Øyvind Bendt Aas 
 
REGISTER TIL 
NORD-TRØNDELAG HISTORIELAGS ÅRBØKER  
1921-2013 
 
Artikkelregister – alfabetisert etter hovedordningsord 
Om hele registeret (med lenke til emneordsregisteret) se: 
http://sites.google.com/site/oeyvindbendtaas/Home 
 
A. T. 
Vi blader litt i gamle kyrkjebøker 
1940 s. 22 
Almaas, Mads 
[Sverre Heyeraas] [Minneord] 
1969 s. 5 
Almaas, Mads 
Restaurering av bru i «Kong Carl Johans vei» i Verdal 
1977 s. 49 
Almaas, Mads 
Budstikken fra Egge - og en som gikk med den 
1979 s. 104 
Almaas, Mads 
«Vær hilset I Kofte-klæd Bønder» eller: Med «alle 
1980 s. 110 
optænkelige Midler» : om vadmel fra Innherred og salg til 
Nord-Norge 
Almaas, Mads 
Var det massemordere i Gamle Sparbu? 
1989 s. 91 
Alstad, Oskar 
Vanlig dagsverk 
1970 s. 44 
Alstad, Oskar 
Bokk-ord 
1970 s. 46 
Alstad, Oskar N. 
Bjørka 
1967-68 s. 55 
Alstadhaug, Leif 
«At træde med Spil i den skinnende Rad» : om en militær 
1992 s. 168 
sjarmoffensiv i 1825 
Alstadhaug, Leif 
Kommandersersjanten frå Frosta : (1792-1857) 
1993 s. 134 
Alstadhaug, Leif 
Lars og Jonetta : eit blad i bygdehistoria frå det tidlege 
1994 s. 162 
1800-tals Frosta 
Alstadhaug, Leif 
Liv og lagnader i Stjørdalen : noen historiske skisser frå dei 
1995 s. 34 
tidlege 1700-åra 
Alstadhaug, Leif 
Frå lensmannsgarden til Strandsittarstuggu : om folk og 
1996 s. 127 
forhold på Værnesmoen i 17- og 1800-åra 
Alstadhaug, Leif 
Eit blad av husmannshistoria frå Skatval 
1997 s. 201 
Alstadhaug, Leif 
Ein kårkontrakt frå Skatval frå 1850 
1998 s. 136 
Alstadhaug, Leif 
Det store sildåret : et stykke historie fra Stjørdals- og 
2000 s. 6 
Åsenfjorden 
Alstadhaug, Leif 
Fiskere i bondebygder 
2002 s. 109 
Alstadhaug, Leif 
Fjorden og heimefiskeren 
2003 s. 65 
Alstadhaug, Leif 
En glemt miljø- og ressurskonflikt?  
2004 s. 33 
Alstadhaug, Leif 
Langstein Trafikk : en annerledes arbeidsplass i Skatval 
2005 s. 115 
Alstadhaug, Leif 
Klassekamp i Skatval : et bidrag til bygdehistorien 
2007 s. 57 
Alsvik, Anne Stalsberg 
Noen av Steinkjers fineste fortidsminner 
1978 s. 25 
-an 
Gløshaugkyrkja i Harran 
1943 s. 84 
Andersen, Einar Wollebæk 
30 år mellom bark og ved : Nordenfjelske Tømmermåling 
2010 s. 29 
1972-2003 

 
2
Andersen, Rolf 
Storindustri i et primærnæringssamfunn : jordbruks- og 
1983 s. 26 
kulturlandskapsendringer i Skogn 1955-1981 
Ansnes, Sigurd 
Prestar i Noregs Ungdomslag 
1995 s. 143 
Audne, Kr. 
Garden Haug på Leka 
1928 s. 74 
Audne, Kr. 
Ein rangvis og kranglesam klokkar 
1932 s. 52 
Audne, Kr. 
Ein utlending i Ytre Namdalen 1811 
1934 s. 37 
Aune, Nils 
Minner [Innledning av Dagfinn Slettan] 
1976 s. 50 
Aune, P. 
Burtkome gardsnamn i Verran 
1929 s. 85 
Aune, P. 
K. Eidsvik [Minneord] 
1934 s. 3 
Aune, Tormod 
Fredrikke Marie Qvams skjulte agenda 
2004 s. 87 
Austad, Kristian 
Spredte glimt fra en som tjenestegjorde i 
2010 s. 9 
Tysklandsbrigadene 

Avlidne medlemer av N. T. historielag pr. 31. desember 
1928 s. 10 
1927 
Bakken, Gunnar 
Da jernbanen kom til Innherred – et 100 års minne 
2002 s. 167 
Bakken, Ove 
«Beretning om Værdals Præstegield» 
1975 s. 14 
Bakken, Sigrun 
Fredrikke Marie Qvam : sanitetskvinne og 
1996 s. 86 
kvinnesaksforkjemper 
Bardal, Eystein 
Jon Leirfall : minner og refleksjoner ved hans død 
2013 s. 117 
Bartnes, Henrik 
De første samvirketiltaka på Innherred [Også i 1981:226] 
1969 s. 81 
Bartnes, Henrik 
De første samvirketiltaka på Innherred [Fra 1969:81] 
1981 s. 226 
Benum, Ludvig 
O. S. Aavatsmark : nokre minneord 
1936 s. 3 
Benum, Ludvig 
Nils Taraldsen : drag or hans livssoge 
1937 s. 3 
Benum, Ludvig 
Eit og anna om busetjinga i Namsedalføret i førhistorisk tid 
1943 s. 31 
Benum, Ludvig 
Libygdene og bygdenamnet Finnliene 
1944 s. 3 
Benum, Ludvig 
Då Frostvika høyrde til Overhalla, og Valsjøen til Sørli 
1945 s. 34 
Berg, Jorid Klette 
Litt om Vinje bruk i Mosvik 
1992 s. 126 
Berg, Kaare 
Stjørdal kommunes segl : bidrag til seglets historie og 
1978 s. 59 
legenden om Sancta Margaretha 
Berg, Kaare 
En dag på Stjørdalshalsen 
1979 s. 87 
Berg, Kaare 
Aprildagene 1940 
1980 s. 147 
Berg, Kaare 
Stjørdalspressen august 1940: Uhyggelig mord på 
1992 s. 98 
Gevingåsen : ung pike skjendet og drept 
Berg, Olaf 
En Foregangsmand 
1944 s. 62 
Berg, Paul Olav 
Veien til den nye fylkeskommunen 
1986 s. 20 
Berg, Steinar 
Verdal Museum 
1977 s. 77 
Berg, Thomas 
Ungdom og fråhald 
1995 s. 167 
Berg, Thomas 
Rekruttskolen på Rinnleiret, eskadronane og veteranane frå 
2010 s. 119 
1905 
Berg, Webjørn 
Historien om Magna og Thoralf Schanche : hvordan grensen 
2013 s. 103 
mellom Norge og Russland ble lukket og splittet en familie 
Berget, Magnhild 
Rip-Ragnhild 
1980 s. 139 
Berre, Ivar 
Lokalhistorie og Leinsmarka 
1980 s. 69 
Beverfjord, Aud 
Runebordet på Brørs 
1987 s. 99 
Binns, Kari Støren 
Hov, ting og kirke - tanker omkring Frostatingets fremvekst 
1997 s. 134 
og lokalisering 
Bjerkem, Berit 
Drakt- og kleregistreringsprosjektet i Nord-Trøndelag 
1990 s. 99 
Bjerkem, Berit 
Kvinnebunad/folkedrakt frå Nord-Trøndelag frå siste 
1993 s. 68 
halvdel av 1700-talet 
Bjerkem, Berit 
Lauslommer i den folkelege drakttradisjonen i Nord-
2001 s. 24 
Trøndelag på slutten av 1700-talet og først på 1800-talet 
Bjerkem, Berit 
To spesielle sølvspenner på vandring : 1 Tylldalen – 
2001 s. 120 
Overhalla – Nordiska museet i Stockholm – Norsk 
Folkemuseum, Bygdøy. 2 Tylldalen – Overhalla – Kvam 
Bjerkem, Berit 
Dåpsdrakter og dåpskleda : kåseri på Sparbudagen på Egge 
2004 s. 56 
Museum 2004 
Bjerkem, Jakob 
Inntrøndelag Ungdomssamlag – 100 år 
1995 s. 100 

 
3
Bjerkem, Jakob 
Gårdsnamn : bruk og vern : kva kan historielaget gjera? 
1998 s. 75 
Innlegg på Nord-Trøndelag historielags møte på Frosta 13. 
juni 1998 
Bjerkem, Jakob 
100 år gamle friarbrev / av Ole Vestvik og Oline Såsegg ; 
2002 s. 159 
kommentert av Jakob Bjerkem [Del 1] 
Bjerkem, Jakob 
Trøndelagshistoria 
2002 s. 253 
Bjerkem, Jakob 
Spelet om Heilag Olav : nytt på nytt på Stiklestad 
2003 s. 109 
Bjerkem, Jakob 
100 år gamle friarbrev / av Ole Vestvik og Oline Såsegg ; 
2003 s. 51 
kommentert av Jakob Bjerkem [Del 2] 
Bjerkem, Jakob 
Livets høgtider 
2004 s. 49 
Bjerkem, Jakob 
Forsamlingshusa : vår demokratiske kulturarv 
2007 s. 11 
Bjerkem, Johan E. 
Karl Braset : Trøndelags Asbjørnsen og Moe 
1996 s. 76 
Bjerkem, Johan Einar 
Trønderlaget i Amerika 
2000 s. 20 
Bjerkem, Johan J. 
Ei gamal bjørnesoge frå Ogndal 
1953 s. 116 
Bjerkem, Johan J. 
Vonde ord og vond hending : eit tidsbilete frå farne dagar 
1954 s. 97 
Bjerkem, Johan J. 
Ordtak frå Innherad 
1954 s. 100 
Bjerkem, Johan J. 
Husmannsminne 
1955 s. 96 
Bjerkem, Johan J. 
Bygdaspelemenn 
1955 s. 100 
Bjerkem, Johan J. 
Ein bygdespelemann : Edvard Langmark 
1958 s. 60 
Bjerkem, Johan J. 
Vargvinter 
1960 s. 121 
Bjerken, Martin 
Laksefisket i Namdalen 
1942 s. 38 
Bjerken, Martin 
Bygdespillemenn i Namdalen 
1943 s. 91 

Bjørnesogor 
1938 s. 78 
Bonsaksen, Gunnar 
Emilie Ricter Frich : stjørdalingen som ble en 
2004 s. 23 
kriminalforfatters mor 
Bonsaksen, Gunnar 
Steinkjerdikteren Einar Solstad : en av de unge døde 
2005 s. 139 
Bonsaksen, Gunnar 
Da Magnhild Haalke ble forfatter 
2006 s. 101 
Bonsaksen, Gunnar 
Jacob Breda Bull og en lærer fra Stjørdal 
2013 s. 147 
Bragstad, Sivert 
Gælnversnatta – gælnnatta – valfallet eller storstormen : 
2009 s. 49 
værkatastrofen i 1837 
Brandtzæg, Johannes 
Kulturkampen om ”Lola” 
2002 s. 247 
Brandtzæg, Johs. 
Fylkeskulturprisen 2003 
2004 s. 163 
Brandtzæg, Johs. 
Fylkeskulturprisen 2004 
2005 s. 83 
Brandtzæg, Johs. 
Fylkeskulturprisen 2005 
2006 s. 127 
Brandtzæg, Johs. 
Fylkeskulturprisen 2006 : outsideren som ble nasjonalskald 
2007 s. 27 
Brandtzæg, Johs. 
Fylkeskulturprisen 2007 
2008 s. 199 
Brandtzæg, Johs. 
Operaen tok prisen [Fylkeskulturprisen 2008] 
2009 s. 7 
Brandtzæg, Johs. 
Fylkeskulturprisen 2009 til Bjarne Fiskum 
2010 s. 187 
Brandtzæg, Johannes 
Fylkeskulturprisen 2010 til Frode Estil 
2011 s. 157 
Braset, Karl 
Lines written on hearing about The St. Magnus’ centennial 
1937 s. 66 
[Dikt] 
Braseth, Tor Odd 
Norges første postførende bilrute 100 år 
2008 s. 117 
Bratberg, Tor M. 
Nils Edv. Bratbergs dagbok frå 1940 / Av Tor M. Bratberg ; 
1992 s. 88 
innledning ved Reidar Rostad 
Brecke, Jacob 
Hvem har skrevet «Efterretning om Inderøens Fogderie»? 
1951 s. 81 
Brecke, Jacob 
Vennes i Verran : gårds- og slektshistorie 
1951 s. 89 
Brendalsmo, Jan 
Levanger i 1000 år? 
2011 s. 97 
Brenne, N. 
Frå Overhalla 
1925 s. 48 
Brevik, Kjell André 
Båten i berget : helleristningene på Kjølen i Ekne 
2013 s. 177 
Brosveet, Ole 
Jekta hans morfar og andre 
1979 s. 124 
Brunsmand, Bernt Johan 
Een rigtig fortegnelse paa de jorder, som aarligen skulle yde 
1955 s. 89 
landskyld til Trundhiems Hospital 
Bruvoll, Torstein Engum 
Kulturmøte mellom nye og gamle driftsformer i skogbruket i  2001 s. 145 
Snåsa frå 1950- til 1970-åra 
Bruvoll, Torstein Engum 
Skogsarbeidaren og kroppsarbeidarkulturen 
2004 s. 111 
Bruvoll, Torstein Engum 
Norveg, nasjonalt kystkultursenter og tusenårssted 
2004 s. 135 
 
 
 

 
4
Bruvoll, Torstein Engum 
Snåsa Skogeierbruk – Snåsabruket : industriell satsing i en 
2010 s. 67 
økonomisk uværsperiode 
Brækken, Kristoffer 
Meieriene i Beitstad 
1953 s. 92 
Brækken, Kristoffer 
Utvandring og utflytting fra Beitstad 
1953 s. 102 
Brækken, Kristoffer 
Søren Albert Winger 
1954 s. 42 
Brækken, Kristoffer 
Utflytting frå bygdene 
1959 s. 122 
Brækken, Kristoffer 
Gardshistoria 
1960 s. 10 
Brækken, Trygve 
Nedlagde bustader i Bartnesgrenda, Beitstad 
1935 s. 59 
Brækken, Trygve 
Ei prestehistorie frå Beitstad 
1935 s. 60 
Brækken, Trygve 
Heksebrenning i Beitstad 
1935 s. 61 
Brækken, Trygve 
Anton Granhus og skolestua hans 
1989 s. 35 
Brønstad, Per 
Verdalsmålet 
1967-68 s. 62 
Brørs, Sturla 
Gamalstova på Brørs, Namdalseid 
1926 s. 24 
Brørs, Sturla 
Jonas «sterk» 
1931 s. 30 
Brørs, Sturla 
Bumerk 
1931 s. 57 
Brørs, Sturla 
Jonas sterk 
1932 s. 64 
Brørs, Sturla 
Drestad 
1933 s. 56 
Brørs, Sturla 
Gamle folk 
1933 s. 57 
Brørs, Sturla 
Hungersåre 1742 
1933 s. 57 
Brørs, Sturla 
Han Nekolae Vassmoa 
1934 s. 55 
Brørs, Sturla 
Namnbruk i Naumdølafylket 1400-1900 
1940 s. 47 
Brørs, Sturla 
Overgangen til norske namn 
1942 s. 49 
Brørs, Sturla 
Gardsnamn på Namdalseid 
1944 s. 67 
Brørs, Sturla 
Ludvig Benum 1866-1947 
1947 s. 3 
Brørs, Sturla 
Namnet Beitstad 
1953 s. 109 
Brørs, Sturla 
Finn-segner 
1959 s. 112 
Brørs, Sturla 
Gardsnamn i Nord-Trøndelag 
1963-64 s. 91 
Brørs, Sturla 
Stadnamn og teignamn på Namdalseid 
1977 s. 51 
Brørs, Sturla 
Armfeltsoldatar i Beitstad i 1718 
1979 s. 77 

Bråttåbjønn’ opi Ofnåsa (Vanleg talemål i bygdom umkring 
1926 s. 54 
Steinkjer)  
Bugge, Astrid 
Noen damaskveversker i Nord-Trøndelag 
1967-68 s. 83 
Bull, Ida 
Trøndelags historie : nytt bokverk om regionen 
2005 s. 7 
By, Johan 
Åsnes glasverk 
1946 s. 51 
By, Johan 
Dei gamle glasverka i Nord-Trøndelag 
1947 s. 43 
Bye, Arild 
100 år sidan Kristofer Uppdals gjennombrot 
2010 s. 155 

Bygde-historielag / frå styret for N. T. historielag 
1925 s. 1 

Bygdemuseet på Sakshaug 
1923 s. 42 

Bygdemuseet i Sakshaug gamal-kyrkje 
1924 s. 26 

Bygdemuseet i gamle Sakshaug-kyrkja hev fått denne 
1926 s. 65 
auking i 1925 [og 1926] 
Bækken, Gudbrand 
Litt om teigblanding og tunordning i Nord-Trøndelag [Også i 
1952 s. 47 
1981:146] 
Bækken, Gudbrand 
Litt om teigblanding og tunordning i Nord-Trøndelag [Fra 
1981 s. 146 
1952:47] 
Bækken, Gudbrand 
En husmann fra Egge 
1984 s. 33 
Bøhn, Tora Sandel 
Krutthorn fra Stod/Snåsa til Minnesota 
1995 s. 48 

Bøker for bygdesogegranskarar 
1948 s. 22 
Carlsen, Terje 
Levangerkvinne til topps i nasjonal motedesign 
2000 s. 202 
Christian 4 
Eit kongebrev frå 1616 [Kommentert av Gudmund Leren] 
1954 s. 94 
Christian 7 
Avskrift av Kristian den syvendes approbasjon av 
1935 s. 63 
omordning av skolevæsenet i Skogn præstgjæld dat. 10/4 
1807 
Christiansen, O. 
Rettssak vedkomande to svenske dessertørar 
1934 s. 41 
Collin, Thomas Jenssøn 
Presten Thomas Jenssøn Collins optegnelser om svenskerne 
1946 s. 21 
i Værdalen 1718 / Etter A. O. Øverland: «Fra en svunden 
tid» - Kristiania, 1888 

 
5
Dahl, J. 
En sælsom Hendelse på Gården Næsset 
1937 s. 59 
Dahl, J. 
Ingvald Sagen : eit lite kulturbilete frå 1820-30-åra 
1937 s. 61 
Dahl, J. 
Noko om Stiklestad kyrkje og andre kyrkjelege tilhøve i 
1940 s. 3 
Verdal 
Dahl, J. 
Husmannen i norsk arbeidsliv, og eit møte med husmann 
1941 s. 32 
Johan Person 
Dahl, Johs. 
Utskrift av vedtak av Verdal bygdekommisjon frå 1821 
1942 s. 86 
Dahle, Kolbein 
Byggeskikk og bygningsvern 
1980 s. 49 
Dahle, Kolbein 
Innsamling av familieminner på lydbånd 
1984 s. 124 
Dahle, Kolbein 
Kulturminnevern : prøveprosjekt i Nord-Trøndelag med 
1984 s. 178 
delegert myndighet til fylkeskommunen etter lov om 
kulturminner 
Dahle, Kolbein 
Stiklestad Allé 
1986 s. 71 
Dahle, Kolbein 
Det kommunale byggeri 
1987 s. 52 
Dalen, Arnold 
Hælgjin, Kruvin og Hevlan - tre stadnamn i Sparbu 
1988 s. 102 
Dalen, Arnold 
Sjøheim og ferjegard 
1990 s. 95 
Dalen, Arnold 
Eit politisk avisinnlegg frå ein snåsning i 1834 
1997 s. 213 
Dalen, Arnold 
Gårdsnamn i skrift og tale 
1998 s. 60 
Danielsen, Kjell 
Stormskader i skog i Nord-Trøndelag 
1994 s. 50 
Danielsen, Kjell 
Skogbruk i en krisetid : tilbakeblikk på 1940-45 
1998 s. 186 

Det 15. landsmøtet i landslaget for Bygde- og Byhistorie : 
1962 s. 88 
Sund Folkehøgskole, Inderøy, 5.-7. august 1961 
Devik, Bjørn A. 
«Det mørke alfabet» 
1989 s. 49 
Dillan, Helge 
Ole Skjerve 1881-1966 
1967-68 s. 3 
Dillan, Kjetil Arnstein 
Garnesmordet : et 200-års minne 
2006 s. 39 
Duklæt, Harald 
Landskapet i Nord-Trøndelag 
1996 s. 6 
Dybdahl, Audun 
Litt om Det nordiske ødegårdsprosjekt og bosetnings-
1973 s. 26 
utviklingen i Lånke i senmiddelalderen og tidlig nytid 
Dybdahl, Audun 
Størdals Gields Jordebog oc Inventarium 1619 
1976 s. 7 
Dybdahl, Audun 
Noen diplomer om Snertingen på Inderøy 
1977 s. 35 
Dybdahl, Audun 
Stabbe i Stod og ølboller fra Egge og Ogndal 
1978 s. 39 
Dybdahl, Audun 
Et skinnbrev fra Estil i Sørli 
1985 s. 90 
Dybdahl, Audun 
Skipreider og tinglag : verdslig inndeling i Nord-Trøndelag i 
1987 s. 25 
middelalder og tidlig nytid 
Dybdahl, Audun 
Olav Engelbriktssons endelikt - 450 år siden hans død 
1988 s. 21 
Dybdahl, Audun 
Kirkededikasjoner og helgenvenerasjon i Nord-Trøndelag 
2000 s. 95 
Dybvad, Jarle 
Ein gamal klokkemakar på Frosta 
1934 s. 47 
Dybvad, Jarle og Moksnes, 
Hans A. Vold : noko om arbeidet hans 
1954 s. 45 
Leif 
Dåe, A. 
Et drama på Mære i Sparbu 1696 
1927 s. 28 

Utdrag av foged Gunnerus’s «Efterretning om Inderøens 
1927 s. 84 
Fogderi», dat. Inderøen 1774. / Ved N. Taraldsen 

Efterretning om Inderøens Fogderie 
1949 s. 11 
Eek, Kristin 
Registrering av harmonium/trøorgel i Sparbu 
2008 s. 185 
Egervärn, Erik A. 
Unionsupplösningen 1905 
2005 s. 29 
Eggen, Arne 
John Aasum 
1976 s. 3 
Eidnes, Asbjørn 
På granskingsferd i Namdalen i 1950-åra 
2006 s. 131 
Eik-Nes, Knut 
Mære 
1943 s. 3 
Eik-Nes, Knut 
Nils Sivertsen 1877-1955 : til minne 
1955 s. 3 
Eik-Nes, Nina 
Ingeborg Haave [Også i 1981:142] 
1953 s. 6 
Eik-Nes, Nina 
Ingeborg Haave [Fra 1953:6] 
1981 s. 142 
Eilif 
Domkyrkja i Trondhjem / av Diplomatarium norvegicum 
1926 s. 1 
(Norske oldbreve). Syvende samling. No. 126. 12. august 
1328. Nidaros. ; brev frå erkebiskop Eilif [Kommentert av O. 
Five.] 
Eklo, Asbjørn D. K. 
Fattiggutten, fra Levanger : som ble en av landets fremste 
2004 s. 27 
arktitekter i det forrige århundrede 

 
6
Eklo, Asbjørn D. K. 
Julaften 1944 på Falstad Strafgefangenenlager 
2008 s. 181 
Eklo, Asbjørn D. K. 
Oluf Christian Dietrichson 
2009 s. 169 
Eklo, Asbjørn D. K. 
Levangergutten Fredrik Nannestad Brekke, opererte på 
2011 s. 59 
flere sider under krigen 
Eklo, Asbjørn D. K. 
„Volo“ : dr. Leon Ellias Volodarsky 
2012 s. 217 
Eklo, Asbjørn D. K. 
Guttorm Grøneng (1912-1979) : oppfinner, politiker og de 
2013 s. 131 
vergeløses forsvarer 
Eklo, Asbørn 
Flukten fra Dakar 
2010 s. 205 
Ekroll, Øystein 
Abbed Matthias og Tautra kloster 
1996 s. 32 
Ekroll, Øystein 
Trønderske steinkyrkjer frå mellomalderen 
1997 s. 103 
Ekroll, Øystein 
Steinkyrkjene i Verdølafylket 
1998 s. 84 
Ekroll, Øystein 
Steinkyrkjene i Skeynafylket 
1999 s. 104 
Ekroll, Øystein 
Strindafylket : steinkyrkjene på Lade og Logtun 
2000 s. 104 
Ekroll, Øystein 
Steinvikholm 3. juni 1537 : det gløymde inventariet 
2001 s. 123 
Ekroll, Øystein 
Steinkyrkjene i Stjørdalafylket 
2002 s. 83 
Elnan, Olaf E. 
Hvem har skrevet «Efterretning om Inderøens Fogderie»? 
1951 s. 80 
Elnan, Olaf E. 
Med Eckhoff gjennom Trøndelag 
1958 s. 22 
Elster 
Taxt for Logie og Beværtning paa offentlige Herbergestæder  1938 s. 77 
eller Giestgiverier i Nordre Trondhiems Amt [1830] 

En gammel bibel som har tilhørt familien Gram ved 
1938 s. 33 
Steinkjer 

En høit aktet norsk-amerikansk apoteker Olaf M. Oleson : 
1930 s. 13 
av norsk apotekerforenings tidsskrift 1929 [Etterord av N. 
T.] [fra Minneapolis Tidende] 

En kvarter-visitasjon (Ordrag av krigsrets-protokollen) 
1927 s. 60 
[Justisprotokollen for Inderøy 1798] 

En merkelig tildragelse : Steinkjerskipperen og hans 
1933 s. 75 
mannskap : en historie for 80 år siden [fra Menigmands 
Ven] 

En rovdyrjæger av rang 
1944 s. 80 
Erdmann, Domenico 
Notat om kirkestallene på Snåsa 1927 
1991 s. 151 
Eriksen, Hemming 
En Amerika-Færd : Minder fra en Reise fra Norge til 
2008 s. 110 
Amerika for 50 år siden [fra Fremad] 
Espelund, Arne 
Om jernvinna i Levangerfjellene 
1983 s. 121 
Evjemo, Ivar B. 
Stjørdal Bygdemuseum med Martin Moes samlinger 
1978 s. 97 
Evjemo, Ivar B. 
Sagn og beretninger om ras i Stjørdalsdalføret 
1993 s. 29 
Evjen, Gjertrud 
Sinking - gammel handverkstradisjon 
1995 s. 58 
Falch, Marta Østerås 
Målsak i Inntrøndelag : frå fremste stridslina til bokmålsk 
1995 s. 87 
språkfred 
Falch, Marta Østerås 
Ivar Aasen og Trøndelag 
1996 s. 71 
Falch, Tor 
Sorenskrivaren gjennom 400 år 
1991 s. 35 
Falch, Tor 
Ny lagsskipnad for Nord-Trøndelag historielag 
1992 s. 189 
Falch, Tor 
Formenn i Nord-Trøndelag historielag gjennom 80 år 
1999 s. 6 
Falck-Muus, Rolf 
En privatseddel fra kobberverket i Ogndalen 
1939 s. 81 
Falck-Muus, Rolf 
Et middelaldersk vektlodd fra Nordtrøndelag 
1939 s. 89 
Falck-Muus, Rolf 
Gulstad og Mokk : kopperverkene i Ogndalen 
1953 s. 41 
Falck-Muus, Rolf 
«Ytterøens Kaaberværk» : et av de eldste bergverkene våre 
1956 s. 28 
Falck-Muus, Rolf 
Mester Niels til Sneaasen : magister Niels Muus til Snåsa 
1958 s. 28 
Falck-Muus, Rolf 
Nordre Trondhjems Infanteriregiment nr. 13's sang 
1958 s. 62 
Falkberget, Johan 
Hans dag er til ende – og hans dør er stengt [Også i 
1953 s. 3 
1981:11] 
Falkberget, Johan 
Hans dag er til ende – og hans dør er stengt [Fra 1953:3] 
1981 s. 11 
Falstad, Svein Helge 
Grenselos og kurér Arne Sivertsen fra Levanger tenker 
1990 s. 46 
tilbake 
Farbregd, Oddmund 
Steinringar og tidleg jernvinne i Navlusmarka på Snåsa 
1983 s. 79 

Fellesutvalg for lokalhistorisk forskning i Nidaros 
1956 s. 126 
bispedømme 

 
7
Finsås, Cathrinus 
Skriv til snåsninger i Amerika 
1934 s. 12 
Finsås, Cathrinus 
Alstadhaug-kyrkja 
1942 s. 3 
Finsås, Cathrinus 
Værnes-kyrkja 
1945 s. 57 
Finsås, Cathrinus 
Restaureringa av Alstadhaug kyrkje 
1946 s. 32 
Finsås, Karen Mona 
Presten Erik Sparre 
1936 s. 12 
Five, E. O. 
Spellmenn i det gamle Stod 
1924 s. 7 
Five, O. 
Steinalders buplassen sitt lægje i Våttåbakken 
1925 s. 34 
Five, O. 
Bodstikka 
1926 s. 21 
Five, Ola 
Dagligt liv i Stod ikring midten av fyrre hundradåret : eit 
1925 s. 8 
yversyn 
Five, Ola 
Bygdemuseet i Steinkjer 
1929 s. 74 
Five, Ola 
Skulen i Stod ikring midten av 1800-åra 
1935 s. 53 
Fjellheim, Sverre 
Fra fangstbasert til nomadisk reindrift i Rørostraktene 
2001 s. 105 
Fjellheim, Sverre 
Rein-nomadisme med melkebruk i Nord-Trøndelag og på 
2002 s. 135 
Helgeland : hundreårige tradisjoner som overlevde langt inn 
på 1900-tallet 
Fjørtoft, Birgitte M. 
Krigsfangeleiren på Valøya 
2012 s. 207 
Fladby, Rolf 
Lokalhistorikerne og Norsk lokalhistorisk institutt 
1956 s. 118 
Fladby, Rolf 
Lokalhistorien : et viktig ledd i vårt kulturvern 
1970 s. 5 
Fladby, Rolf 
Registrering av historiske minner : vern om 
1973 s. 3 
kulturlandskapet 
Flekstad, Kaspar 
Trekk av Kvam kirkes historie 
1923 s. 21 
Flekstad, Kaspar 
Konservator O. Nordgard [Minneord] 
1931 s. 3 
Fliflet, Vilhelm 
En gammel bønn og dens forfatter 
1955 s. 47 
Flotten, O. 
Et klageskrift fra Overhalla 1629 
1927 s. 54 
Flotten, Olav 
Valgmøte i Overhalla i 1814 
1929 s. 66 
Folden, Oskar 
Gamle skrøner og rim frå Verran / samla og opteikna av 
1934 s. 61 
Oskar Folden 
Folden, Oskar 
Ordtøk 
1932 s. 68 
Folden, Oskar 
Tungetaming 
1932 s. 70 
Folden, Oskar 
Gælnspørsmål 
1932 s. 71 

Folkemøtet på Midjo 26. august 1883 [Romsdals Budstikke] 
1974 s. 47 
[Innledning ved John Aasum] 
Folkvord, Magnhild 
Fredrikke Marie Qvam – feminist og stemmerettsstrateg 
2013 s. 9 
Folkvord, Aase 
Å gjenskape en drakt fra vikingtid 
1994 s. 147 
Forbord, Arne 
Minneord om Oskar Alstad 
1981 s. 261 
Forbord, Arne 
Rallarane som stifta losje Steinvikholm av IOGT 
1985 s. 72 
Forbord, Arne 
Historia om ei emigrantfamilie frå Skatval 
1985 s. 76 
Forseth, Lars 
Kulturminner! Æ betale itj! : praksisen med bruk av 
2005 s. 169 
Kulturminnelovens § 10 – hvem betaler, hva og når 
Foss, Thorbjørn 
Budbringer i kuleregn 
1990 s. 66 
Fossland, Sam. 
Gamle bumerke frå Grong 
1933 s. 92 
Fossland, Sam. 
Gamle bumerke fra Grong 
1934 s. 46 
Fossland, Sam. 
Gamalt krustyverk i Grong 
1936 s. 50 
Fossland, Sam. 
Gamle bumerke frå Grong 
1937 s. 58 
Fossland, Sam. 
Oksfot på stutaket [Spørsmål om takplanter. Svar fra Ove 
1947 s. 48 
Arbo Høeg i 1947:48] 
Fossland, Sam. 
Berre ein haka for ei dør 
1951 s. 69 
Fossum, Lorents 
Bøgdasjå [Dikt] 
1955 s. 80 
Fossum, Lorents 
Prolog til festkveld under Landsmøtet i Bygde- og Byhistorie 
1962 s. 99 
på Sund folkehøgskole 6. august 1961. (På Inderøymål). 
Fossum, Lornts 
I tuntre på’n husmainnsplass [Dikt] 
1961 s. 135 

Fra Komiteen for Stod-boka [Minneord om Ola Nordgård] 
1931 s. 12 
Fredriksen, Nina 
Frå namn til nummer : om korleis bustadnamna i Meråker 
2002 s. 61 
har endra seg over tid 
Fredriksson, Frithjof 
Åge Berg – jordbruksapostel i Västjämtland 
1983 s. 126 
Frengen, Ida 
I anledning Ekne kirkes nedrivelse : mai 1892 [Dikt]  
1999 s. 142 

 
8
Frigaard, Tor 
Kommunene i endring 
1987 s. 43 
Frisli, Annemor 
Spredte glimt fra en avsluttet epoke : erindringer fra 
1990 s. 128 
rutetrafikken på indre Trondheimsfjord 
Frisli, Annemor 
Fra utror til verdens lengte skråkabelbru : den 
1991 s. 139 
lokalhistoriske utviklingen ved Vangshylla og Skarnsundet 
Frisli, Annemor 
To samferdselshistoriske begivenheter med 156 års 
1992 s. 134 
mellomrom 
Frisli, Annemor 
Gamle kaianlegg langs Trondheimsfjorden : registrering av 
1993 s. 79 
minnestoff 
Frisli, Annemor [et al.] 
Gamle kaianlegg langs Trondheimsfjorden 
1994 s. 178 

Frostadtingslova skal omsetjast 
1962 s. 106 
Fuglum, Per 
Kampen om politisk førerskap i Nord-Trøndelag 1860-1880 
1955 s. 9 
[Også i 1981:179] 
Fuglum, Per 
Kampen om politisk førerskap i Nord-Trøndelag 1860-1880 
1981 s. 179 
[Fra 1955:9] 
Fuglum, Per 
Stadier i organisasjonsveksten i Nordre Trondhjems Amt 
1982 s. 11 
Fuglum, Per 
Ole Richter og Rostad 
1994 s. 6 
Fuglår, Johs. 
Fra Namdalsmuseet 
1929 s. 78 
Furunes, Jens 
Falstad Nedre i Ekne 
1990 s. 18 
Furunes, Jens 
Nokre minner frå den tyske okkupasjonen av landet vårt 
1991 s. 28 
Furuset, Kjell 
Plantenavn fra Sparbu etter Karl Braset 
2013 s. 93 

Fylkets forvaltningsmessige fødsel 
1986 s. 19 
Følling, Ivar 
Asbjørn Følling 
1988 s. 90 
Følstad, Eskil 
Fra langhus til laftahus 
2003 s. 7 
Følstad, Eskil 
Bygging av flettverksgjerder på Stiklestad 
2004 s. 103 
Følstad, Eskil 
Materialene i langhuset på Stiklastaðir 
2010 s. 211 
G. L. 
Nord-Trøndelag historielag gjennom 25 år / Ved G. L. 
1945 s. 58 
G. L. 
Rolsboka : ei dagbok frå 1784-1905 [Fortsettelse 1947:64 og  1946 s. 71 
1948:42] 
G. L. 
Tradisjon : ka dem sa gammelt atett’ : lokalhistorisk 
1947 s. 56 
minnekonkurranse 
G. L. 
Rolsboka : ei dagbok frå 1784-1905 / Ved G. L. ; (Framhald 
1947 s. 64 
frå Årbok 1946) [Fortsettelse 1948:42] 
G. L. 
Rolsboka : ei dagbok frå 1784-1905 / Ved G. L. ; (Framhald 
1948 s. 42 
frå Årbok 1947)  
G. L. 
Tradisjon : ka dem sa gammelt atett’ / ved G. L. ; [av Martin 
1951 s. 83 
Øren] 
Garberg, Torbjørn 
Dømt til å mislykkes? : om operasjon «Mauriceforce» i 1940 
1980 s. 5 
– De alliertes hjelpeaksjon i Nord-Trøndelag 
Garberg, Torbjørn 
Krigen i Innherred i 1940 
1990 s. 6 
Gartland, Kirsten Joveig 
Historia om et dikt – og ei etterlysing 
2011 s. 109 
Gjerdåker, Brynjulv 
Manntal frå siste halvdel av einevaldstida 
1984 s. 115 
Gjervan, Guri Ramborg 
Leksværingen som besøkte presidenten på Island, Vigdis 
1992 s. 175 
Finnbogadottir 
Gran, Nils 
Is-saging 
1979 s. 38 
Grande, Andre. M. 
Peter Petersen Altona : mannen som første gongen reiste 
1971-72 s. 96 
tanken om det norske flagget 
Grande, Andreas 
«Korsen» i Leksvik : eit minne om Anders Solli som vart 
1931 s. 51 
ihelriven av ulvane på Leksvikskogen 
Grande, Andreas M. 
Leksvik kyrkje og prestane der fram til 1800 
1934 s. 15 
Grande, Lars 
Kjempehaugane på Leksvikneset [Dikt] [Etterord av Andreas 
1932 s. 65 
M. Grande] 
Granhus, Anton 
Kyrkjelege tilhøve i ei Trøndelagsbygd : små sogeriss frå 
1938 s. 7 
1720 og før den tid 
Granhus, Anton 
En «kongelig Nordlands postfører» i Beitstad : (Kulturbilete 
1939 s. 42 
fra 1700) 
Granhus, Anton 
Bartnes kirke : noen småting om et gudshus på flyttefot 
1941 s. 38 

 
9
Granhus, Anton 
En fattig tid – og en rik mann : levekår i en Innherredsbygd 
1943 s. 46 
på 1800 tallet, og noen ord om Stor-Sivert 
Granhus, Anton 
Den gamle verktykassa [Også i 1981:79] 
1952 s. 60 
Granhus, Anton 
Gamalt frå bygdom 
1970 s. 50 
Granhus, Anton 
Gamalt frå bygdom (framhald)  
1971-72 s. 43 
Granhus, Anton 
Gamalt frå bygdom (framhald)  
1973 s. 54 
Granhus, Anton 
Gammalt frå bygdom 
1980 s. 60 
Granhus, Anton 
Den gamle verktykassa [Fra 1952:60] 
1981 s. 79 
Gravelsæter, Kirsten K. 
Steinovner : form og funksjon på Snåsa og i Namdalen 
1982 s. 42 
Nøklebye 
Grevskott, Peter 
Hesten 
1990 s. 138 
Grevskott, Peter 
Litt om hestekjørety 
1991 s. 119 
Grimstad, Atle 
På leit etter verdalingen – før 1814 
1989 s. 58 
Grimstad, Atle 
Verdal og bergverksdrift 
2002 s. 197 
Groven, Gunnar 
Marius Hægstad : skolemann, bladmann, politikar, 
1993 s. 153 
professor 
Groven, Lars 
Språkmannen Arne Vestrum : - og litt om Olav Duun i 
1990 s. 105 
Levanger-tida 
Groven, Lars 
Samtalar i Olav Duuns grender 
1991 s. 82 
Groven, Lars 
20 brev om Olav Duun 
1992 s. 148 
Groven, Lars 
På sporet av På tvert : Olav Duuns første store roman 
1994 s. 131 
Groven, Lars 
Olav Duun – skyld og medansvar : ein dokumentasjon 
1996 s. 53 
Grønli, Anne 
Bibliografi over Oddvar Grønlis forfatterskap med oversikt 
2007 s. 133 
over hans privatarkiv 
Grønli, Oddvar 
Orgelbyggjar Ole Møen på Ytterøya 
1927 s. 81 
Grønli, Oddvar 
Frå Sundnes i det 17de og 18de hundradåret : familien 
1928 s. 51 
Wittrup [Fortsettelse i 1934 s. 24] 
Grønli, Oddvar 
Ulvin kyrkja på Inderøya 
1929 s. 68 
Grønli, Oddvar 
Til Sundnes-soga : tillegg til stykket «Frå Sundnes i det 17de 
1934 s. 24 
og 18de hundradåret» i årboka for 1928 
Grønli, Oddvar 
Gangjarn frå Ulvin-kyrkja 
1935 s. 55 
Grønli, Oddvar 
Ein kalk frå Lo-kyrkja i Åsen 
1938 s. 37 
Grønlid, Jon 
Lars Martinius Bentsen – ein såmann / av Jon Grønli og 
1991 s. 102 
Berit Haraldstad 
Grønnesby, Geir 
Bronsealdergravfeltet på Toldnes og Holan i Sparbu 
1998 s. 148 
Gudbrandsen, Engebret 
Husmannsgutten som ble lærer og kirkesanger i Kolvereid : 
1948 s. 33 
en livshistorie 
Guin, Arne 
Hain Rasmus Brelneset 
1979 s. 5 
Guin, Arne 
Dikt [Demring og Sagatid] 
1982 s. 5 
Guin, Arne 
Litt om busettinga ved Gilten i Kvam 
1982 s. 133 
Guin, Arne 
Soga om Guri Johansdotter Gudenum 
1982 s. 136 
Guin, Arne 
Litt om gamle rettar i allmenningane i Kvam og utnyttinga 
1984 s. 163 
av dei 
Gåsvær, Kolbjørn 
God lokalhistorie – og meir til : Åke Jünge (red.): Med røtter 
1993 s. 203 
på Vikna. Eige forlag 
Gåsvær, Kolbjørn 
Olav Duun på stipendferd 
1999 s. 38 
Hagerup, Vegard 
Levanger – byplan og bebyggelse 
1980 s. 18 
Hallan, Nils 
«Een kort Beschrifvelse over Schongens Præstegield» 
1953 s. 10 
[Innledning til 1953:13]  
Hallan, Nils 
[Innledning til Rachløw, Børre Henrich: «En Kort Beskrivelse,  1957 s. 3 
deelt I tvende Afhandlinger over Størdalen», 1957:7] 
Hallan, Nils 
[Innledning til Hospitalets jordebok år 1643, 1955:89]  
1955 s. 83 
Hallan, Nils 
Een kort beskrivelse over Frosten Prestegield [Innledning til 
1954 s. 50 
Helsinge 1954:51]  
Hallan, Nils 
Ein strid i 1766-68 om eigedomsretten til prestegardane 
1962 s. 49 
Hallan, Nils 
Antikvarisk melding frå Inderøy – 1810 
1962 s. 101 
Hallan, Nils 
Ein lærar i Åsen : anno 1798 
1959 s. 28 

 
10 
Hallan, Nils 
Eit brev frå Nils Wærnes til statsarkivar Koren 
1961 s. 49 
Hallan, Nils 
Forfattar og originalmanuskript til «Efterretning om 
1961 s. 51 
Inderøens Fogderie» 
Hallan, Nils 
Antikvariske meldingar frå Stod og Snåsa 1810 
1963-64 s. 52 
Hallan, Nils 
Skikken med påkast 
1967-68 s. 59 
Hallan, Nils 
Dei første meldingane om samar i Nord-Trøndelag [Også i 
1966 s. 60 
1981:121] 
Hallan, Nils 
Ei gamal segn om Levanger og bygdeborga på Halssteinen 
1965 s. 76 
Hallan, Nils 
Gardsnamna på Ytterøya 
1978 s. 125 
Hallan, Nils 
Dei første meldingane om samar i Nord-Trøndelag [Fra 
1981 s. 121 
1966:60] [Se kommentar 1981:250] 
Hallan, Nils 
Gardsnamnet Gristad på Frosta 
1983 s. 73 
Hallan, Nils 
Stadnamn i Gamle Skogn : forts. fra forrige årbok 
1995 s. 6 
Hallan, Nils 
Stadnamn i Gamle Skogn [Del 1] Forord av Jørn Sandnes 
1994 s. 61 
Hallan, Nils 
Nokre «banlåta» frå Skogn og Stjørdalen ; Oppskrivne av 
1959 s. 100 
lektor Arne Vestrum i 1880 ; Med merknader av Nils Hallan 
Halse, Kristian 
Sturla Brørs, folkehøgskolemannen, diktaren og 
1987 s. 12 
lokalhistorikaren : skisser til eit bilete 
Hammer, Asbjørn Ruud 
Slektsgransking – en opplevelse 
1990 s. 134 
Hammer, Einar 
Gamle merkesdagar 
1943 s. 99 
Hammer, Einar 
Minneord over Johannes Urstad, Grong 
1932 s. 6 
Haraldsen, Jan Olav 
Gamle ovner 
2009 s. 129 
Haug, Karl Erik og 
Hvorfor ble Steinkjer bombet? 
2010 s. 97 
Pettersen, Jan Blom 
Haugan, Einar 
Nordenfjelske Treforedling, hva skjedde før 1966 
1998 s. 164 
Haugan, Einar 
Handel og kontakt over grensen mellom Jemtland og 
1998 s. 206 
Trøndelag 
Haugan, Einar 
Vegleier mellom Jämtland og Trøndelag gjennom tidene 
2012 s. 15 
Haugan, Einar 
Gründerfirmaet Thams & Co : aktiv i skogbruk og 
2013 s. 223 
skogindustri i Midt-Norge og Jämtland 
Haugen, Morten Olsen 
Bankjubileer og bygdehistorie : eksemplene Grong og Aasen  2013 s. 205 
Havig, Aslaug 
Bygdearkivet i Havika 
1942 s. 36 
Havig, Aslaug 
Anne Margrethe Raaby av Hadøen 1717-1811 
1936 s. 16 
Havig, Aslaug 
Sagnet om «Ridderspranget» på Otterøy i Ytre Namdal 
1937 s. 49 
Havig, Aslaug 
«Kråka» 
1937 s. 51 
Havig, Aslaug 
En tyvehistorie fra gården Ramsvigen i Vemundvik i året 
1933 s. 47 
1750 
Havig, Aslaug 
Otterøen 
1933 s. 53 
Havig, Aslaug 
Vemundvik 
1934 s. 27 
Havig, Aslaug 
Godseier Christian Fredrik Nergaard til Seierstad 1801-1839 
1939 s. 28 
Havig, Aslaug 
Hemning-skaret [Dikt] 
1932 s. 62 
Havig, Jørgen Johs. 
Fortsettelse av lensmann Jørgen Johs. Havigs 
1940 s. 56 
storthingsbreve av 1839 / Ved Aslaug Havig 
Havig, Jørgen Johs. 
Utdrag av Storthingsbreve fra 1839 
1939 s. 34 
Havik, Sveinung 
Nord-Trøndelag biblioteklag – 50 år 1988 : spredte glimt fra 
1988 s. 120 
lags- og bibliotekvirksomheten 
Hegdahl, O. 
Til Trøndelagen [Dikt] 
1933 s. 67 
Hegdahl, O. 
Utraset i Verdal 1893 : et 40-års minne 
1933 s. 68 
Hegdahl, O. 
Sakshaug gamle og nye kirke [Dikt]  
1932 s. 55 
Heggestad, Oddvin 
Database for lokalhistorisk litteratur i Nord-Trøndelag 
1989 s. 97 
Heir, Marius 
Bryllaup på Heir i Frol 1890 : fortalt av urmaker Marius Heir, 
1961 s. 45 
Levanger, skrivi ned av Ole Skjerve 
Helgesen, Kari 
Nordre Trondhjems Amt 1804 : om delingen av Trondhjems 
1989 s. 7 
Amt 

Helleristninger [Trondhjems museum]  
1924 s. 25 
 
 
 
 
 
 

 
11 
Helsinge, Hans Jørgen 
Een Kort Beschrifvelse over Schongens Præstegield 
1953 s. 13 
Beliggende udi Indherredts Provstie og Stjør- og Wærdals 
Fogderie efter Den udgivne Tabel bestaaende af 40 Poster 
som forlanges besvaret 
Helsinge, Hans Jørgen 
Een kort Beschrivelse over Frosten Præstegield i 
1954 s. 51 
Trundhiems Stift forfattet Effter de 40 Poster, som 
besvares, saa viidt derom kan erindres 
Heltberg, E. 
Fra Beitstadprestens kopibok : Memorial og Resolution om 
1936 s. 63 
sildefiskeriet på forårstider i Bedstadsundet […] / ved N. T.  
Heltberg, E. 
Memorial og Resolution om sildefiskeriet på forårets tider i 
1937 s. 37 
Bedstadsundet […] 
Heltberg, E. 
Fra Beitstadprestens copibok / ved N. Taraldsen 
1937 s. 39 
Henie, Hans 
Tobaksdåse med evighetskalender 
1929 s. 30 
Hermann, Eina Solberg 
Russebollar i Nord-Trøndelag 
2000 s. 192 
Hermann, Eina Solberg 
Barneklede, barnestell : kåseri på Sparbudagen på Egge 
2004 s. 53 
Museum 2004 
Hersleb, Jac. 
Av Stod sogneprests copibok / Ved prost Jac. Hersleb 1732 
1934 s. 65 
Hesselberg, O. 
«Laxegaarde» i Namsen [1803]  
1952 s. 67 
Heyerdahl, Ridder H. 
Stjørdal prestegjeld : en beskrivelse av sogneprest 
1936 s. 23 
Heyerdahl i «Budstikken» fra 1818 / av Ivar Nilssen 
Værnesbranden 
Heyeraas, Sverre 
Vikingetidsgraven på Føling i Stod prestegjeld : I 
1941 s. 77 
Heyeraas, Sverre 
En bygdesølvsmed fra Innherad 
1940 s. 73 
Heyeraas, Sverre 
En nyfunnen bautastein i Oftenåsen 
1939 s. 52 
Heyeraas, Sverre 
Om Purkholmens glassværk på Namdalseid 
1939 s. 53 
Heyeraas, Sverre 
Trondheim Domkirkes Pilgrimstegn 
1951 s. 56 
Hjelvik, Diana Stensdal 
Bibliografi Sverre Marstrander 1933-1980 
1986 s. 7 
Hjulstad, Guri 
Fylkeskulturprisen 2011 til Carl Frode Tiller 
2012 s. 9 
Hjulstad, Guri 
Fylkeskulturprisen 2012 til Pe-Torsa 
2013 s. 201 
Hjulstad, Hans 
«Vargjakta» på Inderøy 1852 
1955 s. 71 
Hjulstad, Hans 
Påkast 
1962 s. 84 
Hjulstad, Ola 
Vermund Benum død 
1970 s. 3 
Hjulstad, Olav 
Frå livet på ein fjellgard for 100 år sidan 
1982 s. 60 
Hofstad, Eilev 
Minne frå Skjelstadmarka 
1927 s. 63 
Hofstad, Eilev 
Sagnet om Fløt Fløum 
1927 s. 86 
Hognes, Chr. 
Eit skinnbrev frå Overhalla / Uppteikning av Chr. Hognes 
1926 s. 15 
Hognes, Chr. 
Underjordiske II 
1926 s. 27 
Hognes, Christian 
Kommandersersjanten i Namdalen [Etterord av O. F.] 
1926 s. 11 
Holck, Per 
Skjelettfunnene fra Mære kirke 
1969 s. 59 
Holien, Halvdan 
Ymse om vedlikehaldet i Namdalseid kring århundreskiftet 
1984 s. 171 
og først på 1900-talet 
Holien, Marit 
Johan Christian Vogelsang 
1985 s. 95 
Holien, Marit 
Aasnæs glasværk (1813-1883) : hva kan noen gamle bilder 
1986 s. 33 
fortelle om driften ved glassverket? 
Holmsen, Andreas 
Gardshistorie 
1946 s. 3 
Holmsen, Andreas 
Trøndelag 
1948 s. 12 
Holmsen, Andreas 
Trøndelag : andre artikkelen : lokalhistorisk arbeid i dei 
1950 s. 80 
einskilde bygdene i Inn-Trøndelag 
Holmsen, Andreas 
Bondeklager fra Innherred til Bjelke-kommisjonen 1632 
1951 s. 3 
Holmsen, Andreas 
Trøndelag : tredje artikkelen : lokalhistorisk arbeid i dei 
1951 s. 59 
einskilde bygdene i Inn-Trøndelag II 
Holmsen, Andreas 
Gardskipnad i Innherad for 150 år sia : svar på spørsmål frå 
1955 s. 107 
Rentekammeret i Kjøbenhavn 1803 […] (Framhald frå Årbok 
1954) 
Holmsen, Andreas 
Gardskipnad i Innherad for 150 år sia : svar på spørsmål frå 
1954 s. 68 
Rentekammeret i Kjøbenhavn 1803) 
Holmsen, Andreas 
Huskeliste for gardshistorikere 
1960 s. 14 

 
12 
Holmsen, Andreas 
Jordegodset i Trondheims len 1661 
1952 s. 76 
Holmsen, Andreas 
Matrikkel, skyld og skatt : innledning til matrikkelen for 
1952 s. 82 
Sparbu 1668 [Også i 1981:154] 
Holmsen, Andreas 
Matrikkel, skyld og skatt : innledning til matrikkelen for 
1981 s. 154 
Sparbu 1668 [Fra 1952:82] 
Hougen, Olav 
Fylket vårt [Dikt] [Også i 1981:10] 
1938 s. 3 
Hougen, Olav 
Fylket vårt [Dikt] [Fra 1938:3] [Se kommentar 1981:245] 
1981 s. 10 
Hovd, Rune 
Nasjonal identitet og nasjonalisme i Inntrøndelag 
2000 s. 83 
Hovig, Johs. 
Ein glytt frå skulesoga i Namdal 
1942 s. 66 
Hunnes, Lars Kåre 
Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet 
1979 s. 14 
i et eksemplar av «Missale Nidrosiense» fra Ytterøy. 1577-
1617 

Husmannshistoria 
1960 s. 19 
Hyldbakk, Hans 
Eit vellukka granskingskurs 
1948 s. 25 
Høeg, Ove Arbo 
[Oksfot på stutaket. Svar til Fossland 1947:48] 
1947 s. 48 
Høin, N. 
Et trist minne 
1933 s. 73 
Høin, Nils 
Da ordren kom : minner fra 1905 / ved standjunker Høin 
1935 s. 42 
[Også i 1981:202] 
Høin, Nils 
Svenskerne på Råde i 1718 
1932 s. 25 
Høin, Nils 
Da ordren kom : minner fra 1905 / ved standardjunker Høin 
1981 s. 202 
[Fra 1935:42] 
Høin, Nils [Helge Skog] 
Sjøormen i Fossemvatne 
1932 s. 60 
Høin, Nils [Helge Skog] 
Storalmen : tillegg til Arnt-Erik Selliaas sin artikkel om Johan 
2013 s. 90 
Randulf Bull [2013 s. 73] 
Haavik, Sigrid 
Litt om Bodom-slekta 
1993 s. 161 
I. S. 
Inventarielister frå kyrkjone i noverande Inderøy 
1939 s. 92 
prestegjeld kring år 1700 
I. S. 
Ugreie med postføringa over Inderøy i 1829 
1939 s. 97 
Indal, Andor 
En vise om mordet på Garnes i året 1806 
1933 s. 59 

Inderøy bygdemuseum [Gaver 1922] 
1922 s. 36 
Inndal, Ronald 
Grensetrafikk i Verdal 
1990 s. 39 
Inndal, Ronald 
Peder Danielsen Klykken – skreddaren som vart 
1991 s. 44 
sorenskrivar 
Inndal, Ronald 
Midtnordisk pris til kultur-ektepar 
2000 s. 200 
J. M. L. 
Eit meingjerdsemne frå gamalt 
1937 s. 46 
J. M. L. 
Ein feltmanøver i Overhalla i 1882 
1939 s. 39 
Jacobsen, Leopold 
Søknad om Ladestedrettighet for Steinkjer 
1946 s. 69 
Jacobsen, Leopold 
En retssak fra Beitstad 1694 
1936 s. 56 
Jacobsen, Leopold 
Ei rettssak, «Ubesindig vesen och kogleri» 
1938 s. 76 
Jacobsen, Leopold 
Ein dansk-norsk embetsmann frå 1800-åra 
1931 s. 61 
Jakobsen, Erik 
1932-1992 – et levende 60-års minne 
1994 s. 56 
Jenstad, Tor Erik 
Offentleg normering av stadnamn : kulturvern og 
2001 s. 80 
lokaldemokrati 
Johansen, Annar J. 
Fra Røstad offentlige skoles historie 
2006 s. 65 
Johnsen, Erling 
Arne Salberg [Minneord] 
1948 s. 8 
Johnsen, Erling 
John Sundfær : ein lærar som var langt framom si tid 
1963-64 s. 8 
Johnsen, Erling 
Ole Richter : inderøyning og verdensmann 
1963-64 s. 12 
Johnsen, Erling 
Einar Øfsti : en sentral skikkelse i norsk malerkunst 
1967-68 s. 7 
Johnsen, Erling 
Johannes Kjesbu : folkeopplysningsmann og redaktør 
1966 s. 3 
Johnsen, Erling 
Johan Bojers tilknytting til Innherred 
1971-72 s. 3 
Johnsen, Erling 
Kristofer Uppdal – bondearistokraten som ble rallardikter 
1975 s. 47 
Johnsen, Erling 
Straumen i Inderøy – et strandsted med tradisjoner 
1976 s. 64 
Juul, Johan 
Stallen ved Henning-kyrkja 
1992 s. 122 
Jünge, Åke 
Ein forfattar stig fram : Magnhild Haalke sin veg fram mot 
2002 s. 19 
romandebuten Allis sønn 1935. Nini Roll Anker og Helge 
Krog som fødselshjelparar for Magnhild Haalke 
Jünge, Åke 
Avodiepu : eit sørsamisk skriftstykke frå 1910 
2003 s. 145 

 
13 
Jünge, Åke 
Samar og rein på Vikna for hundre år sidan 
2004 s. 139 
Jünge, Åke 
Sameskole og samemisjon i Indre Namdalen for 250 år 
2006 s. 85 
siden 
Jünge, Åke 
Om samejenta Parisienne og sørsamane som var på 
2007 s. 69 
utstilling i Paris 1889 
Jünge, Åke 
"Frit er det ikke for at de qvaksalvere lidt" : glimt frå 
2008 s. 55 
bygdesamane si historie i Innherred og på Fosen frå 1600- 
til 1900-tallet 
Jünge, Åke 
Molla Bjurstedt Mallory (1884-1959) : ei verdens-stjerne i 
2009 s. 173 
tennis med røtter i Nord-Trøndelag 
Jünge, Åke 
Bibliograf Øyvind Bendt Aas 
2010 s. 139 
Jünge, Åke 
Ferdaminne 150 år : eit fiktivt intervju med Aasmund 
2010 s. 143 
 
Olavsson Vinje om ferda hans i Nordre Trondhjems Amt 
sommaren 1860 
Jünge, Åke 
Også eit 150-årsminne : samepolitikaren Daniel Mortenson 
2010 s. 193 
(1860-1924) hadde sterke band til Nord-Trøndelag 
Jünge, Åke 
Kvinneliv på Falstad under krigen : falstadfange nr 526 Bodil 
2011 s. 45 
Kvaale forteller 
Jünge, Åke 
Om bygdesamane i Lynalmenningen i Skogn og 
2012 s. 111 
etterkommarane etter dei 
Jünge, Åke 
Tjåehkere – Tunnsjøguden : sagn myter og fakta 
2013 s. 155 
[kommentar til Agnar Nordbacks artikkel i 1933:63 og 
2013:151] 
Jæger-Leirvik, P. 
Rapping, murpuss og måling i Foldereid i gamal tid 
1955 s. 94 
Jæger-Leirvik, P. 
Nærøy-kyrkja 
1960 s. 54 

Jämtland-Trøndelag : Lokalhistorisk samarbeid 
1958 s. 77 

Jämtsk-trøndsk historikermøte i Trondheim 5. - 7. juni 1965 
1965 s. 120 
[Program] 
Jønnum, Olav 
Gamalt frå Dalbygda i Beitstad 
1970 s. 64 
Jøsås, Hans 
Oldemor Marta Olsdotter 
1989 s. 55 
Jåma, Martha 
Samisk husflid 
1975 s. 38 
Kaldal, Ingar 
Knappe levebrød og vanskeleg solidaritet : korleis 
2001 s. 7 
arbeidsløysa i mellomkrigstida skapte kamp om levebrødet 
og vanskeleg samhald mellom arbeidsfolk i Follafoss 

Karl Wanderås [Minneord] 
1948 s. 3 
Karlsen, Charles 
Steinkjer Museum 
1979 s. 93 

Kart over Inderøens Fogderie frå 1784 
1951 s. 82 
Kiil, Alf 
En søknad fra Lierne 1777 : fra samtlige 33 indbyggere af 
1961 s. 43 
Sør- og Nord-Lierne under Sneaasens Præstegield 

[2 fotografier: Kistelokk fra Skeid kirke, Ogndal]  
1921 
Kjelsberg, Betzy 
Fru Fredrikke Marie Qvam in memoriam 
1938 s. 4 
Kjesbu, Johs. 
Minneord om Fylkesmann H. B. Guldahl 
1932 s. 3 
Kjølsvik, Idar 
Det nordtrønderske religionskartet : om pietisme-grense og 
2009 s. 33 
livssynsmangfold fra Hans Nielsen Hauge til i dag 
Kjønstad, Bjarne 
Den nye fylkeskonservatoren 
1977 s. 161 
Klüwer, L. D. 
«Levninger af Overtroe» : framlagt av Nils Hallan 
1960 s. 21 
Knudtsen, Margunn Skjei 
Demografiske kriseår i Stod prestegjeld i tida 1688-1801 
1984 s. 100 
Koldaas, Erling 
Skattkiste i jubileumsgave 
2012 s. 231 
Koldaas, Erling og Stene, 
Et tegnet reisebrev fra 1849 
2011 s. 113 
Morten 
Kolstad, Siv Randi 
Husmannsarbeid : basert på hovedoppgave om 
2000 s. 204 
Husmannsvesenet på Namdalseid 1850-1900 
Koren, Kristian 
Jordskredet på Ytterøen 1870 
1993 s. 41 
Korsvold, Tora 
Gardkona i Verdal i mellomkrigstida 
1983 s. 52 
Kristiansen, Gunnar E. 
Augusta Aasen 
2008 s. 77 
Kristiansen, Gunnar E. 
Med sangen som våpen : arbeiderkorene i Nord-Trøndelag 
2008 s. 19 
gjennom et århundre (første del) 

 
14 
Kristiansen, Gunnar E. 
Med sangen som våpen : arbeiderkorene i Nord-Trøndelag 
2009 s. 89 
gjennom et århundre (andre del) 
Kristiansen, Gunnar E. 
Daggry : socialdemokratisk maanedsblad 
2010 s. 167 
Kristiansen, Gunnar E. 
Gustav Christiansen, en faktor man regnet med – både som 
2012 s. 225 
sanger, musiker, dirigent og typograf 
Kristiansson, Axel 
Kurirtrafiken och sabotörverksamheten 
2008 s. 99 
Kristoffersen, Kjersti 
Sakshaug gamle kirke : ny kunnskap om bygningshistorien 
2007 s. 47 
Kristoffersen, Kjersti Holien 
Kirkebygging i middelalderen : søkelys på byggingen av 
2008 s. 131 
Sakshaug gamle kirke 
Krogstad, Bjørn R. 
Fra fiende – over fjell – til frihet : flukten over Meråkerfjella 
1990 s. 55 
1940-1945 
Krogstad, Bjørn R. 
Inntrøndersk jernproduksjon – sett fra Meråker 
1999 s. 144 
Krogstad, Bjørn R. 
Da Napoleonskrigene kom til en av Trøndelags utposter : 
1998 s. 109 
«Om Litj Halvard som protesterte da Napoleon og Stalin 
førte ulykke inn over Fersdalen» 
Krogstad, Bjørn R. 
Kors, makt og historie 
2008 s. 165 
Krogstad, Bjørn R. 
Norges eldste kopperdrift : jakta på opprinnelsen til 
2004 s. 61 
Kopperå-navnet 
Krogstad, Bjørn R. 
Når kom samene til Trøndelag? : sørsamisk historie sett fra 
2003 s. 23 
Meråker 
Krogstad, Bjørn R. 
Lokal jernsmelting i etterreformatorisk tid : hva veit en om 
2012 s. 45 
det? 
Krogstad, Bjørn Roar 
Forholdene ved en liten fangeleir under andre verdenskrig : 
2009 s. 153 
den sovjetiske krigsfangeleiren i Gudå 
Krogstad, Bjørn Roar 
Kongelig sjarmoffensiv overfor opprørske meråkerbygger 
1989 s. 79 
Krogstad, Bjørn Roar 
«Svai hen over fjeld og fjære, rene Norske Flag!» : 
2005 s. 17 
unionsoppløysinga i 1905 og dens følger i Stjørdalen 
Krogstad, Bjørn Roar 
Fra storpolitikk til mellomriksveg : E 14 – 50 år 
2007 s. 21 
Krogstad, Bjørn Roar 
Spørsmål knytta til en 400 år gammel henrettelse 
2010 s. 113 
Krokstad, Gunleif 
Skogskosthold i gammel og nyere tid – en studie fra A/S 
2001 s. 161 
Meraker Brugs skoger 
Kruken, Kristoffer 
Norsk Navnebog (1878) og namneskikken i Nord-Trøndelag 
1998 s. 47 
Krüger, Sverre 
Fortidsminnesmerkeforening med egen fylkesavdeling 
1980 s. 142 
Krüger, Sverre 
Trønderlåna – en arv fra Akropolis og lokal 
2000 s. 132 
bygningstradisjon 

Kvam gamle kyrkje [Innskrift på minnestein fra 1923]  
1924 s. 24 
Kvam, Anders Martin 
Statsminister Ole Richter og «Paul Lange og Tora Parsberg» 
1998 s. 178 
- og Ebba Astrup 
Kvam, Anders Martin 
Ebba Astrup - «Mor Rostad» - Ebba Astrup Eggen : foredrag 
1994 s. 32 
ved Nord-Trøndelag Historielags møte 28. mai 1994 på 
Rostad, Inderøy 
Kvam, Anders Martin 
Hva en gravhaug på Innherred kan fortelle… 
1993 s. 88 
Kvam, Anders Martin 
Veijubileum eller Unionsjubileum – Eller begge deler? 
2002 s. 13 
Kvam, Håkon 
Erik Bøll 1752-1837 : den 1. kjendte bygdedoktor på Inderøy  1959 s. 3 
Kvamme, Audun 
Stedsnavn i grensetraktene Frosta – Ekne 
1993 s. 107 
Kvarving, Johan 
Ivar Gustad [Minneord] 
1950 s. 3 
Kvarving, Johan 
Gudmund Leren 
1974 s. 3 
Kvarving, Johan 
Gamal gardsskipnad i Nord-Innherad 
1984 s. 147 
Kvistad, Svein 
Inderøy Bygdemuseum 
1980 s. 89 
Kvistad, Svein 
Fredrik Hammond (1718-1758) : oppvokst på Inderøy – 
2013 s. 67 
halshogd i København 
L. J. 
Noko frå gamle protokollar 
1939 s. 102 
L., Jakob M. 
Øysletta : ei attende-sjåing 
1938 s. 18 
L., Jakob M. 
Jordfalla på Ubbdal i Overhalla 
1938 s. 29 
L., Jakob M. 
Litt om Ranemskyrkja i Overhalla 
1939 s. 22 
L’Orange, Olav 
«Vi ser på bilder» 
1985 s. 111 
L’Orange, Olav 
«Nævra» ex jekt «Pauline» 
1980 s. 98 

 
15 
L’Orange, Olav 
Historielagets arbeid med slektsgransking 
1985 s. 100 
L’Orange, Olav 
Pauline og Pomor-handelen 
1986 s. 63 
L’Orange, Olav 
Falstadskogen 
1987 s. 92 
L’Orange, Olav 
Oldtidsbyen i Sparbu 
1988 s. 7 
L’Orange, Olav 
Kulturminneregistreringen i Nord-Trøndelag 
1988 s. 77 
L’Orange, Olav 
Caspar Conrad Rafn 
1989 s. 15 
L’Orange, Olav 
Trønderen fra Waterloo 
1989 s. 87 
L’Orange, Olav 
Oddvar Grønli 1906-1989 
1989 s. 95 
L’Orange, Olav 
«Moralske synspunkter på formidlingen av krigen 1940-45» 
1990 s. 71 
L’Orange, Solveig 
Kattemat i pizzaen: Et moderne vandresagn 
1988 s. 87 
Lamvik, Martin 
Første skuledirektør i Trondhjems Amt – Johannes Henrik 
1989 s. 16 
Berg – : på inspeksjonsferd i Nordre Trondhjems amt i 1860-
åra 
Landsem, Petter 
Husmannsregnskap fra 1890-98 : et innblikk i økonomiske 
1980 s. 56 
og sosiale kår ved slutten av hundreåret 
Langås, Arne 
Falstadskogen – identifikasjonskomiteens arbeid 1945-47 
2011 s. 9 
Langås, Arne 
Åsen kirke 1858-1902 
2012 s. 127 
Langås, Arne 
Et i flere Henseender høist umoralsk Menneske : en historie 
2013 s. 27 
fra samfunnets skyggeside i 1800-tallets Stjørdal 
Larsen, Geir Egil 
Folkemusikk og folkedans i Nord-Trøndelag 
1995 s. 204 
Larsen, Per G. 
Lokalhistorie i 10. klasse i grunnskolen 
1975 s. 34 
Larsen, Tor M. 
Samiske navn på Fosen 
1979 s. 69 
Larsgaard, Blanche 
Stiklestad – 20 år 
1973 s. 49 
Leifseth, Jon-Otto 
Huset vårt ble bombet 20. april 1940 
2011 s. 55 
Leira, Karen 
Frå gamle dagar : nedskrive for minnekonkurransen 1965 
1973 s. 86 
Leirfall, Jon 
Dei nye helleristningane i Hegra [Også i 1981:54] 
1958 s. 8 
Leirfall, Jon 
Stjør- og Verdalsavsnittet i forsvaret av Trøndelag : gamle 
1960 s. 3 
skanser i Stjørdalen 
Leirfall, Jon 
Ein livslagnad : Vilhelm Sophus Hegrem 1820-1879 
1963-64 s. 19 
Leirfall, Jon 
Det einaste fotografiet av Ole Vig 
1965 s. 6 
Leirfall, Jon 
En hegrasbygg i Livingstones fotspor 
1970 s. 10 
Leirfall, Jon 
Ølboller fra Stjørdalen i Nordiska Museet : innskriftene gir 
1970 s. 47 
mer eller mindre gode råd 
Leirfall, Jon 
Gudmund Olsen Åsen : ein bondeførar i Stjørdalen for 200 
1974 s. 35 
år sidan 
Leirfall, Jon 
Frå omgangsskolelærar til kommandant på Vardøhus 
1976 s. 22 
Leirfall, Jon 
Stjørdalingen Johan P. Håve - hovedpersonen i «Knut 
1977 s. 63 
Veum» av J. B. Bull 
Leirfall, Jon 
Dei nye helleristningane i Hegra [Fra 1958:8] [Se 
1981 s. 54 
kommentar 1981:245]  
Leirfall, Jon 
«Jamtskrina» - eit minne om gammel samferdsel mellom 
1991 s. 80 
Jämtland og Trøndelag 
Leirvik, P. Jæger 
Spelmannsætter i Foldereid 
1954 s. 104 
Lerche, Vinc. St. 
Vinc. St. Lerches beretning om dyrskuet [på Inderøy] 1863 / 
1938 s. 54 
[Ved J. Refsaas?]  
Leren, Gudmund 
Kva dei gamle trøndarane meinte om sparsemd : 
1945 s. 52 
trønderordtak 
Leren, Gudmund 
Kverna [Også i 1981:86] 
1941 s. 61 
Leren, Gudmund 
Våpen og segl for Nord-Trøndelag fylke 
1958 s. 4 
Leren, Gudmund 
Merkelege masker i Mære kyrkje 
1961 s. 68 
Leren, Gudmund 
Hustad kyrkje 
1963-64 s. 73 
Leren, Gudmund 
Samla liste over Årbokartiklar i 10 år 1945-1955 
1956 s. 131 
Leren, Gudmund 
Nord-Trøndelag historielag gjennom 50 år 
1969 s. 121 
Leren, Gudmund 
Heksebål i Trøndelag : Lisbet Pedersdatter Nypan 
1965 s. 25 
Leren, Gudmund 
Kverna [Fra 1941:61] 
1981 s. 86 
Leren, Olav 
Rygg meieri i Øvre-Kvam : fra meierihistoria 
1963-64 s. 60 
Lidén, Hans-Emil 
Utgravingen av Mære kirke 
1969 s. 18 

 
16 
Lie, Erik 
Samene i Vikna frem til omkring 1800 
2009 s. 187 
Lillevestre, Ellen 
Forr historielags fotoutstilling «Gamle Stod på foto» 
1980 s. 129 
Lillevestre, Ellen 
Fotografier i Forr historielag 
1985 s. 115 
Lindgaard, Eva 
Å dokumentere ristninger : eksemplet Benan II 
2010 s. 79 
Lindmo, Gunnar 
Innherreds Aktie Dampskibsselskap : trafikk på Trondheims- 
1990 s. 118 
og Beitstadfjorden 

Lokalhistorisk samarbeid mellom Jämtland og Trøndelag 
1956 s. 123 
Lous, Carl S. Schelven 
Stamtavle over den norske Familie Schelven med 
1927 s. 3 
Descendenter / samlet af Carl S. Schelven Lous ; forord av 
fru statsministerinne F. M. Qvam 
Lund, Bjørn 
Statens Skogskole Steinkjer 
2003 s. 159 
Lund, Jon M. 
Ei finnesegn frå Sparbu 
1977 s. 132 
Lund, Jon M. 
Flyktningar og flyktningelosar under andre verdskrig 
1990 s. 34 
Lyngberg, I. 
Lærar Ole Tømmeraas : død 30. september 1933 
1933 s. 6 
[Minneord] 
Lyngberg, Ingebr. 
Minne om Ole Rønning 
1948 s. 31 
Lyngberg, Ingebr. 
Der vegen gjekk til kyrkja 
1944 s. 66 
Lyngberg, Ingebr. 
Eit tidsbilete 
1944 s. 69 
Lyngberg, Ingebr. 
Soldyrking i husbyggnaden 
1932 s. 54 
Lyngberg, Ingebr. 
«Mæragrubba» : historia om eit namn – Snåsamål 
1953 s. 118 
Lyngberg, Ingebrigt 
Forteljinga om Jeppe Gaundal 
1933 s. 15 
Løkken, Hans Olav 
Mosquito skutt ned på Skatval 
2006 s. 137 
Lånke, Ole 
En liktale fra Lånke fra 1831 / Meddelt ved Ivar Nilssen 
1932 s. 59 
Værnesbranden 
Laanke, Ole 
Bryllupsdikt av O. L. / Ved Ivar Nilssen Værnesbranden 
1932 s. 57 
Macedo, Lars Lilleby 
Chamberlains kyllinger : nytt materiale om krigshandlingene  2013 s. 39 
i Nord-Trøndelag 1940 
Malmo, Jakob 
«Bliv lys!» og det blev lys! : Malmo Elektricitetsværk 85 år 
1996 s. 194 
Marstrander, Sverre 
Draktspenne fra Dalum i Sparbu 
1969 s. 14 

Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668 : Sparboe Gield 
1952 s. 93 
[Fortsettelse i 1953] 

Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668 : Sparboe Gield 
1953 s. 119 
(Framhald frå Årbok 1952) 

Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668 : Sparboe Gield [Fra 
1981 s. 165 
1952:82] 
Mediås, Ivar 
Cathinco Cathrinus Finsås 1891-1948 [Minneord] 
1948 s. 5 
Mediås, Odd Asbj. 
Organisasjonen av allmueskolen i Steinkjer-distriktet i første  1976 s. 35 
halvdel av det 19. hundreåret 
Mediås, Odd Asbj. 
Steinkjer faste skole fra 1851 
1979 s. 108 
Mediås, Odd Asbjørn 
Folkeskolens overtilsyn i Trøndelag fra 1860 og fram til 
1996 s. 173 
1920 
Mediås, Odd Asbjørn 
Organiseringen av allmueskolen og folkeskolen i Steinkjer-
1977 s. 66 
distriktet i 2. halvdel av det 19. hundreåret 
Mediås, Odd Asbjørn 
Landsmålet som skolemål – eit hundreårsminne 
1998 s. 34 
Mediås, Odd Asbjørn 
Folkeskolens overtilsyn i Trøndelag etter 1920 
1997 s. 152 
Mediås, Odd Asbjørn 
Einskapsskolen under avvikling? 
2003 s. 123 
Meisingset, Arne 
Da «Ulven var mangfoldig». Eitt og anna frå ein gammal 
1976 s. 43 
skoleprotokoll i Inderøy 
Melby, Ola 
Lorentz Diderich Klüver og Trøndelag 
1986 s. 57 
Melby, Ola J. 
Professor dr. Sverre Marstrander : minneord 
1986 s. 4 
Melhus, Alf C. 
En «falskmynter»-historie fra Overhalla fra 1705 
1924 s. 1 
Melhus, Alf C. 
Da Snåsa prestegård brente for annen gang 
1924 s. 4 
Melhus, Alf C. 
Bygderamser 
1926 s. 55 
Melhus, Alf C. 
«Anders Klev, speider» 
1926 s. 59 
Melhus, Alf C. 
Litt om lokalhistorisk arbeide og noen skrifter om 
1926 s. 60 
nordtrønderske forhold 
 
 
 

 
17 
Minsaas, Arnt 
Arne Svenning – en samfunnsbygger fra første halvdel av 
2001 s. 66 
forrige århundre 
Minsaas, Liv 
Tradisjoner ved barsel : kåseri på Sparbudagen på Egge 
2004 s. 50 
Museum 2004 

Misprent i årboki for 1924 og 25 
1925 s. 56 
Moe, Kjell Helge 
Billedsamlingen ved Stjørdal lokalhistoriske arkiv 
1987 s. 113 
Moen, Adolf 
Gamaltids byggjemåte 
1942 s. 81 
Moen, Eldrid 
Årbokartiklar 1989-1999 
1999 s. 156 
Moen, Erling 
Fjellmannen som gikk to gonger til kongen i Stockholm 
1950 s. 109 
Moen, Erling 
Henning kyrkje 
1971-72 s. 7 
Moen, Magne 
Ho Bara fortel : innleiing ved Henry Mære 
1980 s. 135 
Moen, Olav And. 
Striden om den første brua over Straumen i Inderøy 
2013 s. 233 
Moen, Olav Andr. 
Endelikta til Rinnanbandens nestkommanderende : Kari 
2009 s. 181 
Dolmens og Ingeborg Skjeviks selvmord på Inderøy 12. mai 
45 
Moen, Olav Andr. 
NS kommunalforvaltning etter førerprinsippet : 
2008 s. 141 
kommunalforordninga av 21. desember 1940 
Moen, Olav Andr. 
Riksforsamlinga 1814 : lokalvalg i Nordre Trondhjems Amt 
1996 s. 142 
Moen, Olav Andr. 
Utviklinga av det kommunale sjølstyret gjennom 175 år 
2012 s. 161 
Moen, Olav Andreas 
Prestens medhjelpere 
2005 s. 61 
Moen, Olav Andreas 
Tollkasserar Aage Claudius Schult : ein svært musikk- og 
2010 s. 91 
dialektinteressert ogndaling 
Moen, Olav Andreas 
Om Hylla på Røra og ”Hylla kaffeerstatnings-fabrikk” 
2011 s. 149 
Moen, Olav Andreas 
Dødelig fallulykke på nøytralitetsvakt ved Vaterholmen 
2012 s. 221 
festningsanlegg i 1915 
Moholdt, Christian 
Visa om soldat Anders Solli 
1953 s. 113 
Bernstorff 
Moholdt, O. B. 
Visa om Anders Solli [Innledning til 1953:113]  
1953 s. 111 
Moksnes, Leif og Dybvad, 
Hans A. Vold : noko om arbeidet hans 
1954 s. 45 
Jarle 
Molde, Jostein 
Utvandringen fra Nord-Trøndelag 1846-1875 
1997 s. 6 
Muggerud, Signe 
Slektsopptegnelser for Sneve gård i Egge 
1977 s. 138 
Mære, Henry 
Folketelling Verdalsøren 1865 
1975 s. 23 
Mære, Henry 
Folketelling 1865 for Steinkjer Ladested 
1974 s. 51 
Mære, Henry 
Folketellingen 1865 : kjøpstaden Levanger 
1976 s. 69 
Mære, Henry 
Folketellinga 1865 : strandstedet Stjørdalshalsen 
1977 s. 91 
Mære, Henry 
Organist til Mære kirke 
1977 s. 135 
Mære, Henry 
Husmannsplasser – og slekter på Innherred 
1978 s. 106 
Mære, Henry 
Blodgangsepidemien i 1773 
1979 s. 9 
Mære, Henry 
Husmannsplasser og -slekter på Innherred II 
1979 s. 128 
Mære, Henry 
Husmannsplasser- og slekter på Innherred III 
1980 s. 113 
Mære, Henry 
Husmannsplasser og -slekter på Innherred (IV) 
1982 s. 86 
Mære, Henry 
Husmannsplasser og -slekter i Innherred (V) 
1984 s. 79 
Mære, Henry 
Gudbrandsdøler i Innherred 
1985 s. 24 
Mære, Henry 
Thi kiendes for rett 
1989 s. 63 
Mære, Henry 
Svensk-Ane 
1990 s. 148 
Møllenhus, Kristen R. 
Nye oldfunn fra Trøndelag 
1954 s. 16 
Møllenhus, Kristen R. 
Sverre Heyeraas [Minneord] 
1969 s. 3 
Møllenhus, Kristen Rolseth 
Trekk fra Nord-Trøndelags forhistorie 
1950 s. 65 
Møllenhus, Kristen Rolseth 
Helleristningene på Bardal i Beitstad 
1951 s. 49 
Mølnvik, Inger Johanne 
Vegen fram til Snåsa Bygdamuseum 
1983 s. 133 
Mølnvik, Inger Johanne 
Songleikar frå Mona skole, Snåsa (Innledning ved Berit 
1984 s. 142 
Østberg) 
Mølnvik, Inger Johanne 
Snåsa bygdemuseum. Fotoarkiv 
1985 s. 111 
Mølnvik, Inger Johanne 
Daglegliv på ein Snåsa-gard i 1814 
1989 s. 67 
N. T. 
Minneord om A. O. Tønne 
1933 s. 3 
N. T. 
Meieristyrar P. B. Five [Minneord] 
1934 s. 9 

 
18 
N. T. 
Lensmann Joh. P. Aune [Minneord] 
1934 s. 10 
N. T. 
Bokhandlar Odin Paulsen, Steinkjer [Minneord] 
1934 s. 11 
N. T. 
Gardbrukar og stortingsmann Torger P. Lund [Minneord] 
1934 s. 11 
N. T. 
Reknskap vedkomande lærar og klokkar Ole Andr. Øydahl 
1934 s. 52 
og Ane Pedersdtr. Funbergs brudlaup i Malvik 10. juni 1833 
N. T. 
Avdukinga av ein minnestein over Ola Five 
1932 s. 27 
Natvig, Vidar 
Regler for benyttelse af Motorvogne : vedtatt på 
2005 s. 25 
Amtstinget 9. juni 1902 
Natvig, Vidar 
Da grensene for Trøndelag ble trukket opp : historien om 
2004 s. 13 
Preben von Ahnens virksomhet i Trøndelagen og 
Nordlandene 
Natvig, Vidar 
Vivinus modell 1910, en av Steinkjers første biler? 
2003 s. 119 
Natvig, Vidar 
Remmastrauman: Et spesielt samferdselstiltak og 
2006 s. 61 
kulturminne 
Natvig, Vidar 
Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening 25 år – litt om 
2007 s. 35 
prosjektene vi har gjennomført 
Nedre-Semb, Ole 
Visa om ildebrand på Østeraas 
1934 s. 22 
Haldorsen 
Nilsen, Bjørn 
Noen korte kommentarer til sammenhengene Fredrik 
2011 s. 69 
Nannestad Brekke opererte i : tillegg til Asbjørn D. K. Eklos 
artikkel 
Nilssen, Trond Risto 
Minner fra fangenskap og krig 
2001 s. 93 
Nissen, Harald 
Nord-Trøndelags heraldikk 
2012 s. 87 
Nissen, Kristian 
De eldste historiske vidnesbyrd om lapper i Nord-Trøndelag 
1940 s. 38 
[Også i 1981:99] 
Nissen, Kristian 
De eldste historiske vidnesbyrd om lapper i Nord-Trøndelag 
1929 s. 37 
[Også i 1981:99] 
Nissen, Kristian 
De eldste historiske vidnesbyrd om lapper i Nord-Trøndelag 
1981 s. 99 
I og II [Fra 1929:37 og 1940:38] [Se kommentar 1981:250 
Noem, O. E. 
Litt om Følling kyrkje 
1978 s. 57 

Nordtrøndelag historielag 
1921 s. 9 

Nord-Trøndelag historielag beklager 
1987 s. 6 
Nordback, Agnar 
Tunnsjø og Tunnsjøguden [Se også 2013 s. 151] 
1933 s. 63 
Nordback, Agnar 
Tunnsjø og Tunnsjøguden [Opprtykk fra 1933 s. 63. Med 
2013 s. 151 
kommentar av Åke Jünge.] 
Nordberg, Hans M. 
Mære kyrkje 800 år 
1990 s. 78 
Nordén, A. 
St. Olafs øksa 
1926 s. 52 
Nordgård, O. 
Byskriver Even Solberg fra Stod : en biografisk skildring / 
1928 s. 15 
ved O. Nordgård 
Nordgård, O. 
Minneruner over Ola Five 
1930 s. 3 
Nordgård, O. 
Steinalders boplassen ved Steinkjer 
1925 s. 5 

Norsk lokalhistorisk institutt : arbeidskonferanse 
1958 s. 63 
Nygård, Kristian 
Kurs i lokalhistorisk gransking i Trondheim 28. juni - 3. juli 
1946 s. 91 
1948 
Næs, Ivar 
Om levekår og arbeid på Namdalseid i 1850-70-åra 
1965 s. 39 
[Innledning ved Sturla Brørs] 
Næs, Ivar 
Hus og husbunad på gardane i Trøndelag kring 1860 
1976 s. 110 
[Innledning ved Sturla Brørs] 
O. F. 
Trønderlaget i Amerika : The National Trønderlag of 
1928 s. 76 
America 
O. F. 
Frå bygdemusei i N. T. fylke 
1929 s. 71 
Ofvid, Peder Mathiassøn 
Salme av Peder Mathiassøn Ofvid 
1935 s. 15 
Ohlen, Peder 
Vikinghavna på Frosta : fra jernalder til nåtid på Fåneshavna 
2006 s. 79 
Ohlen, Peder 
Flyktninger i eget land : fra Finnmark til Frosta i 1944 
2007 s. 31 
Okkenhaug, Fridtjov 
Bygdemuseet i Verdal 
1929 s. 80 
Okkenhaug, Håkon 
Ære det evige forår i livet 
1983 s. 4 
Okkenhaug, Inger Marie 
Kjærlighetens vilkår i 1886 
1994 s. 103 

 
19 
Okkenhaug, Ingrid Buran 
Barneminne 
1985 s. 56 
Okstad, Kari Margrete 
Folkedrakter og bunader i Nord-Trøndelag 
1995 s. 177 
Olsen, Alf Roar 
Bens'inn og Bens'a : en historie om et ektepar og et 
2006 s. 19 
arbeidsliv ved gruvene i Meråker på 1800-tallet 
Olsen, Alf Roar 
En tragisk ferd mot det forjettede land : de første 
2008 s. 109 
utvandrerne fra Meråker i 1854 hadde slett ingen lykkelig 
reise... 
Olsen, Alf Roar 
Meråkergutten som ble fredsdommer i Amerika : historien 
2007 s. 85 
om Ole Pedersen Bakke og kona Karens nybyggerliv i Nord-
Dakota 
Olsen, Alf Roar 
Ebba – et navn i et berg : i Meråker lever Ebba Astrups navn 
2011 s. 141 
i berget 
Opdal, Kåre [Arr.] 
To gamle valsar for 2 feler 
1955 s. 98 
Overrein, Asbjørn 
Krigen mot svenskene 1657 til 1660 : et glimt av historien 
1999 s. 92 
300-350 år tilbake i tiden : den danske soldat som ble 
president i Trondhjem by og forløperen for Ogndalsbruket – 
landets nest største kommuneskog 
Overrein, Asbjørn 
Steinkjergården i Ogndal – begynnelsen til nye Steinkjer 
2000 s. 71 
Overrein, Asbjørn 
Carsten Wimpelmann : en kulturspreder på Innherred i 
2001 s. 137 
1850/-60-årene 
Parelius, M. 
Steinviksholm [Dikt] 
1958 s. 3 
Parelius, Nils 
Presteslekten Parelius i Stjørdal [Del 1] 
1942 s. 53 
Parelius, Nils 
Presteslekten Parelius i Stjørdal (Framhald frå årboka for 
1943 s. 74 
1942) 
Parelius, Nils 
Prestene Parelius i Sparbu og Fosnes : rettelser og 
1944 s. 40 
suplement til Erlandsen forsåvidt angår prestene i Sparbu 
1620-1723 
Parelius, Nils 
Prestene Parelius i Sparbu og Fosnes : rettelser og tillegg 
1945 s. 55 
Parelius, Nils 
Fra soldat til sjelesørger 
1954 s. 26 
Pedersen, Peder 
Eit og anna frå Hålonda i gamal tid 
1942 s. 29 
Petersen, Th. 
En hittil ukjent bygdeborg i Sparbu : mellom Volhaugen og 
1946 s. 43 
Dyrstad 
Petersen, Th. 
Den eldste bosetning i Ogndal 
1950 s. 55 
Petersen, Th. 
Vikingetidsgraven på Føling i Stod prestegjeld : II 
1941 s. 81 
Petersen, Th. 
Et middelaldersminne frå Alstadhaug prestegård 
1931 s. 58 
Petersen, Th. 
Kirken på Megarden og den eldste bosetning i Imsdalen : 
1933 s. 9 
foredrag på stevnet på Megarden søndag 6. august 1933 
Petersen, Th. 
Litt om de eldste byggverker i Nord-Trøndelag [Også i 
1933 s. 35 
1981:29] 
Petersen, Th. 
Minnesteinen ved Våttåbakken [Kommentarer ved O. H.] 
1928 s. 3 
Petersen, Th. 
Om gravplassen paa Tingvoll og andre oldtidsminner 
1922 s. 1 
omkring Steinkjer [Også i 1981:41] 
Petersen, Th. 
Av en fjellbygds saga 
1923 s. 1 
Petersen, Th. 
Oldfundenes tale og lokalhistorie (Av eit fyredrag av 
1925 s. 3 
konservator Th. Petersen, halde i T.hjem 7. juni 1925) 
Petersen, Th. 
Helleristningerne på Okkenhaug i Frol 
1925 s. 26 
Petersen, Th. 
Steinkretsene på Egge 
1951 s. 42 
Petersen, Th. 
Litt om de eldste byggverker i Nord-Trøndelag [Fra 1933:35] 
1981 s. 29 
[Se kommentar 1981:246] 
Petersen, Th. 
Om gravplassen paa Tingvoll og andre oldtidsminner 
1981 s. 41 
omkring Steinkjer [Fra 1922:1] [Se kommentar 1981:246]  
Pettersen, Jan Blom og 
Hvorfor ble Steinkjer bombet? 
2010 s. 97 
Haug, Karl Erik 
Pettersen, Kristian 
Ei merkelig gravkiste fra Åsvoll i Snåsa 
1983 s. 114 
Petterson, Kjell Ivar 
Leirskredet i Skjelstadmark – et dystert 25 års minne 
1993 s. 36 
Pettersson, Kjell Erik 
Jon Leirfall : (07.10.1899 - 12.06.1998) 
1998 s. 6 
Pettersson, Kjell Erik 
Ole Vig : såmannen fra Stjørdal 
2003 s. 95 

 
20 
Piene, Vilhelm 
Elias Eliassen Heltberg 
1956 s. 6 

Postkort Steinkjer-Namsos 1908 
2000 s. 103 
Prestvik, Torbjørn 
Deling av Skogn prestegjeld 
1978 s. 140 
Pynten, Ant. 
Fundtaunmesteren i Meråker 
1945 s. 46 
Qvam, F. M. 
Løngangen mellom Erkebiskopsgaarden og Munkholmen 
1931 s. 26 
Qvam, F. M. 
Slottet i Gjævranmarken 
1933 s. 31 
Qvam, F. M. 
Fru F. M. Qvam har efterladt dette Manuskript skrevet for 
1939 s. 3 
Historielagets Aarbok 
Qvam, F. M. 
En trøndersk Anna Colbjørnsdatter, Elen på Ranheim 
1928 s. 48 
Qvam, F. M. 
Ætten Schavland 
1922 s. 13 
Rachløw, Børre Henrich 
«Kort Beskrivelse over Størdalen» ; med innleiing av lærar 
1957 s. 7 
Nils Hallan 
Ramberg, E. 
Torberg Danielsen Skevik, Rones 
1932 s. 22 
Ramstad, Jon 
Staup gartnerskole 1897-1997 
1997 s. 175 
Refsås, J. 
Fortid og nutid 
1926 s. 30 
Refsaas, J. 
Det «ulyksalige Fuldskab» eller Kvartermesteren og 
1936 s. 52 
Dragonen 
Refsaas, J. 
Erik Bøll : en bygdedoktor i gamle dager 
1937 s. 12 
Refsaas, J. 
Dyrskuet på Inderøen 1863 
1938 s. 46 
Refsaas, J. 
Smedhåndverket i Stoe-Skogn i gamle dager 
1935 s. 56 
Refsaas, J. 
Skatteforhold i 1674 
1925 s. 41 
Refsaas, Jørgen 
Lidt om Fortidens Garnisonsliv 
1947 s. 11 
Reiersen, Elsa 
Mentalitetshistorie – historisk tema eller viktig side av alle 
1988 s. 82 
historiske temaer? 
Rein, Roger 
Nord-Trøndelag elektrisitetsverks krevende pionertid 
2006 s. 107 
Reisæter, Torbjørn 
Papirfabrikken på Fiborgtangen : tilbakeblikk etter 30 år 
1992 s. 111 
Reitan, Jon 
Kosthold og helse i tysk fangenskap 
2002 s. 177 
Riseth, Thor 
Arne Sandnes, 80 år: - ikke pensjonist, men kårkaill! : 
2004 s. 127 
intervju med tidligere fylkesordfører, Arne Sandnes 
Ristad, D. G. 
Vi vil hjem [Dikt] [Innledning av O. F.] 
1929 s. 86 
Ristad, J. G. 
Det norsk amerikanske historielag (The Norwegian 
1926 s. 46 
American History Association Inc.) 
Risvaag, Jon Anders 
Fra Silkeveien til Midt-Norge : funn av islamske mynter fra 
2012 s. 37 
vikingtiden i Nord-Trøndelag 
Rognhaug, Anders Moe 
No pipe dampen! 
1991 s. 99 
Rohde, Carl 
Wimpelmannsgården i Steinkjer [Etterskrift av Ingvald 
1940 s. 62 
Sakshaug] 
Rolfsjord, Leif 
Brusve gård i Levanger 
1991 s. 73 
Ropeid, Andreas 
Asbjørn Klepp professor i etnologi ved Universitetet i Oslo 
1988 s. 109 
Rostad, Annar 
Slik endte det : framhald av J. I. Østnes’ sin artikkel 
1992 s. 82 
[1992:47] 
Rosvold, P. A. 
Leksvik kirke 
1971-72 s. 84 
Rosvold, P. A. 
Leksvikstrandens kirke på Hindrum 
1971-72 s. 90 
Rosvold, P. A. 
Leksværinger som var med i krigen i 1808 
1971-72 s. 93 
Rosvold, P. A. 
Sagn fra Leksvik 
1971-72 s. 101 
Rynning, Ole 
Sandfærdig Beretning om Amerika : til Oplysning og Nytte 
1929 s. 3 
for Bonde og Menigmand / forfattet av en Norsk, som kom 
derover i juni måned 1837. [Innledning av O. F.: Snåsningen 
Ole Rønnings bok om Amerika] 
Røe, Lars 
Lars Røes dagbok 1848 
1974 s. 12 
Røe, Tormod 
Arbeiderbevegelsen i Meråker fra 1905 til 1915 
1978 s. 5 
Røe, Tormod 
Fra Samuel Laing: Residence in Norway 
1986 s. 29 
Røe, Tormod 
Striden om Meråkerbanen 
1993 s. 98 
Røe, Tormod 
Om seterdrift : en bokomtale 
2013 s. 215 
Røflo, John 
Litt om gamle skikker og gamle tradisjoner på gården Røflo 
1960 s. 40 
Røflo, John 
Gand og finnsegner i tro og tradisjon 
1966 s. 81 
Røflo, John 
Smeden 
1970 s. 19 

 
21 
Røflo, John 
«Kvithesten» på Solem 
1973 s. 72 
Røflo, John 
Langs den gamle kongevei gjennom Innherred 
1977 s. 119 
Røflo, John 
Salbergkjerka i sagn og soge 
1978 s. 143 
Røflo, John 
Bautasteiner og gravrøyser 
1980 s. 140 
Røflo, John 
To sagn 
1984 s. 161 
Røkke, Truls 
Tyskerarbeidet – eksemplet Værnes : et mørkt kapittel i 
1991 s. 6 
norsk okkupasjonshistorie 
Røskaft, Merete 
Endringer i maktens landskap ved overgangen fra vikingtid 
2005 s. 103 
til kristen middelalder 
Røstad, Anton 
Ein gard frå veidetida 
1962 s. 42 
Røstadsand, Ivar 
Tre sagn fra Leksvik 
1980 s. 81 
Røthe, Eli 
Folla-arkivet: Bevaringen av en bedrifts historie 
1987 s. 86 
Røthe, Eli 
Årbokartikler 1979-1988 
1989 s. 100 
Raaen, Per Steinar 
NS-historien på Stiklestad : derfor skal vi også formidle det 
2008 s. 149 
ubehagelige 
S. H. 
Bygdeborger omkring Borgenfjorden 
1948 s. 80 

Sak om sildtiende år 1702 
1937 s. 68 
Sakrisvoll, Anders 
Johan Falkberget og Nord-Trøndelag 
2011 s. 119 
Sakshaug, Dagfinn 
Fylkeskommunen – hva er det, og hva har skjedd? 
1996 s. 151 
Sakshaug, Dagfinn 
Bodomheimen – Notater 
1994 s. 117 
Sakshaug, Dagfinn 
Krigen i 1940, trefning ved Røskje, Røra 
2000 s. 36 
Sakshaug, Ingv. 
Bygdemuseet i gl. Sakshaugkyrkja, Inderøy 
1929 s. 79 
Sakshaug, Ingvald 
Spelmenn og stadsmusikantar 
1944 s. 88 
Sakshaug, Ingvald 
Festdag i Sakshaugkyrkja den 11. desember 1811 
1945 s. 31? 
Sakshaug, Ingvald 
Gamaldags justis 
1937 s. 69 
Sakshaug, Ingvald 
Litt om skog og skogøyding, og sagbruk i Inderøy 
1938 s. 59 
futedømme på 1700-talet 
Sakshaug, Ingvald 
Litt om dei første klokkarane og lærarane i Inderøy 
1941 s. 24 
prestegjeld 
Sakshaug, Ingvald 
Herjingar i bygdene i Innherad under Armfeldtstoget i 1718 
1931 s. 13 
Sakshaug, Ingvald 
Tobakk i handelen i 1689 i Innherad 
1931 s. 56 
Sakshaug, Ingvald 
Prestenes mandtal over Innherreds prosti 1664-1666 [Se 
1933 s. 85 
rettelser 1934:40] 
Sakshaug, Ingvald 
Notat frå Rolsboka frå 1812, 1813 og 1814 
1933 s. 89 
Sakshaug, Ingvald 
«Tolvdalerskatten» [Rettelse til 1933:85] 
1934 s. 40 
Sakshaug, Ingvald 
Ole Haugum 
1928 s. 22 
Sakshaug, Ingvald 
900-årsfesten på Stiklestad olsokdagen 1930 
1930 s. 42 
Sakshaug, Ingvald 
Sumt frå «Det Inderøiske landhusholdnings-selskab» og 
1930 s. 48 
«Efterretning om Inderøens fogderi» : fortegnelse over 
udsatte belønninger fra Det Inderøiske 
landhusholdningsselskab for bondestanden udi Inderøens 
fogderi 
Sakshaug, Ingvald 
Litt skolehistorie : etterlatt artikkel 
1973 s. 76 
Sakshaug, Ingvar 
Samlinga i gamle Sakshaugkyrkja 
1923 s. 40 
Salvesen, Helge 
Samene i historien : [kommentar til Nissen, Kristian: De 
1981 s. 250 
eldste historiske vidnesbyrd om lapper i Nord-Trøndelag I 
og II, 1981:99, fra 1929:37 og 1940:38] 

Samla liste over innhaldet i dei 25 bøkene som Nord-
1945 s. 66 
Trøndelag historielag til no har sendt ut 
Sand, Ole G. 
Omkring de første flyvninger på Værnes i 1914 
1985 s. 62 
Sandnes, Jørn 
Litt om krigen i Trøndelag 
1962 s. 33 
Sandnes, Jørn 
Sagbruksdrifta i Innherad på 1600- og 1700-tallet : 
1959 s. 36 
oppkomst og framvokster [Også i 1981:168] 
Sandnes, Jørn 
Hvem har skrevet «Efterretning om Inderøens Fogderie»? 
1959 s. 94 
Sandnes, Jørn 
Gunnar Skavlan : noen minneord 
1963-64 s. 3 
Sandnes, Jørn 
En hekseprosess fra Stod : i 1640-åra [Også i 1981:64] 
1965 s. 11 
Sandnes, Jørn 
Gamle bygdenamn i Nord-Trøndelag 
1970 s. 29 

 
22 
Sandnes, Jørn 
Aktuelle problem i norsk lokalhistorie : foredrag på årsmøte 
1973 s. 7 
i Landslaget for bygde- og byhistorie 23. juni 1973 
Sandnes, Jørn 
Snåsaprest og libygger i forrige hundreåret 
1977 s. 47 
Sandnes, Jørn 
En hekseprosess fra Stod i 1640-åra [Fra 1965:11] [Se 
1981 s. 64 
kommentar 1981:247] 
Sandnes, Jørn 
Sagbruksdrifta i Innherad på 1600- og 1700-tallet : 
1981 s. 168 
oppkomst og framvokster [Fra 1959:36] 
Sandnes, Jørn 
Gamle bygdenamn i Nord-Trøndelag [Også i 1981:14] 
1970 s. 9 
Sandnes, Jørn 
Gamle bygdenamn i Nord-Trøndelag [Fra 1970:9] 
1981 s. 14 
Sandnes, Jørn 
Slaget på Stiklestad i lys av Frostatingslovens 
1992 s. 6 
motstandsbestemmelser 
Sandnes, Jørn 
Hylla – et navn som forteller gammel båttrafikk 
1993 s. 76 
Sandnes, Jørn 
Republikanere i det «røde amt» 
2005 s. 43 
Sandvik, Einar 
Levangermartnan 
1991 s. 59 
Sandvik, Einar 
Saltkoking i Trondheimsfjorden 
1992 s. 34 
Sandvik, Einar 
Klostervesenet i Trøndelag 
1998 s. 116 
Saxvik, Kjell 
Et brev fra Inderøyning i den Amerikanske borgerkrigen 
1971-72 s. 59 
1865 
Saxvik, Kjell 
Av skiidrettens saga i Innherred : fra de militære 
1977 s. 5 
skiløperkompanier til skiidrettens gjenoppliving i 1860/70-
årene 
Saxvik, Kjell 
Av skiidrettens saga i Innherred II : fra skytterlagenes 
1978 s. 66 
skirenn i 1870-årene til folkeidrett i 1890-årene 
Saxvik, Kjell 
Handelen i Kvitvangsvågen : handelsstedene Korsen og 
1979 s. 42 
Vågen på grensen mellom Inderøy og Sparbu 
Saxvik, Kjell 
Redaktør Erling Johnsen i minne 
1987 s. 20 
Schiefloe, Per Odd 
Fylkeskonservator? 
1947 s. 98 
Segtnan, Jon 
Då «Nordre Trondhjems Amts politiske Venstreforening» 
1975 s. 42 
vart til 
Segtnan, Jon 
Nordtrøndske kommunalpolitiske framstøytar i 1870-åra : 
1974 s. 44 
eit framlegg om direkte val til fylkestinget for omlag 100 år 
sidan 
Segtnan, Jon 
Ein valkamp i Nord-Trøndelag for 100 år sidan 
1973 s. 16 
Segtnan, Jon 
Då Nord-Trøndelag vart «Det røde amt» : Stortingsvalet i 
1976 s. 102 
1876 og litt om radikaliseringa av fylket 
Segtnan, Jon 
Venstreradikalismen i Nord-Trøndelag i 1870-80-åra : litt 
1977 s. 150 
om organisasjons- og partimannen Ole Anton Qvams 
innsats 
Segtnan, Jon 
Litt om Ole Sivert Welde og framveksten av den politiske 
1982 s. 138 
venstreopposisjonen i Nord-Trøndelag i 1870-åra og fram til 
9. juni-vedtaket i 1880 
Segtnan, Jon 
Jurylova 100 år : tre nordtrønderar i nærkamp med 
1991 s. 46 
lekdommarinstitusjonen på 1800-talet 
Segtnan, Jon 
Ole Anton Qvam 1834-1904 : politikaren, stridsmannen og 
1995 s. 60 
humanisten 
Segtnan, Jon 
1814 – Dette merkelege året! : eidsvollsmannen Hans 
2002 s. 213 
Christian Urlik [sic.] Midelfart (1772-1823) 
Segtnan, Jon 
Peder Hersleb fra Stod : 1700-talets fremste biskop og 
2007 s. 175 
statskyrkjas trugne talsmann i Danmark-Norge 
Selliaas, Arnt-Erik 
Eidsvollsmennene fra Nordre Trondhjems Amt 
2011 s. 85 
Selliaas, Arnt-Erik 
Representantene på Stortinget fra Nordre Trondhjems Amt 
2012 s. 141 
1814-1839 
Selliaas, Arnt-Erik 
Johan Randulf Bull : nordtrønderen som ble Norges første 
2013 s. 73 
høyesterettsjustitiarius 
Setnan, Lars Nielssen 
Brev frå Lars Nielsen frå Ogndalen 
1926 s. 5 
Sivertsen, Helge 
Historia om krigstida 
1946 s. 41 
Sivertsen, Martin 
Eit politisk bygselbrev 
1951 s. 77 

 
23 
Sivertsen, Martin 
Om gamal busetnad i Skogn-området 
1952 s. 20 
Sivertsen, Nils 
Minneord om Ellen Dorothea Arup Seip 
1948 s. 10 
Sivertsen, Nils 
Biskop Vilhelm Andreas Wexelsen : 5. juni 1849 - 19. juli 
1950 s. 7 
1909 
Sivertsen, Nils 
Ingvald Sakshaug 1864-1946 [Minneord] 
1945 s. 3 
Sivertsen, Nils 
Konservator Th. Petersen : eit minneord 
1952 s. 5 
Skar, Ant. 
[Bumerker fra skatteliste 1713] 
1932 s. 48 
Skar, Anton 
Leiting etter gamlast grendom og grensom 
1959 s. 63 
Skar, Anton 
Lars Vaggen 
1927 s. 76 
Skavlan, G. 
Ole Rynning 
1930 s. 16 
Skavlan, Gunnar 
Her Henrik og saka hans mot kapellanen her Peder i Stjørdal  1947 s. 32 
Skavlan, Gunnar 
Frå engelskmannen Milfords bok om Noreg : laksefisking i 
1944 s. 55 
Grong og tur til samane ved Limingen 
Skavlan, Gunnar 
Utdrag av engelskmannen J. Beltons bok om Noreg : første 
1933 s. 17 
kapitel av soga om laksefisket i Namsen 
Skavlan, Gunnar 
Kjente forfedre til capitaine des Armes Ole Schavland frå 
1956 s. 75 
Snåsa 
Skevik, Olav 
Henrik Bartnes 
1976 s. 5 
Skevik, Olav 
Nord-Trøndelag historielag 1969-1979 
1979 s. 140 
Skevik, Olav 
Årbokartiklar 1969-1979 
1979 s. 144 
Skevik, Olav 
950 år etter slaget på Stiklestad 
1980 s. 35 
Skevik, Olav 
[Kommentar til: Strand, Henrik: Marit Pedersdatter : en 
1981 s. 247 
hekseprosess fra Leksvik, 1931:46 og 1981:59] 
Skevik, Olav 
[Kommentar til Sandnes, Jørn: En hekseprosess fra Stod i 
1981 s. 247 
1640-åra, 1965:11 og 1981:64] 
Skevik, Olav 
Landslaget for lokalhistorie 
1983 s. 148 
Skevik, Olav 
Johan Kvarving til minne 
1984 s. 4 
Skevik, Olav 
Sakshaug-kjerka 800 år 
1984 s. 50 
Skevik, Olav 
Slaget på Strindfjorden i 1199 
1999 s. 18 
Skevik, Olav 
Bruk og vern av gårdsnavn – korfor og korleis 
1998 s. 69 
Skevik, Olav 
Tusen år – og mer enn det 
1997 s. 79 
Skevik, Olav 
Hylla i Beitstad 
2001 s. 181 
Skevik, Olav 
Innleiing [Om årboka 1921-81] / av Olav Skevik og Jarle Skei 
1981 s. 7 
(red.) 
Skevik, Olav 
Kommentar til diktet «Fylket vårt» [av Olav Hougen, 1938:3 
1981 s. 245 
og1981:10] / av Olav Skevik og Jarle Skei (red.)  
Skevik, Olav 
Kommentar til Petersen, Th: Litt om de eldste byggverker i 
1981 s. 246 
Nord-Trøndelag, 1933:35 og 1981:29 / av Olav Skevik og 
Jarle Skei (red.) 
Skevik, Olav 
Kommentar til Petersen, Th.: Om gravplassen på Tingvoll og 
1981 s. 246 
andre oldtidsminner omkring Steinkjer, 1922:1 og 1981:41 / 
av Olav Skevik og Jarle Skei (red.) 
Skevik, Olav 
To søskenbarn på to fronter 
2010 s. 17 
Skille, Edvard 
Amerikabrev 
1978 s. 103 
Skjei, Jarle 
«Høyrer du barnet gret» 
1984 s. 127 
Skjelbred, Hans 
Gamle vegleier gjennom Lierne 
1988 s. 30 
Skjelbred, Hans 
Bygging av kong Karl Johans veg 
1991 s. 129 
Skjelbred, Hans 
Gikk det pilegrimsveier gjennom Lierne? 
1992 s. 181 
Skjelbred, Hans 
Spennende vegbygging i Røyrvik 
1996 s. 206 
Skjelbred, Hans 
Yrkesutdanning 1936-47 
1995 s. 78 
Skjerve, Ola 
Reide reip 
1948 s. 83 
Skjerve, Ole 
Munkeby kyrkjeruinar 
1954 s. 3 
Skjerve, Ole 
Bryllaup på Heir i Frol 1890 : fortalt av urmaker Marius Heir, 
1961 s. 45 
Levanger, skrivi ned av Ole Skjerve 
Skog, Helge [pseud. for Nils 
Sjøormen i Fossemvatne 
1932 s. 60 
Høin] 
 
 
 

 
24 
Skog, Helge [pseud. for Nils 
Storalmen : tillegg til Arnt-Erik Selliaas sin artikkel om Johan 
2013 s. 90 
Høin] 
Randulf Bull [2013 s. 73] 
Skørdalsvold, J. J. 
Omkring 1869 [Fra årbok 1925 for Trønderlaget i Amerika.] 
1985 s. 4 
Slapgard, Bjarne 
Verdalsvinden [Dikt] 
1965 s. 3 
Slapgard, Bjarne 
Over Kjølen [Dikt] 
1965 s. 4 
Slapgard, Bjarne 
Fredrikke Marie Qvam : 31. mai 1843 - 10. september 1938 
1993 s. 173 
Slettan, Dagfinn 
Amanuensisstilling i Trøndelags historie 
1978 s. 94 
Slettan, Dagfinn 
Hva med kommunearkivene? : om registrering og utnytting 
1979 s. 79 
av det historiske materialet i kommunearkivene i Trøndelag 
Slettan, Dagfinn 
«Alle har rett til en fortid» : Edvard Bull til minne 
1987 s. 8 
Slettan, Dagfinn 
Lokalhistoriebevegelsen og Landslaget for lokalhistorie 
1993 s. 6 
Slottemo, Hilde Gunn 
I Vømmøladala der var det ein gjeng... : en kultur-historisk 
2009 s. 61 
analyse av Vømmølfestivalen i Verdal 
Slottemo, Hilde Gunn 
Steinkjer som statlig industriby : ei kontrafaktisk 
2006 s. 151 
historiefortelling 
Slungård 
Bygdemuseet i Skogn 
1929 s. 82 
Smedstad, Ingrid 
Brobygging i Nord-Trøndelag i middelalderen 
1988 s. 37 
Smaadof, J. Kr. 
Gulstad og Mok gruver 
1944 s. 82 

Småhistoriar 
1927 s. 87 

Småhistorier frå «Jämten» 
1926 s. 66 
Sognnes, Kalle 
[Kommentar til Leirfall, Jon: Dei nye helleristningane i 
1981 s. 245 
Hegra, 1981:54 og 1958:8]  
Sognnes, Kalle 
Fra Bøla til Holtås : hvordan tegne en elg 
2009 s. 161 
Sognnes, Kalle 
Nye helleristningsfunn i Lånke 
1983 s. 105 
Sognnes, Kalle 
Helleristningane på Slavlo i Ekne 
1984 s. 72 
Sognnes, Kalle 
Helleristningsmuseum i Trøndelag? 
1988 s. 13 
Sognnes, Kalle 
Under en helle i Singeldalen : et nytt helleristningsfunn i 
1996 s. 23 
Stjørdal 
Sognnes, Kalle 
Kalkovnen ved Værnes kirke 
1993 s. 59 
Sognnes, Kalle 
Helleristningene ved Bøla 
2006 s. 7 
Sognnes, Kalle 
På en holme i Trondheimsfjorden – helleristningene på 
2011 s. 73 
Evenhus i Frosta 
Sognnes, Kalle 
Helleristninger i Trøndelags skogsområder? 
2012 s. 49 
Sognnes, Kalle 
Solemhulen på Leka hundre år etter 
2013 s. 163 
Solbu, Hans Kristian 
Kyrkja og ungdomslaga 
1995 s. 128 
Soleim, Marianne Neerland 
“Slavearbeiderne fra øst” : sovjetiske krigsfanger I 
2006 s. 113 
Trøndelag 1941-45 
Solheim, Johan 
Nord-Trøndelag historielag – hvor går vi? 
2010 s. 7 
Solheim, Johan 
Årboka og lokalhistorien 
2011 s. 7 
Solheim, Johan 
Trivelige Trøndelag 
2012 s. 7 
Solheim, Johan 
Landslaget for lokalhistorie eller Norges historielags-
2013 s. 7 
forbund? 
Sonstad, Bodvar 
Annanias Mossing – håndverker og kunstner – rikt liv I 
2012 s. 189 
trange kår 

Sorenskriver Rosted contra Bergit Pedersdtr. 
1944 s. 71 
Stalsberg, Anne 
Noen ev Steinkjers fineste fortidsminner 
1978 s. 25 
Stav, Ivar Erlend 
Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad 
2011 s. 21 
Stav, Jon Peter 
Madame Wessel – Nordre Trondhjems Amts første jordmor 
1999 s. 49 
Stav, Jon Peter 
Om koppevaksinasjonen i Nordre Trondhjems Amt 
2001 s. 187 
Stavrum, Ernst 
Verran i gamal tid 
1966 s. 16 
Stavseth, Arnt 
Å møte kvelden er å møte dagen : minneord om Bjarne 
1998 s. 10 
Slapgard, 1901-1997 
Stebergløkken,  Heidrun 
Bergkunsten i Trøndelag – et grenseområde 
2010 s. 53 
M.V. 
 
 
 
Stene, Erna 
Økonomi og samfunn i Inntrøndelag i jernalderen : 
1992 s. 14 
storgårder og kirkestader 

 
25 
Stene, Morten 
Brennevinssamlagene i Nord-Trøndelag 
1999 s. 64 
Stene, Morten 
Steinkjer – landsskytterstevnenes arnested 
2007 s. 143 
Stene, Morten 
Landsskytterstevnet 2007 i Steinkjer 
2007 s. 149 
Stene, Morten og Koldaas, 
Et tegnet reisebrev fra 1849 
2011 s. 113 
Erling 
Stensdal, Diana 
Bibliografi Sverre Marstrander: 1980-1986 
1987 s. 7 
Stenvik, Erik 
Knut med ljåen og Kari med riva : om fôrberging fra inn og 
2012 s. 73 
utmark før i tida 
Sterten, Haldis 
Anders Bertelsen Aasved : ein politisk radikalar frå Kvam på 
2004 s. 7 
tidleg 1800-tal 
Stevik, Kristian 
Nokre gamle truer frå Folda (Foldereid) 
1942 s. 83 
Stigum, Hilmar 
Hvem har skrevet «Efterretning om Inderøens Fogderie»? 
1949 s. 3 
Storaunet, O. 
Den siste bjørn som blev tatt i bjørnjern (saks)  
1937 s. 65 
Storaunet, O. 
Fra Lierne 
1930 s. 67 
Stornes, Ole 
Johannes By, ein altmuleg mann 
1959 s. 90 
Stornes, Ole 
Soga om ein lærar i Sandvollan 
1959 s. 98 
Stornes, Ole 
Minne om ymse ting : frå 1800-talet 
1961 s. 137 
Strand, Andr. 
Fra «Barkbrødets» dage 
1943 s. 96 
Strand, Andr. 
Ein Namdals Trysilknut 
1930 s. 38 
Strand, Henrik 
Marit Pedersdatter : en hekseprosess fra Leksvik [Også i 
1931 s. 46 
1981:59 med kommentar av Skevik 1981:247] 
Strand, Henrik 
Marit Pedersdatter : en hekseprosess fra Leksvik [Fra 
1981 s. 59 
1931:46] [Se kommentar av Skevik 1981:247] 
Straume, Kaurin 
Litt om trekopper og -karr i Nord-Trøndelag 
1959 s. 81 
Straume, Kaurin 
Åkle-veversken Berit Hilmo (1764-1859) : de «gåtefulle» nr. 
1956 s. 16 
på den gamle Meråkervevnaden [Også i 1981:233] 
Straume, Kaurin 
Åkle-veversken Berit Hilmo (1764-1859) : de «gåtefulle» nr. 
1981 s. 233 
på den gamle Meråkervevnaden [Fra 1956:16] 
Strugstad, L. G. 
Jordsbrug og daglege sysler 
1985 s. 85 
Strømøy, Tore 
Drømmen om Ukraina : Vasili Rambovski's historie 
1993 s. 118 

Stytta på Stiklestad 
1948 s. 77 
Støren, Wilhelm K. [Ref.] 
Den nye Samnemda for lokalhistorisk gransking i Nidaros 
1958 s. 72 
bispedømme 
Supphellen, Steinar 
Steinvikholm festning : eit skjeringspunkt mellom gamal og 
1992 s. 39 
ny tid 
Svendsen, H. Blom 
Salmedikteren Peder Matthissøn Ofvid 
1935 s. 8 
Synnes, Ada Lene 
Hus for framtida – bevaring og fredning 
2000 s. 180 
Sæteraas, O. H. 
Litt om Vinje Bruk i Mosvik 
1948 s. 69 
Sætevik, Anton 
Olsokspelet 
1962 s. 65 
Sæther, Ragnhild 
På bytur for 100 år sidan 
1982 s. 84 
Sæther, Ragnhild 
Vassbrya og hesten 
1983 s. 130 
Sæther, Ragnhild 
Spanskesjuka 
1985 s. 53 
Sørgaard, Knut 
D/S Havda av Steinkjer 
1996 s. 105 
Taraldsen, N. 
Personnamn i Stod kring år 1700 
1937 s. 35 
Taraldsen, N. 
De gamle lysestaker i Egge kirke 
1938 s. 32 
Taraldsen, N. 
Fra gamle Steinkjer 
1938 s. 39 
Taraldsen, N. 
Biskop B. J. Muus 
1932 s. 17 
Taraldsen, N. 
Sambandet millom Egge og Følling sokna : utdrag av 
1924 s. 20 
møtebøker o, a, historiske uppteikningar vedkomande Egge 
kyrkje 
Taraldsen, N. 
Ordrag av justisprotokollen i Inderøy sorenskriveri 
1925 s. 39 
Taraldsen, N. 
Bjørnejagt i Noldmarken : ordrag or justisprotokollen i 
1926 s. 28 
Inderøy sorenskriveri 
Taraldsen, N. 
Bumerk 
1925 s. 38 
Taraldsen, N. 
Bumerk (Framhald frå årgangene 1925 og 26) 
1928 s. 46 
Taraldsen, Nils 
Extrakt af Stoeds Præstegjelds Skoele-Regnskab pro Anno 
1942 s. 87 
1804 

 
26 
Taraldsen, Nils 
Sagbruk i Stod fra omkring 1774-1800 
1941 s. 55 
Taraldsen, T. 
Litt om leikar og leikrim 
1934 s. 56 
Taraldsen, Trygve 
Skjelnamn fra Trøndelag 
1937 s. 42 
Taraldsen, Trygve 
Litt om Ols kyrkje i Kvam 
1938 s. 14 
Taraldsen, Trygve 
Solkultus i Egge 
1941 s. 59 
Taraldsen, Trygve 
Til kross eller kyrkje 
1941 s. 60 
Taraldsen, Trygve 
Korsmyra 
1931 s. 62 
Taraldsen, Trygve 
Ei såskreppe frå Ogndal 
1935 s. 61 
Taraldsen, Trygve 
Gamalt verkty frå Jemtlandsvegen [Tegning] 
1935 s. 71 
Taraldsen, Trygve 
Småstykke 
1932 s. 49 
Taraldsen, Trygve 
Bygdemuseet i Steinkjer 
1930 s. 75 
Taranger, A. 
Frostatingstedet : på gammel-historiske tomter 
1926 s. 33 

Thraniter uppstyret i Levanger 1851 / Av «Norsk 
1928 s. 26 
Retstidende» for 29. mars 1852 
Tiller, Kr. 
Inderøy bygdemuseum 
1921 s. 6 
Todal, Anders 
Plan for bygdebøker 
1946 s. 16 
Todal, Anders 
Minneord um Ivar Jørgen Kristianson Refsaas 1855-1943 
1943 s. 20 
Todal, Anders 
Litt om sjefsgårdene i Nord-Trøndelag 
1988 s. 52 
Tokle, Hilde A. 
Statens fredede og verneverdige bygninger i Nord-
2002 s. 147 
Trøndelag. Del 1: Prestegårdene : å feie for sin egen dør 
Tokle, Hilde A. 
Statens fredede og verneverdige bygninger i Nord-
2003 s. 33 
Trøndelag. Del 2: Jernbanebygninger 
Tokle, Hilde A. 
Statens fredede og verneverdige bygninger i Nord-
2007 s. 113 
Trøndelag. Del 3 Fyrstasjoner 
Tokle, Hilde Arna 
Fra monumentale trønderlåner til det 20. århundres 
2001 s. 50 
arkitektur : om nye satsingsområder i kulturminnevernet 
Toldnes, Bård 
Automobilen i amtsledelsens hender 
2009 s. 13 
Toldnes, Bård 
Godseier Knut C. Langaard 
2012 s. 169 
Toldnes, Liv Janne 
En gravplads fra broncealderen 
2009 s. 141 
Toldsteen, Niels 
Tale ved Niels Toldsteen paa Raadstuetrappen i Trondhiem, 
1926 s. 16 
den 20de maij 1807. Da han tilligemed Ole Bergmann 
henrettedes 

Tradisjon : ka dem sa gammelt atett’ 
1948 s. 85 
Trapness, Albert Kjørboe 
Frå Skogn og Levanger for om lag nitti år sidan / Etter Albert 
1950 s. 87 
Kjørboe Trapness med noko til utfylling ved Nils Moksnes 
Tronstad, Peder Olsen 
Fjell-gjetar 
1971-72 s. 62 
Trøim, Isa 
Skeiutgravningen 1986 : en kvinnegrav fra tidlig vikingtid?  
1987 s. 104 
Trøite, Nils og Rolf 
Bemerkninger til Aasmund Vinjes artikler: «Angrepene på 
1984 s. 180 
«Tirpitz» i Åsenfjorden våren 1942», og «Bauta over allierte 
flygere i Stjørdal» (Årboka 1982) / av Nils og Rolf Trøite 
Tverdahl, John 
Logtun kirke 
1952 s. 10 
Tvete, Thore 
«Frå grænsevagten i 1905» : dagboksnotater av Thore Tvete  2005 s. 145 
Tvete, Tormod 
Frosta og Frostating 
1930 s. 56 
Tømmerås, Bodvar 
Etter «prøveskolen» på Snåsa – fastskolen i emning 
1989 s. 44 
Tømmerås, Bodvar 
Pilegrimsvandringa mot Nidaros i sommar 
1997 s. 97 
Tømmerås, Bodvar 
Kjente jordras i Snåsa 
1993 s. 49 
Tømmerås, Bodvar 
Organisert kulturvernarbeid i Nord-Trøndelag i 150 år : 
2000 s. 165 
eigen avdeling av Fortidsminneforeningen i 20 år 
Tømmerås, Bodvar 
Vonheim 100 år 
2002 s. 53 
Tømmerås, Bodvar 
Pilegrimsleia frå Gløshaugen i Grong til Åsa i Snåsa åpna 6 
2003 s. 59 
juli 2003 : stort samarbeidsprosjekt gjennomført av 
historielaga i Grong og Snåsa 
Tømmerås, Bodvar 
Jørn Sandnes (3. mai 1926-12. april 2007) : minneord 
2007 s. 7 
Tømmerås, Kristine 
Megard i Imsdalen i Snåsa 
1930 s. 41 
Tømmerås, Kristine 
Underjordiske I (Snåsamål) 
1926 s. 26 
Tønne, Lars 
Ras i Ogndala 
1993 s. 57 
Tønne, Lars 
Landsmøtet i LLH 2007 i Steinkjer 
2007 s. 137 

 
27 
Tøsse, Sigvart 
Sabotasjen mot jernbanen i Nord-Trøndelag under 2. 
1983 s. 5 
verdenskrig 
Tøsse, Sigvart 
Småbrukarrørsla i Nord-Trønderlag 1913-1940 
1984 s. 5 
Ulateig, Egil 
«Ingen drept i Falstad leir» 
1990 s. 26 
Uppdal, Kristofer 
Fyriord 
1961 s. 3 
Uppdal, Kristofer 
Gudegardane, dei tolv og den gode hyrding 
1961 s. 18 
Urstad, Johs. 
Bygdeliv i Grong (1800-1830-åri) 
1941 s. 85 
Urstad, Johs. 
Frå Sørlid 
1940 s. 53 
Urstad, Johs. 
Frå Namdal 
1931 s. 63 
Urstad, Johs. 
Når lidbyggjerne var framme i Grong 
1931 s. 69 
Urstad, Johs. 
Til Lofoten 
1927 s. 69 
Urstad, Johs. 
Jordverkty og anna ombod til gardsdrifti kring 1800-talet 
1927 s. 73 
Urstad, Johs. 
Mæla-marknaden i Overhalla 
1928 s. 39 
Urstad, Johs. 
Lars Aasmulom 
1930 s. 31 
Urstad, Johs. 
Svenskarne i Mediåurdi 
1921 s. 1 
Urstad, Johs. 
Ein bygdekunstnar og fyregangsmann 
1923 s. 32 
Urstad, Johs. 
Sandølen i Grong 
1924 s. 9 
Vaggen, Lars 
Ei bjørnesoga 
1946 s. 58 
Vannebo, Ole S. 
Ymse gamalt frå Beitstad 
1948 s. 66 
Veimo, Morten 
Ungdomslaga i brennpunktet : gløtt frå krigstida 
1995 s. 161 
Vennes, Petter 
Fra en rettssak i Verran i 1864 
1977 s. 141 
Verdal, Å. O. 
Ein innherad-bonde og fagnadmann 
1959 s. 86 
Verdal, Aa. O. 
Boksjå 
1938 s. 80 
Verdal, Aa. O. 
Kring minne um ein lagsmann : Per Kvistad [Minneord] 
1941 s. 87 
Verdal, Aa. O. 
Vyrdsling og vern 
1936 s. 58 
Verdal, Aa. O. 
Storstorm-natta 1837 
1937 s. 63 
Verdal, Aa. O. 
«Korkje te kross eldu kyrkje» 
1940 s. 74 
Verdal, Aa. O. 
Taka vare på det som er att! 
1935 s. 63 
Verdal, Aa. O. 
Hans Verdal 
1930 s. 27 
Verdal, Aa. O. 
Inderøy spelmannsoga : 2 
1959 s. 119 
Verdal, Aa. O. 
Spelmannshistorie : Ole O. Reitan, Inderøy, 16-9-1857 - 21-
1958 s. 49 
1-1944 
Verdal, Aa. O. 
Or og kring «slektledd» 
1958 s. 57 
Verdal, Aa. O. 
Gamal konnmaling 
1963-64 s. 116 
Verdal, Aake O. 
Tre sparbygger : Karl Braset, Hans Braset, Peter Andreas 
1969 s. 6 
Skjeflo 
Veske, Torfinn 
En skoleplan for Skogn fra 1797 
1955 s. 32 
Vestli, Solfrid 
Sjursmessa 
2012 s. 63 
Vestli, Solfrid 
Bergbygda på Ekne : bondebygd eller samegrend? 
2013 s. 189 
Vestrum, Arne 
Fra Skogn : jordprisenes utvikling i det 18. århundrede 
1932 s. 37 
Vestrum, Arne 
Nokre «banlåta» frå Skogn og Stjørdalen ; Oppskrivne av 
1959 s. 100 
lektor Arne Vestrum i 1880 ; Med merknader av Nils Hallan 
Veum, Bendik 
Skriv soga um garden din, bonde 
1926 s. 49 
Vig, Ole 
Brev frå Ole Vig til Henrik Sandstad [Etterord av Ingvald 
1941 s. 88 
Sakshaug] 
Vigen, Sofus 
Sandstad-Vorumske slekt, Ytterøy 
1965 s. 92 

Vikingegrav fra Harald Hårfagres tid 
1923 s. 40 
Vinje, Aasmund 
Angrepene på «Tirpitz» i Åsenfjorden våren 1942 [Se også 
1982 s. 65 
Trøite 1984:180] 
Vinje, Aasmund 
Bauta over allierte flygere i Stjørdal [Se også Øyan 
1982 s. 81 
1984:181] 
Vold, Hans A. 
Litt fra en prestehistorie på Frosta 
1951 s. 70 
Vongraven, Johannes 
Gustav Sjaastad (1902-1964) : høyesterettsadvokat, 
2013 s. 139 
stortingsmann, statsråd og fylkesmann 
Vordal, Berit 
Teaterarbeidet i Inntrøndelag 
1995 s. 147 
Værnesbranden, Ivar 
En skolemester i Stjørdal i 1740 årene : Morten Willmann 
1942 s. 76 
Nilssen 

 
28 
Værnesbranden, Ivar 
En gammel forbrytelse fra Lånke i 1730 
1946 s. 63 
Nilssen 
Værnesbranden, Ivar 
Stjørdalskona som gjekk til kongen i Stockholm for å få help 
1948 s. 27 
Nilssen 
til å berge heimen sin 
Værnesbranden, Ivar 
Sandferhus øvre 
1950 s. 112 
Nilssen 
Værnesbranden, Ivar 
Haugerørsla i Stjørdalsdalføret [Også i 1981:207] 
1944 s. 21 
Nilssen 
Værnesbranden, Ivar 
Færsdalen 
1945 s. 25 
Nilssen 
Værnesbranden, Ivar 
Værnes gård i Stjørdalen 
1939 s. 61 
Nilssen 
Værnesbranden, Ivar 
Stjørdal prestegjeld : en beskrivelse av sogneprest 
1936 s. 23 
Nilssen 
Heyerdahl i «Budstikken» fra 1818 
Værnesbranden, Ivar 
Hvor har Lexudals og Værnes skipreder hatt sine 
1936 s. 44 
Nilssen 
skipsstader? 
Værnesbranden, Ivar 
Gården Berri i Stjørdalen : Stjørdalens gamle kongsgård 
1940 s. 65 
Nilssen 
Værnesbranden, Ivar 
Værnes kirke : Stjørdalens kathedral 
1941 s. 3 
Nilssen 
Værnesbranden, Ivar 
Fra en svunnen tid 
1933 s. 79 
Nilssen 
Værnesbranden, Ivar 
Haugerørsla i Stjørdalsdalføret [Fra 1944:21] 
1981 s. 207 
Nilssen 
Værnesbranden, Ivar 
Overfallshistorier fra Gevingåsen og Vuddudalen : en 
1932 s. 41 
Nilssen 
ugjerning i Skatval i 1650-årene og mere til 
Vaag, Mette 
Med lidenskap for historiefaget: Gunnar Skavlan (juli 1890 – 
2011 s. 129 
desember 1963) 
Waggen, Lars 
Neskongar : sagn 
1941 s. 48 
Waggen, Lars 
Gamaltids marknadsliv i Inntrøndelag 
1952 s. 32 
Walberg, Øystein 
Hvor har det gått ras 
1993 s. 21 
Walberg, Øystein 
Varsel om ufredstider i gamle dager 
2007 s. 155 
Walton, Stephen J. 
Festtale, eller: Er det nynorsken det er noko gale med, eller 
1999 s. 27 
er det noko gale oppi hovudet til trønderane?  
Wanderås, K. 
Kristian Klingmoen, Stod [Minneord] 
1933 s. 7 
Wanderås, Ola 
Levanger kommune 
1987 s. 64 
Wanderaas, Peter H. 
Hvem har skrevet «Efterretning om Inderøens Fogderie»? 
1952 s. 59 
Weisæth, J. 
Underoffiserenes faglige organisasjon i Nord-Trøndelag 
1975 s. 52 
Wibe, Inger 
Hundre år i helsens tjeneste : Nord-Trøndelag krets av 
1996 s. 96 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
Wohlen, Sidsel 
Christian Bjerkans fotosamling 
1986 s. 42 
Wold, John 
Har biblioteklaget ei framtid? 
1988 s. 143 
Wold, John 
Hvor kom Peter Stalin fra? 
2005 s. 87 
Wold, John 
Knud Urne : en adelig eventyrer eller folkets forsvarer i 
2009 s. 75 
Meråker på 1670-tallet? 
Wold, John 
En kunstnerbohem fra Steinkjer 
2011 s. 163 
Wollan, Arne 
105½ år gammel 
1929 s. 64 
Woxeng, Paul 
Bumerker : bumerk fra Vikna 
1942 s. 52 
Woxeng, Paul 
Bondehumor fra Namdalen 
1944 s. 74 
Woxeng, Paul 
Historier om Sjøormen og Kraken 
1939 s. 55 
Woxeng, Paul 
Bondehumor fra Namdalen 
1939 s. 94 
Woxeng, Paul 
Barnerim og barneregler fra yttre Namdal 
1936 s. 59 
Woxeng, Paul 
Sparsomhet og økonomi : gamle anektoter fra Vikna 
1937 s. 52 
Woxeng, Paul 
Folkenavn, gård- og bygderamser 
1937 s. 55 
Woxeng, Paul 
Gammelt fra Vikna 
1941 s. 50 
Woxeng, Paul 
Namdalske Troll-kjerringer : Kari Holmin og Barbro Hasfjord 
1931 s. 35 
Woxeng, Paul 
Kvitormen 
1933 s. 90 

 
29 
Woxeng, Paul 
Nøkken i Kvennhuset 
1933 s. 92 
Woxeng, Paul 
Sjø-Sara eller Gjæsling-Sara 
1932 s. 29 
Woxeng, Paul 
Gamle truer og skikker i fiskeværet 
1929 s. 55 
Woxeng, Paul 
Kirkeskikke : Kirklaupen, Alterflaska og Forstørkningen 
1930 s. 65 
Woxeng, Paul 
Gjestgiver Henrik Wilhelm Rath, Karsteinøy 
1955 s. 103 
Woxeng, Paul 
Bondehøvdingen og industridriveren Hans Barlien 
1952 s. 55 
Ystad, Andreas 
Ein søknad til kongen frå bønder i «Inderøens fogderie» 
1931 s. 43 
1721 : avskrift / ved Andr. Ystad 
Ystad, Andreas 
Kalkbrenning i gamle dagar [Også i 1981:93] 
1942 s. 70 
Ystad, Andreas 
Saltbrenning på Inderøy 
1946 s. 45 
Ystad, Andreas 
Frå Inderøya i 1680-90-åra : ymse retts-saker 
1941 s. 68 
Ystad, Andreas 
Ymse frå bygdekommisjonen på Inderøy frå 1802 til 1828 
1939 s. 74 
Ystad, Andreas 
Ymse segner frå Inderøy 
1937 s. 29 
Ystad, Andreas 
Helsestell, lækjarar og rådgjerder i gamle dagar 
1938 s. 71 
Ystad, Andreas 
Litt frå gamle dagar 
1940 s. 42 
Ystad, Andreas 
Hermenn frå Inderøy i ufredsåra 1807-14 
1935 s. 46 
Ystad, Andreas 
Bumerke frå Inderøy 
1926 s. 19 
Ystad, Andreas 
Greiner av militærætta Brun i Innherad 
1962 s. 3 
Ystad, Andreas 
Mørke blad i soga vår 
1958 s. 12 
Ystad, Andreas 
Rostad-ætta : og nokre Ytterøy-ætter 
1960 s. 83 
Ystad, Andreas 
Rostad-ætta : rettingar og tillegg 
1961 s. 127 
Ystad, Andreas 
Kjeldseth-ætta 
1963-64 s. 23 
Ystad, Andreas 
Rim, ræglå og gælnspørsmål (gåtor) 
1969 s. 88 
Ystad, Andreas 
Greiner av Stabel-Hiermind og Wittrup-ættene : oversyn 
1967-68 s. 94 
over dei eldste ættefedrene 
Ystad, Andreas 
Kalkbrenning i gamle dagar [Fra 1942:70] 
1981 s. 93 
Ystgaard, Hans-Magnus 
Brennpunkt 1919 
2008 s. 85 
Ystgaard, Hans-Magnus 
Da Fylkesmannsgården var fylkesmannsgård 
2008 s. 7 
Ystgaard, Hans-Magnus 
Ola Five – grunnlegger i ei endringstid 
1998 s. 20 
Ystgaard, Hans-Magnus 
Teatret og historia : en skrønemakers bekjennelser : om 
2001 s. 36 
museet og teatret som arena for historisk dramatikk 
Øfsti, Robert 
Nils Aas i Trøndelag : ein guida tur 
2005 s. 159 
Øfsti, Robert 
«Du ska våttå kor du kjæm ifra» : fire utsiktspunkt til Nils 
2004 s. 67 
Aas sin kunst 
Øfsti, Robert 
"Vi må kjenne fortida for å kunne sjå samtida. Vi må sjå 
2008 s. 169 
samtida for å kunne tenke framtida" 
Østerås, Bodil 
Livet på skuggesida 
2002 s. 7 
Østeraas, Torberg 
Østerås i Sparbu : gardshistorie : nedskrive for minne-
1971-72 s. 29 
konkurransen 1965 
Østnes, Jon Ingemann 
Aksjon mot politiet 
1992 s. 47 
Østness, A. M. 
Garnæsmordet 
1935 s. 17 
Øverland, Berge 
Egge kyrkje : historisk oversikt 
1967-68 s. 18 
Øwre, Aa. Bjørgum 
Lin og arbeid med lin i Trøndelag 
1988 s. 111 
Øwre, Aa. Bjørgum 
Grensetrafikken frå Innheradsbygdene 
1990 s. 33 
Øwre, Aa. Bjørgum 
Det gamle svamphuset 
1991 s. 155 
Øwre, Aa. Bjørgum 
Amm’stu 
1999 s. 140 
Øwre, Aa. Bjørgum 
Ekne gamle kirke 
1999 s. 141 
Øwre, Aa. Bjørgum 
Spesielt traug 
1999 s. 154 
Øyan, Johan E. 
Rettelse til Nord Trøndelag historielag årbok 1982 
1984 s. 181 
Aalberg, Ola 
Johannes Okkenhaug [Minneord] 
1935 s. 3 
Aarholt, Tormod 
Et forlis i Steinkjerelva 
1979 s. 66 

Årsberetning 1967 fra Fylkeskonservatoren i Nord-
1967-68 s. 145 
Trøndelag 

Årsberetning 1966 fra Fylkeskonservatoren i Nord-
1967-68 s. 135 
Trøndelag 

Årsberetning fra Fylkeskonservatoren i Nord-Trøndelag 
1969 s. 113 
1969 

 
30 

Årsberetning 1971 fra Fylkeskonservatoren i Nord-
1971-72 s. 111 
Trøndelag 

Årsberetning 1972 fra Fylkeskonservatoren i Nord-
1973 s. 95 
Trøndelag 
Aarset, Ane-Charlotte Five 
Ola Five : geriljalederen med stort ansvar for Norges frihet i 
2005 s. 65 
1905 
Aas, Erik jr. 
Registrering av den nære fortid 
1988 s. 71 
Aas, Ottar 
Bekkesager, bekkekverner og stamper i Inderøy herred 
1971-72 s. 69 
Aas, Ottar 
Gamle arbeidsmåter og nevninger fra Inderøy 
1974 s. 91 
Aas, Ottar 
Om trøsking 
1973 s. 81 
Aasan, Marit 
De svenske tollernes situasjon under andre verdenskrig 
2008 s. 97 
Aasum, Einar 
Tjenerne og laksen : (en myte?) 
1960 s. 66 
Aasum, John 
Mortensbarna fra Dalem, Sparbu, og Jørgensbarna fra Gran, 
1955 s. 52 
Inderøy : kommentarer og notater i forbindelse med en 
slektstavle 
Aasum, John 
To storskifter 
1959 s. 48 
Aasum, John 
Notater om Ørnfeldtslekta 
1960 s. 73 
Aasum, John 
Omkring gamle slekter på Gjørv 
1961 s. 91 
Aasum, John 
Leopold Jacobsen 1880-1956 
1956 s. 3 
Aasum, John 
Christofferslekta på Råde og slekter fra Røra og Ytterøy : 
1956 s. 85 
bilag til forfatterens slektstavle nr. 8 
Aasum, John 
Endel notater om slektene på Egge gård 
1969 s. 70 
Aasum, John 
John Rustgard Memorial Church : litt av en emigrants saga 
1967-68 s. 42 
Aasum, John 
En spørreliste og dens svar 
1967-68 s. 48 
Aasum, John 
Kort oversikt over museer i Nord-Trøndelag 
1967-68 s. 128 
Aasum, John 
Om kulturvern : utdrag av fylkeskonservatorens foredrag 
1966 s. 7 
holdt i forbindelse med siste fylkesting 1966 
Aasum, John 
Stabburet på Langfjeran i Mosvik 
1971-72 s. 22 
Aasum, John 
Ottar Aas 
1975 s. 3 
Aasum, John 
Støttene på Stiklestad 
1975 s. 5 
Aasum, John 
Folketellinga 1865 Verdalsøra [Innledning til Mære 
1975 s. 22 
1975:23] 
Aasum, John 
Orgler og orgelbyggere i Nord-Trøndelag 
1974 s. 6 
Aasum, John 
Folketellinga 1865 for Steinkjer Ladested 
1974 s. 49 
Aasum, John 
Fin fjøl fra Stjørdalsmuseet 
1974 s. 99 
Aasum, John 
Arkitekturvernåret 1975 
1974 s. 112 
Aasum, John 
Ståttarkongen : en bygdevekter- og feierinstruks fra Ogndal 
1973 s. 43 
– året 1831 
Aasum, Jon 
En «kronerulling» fra 1737 
1962 s. 72 
Aavatsmark, O. S. 
Lorents Katmarken i engelsk fangenskap 
1931 s. 18