1983:4
Dillan, Helge · Se Larsen 1995:204
Dostojevskij, Fjodor og Olav Duun · Se Groven 1996:53
Draktspenner, Dalum i Sparbu · Se Marstrander 1969:14
Drestad · Se Brørs 1933:56
Duun, Olav
Brev om Duun · Se Groven 1992:148
Dostojevskij og Duun · Se Groven 1996:53
Forholdet til Tyskland · Se Gåsvær 1999:38
Levanger-tiden · Se Groven 1990:105
På tvert · Se Groven 1994:131
Samtaler om Duun · Se Groven 1991:82
Dybvad, Beret Torsteinsdatter · Se Værnesbranden 1948:27
Dyrskue, Inderøy 1863 · Se Refsaas 1938:46
Vinc. St. Lerches beretning · Se 1938:54Dyrstad, bygdeborg · Se Petersen 1946:43
Dysenteri, epidemi 1773 · Se Mære 1979:9
E
Eckhoff, Mathias Wilhelm, reise i Nord-Trøndelag 1826 · Se Elnan 1958:22
Efterretning om Inderøens Fogderie
Hele teksten · Se 1949:11
Hvem har skrevet · Se Wanderaas 1952:59. Se Stigum 1949:3. Se Sandnes 1959:94. Se Hallan 1961:51. Se Elnan 1951:80. Se Brecke 1951:81
Utdrag · Se Sakshaug 1930:48. Se 1927:84
Egge
Solkultus · Se Taraldsen 1941:59
Ølboller · Se Dybdahl 1978:39
Egge gård, slektshistorie · Se Aasum 1969:70
Egge kirke · Se Øverland 1967-68:18
Lysestaker · Se Taraldsen 1938:32
Prost Herslebs kopibok 1732 · Se Hersleb 1934:65
Tilhørighet for Følling · Se Taraldsen 1924:20
Eggefeltet · Se Petersen 1951:42. Se Alsvik 1978:25
Eggen, Ebba Astrup · Se Kvam 1994:32
Og Paul Lange og Tora Parsberg · Se Kvam 1998:178Eidsvik, Karl [Minneord] · Se Aune 1934:3
Ekne
Ca. år 1000 · Se Skevik 1997:79
Falstad · Se Furunes 1991:28. Se Furunes 1990:18
Slavlo, helleristninger · Se Sognnes 1984:72
Stedsnavn · Se Kvamme 1993:107
Ekne gamle kirke
Avskjedsgudstjeneste 1892 · Se Øwre 1999:141
Nedrivelse 1892 [Dikt] · Se Frengen 1999:142
Elen på Rannem · Se Qvam 1928:48
Epidemier, dysenteri 1773 · Se Mære 1979:9
Erkebispegården, lønngang til Munkholmen · Se Qvam 1931:26
Estensen, Peder, brev fra Nils Wærnes til statsarkivar Koren · Se Hallan 1961:49
Evenhusristningen · Se 1924:25
F
Fagforeninger, Meråker 1905-1915 · Se Røe 1978:5
Falch, Tor · Se Falch 1999:6
Falskmyntneri, Overhalla 1705 · Se Melhus 1924:1
Falstad · Se Østnes 1992:47. Se Ulateig 1990:26. Se Furunes 1991:28. Se Furunes 1990:18
Falstadskogen · Se L'Orange 1987:92
Familiehistorie, lydopptak · Se Dahle 1984:124
Feiere, instruks Ogndal 1831 · Se Aasum 1973:43
Felttoget i Midt-Norge 1940 · Se Garberg 1980:5
Fersdalen under Napoleonskrigene · Se Krogstad 1998:109
Fiborgtangen, Norske skogindustrier · Se Reisæter 1992:111
Finsås, Cathinco Cathrinus [Minneord] · Se Mediås 1948:5
Fiskarane ved Aasavatnet · Se Taraldsen 1932:49
Five, Ola · Se Ystgaard 1998:20. Se Falch 1999:6
Avduking av minnestein 1932 · Se N. T. 1932:27
Minneord · Se Nordgård 1930:3
Five, P. B. [Minneord] · Se N. T. 1934:9
Flintdolk, Steine i Nærøy · Se Møllenhus 1954:16
Flintøks, Hansvik i Vikna · Se Møllenhus 1954:16
Flyktningeloser
Annen verdenskrig · Se Lund 1990:34. Se Falstad 1990:46
Annen verdenskrig, Meråker · Se Krogstad 1990:55
Annen verdenskrig, Verdal · Se Inndal 1990:39.
Folden, Oskar · Se Taraldsen 1932:49
Foldereid Rapping, murpuss og maling · Se Læger-Leirvik 1955:94
Spelemenn · Se Leirvik 1954:104
Folkedans · Se Larsen 1995:204
Folkediktning
Anektoter om sparsomhet, Vikna · Se Woxeng 1937:52
Barnerim og -regler, Ytre Namdal · Se Woxeng 1936:59
Barnlåter, Skogn og Stjørdal · Se Vestrum 1959:100
Bondehumor, Namdal · Se Woxeng 1939:94. Se Woxeng 1944:74
Braset, Karl · Se Bjerkem 1996:76
Gåter · Se Folden 1932:71
Kvithesten på Solem - sagn · Se Røflo 1973:72
Navn og ramser · Se Woxeng 1937:55
Ordtak · Se G. L. 1951:83. Se Folden 1932:68. Se Bjerkem 1954:100
Ordtak om sparsommelighet · Se Leren 1945:52
Ordtak osv · Se 1948:85. Se G. L. 1947:56
Ramser · Se Melhus 1926:55. Se Folden 1932:70
Rim, regler og gåter · Se Ystad 1969:88
Sagn · Se Røflo 1984:161
Sagn, Inderøy · Se Ystad 1937:29
Sagn, Leksvik · Se Røstadsand 1980:81. Se Rosvold 1971-72:101
Sagnet om Fløt Fløum · Se Hofstad 1927:86
Samisk sagn, Sparbu · Se Lund 1977:132
Sangleker, Snåsa · Se Mølnvik 1984:142
Skrøner og rim, Verran · Se Folden 1934:61
Småhistorier · Se 1927:87
Vandresagn · Se L'Orange 1988:87
Vonde ord og vond hending, sagn · Se Bjerkem 1954:97
Folkedrakter · Se Okstad 1995:177. Se Bjerkem 1993:68
Registreringsprosjektet · Se Bjerkem 1990:99
Vikingedrakten · Se Folkvord 1994:147
Folkekunst
Berit Hilmo, åkler · Se Straume 1981:233 og 1956:16Folkemedisin · Se Ystad 1938:71. Se Klüwer 1960:21. Se Granhus 1970:50
Folkeminne
Minnekonkurranse · Se 1948:85. Se G. L. 1947:56
Truer om kroppen · Se Stevik 1942:83
Folkemusikk · Se Larsen 1995:204
Foldereid, spelemenn · Se Leirvik 1954:104
Inderøy, spelemenn · Se Verdal 1959:119
Langmark, Edvard · Se Bjerkem 1958:60.
Namdal, spelemenn · Se Bjerken 1943:91
Reitan, Ole O. · Se Verdal 1958:49
Spelemenn, Anton Henning · Se Bjerkem 1955:100
Spelmenn og stadsmusikanter · Se Sakshaug 1944:88
Stod, spelemenn · Se Five 1924:7
To valser for to feler · Se Opdal 1955:98
Folkeskolens overtilsyn
1860-1920 · Se Mediås 1996:173
Etter 1920 · Se Mediås 1997:152
Folketro
Ca. 1820 · Se Klüwer 1960:21
Gjetersagn · Se Hognes 1926:27
Huldresagn, Snåsa · Se Tømmerås 1926:26
Kraken, sjøhorva, kvitskatta · Se Woxeng 1939:55
Rip-Ragnhild · Se Berget 1980:139
Råd mot trolldom · Se J. M. L. 1937:46
Samisk · Se Røflo 1966:81
Sjøormer · Se Woxeng 1939:55
Stjørdal ca. 1769 · Se Rachløw 1957:7
Tro og skikker i fiskeværet · Se Woxeng 1929:55
Verran · Se Stavrum 1966:16. Se Stavrum 1966:16
Folla Fabrikker · Se Røthe 1987:86
Follafoss
Flom 1932 · Se Jakobsen 1994:56
Folla Fabrikker · Se Røthe 1987:86
Forbrukersamvirke · Se Bartnes 1981:226 og 1969:81
Forbrytelser
Drukkenskap, Stene 1808 · Se Refsaas 1936:52
Falsk anklage og mord, Verran 1862 · Se Vennes 1977:141
Falskmyntneri, Overhalla 1705 · Se Melhus 1924:1
Fødsel i dølgsmål, Lånke 1730 · Se Værnesbranden 1946:63.
Garnesmordet 1806 · Se Østness 1935:17
Inderøy, utdrag av justisprotokollen 1689 · Se Taraldsen 1925:39
Kogleri, Tessem 1707 · Se Jacobsen 1938:76
Krigsrettsprotokoll, Sparbu 1797/98 · Se 1927:60
Mord, Anna Kristine Orning 1696 · Se Dåe 1927:28
Mordet på Ragna Kvålen, Gevingåsen 1940 · Se Berg 1992:98.
Niels Toldsteen og Ole Bergmann 1807 · Se Toldsteen 1926:16
Signekjerring, Inderøy 1619 · Se Sakshaug 1937:69
Tyveri 1736 · Se 1944:71
Tyveri, Anne Olsdatter · Se Mære 1989:63.
Tyveri, Ramsvika 1750 · Se Havig 1933:47
Tyvfiske, Beitstad 1694 · Se Jacobsen 1936:56
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring · Se Krüger 1980:142
Forhistorisk tid, Nord-Trøndelag · Se Møllenhus 1950:65
Forr historielag
Fotografier i laget · Se Lillevestre 1985:115
Gamle Stod på foto · Se Lillevestre 1980:129
Fortidsminneforeningen · Se Krüger 1980:142
Fortidsminner, uspesifisert
Inderøy 1810 · Se Hallan 1962:101
Nye oldfunn · Se Møllenhus 1954:16
Snåsa 1810 · Se Hallan 1963-64:52
Stod 1810 · Se Hallan 1963-64:52
Forvaltning
Deling av Trondhjems Amt 1804 · Se Kgl. Resolusjon […] 1986:19
Fylkeskommunen · Se Sakshaug 1996:151. Se Berg 1986:20
Kommunehistorie · Se Frigaard 1987:43
Skipreider og tinglag · Se Dybdahl 1987:25
Fosnes, Anders Olsen · Se Granhus 1939:42
Fossemvatnet, sjøorm · Se Skog 1932:60
Fotoutstilling, Gamle Stod på foto · Se Lillevestre 1980:129
Fra en svunnen tid [Sanger] · Se Værnesbranden 1933:79
Framnes A osv., bygselbrev Bjørgan 1879 · Se Sivertsen 1951:77
Frivillige organisasjoner · Se Fuglum 1982:11
Frokjølla eller frobekken (sagn) · Se Røflo 1984:161
Frosta · Se Tvete 1930:56
Abbed Mathias og Tautra kloster · Se Ekroll 1996:32
Beschrivelse over Frosten Præstegield 1743 · Se Helsinge 1954:51. Se Hallan 1954:50
Frostating og Frostatingsloven · Se Tvete 1930:56
Frostatingstedet · Se Taranger 1926:33
Gristad, gårdsnavnet · Se Hallan 1983:73.
Helleristninger · Se 1924:25
Hov, ting og kirke, fremvekst og lokalisering · Se Binns 1997:134
Husmenn · Se Alstadhaug 1994:162
Kleiven, Ole, klokkemaker · Se Dybvad 1934:47
Lagatun og Lagastein · Se Taranger 1926:33
Larsen, Christen · Se Alstadhaug 1993:134.
Loktu kirke · Se Tverdahl 1952:10. Se Taranger 1926:33
Rosenvinge, klagebrev om visepastor R. · Se Vold 1951:70
Stedsnavn · Se Kvamme 1993:107
Tautra kloster · Se Sandvik 1998:116
Vold, Hans A. · Se Moksnes 1954:45
Frostating · Se Tvete 1930:56. Se Taranger 1926:33
Fremvekst og lokalisering · Se Binns 1997:134Frostatingsloven · Se Tvete 1930:56
Planlagt oversettelse · Se 1962:106
Slaget på Stiklestad i lys av loven · Se Sandnes 1992:6
Frostvika under Overhalla · Se Benum 1945:34
Fundaunet, Jon · Se Pynten 1945:46
Futer, supplikker til Bjelkekommisjonen 1632 · Se Holmsen 1951:3
Fylkeskonservator · Se Schiefloe 1947:98
Fylkesvåpen, Nord-Trøndelag fylkeskommune · Se Leren 1958:4.
Fylket vårt [Dikt] · Se Hougen 1981:10 og 1938:3
Kommentar til Hougen 1981 s. 10 og 1938 s. 3 · Se Skevik 1981:245Færsdalen · Se Værnesbranden 1945:25
Fødselshjelp · Se Stav 1999:49
Føglane i Verran · Se Aune 1929:85
Følling
Tilhørighet til Egge kirke · Se Taraldsen 1924:20
Vikingetidsgrav · Se Heyeraas 1941:77 og Petersen 1941:81
Følling kapell
Prost Herslebs kopibok 1732 · Se Hersleb 1934:65Følling kirke · Se Noem 1978:57
Følling, Asbjørn · Se Følling 1988:90
G
Gange-Rolf · Se Qvam 1939:3
Garnesmordet 1806
[Vise] · Se Indal 1933:59
Forhør og dommer · Se Østness 1935:17
Gaundal, Jeppe · Se Lyngberg 1933:15
Geologi
Landskapet i Nord-Trøndelag · Se Duklæt 1996:6
Stjørdal, beskrivelse av Heyerdahl, 1818 · Se Værnesbranden 1936:23
Gevingåsen
Mordet på Ragna Kvålen · Se Berg 1992:98
Overfall · Se Wærnesbranden 1932:41
Giftermål, søknad om giftermål med slektninger, Lierne 1777 · Se Kiil 1961:43
Gjetere · Se Tronstad 1971-72:62
Gjevranmarka, slottet · Se Qvam 1933:31
Gjone, Kristian Øwre · Se Foss 1990:66
Gjæsling-Sara · Se Woxeng 1932:29
Gjørv, gamle slekter · Se Aasum 1961:91
Glassverk
Bjørums Glasværk · Se By 1947:43
Holmens Glasværk · Se By 1947:43
Jøssund Glasværk · Se By 1947:43
Namsos Glasværk · Se By 1947:43
Nord-Trøndelag · Se By 1947:43
Purkholmens glassverk · Se Heyeraas 1939:53
Sørvigens Glasværk · Se By 1947:43
Åsnes · Se By 1946:51
Aasnæs · Se Holien 1986:33
Gløshaugkirken, Harran · Se -an 1943:84
Granhus, Anton · Se Falkberget 1981:11 og 1953:3. Se Brækken 1989:35
Grashoppen og mauren · Se Taraldsen 1932:49
Gravfelt
Egge · Se Petersen 1951:42. Se Alsvik 1978:25
Eidet på Høylandet · Se Møllenhus 1954:16
Fossemsveet, Ogndal · Se Møllenhus 1954:16
Følling, Stod · Se Heyeraas 1941:77 og Petersen 1941:81
Helge · Se Alsvik 1978:25
Holan og Toldnes i Sparbu · Se Grønnesby1998:148
Leksvikneset [Dikt] · Se Grande 1932:65
Namsendalføret · Se Benum 1943:31. Se Benum 1943:31
Navlusmarka · Se Farbregd 1983:79. Se Farbregd 1983:79
Ramberg i Sparbu · Se Møllenhus 1954:16
Rygg, Frosta · Se Binns 1997:134
Røra, Lorås · Se Røflo 1980:140
Skognområdet · Se Sivertsen 1952:20
Sparbu · Se Trøim 1987:104. Se L'Orange 1988:7. Se Alsvik 1978:25
Sparbu, Toldnes og Holan · Se Grønnesby1998:148. Se Alsvik 1978:25
Tingvoll · Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246. Se Petersen 1951:42
Tingvoll, kommentar til Petersen 1981 s. 41 og 1922 s. 1 · Se Skevik 1981:246
Toldnes · Se Grønnesby 1948:148. Se Alsvik 1978:25
Toldnes og Holan i Sparbu · Se Grønnesby 1998:148
Tranamarka, bautastein · Se Heyeraas 1939:52
Våpengrav, Nedre Storbjerka i Sparbu · Se Møllenhus 1954:16
Våttåbakken · Se 1923:40
Gravhauger
Rostad · Se Kvam 1993:88
Åsvoll i Snåsa · Se Pettersen 1983:114
Grensehandel
Brødbark · Se Strand 1943:96
Levangermartnan · Se Sandvik 1991:59
Mellom Jämtland og Trøndelag · Se Haugan 1998:206
Grenser mellom gårder i indre Trondheimsfjord · Se Skar 1959:63
Grensetrafikk Annen verdenskrig · Se Lund 1990:34. Se Falstad 1990:46
Meråker · Se Krogstad 1990:55
Verdal · Se Inndal 1990:39
Gristad gårn, navnet · Se Hallan 1983:73. Se Hallan 1983:73
Grong
Bumerker · Se Fossland 1934:46. Se Fossland 1933:92. Se Fossland 1937:58
Bygdeliv 1800-1830 · Se Urstad 1941:85
Laksefiske, John Milford 1841 · Se Skavlan 1944:55
Libygg i Grong · Se Urstad 1931:69
Rønningen, krustøyverk · Se Fossland 1936:50
Sandøla · Se Urstad 1924:9
Svensker i Mediåurda · Se Urstad 1921:1
Grong, Elias Ivarson · Se Urstad 1923:32
Groth, Peder Arent, organist Mære kirke · Se Mære 1977:135
Groven, Gunnar · Se Mediås 1997:152.
Grum, Peder · Se Dybdahl 1977:35
Grønli, Oddvar · Se L'Orange 1989:95
Grøtan, Petrus · Se Falch 1999:6
Gudbrandsdøler i Innherred · Se Mære 1985:24
Gudenum, Guri Johansdotter · Se Guin 1982:136
Guldahl, Halvor Backke [Minneord] · Se Kjesbu 1932:3
Guldberg, Fredrik Oscar · Se Mediås 1996:173
Gullgubber, Mære kirke · Se Lidén 1969:18
Gullmedaljong, Vika på Inderøy · Se Møllenhus 1954:16
Gulstad kopperverk · Se Smaadof 1944:82. Se Falck-Muus 1953:41.
Gustad, Ivar [Minneord] · Se Kvarving 1950:3
Gårdsarbeid
Kvinners i Verdal 1918-40 · Se Korsvold 1983:52Gårdshistorie · Se Holmsen 1946:3
Bartnesgrenda, nedlagte bruk · Se Brækken 1935:59
By i Vinne, Verdal · Se Røstad 1962:42
Dalbygda, nedlagte bruk · Se Jønnum 1970:64
Essayistisk om gårdshistorie · Se Brækken 1960:10
Generelt · Se Veum 1926:49
Haug, Leka · Se Audne 1928:74
Huskeliste for gårdshistorikere · Se Holmsen 1960:14
Indre Trondheimsfjord · Se Skar 1959:63
Innherred, gardskipnad 1803 · Se Holmsen 1954:68.
Namdal, gardskipnad 1803 · Se Holmsen 1955:107
Rannem i Sparbu · Se Kvarving 1984:147
Spørsmålsliste for gransking · Se 1960:19
Trondhjems amt, gardskipnad 1803 · Se Holmsen 1954:68
Vennes i Verran · Se Brecke 1951:89
Værnes i Stjørdal · Se Værnesbranden 1939:61
Gårdsnavn · Se Brørs 1963-64:91
Bruk og vern · Se Skevik 1998:69. Se Bjerkem 1998:75
By i Vinne, Verdal · Se Røstad 1962:42
Føglane i Verran · Se Aune 1929:85
Gristad · Se Hallan 1983:73. Se Hallan 1983:73
Namdalseid · Se Brørs 1944:67
Sjøheim · Se Dalen 1990:95
Skogn · Se Hallan 1994:61 (Del 1). Se Hallan 1995:6 (Del 2)
Skrift- og taleformer · Se Dalen 1998:60
Ytterøy · Se Hallan 1978:125
Gåter · Se Folden 1932:71
H
Hagen, Johannes · Se Gjervan 1992:175
Halsstein, sagn om bygdeborgen · Se Hallan 1965:76
Handel, vadmel til Nord-Norge · Se Almaas 1980:110
Handelssteder
Korsen · Se Saxvik 1979:42
Kvitvangsvågen · Se Saxvik 1979:42. Se Saxvik 1979:42
Markeder · Se Waggen 1952:32
Mæla-marknaden i Overhalla · Se Urstad 1928:39
Harran, Gløshaugkirken · Se -an 1943:84
Hasfjord, Barbro · Se Woxeng 1931:35
Haug kirke · Se Ekroll 1998:84
Haug, Leka · Se Audne 1928:74
Haugianere, Stjørdal · Se Værnesbranden 1981:207 og 1944:21
Haugum, Ole · Se Sakshaug 1928:22
Havda (dampskip) · Se Sørgaard 1996:105
Havik bygdearkiv · Se Havig 1942:32
Heglesvollen · Se Espelund 1983:121
Hegra
April 1940 · Se Berg 1980:147
Dagligliv · Se Hofstad 1927:63
Helleristninger · Se 1924:25. Se Leirfall 1981:54 og 1958:8
Hegre, Olav · Se Leirfall 1970:10
Hegrem, Eilif Christian · Se Leirfall 1976:22
Hegrem, Vilhelm Sophus · Se Leirfall 1963-64:19
Hekser
Beitstad, 16. årh. · Se Brækken 1935:61
Guri Johansdotter Gudenum · Se Guin 1982:136
Kari Holmin og Barbro Hasfjord · Se Woxeng 1931:35
Kommentar til Sandnes 1981 s. 64 og 1965 s. 11 · Se Skevik 1981:247
Kommentar til Strand 1981 s. 59 og 1931 s. 46 · Se Skevik 1981:247
Lisbet Mikkelsdatter · Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar 1981:247
Lisbet Nypan · Se Leren 1965:25
Marit Knutsdatter · Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar 1981:247
Marit Pedersdatter · Se Strand 1981:59, 1931:46 og kommentar 1981:247
Stod 1640-årene · Se Sandnes 1965:11
Helgefeltet · Se Alsvik 1978:25
Helgeseter kloster · Se Sandvik 1998:116
Helleristninger
Bardalristningene · Se Møllenhus 1951:49
Bølareinen · Se 1924:25
Evenhusristningen · Se 1924:25
Frosta · Se 1924:25
Hegra · Se 1924:25. Se Leirfall 1981:54 og 1958:8
Kommentar til Leirfall 1981 s. 54 og 1958 s. 8 · Se Sognnes 1981:245
Kommentar til Petersen 1981 s. 41 og 1922 s. 1 · Se Skevik 1981:246
Lånke · Se Sognnes 1983:105
Okkenhaug · Se 1924:25. Se Petersen 1925:26
Singeldalen, Stjørdal · Se Sognnes 1996:23
Skognområdet · Se Sivertsen 1952:20
Slavlo i Ekne · Se Sognnes 1984:72
Steinkjer · Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246. Se Alsvik 1978:25
Stjørdal · Se 1924:25
Viksjøen i Stjørdal · Se Møllenhus 1954:16
Helleristningsmuseum · Se Sognnes 1988:13
Helse
Bøll, Erik - bygdedoktor · Se Kvam 1959:3
Erik Bøll - bygdedoktor · Se Refsaas 1937:12
Folkemedisin · Se Granhus 1970:50
Helse, leger og legeråd · Se Ystad 1938:71
Norske Kvinners Sanitetsforening · Se Wibe 1996:96
Heltberg, Elias Eliassen · Se Piene 1956:6. Se Granhus 1938:7
Hemning-skaret [Dikt] · Se Havig 1932:62
Henning kirke · Se Moen 1971-72:7
Bidrag til prekestol osv. 1737 · Se Aasum 1962:72
Kirkestallen · Se Juul 1992:122
Henning, Anton · Se Bjerkem 1955:100
Henrettelser
Niels Toldsteen og Ole Bergmann 1807 · Se Toldsteen 1926:16Henriksson, Matthias · Se Ekroll 1996:32
Heraldikk
Nord-Trøndelag fylkes våpen og segl · Se Leren 1958:4
Stjørdals kommunevåpen · Se Berg 1978:59
Hestegreier · Se Aas 1974:91
Hestekjøretøy · Se Grevskott 1991:119. Se Grevskott 1990:138
Verran · Se Stavrum 1966:16Hester · Se Grevskott 1990:138
Hesteredskap · Se Grevskott 1990:138
Hevlan, stedsnavn · Se Dalen 1988:102
Heyeraas, Sverre [Minneord] · Se Møllenhus 1969:3 og Almaas 1969:5
Hiermind-slekten · Se Ystad 1967-68:94
Hilmo, Berit · Se Straume 1981:233 og 1956:16
Hindrum kirke før 1650-årene · Se Rosvold 1971-72:90
Historikermøte, jämtsk-trøndsk Trondheim 1965 · Se 1965:120
Holan gravfelt · Se Grønnesby 1998:148
Holmens Glasværk · Se By 1947:43
Holmin, Kari · Se Woxeng 1931:35
Hundlo, Sakarias, husmann, Egge · Se Bækken 1984:33
Hungeråret 1742 · Se Brørs 1933:57
Husflid
Ingeborg Haave · Se Eik-Nes 1981:142 og 1953:6
Samisk · Se Jåma 1975:38
Husmannsplasser og -slekter
Bruhaugen (Ystgård) · Se Mære 1982:86
Hamremsleira I · Se Mære 1982:86
Hamremsleira II · Se Mære 1982:86
Tønneleira (Svendplassen) · Se Mære 1982:86
Tønneleira II · Se Mære 1982:86
Ystgårdsleira · Se Mære 1982:86
Ystgårdsplasser · Se Mære 1982:86
Øverleira · Se Mære 1982:86
Husmenn og husmannsvesen
Barbara Opdalsmoen forteller · Se Moen 1980:135
Frosta · Se Alstadhaug 1994:162
Gjørv · Se Aasum 1961:91
Hamremsaunet · Se Mære 1978:106
Haugaleira · Se Mære 1980:113
Hegstadleira · Se Mære 1984:79
Hundlo, Sakarias, Egge · Se Bækken 1984:33
Jon Landsemsplass · Se Landsem 1980:56
Kilen · Se Mære 1984:79
Kårbergsaunet · Se Mære 1979:128
Leinsleira · Se Mære 1980:113
Leirvold · Se Mære 1980:113
Litl-Leira · Se Mære 1979:128
Lånkeleira · Se Mære 1984:79
Minnestoff · Se Bjerkem 1955:96
Oppemsleira · Se Mære 1984:79
Person, Johan · Se Dahl 1941:32
Prestaunet · Se Mære 1978:106
Rystua · Se Mære 1984:79
Røttesleira · Se Mære 1984:79
Spørsmålsliste for gransking · Se 1960:19
Verran · Se Stavrum 1966:16
Voll, Skatval · Se Alstadhaug 1997:201
Værnes · Se Alstadhaug 1996:127
Økonomi og sosiale kår 1890-98 · Se Landsem 1980:56
Hustad kirke · Se Leren 1963-64:73. Se Ekroll 1997:103.
Inventarlister ca. 1700 · Se I. S. 1939:92
Salg 1838 · Se Stornes 1961:137.
Hustufter, Sparbu · Se L'Orange 1988:7
Hylla, stedsnavnet · Se Sandnes 1993:76
Hægstad, Marius · Se Groven 1993:153
Hælgjin, stedsnavn · Se Dalen 1988:102
Hønaasplassen, Ole Olsen · Se L'Orange 1989:87
Hålonda · Se Pedersen 1942:29
Håndkvernsteiner · Se Verdal 1963-64:118
Håndverk · Se Granhus 1973:54. Se Granhus 1971-72:43
Klokkemaker Ole Kleiven · Se Dybvad 1934:47
Rapping, murpuss og maling i Foldereid · Se Læger-Leirvik 1955:94
Repslaging · Se Skjerve 1948:83
Sinking · Se Evjen 1995:58
Smedarbeid, kroker · Se Fossland 1951:69
Smeder · Se Røflo 1970:19
Smeder, Stod og Skogn · Se Refsaas 1935:56
Sølvsmed Esten Berg · Se Heyeraas 1940:73
Sølvsmed og klokkemaker Jon Fundaunet · Se Pynten 1945:46
Verran · Se Stavrum 1966:16
Haave, Ingeborg · Se Eik-Nes 1981:142 og 1953:6
Håve, Johan P. · Se Leirfall 1977:63
I
I tuntre på'n husmainnsplass [Dikt av Lornts Fossum] · Se Fossum 1961:135
Ibsen, Henrik, Sang til Steinkjærringene · Se Rohde 1940:62
Idrett
Skiidrett
1870- til 1890-årene · Se Saxvik 1978:66
Til 1870-årene · Se Saxvik 1977:5
Imsdalen, eldste bosetning · Se Petersen 1933:9
Imsdalen, Snåsa, Megard · Se Tømmerås 1930:41
Inderøy
Bekkekverner · Se Aas 1971-72:69.
Bekkesager · Se Aas 1971-72:69.
Belønninger fra landhusholdningsselskapet 1778 · Se Sakshaug 1930:48
Berg, Esten - sølvsmed · Se Heyeraas 1940:73
Borgenfjorden, bygdeborger · Se S. H. 1948:80
Bumerker · Se Ystad 1926:19
Bygdekommisjonen 1802-28, diverse · Se Ystad 1939:74
Bøll, Erik - bygdedoktor · Se Refsaas 1937:12. Se Kvam 1959:3
Dagligliv · Se Ystad 1940:42
Dagligliv, mellomkrigstiden · Se Aune 1976:50
Dyrskue 1863 · Se Refsaas 1938:46
Dyrskue 1863, Lerches beretning 1863 · Se 1938:54
Efterretning om Inderøens Fogderie
Hele teksten · Se 1949:11
Hvem har skrevet · Se Wanderaas 1952:59. Se Stigum 1949:3. Se Sandnes 1959:94. Se Hallan 1961:51. Se Elnan 1951:80. Se Brecke 1951:81
Utdrag · Se Sakshaug 1930:48. Se 1927:84
Ferstad, Ole L., 1965, brev fra · Se Saxvik 1971-72:59
Fortidsminner 1810 · Se Hallan 1962:101
Gamle arbeidsmåter og nevninger · Se Aas 1974:91
Gjetere · Se Tronstad 1971-72:62
Hustad kirke · Se Leren 1963-64:73
Inderøy museum · Se Kvistad 1980:89
Inventarlister kirkene ca. 1700 · Se I. S. 1939:92
Justisprotokoll 1689, utdrag · Se Taraldsen 1925:39
Kalkbrenning · Se Ystad 1981:93 og 1942:70
Kart 1784 · Se 1951:82
Klepp, Asbjørn · Se Ropeid 1988:109
Klokkere, de første · Se Sakshaug 1941:24
Lorås, bautasteiner og gravrøyser · Se Røflo 1980:140
Lærere, de første · Se Sakshaug 1941:24
Manntall 1700-tallet · Se Gjerdåker 1984:115
Museer
Bygdemuseet i gl. Sakshaug kirke · Se Sakshaug 1929:79
Inderøy museum · Se Tiller 1921:6
Inderøy museum, gaver 1922 · Se 1922:36
Sakshaug museum · Se Sakshaug 1923:40
Sakshaug museum, tilvekst 1923 · Se 1923:42
Sakshaug museum, tilvekst 1924 · Se 1924:26
Sakshaug museum, tilvekst 1925/-26 · Se 1926:65
Postføring 1829 · Se I. S. 1939:97
Reitan, Ole O. · Se Verdal 1958:49
Rettssaker 1680-90-årene · Se Ystad 1941:68
Rim, regler og gåter · Se Ystad 1969:88
Rolsboka · Se G. L. 1948:42. Se G. L. 1947:64. Se G. L. 1946:71
Rolsboka 1812-14 · Se Sakshaug 1933:89
Rostad, gravhaugen · Se Kvam 1993:88
Røe, Lars, dagbok 1848 · Se Røe 1974:12
Røra, bautasteiner og gravrøyser · Se Røflo 1980:140
Sagn · Se Ystad 1937:29
Sakshaug gamle kirke · Se Ekroll 1997:103.
800 år · Se Skevik 1984:50
Sakshaug kirke
Festgudstjeneste for Universitetet 1811 · Se Sakshaug 1945:31
Saltbrenning · Se Ystad 1946:45
Signekjerring dømt 1619 · Se Sakshaug 1937:69
Skattesupplikk 1721 · Se Ystad 1931:43.
Skog- og sagbruk 1700-tallet · Se Sakshaug 1938:59
Skolehistorie · Se Sakshaug 1973:76
Skolevesen 1820-30-årene · Se Meisingset 1976:43
Snertingen, diplomer 1588-1629 · Se Dybdahl 1977:35
Soldater fra Inderøy 1807-14 · Se Ystad 1935:46
Sparboe Gield, matrikkel 1668 · Se 1981:165 og 1952:82. Se 1952:93 og 1953:119
Spelemenn · Se Verdal 1959:119
Ole O. Reitan · Se Verdal 1958:49
Stamper · Se Aas 1971-72:69
Stormnatten 1837 · Se Verdal 1937:63
Straumen · Se Johnsen 1976:64
Sundnes og fam. Wittrup, 16-/1700-tallet · Se Grønli 1928:51. Se Grønli 1934:24.
Tiende på sild 1702 · Se 1937:68
Tresking · Se Aas 1973:81
Ulvejakt 1852 · Se Hjulstad 1955:71
Ulvin kirke · Se Grønli 1929:68
Hengsler · Se Grønli 1935:55
Wesseltoft, Jacob Jørgensen · Se Parelius 1954:26
Inderøy bygdemuseum
Samlingene i Sakshaug gamle kirke · Se Sakshaug 1923:40Inderøy museum · Se Tiller 1921:6. Se Sakshaug 1929:79. Se Kvistad 1980:89
Gaver 1922 · Se 1922:36Innherred prosti
Prestenes manntall 1664-66 · Se Sakshaug 1933:85 og rettelser 1934:40Innherred, Een Kort Beschrifvelse 1744 · Se Helsinge 1953:13
Innherreds Aktie-Dampskibsselskab · Se Sørgaard 1996:105
Inn-Trøndelag ca. år 1000 · Se Skevik 1997:79
Inntrøndelag Ungdomssamlag
100 år · Se Bjerkem 1995:100Inventar på gårdene ca. 1860 · Se Næs 1976:110
IOGT Steinvikholm · Se Forbord 1985:72
Issaging · Se Gran 1979:38
Ivarson, Elias Grong · Se Urstad 1923:32
J
Jacobsen, Leopold [Minneord] · Se Aasum 1956:3
Jakt og fiske · Se Jønnum 1970:64.
Bjørnejakt
Noldmarken 1704 · Se Taraldsen 1926:28
Ogndal · Se Bjerkem 1953:116
Rasmus Olsen Skjelstad 1843 · Se Vaggen 1946:58
Bråttåbjørn i Ofnåsa · Se 1926:54
Helligdagssildefiske 1741, bønneskrift · Se Heltberg 1937:37. Se Heltberg 1936:63.
Jørum, Lars Larsen · Se 1944:80
Laksefiske
Grong, John Milford 1841 · Se Skavlan 1944:55
Namdal · Se Bjerken 1942:38
Namsen (Fra Beltons To somrar i Noreg) · Se Skavlan 1933:17
Lofotfiske · Se Urstad 1927:69
Namsen, laksegårder · Se 1952:67
Siste bjørn i saks, Nordli · Se Storaunet 1937:65
Tiende på sild 1702 · Se 1937:68
Tro og skikker i fiskeværet · Se Woxeng 1929:55
Tyvfiske Beitstad 1694 · Se Jacobsen 1936:56
Ulvejakt på Inderøy 1852 · Se Hjulstad 1955:71
Jarlemakt · Se Skevik 1997:79
Jekter · Se Brosveet 1979:124
Nummedahls Svane 1811 · Se Aavatsmark 1931:18
Pauline · Se L'Orange 1986:63. Se L'Orange 1980:98
Ryanjekta · Se Menigmands Ven 1933:75
Rysunna · Se Menigmands Ven 1933:75
Verran · Se Stavrum 1966:16
Jernalderen, økonomi og samfunn, kirkesteder · Se Stene 1992:14
Jernbaner, sabotasje under krigen · Se Tøsse 1983:5.
Jernproduksjon
Heglesvollen · Se Espelund 1983:121
Meråker · Se Krogstad 1999:144
Navlusmarka · Se Farbregd 1983:79
Jernøks, Leirdal på Inderøy · Se Møllenhus 1954:16
Johnsen, Erling · Se Saxvik 1987:20
Jordbruk
Dagligliv på Røflo · Se Røflo 1960:40
Namdalseid 1850-70-årene · Se Næs 1965:39
Skogn, endringer 1955-81 · Se Andersen 1983:26
Stjørdal ca. 1769 · Se Rachløw 1957:7
Stjørdal, Heyerdahl 1818 · Se Værnesbranden 1936:23
Teigblanding og tunordning · Se Bækken 1981:146 og 1952:47
Tresking · Se Aas 1973:81
Jordbrukslag · Se Fuglum 1982:11
Jordbruksredskaper, 1800-tallet · Se Urstad 1927:73
Jordebøker
Stjørdal 1619 · Se Dybdahl 1976:7
Trondhjems len 1661 · Se Holmsen 1952:76
Trundhiems Hospital 1643 · Se Hallan 1955:83. Se Brunsmand 1955:89
Jordegods
Trondhjems len 1661 · Se Holmsen 1952:76Jordmødre, Elisabeth Wessel · Se Stav 1999:49
Jordpriser, Skogn, 1700-tallet · Se Vestrum 1932:37
Journal of a Recidence in Norway [...] · Se Røe 1986:29
Juryloven · Se Segtnan 1991:46
Jämtland
Frostvika og Valsjøen under Norge · Se Benum 1945:34
Lokalhistorisk samarbeid · Se 1956:122. Se 1965:120. Se 1958:77
Småhistorier fra Jämten · Se 1926:66
Jämtlandsveien
Verktøy fra Jämtlandsveien [Tegning] · Se Taraldsen 1935:71Jørum, Lars Larsen · Se 1944:80
Jøssund Glasværk · Se By 1947:43
K
Kaianlegg · Se Frisli 1994:178. Se Frisli 1993:79
Kalendere · Se Henie 1929:30
Merkesdager · Se Hammer 1943:99Kalk, Lo kirke, Åsen · Se Grønli 1938:37
Kalkbrenning · Se Ystad 1981:93 og 1942:70
Kalkovner, Værnes · Se Sognnes 1993:59
Kar, lagging · Se Straume 1959:81
Kavlebroer · Se Smedstad 1988:37
Keramikk
Asbestkeramikk · Se Almaas 1989:91
Krustøyverk i Grong · Se Fossland 1936:50
Kilder til lokalhistorie, Inn-Trøndelag · Se Holmsen 1951:58
Kirkebøker · Se A. T. 1940:22
Kirker
Alstadhaug kirke · Se Finsås 1942:3. Se Ekroll 1999:104
Ammestua · Se Øwre 1999:140
Restaurering · Se Finsås 1946:32
Bartnes kirke · Se Granhus 1941:38
Egge kirke · Se Øverland 1967-68:18
Føllings tilhørighet · Se Taraldsen 1924:20
Lysestaker · Se Taraldsen 1938:32
Prost Herslebs kopibok 1732 · Se Hersleb 1934:65
Ekne gamle kirke
Avskjedsgudstjeneste 1892 · Se Øwre 1999:141
Nedrivelse 1892 [Dikt] · Se Frengen 1999:142
Følling kirke · Se Noem 1978:57
Prost Herslebs kopibok 1732 · Se Hersleb 1934:65
Gløshaugkirken, Harran · Se -an 1943:84
Haug kirke · Se Ekroll 1998:84
Henning kirke · Se Moen 1971-72:7
Kirketallen · Se Juul 1992:122
Henning kirke, bidrag til prekestol osv. 1737 · Se Aasum 1962:72
Hindrum kirke før 1650-årene · Se Rosvold 1971-72:90
Hustad kirke · Se Leren 1963-64:73. Se Ekroll 1997:103
Inventarlister ca. 1700 · Se I. S. 1939:92
Salg 1838 · Se Stornes 1961:137
Inderøykirkene, inventarlister ca. 1700 · Se I. S. 1939:92
Jernalderen, økonomi og kirkesteder · Se Stene 1992:14
Kalk, Lo kirke, Åsen · Se Grønli 1938:37
Kvam gamle kirke, minnestein 1923 · Se 1924:24
Kvam kirke · Se Flekstad 1923:21
Prost Herslebs kopibok 1732 · Se Hersleb 1934:65
Leksvik kirke · Se Rosvold 1971-72:84
Prestene fram til 1800 · Se Grande 1934:15
Leksvikstranden kirke · Se Rosvold 1971-72:90
Levanger gamle kirke · Se Ekroll 1999:104
Loktu kirke · Se Tverdahl 1952:10. Se Taranger 1926:33
Megarden kapell · Se Petersen 1933:9
Munkeby kirkeruin · Se Skjerve 1954:3. Se Ekroll 1999:104
Mære kirke · Se Ekroll 1997:103. Se Eik-Nes 1943:3
800 år · Se Nordberg 1990:78
Masker · Se Leren 1961:68
Skjelettfunn · Se Holck 1969:59
Utgravningen fra 1966 · Se Lidén 1969:18
Nærøy kirke · Se Jæger-Leirvik 1960:54
Ol kapell, Kvam · Se Taraldsen 1938:14
Ranem kirke, Overhalla · Se L., Jakob 1939:22
Sakshaug gamle kirke · Se Ekroll 1997:103
800 år · Se Skevik 1984:50
Inventarlister ca. 1700 · Se I. S. 1939:92
Sakshaug gamle og nye kirke [Dikt] · Se Hegdahl 1932:55
Sakshaug kirke
Festgudstjeneste for Universitetet 1811 · Se Sakshaug 1945:31
Salberg kirke · Se Røflo 1978:143
Inventarlister ca. 1700 · Se I. S. 1939:92
Skeid kirke, Ogndal, to kistelokk (Foto) · Se 1921
Snåsa kirke · Se Ekroll 1997:103
Kirkestallen · Se Erdmann 1991:151
Stiklestad kirke · Se Ekroll 1998:84. Se Dahl 1940:3
Stjørdal ca. 1769 · Se Rachløw 1957:7
Stod prestegjeld, prost Herslebs kopibok 1732 · Se Hersleb 1934:65
Ulvin kirke · Se Grønli 1929:68
Hengsler · Se Grønli 1935:55
Værnes kirke · Se Værnesbranden 1941:3
Ca. 1769 · Se Rachløw 1957:7
Kirkeskikker · Se Woxeng 1930:65
Kjeldseth-slekten · Se Ystad 1963-64:23
Kjempehaugane på Leksvikneset [Dikt] · Se Grande 1932:65
Kjesbu, Johannes · Se Johnsen 1966:3. Se Johnsen 1966:3
Kjærlighet
1886 · Se Okkenhaug 1994:103
Stod, kongebrev om Senge-Søgning 1616 · Se Christian 1954:94
Klagebrev
Om visepastor Rosenvinge · Se Vold 1951:70
Til Bjelkekommisjonen 1632 · Se Holmsen 1951:3
Klebersteinsbrudd, Slipsteinberget · Se Alsvik 1978:25
Kleiven, Ole · Se Dybvad 1934:47
Klepp, Asbjørn · Se Ropeid 1988:109
Klev, Anders · Se Melhus 1926:59
Kling, Jacob Fred. · Se Aavatsmark 1931:18
Klingmoen, Kristian [Minneord] · Se Wanderås 1933:7
Klokkemakere · Se Dybvad 1934:47
Fundaunet, Jon · Se Pynten 1945:46Klostervesen · Se Sandvik 1998:116
Klostre
Bakke kloster · Se Sandvik 1998:116
Helgeseter kloster · Se Sandvik 1998:116
Munkeby kloster · Se Sandvik 1998:116
Munkholmen kloster · Se Sandvik 1998:116
Tautra kloster · Se Sandvik 1998:116. Se Ekroll 1996:32
Klykken, Peder Danielsen · Se Inndal 1991:44
Klüwer, Lorentz Diderich · Se Melby 1986:57. Se Klüwer 1960:21
Klæbu seminar · Se Solbu 1995:128
Klæth, Sivert Arentsen · Se Granhus 1943:46
Knut Veum · Se Leirfall 1977:63
Knutsdatter, Marit · Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar 1981:247. Se Sandnes 1965:11
Kommentar til Sandnes 1981 s. 64 og 1965 s. 11 · Se Skevik 1981:247
Kommunalpolitikk, valgordning 1870-årene · Se Segtnan 1974:44
Kommunearkiv · Se Slettan 1979:79
Kommunehistorie · Se Frigaard 1987:43
Kommuner
Kommunene som byggherrer · Se Dahle 1987:52
Levanger · Se Wanderås 1987:64
Kommunevåpen
Stjørdal · Se Berg 1978:59Kong Carl Johans vei · Se Skjelbred 1991:129. Se Frisli 1992:134
Restaurering av bro · Se Almaas 1977:49Kongeveien gjennom Innherred · Se Røflo 1977:119. Se Røflo 1977:119
Kooperasjon · Se Bartnes 1981:226 og 1969:81
Kopperverk
Ogndal · Se Falck-Muus 1953:41. Se Falck-Muus 1953:41
Skogn Kobberværk · Se Falck-Muus 1956:28
Ytterøens Kaaberværk · Se Falck-Muus 1956:28
Kors og kirke · Se Verdal 1940:74. Se Taraldsen 1941:60
Korsen i Borgenfjorden · Se Saxvik 1979:42. Se Saxvik 1979:42
Korsmyra i Leksvik · Se Taraldsen 1931:62
Kortspill, påkast · Se Hjulstad 1962:84. Se Hallan 1967-68:59
Kraftverk
Follafoss · Se Røthe 1987:86
Malmo Elekticitetsværk, 85 år · Se Malmo 1996:194
Krig 1657-60 · Se Overrein 1999:92
Svensker i Mediåurda · Se Urstad 1921:1Krig 1709-1720
Elen på Rannem · Se Qvam 1928:48Krig 1718-19
Beitstad · Se Brørs 1979:77
Brev fra generalkommandoen nordafjells · Se Sandnes 1962:33
Innherred, herjinger · Se Sakshaug 1931:13
Råde, Ogndal · Se Høin 1932:25
Snåsa · Se Sandnes 1962:33
Stjørdal · Se Leirfall 1960:3
Verdal · Se Sandnes 1962:33. Se 1946:21
Krig 1792-1814
Fersdalen · Se Krogstad 1998:109Krig 1807-14
Soldater fra Inderøy · Se Ystad 1935:46Krig 1808
Brev fra Lars Nielssen, Kongsvinger-avsnittet · Se Setnan 1926:5Krigsrettsprotokoll 1797/98 · Se 1927:60
Krutthorn fra Stod/Snåsa til Minnesota · Se Bøhn 1995:48
Kruvin, stedsnavn · Se Dalen 1988:102
Kråka (Skjær) · Se Havig 1937:51
Kulturlandskapsendringer, Skogn 1955-81 · Se Andersen 1983:26
Kulturminnevern og -registrering · Se Fladby 1973:3
Arkitekturvernåret 1975 · Se Aasum 1974:112
Fortidsminneforeningens fylkesavdeling · Se Krüger 1980:142
Kulturvern · Se Aasum 1966:7
Kulturvern, lokalhistoriens rolle · Se Fladby 1970:5
L. D. Klüwer · Se Melby 1986:57
Prøveprosjekt delegert myndighet Nord-Trøndelag · Se Dahle 1984:178
SEFRAK · Se Aas 1988:71. Se L'Orange 1988:77
Taka vare på det som er att [Notis] · Se Verdal 1935:63
Kvam
Allmenningsretter · Se Guin 1984:163
Bosetting ved Gilten · Se Guin 1982:133
Kvam annekskirke
Prost Herslebs kopibok 1732 · Se Hersleb 1934:65Kvam gamle kirke
Minnestein 1923 · Se 1924:24Kvam kirke · Se Flekstad 1923:21
Kvarving, Johan · Se Skevik 1984:4
Kverner · Se Leren 1981:86 og 1941:61
Dalbygda · Se Jønnum 1970:64
Inderøy · Se Aas 1971-72:69
Kvinnearbeid, gårdsarbeid i Verdal 1918-40 · Se Korsvold 1983:52
Kvistad, Per [Minneord] · Se Verdal 1941:87
Kvitorm · Se Woxeng 1933:90
Kvitvangsvågen · Se Saxvik 1979:42
Kværnvik, Peder Pedersen Vennes · Se Vennes 1977:141
Kvålen, Ragna · Se Berg 1992:98
Kårkontrakter, Skatval 1850 · Se Alstadhaug 1998:136
L
Lade, ca. år 1000 · Se Skevik 1997:79
Lagatun og Lagastein · Se Taranger 1926:33
Lagging, trekopper og kar · Se Straume 1959:81
Laing, Samuel · Se Røe 1986:29
Laksefiske
John Milford 1841 · Se Skavlan 1944:55
Laksegårder i Namsen · Se 1952:67
Namdal · Se Bjerken 1942:38
Namsen (Fra Beltons To somrar i Noreg) · Se Skavlan 1933:17
Tjenere og laks i Grong · Se Aasum 1960:66
Landskapsformer og geologi, Nord-Trøndelag · Se Duklæt 1996:6
Landskyld
Sparbu 1668 · Se Holmsen 1981:154
Stjørdal 1619 · Se Dybdahl 1976:7
Til Trundhiems Hospital 1643 · Se Hallan 1955:83. Se Brunsmand 1955:89
Landslaget for Bygde- og Byhistorie
Det 15. landsmøtet, Sund 1961 · Se 1962:88Landslaget for lokalhistorie · Se Slettan 1993:6. Se Skevik 1983:148
Langmark, Edvard · Se Bjerkem 1958:60
Larsen, Christen · Se Alstadhaug 1993:134
Larsen, Ole, skiftet etter - · Se Aasum 1959:48
Leangen, Gabriel Gabrielsen · Se Hallan 1959:28
Leger
Bøll, Erik - bygdedoktor · Se Kvam 1959:3
Leger og legeråd · Se Ystad 1938:71
Leinsmarka, undervisning i lokalhistorie · Se Berre 1980:69
Leirfall, Jon [Minneord] · Se Pettersson 1998:6
Leka kirke, Hans Jonsen Starup · Se Audne 1932:52
Leka, Haug · Se Audne 1928:74
Leksvik
Altona, Peter Petersen · Se Grande 1971-72:96
Anders Solli og ulven · Se Grande 1931:51
Gravhauger [Dikt] · Se Grande 1932:65
Hagen, Johannes · Se Gjervan 1992:175
Korsmyra · Se Taraldsen 1931:62
Leksvik kirke · Se Rosvold 1971-72:84
Leksvik kirke og prester til 1800 · Se Grande 1934:15
Leksvikstranden kirke, Hindrum · Se Rosvold 1971-72:90
Leksværinger i krig 1808 · Se Rosvold 1971-72:93
Marit Pedersdatter · Se Strand 1931:46, 1981:59 og kommentar 1981:247
Sagn fra Leksvik · Se Røstadsand 1980:81. Se Rosvold 1971-72:101
Trønderen fra Waterloo, Ole Olsen Hønaasplassen · Se L'Orange 1989:87
Leksvik kirke · Se Rosvold 1971-72:84
Leksvik kirke og prestene til 1800 · Se Grande 1934:15
Leksvikstrandens kirke · Se Rosvold 1971-72:90
Leksværinger i krig 1808 · Se Rosvold 1971-72:93
Leren, Gudmund · Se Kvarving 1974:3. Se Falch 1999:6
Levanger
Amerikabrev · Se Skille 1978:103
Brusve gård · Se Rolfsjord 1991:73
Byplan og bebyggelse · Se Hagerup 1980:18
Christian Bjerkans fotosamling · Se Wohlen 1986:42
Falstad
Falstad leir · Se Ulateig 1990:26
Falstad Nedre · Se Furunes 1990:18
Falstadskogen · Se L'Orange 1987:92
Minner om okkupasjonen · Se Furunes 1991:28
Fiborgtangen papirfabrikk · Se Reisæter 1992:111
Folketelling 1865 · Se Mære 1976:69
Frol, merkesdager · Se Hammer 1943:99
Heir, bryllup 1890 · Se Skjerve 1961:45
Jernvinna i Levangerfjellene · Se Espelund 1983:121
Jordbruks- og kulturlandskapsendringer 1955-81 · Se Andersen 1983:26
Leinsmarka, lokalhistorieundervisning · Se Berre 1980:69
Levanger kommune · Se Wanderås 1987:64
Levangermartnan · Se Sandvik 1991:59
Munkeby kirkeruin · Se Skjerve 1954:3
Munkeby kloster · Se Sandvik 1998:116
Okkenhaug, helleristninger · Se 1924:25. Se Petersen 1925:26
Sagn om byens eldste historie · Se Hallan 1965:76
Sandstad, Henrik, brev fra Ole Vig · Se 1941:88
Sivertsen, Arne, grenselos · Se Falstad 1990:46
Skogn og Levanger ca. 1860 · Se Trapness 1950:87
Skogn prestegjeld, deling · Se Prestvik 1978:140
Slavlo, helleristninger · Se Sognnes 1984:72
Staup gartnerskole 1897-1997 · Se Ramstad 1997:175
Stedsnavn i gamle Skogn · Se Hallan 1994:61 (Del 1). Se Hallan 1995:6 (Del 2)
Thranitteroppstanden 1851 · Se 1928:26
Ytterøens Kaaberværk · Se Falck-Muus 1956:28
Ytterøy
Gårdsnavn · Se Hallan 1978:125
Jordskredet 1870 · Se Koren 1993:41
Orgelbygger Ole Møen · Se Grønli 1927:81
Levanger gamle kirke · Se Ekroll 1999:104
Levanger kommune · Se Wanderås 1987:64
Levanger Samlag for Brændevinshandel · Se Stene 1999:64
Levangermartnan · Se Sandvik 1991:59. Se Haugan 1998:206
Lierne · Se Benum 1944:3
Av en fjellbygds saga · Se Petersen 1923:1
Diverse artikler fra Namdalen · Se Storaunet 1930:67
Libygg i Grong · Se Urstad 1931:69
Pilegrimsveier · Se Skjelbred 1992:181
Skinnbrev fra Estil · Se Dybdahl 1985:90
Søknad om giftermål med slektninger, 1777 · Se Kiil 1961:43
Veier · Se Skjelbred 1988:30
Yrkesutdanning 1936-47 · Se Skjelbred 1995:78
Liktale fra Lånke 1831 · Se Lånke 1932:59
Lin · Se Øwre 1988:111
Lo kirke, Åsen, kalk · Se Grønli 1938:37
Lofotfiske · Se Urstad 1927:69
Logtun · Se Binns 1997:134
Lokalhistorie
Aktuelle problem · Se Sandnes 1973:7
Arkeologi og lokalhistorie · Se Petersen 1925:3
Bygdehistorie, bibliografi fra Bok og Bibliotek · Se 1948:22
De enkelte bygder, Inn-Trøndelag · Se Holmsen 1950:80
Fellesutvalg i Nidaros bispedømme · Se 1956:126
Forskning · Se Slettan 1978:94
Kilder til forskning, Inn-Trøndelag · Se Holmsen 1951:58
Kulturvern · Se Fladby 1970:5
Kurs 1946 · Se Nygård 1946:91
Kurs Trondheim 1948, referat · Se Hyldbakk 1948:25
Landslaget for lokalhistorie · Se Slettan 1993:6
Norsk lokalhistorisk institutt · Se Fladby 1956:118
Norsk lokalhistorisk institutts arbeidskonferanse 1958 · Se 1958:63
Nye bygdehistorielag · Se 1925:1
Om lokalhistorisk arbeid · Se Melhus 1926:60
Samarbeid med Jämtland · Se 1956:122. Se 1965:120. Se 1958:77
Samnemda i Nidaros bispedømme · Se Støren 1958:72
Trøndelag · Se Holmsen 1948:12
Undervisning, Leinsmarka · Se Berre 1980:69
Undervisning, Verran · Se Larsen 1975:34
Lokalhistorisk arbeid i Trøndelag
Beitstad · Se Holmsen 1951:66
Frosta · Se Holmsen 1950:81
Inderøy · Se Holmsen 1951:59
Kvam · Se Holmsen 1951:64
Leksvik · Se Holmsen 1951:68
Mosvik · Se Holmsen 1951:68
Skogn · Se Holmsen 1950:83
Snåsa · Se Holmsen 1951:65
Sparbu · Se Holmsen 1951:61
Stjørdal · Se Holmsen 1950:80
Stod og Steinkjer · Se Holmsen 1951:62
Verdal · Se Holmsen 1950:84.
Verran · Se Holmsen 1951:68
Ytterøy · Se Holmsen 1950:86
Lokalhistorisk litteratur, databaser · Se Heggestad 1989:97
Loktu kirke · Se Tverdahl 1952:10. Se Taranger 1926:33
Lorås, Røra, skifte etter Ole Larsen · Se Aasum 1959:48
Luftfart, de første flyvninger på Værnes 1914 · Se Sand 1985:62
Luktdåser · Se Øwre 1991:155
Lund, Torger P. [Minneord] · Se N. T. 1934:11
Lånke
Fødsel i dølgsmål 1730 · Se Værnesbranden 1946:63
Helleristninger · Se Sognnes 1983:105
Liktale 1831 · Se 1932:59
Ødegårder · Se Dybdahl 1973:26
M
Malerhåndverk, Foldereid · Se Læger-Leirvik 1955:94
Malerkunst, Einar Øfsti · Se Johnsen 1967-68:7
Malmo Elektricitetsværk · Se Malmo 1996:194
Markabygda i Skogn ca. år 1000 · Se Skevik 1997:79
Markeder · Se Waggen 1952:32
Grensehandel Jämtland-Trøndelag · Se Haugan 1998:206
Mæla-marknaden i Overhalla · Se Urstad 1928:39
Markhus, Knut · Se Mediås 1997:152
Marstrander, Sverre · Se Melby 1986:4
Bibliografi 1933-1980 · Se Hjelvik 1986:7
Bibliografi 1980-1986 · Se Stensdal 1987:7
Bibliografifeil · Se 1987:6
Martin Moes samlinger · Se Evjemo 1978:97
Matrikler · Se Holmsen 1981:154 og 1952:82
Sparbu 1668 · Se 1981:165 og 1952:82. Se 1952:93 og 1953:119Mediås, Odd Asbjørn · Se Mediås 1997:152
Mediåurda · Se Urstad 1921:1
Mediaavisa · Se Urstad 1921:1
Megard, Imsdalen i Snåsa · Se Tømmerås 1930:41
Megarden kapell · Se Petersen 1933:9
Meierier
Beitstad · Se Brækken 1953:92
Rygg meieri, Øvre-Kvam · Se Leren 1963-64:60
Mentalitetshistorie · Se Reiersen 1988:82
Merkesdager · Se Hammer 1943:99
Meråker
Arbeiderbevegelsen 1905-1915 · Se Røe 1978:5
Dagligliv ca. 1869 · Se Skørdalsvold 1985:4
Fersdalen under Napoleonskrigene · Se Krogstad 1998:109
Grensetrafikk 1940-45 · Se Krogstad 1990:55
Jernproduksjon · Se Krogstad 1999:144
Oppstanden 1813 · Se Krogstad 1989:79
Rønning, Jon Jonsen · Se Fliflet 1955:47
Skatteopprør 1760-tallet · Se Leirfall 1974:35
Åkle-veversken Berit Hilmo, Berit, åklevever · Se Straume 1981:233 og 1956:16
Meråkerbanen · Se Røe 1993:98
Meråker-følget · Se Molde 1997:6
Meråkeroppstanden 1813 · Se Krogstad 1989:79
Meråkervevnad · Se Straume 1981:233 og 1956:16
Midelfart, en prestehistorie fra Beistad 1802-16 · Se Brækken 1935:60
Midjo
Folkemøte juli 1873 · Se Segtnan 1973:16
Venstreforeningen stiftes - folkemøte 1883 · Se 1974:47
Mikkelsdatter, Lisbet · Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar 1981:247
Kommentar til Sandnes 1981 s. 64 og 1965 s. 11 · Se Skevik 1981:247Milford, John, Norway and her laplanders in 1841 · Se Skavlan 1944:55
Militærvesen
Feltmanøver, Overhalla 1882 · Se J. M. L. 1939:39
Garnisonsliv 17-/1800-tallet · Se Refsaas 1947:11
Minner fra 1905 · Se Høin 1935:42 og 1981:202
Sjefsgårder · Se Todal 1988:52
Skanser, Stjørdal · Se Leirfall 1960:3
Soldater fra Inderøy 1807-14 · Se Ystad 1935:46
Underoffiserers organisering · Se Weisæth 1975:52
Øvelsesleir Stjørdal 1825 · Se Alstadhaug 1992:168
Minneinnsamlingen, Inderøy, mellomkrigstiden · Se Aune 1976:50
Minnekonkurranse · Se 1948:85. Se G. L. 1947:56
Minnekonkurransen 1965 · Se Leira 1973:86
Østrås i Sparbu · Se Østeraas 1971-72:29Misjonsorganisasjoner · Se Fuglum 1982:11
Missale Nidrosiense, Roald Andersens opptegnelser · Se Hunnes 1979:14
Moen, Albert · Se Larsen 1995:204
Mok gruver · Se Smaadof 1944:82
Mokk kopperverk · Se Falck-Muus 1953:41
Mosvik
Stabburet på Langfjeran · Se Aasum 1971-72:22
Vinje bruk · Se Berg 1948:69. Se Berg 1992:126
Motzfeldt, Peter Jacob von
Skifte etter - · Se Aasum 1959:48Munkeby kirkeruin · Se Skjerve 1954:3. Se Ekroll 1999:104
Munkeby kloster · Se Sandvik 1998:116
Munkeordener · Se Sandvik 1998:116
Munkholmen
Lønngang til Erkebispegården · Se Qvam 1931:26Munkholmen kloster · Se Sandvik 1998:116
Murerhåndverk, Foldereid · Se Læger-Leirvik 1955:94
Museer
Bygdemuseer, kort oversikt 1929 · Se O. F. 1929:71
Helleristningsmuseum · Se Sognnes 1988:13
Inderøy museum · Se Tiller 1921:6. Se Kvistad 1980:89
Gaver 1922 · Se 1922:36
Namdalsmuseet · Se Fuglår 1929:78
Nord-Trøndelag, kort oversikt · Se Aasum 1967-68:128
Sakshaug museum · Se Sakshaug 1923:40. Se Sakshaug 1929:79
Tilvekst 1923 · Se 1923:42
Tilvekst 1924 · Se 1924:26
Tilvekst 1925/-26 · Se 1926:65
Skogn museum · Se Slungård 1929:82
Snåsa museum · Se Mølnvik 1983:133
Fotoarkiv · Se Mølnvik 1985:111
Steinkjer museum · Se Karlsen 1979:93. Se Five 1929:74
Tilvekst 1930 · Se Taraldsen 1930:75
Stjørdal museum og Martin Moes samlinger · Se Evjemo 1978:97
Verdal museum · Se Okkenhaug 1929:80. Se Berg 1977:77
Musikkskoler · Se Larsen 1995:204
Muus, Bernt Julius · Se Taraldsen 1932:17
Muus, Niels · Se Sandnes 1962:33. Se Falck-Muus 1958:28
Muus-slekten · Se Falck-Muus 1958:28
Myrmenn, Bjørgan 1879 · Se Sivertsen 1951:77
Mytologi og stedsnavn · Se Uppdal 1961:18
Mæragrubba · Se Lyngberg 1953:118
Mære
Anna Kristine Orning rundt 1696 · Se Dåe 1927:28
Hovet, gården og kirken · Se Eik-Nes 1943:3
Mære kirke · Se Ekroll 1997:103. Se Eik-Nes 1943:3
800 år · Se Nordberg 1990:78
Masker · Se Leren 1961:68
Organist Groth ca. 1772 · Se Mære 1977:135
Skjelettfunn · Se Holck 1969:59
Utgravningen fra 1966 · Se Lidén 1969:18
Møen, Ole · Se Grønli 1927:81
Møller, Ane Regine Andreasdatter · Se Mære 1990:148
Møller, Envold · Se Bakken 1975:14
mørke alfabet, Det · Se Devik 1989:49
Målsak · Se Falch 1995:87
Ivar Aasen og Trøndelag · Se Falch 1996:71
Landsmålet som skolemål · Se Mediås 1998:34
Trøndelag som måldystopi · Se Walton 1999:27
N
Namdal
Gardskipnad 1803 · Se Holmsen 1955:107
Hekser · Se Woxeng 1931:35
Kommandersersjanten i Namdalen · Se Hognes 1926:11
Laksefiske · Se Bjerken 1942:38
Manntall 1800-tallet · Se Gjerdåker 1984:115
Namdalsmuseet · Se Fuglår 1929:78
Namsen, ulykke 1802 · Se Urstad 1931:63
Personnavn
1400-1900 · Se Brørs 1940:47
Overgang til norske · Se Brørs 1942:49
Skolevesen · Se Hovig 1942:66
Steinovner · Se Gravelsæter 1982:42
Vargas Bedemars reise 1810-12 · Se Audne 1934:37
Veier 1820-årene · Se Urstad 1931:63
Namdalens Studieselskap for Skogindustrien · Se Haugan 1998:164
Namdalseid
Bumerker · Se Brørs 1931:57
Dagligliv 1880- og -90-årene · Se Leira 1973:86
Gårdsnavn · Se Brørs 1944:67
På bytur for 100 år siden · Se Sæther 1982:84
Rip-Ragnhild · Se Berget 1980:139
Runebordet på Brørs · Se Beverfjord 1987:99
Steds- og teignavn · Se Brørs 1977:51
Vedlikehold av veier og broer 18-/1900 · Se Holien 1984:171
Vogelsang, Johan Christian · Se Holien 1985:95
Aasnæs glasværk · Se Holien 1986:33
Namdalsmuseet · Se Fuglår 1929:78
Namsen
Laksefiske (Fra Beltons To somrar i Noreg) · Se Skavlan 1933:17
Laksegårder · Se 1952:67
Ulykke 1802 · Se Urstad 1931:63
Namsendalføret
Bosetting i forhistorisk tid · Se Benum 1943:31Namsos
Brev fra Jørgen Johs. Havig · Se Havig 1939:34. Se Havig 1940:56Namsos Glasværk · Se By 1947:43
Namsos Samlag for Brændevinshandel · Se Stene 1999:64
Napoleonskrigene, Fersdalen · Se Krogstad 1998:109
Navlusmarka · Se Farbregd 1983:79
Nergaard, Christian Fredrik · Se Havig 1939:28
Nord-Amerika · Se Forbord 1985:76
Borgerkrigen 1865, brev fra Ole Ferstad · Se Saxvik 1971-72:59
Det norsk-amerikanske historielag · Se Ristad 1926:46
John Rustgard Memorial Church · Se Aasum 1967-68:42
Meråker ca. 1869 · Se Skørdalsvold 1985:4
Nordtrøndere i Amerika · Se Molde 1997:6
Ole Rynning · Se Skavlan 1930:16
Ole Rynnings bok om Amerika, 1838 · Se Rynning 1929:3
Skriv til snåsninger i Amerika · Se Finsås 1934:12
Utdrag av årbok for Trønderlaget i Amerika 1928 · Se O. F. 1928:76
Utvandring fra Nord-Trøndelag 1846-1875 · Se Molde 1997:6
Nordback, Agnar · Se Mediås 1997:152
Nordenfjelske Treforedling A/S
og jordbruket i Skogn, 1955-81 · Se Andersen 1983:26Nordenfjelske Treforedling A/S, før 1966 · Se Haugan 1998:164
Nordgård, Ola [Minneord] · Se 1931:12. Se Flekstad 1931:3
Nordli
Av en fjellbygds saga · Se Petersen 1923:1
Gamstugu · Se Storaunet 1930:67
Presthelger · Se Sandnes 1977:47
Søknad om giftermål med slektninger, 1777 · Se Kiil 1961:43
Nordre Trondhjems Amt
Deling 1804 · Se Kgl. Resolusjon […] 1986:19. Se Helgesen 1989:7
Skoledirektør Berg · Se Lamvik 1989:16
Nordre Trondhjems Infanteriregiment nr. 13 [Sang] · Se Falck-Muus 1958:62
Nord-Trøndelag
Forhistorien · Se Møllenhus 1950:65
Geologi og landskapsformer · Se Duklæt 1996:6
Nord-Trøndelag biblioteklag · Se Wold 1988:143. Se Havik 1988:120
Nord-Trøndelag fylkeskommune · Se Sakshaug 1996:151. Se Berg 1986:20
Våpen og segl · Se Leren 1958:4Nord-Trøndelag historielag · Se 1921:9. Se Holmsen 1948:12
1919-44 · Se G. L. 1945:58
1969-1979 · Se Skevik 1979:140
Bibliografi for årboka 1919-1969 · Se Leren 1969:121
Formenn 1919-99 · Se Falch 1999:6
Laget gjennom 50 år · Se Leren 1969:121
Lagsskipnad · Se Falch 1992:189
Medlemmer, døde pr. 1927 · Se 1928:10
Nye bygdehistorielag · Se 1925:1
Ola Five · Se Ystgaard 1998:20
Om årboka · Se Skevik 1981:7. Se Leren 1969:121
Slektsgransking · Se L'Orange 1985:100
Noregs Ungdomslag
Folkemusikk og -dans · Se Larsen 1995:204
Prester i NU · Se Ansnes 1995:143
Norsk Bonde- og Småbrukarlag · Se Tøsse 1984:5
Norsk lokalhistorisk institutt · Se Fladby 1956:118
Arbeidskonferanse 1958 · Se 1958:63Norsk Navnebog · Se Kruken 1998:47
Norske Kvinners Sanitetsforening
Fredrikke Marie Qvam · Se Bakken 1996:86
Hundre år i helsens tjeneste · Se Wibe 1996:96
Norske Mindesmærker (L. D. Klüwer) · Se Klüwer 1960:21
Norske skogindustrier, Fiborgtangen · Se Reisæter 1992:111
Norway and her laplanders in 1841, John Milford · Se Skavlan 1944:55
Numismatikk
Privatsedler Ogndalen ca. 1810 · Se Falck-Muus 1939:81
Vektlodd fra middelalderen · Se Falck-Muus 1939:89
Nummedahls Svane 1811 · Se Aavatsmark 1931:18
Nynorsk
Ivar Aasen og Trøndelag · Se Falch 1996:71
Landsmålet som skolemål · Se Mediås 1998:34
Mot språkfred · Se Falch 1995:87
Trøndelag som måldystopi · Se Walton 1999:27
Nypan, Lisbet Pedersdatter · Se Leren 1965:25
Nærøy kirke · Se Jæger-Leirvik 1960:54
Nød
1590-1720 · Se Ystad 1958:12
1601 · Se Ystad 1958:12. Se Ystad 1958:12
1741 · Se Heltberg 1937:37. Se Brørs 1933:57
1741-42 · Se Heltberg 1936:63. Se Heltberg 1936:63
1742 · Se Heltberg 1937:39. Se Brørs 1933:57
1747 · Se Heltberg 1937:37
Nødsårene 1741/-42 · Se Brørs 1933:57
Bønneskrift om helligdagssildefiske · Se Heltberg 1936:63
Heltberg om Beitstad, 1742 · Se Heltberg 1937:39
Nødsårene 1741-47
Bønneskrift om helligdagssildefiske · Se Heltberg 1937:37
Nøkken i Kvennhuset · Se Woxeng 1933:92
O
O Gud skee loff til evig Tijd [Salme] · Se Ofvid 1935:15
Oftenåsen, bautastein · Se Heyeraas 1939:52
Ofvid, Peder Matthissøn · Se Svendsen 1935:8
Ogndal
Bjørnejakt · Se Bjerkem 1953:116
Eldste bosetning · Se Petersen 1950:55
Gulstad og Mok gruver · Se Smaadof 1944:82
Gulstad og Mokk kopperverk · Se Falck-Muus 1953:41
Henning, Anton, spelemann · Se Bjerkem 1955:100
Husmannsminne · Se Bjerkem 1955:96
Kopperverk, privatsedler ca. 1810 · Se Falck-Muus 1939:81
Ras · Se Tønne 1993:57
Råde 1718, Armfeldttoget · Se Høin 1932:25
Sagn · Se Bjerkem 1954:97
Såskreppe · Se Taraldsen 1935:61
Vargvinter · Se Bjerkem 1960:121
Vekter- og feierinstruks 1831 · Se Aasum 1973:43
Ogndalsbruket
Bodomheimen · Se Sakshaug 1994:117
Laurits Pedersen Brix · Se Overrein 1999:92
Okkenhaug
Helleristninger · Se 1924:25. Se Petersen 1925:26Okkenhaug, Johannes [Minneord] · Se Aalberg 1935:3
Ol kapell, Kvam · Se Taraldsen 1938:14
Olav den hellige 950 år etter slaget på Stiklestad · Se Skevik 1980:35
Olav Engelbrektsson · Se Dybdahl 1988:21
Olavsøkser · Se Nordén 1926:52
Oleson, Olaf M. · Se 1930:13
Olsdatter, Anne · Se Mære 1989:63
Olsdotter, Marta · Se Jøsås 1989:55
Olsen, Anders · Se Granhus 1939:42
Olskjøller (sagn) · Se Røflo 1984:161
Olsok 950 år etter slaget på Stiklestad · Se Skevik 1980:35
Olvatne, Jonas · Se Brørs 1932:64. Se Brørs 1931:30
Opdalsmoen, Barbara forteller · Se Moen 1980:135
Operasjon Mauriceforce · Se Garberg 1980:5
Ordtak · Se 1948:85. Se G. L. 1951:83. Se G. L. 1947:56. Se Folden 1932:68. Se Bjerkem 1954:100
Kors og kirke · Se Verdal 1940:74. Se Taraldsen 1941:60
Om sparsommelighet · Se Leren 1945:52
Organisasjonshistorie · Se Fuglum 1982:11
Orgelbyggere · Se Aasum 1974:6
Ole Møen · Se Grønli 1927:81Orgler · Se Aasum 1974:6
Orm · Se Granhus 1970:50
Orning, Anna Kristine · Se Dåe 1927:28
Otterøya · Se Havig 1933:53
Over Kjølen [Dikt] · Se Slapgard 1965:4
Overfall
Gevingåsen 1940 · Se Berg 1992:98
Gevingåsen og Vuddudalen · Se Wærnesbranden 1932:41
Overhalla · Se Brenne 1925:48
Bjorli, skjøte 1543 · Se Hognes 1926:15
Feltmanøver 1882 · Se J. M. L. 1939:39
Frostvika under Norge · Se Benum 1945:34
Klageskrift om skatt fra Overhalla 1629 · Se Flotten 1927:54
Mæla-marknaden · Se Urstad 1928:39
Ubbdal · Se L., Jakob 1938:29
Øysletta · Se L., Jakob 1938:18
P
Parelius-prestene i Sparbu og Fosnes
Rettelser til 1944 s. 40 · Se Parelius 1945:55
Rettelser til Erlandsen · Se Parelius 1944:40
Parelius-slekten · Se Parelius 1942:53 og 1943:74
Paul Lange og Tora Parsberg
Ole Richter · Se Kvam 1998:178Pauline · Se L'Orange 1986:63. Se L'Orange 1980:98
Paulsen, Odin [Minneord] · Se N. T. 1934:11
Pedersdatter, Marit · Se Strand 1981:59, 1931:46 og kommentar 1981:247
Kommentar til Strand 1981 s. 59 og 1931 s. 46 · Se Skevik 1981:247Pederssøn, Laurits · Se Overrein 1999:92
Person, Johan · Se Dahl 1941:32. Se Dahl 1941:32
Personnavn
Namdal 1400-1900 · Se Brørs 1940:47
Namdal, overgang til norske navn · Se Brørs 1942:49
Norsk Navnebog · Se Kruken 1998:47
Stod, 1700 · Se Taraldsen 1937:35
Petersen, Theodor [Minneord] · Se Sivertsen 1952:5
Pilegrimer
Lierne · Se Skjelbred 1992:181
Pilegrimsvandring 1997 · Se Tømmerås 1997:97
Pilegrimsmerker, Trondheim domkirke · Se Heyeraas 1951:56
Pjested, Peder Jenssøn · Se Skavlan 1947:32
Pomorhandel, Pauline · Se L'Orange 1986:63
Post, Anders Olsen · Se Granhus 1939:42
Postvesen
Beitstad, 1700-tallet · Se Granhus 1939:42
Inderøy 1829 · Se I. S. 1939:97
Prestegårder
Eiendomsrett og skattlegging 1766-68 · Se Hallan 1962:49Prestehistorier
Beitstad, Midelfart 1802-16 · Se Brækken 1935:60Prester
I Noregs Ungdomslag · Se Ansnes 1995:143
Leksvik til 1800 · Se Grande 1934:15
Parelius, rettelser til Erlandsen · Se Parelius 1944:40
Parelius-prestene, Sparbu og Fosnes · Se 1945:55
Parelius-slekten · Se Parelius 1942:53 og 1943:74
Presthelger i Li · Se Sandnes 1977:47
Sparbu etter reformasjonen · Se Moen 1971-72:7
Sparre, Erik · Se Finsås 1936:12
Visepastor Rosenvinge · Se Vold 1951:70
Ytterøy - Roald Andersen · Se Hunnes 1979:14
Primstaver · Se Henie 1929:30
Merkesdager · Se Hammer 1943:99Privatsedler Ogndalen ca. 1810 · Se Falck-Muus 1939:81
Pukbrett, Stjørdal Museum · Se Aasum 1974:99
Pulden, Jon Jonsen Rønning · Se Fliflet 1955:47
Purkholmens glassverk · Se Heyeraas 1939:53
På tvert av Olav Duun · Se Groven 1994:131
Påkast, kortspill · Se Hjulstad 1962:84. Se Hallan 1967-68:59
Q
Qvam, Anton · Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Qvam, Fredrikke Marie · Se Slapgard 1993:173. Se Bakken 1996:86
Minneord · Se Kjelsberg 1938:4Qvam, Ole Anton · Se Segtnan 1995:60. Se Segtnan 1982:138. Se Segtnan 1977:150
Juryloven · Se Segtnan 1991:46
Lokalvalg. Forslag 1875, 1879 · Se Segtnan 1974:44
Stortingsvalget 1876 · Se Segtnan 1976:102
Valgkampen 1873 · Se Segtnan 1973:16
Venstreforeningen stiftes · Se Segtnan 1975:42
Venstreforeningen stiftes - folkemøte Midjo 1883 · Se 1974:47
R
Rachløw, Børre Henrich · Se Hallan 1957:3
Rafn, Caspar Conrad · Se L'Orange 1989:15
Rallere · Se Forbord 1985:72
Rambovski, Vasili · Se Strømøy 1993:118
Ramser · Se Folden 1932:70
Ranem kirke, Overhalla · Se L., Jakob 1939:22
Rannem, Sparbu, gårdshistorie · Se Kvarving 1984:147
Ras
Metoder for rashistorie · Se Walberg 1993:21
Ogndal · Se Tønne 1993:57
Skjelstadmark · Se Petterson
Snåsa · Se Tømmerås 1993:49
Stjørdal, sagn og beretninger · Se Evjemo 1993:29
Ubbdal, Overhalla · Se L., Jakob 1938:29
Verdal 1893 · Se Høin 1933:73. Se Hegdahl 1933:68
Ytterøy · Se Koren 1993:41
Rath, Henrik Wilhelm · Se Woxeng 1955:103
Refsaas, Ivar Jørgen Kristianson [Minneord] · Se Todal 1943:20
Reise nach den hohen Norden (Vargas Bedemar i Namdal 1810-12) · Se Audne 1934:37
Reitan · Se Verdal 1958:57
Reitan, Ole. O. · Se Verdal 1958:49
Religiøse organisasjoner · Se Fuglum 1982:11
Haugianere i Stjørdal · Se Værnesbranden 1981:207 og 1944:21Repslaging · Se Skjerve 1948:83
Rettshistorie
Bjørnejakt, Noldmarken 1704 · Se Taraldsen 1926:28
Falsk anklage og mord, Peder Vennes 1864 · Se Vennes 1977:141
Falskmyntneri, Overhalla 1705 · Se Melhus 1924:1
Fødsel i dølgsmål, Lånke 1730 · Se Værnesbranden 1946:63
Garnesmordet 1806, forhør og dommer · Se Østness 1935:17
Henrettelse 1807, Niels Toldsteen · Se Toldsteen 1926:16
Justisprotokoll, Inderøy 1689, utdrag · Se Taraldsen 1925:39
Kogleri, Tessem 1707 · Se Jacobsen 1938:76
Krigsrett, Stene1808, drukkenskap · Se Refsaas 1936:52
Krigsrettsprotokoll 1797/98 · Se 1927:60
Olsdatter, Anne · Se Mære 1989:63
Orning, Anna Kristine, sak1696 · Se Dåe 1927:28
Retssaker Inderøy 1980-90-årene · Se Ystad 1941:68
Signekjerring dømt Inderøy 1619 · Se Sakshaug 1937:69
Thranitteroppstanden, Levanger 1851 · Se 1928:26
Tiende på sild 1702 · Se 1937:68
Tyveri 1736 · Se 1944:71
Tyveri, Ramsvika 1750 · Se Havig 1933:47
Tyvfiske Beitstad 1694 · Se Jacobsen 1936:56
Richter, Charlotte
Gravhaugen · Se Kvam 1993:88Richter, Ole · Se Johnsen 1963-64:12. Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Gravhaugen · Se Kvam 1993:88
Juryloven · Se Segtnan 1991:46
Og Paul Lange og Tora Parsberg · Se Kvam 1998:178
Og Rostad · Se Fuglum 1994:6
Valgkampen 1873 · Se Segtnan 1973:16
Riksforsamlingen 1814
Lokalvalg i Nordre Trondhjems Amt · Se Moen 1996:142
Valgmøte i Overhalla · Se Flotten 1929:66
Riksgrensen, Jämtland · Se Benum 1945:34
Rindsem ca. år 1000 · Se Skevik 1997:79
Rip-Ragnhild · Se Berget 1980:139
Ristad, D., Trønderlaget i Amerika, årbok 1928 · Se O. F. 1928:76
Rolsboka · Se G. L. 1948:42. Se G. L. 1947:64. Se G. L. 1946:71
Rolsboka 1812-14 · Se Sakshaug 1933:89Rosenvinge, Eiler Schøller · Se Vold 1951:70
Rostad
Gravhaugen · Se Kvam 1993:88
Mor Rostad, Ebba Astrup Eggen · Se Kvam 1994:32
Og Ole Richter · Se Fuglum 1994:6
Rostad-slekten · Se Ystad 1960:83
Retting til 1960 s. 83 · Se Ystad 1961:127Runebordet på Brørs · Se Beverfjord 1987:99
Rustgard, John · Se Aasum 1967-68:42
Rygg meieri, Øvre-Kvam · Se Leren 1963-64:60
Rygg, gravhaugen, Frosta · Se Binns 1997:134
Rygh, John Rasmussen · Se Jacobsen 1931:61
Rygh, Peder · Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Juryloven · Se Segtnan 1991:46Rynning, Ole · Se Skavlan 1930:16. Se Dalen 1997:213
Røflo - skikker og tradisjoner på gården · Se Røflo 1960:40
Rønning, Jon Jonsen · Se Fliflet 1955:47
Rønning, Ole · Se Lyngberg 1948:31
Røyrvik, veibygging · Se Skjelbred 1996:206
Raaby, Anne Margrethe · Se Havig 1936:16
S
Sagatid [dikt] · Se Guin 1982:5
Sagbruk
1600- og 1700-tallet · Se Sandnes 1981:168 og 1959:36
Bekkesager, Inderøy · Se Aas 1971-72:69
Dalbygda · Se Jønnum 1970:64
Inderøy 1700-tallet · Se Sakshaug 1938:59
Stjørdal ca. 1769 · Se Rachløw 1957:7
Stod 1774-1800 · Se Taraldsen 1941:55
Verran · Se Stavrum 1966:16
Sagen, Ingvald · Se Dahl 1937:61
Sagn
Bjørnejakt · Se 1938:78
Fra Nesset, Verdal · Se Dahl 1937:59
Frokjølla... og Olskjøller · Se Røflo 1984:161
Huldresagn fra Snåsa · Se Tømmerås 1926:26
Inderøy · Se Ystad 1937:29
Kattemat i pizzaen · Se L'Orange 1988:87
Kvithesten på Solem · Se Røflo 1973:72
Kvitorm · Se Woxeng 1933:90
Leksvik · Se Røstadsand 1980:81. Se Rosvold 1971-72:101
Nøkken i Kvennhuset · Se Woxeng 1933:92
Om nessekonger · Se Waggen 1941:48
Om samer · Se Urstad 1940:53. Se Røflo 1966:81
Ras i Stjørdal · Se Evjemo 1993:29
Salberg kirke · Se Røflo 1978:143
Samisk sagn, Sparbu · Se Lund 1977:132
Samiske sagn · Se Brørs 1959:112
Sjøormen i Fossemvatnet · Se Skog 1932:60
To gjetersagn · Se Hognes 1926:27
Vonde ord og vond hending · Se Bjerkem 1954:97
Sagnet om Ridderspranget på Otterøy [Dikt] · Se Havig 1937:49
Sakshaug Bygdemuseum · Se Sakshaug 1923:40. Se Sakshaug 1929:79
Sakshaug gamle kirke · Se Ekroll 1997:103. Se Ekroll 1997:103
800 år · Se Skevik 1984:50Sakshaug gamle og nye kirke [Dikt] · Se Hegdahl 1932:55
Sakshaug kirke
Festgudstjeneste for Universitetet 1811 · Se Sakshaug 1945:31
Inventarlister ca. 1700 · Se I. S. 1939:92
Sakshaug museum
Tilvekst 1923 · Se 1923:42
Tilvekst 1924 · Se 1924:26
Tilvekst 1925/-26 · Se 1926:65
Sakshaug, Ingvald · Se Falch 1999:6
Sakshaug, Ingvald [Minneord] · Se Sivertsen 1945:3
Salberg kirke · Se Røflo 1978:143
Inventarlister ca. 1700 · Se I. S. 1939:92Salberg, Arne [Minneord] · Se Johnsen 1948:8
Salme (O Gud skee loff til evig Tijd) · Se Ofvid 1935:15
Saltbrenning, Inderøy · Se Ystad 1946:45
Saltkoking · Se Sandvik 1992:34
Samer · Se Hallan 1981:121 og 1966:60
Eldste vitnesbyrd om samer · Se Nissen 1981:99, 1929:37 og 1940:38
Folketro · Se Røflo 1966:81. Se Klüwer 1960:21
Kommentar til Hallan 1981 s. 121 og 1966 s. 60 · Se Salvesen 1981:250
Kommentar til Nissen 1981 s. 99, 1929 s. 37 og 1940 s. 38 · Se Salvesen 1981:250
Lierne, Finnliene · Se Benum 1944:3
Liernes historie · Se Petersen 1923:1
Limingen, John Milford 1841 · Se Skavlan 1944:55
Sagn om · Se Urstad 1940:53
Samisk husflid · Se Jåma 1975:38
Samisk sagn, Sparbu · Se Lund 1977:132
Samiske sagn · Se Brørs 1959:112
Samiske stedsnavn
Fosen · Se Larsen 1979:69Samnemda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme · Se Støren 1958:72
Sancta Margaretha · Se Berg 1978:59
Sandfærhus øvre · Se Værnesbranden 1950:112
Sandstad, Henrik
Brev fra Ole Vig · Se 1941:88Sandstad-slekten · Se Vigen 1965:92
Sandøla i Grong · Se Urstad 1924:9
Sangleker · Se Taraldsen 1934:56
Snåsa · Se Mølnvik 1984:142Schavland-slekten · Se Skavland 1956:75. Se Qvam 1922:13
Schelven-slekten · Se Lous 1927:3
Schøning, Gerhard
Innherred 1774 · Se Hallan 1965:76SEFRAK · Se Aas 1988:71. Se L'Orange 1988:77
Seierstad · Se Havig 1939:28
Seip, Ellen Dorothea Arup [Minneord] · Se Sivertsen 1948:10
Seip, Karl · Se Mediås 1996:173
Selboe Kobberværk
Heyerdahl 1818 · Se Værnesbranden 1936:23Senge-Søgning
Kongebrev 1616 · Se Christian 1954:94Seterbruk
Namdalseid 1850-70-årene · Se Næs 1965:39
Nordfjellet · Se Jønnum 1970:64. Se Jønnum 1970:64
Verran · Se Stavrum 1966:16
Setnan, Lars Nielssen · Se Setnan 1926:5
Singeldalen, Helleristninger · Se Sognnes 1996:23
Sinking · Se Evjen 1995:58
Sivertsen, Arne · Se Falstad 1990:46
Sivertsen, Nils [Minneord] · Se Eik-Nes 1955:3
Sjefsgårder · Se Todal 1988:52
Sjøormen i Fossemvatnet · Se Skog 1932:60
Sjøormer · Se Woxeng 1939:55
Sjø-Sara · Se Woxeng 1932:29
Skalstugan, grensehandel · Se Haugan 1998:206
Skanser, Stjørdal · Se Leirfall 1960:3
Skarnsundbroen · Se Frisli 1991:139. Se Frisli 1992:134
Skatt
Eiendomsrett og skattlegging av prestegårder 1766-68 · Se Hallan 1962:49
Ekstraskatten 1760-tallet · Se Leirfall 1974:35
Klageskrift fra Overhalla 1629 · Se Flotten 1927:54
Skatteforhold 1674 · Se Refsaas 1925:41
Sparbu 1668 · Se Holmsen 1981:154
Supplikk til kongen, Inderøy 1721 · Se Ystad 1931:43
Supplikker til Bjelkekommisjonen 1632 · Se Holmsen 1951:3
Tiende på sild 1702 · Se 1937:68
Tiendpengeskatten 1520/21 · Se Dybdahl 1978:39
Skatval
Husmannsvesen, Voll · Se Alstadhaug 1997:201
Kårkontrakt 1850 · Se Alstadhaug 1998:136
Mord 1831 · Se Wærnesbranden 1932:41
Utvandring · Se Forbord 1985:76
Skavlan, Gunnar [Minneord] · Se Sandnes 1963-64:3
Skavland-slekten · Se Qvam 1922:13
Skeid kirke, Ogndal, to kistelokk (Foto) · Se 1921
Skevik, Olav · Se Falch 1999:6
Skevik, Torberg Danielsen · Se Ramberg 1932:22
Skiferkniv, Engesvik i Vikna · Se Møllenhus 1954:16
Skigarder · Se Aas 1974:91
Skiidrett
1870- til 1890-årene · Se Saxvik 1978:66
Til 1870-årene · Se Saxvik 1977:5
Skinnbrev, Sørli · Se Dybdahl 1985:90
Skipreider · Se Dybdahl 1987:25
Leksdal og Værnes · Se Værnesbranden 1936:44Skipsfart · Se Rognhaug 1991:99
D/S Havda · Se Sørgaard 1996:105
D/S Innherred · Se Lindmo 1990:118
Indre Trondheimsfjord · Se Frisli 1990:128
Jekter · Se Brosveet 1979:124
Kaianlegg · Se Frisli 1994:178. Se Frisli 1993:79
Pauline · Se L'Orange 1986:63. Se L'Orange 1980:98
Ryanjekta (Rysunna) · Se Menigmands Ven 1933:75
Verran · Se Stavrum 1966:16
Vogelsang, J. C. · Se Holien 1985:95
Skjeflo, Peter Andreas · Se Verdal 1969:6
Skjei, Jarle · Se Falch 1999:6
Skjelettfunn, Mære kirke · Se Holck 1969:59
Skjellnavn · Se Taraldsen 1937:42
Skjelstadmark
Dagligliv · Se Hofstad 1927:63
Ras · Se Petterson
Skjerve, Ole · Se Dillan 1967-68:3
Skogbruk
Annen verdenskrig · Se Danielsen 1998:186
Inderøy 1700-tallet · Se Sakshaug 1938:59
Midt-Norge · Se Haugan 1998:164
Stormskader · Se Danielsen 1994:50
Verran · Se Stavrum 1966:16
Skogen, Ingeborg · Se Wollan 1929:64
Skogindustri
Annen verdenskrig · Se Danielsen 1998:186
Fiborgtangen · Se 1992:111
Levanger, kulturlandskapsendringer · Se Andersen 1983:26
Midt-Norge før 1966 · Se Haugan 1998:164
Nordenfjelske Treforedling A/S, før 1966 · Se Haugan 1998:164
Skogn
Alstadhaug kirke · Se Finsås 1942:3
Alstadhaug kirke, restaurering · Se Finsås 1946:32
Alstadhaug prestegård, brolegging · Se Petersen 1931:58
Barnelåter · Se Vestrum 1959:100
Bosetning stein- til jernalder · Se Sivertsen 1952:20
Bygselbrev Bjørgan 1879 · Se Sivertsen 1951:77
Deling av prestegjeldet · Se Prestvik 1978:140
Een kort Beschrifvelse 1744 · Se Hallan 1953:10
Fra Skogn og Levanger ca. 1860 · Se Trapness 1950:87
Gravfelt · Se Sivertsen 1952:20
Gårdsnavn · Se Hallan 1994:61 (Del 1). Se Hallan 1995:6 (Del 2)
Helleristninger · Se Sivertsen 1952:20
Jordpriser 1700-tallet · Se Vestrum 1932:37
Kort Beschrifvelse 1744 · Se Helsinge 1953:13
Leinsmarka, undervisning i lokalhistorie · Se Berre 1980:69
Skogn museum · Se Slungård 1929:82
Skoleplan 1797 · Se Veske 1955:32
Skolevesen. Kgl. approbasjon 1807 · Se Christian 1935:63
Stedsnavn · Se Hallan 1994:61 (Del 1). Se Hallan 1995:6 (Del 2)
Steinkirkene i Skeynafylket · Se Ekroll 1999:104
Skogn Kobberværk · Se Falck-Muus 1956:28
Skogn museum · Se Slungård 1929:82
Skoledirektører
Almaas, Per · Se Mediås 1997:152
Berg, Johannes Henrik · Se Mediås 1996:173
Bonnevie, Jacob Aall · Se Mediås 1996:173
Groven, Gunnar · Se Mediås 1997:152
Guldberg, Fredrik Oscar · Se Mediås 1996:173
Markhus, Knut · Se Mediås 1997:152
Mediås, Odd Asbjørn · Se Mediås 1997:152
Nordback, Agnar · Se Mediås 1997:152
Seip, Karl · Se Mediås 1996:173
Svendsen, Johan · Se Mediås 1997:152
Thomassen, Bernt · Se Mediås 1997:152
Todal, Anders · Se Mediås 1997:152
Wexelsen, Vilhelm Andreas · Se Mediås 1996:173
Aas, Karl August · Se Mediås 1996:173
Skolevesen
1700- og 1800-tallet · Se Sakshaug 1973:76
Folkeskole i Snåsa · Se Tømmerås 1989:44
Folkeskolen · Se Lamvik 1989:16
Folkeskolen, Anton Granhus · Se Brækken 1989:35
Folkeskolens overtilsyn 1860-1920 · Se Mediås 1996:173
Folkeskolens overtilsyn etter 1920 · Se Mediås 1997:152
Inderøy 1820-/1830-årene · Se Meisingset 1976:43
Morten Willmann, Stjørdal · Se Værnesbranden 1942:76
Namdal · Se Hovig 1942:66
Omgangsskolen · Se Granhus 1980:60
Skogn, skoleplan 1797 · Se Veske 1955:32
Skogn. Kgl. approbasjon 1807 · Se Christian 1935:63
Staup gartnerskole 1897-1997 · Se Ramstad 1997:175
Steinkjer ca. 1800-1850 · Se Mediås 1976:35
Steinkjer ca. 1850-1900 · Se Mediås 1977:66
Steinkjer fra 1851 · Se Mediås 1979:108
Stod ca. 1850 · Se Five 1935:53
Yrkesutdanning 1936-47 · Se Skjelbred 1995:78
Skrift, det mørke alfabet · Se Devik 1989:49
Skrin, jamtskrin · Se Leirfall 1991:80
Skytterlag, skiidrett · Se Saxvik 1978:66
Slapgard, Bjarne [Minneord] · Se Stavseth 1998:10
Slektsgransking · Se Hammer 1990:134
Kontaktpersoner · Se L'Orange 1985:100
Nord-Trøndelag historielag · Se L'Orange 1985:100
Slektsbøker · Se L'Orange 1985:100
Slektshistorie
Brun, militærslekten · Se Ystad 1962:3
Christoffer-slekten · Se Aasum 1956:84
Dalem-slekten · Se Aasum 1955:52
Egge gård · Se Aasum 1969:70
Gjørv, gamle slekter · Se Aasum 1961:91
Kjeldseth-slekten · Se Ystad 1963-64:23
Muus-slekten · Se Falck-Muus 1958:28
Otterøya · Se Havig 1933:53
Parelius-slekten · Se Parelius 1942:53 og 1943:74
Rostad-slekten og noen Ytterøy-slekter · Se Ystad 1960:83
Rostad-slekten og noen Ytterøy-slekter - retting til 1960 s. 83 · Se Ystad 1961:127
Sandstad-Vorumske slekt · Se Vigen 1965:92
Schavland-slekten · Se Skavland 1956:75. Se Qvam 1922:13
Schelven-slekten · Se Lous 1927:3
Skavland-slekten · Se Qvam 1922:13
Sneve gård · Se Muggerud 1977:138
Vennes i Verran · Se Brecke 1951:89
Wittrup-familien, Sundnes, 16-/1700-tallet · Se Grønli 1928:51. Se Grønli 1934:24
Ørnfeldt-slekten · Se Aasum 1960:71
Slipsteinberget klebersteinsbrudd · Se Alsvik 1978:25
Smedarbeid, kroker · Se Fossland 1951:69
Smeder · Se Røflo 1970:19
Stod og Skogn · Se Refsaas 1935:56Småbrukerbevegelsen · Se Tøsse 1984:5
Snertingen på Inderøy, diplomer 1588-1629 · Se Dybdahl 1977:35
Sneve, slektsopptegnelser · Se Muggerud 1977:138
Snåsa
Byggeskikk · Se Lyngberg 1932:54
Dagligliv ca. 1814 · Se Mølnvik 1989:67
Dialekt · Se Dalen 1997:213
Dialekt, Karl Braset · Se Bjerkem 1996:76
Fastskole · Se Tømmerås 1989:44
Fortidsminner 1810 · Se Hallan 1963-64:52
Gravkiste, Åsvoll · Se Pettersen 1983:114
Kirkestaller · Se Erdmann 1991:151
Krutthorn til Minnesota · Se Bøhn 1995:48
Megard i Imsdalen · Se Tæmmerås 1930:41
Museer Snåsa museums fotoarkiv · Se Mølnvik 1985:111Navlusmarka · Se Farbregd 1983:79
Prester og presthelger, Lierne · Se Sandnes 1977:47
Ras · Se Tømmerås 1993:49
Sangleker fra Mona skole · Se Mølnvik 1984:142 Snåsa kirke · Se Ekroll 1997:103
Snåsa museum
Museets historie · Se Mølnvik 1983:133
Steinovner · Se Gravelsæter 1982:42
Snåsa kirke · Se Ekroll 1997:103
Snåsa museum Fotoarkiv · Se Mølnvik 1985:111
Veien frem til Snåsa Bygdemuseum · Se Mølnvik 1983:133
Snåsa prestegård
Brann 1746 · Se Melhus 1924:4Solberg, Even · Se Nordgård 1928:15
Solem, Inderøy
Kvithesten på Solem - sagn · Se Røflo 1973:72Solkultus, Egge · Se Taraldsen 1941:59
Solli, Anders · Se Grande 1931:51
Solli, Anders [Vise om...] · Se Moholdt 1953:111. Se Moholdt 1953:113
Sorenskrivere · Se Falch 1991:35
Peder Danielsen Klykken · Se Inndal 1991:44Sorte, Lars Olsen
Liktale 1831 · Se Lånke 1932:59Spanskesyken · Se Sæther 1985:53
Sparbu
Asbestkeramikk · Se Almaas 1989:91
Bygdeborg, Dyrstad · Se Petersen 1946:43
Draktspenne fra Dalum · Se Marstrander 1969:14
Elen på Rannem · Se Qvam 1928:48
Gravfelt · Se Trøim 1987:104. Se L'Orange 1988:7. Se Alsvik 1978:25
Gravfelt, Ramberg · Se Møllenhus 1954:16
Hustufter · Se L'Orange 1988:7
Krigsrettsprotokoll 1797/98 · Se 1927:60
Matrikkel for Sparboe Gield 1668 · Se 1981:165 og 1952:82. Se 1952:93 og 1953:119
Mære - hovet, gården og kirken · Se Eik-Nes 1943:3. Se Eik-Nes 1943:3
Mære gård, Anna Kristine Orning rundt 1696 · Se Dåe 1927:28
Mære kirke · Se Ekroll 1997:103. Se Ekroll 1997:103
Noko frå gamle protokollar · Se L. J. 1939:102
Prester etter reformasjonen · Se Moen 1971-72:7
Rannem, gårdshistorie · Se Kvarving 1984:147
Stedsnavn · Se Dalen 1988:102
Svenskene på Råde 1718 · Se Høin 1932:25
Toldnes og Holan gravfelt · Se Grønnesby 1998:148
Visa om ildebrand på Østeraas · Se Nedre-Semb 1934:22
Våpengrav, Nedre Storbjerka · Se Møllenhus 1954:16
Østerås, gårdshistorie · Se Østeraas 1971-72:29
Sparre, Erik · Se Finsås 1936:12
Spelet om Heilag Olav · Se Sætevik 1962:65
20 år · Se Larsgaard 1973:49Spelmannslag · Se Larsen 1995:204
Spillebrett, Stjørdal Museum · Se Aasum 1974:99
Spillum-følget · Se Molde 1997:6
Spydspiss, Vadaneset i Malm · Se Møllenhus 1954:16
St. Magnus' centennial, The [Dikt] · Se Braset 1937:66
St. Olavs brunn i Egge · Se Taraldsen 1932:49
Stabbe i Stod · Se Dybdahl 1978:39
Stabbur
Langfjeran i Mosvik · Se Aasum 1971-72:22Stabel-Hiermind-slekten · Se Ystad 1967-68:94
Stadsmusikanter · Se Sakshaug 1944:88
Stalin, Peter · Se Krogstad 1998:109
Stamper, Inderøy · Se Aas 1971-72:69
Stangerholt-slekten · Se Ystad 1960:83
Stangerholt-slekten - retting til 1960 s. 83 · Se Ystad 1961:127
Starup, Hans Jonsen · Se Audne 1932:52
Staup gartnerskole 1897-1997 · Se Ramstad 1997:175
Stedsnavn
Beitstad, navnet · Se Brørs 1953:109
Bruk og vern av gårdsnavn · Se Skevik 1998:69. Se Bjerkem 1998:75
By i Vinne, Verdal · Se Røstad 1962:42
Bygdenavn · Se Sandnes 1981:14 og 1970:9. Se Sandnes 1970:29
Finnliene · Se Benum 1944:3
Fosen - samiske navn · Se Larsen 1979:69
Frosta - Ekne · Se Kvamme 1993:107
Føglane i Verran · Se Aune 1929:85
Gristad · Se Hallan 1983:73
Gårdsnavn · Se Brørs 1963-64:91
Gårdsnavn i skrift og tale · Se Dalen 1998:60
Hylla · Se Sandnes 1993:76
Hålonda · Se Pedersen 1942:29
Mytologi · Se Uppdal 1961:18
Mæragrubba · Se Lyngberg 1953:118
Namdalseid · Se Brørs 1977:51
Namdalseid, gårdsnavn · Se Brørs 1944:67
Namsendalføret · Se Benum 1943:31
Ogndal · Se Petersen 1950:55
Sjøheim · Se Dalen 1990:95
Skogn · Se Hallan 1994:61 (Del 1). Se Hallan 1995:6 (Del 2)
Sparbu · Se Dalen 1988:102
Stabbe i Stod · Se Dybdahl 1978:39
Trøndernavn · Se Uppdal 1961:3
Verran · Se Stavrum 1966:16
Ytterøy, gårdsnavn · Se Hallan 1978:125
Steinalderboplasser
Minnestein Våttåbakken 1928 · Se Petersen 1928:3
Våttåbakken · Se Nordgård 1925:5. Se Five 1925:34. Se Alsvik 1978:25
Steinkirker i Skogn · Se Ekroll 1999:104
Steinkjer
Allmenningsretter, Kvam · Se Guin 1984:163
Asbestkeramikk, Sparbu · Se Almaas 1989:91
Bodomheimen · Se Sakshaug 1994:117
Braset, Hans · Se Verdal 1969:6
Braset, Karl · Se Verdal 1969:6
D/S Havda · Se Sørgaard 1996:105
Dalbygda, nedlagte bruk · Se Jønnum 1970:64
Draktspenne, Dalum · Se Marstrander 1969:14
Egge gård, slektshistorie · Se Aasum 1969:70
Fortidsminner · Se Alsvik 1978:25
Foss historielags fotoutstilling · Se Lillevestre 1980:129
Fra gamle Steinkjer · Se Taraldsen 1938:39
Følling kirke · Se Noem 1978:57
Følling, Asbjørn · Se Følling 1988:90
Gilten, Kvam, bosetting · Se Guin 1982:133
Granhus, Anton · Se Falkberget 1953:3 og 1981:11
Granhus, Anton og skolestua hans · Se Brækken 1989:35
Groth, Peder Arent, organist Mære kirke · Se Mære 1977:135
Gudbrandsdøler i Innherred · Se Mære 1985:24
Gudenum, Guri Johansdotter · Se Guin 1982:136
Henning kirke · Se Moen 1971-72:7
Henning kirkestall · Se Juul 1992:122
Holan og Toldnes gravfelt, Sparbu · Se Grønnesby1998:148
Hundlo, Sakarias, husmann, Egge · Se Bækken 1984:33
Husmannsplasser og slekter III · Se Mære 1980:113
Husmannsplasser og slekter IV · Se Mære 1982:86
Husmannsplasser og slekter V · Se Mære 1984:79
Håndverk og jordbruk · Se Granhus 1971-72:43
Haave, Ingeborg · Se Eik-Nes 1981:142 og 1953:6
Jordbruk og håndverk · Se Granhus 1973:54
Kvithesten på Solem · Se Røflo 1973:72
Lånke, helleristninger · Se Sognnes 1983:105
Midjo, folkemøte 1883 · Se 1974:47
Museer
Steinkjer museum · Se Karlsen 1979:93. Se Five 1929:74
Steinkjer museum, tilvekst 1930 · Se Taraldsen 1930:75
Mære kirke · Se Ekroll 1997:103
800 år · Se Nordberg 1990:78
Skjelettfunn · Se Holck 1969:59
Mære kirke, utgravningen fra 1966 · Se Lidén 1969:18
Ogndal, ras · Se Tønne 1993:57
Olsdatter, Anne · Se Mære 1989:63
Opdalsmoen, Barbara forteller · Se Moen 1980:135
Rannem i Sparbu, gårdshistorie · Se Kvarving 1984:147
Salberg kirke · Se Røflo 1978:143
Samisk sagn, Sparbu · Se Lund 1977:132
Skadedyr og folkemedisin · Se Granhus 1970:50
Skeiutgravningen 1986 · Se Trøim 1987:104
Skjeflo, Peter Andreas · Se Verdal 1969:6
Skolevesen
Ca. 1800-1850 · Se Mediås 1976:35
Ca. 1850-1900 · Se Mediås 1977:66
Smeder · Se Røflo 1970:19
Sneve gård, slektsopptegnelser · Se Muggerud 1977:138
Solem, Kvithesten på Soloem [Sagn] · Se Røflo 1973:72
Sparbu
Oldtidsbyen · Se L'Orange 1988:7
Sparbu, gravfelt · Se Grønnesby 1948:148
Sparbu, Toldnes og Holan gravfelt · Se Grønnesby 1998:148
Stabbe i Stod · Se Dybdahl 1978:39
Stedsnavnene Hælgjin, Kruvin og Hevlan · Se Dalen 1988:102
Steinkjer Ladested, folketelling 1865 · Se Aasum 1974:49 og Mære 1974:51
Stod, demografi 1688-1801 · Se Knudtsen 1984:100
Stod, hekseprosess 1640-årene · Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar 1981:247
Søknad om ladestedrettighet · Se Jacobsen 1946:69
Tingvoll og andre oldtidsminner · Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Vekter- og feierinstruks, Ogndal 1831 · Se Aasum 1973:43
Wimpelmannsgården · Se Rohde 1940:62
Ølboller · Se Dybdahl 1978:39. Se Dybdahl 1978:39
Østerås, Sparbu · Se Østeraas 1971-72:29
Steinkjer faste skole fra 1851 · Se Mediås 1979:108
Steinkjer museum · Se Karlsen 1979:93. Se Five 1929:74
Tilvekst 1930 · Se Taraldsen 1930:75Steinkjerelva, forlis 1818 · Se Aarholt 1979:66
Steinkjerpositivet · Se Larsen 1995:204. Se Larsen 1995:204
Steinovner, Snåsa og Namdal · Se Gravelsæter 1982:42
Steinvikholm IOGT · Se Forbord 1985:72
Steinvikholmen · Se Supphellen 1992:39
Steinviksholm [Dikt] · Se Parelius 1958:3
Stemmerett 1860-1880 · Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Stenkjærs Samlag for Brændevinshandel · Se Stene 1999:64
Stiklestad
900-årsfesten 1930 · Se Sakshaug 1930:42
950 år etter slaget · Se Skevik 1980:35
Slaget i lys av Frostatingsloven · Se Sandnes 1992:6
Spelet om Heilag Olav · Se Sætevik 1962:65
20 år · Se Larsgaard 1973:49
Støttene · Se Aasum 1975:5. Se 1948:77
Stiklestad allé · Se Dahle 1986:71
Stiklestad kirke · Se Ekroll 1998:84. Se Dahl 1940:3
Stjørdal
Barnelåter · Se Vestrum 1959:100
Berri gård · Se Værnesbranden 1940:65
Beskrivelse av Heyerdahl, 1818 · Se Værnesbranden 1936:23
Billedsamlingen ved Stjørdal lokalhistoriske arkiv · Se Moe 1987:113
Bryllupsdikt av O. L. · Se Laanke 1932:57
Bukk-ord i dialekten · Se Alstad 1970:46
Bønn fra Meråker · Se Fliflet 1955:47
Dagligliv 1880-årene · Se Berg 1979:87
Flygerbauta · Se Øyan 1984:181. Se Vinje 1982:81 og Trøite 1984:180
Fra en svunnen tid [Sanger] · Se Værnesbranden 1933:79
Fundaunet, Jon · Se Pynten 1945:46
Færsdalen · Se Værnesbranden 1945:25
Fødsel i dølgsmål, Lånke 1730 · Se Værnesbranden 1946:63
Gevingåsen og Vuddudalen, overfallshistorier · Se Wærnesbranden 1932:41
Halsen, folketelling 1865 · Se Mære 1977:91
Haugerørsla · Se Værnesbranden 1981:207 og 1944:21
Hegra april 1940 · Se Berg 1980:147
Hegrem, Eilif Christian · Se Leirfall 1976:22
Helleristninger · Se 1924:25
Hegra · Se Leirfall 1981:54 og 1958:8
Singeldalen · Se Sognnes 1996:23
Historiske skisser fra tidlig 1700-tall · Se Alstadhaug 1995:34
Husmenn, Voll, Skatval · Se Alstadhaug 1997:201
Håve, Johan P. · Se Leirfall 1977:63
Jordebok 1619 · Se Dybdahl 1976:7
Kalkovnen ved Værnes kirke · Se 1993:59
Kallsstrid Henrik Anderssøn vsa Peder Jenssøn Pjested · Se Skavlan 1947:32
Kommunevåpen · Se Berg 1978:59
Kort Beskrivelse over Størdalen, ca. 1769 · Se Rachløw 1957:7
Kårkontrakt, Skatval 1850 · Se Alstadhaug 1998:136
Leksdal og Værnes skipreider · Se Værnesbranden 1936:44
Liktale fra Lånke · Se 1932:59
Meråker, arbeiderbevegelsen 1905-15 · Se Røe 1978:5
Mordet på Ragna Kvålen, Gevingåsen 1940 · Se Berg 1992:98
Olav Engelbrektsons endelikt · Se Dybdahl 1988:21
Olav Hegre · Se Leirfall 1970:10
Presteslekten Parelius · Se Parelius 1942:53 og 1943:74
Pukbrett, Stjørdal museum · Se Aasum 1974:99
Rallarne og Steinvikholm IOGT · Se Forbord 1985:72
Ras, sagn og beretninger · Se Evjemo 1993:29
Raset i Skjelstadmark · Se 1993:36
Regnskap bryllup 1833 · Se 1934:52
Sandfærhus øvre · Se Værnesbranden 1950:112
Skanser · Se Leirfall 1960:3
Skatteopprør 1760-tallet · Se Leirfall 1974:35
Skatteopprør, Meråker 1760-tallet · Se Leirfall 1974:35
Skatval, emigrantfamilie · Se Forbord 1985:76
Skjelstadmark, dagligliv · Se Hofstad 1927:63
Skolevesen, Morten Willmann · Se Værnesbranden 1942:76
Steinvikholmen · Se Supphellen 1992:39
Stjørdal museum · Se Evjemo 1978:97
Tirpitz · Se Vinje 1982:65 og Trøite 1984:180
Torsteinsdatter, Beret Dybvad · Se Værnesbranden 1948:27
Vanlig dagsverk · Se Alstad 1970:44
Værnes april 1940 · Se Berg 1980:147
Værnes gård · Se Værnesbranden 1939:61
Værnes kirke · Se Værnesbranden 1941:3
Værnes, 17- og 1800-tallet · Se Alstadhaug 1996:127
Værnes, tyskerarbeid · Se 1991:6
Ødegårder, Lånke · Se Dybdahl 1973:26
Ølboller i Nordiska Museet · Se Leirfall 1970:47
Øvelsesleir 1825 · Se Alstadhaug 1992:168
Åge Berg · Se Fredriksson 1983:126
Åsen, Gudmund Olsen · Se Leirfall 1974:35
Stjørdal lokalhistoriske arkiv
Bildesamlingen · Se Moe 1987:113Stjørdal museum · Se Evjemo 1978:97
Stod
Dagligliv ca. 1850 · Se Five 1925:8
Demografi 1688-1801 · Se Knudtsen 1984:100
Fortidsminner 1810 · Se Hallan 1963-64:52
Gamle Stod på foto · Se Lillevestre 1980:129
Hekseprosess 1640-årene · Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar 1981:247
Personnavn, 1700 · Se Taraldsen 1937:35
Prestegjeldets regnskap for 1804 · Se Taraldsen 1942:87
Sagbruk 1774-1800 · Se Taraldsen 1941:55
Skolen ca. 1850 · Se Five 1935:53
Spelemenn · Se Five 1924:7
Vikingetidsgrav, Følling · Se Heyeraas 1941:77 og Petersen 1941:81
Stod (Hekseprosesser)
Kommentar til Sandnes 1981 s. 64 og 1965 s. 11 · Se Skevik 1981:247Stod prestegjeld
Prost Herslebs kopibok 1732 · Se Hersleb 1934:65Stor-Ingvald · Se Dahl 1937:61
Stor-Sivert · Se Granhus 1943:46
Stortinget
Brev fra Jørgen Johs. Havig · Se Havig 1939:34. Se Havig 1940:56Stortingsvalget 1873
Qvam vs. Richter · Se Segtnan 1973:16Stortingsvalget 1876 · Se Segtnan 1976:102
Stottarkonger
Instruks Ogndal 1831 · Se Aasum 1973:43Straumen · Se Johnsen 1976:64
Strindfjorden, slaget 1199 · Se Skevik 1999:18
Strugstad, Lornts. Gunerius. · Se Strugstad 1985:85
Stutthof · Se Østnes 1992:47. Se Rostad 1992:82
Sulåmo, Halvard · Se Krogstad 1998:109
Sundfær, John [Minneord] · Se Johnsen 1963-64:8
Sundnes
Lars Røes dagbok 1848 · Se Røe 1974:12 Sundnes og fam. Wittrup, 16-/1700-tallet · Se Grønli 1928:51. Se Grønli 1934:24Supplikker
Bønneskrift om helligdagssildefiske 1741 · Se Heltberg 1937:37. Se Heltberg 1936:63
Klage over visepastor Rosenvinge · Se Vold 1951:70
Skatt, Overhalla 1629 · Se Flotten 1927:54
Til Bjelkekommisjonen 1632 · Se Holmsen 1951:3
Til kongen om skatt Inderøy 1721 · Se Ystad 1931:43
Svamphus · Se Øwre 1991:155
Svartåret 1591 · Se Ystad 1958:12
Svendsen, Johan · Se Mediås 1997:152
Svensk-Ane · Se Mære 1990:148
Sverdrup, Johan
Og Ole Richter · Se Kvam 1998:178Sverres saga, slaget på Strindfjorden 1199 · Se Skevik 1999:18
Sølvsmeder
Esten Berg · Se Heyeraas 1940:73
Jon Fundaunet · Se Pynten 1945:46
Sørli
Av en fjellbygds saga · Se Petersen 1923:1
Gårdshistorie · Se Dybdahl 1985:90
Presthelger · Se Sandnes 1977:47
Søknad om giftermål med slektninger, 1777 · Se Kiil 1961:43
Valsjøen under Norge · Se Benum 1945:34
Sørvigens Glasværk · Se By 1947:43
Såskreppe, Ogndal · Se Taraldsen 1935:61
T
Takplanter · Se Fossland og Høeg 1947:48
Taraldsen, Nils · Se Falch 1999:6
Taraldsen, Nils [Minneord] · Se Benum 1937:3
Tautra kloster · Se Sandvik 1998:116
Abbed Matthias · Se Ekroll 1996:32Teater · Se Vordal 1995:147
Teigblanding · Se Bækken 1981:146 og 1952:47
Teignavn, Namdalseid · Se Brørs 1977:51
Thomassen, Bernt · Se Mediås 1997:152
Thranitterforeninger · Se Fuglum 1982:11
Thranitteroppstanden i Levanger 1851 · Se 1928:26
Til Trøndelagen [Dikt] · Se Hegdahl 1933:67
Tinglag · Se Dybdahl 1987:25
Tingvoll · Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Tingvollskipet · Se Petersen 1951:42. Se Alsvik 1978:25
Tirpitz · Se Vinje 1982:65 og Trøite 1984:180
Tirpitz, bemerkninger til Vinje 1982 s. 65 · Se Trøite 1984:180
Tjenestefolk · Se Granhus 1971-72:43
Tobakk 1689 · Se Sakshaug 1931:56
Tobakksdåser · Se Henie 1929:30
Todal, Anders · Se Mediås 1997:152
Toldnes gravfelt · Se Grønnesby 1998:148. Se Alsvik 1978:25
Toldsteen, Niels - henrettelse 1807 · Se Toldsteen 1926:16
Torsteinsdatter, Beret Dybvad · Se Værnesbranden 1948:27
Tranamarka, bautastein · Se Heyeraas 1939:52
Traug · Se Øwre 1999:154
Treforedling
Fiborgtangen · Se Reisæter 1992:111
Folla Fabrikker · Se Røthe 1987:86
I Midt-Norge før 1966 · Se Haugan 1998:164
Nordenfjelske Treforedling A/S, før 1966 · Se Haugan 1998:164
Trekopper · Se Straume 1959:81
Tresking · Se Aas 1973:81
Trondheim ca. år 1000 · Se Skevik 1997:79
Trondheim domkirke
Brev etter brann, 1328 · Se Eilif 1926:1Trondhjems Amt
Deling 1804 · Se Kgl. Resolusjon […] 1986:19
Gardskipnad 1803 · Se Holmsen 1954:68
Trondhjems Hospital
Jordebok 1643 · Se Hallan 1955:83. Se Brunsmand 1955:89Trondhjems len
Jordegods 1661 · Se Holmsen 1952:76Trones gård
Skifte etter Peter Jacob von Motzfeldt · Se Aasum 1959:48Trønderen (avis) · Se Dalen 1997:213
Trønderen fra Waterloo, Ole Olsen Hønaasplassen · Se L'Orange 1989:87
Trønderlaget i Amerika
Utdrag av årbok 1928 · Se O. F. 1928:76Trøndernavn · Se Uppdal 1961:3
Tuberkulose
Norske Kvinners Sanitetsforening · Se Wibe 1996:96Tunnsjøen og Tunnsjøguden · Se Nordback 1933:63
Tunordning · Se Bækken 1981:146 og 1952:47
Two summers in Norway [Utdrag] · Se Skavlan 1933:17
Tyskerarbeid
Værnes · Se Røkke 1991:6Tømmeraas, Ole [Minneord] · Se Lyngberg 1933:6
Tønne, A. O. [Minneord] · Se N. T. 1933:3
U
Ubbdal, Overhalla · Se L., Jakob 1938:29
Ulv · Se Granhus 1970:50. Se Bjerkem 1960:121
Anders Solli drept på Leksvikskogen · Se Grande 1931:51
Jakt på Inderøy 1852 · Se Hjulstad 1955:71
Ulvin kirke, hengsler · Se Grønli 1935:55
Ulvin kirke, Inderøy · Se Grønli 1929:68
Underoffiserers organisering · Se Weisæth 1975:52
Ungdomslag · Se Fuglum 1982:11
Avhold · Se Berg 1995:167
Inntrøndelag Ungdomssamlag 100 år · Se Bjerkem 1995:100
Kirken og ungdomslagene · Se Solbu 1995:128
Krigstiden · Se Veimo 1995:161
Prester i Noregs Ungdomslag · Se Ansnes 1995:143
Teaterarbeidet · Se Vordal 1995:147
Unionsoppløsningen 1905
Minner fra 1905 · Se Høin 1981:202 og 1935:42Uppdal, Kristofer · Se Johnsen 1975:47
Urstad, Johannes [Minneord] · Se Hammer 1932:6
Utflytting fra Beitstad · Se Brækken 1959:122. Se Brækken 1953:102
Utskiftning, gardskipnad Innherred 1803 · Se Holmsen 1954:68
Utvandring
Det norsk-amerikanske historielag · Se Ristad 1926:46
Fra Beitstad · Se Brækken 1953:102
Fra Nord-Trøndelag 1846-1875 · Se Molde 1997:6
Fra Skatval · Se Forbord 1985:76
John Rustgard · Se Aasum 1967-68:42
Meråker ca. 1869 · Se Skørdalsvold 1985:4
Ole Rynning · Se Skavlan 1930:16
Ole Aasum · Se Aasum 1967-68:48
Skriv til snåsninger i Amerika · Se Finsås 1934:12
Uår 1590-1720 · Se Ystad 1958:12
V
Vadmel - salg til Nord-Norge · Se Almaas 1980:110
Vaggen, Lars · Se Skar 1927:76
Valgordning
1860-1880 · Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Lokalvalg. Qvams forslag 1875, 1879 · Se Segtnan 1974:44
Valsjøen under Sørli · Se Benum 1945:34
Vandresagn · Se L'Orange 1988:87
Vangshylla · Se Frisli 1991:139
Varder, Verran · Se Stavrum 1966:16
Vassbryer · Se Sæther 1983:130
Vassmoa, Nekolae · Se Brørs 1934:55
Veibygging
Kong Carl Johans vei · Se Skjelbred 1991:129. Se Frisli 1992:134
Restaurering av bro · Se Almaas 1977:49
Røyrvik · Se Skjelbred 1996:206
Veier
Kong Carl Johans vei · Se Frisli 1992:134
Restaurering av bro · Se Almaas 1977:49
Kongeveien gjennom Innherred · Se Røflo 1977:119
Lierne · Se Skjelbred 1992:181. Se Skjelbred 1988:30
Namdal 1820-årene · Se Urstad 1931:63
Namdalseid, vedlikehold 18-/1900 · Se Holien 1984:171
Vassbryer · Se Sæther 1983:130
Verran · Se Stavrum 1966:16
Vektlodd fra middelalderen · Se Falck-Muus 1939:89
Vemundvik · Se Havig 1934:27
Vennes i Verran, gårds- og slektshistorie · Se Brecke 1951:89
Venstreopposisjonen
Maktkamp 1860-1880 · Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Ole Anton Qvam · Se Segtnan 1977:150
Ole Sivert Welde · Se Segtnan 1982:138
Stortingsvalget 1876 · Se Segtnan 1976:102
Venstreforeningen stiftes · Se Segtnan 1975:42
Venstreforeningen stiftes - folkemøte Midjo 1883 · Se 1974:47
Verdal
Annen verdenskrig, grensetrafikk · Se Inndal 1990:39. Se Inndal 1990:39
Beretning om Værdals Præstegield (dikt) · Se Bakken 1975:14
By i Vinne, gårdsnavn og oppdeling · Se Røstad 1962:42
Garnes, en vise om mordet 1806 · Se Indal 1933:59
Garnesmordet 1806 - forhør og dommer · Se Østness 1935:17
Haug kirke · Se Ekroll 1998:84
Husmannsvesen, Johan Person · Se Dahl 1941:32
Kong Carl Johans vei
Restaurering av bro · Se Almaas 1977:49
Krig1657-60 · Se Overrein 1999:92
Kvinners gårdsarbeid 1918-40 · Se Korsvold 1983:52
Minner fra Forsvaret, 1905 · Se Høin 1935:42 og 1981:202
Nesset, sagn · Se Dahl 1937:59
Oldemor Marta Olsdotter · Se Jøsås 1989:55
Olsdotter, Marta · Se Jøsås 1989:55
Ras 1893 · Se Høin 1933:73. Se Hegdahl 1933:68
Sagen, Ingvald · Se Dahl 1937:61
Spelet om Heilag Olav · Se Sætevik 1962:65
20 år · Se Larsgaard 1973:49
St. Olavsøksa · Se Nordén 1926:52
Steinkirkene i Verdølafylket · Se Ekroll 1998:84
Stene, krigsrett 1808 · Se Refsaas 1936:52
Stiklestad
900-årsfesten 1930 · Se Sakshaug 1930:42
950 år etter slaget · Se Skevik 1980:35
Støttene · Se Aasum 1975:5. Se 1948:77
Stiklestad allé · Se Dahle 1986:71
Stiklestad kirke · Se Ekroll 1998:84. Se Dahl 1940:3
Stor-Ingvald · Se Dahl 1937:61
Svensker i Verdal 1718 · Se 1946:21
Verdal ca. 1800 · Se Grimstad 1989:58
Verdal museum · Se Okkenhaug 1929:80. Se Berg 1977:77
Verdalsmålet · Se Brønstad 1967-68:62
Verdalsøra, folketelling 1865 · Se Aasum 1975:22 og Mære 1975:23
Verktøy fra Jämtlandsveien [Tegning] · Se Taraldsen 1935:71
Vuku, vilkår for tilsynsmann 1821 · Se Dahl 1942:86
Verdal museum · Se Okkenhaug 1929:80. Se Berg 1977:77
Verdal, Hans · Se Verdal 1930:27
Verdalsvinden [Dikt] · Se Slapgard 1965:3
Verktøy
Den gamle verktykassa · Se Granhus 1952:60
Fra Jämtlandsveien [Tegning] · Se Taraldsen 1935:71
Verran
Bjørnejakt 1843 · Se Vaggen 1946:58
Follafoss, flom 1932 · Se Jakobsen 1994:56
Folla-arkivet · Se Røthe 1987:86
Føglane, bortkomne gårdsnavn · Se Aune 1929:85
Gåter · Se Folden 1932:71
I gamal tid · Se Stavrum 1966:16
Lokalhistorieundervisning, grunnskolen · Se Larsen 1975:34
Malmo Elektricitetsværk 85 år · Se Malmo 1996:194
Ordtak · Se Folden 1932:68
Peder Pedersen Vennes, rettssak 1864 · Se Vennes 1977:141
Ramser · Se Folden 1932:70
Rettssak 1864, Peder Pedersen Vennes · Se Vennes 1977:141
Skrøner og rim · Se Folden 1934:61
Vennes, gårds- og slektshistorie · Se Brecke 1951:89
Vertshus, takster 1830 · Se 1938:77
Vestrum, Arne · Se Groven 1990:105
Veving
Berit Hilmo · Se Straume 1981:233 og 1956:16
Damask · Se Bugge 1967-68:83
Ingeborg Haave · Se Eik-Nes 1981:142 og 1953:6
Vi vil hjem [Dikt] · Se Ristad 1929:86
Vidjer · Se Aas 1974:91
Vievannskrukker · Se Heyeraas 1951:56
Vig, Ole
Brev til Henrik Sandstad · Se 1941:88
Fotografi · Se Leirfall 1965:6
Vigdis Finnbogadottir, Johannes Hagen · Se Gjervan 1992:175
Vikingedrakten · Se Folkvord 1994:147
Vikna
Bumerker · Se Woxeng 1942:52
Gammelt fra Vikna · Se Woxeng 1941:50
Vinje bruk · Se Berg 1948:69. Se Berg 1992:126
Vinne sokn ca. år 1000 · Se Skevik 1997:79
Vinne, Verdal, gårdsnavn og oppdeling, By · Se Røstad 1962:42
Visa om ildebrand på Østeraas · Se Nedre-Semb 1934:22
Visa om soldat Anders Solli · Se Moholdt 1953:111
Visa om soldat Anders Solli [Dikt] · Se Moholdt 1953:113
Vive, ølboller · Se Dybdahl 1978:39
Vogelsang, Johan Christian · Se Holien 1985:95
Vold, Hans A. · Se Moksnes 1954:45
Vuddudalen, overfall · Se Wærnesbranden 1932:41
Værdalsbruket, grensehandel · Se Haugan 1998:206
Værnes
17- og 1800-tallet · Se Alstadhaug 1996:127
April 1940 · Se Berg 1980:147
De første flyvninger 1914 · Se Sand 1985:62
Halsen, folketelling 1865 · Se Mære 1977:91
Kalkovn · Se Sognnes 1993:59
Kort Beskrivelse over Størdalen · Se Rachløw 1957:7
Leksdal og Værnes skipreider · Se Værnesbranden 1936:44
Tyskerarbeid · Se Røkke 1991:6
Værnes gård · Se Værnesbranden 1939:61
Værnes kirke · Se Værnesbranden 1941:3
Værnes-kyrkja [Dikt] · Se Finsås 1945:57
Værnes kirke · Se Værnesbranden 1941:3
Ca. 1769 · Se Rachløw 1957:7Værnes-kyrkja [Dikt] · Se Finsås 1945:57
Værnesmoen
Øvelsesleir 1825 · Se Alstadhaug 1992:168Våttåbakken · Se Nordgård 1925:5. Se Five 1925:34. Se Alsvik 1978:25
Båtgrav · Se 1923:40Våttåbåkken
Avduking minnestein 1928 · Se Petersen 1928:3
W
Wanderås, Karl [Minneord] · Se 1948:3
Welde, Ole Sivert · Se Segtnan 1982:138. Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Wessel, Elisabeth · Se Stav 1999:49
Wesseltoft, Jacob Jørgensen · Se Parelius 1954:26
Wexelsen, Vilhelm Andreas · Se Sivertsen 1950:7. Se Mediås 1996:173
Willmann, Morten · Se Værnesbranden 1942:76
Wimpelmannsgården · Se Rohde 1940:62
Winge, Dennis R. · Se Forbord 1985:76
Winger, Søren Albert · Se Brækken 1954:42
Wittrup-familien
Sundnes, 16-/1700-tallet · Se Grønli 1928:51. Se Grønli 1934:24Wittrup-slekten · Se Ystad 1967-68:94
Wold sen., lensmann i Åsen · Se Berg 1944:62
Wollanhornet · Se Bøhn 1995:48
Woodlark, jernbanesabotasje · Se Tøsse 1983:5
Worum-slekten · Se Vigen 1965:92
Wærnes, Nils
Brev til statsarkivar Koren · Se Hallan 1961:49
Y
Yrkesutdanning 1936-47 · Se Skjelbred 1995:78
Ytterøens Kaaberværk · Se Falck-Muus 1956:28
Ytterøy
Brev fra Ole Vig til Henrik Sandstad · Se 1941:88
Gårdsnavn · Se Hallan 1978:125
Orgelbygger Ole Møen · Se Grønli 1927:81
Ras · Se Koren 1993:41
Roald Andersen · Se Hunnes 1979:14
Ytterøens Kaaberværk · Se Falck-Muus 1956:28
Æ
Ære det evige forår i livet [dikt] · Se Okkenhaug 1983:4
Ø
Ødegårder
Lånke · Se Dybdahl 1973:26Ødegårdsprosjektet · Se Dybdahl 1973:26
Øfsti, Einar · Se Johnsen 1967-68:7
Økonomisk nedgang
1590-1720 · Se Ystad 1958:12Ølboller
Egge · Se Dybdahl 1978:39
Stjørdal, i Nordiska Museet · Se Leirfall 1970:47
Vive · Se Dybdahl 1978:39
Ørnfeldt-slekten · Se Aasum 1960:71
Østerås prestegård, brann [Vise] · Se Nedre-Semb 1934:22
Øst-Fjergen, jernproduksjon · Se Krogstad 1999:144
Øvre-slekten · Se Ystad 1960:83
Retting til 1960 s. 83 · Se Ystad 1961:127Øwre, Aashild Bjørgum · Se Falch 1999:6
Øysletta, Overhalla · Se L., Jakob 1938:18
Å
Åfjord, Skansen ca. 1882 · Se Hjulstad 1982:60
Åkler, Berit Hilmo · Se Straume 1981:233 og 1956:16
Aalberg, Jo · Se Stornes 1959:98
Årbok for Nord-Trøndelag historielag · Se Skevik 1981:7
Årbokartikler
1919-1969 · Se Leren 1969:121
1921-1944 · Se 1945:66
1945-1955 · Se Leren 1956:131
1969-1979 · Se Skevik 1979:144
1979-1988 · Se Røthe 1989:100
1989-1999 · Se Moen 1999:156
Aas, Karl August · Se Mediås 1996:173
Aas, Ottar · Se Aasum 1975:3
Åsen
Beschrivelse over Frosten Præstegield 1743 · Se Helsinge 1954:51. Se Hallan 1954:50
Lensmann Wold sen. · Se Berg 1944:62
Lo kirke, kalk · Se Grønli 1938:37
Lærer Gabriel G. Gabrielsens selvbiografi 1798 · Se Hallan 1959:28
Åsen, Gudmund Olsen · Se Leirfall 1974:35
Aasen, Ivar
Norsk Navnebog · Se Kruken 1998:47
Og Trøndelag · Se Falch 1996:71
Trøndelag som måldystopi · Se Walton 1999:27
Aasmulom, Lars · Se Urstad 1930:31. Se Strand 1930:38
Åsnes glasverk · Se By 1946:51
Aasnæs glasværk · Se Holien 1986:33
J. C. Vogelsang · Se Holien 1985:95
Aasum, John · Se Eggen 1976:3
Aasum, Ole · Se Aasum 1967-68:48
Aavatsmark, Ole Severin [Minneord] · Se Benum 1936:3