Øyvind Bendt Aas
REGISTER TIL
NORD-TRØNDELAG HISTORIELAGS ÅRBØKER
1921-2013
Emneordsregister

Emneordsregisteret er både et steds-, person, korporasjons-, hendelses- og
generelt sakregister. Henvisninger til én og samme artikkel vil altså kunne finnes
flere steder i registeret. Henvisninger til sted tar utgangspunkt i dagens
kommunegrenser (2014). Dette gjelder også for kirkelige forhold. Alle kristne gudshus er
kirker – uansett målform og størrelse.
Henvisningene har denne formen:
Emneord
Evt. presisert(-e) emneord
Se [forfatterens etternavn] [utgiverår]:[side]
Om hele registeret (med lenke til artikkelregisteret) se:
http://sites.google.com/site/oeyvindbendtaas/Home
A
Abbed Matthias

Tautra kloster
Se Ekroll 1996:32
Abraham Fjelli
Se Moen 1950:109
Administrativ inndeling. Se Forvaltning
Afrika
Olav Hegre i Afrika
Se Leirfall 1970:10
Ahlefeldt, Claus von
Våpenskjold Sakshaug gamle kirke
Se Nissen 2012:87
Ahnen, Preben von
Se Natvig 2004:13
Aktieselskabet Hommelvik Værft & Støberi
Se Haraldsen 2009:129
Aleksandersen, Åge
Fylkeskulturprisen 2006
Se Brandtzæg 2007:27


2
Alexandersen, Hilmar
Se Larsen 1995:204
Alf Hestmann. Se Hestmann, Alf
Alfabet
Det mørke alfabet, Snåsa
Se Devik 1989:49
Allis sønn
Se Jünge 2002:19
Allmenningsretter
Steinkjer, Kvam
Se Guin 1984:163
Almaas, Per
Se Mediås 1997:152
Alstad, Oskar
Minneord
Se Forbord 1981:261
Alstadhaug kirke
Se Finsås 1942:3
Se Ekroll 1999:104
Ammestua
Se Øwre 1999:140
Restaurering
Se Finsås 1946:32
Alstadhaug prestegård
Brolegging
Se Petersen 1931:58
Altona, Peter Petersen
Se Grande 1971-72:96
Amerikas forente stater
Amerikabrev
Fra Ferstad, Ole L. 1865
Se Saxvik 1971-72:59
Fra Skille, Edvard, Wis.
Se Skille 1978:103
Til snåsninger i Amerika
Se Finsås 1934:12
Bakke, Karen og Ole Pedersen (Bendtz)
Se Olsen 2007:85
Det norsk-amerikanske historielag
Se Ristad 1926:46
Immigrasjon
Fra Meråker 1854
Se Olsen 2008:109 og [Eriksen] 2008:110
Fra Meråker ca. 1869
Se Skørdalsvold 1985:4
Fra Nord-Trønderlag 1846-1875
Se Molde 1997:6
Fra Skatval
Se Forbord 1985:76
John Rustgard Memorial Church
Se Aasum 1967-68:42


3
Amerikas forente stater (forts.)
Rynning, Ole
Se Skavlan 1930:16
Sandfærdig Beretning om Amerika, 1838
Se Rynning 1929:3
Trønderlaget i Amerika
Lagets historie
Se Bjerkem 2000:20
Utdrag av årbok for Trønderlaget i Amerika
1925
Se Skørdalsvold 1985:4
1928
Se O.F. 1928:76
Ammestua, Alstadhaug kirke
Se Øwre 1999:140
Andersdatter, Margrete
Se Jünge 2012:111
Andersen, Roald
Annalistiske notater
Se Hunnes 1979:14
Andersson, Ruben
Se Lie 2009:187
Anderssøn, Henrik
Se Skavlan 1947:32
Anleggsarbeid
Svenning, Arne
Se Minsaas 2001:66
Antikvarisk melding
Inderøy 1810
Se Hallan 1962:101
Snåsa 1810
Se Hallan 1964-64:52
Steinkjer, Stod 1810
Se Hallan 1963-64:52
Antonsen, Georg Dreyer Myhren. Se Myhren, Georg Dreyer Antonsen
Apotekere
Oleson, Olaf M.
Se 1930:13
Arbeiderbevegelsen
Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Se Kristiansen 2012:225
Daggry, socialdemokratisk maanedsblad
Se Kristiansen 2010:167
Folla Fabrikker
Se Kaldal 2001:7
Langstein Trafikk A/S
Se Alstadhaug 2005:115
Se Alstadhaug 2007:57
Meråker 1905-1915
Se Røe 1978:5


4
Arbeiderbevegelsen (forts.)
Skatval 1914-1922
Se Alstadhaug 2007:57
Snaasens Arbeidersamfund
Se Tømmerås 2002:53
Aasen, Augusta
Se Kristiansen 2008:77
Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Se Kristiansen 2012:225
Arbeiderkoret
Beitstad
Se Kristiansen 2008:19
Arbeidernes Damekor
Follafoss
Se Kristiansen 2008:19
Arbeidernes Mannskor
Follafoss
Se Kristiansen 2008:19
Levanger
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Arbeidernes Sangkor
Verdal
Se Kristiansen 2009:89
Arbeidsliv
Anleggsarbeid
Se Minsaas 2001:66
Inderøy
Se Ystad 1940:42
Arbeidsmåter og nevninger
Inderøy
Se Aas 1974:91
Arbeidstid
Se Alstad 1970:44
Verran
Se Stavrum 1966:16
Arentsen, Sivert
Se Granhus 1943:46
Arkeologi og lokalhistorie
Se Petersen 1925:3
Arkitektur. Se Byggeskikk
Arkitekturvernåret 1975
Se Aasum 1974:112
Asbestkeramikk
Sparbu
Se Almaas 1989:91
Astrup, Ebba
Se Kvam 1994:32
Gravhaugen
Se Kvam 1993:88


5
Astrup, Ebba (forts.)
Paul Lange og Tora Parsberg
Se Kvam 1998:178
Ebba-gruven i Meråker
Se Olsen 2011:141
Astrup, Emil Bernhard
Se Ystgaard 2008:7
Augustinere
Se Sandvik 1998:116
Aune, Joh. P.
Minneord
Se N.T. 1934:10
Austad, Johannes Erikson
Se Stornes 1959:90
Austad, Kristian
Tysklandsbrigaden
Se Austad 2010:9
Avholdsbevegelsen
Se Fuglum 1982:11
Brennevinssamlag
Se Stene 1999:64
Steinvikholm IOGT
Se Forbord 1985:72
Ungdomslag
Se Berg 1995:167
avishistorien.no
Se Koldaas 2012:231
Avodiepu!
Se Jünge 2003:145
B
Bae, Ole

Se Ystgaard 2008:7
Baglere
Slaget på Strindfjorden 1199
Se Skevik 1999:18
Bakke, Karen og Ole Pedersen (Bendtz)
Se Olsen 2007:85
Bakke kloster
Se Sandvik 1998:116
Bakke, Egil
Se Larsen 1995:204
Bankhistorie
som sjanger og bygdehistorie
Se Haugen 2013:205
Barbro Hasfjord
Se Woxeng 1931:35


6
Bardalristningene
Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Se Møllenhus 1951:49
Se Alsvik 1978:25
Barkebrød
Se Strand 1943:96
Barlien, Hans Andersen
Se Heyeraas 1939:53
Se Selliaas 2012:141
Se Woxeng 1952:55
Barnehistorie
Barnelåter fra Skogn
Se Vestrum 1959:100
Barnelåter fra Stjørdal
Se Vestrum 1959:100
Barnerim fra Namdal
Se Woxeng 1936:59
Barsel
Tradisjoner
Se Minsaas 2004:50
Wessel, Elisabeth
Se Stav 199:49
Generelt
Se Skjei 1984:127
Se Okkenhaug 1985:56
Klær
Se Hermann 2004:53
Dåpsdrakter
Se Bjerkem 2004:56
Sangleker
Se Taraldsen 1934:56
Mona skole
Se Mølnvik 1984:142
Stell
Se Hermann 2004:53
Barsel. Se Barnehistorie, Barsel
Bartnesgrenda. Se Steinkjer, Beitstad
Bartnes, Henrik
Minneord
Se Skevik 1976:5
Bartnes kirke
Se Granhus 1941:38
Bartnes, Ole
Se Stornes 1959:98
Bartnes skole
Granhus, Anton
Se Brækken 1989:35
Bautasteiner. Se Minnesteiner
Bedehus
Se Bjerkem 2007:11


7
Bademar, Vargas
Reise i Namdal 1810-12
Se Audne 1934:37
Beitstad. Se Steinkjer
Bekkekverner og bekkesager
Inderøy
Se Aas 1971-72:69
Belton, J. – To somrar i Noreg/Two summers in Norway
Se Skavlan 1933:17
Belysning
Se Lyngberg 1944:69
Benan II
Se Lindgaard 2010:79
Bendtz, Ole Pedersen og Karen (Bakke)
Se Olsen 2007:85
Bendtz, Peder Olsen
Se Olsen 2006:19
Se Olsen 2011:141
Benediktinere
Se Sandvik 1998:116
Bens’inn og Bens’a
Se Olsen 2006:19
Se Olsen 2011:141
Bentsen, Lars Martinius
Se Grønlid 1991:102
Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Benum, Ludvig
Minneord
Se Brørs 1947:3
Benum, Petter
Se Larsen 1995:204
Benum, Vermund
Minneord
Se Hjulstad 1970:3
Benz E-513
Se Toldnes 2012:169
Berg, Esten
Se Heyeraas 1940:73
Berg, Johannes Henrik
Se Mediås 1996:173
Se Lamvik 1989:16
Berg, Åge
Se Fredriksson 1983:126
Bergbygda. Se Levanger, Ekne
Bergkunst
Stiler
Se Sognnes 2009:161
Se Stebergløkken 2010:53
Bergkunstprosjektet
Benan II
Se Lindgaard 2010:79


8
Bergkunst (forts.)
Yngre steinlalder
Fangstristninger i skogsomåder
Se Sognnes 2012:49
Frosta
Evenhusristningen
Se 1924:25
Se Sognnes 2009:161
Se Sognnes 2011:73
Jämtland
Se Sognnes 2012:49
Leka
Solemhulen
Se Sognnes 2013:163
Levanger
Ekne
Kjølen
Se Brevik 2013:177
Slavlo
Se Sognnes 1984:72
Okkenhaug
Se Petersen 1925:26
Se 1924:25
Skogn
Se Sivertsen 1952:20
Se Sognnes 2009:161
Lierne
Sørli
Nytjønna. Se Sognnes 2012:49
Steinkjer
Beitstad
Bardalristningene
Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Se Møllenhus 1951:49
Se Alsvik 1978:25
Benan II
Se Lindgaard 2010:79
Stod, Bølareinen
Se Sognnes 2006:7
Se Sognnes 2012:49
Se 1924:25
Se Alsvik 1978:25
Stjørdal
Hegra
Se Leirfall 1981:54 og 1958:8 og kommentar: Sognnes 1981:245
Se 1924:25
Lånke
Se Sognnes 1983:105
Singeldalen
Se Sognnes 1996:23
Viksjøen
Se Møllenhus 1954:16


9
Bergkunst (forts.)
Verdal
Vinne
Se Sognnes 2009:161
Bergkunstmuseum
Se Sognnes 1988:13
Bergkunstprosjektet
Se Lindgaard 2010:79
Bergmann, Ole
Se Toldsteen 1926:16
Bergverk. Se også Jernproduksjon
Kopperverk
Levanger
Skogn Kobberværk
Se Falck-Muus 1956:28
Ytterøens Kaaberværk
Se Falck-Muus 1956:28
Meråker
Kopperå
Se Krogstad 2004:61
Se Krogstad 2010:113
Selboe Kobberværk
Se Olsen 2006:19
Beskrevet av Heyerdahl 1818
Se Værnesbranden 1936:23
Ebba-gruven
Se Olsen 2011:141
Steinkjer
Gulstad Værk
Se Smaadof 1944:82
Se Falck-Muus 1953:41
Mok Værk
Se Smaadof 1944:82
Se Falck-Muus 1953:41
Privatsedler Ogndal ca. 1810
Se Falck-Muus 1939:81
Verdal
Malsådalen
Se Grimstad 2002:197
Nikkelverk
Verdal
Skjækerdalen
Se Grimstad 2002:197
Berntsen, Hans
Se Kristiansen 2010:167
Berri gård. Se Stjørdal
Bertelsen, Anders
Se Sterten 2004:7
Bibler
Christian 4s bibel
Se 1938:33


10
Bibliografier
Grønli, Oddvar
Se Grønli 2007:133
Lokalhistorie og bygdehistorie
Se Holmsen 1950:80 og 1951:59
Lokalhistorie og bygdehistorie, fra Bok og Bibliotek
Se 1948:22
Lokalhistoriske forhold i Nord-Trøndelag
Se Melhus 1926:60
Marstrander, Sverre 1933-1980
Se Hjelvik 1986:7 og rettelse 1987:6
Marstrander, Sverre 1980-1986
Se Stensdal 1987:7
Nord-Trøndelag historielag, årbokartikler
1919-1969
Se Leren 1969:121
1921-1944
Se 1945:66
1945-1955
Se Leren 1956:131
1969-1979
Se Skevik 1979:144
1979-1988
Se Røthe 1989:100
1989-1999
Se Moen 1999:156
1921-2009
Se Jünge 2010:139
Bibliotek
Nord-Trøndelag biblioteklag
50 år
Se Havik 1988:120
Lagets framtid
Se Wold 1988:143
Steinkjer bibliotek
Skavlansamlingen
Se Vaag 2011:129
Bildehuggere
Skjefte, Rolf Henrik
Se Wold 2011:163
Bildesamlinger
Se L’Orange 1985:111
Christian Bjerkans fotosamling
Se Wohlen 1986:42
Foreningen gamle Steinkjer, B. T. Aas’ bilder fra 1849
Se Koldaas og Stene 2011:113
Forr historielag
Se Lillevestre 1985:115
Gamle Stod på foto
Se Lillevestre 1980:129


11
Bildesamlinger (forts.)
Snåsa Bygdamuseum
Se Mølnvik 1985:111
Se Mølnvik 1983:133
Stjørdal lokalhistoriske arkiv
Se Moe 1987:113
Biler
Benz E-513
Se Toldnes 2012:169
Bilruter
Se Braseth 2008:117
Se Toldnes 2009:13
Chevrolet buss 1929
Se Natvig 2007:35
Knut C. Langaards biler
Se Toldnes 2012:169
Mercedes Benz brannbil 1928
Se Natvig 2007:35
Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening
Se Natvig 2007:35
Opel V-7
Se Toldnes 2012:169
Regler for motorvogner
1902
Se Natvig 2005:25
1912/13
Se Toldnes 2012:169
Steinkjer-Namsos, postrute 1908
Se 2000:103
Se Braseth 2008:117
Se Toldnes 2009:13
Vivinus 1909/10
Se Natvig 2003:119
Se Natvig 2007:35
Se Toldnes 2012:169
Billed-. Se Bilde-
Birkebeinere
Slaget på Strindfjorden 1199
Se Skevik 1999:18
Bjelkekommisjonen 1632
Se Holmsen 1951:3
Bjerkan, Christian Andreas
Se Wohlen 1986:42
Bjerkan, Sverre
Se Wohlen 1986:42
Bjorli. Se Overhalla
Bjurstedt, Molla Mallory. Se Mallory, Molla Bjurstedt
Bjørgan. Se Levanger, Skogn
Bjørk
Se Alstad 1967-68:55
Bjørnejakt. Se Jakt


12
Bjørnson, Bjørnstjerne
Paul Lange og Tora Parsberg
Se Kvam 1998:178
Bjørums Glasværk. Se Nils Bjørums Glasværk
Blodgangsepidemien 1773
Se Mære 1979:9
Se Kvam 1959:3
Bodomheimen
Se Sakshaug 1994:117
Se Haavik 1993:161
Bodom-slekten
Se Haavik 1993:161
Boere, John Eliassen
Se Jünge 2003:145
Bojer, Johan
Se Johnsen 1971-72:3
Bondevennbevegelsen
Se Fuglum 1982:11
Bonnevie, Jacob Aall
Se Mediås 1996:173
Borgan. Se Vikna
Borgen, Peder Eriksen
Se Selliaas 2012:141
Boye, Peter Christian
Se Selliaas 2012:141
Bragstad. Se Inderøy
Brakstad. Se Inderøy
Brannbiler. Se Biler
Brannstasjoner. Se Byggeskikk, Bygningsvern. Se også Kulturminnevern
Braset, Hans
Se Verdal 1969:6
Se Verdal 1959:86
Braset, Karl
Se Verdal 1969:6
Se Larsen 1995:204
Se Bjerkem 1996:76
Plantenavn, Sparbu
Se Furuset 2013:93
Bratberg, Nils Edv
Dagbok fra 1940
Se Bratberg 1992:88
Bratberg, Sivert Paulsen
Se Selliaas 2011:85
Brattås, Ingrid
- om Karl Braset
Se Bjerkem 1996:76
Brechen, Anders Olsen
Se Granhus 1939:42
Brekke, Fredrik Nannestad
Se Eklo 2011:59
Se Nilsen 2011:69


13
Brelneset, Rasmus
Se Guin 1979:5
Bremset. Se Stjørdal, Skatval
Brennevinssamlag
Se Stene 1999:64
Brente Steders Regulering
Se Øfsti 2008:169
Brevik-Grande-slekten
Se Ystad 1960:83 og 1961:127
Brissach, Niels
Søknad om giftermål med slektinger, Lierne 1777
Se Kiil 1961:43
Brix, Laurits Pederssøn
Se Overrein 1999:92
Brix-familien
Steinkjergården
Se Overrein 2000:71
Broer
Kavlebroer
Se Smedstad 1988:37
Kong Carl Johans vei, restaurering av bro
Se Almaas 1977:49
Middelalderbroer
Se Smedstad 1988:37
Namdalseid, vedlikehold 1800/1900-tallet
Se Holien 1984:171
Skarnsundbroen
Se Frisli 1991:139
Se Frisli 1992:134
Straumbrua, Inderøy
Se Moen 2013:233
Bronsespenner
Levanger, Skogn, Vuduaunet
Se Møllenhus 1954:16
Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS
Åsen kirke 1894
Se Langås 2012:127
Bruhagen. Se Steinkjer, Sparbu
Brun, militærslekten
Se Ystad 1962:3
Slektsvåpen. Se Nissen 2012:87
Brun, Svend Busch
Se Selliaas 2012:141
Brusve gård
Se Rolfsjord 1991:73
Bryllup
Bryllupsdikt
Se Laanke 1932:57
Inderøy
Se Ystad 1940:42
Levanger, Heir 1890
Se Skjerve 1961:45


14
Bryllup (forts.)
Regnskap etter bryllup Ole Andr. Øydahl og Ane Funberg, Malvik 1833
Se N.T. 1934:52
Senge-Søgning, kongebrev 1616, Stod
Se Christian 4 1954:94
Brørs. Se Namdalseid
Brørs, Sturla
Se Halse 1987:12
Buchwald, Anna Hedvig von
Våpenskjold Sakshaug gamle kirke
Se Nissen 2012:87
Budstikker
Se Walberg 2007:155
Sakshaug
Se Five 1926:21
Steinkjer, Egge
Se Almaas 1979:104
Bukk-ord i Stjørdalsdialekten
Se Alstad 1970:46
Bull, Edvard
Minneord
Se Slettan 1987:8
Bull, Jacob Breda
Se Leirfall 1977:63
Se Bonsaksen 2013:147
Bull, Johan Randulf
Se Selliaas 2013:73
Bull, Margrethe Olsdatter (Krøyts)
Se Jünge 2012:111
Bull, Ole Olsen
Se Jünge 2012:111
Bumerker
Se Taraldsen 1925:38
Se Taraldsen 1928:46
Grong
Se Fossland 1934:46
Se Fossland 1933:92
Se Fossland 1937:58
Inderøy
Se Ystad 1926:19
Namdalseid
Se Brørs 1931:57
Skatteliste med bumerker 1713
Se Skar 1932:48
Vikna
Se Woxeng 1942:52
Bunader. Se Klær
Busser. Se Biler
By Brug Støberi
Se Haraldsen 2009:129
By i Vinne. Se Verdal, Vinne


15
By, Johannes
Se Stornes 1959:90
Bygdearkiv
Havik
Se Havig 1942:32
Bygdeborger
Se Petersen 1981:29, 1933:35 og kommentar 1981:246
Borgenfjorden
Se D.H. 1948:80
Levanger, Halsstein
Se Hallan 1965:76
Steinkjer
Gjevranmarka, Slottet
Se Qvam 1933:31
Sparbu, Dyrstad
Se Petersen 1946:43
Bygdebøker
Plan for –
Se Todal 1946:16
Bygdekommisjoner
Inderøy 1802-1828, diverse
Se Ystad 1939:74
Verdal, vilkår for tilsynsmann Vuku 1821
Se Dahl 1942:86
Bygdenavn. Se Stedsnavn
Bygdesamer. Se også Samer
Se Jünge 2012:111
Bygdevekterinstruks
Ogndal 1831
Se Aasum 1973:43
Byggeskikk
Bygningsvern
Se Tokle 2001:50
Se Synnes 2000:180
Se Dahle 1980:49
Arkitekturvernåret 1975
Se Aasum 1974:112
Brannstasjoner
Steinkjer
Se Natvig 2007:35
Fyrstasjoner
Se Tokle 2007:113
Jernbanebygninger
Se Tokle 2003:33
Prestegårder
Se Tokle 2002:147
Senter for gjenreisningsarkitektur
Se Øfsti 2008:169
Gårder ca. 1860
Se Næs 1976:110


16
Byggeskikk (forts.)
Langhus og laftehus, Stiklestad
Se Følstad 2003:7
Stiklastadir, materialbruk
Se Følstad 2010:211
Snåsa
Se Lyngberg 1932:54
Stabbur, Langfjæran i Mosvik
Se Aasum 1971-72:22
Stiklestad
Langhus og laftehus
Se Følstad 2003:7
Materialbruk
Se Følstad 2010:211
Trønderlåna
Se Krüger 2000:132
Tømring
Se Moen 1942:81
Verran
Se Stavrum 1966:16
Byggevirksomhet
Kommunene som byggherrer
Se Dahle 1987:52
Bygningsvern. Se Byggeskikk
Bygselbrev
Bjørgan 1879
Se Sivertsen 1951:77
Byplaner
Levanger
Se Hagerup 1980:18
Bøgdasjå [dikt]
Se Fossum 1955:80
Bølareinen
Se Sognnes 2006:7
Se Sognnes 2012:49
Se 1924:25
Se Alsvik 1978:25
Bøll, Erik
Se Refsaas 1937:12
Se Kvam 1959:3
Bønn fra Meråker
– Jon Jonsen Pulden Rønning
Se Fliflet 1955:47
Bøverdalen. Se Steinkjer, Kvam
C
Canada

Immigrasjon fra Nord-Trøndelag 1846-1875
Se Molde 1997:6


17
Chervrolet buss 1929
Se Natvig 2007:35
Christian 4
Monogram og våpen Værnes kirke
Se Nissen 2012:87
Christian 4s bibel
Se 1938:33
Christiansen, Gustav
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2008:89
Se Kristiansen 2012:225
Christiansens kapell
Se Kristiansen 2012:225
Christoffer-slekten
Se Aasum 1956:85
Cisterciensere
Se Sandvik 1998:116
Cluniasensere
Se Sandvik 1998:116
Collin, Sofie Amalie Krog
Slektsvåpen
Se Nissen 2012:87
D
D/S Havda
Se Sørgaard 1996:105
D/S Innherred
Se Lindmo 1990:118
Dagligliv. Se Generelt
Daggry, socialdemokratisk maanedsblad
Se Kristiansen 2010:167
Dagsverk
Se Alstad 1970:44
Dahle, Arvid
Se Stav 2011:21
Dahle, Kolbein
Se Kjønstad 1977:161
Dalbygda. Se Steinkjer, Beitstad
Dalem-slekten
Se Aasum 1955:52
Dalum. Se Steinkjer, Sparbu
Damaskvev og veversker
Se Bugge 1967-68:83
Demografi
Inderøy
Manntall 1700/1800
Se Gjerdåker 1984:115


18
Demografi (forts.)
Innherred prosti
Prestenes manntall 1664-1666
Se Sakshaug 1933:85 og rettelser 1934:40
Levanger
Folketelling 1865
Se Mære 1976:69
Namdal
Manntall 1700/1800
Se Gjerdåker 1984:115
Steinkjer
Folketelling 1865
Se Aasum 1974:49
Se Mære 1974:51
Stod
Stod prestegjeld 1688-1801
Se Knudtsen 1984:100
Stjørdal
Folketelling 1818
Se Værnesbranden 1936:23
Folketelling 1865
Se Mære 1977:91
Verdal
Folketelling 1865
Se Aasum 1975:22
Se Mære 1975:23
Verran
Se Stavrum 1966:16
Demring [dikt]
Se Guin 1982:5
Desertører
Svenske i Snåsa 1661
Se 1934:41
Det Inderøiske landhusholdningsselskab
Belønninger 1778
Se Sakshaug 1930:48
Det mørke alfabet, Snåsa
Se Devik 1989:49
Det norsk-amerikanske historielag
Se Ristad 1926:46
Devik. Se Namsos, Otterøya
Dialekt
Skjellnavn
Se Taraldsen 1937:42
Snåsa
Se Dalen 1997:213
Braset, Karl
Se Bjerkem 1996:76
Sparbu
Plantenavn
Se Furuset 2013:93


19
Dialekt (forts.)
Steinkjer
Schult, Aage Claudius
Se Moen 2010:91
Stjørdal
Bukk-ord
Se Alstad 1970:46
Ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Verdal
Se Brønstad 1967-68:62
Dietrichson, Oluf Christian
Se Eklo 2009:169
Dikt
Anne Margrethe Raaby av Hadøen
Se Havig 1936:16
Banlåta, samlet av Arne Vestrum 1880
Se Vestrum 1959:100
Beretning om Værdals Præstegield
Se Bakken 1975:14
Braset, Karl
Se Verdal 1969:6
Bryllupsdikt
Se Laanke 1932:57
Bøgdasjå
Se Fossum 1955:80
Demring
Se Guin 1982:5
En vise om mordet på Garnes i året 1806
Se Indal 1933:59
Fylket vårt
Se Hougen 1981:10 og 1938:3 og kommentar av Skjevik 1981:245
Heming-skaret
Se Havig 1932:62
Henning kyrkje
Se Moen 1971-72:7
I anledning Ekne kirkes nedrivelse
Se Frengen 1999:142
I tuntre på’n husmainnsplass
Se Fossum 1961:135
Kjempehaugane på Leksvikneset
Se Grande 1932:65
Lines written on the hearing about The St. Magnus’ centennial
Se Braset 1937:66
Mediaavisa
Se Urstad 1921:1
Nordre Trondhjems Infanteriregiment nr. 13 [sang]
Se Falck-Muus 1958:62
O Gud skee loff til evig Tijd
Se Ofvid 1935:15
Over Kjølen
Se Slapgard 1965:4


20
Dikt (forts.)
Prolog til Landsmøtet i Bygde- og Byhistorie, 1961
Se Fossum 1962:62
Sagatid
Se Guin 1982:5
Sagnet om Ridderspranget på Otterøy
Se Havig 1937:49
Sakshaug gamle og nye kirke
Se Hegdahl 1932:55
Steinviksholm
Se Parelius 1958:3
Stuinna
Se Gartland 2011:109
Stønna
Se Gartland 2011:109
Til Trøndelagen
Se Hegdahl 1933:67
Vemundvik
Se Havig 1934:27
Verdalsvinden
Se Slapgard 1965:3
Vi vil hjem
Se Ristad 1929:86
Visa om ildebrand på Østeraas
Se Nedre-Semb 1934:22
Visa om soldat Anders Solli
Se Moholdt 1953:111
Se Moholdt 1953:113
Værnes-kyrkja
Se Finsås 1945:57
Ære det evige forår i livet
Se Okkenhaug 1983:4
Dillan, Helge
Se Larsen 1995:204
Dolmen, Karl
Se Moen 2009:181
Dostojevskij, Fjodor og Olav Duun
Se Groven 1996:53
Draktspenner
Steinkjer
Kvam, sølvspenne
Se Bjerkem 2001:120
Sparbu, Dalum, 500-tallet
Se Marstrander 1969:14
Drap. Se Kriminalitet
Drestad
Se Brørs 1933:56
Drukkenskap. Se Kriminalitet
Dun, Jøa. Se Fosnes21
Duun, Olav
Se Eidnes 2006:131
Brev om Duun
Se Groven 1992:148
Dostojevskij og Duun
Se Groven 1996:53
Forholdet til Tyskland
Se Gåsvær 1999:38
Levanger-tiden
Se Groven 1990:105
På tvert
Se Groven 1994:131
Samtaler om Duun
Se Groven 1991:82
Dybvad, Beret Torsteinsdatter
Se Værnesbranden 1948:27
Dyrskue
Inderøy 1863
Se Refsaas 1938:46
Vinc. St. Lerches beretning
Se 1938:54
Dyrstad. Se Steinkjer, Sparbu
Dyrtid. Se Økonomisk krise
Dyrår. Se Økonomisk krise
Dysenteri
Epidemi 1773
Se Mære 1979:9
Dølgsmål
Stjørdal, Lånke 1730
Se Værnesbranden 1946:63
Dåpsdrakter
Se Bjerkem 2004:56
E
E 14

Se Krogstad 2007:21
Ebba-gruven i Meråker
Se Olsen 2011:141
Eckhoff, Mathias Wilhelm
Reise i Nord-Trøndelag 1826
Se Elnan 1958:22
Efterretning om Inderøens Fogderie
Hele teksten
Se 1949:11
Hvem har skrevet -
Se Stigum 1949:3
Se Elnan 1951:80
Se Brecke 1951:81
Se Wanderaas 1952:59
Se Sandnes 1959:94


22
Efterretning om Inderøens Fogderie. Hvem har skrevet- (forts.)
Se Hallan 1961:51
Utdrag
Se 1927:84
Se Sakshaug 1930:48
Egge. Se Steinkjer
Egge kirke
Se Taraldsen 1924:20
Se Øverland 1967-68:18
Lysestaker
Se Taraldsen 1938:32
Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Egge Museum
Se Five 1929:74
Se Karlsen 1979:93
Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening
Se Natvig 2007:35
Tilvekst 1930
Se Taraldsen 1930:75
Eggen, Ebba Astrup. Se Astrup, Ebba
Eggen, Torbjørn
Se Ystgaard 2008:7
Eidet. Se Høylandet
Eidsvik, Karl
Minneord
Se Aune 1934:3
Ekne. Se Levanger
Ekne gamle kirke
Avskjedsgudstjeneste 1892
Se Øwre 1999:141
Riving 1892 [dikt]
Se Frengen 1999:142
Elektrisitetsverk. Se Kraftverk
Elen på Rannem
Se Qvam 1928:48
Eliassen, Elias Heltberg. Se Heltberg, Elias Eliassen
Eliassen, John Boere. Se Boere, John Eliassen
Elnan, Erik Estensen
Se Selliaas 2012:141
Elster, Christen
Se Selliaas 2012:141
Emigrasjon. Se Migrasjon
Engesvik. Se Vikna
Engum, Jon
Se Kristiansen 2010:167
Enhetsskolens avvikling?
Se Mediås 2003:123
Epidemier
Dysenteri 1773
Se Mære 1979:9


23
Erkebispegården
Lønngang til Munkholmen
Se Qvam 1931:26
Ertsås, Odd
Se Kristiansen 2008:19
Ertzgaard, Henrik M.
Se Moen 2011:149
Ertzgaard, Peter Johnsen
Se Selliaas 2011:85
Se Selliaas 2012:141
Estensen, Peder
Brev fra Nils Wærnes til statsarkivar Koren
Se Hallan 1961:49
Vaksinasjonsprotokoll 1833
Se Stav 2001:187
Estil, Frode
Fylkeskulturprisen 2010
Se Brandtzæg 2011:157
Evenhusristningen
Se 1924:25
Se Sognnes 2009:161
Se Sognnes 2011:73
F
Fagforeninger. Se Arbeiderbevegelsen
Fagforeningens Sangkor
Verdal
Se Kristiansen 2009:89
Falch, Tor
Se Falch 1999:6
Falkberget, Johan
Se Kristiansen 2010:167
Se Sakrisvoll 2011:119
Falskmyntneri. Se Kriminalitet
Falstad. Se Levanger
Familiehistorie
Lydopptak
Se Dahle 1984:124
Fangst
Rein, Rørostraktene
Se Fjellheim 2001:105
Feiere
Ogndal, instruks 1831
Se Aasum 1973:43
Fellesutvalg for lokalhistorisk forskning i Nidaros bispedømme
Se 1956:126
Ferdaminne frå sommaren 1860
Se Jünge 2010:143
Fersdalen. Se Meråker


24
Ferstad, Ole L.
Amerikabrev 1865
Se Saxvik 1971-72:59
Fersvegen (Kammarvegen)
Se Haugan 2012:15
Fiborgtangen, Norske skogindustrier
Se Reisæter 1992:111
Finn-Anna (Anne Torine Thomasdatter)
Se Jünge 2012:111
Finnliene
Se Benum 1944:3
Finn-Ole (Ole Andreas Thomassen)
Se Jünge 2012:111
Finnrommet, Skogn. Se Levanger, Skogn, Lynalmenningen
Finsås, Cathinco Cathrinus
Minneord
Se Mediås 1948:5
Fiskarane ved Aasavatnet [av Småstykke]
Se Taraldsen 1932:49
Fiske
Fiske på utholl, Dalbygda
Se Jønnum 1970:64
Laksefiske
Namsen
Se Bjerken 1942:38
Bedre fiske før?
Se Aasum 1960:66
Laxegaarde 1803
Se Hesselberg 1952:67
Ved J. Belton
Se Skavlan 1933:17
Ved John Milford 1841
Se Skavlan 1944:55
Lofotfiske
Se Urstad 1927:69
Se Alstadhaug 2002:109
Sildefiske
Frosta, sildetiende 1702
Se 1937:68
Steinkjer, Beitstad
Helligdagsfiske 1741
Se Heltberg 1936:63 og 1937:37
Stjørdalsfjorden og Åsenfjorden
Se Alstadhaug 2000:6
Se Alstadhaug 2002:109
Se Alstadhaug 2003:65
Se Alstadhaug 2004:33
Tro og skikker i fiskeværet
Se Woxeng 1929:55
Tyvfiske, Beitstad 1694
Se Jacobsen 1936:56


25
Fiskum, Bjarne
Fylkeskulturprisen 2009
Se Brandtzæg 2010:187
Five, Håkon
Se Ystgaard 2008:7
Five, Ola
Se Aarset 2005:65
Se Ystgaard 1998:20
Se Falch 1999:5
Se Stene 2007:143.
Se Ystgaard 2008:85
Avduking av minnestein 1932
Se N.T. 1932:27
Minneord
Se Nordgård 1930:3
Five, P.B.
Minneord
Se N.T. 1934:9
Fjelli, Abraham. Se Abraham Fjelli
Fjøsstell
Se Granhus 1971-72:43
Flatanger
Glassverk, Jøssund Glasværk
Se By 1947:43
Flettverksgjerder
Stiklestad
Se Følstad 2004:103
Flintdolker
Nærøy, Steine
Se Møllenhus 1954:16
Flintøkser
Vikna, Hansvik
Se Møllenhus 1954:16
Flom
Follafoss 1932
Se Minsaas 2001:66
Se Jacobsen 1994:56
Flukten fra Dakar
M/S Livard, Gunnar Hauge
Se Eklo 2010:205
Flyktningeloser. Se Grensetrafikk
Fløt Fløum [sagn]
Se Hofstad 1927:86
Fløum, Fløt [sagn]. Se Fløt Fløum [sagn]
Folden, Oskar
Se Taraldsen 1932:49
Foldereid. Se Nærøy
Folkedans
Se Larsen 1995:204
Larsen, Maj Brit Slapgård
Se Inndal 2000:200


26
Folkediktning. Se også Folketro
Anektoter om sparsomhet, Vikna
Se Woxeng 1937:52
Barnerim og –regler, Ytre Namdal
Se Woxeng 1936:59
Barnlåter, Skogn og Stjørdal
Se Vestrum 1959:100
Bondehumor, Namdal
Se Woxeng 1939:94
Se Woxeng 1944:74
Braset, Karl
Se Bjerkem 1996:76
Historier
Se 1927:87
Navn og ramser
Se Woxeng 1937:55
Ordtak osv.
Se 1948:85
Se G.L. 1951:83
Se G.L. 1947:56
Se Bjerkem 1954:100
Om sparsommelighet
Se Leren 1945:52
Verran
Se Folden 1932:68
Ramser
Se Melhus 1926:55
Verran
Se Folden 1932:70
Sagn
Gjetersagn
Se Hognes 1926:27
Inderøy
Se Ystad 1937:29
Frokjølla eller frobekken
Se Røflo 1984:161
Kvithesten på Solem
Se Røflo 1973:72
Salberg kirke
Se Røflo 1978:143
Jakt
Bjørnejakt
Se 1938:78
Kvitormen
Se Woxeng 1933:90
Leksvik
Se Røstadsand 1980:81
Se Rosvold 1971-72:101
Levanger
Levangers eldste historie
Se Hallan 1965:76


27
Folkediktning. Sagn (forts.)
Lierne
Gudfjelløya, Tunnsjøen og Tunnsjøguden
Se Nordback 1933:63
Opptrykk og kommentar av Åke Jünge
Se Nordback 2013:151
Sørli, Samer
Se Urstad 1940:53
Namsos
Kråka (skjær)
Se Havig 1937:51
Otterøya, Sagnet om Ridderspranget... [dikt]
Se Havig 1937:49
Nessekonger
Se Waggen 1941:48
Nøkken i kvennhuset
Se Woxeng 1933:92
Sagnet om Fløt Fløum
Se Hofstad 1927:86
Samer
Se Røflo 1966:81
Samiske sagn
Se Brørs 1959:112
Steinkjer, Sparbu
Se Lund 1977:132
Snåsa
Huldresagn
Se Tømmerås 1926:26
Steinkjer
Kattemat i pizzaen
Se L’Orange 1988:87
Ogndal
Vonde ord og vond hending
Se Bjerkem 1954:97
Sparbu
Olskjøller
Se Røflo 1984:161
Stod
Sjøormen i Fossemvatnet
Se Skog 1932:60
Stjørdal
Ras i Stjørdalsdalføret
Se Evjemo 1993:29
Verdal
Nesset. Se Dahl 1937:59
Verran
Bjørnejakt – Rasmus Olsen Skjelstad 1843
Se Vaggen 1946:58
Sangleker, Snåsa
Se Mølnvik 1984:142
Skrøner og rim, Verran
Se Folden 1934:61


28
Folkedrakter. Se Klær
Folkemedisin
Se Ystad 1938:71
Se Klüwer 1960:21
Se Granhus 1970:50
Folkeminne
Generelt
Se G.L. 1951:83
Innsamling av familiehistorie
Se Dahle 1984:124
Minnekonkurranse
Se 1948:85
Se G.L. 1947:56
Truer om kroppen, Foldereid
Se Stevik 1942:83
Folkemusikk. Se Musikk og sang
Folkeskolens overtilsyn
1860-1920
Se Mediås 1996:173
Etter 1920
Se Mediås 1997:152
Folketellinger. Se Demografi
Folketro. Se også Folkediktning
Se Klüwer 1960:21
Gjetersagn
Se Hognes 1926:27
Huldresagn, Snåsa
Se Tømmerås 1926:26
Kraken, sjøhorva, kvitskatta
Se Woxeng 1939:55
Rip-Ragnhild
Se Berget 1980:139
Råd mot trolldom
Se J.M.L. 1937:46
Samisk
Se Røflo 1966:81
Se Krogstad 2010:113
Sjøormer
Se Woxeng 1939:55
Stjørdal ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Tro og skikker i fiskeværet
Se Woxeng 1929:55
Verran
Se Stavrum 1966:16
Folla Fabrikker. Se Verran
Follafoss. Se Verran
Forbrukersamvirke
Se Bartnes 1981:226 og 1969:81
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Se Fortidsminneforeningen


29
Forhistorisk tid
Nord-Trøndelag
Se Møllenhus 1950:65
Fôrberging
Se Stenvik 2012:73
Forlis
Steinkjerelva 1818
Se Aarholt 1979:66
Formannskapslovene
Se Moen 2012:161
Forr. Se Steinkjer, Stod
Forr historielag
Bildesamling
Se Lillevestre 1985:115
Gamle Stod på foto
Se Lillevestre 1980:129
Forr kirke
Orgel
Se Aasum 1974:6
Forsamlingshus
Se Bjerkem 2007:11
Fortidsminneforeningen
Se Tømmerås 2000:165
Fylkesavdeling
Se Krüger 1980:142
Forvaltning
Fylkesmannen, fylkesmenn
Se Ystgaard 2008:7
Kommunalforordning 1940
Se Moen 2008:141
Kommunalt selvstyre gjennom 175 år
Se Moen 2012:161
Kommunehistorie
Se Frigaard 1987:43
Steinkjer, ladestedsrettighet, søknad
Se Jacobsen 1946:69
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Se Sakshaug 1996:151
Se Berg 1986:20
Se Ystgaard 2008:7
Se Moen 2008:141
Skipreider og tinglag
Se Dybdahl 1987:25
Trondhjems Amt, deling 1804
Se Helgesen 1989:7
Se Kgl. Resolusjon [...] 1986:19
Foosnæs, Thomas Olsen
Se Selliaas 2012:141
Fosen
Stedsnavn, samiske
Se Larsen 1979:69


30
Fosnes
Jøa, Dun
Se Eidnes 2006:131
Olsen, Anders
Se Granhus 1939:42
Parelius-slekten
Se Parelius 1944:40 og 1945:55
Fossemsveet. Se Steinkjer, Ogndal
Fossemvatnet. Se Steinkjer, Stod
Fotoutstilling
Gamle Stod på foto
Se Lillevestre 1980:129
Fra en svunden tid (A.O. Øverland)
Se 1946:21
Fra en svunnen tid [sanger]
Se Værnesbranden 1933:79
Framnes A osv.
Bygselbrev Bjørgan 1879
Se Sivertsen 1951:77
Fredheim, Hans Ludvig
Se Gartland 2011:109
Frich, Emilie Richter
Se Bonsaksen 2004:23
Frich, Øvre Richter
Se Bonsaksen 2004:23
Fridrichsen, Jacob Schavland
Slektsvåpen
Se Nissen 2012:87
Frierbrev
Se Bjerkem 2003:51
Vestvik, Ole og Oline O. Såsegg
Se Bjerkem 2002:159
Frivillige organisasjoner
Se Fuglum 1982:11
Frokjølla eller frobekken [sagn]
Se Røflo 1984:161
Frol. Se Levanger
Frosta
Bergkunst
Evenhusristningen
Se 1924:25
Se Sognnes 2009:161
Se Sognnes 2011:73
Beschrivelse over Frosten Præstegield 1743
Se Helsinge 1954:51
Se Hallan 1954:50
Frostating
Se Tvete 1930:56
Se Taranger 1926:33
Se Binns 1997:134


31
Frosta (forts.)
Frostatingsloven
Se Tvete 1930:56
Planlagt oversettelse
Se 1962:106
Slaget på Stiklestad i lys av loven
Se Sandnes 1992:6
Fånes
Flyktninger fra Finnmark 1944/45
Se Ohlen 2007:31
Fåneshavna
Se Ohlen 2006:79
Hov, ting og kirke, fremvekst og lokalisering
Se Binns 1997:134
Kleiven, Ole
Se Dybvad 1934:47
Lagatun og Lagastein
Se Taranger 1926:33
Larsen, Christen
Se Alstadhaug 1993:134
Logtun
Se Binns 1997:134
Logtun kirke
Se Tømmerås 2000:165
Se Tverdahl 1952:10
Se Taranger 1926:33.
Se Ekroll 2000:104
Se Binns 1997:134
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1950:80
Rygg
Gravhaugen
Se Binns 1997:134
Skatt
Sildetiende 1702
Se 1937:68
Stedsnavn
Se Kvamme 1993:107
Gristad
Se Hallan 1983:73
Supplikk om visepastor Rosenvinge
Se Vold 1951:70
Tautra
Tautra kloster
Se Sandvik 1998:116
Abbed Matthias
Se Ekroll 1996:32
Vold, Hans A
Se Moksnes 1954:45
Volden
Lars og Jonetta – gårdshistorie, husmannsvesen
Se Alstadhaug 1994:162


32
Frostvika under Overhalla
Se Benum 1945:34
Funberg, Ane
Se N.T. 1934:52
Fundaunet, Jon
Se Pynten 1945:46
Furu
Se Følstad 2010:211
Furunes, Anne-Karin
Fylkeskulturprisen 2005
Se Brandtzæg 2006:127
Futer
Supplikker til Bjelkekommisjonen 1632
Se Holmsen 1951:3
Fylkesbilene i Nord-Trøndelag
Se Braseth 2008:117
Se Toldnes 2009:13
Fylkeskonservatoren
Fylkeskonservator?
Se Schiefloe 1947:98
Fylkeskonservatorens rolle
Se Aasum 1966:7
Årsberetning
1966
Se 1967-68:135
1967
Se 1967-68:145
1969
Se 1969:113
1971
Se 1971-72:111
1972
Se 1973:95
Fylkeskulturprisen. Se Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris
Fylkesmannsgården, Steinkjer
Se Ystgaard 2008:7
Fylkesmenn
Se Ystgaard 2008:7
Fylkesvåpen
Se Leren 1958:4
Fylket vårt [dikt]
Se Hougen 1981:10 og 1938:3
Kommentar til Hougen
Se Skevik 1981:245
Fyrstasjoner
Bygningsvern
Se Tokle 2007:113
Fäbodväsenet 1550-1920 av Jesper Larsson
Bokomtale
Se Røe 2013:215
Fødselshjelp. Se Barsel


33
Føglane i Verran
Se Aune 1929:85
Følling, Føling. Se Steinkjer, Stod
Følling kirke
Se Taraldsen 1924:20
Se Noem 1978:57
Prost Herslebs kopibok
Se Hersleb 1934:65
Følling, Asbjørn
Se Følling 1988:90
Föreningen Nordens Östersundsavdelning
Konferanse om lokalhistorisk samarbeid
Se 1956:123
Fånes. Se Frosta
Fåneshavna
Se Ohlen 2006:79
G
Gamstugu, Lierne
Se Storaunet 1930:67
Gange-Rolf
Se Qvam 1939:3
Garnesmordet. Se Kriminalitet
Gartland. Se Grong
Gaundal, Jeppe
Se Lyngberg 1933:15
Gederaas, Annanias Mossing. Se Mossing, Annanias Gederaas
Geite. Se Levanger, Frol
Generelt - f.eks. ”dagligliv”
Se Refsås 1926:30.
Se Granhus 1973:54
Se Granhus 1970:50
Se Granhus 1971-72:43
Grong
Bygdeliv 1800-1830
Se Urstad 1941:85
Inderøy
Se Ystad 1940:42
Mellomkrigstiden
Se Aune 1976:50
Sundnes, Lars Røes dagbok 1848
Se Røe 1974:12
Levanger
Lærer Gabriel G. Gabrielsens selvbiografi, Åsen 1798
Se Hallan 1959:28
Lierne
Nordli
Se Storaunet 1930:67


34
Generelt (forts.)
Meråker
Meråker ca. 1869
Se Skørdalsvold 1985:4
Namdalseid
Namdalseid ca. 1850-1870
Se Næs 1965:39
Namdalseid ca. 1880-1890
Se Leira 1973:86
Skikker og tradisjoner
Inderøy, Røra, Røflo
Se Røflo 1960:40
Snåsa
Ca. 1814
Se Mølnvik 1989:67
Aasum, Ole f. 1877
Se Aasum 1967-68:48
Steinkjer
Beitstad
Se Vannebo 1948:66
Se Brørs 1933:57
1800-tallet
Se Granhus 1943:46
Barbara Opdalsmoen forteller
Se Moen 1980:135
Dalbygda
Se Jønnum 1970:64
Sparbu
Sparbu ca. 1907
Se Strugstad 1985:85
Østerås på 18- og 1900-tallet
Se Østeraas 1971-72:29
Stod
Ca. 1850
Se Five 1925:8
Stjørdal
1880-årene
Se Berg 1979:87
Ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Hegra, Skjelstadmark
Se Hofstad 1927:63
Stjørdal på tidlig 1700-tall
Se Alstadhaug 1995:34
Værnes, 17- og 1800-tallet
Se Alstadhaug 1996:127
Vikna
Se Woxeng 1941:50
Åfjord
Skansen ca. 1882
Se Hjulstad 1982:60


35
Geologi
Landskapet i Nord-Trøndelag
Se Duklæt 1996:6
Stjørdal prestegjeld
Beskrevet av Heyerdahl
Se Værnesbranden 1936:23
Gevingåsen. Se Stjørdal
Giftermål
Søknad om giftermål med slektninger, Lierne 1777
Se Kiil 1961:43
Gilten. Se Steinkjer, Kvam
Gjenreisningsarkitektur
Se Øfsti 2008:169
Gjerder
Flettverksgjerder, Stiklestad
Se Følstad 2004:103
Gjetere
Verran
Se Tronstad 1971-72:62
Gjetersagn
Se Hognes 1926:27
Gjevranmarka. Se Steinkjer, Egge
Gjone, Erling
Se Tømmerås 2000:165
Gjone, Kristian Øwre
Se Foss 1990:66
Gjæslingan fyr
Se Tokle 2007:113
Gjæsling-Sara
Se Woxeng 1932:29
Gjørv. Se Inderøy
Glassverk
Bjørums Glasværk
Se Nils Bjørums Glasværk
Holmens Glasværk
Se Heyeraas 1939:53
Se By 1947:43
Jøssund Glasværk
Se By 1947:43
Namsos Glasværk
Se By 1947:43
Nils Bjørums Glasværk
Se By 1947:43
Nord-Trøndelag
Se By 1947:43
Purkholmens Glasværk. Se Holmens Glasværk
Sørvigens Glasværk
Se By 1947:4336
Glassverk (forts.)
Aasnæs Glasværk
Se Holien 1986:33
Se By 1946:51
Vogelsang, J.C.
Se Holien 1985:95
Gløshaug kirke
Se –an 1943:84
Gløshaugen-Åsa, pilegrimsvei
Se Tømmerås 2003:59
Gotaas, Anders Butolfsen
Se Selliaas 2012:141
Gram-familien
Christian 4s bibel
Se 1938:33
Granhus, Anton
Se Falkberget 1981:11 og 1953:3
Se Brækken 1989:35
Se Kristiansen 2010:167
Granli, Leif
Se Ystgaard 2008:7
Grashoppen og mauren [av Småstykke]
Se Taraldsen 1932:49
Gravfelt
Frosta
Rygg
Se Binns 1997:134
Høylandet
Eidet
Se Møllenhus 1954:16
Leksvik
Gravhauger [dikt]
Se Grande 1932:65
Levanger
Skogn
Se Sivertsen 1952:20
Namdal
Se Benum 1943:31
Snåsa
Krossgård
Se Pettersen 1983:114
Åsvoll
Se Pettersen 1983:114
Steinkjer
Egge
Se Østerås 2002:7
Tingvoll
Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Se Alsvik 1978:25
Steinkretsene
Se Petersen 1951:42


37
Gravfelt. Steinkjer (forts.)
Våttåbakken
Se 1923:40
Se Nordgård 1925:5
Se Five 1925:34
Se Alsvik 1978:25
Minnestein
Se Petersen 1928:3
Helgefeltet
Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Se Alsvik 1978:25
Ogndal
Fossemsveet
Se Møllenhus 1954:16
Sparbu
Dalum, draktspenne 500-tallet
Se Marstrander 1969:14
Holan
Se Grønnesby 1998:148
Se Alsvik 1978:25
Nedre Storbjerka
Se Møllenhus 1954:16
Ramberg
Se Møllenhus 1954:16
Skei
Se L’Orange 1988:7
Se Alsvik 1978:25
Kvinnegrav?
Se Trøim 1987:104
Toldnes
Se Grønnesby 1998:148
Se Alsvik 1978:25
Se Toldnes 2009:141
Stod
Følling
Se Heyeraas 1941:77
Se Petersen 1941:81
Grensehandel. Se Handel
Grenser
Mellom gårder i indre Trondheimsfjord
Se Skar 1959:63
Riksgrensen
Ahnen, Preben von
Se Natvig 2004:13
Jämtland
Se Benum 1945:34
38
Grensetrafikk
Krigen 1939-1945
Se Lund 1990:34
Se Kristiansson 2008:99
Meråker
Se Krogstad 1990:55
Sivertsen, Arne
Se Falstad 1990:46
Verdal
Se Inndal 1990:39
Grensevakt 1905
Meråker
Se Tvete 2005:145
Skognske eskadron, Rinnleiret
Se Berg 2010:119
Gristad gård, navnet
Se Hallan 1983:73
Grong
Bumerker
Se Fossland 1934:46
Se Fossland 1933:92
Se Fossland 1937:58
Bygdeliv 1800-1830
Se Urstad 1941:85
Fiske, Laksefiske, Ved John Milford 1841
Se Skavlan 1944:55
Gartland
Gløshaug kirke
Se –an 1943:84
Gløshaugen-Åsa, pilegrimsvei
Se Tømmerås 2003:59
Ivarson, Elias
Se Urstad 1923:32
Libygg i Grong
Se Urstad 1931:69
Mediåurda
Krigen 1657-1660, svensker i Mediåurda
Se Urstad 1921:1
Pilegrimsveier
Se Tømmerås 2003:59
Rønningen, keramikk
Se Fossland 1936:50
Sandøla
Se Urstad 1924:9
Sem, navnet
Se Dalen 1990:95
Grong Sparebank
Bankhistorie som bygdehistorie og sjanger
Se Haugen 2013:205
Groth, Peder Arent
Se Mære 1977:135


39
Groven, Gunnar
Se Mediås 1997:152
Grum, Peder
Se Dybdahl 1977:35
Grøneng, Guttorm
Se Eklo 2013:131
Grønli, Oddvar
Se L’Orange 1989:95
Bibliografi
Se Grønli 2007:133
Grøtan, Petrus
Se Falch 1999:6
Gudbrandsdøler i Innherred
Se Mære 1985:24
Gudbrandsen, Engebret
Se Gudbrandsen 1948:33
Gudenum, Guri Johansdotter
Se Guin 1982:136
Gudfjelløya, Tunnsjøen og Tunnfjellguden
Se Nordback 1933:63
Opptrykk og kommentar av Åke Jünge
Se Nordback 2013:151
Gudå, krigsfangeleir
Se Krogstad 2009:153
Guldahl, Halvor Backe
Se Ystgaard 2008:7
Se Ystgaard 2008:85
Minneord
Se Kjesbu 1932:3
Guldberg, Fredrik Oscar
Se Mediås 1996:173
Gullgubber
Mære kirke
Se Lidén 1969:18
Gullmedaljonger
Inderøy, Vika
Se Møllenhus 1954:16
Gulstad Værk
Se Smaadof 1944:82
Se Falck-Muus 1953:41
Guri Johansdotter Gudenum. Se Gudenum, Guri Johansdotter
Gustad, Ivar
Minneord
Se Kvarving 1950:3
Gælnnatta 1837
Se Verdal 1937:63
Se Bragstad 2009:49
Gårdimellom
Se Ystgaard 2001:36


40
Gårdshistorie
Fosnes, Dun på Jøa
Se Eidnes 2006:131
Gardskipnad
Innherred 1803
Se Holmsen 1954:68
Namdal 1803
Se Holmsen 1955:107
Trondhjems amt 1803
Se Holmsen 1954:68
Generelt
Se Veum 1926:49
Se Holmsen 1946:3
Se Brækken 1960:10
Huskeliste for gårdshistorikere
Se Holmsen 1960:14
Husmannsvesen
Frosta, Volden, Lars og Jonetta
Se Alstadhaug 1994:162
Gudbrandsen, Engebret
Se Gudbrandsen 1948:33
I tuntre på’n husmainnsplass [dikt av Lornts Fossum]
Se Fossum 1961:135
Inderøy, Gjørv
Se Aasum 1961:91
Namdalseid, 1850-1900
Se Kolstad 2000:204
Spørsmålsliste for gransking
Se 1960:19
Steinkjer
Beitstad, Barbara Opdalsmoen forteller
Se Moen 1980:135
Egge, Sakarias Hundlo
Se Bækken 1984:33
Ogndal
Se Bjerkem 1955:96
Sparbu
Bruhaugen, Leira
Se Mære 1982:86
Hamremsaunet, Leira
Se Mære 1978:106
Hamremsleira, Leira
Se Mære 1982:86
Haugaleira, Leira
Se Mære 1980:113
Hegstadleira, Leira
Se Mære 1984:79
Kilen, Leira
Se Mære 1984:79
Kårbergsaunet, Leira
Se Mære 1979:128


41
Gårdshistorie. Steinkjer. Sparbu (forts.)
Leinsleira, Leira
Se Mære 1980:113
Leirvold, Leira
Se Mære 1980:113
Litl-Leira, Leira
Se Mære 1979:128
Lånkeleira, Leira
Se Mære 1984:79
Oppemsleira, Leira
Se Mære 1984:79
Prestaunet, Leira
Se Mære 1978:106
Rystua, Leira
Se Mære 1984:79
Røttesleira, Leira
Se Mære 1984:79
Tønneleira, Leira
Se Mære 1982:86
Ystgårdsleira, Leira
Se Mære 1982:86
Øverleira, Leira
Se Mære 1982:86
Stjørdal
Skatval, Voll
Se Alstadhaug 1997:201
Værnes
Se Alstadhaug 1996:127
Verdal
Person, Johan
Se Dahl 1941:32
Verran
Se Stavrum 1966:16
Landsemmoen 1890-1898
Se Landsem 1980:56
Høylandet
Hålonda
Se Pedersen 1942:29
Inderøy
Hustad
Se Røskaft 2005:103
Indre Trondheimsfjord
Se Skar 1959:63
Inventar ca. 1860
Se Næs 1976:110
Leka
Haug gård
Se Audne 1928:74
Levanger
Geite
Se Røskaft 2005:103


42
Gårdshistorie (forts.)
Lierne
Sørli
Se Dybdahl 1985:90
Namsos
Devik på Otterøya
Se Eidnes 2006:131
Sentralgårder
Se Røskaft 2005:103
Steinkjer
Beitstad
Bartnesgrenda, nedlagte bruk
Se Brækken 1935:59
Dalsbygda, nedlagte bruk
Se Jønnum 1970:64
Ogndal
Steinkjergården
Se Overrein 2000:71
Sparbu
Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668
Se 1952:93 og 1953:119 og 1981:165
Innledning
Se Holmsen 1981:154 og 1952:82
Mære
Se Røskaft 2005:103
Rannem
Se Kvarving 1984:147
Østerås 18- og 1900-tallet
Se Østeraas 1971-72:29
Stod
Stabbe
Se Dybdahl 1978:39
Stjørdal
Berri gård
Se Værnesbranden 1940:65
Sandfærhus øvre
Se Værnesbranden 1950:112
Værnes, Værnes gård
Se Værnesbranden 1939:61
Stjørdal prestegjeld, Jordebok 1619
Se Dybdahl 1976:7
Trondhjems len 1661
Se Holmsen 1952:76
Trondhiems Hospital, Jordebok 1643
Se Brunsmand 1955:89
Verdal
By i Vinne
Se Røstad 1962:42
Verran
Vennes
Se Brecke 1951:89


43
Gårdshistorie (forts.)
Vikna
Borgan
Se Eidnes 2006:131
Gårdsnavn. Se Stedsnavn
Gåter
Verran
Se Folden 1932:71
H
Haga, Arnulf
Fylkeskulturprisen 2007
Se Brandtzæg 2008:199
Hagen, Johannes
Se Gjervan 1992:175
Halsstein
Gerhard Schønning om bygdeborgen
Se Hallan 1965:76
Hammond, Fredrik
Se Kvistad 2013:67
Hamremsaunet. Se Steinkjer, Sparbu
Hamremsleira. Se Steinkjer, Sparbu
Handel
Alkoholomsetning
Se Stene 1999:64
Bokhandel, Odin Paulsen – Steinkjer
Se N.T. 1934:11
Brennevinssamlag
Se Stene 1999:64
Grensehandel
Brødbark
Se Strand 1943:96
Jämtland
Se Haugan 1998:206
Handelssteder
Korsen
Se Saxvik 1979:42
Kvitvangsvågen
Se Saxvik 1979:42
Markeder
Inn-Trøndelag
Se Waggen 1952:32
Levanger, Levangermartnan
Se Sandvik 1991:59
Se Haugan 1998:206
Se Brendalsmo 2011:97
Overhalla, Mæla-marknaden
Se Urstad 1928:39
Nordlandshandel, vadmel
Se Almaas 1980:110


44
Handel (forts.)
Pomorhandel, Pauline
Se L’Orange 1986:63
Tobakkshandel
Se Sakshaug 1931:56
Hansdatter, Kirsten
Våpenskjold Sakshaug gamle kirke
Se Nissen 2012:87
Hansdatter, Margrete
Våpenskjold Sakshaug gamle kirke
Se Nissen 2012:87
Hansen, Rasmus
Se Selliaas 2012:141
Hansvik. Se Vikna
Harmonium. Se Orgler
Harrison, Dick
Se Solheim 2012:7
Hasfjord, Barbro. Se Barbro Hasfjord
Haug gård, Leka
Se Audne 1928:74
Haug kirke
Se Ekroll 1998:84
Haugaleira. Se Steinkjer, Sparbu
Hauge, Gunnar
Se Eklo 2010:205
Haugianere
Stjørdal
Se Værnesbranden 1981:207 og 1944:21
Haugum, Ole
Se Sakshaug 1928:22
Havda (dampskip)
Se Sørgaard 1996:105
Havig, Jørgen Johannes
Se Selliaas 2012:141
Havik bygdearkiv
Se Havig 1942:32
Havner. Se også Kaianlegg
Frosta, Fåneshavna
Se Ohlen 2006:79
Hegge, Jens Severin Bærø
Se Selliaas 2012:141
Heglesvollen
Se Espelund 1983:121
Hegra. Se Stjørdal
Hegre, Olav
Se Leirfall 1970:10
Hegrem, Eilif Christian
Se Leirfall 1976:22
Hegrem, Vilhelm Sophus
Se Leirfall 1963-64:19
Hegstadleira. Se Steinkjer, Sparbu


45
Heidmann, Frederik Hartvig Johan
Se Selliaas 2011:85
Se Selliaas 2012:141
Hekser
Barbro Hasfjord
Se Woxeng 1931:35
Guri Johansdotter Gudenum
Se Guin 1982:136
Kari Holmin
Se Woxeng 1931:35
Lisbet Mikkelsdatter
Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar av Skevik 1981:247
Lisbet Nypan
Se Leren 1965:25
Marit Knutsdatter
Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar av Skevik 1981:247
Marit Pedersdatter
Se Strand 1981:59, 1931:46 og kommentar av Skevik 1981:247
Steinkjer, Beitstad, 16. årh.
Se Brækken 1935:61
Helgefeltet. Se Steinkjer
Helgendedikasjoner
Se Dybdahl 2000:95
Helgenvenerasjon
Se Dybdahl 2000:95
Helgeseter kloster
Se Sandvik 1998:116
Helleristninger. Se Bergkunst
Helleristningsmuseum
Se Sognnes 1988:13
Hell-Sunnanbanen
Se Bakken 2002:167
Helse og kosthold
Bøll, Erik – bygdedoktor
Se Refsaas 1937:12
Se Kvam 1959:3
Dysenteri 1773
Se Mære 1979:9
Folkemedisin
Se Ystad 1938:71
Se Klüwer 1960:21
Se Granhus 1970:50
Helse, leger og legeråd
Se Ystad 1938:71
Koppevaksinasjon
Se Stav 2001:187
Krigen 1939-1945
Falstad
Se Reitan 2002:177
Matstell
Se Granhus 1971-72:43


46
Helse og kosthold. (forts.)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Se Wibe 1996:96
Skogsarbeidere
Se Krokstad 2001:161
Volodarsky, Leon Ellias
Se Eklo 2012:217
Heltberg, Elias Eliassen
Se Piene 1956:6
Se Granhus 1938:7
Hemning-skaret [dikt]
Se Havig 1932:62
Hengsler
Ulvin kirke. Se Grønli 1935:55
Henning, Anton – spelemann
Se Bjerkem 1955:100
Henning kirke
Se Moen 1971-72:7
Bidrag til prekestol osv. 1737
Se Aasum 1962:72
Kirkestallen
Se Juul 1992:122
Henning kyrkje [dikt]
Se Moen 1971-72:7
Henrettelser
Niels Toldsteen og Ole Bergmann 1807
Se Toldsteen 1926:16
Henriksson, Matthias
Se Ekroll 1996:32
Heraldikk
Nord-Trøndelag fylkes våpen og segl
Se Leren 1958:4
Stjørdals kommunevåpen
Se Berg 1978:59
Våpenmerker, våpenskjold
Se Nissen 2012:87
Herje, Torunn
Fylkeskulturprisen 2004
Se Brandtzæg 2005:83
Hersleb, Peder
Se Segtnan 2007:175
Hester
Se Grevskott 1990:138
Hesteredskap
Hestekjøretøy
Se Grevskott 1991:119
Se Grevskott 1990:138
Verran. Se Stavrum 1966:16
Inderøy. Se Aas 1974:91
Hestmann, Alf
Se Stav 2011:21


47
Hestmann, John
Se Stav 2011:21
Hestmann, Olav
Se Stav 2011:21
Hestmann, Robert
Se Stav 2011:21
Hetting, Elias Frederik
Se Selliaas 2012:141
Hevlan, stedsnavn
Se Dalen 1988:102
Heyerdahl, Hieronymus
Se Selliaas 2011:85
Se Selliaas 2012:141
Heyeraas, Sverre
Se Almaas 1969:5
Minneord. Se Møllenhus 1969:3
Hiermind-slekten
Se Ystad 1967-68:94
Hilmo, Berit
Se Straume 1981:233 og 1956:16
Hindrem kirke
Se Rosvold 1971-72:90
Hirsch, Jobst Conrad von
Se Nissen 2012:87
Hirsch, Robertus Jacobus
Se Nissen 2012:87
Se Selliaas 2012:141
Historikermøter
Jämt-trøndsk
1956, Östersund. Se 1956:123
1965, Trondheim. Se 1965:120
Landslaget for Bygde- og Byhistorie
Det 15. landsmøtet, Sund 1961
Se 1962:88
Prolog
Se Fossum 1962:99
Landslaget for lokalhistorie
Landsmøte 2007
Se Tønne 2007:137
Landsmøte 2013
Se Solheim 2013:7
Norsk lokalhistorisk institutt
Arbeidskonferanse 1958
Se 1958:63
Historisk dramatikk
Verdal Museum
Se Ystgaard 2001:36
Holan. Se Steinkjer, Sparbu
Holmens Glasværk
Se Heyeraas 1939:53
Se By 1947:43


48
Holmin, Kari. Se Kari Holmin
Holtermann-slekten
Slektsvåpen
Se Nissen 2012:87
Horneman, Johan Thomas
Slektsvåpen
Se Nissen 2012:87
Hoven, Anna Sophia von
Våpenskjold Værnes kirke
Se Nissen 2012:87
Hundlo, Sakarias
Se Bækken 1984:33
Hunger-. Se Økonomisk krise
Husby, Ragnhild Blikø
Se Carlsen 2000:202
Husflid
Haave, Ingeborg
Se Eik-Nes 1981:142 og 1953:6
Samisk
Se Jåma 1975:38
Veving
Ingeborg Haave
Se Eik-Nes 1981:142 og 1953:6
Husmannsvesen. Se Gårdshistorie
Hustad. Se Inderøy
Hustad kirke
Se Tømmerås 2000:165
Se Leren 1963-64:73
Se Ekroll 1997:103
Inventarlister ca. 1700
Se I.S. 1939:92
Salg 1838
Se Stornes 1961:137
Hylla. Se Steinkjer, Beitstad
Hylla
Navnet
Se Sandnes 1993:76
Hylla Kaffetilsætningsfabrik
Se Moen 2011:149
Hægstad, Marius
Se Groven 1993:153
Hælgjin, stedsnavn
Se Dalen 1988:102
Hønaasplassen, Ole Olsen
Se L’Orange 1989:87
Høylandet
Eidet, gravfelt
Se Møllenhus 1954:16
Hålonda, gårdshistorie
Se Pedersen 1942:29


49
Haalke, Magnhild
Se Jünge 2002:19
Se Bonsaksen 2006:101
Hålonda
Gårdhistorie
Se Pedersen 1942:29
Håndkvernsteiner
Inderøy, Verdal
Se Verdal 1963-64:116
Håndverk
Generelt
Se Granhus 1973:54
Se Granhus 1971-72:43
Inderøy
Se Aas 1974:91
Verran
Se Stavrum 1966:16
Klokkemakere
Fundaunet, Jon
Se Pynten 1945:46
Kleiven, Ole
Se Dybvad 1934:47
Lagging
Se Straume 1959:81
Lin
Se Øwre 1988:111
Malming
Se Følstad 2010:211
Orgelbyggere
Se Eek 2008:185
Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS
Åsen kirke 1894
Se Langås 2012:127
Forr og Vestvik kirker
Se Aasum 1974:6
Møen, Ole
Se Grønli 1927:81
Ovner
Se Haraldsen 2009:129
Pjåling
Se Følstad 2010:211
Rapping, murpuss og maling i Foldereid
Se Læger-Leirvik 1955:94
Repslaging
Se Skjerve 1948:83
Sinking
Se Evjen 1995:58
Skinnfellmakere
Se Granhus 1973:54
Skomakere
Se Granhus 1973:54


50
Håndverk (forts.)
Skreddere
Se Granhus 1973:54
Smedarbeid, kroker
Se Fossland 1951:69
Smeder
Se Røflo 1970:19
Stod og Skogn
Se Refsaas 1935:56
Sølvsmeder
Berg, Esten
Se Heyeraas 1940:73
Fundaunet, Jon
Se Pynten 1945:46
Søyring
Se Følstad 2010:211
Takspon
Se Følstad 2010:211
Treskurd
Se Følstad 2010:211
Torvtak
Se Granhus 1971-72:43
Tømring
Se Moen 1942:81
Se Følstad 2010:211
Tømmermannsverktøy
Se Granhus 1952:60 og 1981:79
Veving
Damaskveversker
Se Bugge 1967-68:83
Haave, Ingeborg
Se Eik-Nes 1981:142 og 1953:6
Haave, Ingeborg
Se Eik-Nes 1981:142 og 1953:6
Håve, Johan P.
Se Leirfall 1977:63
Se Bonsaksen 2013:147
I
I tuntre på’n husmainnsplass [dikt av Lornts Fossum]
Se Fossum 1961:135
Ibsen, Henrik
Sang til Steinkjærringene
Se Rohde 1940:62
Identifikasjonskomiteen for falne trøndere
Se Langås 2011:951
Idrett
Skiidrett
1870- til 1890-årene
Se Saxvik 1978:66
Til 1870-årene
Se Saxvik 1977:5
Estil, Frode
Se Brandtzæg 2011:157
Skyting
Landsskytterstevne, Steinkjer
Se Stene 2007:143 og 149
Tennis
Molla Bjurstedt Mallory
Se Jünge 2009:173
Immigrasjon. Se Migrasjon
Imsdalen. Se Snåsa
Inderøy
Borgenfjorden
Bygdeborger
Se S.H. 1948:80
Gjørv
Gårds- og slektshistorie
Se Aasum 1961:91
Hustad
Hustad kirke
Se Tømmerås 2000:165
Se Leren 1963-64:73
Se Ekroll 1997:103
Inventarlister ca. 1700
Se I.S. 1939:92
Salg 1838
Se Stornes 1961:137
Hustad
Gårdshistorie
Se Røskaft 2005:103
Inderøy
Antikvarisk melding 1810
Se Hallan 1962:101
Arbeidsmåter og nevninger
Se Aas 1974:91
Bekkekverner og bekkesager
Se Aas 1971-72:69
Belønninger fra landhusholdningsselskapet 1778
Se Sakshaug 1930:48
Berg, Esten – sølvsmed
Se Heyeraas 1940:73
Bumerker
Se Ystad 1926:19
Bygdekommisjonen 1802-1828, diverse
Se Ystad 1939:74


52
Inderøy, Inderøy (forts.)
Bøll, Erik – bygdedoktor
Se Refsaas 1937:12
Se Kvam 1959:3
Demografi
Manntall 17- og 1800-tallet
Se Gjerdåker 1984:115
Dyrskue 1863
Se Refsaas 1938:46
Lerches beretning 1863
Se 1938:54
Efterretning om Inderøens Fogderie
Hele teksten
Se 1949:11
Hvem har skrevet -
Se Wanderaas 1952:59
Se Stigum 1949:3
Se Sandnes 1959:94
Se Hallan 1961:51
Se Elnan 1951:80
Se Brecke 1951:81
Utdrag
Se Sakshaug 1930:48
Se 1927:84
Folkediktning
Rim, regler og gåter
Se Ystad 1969:88
Generelt
Se Ystad 1940:42
Mellomkrigstiden
Se Aune 1976:50
Gårdshistorie
Matrikkel for Inderøens Fogderie, Sparboe Gield 1668
Se 1952:93 og 1953:119 og 1981:165
Innledning
Se Holmsen 1981:154 og 1952:82
Hammond, Fredrik
Se Kvistad 2013:67
Håndverk
Se Aas 1974:91
Inderøy Automobillag
Se Braseth 2008:117
Jakt
Ulvejakt 1852
Se Hjulstad 1955:71
Kalkbrenning
Se Ystad 1981:93 og 1942:70
Kart, Inderøens Fogderie 1784
Se 1951:82
Kirker og klostre. Se også navnet
Inventarlister kirkene ca. 1700
Se I.S. 1939:92


53
Inderøy, Inderøy (forts.)
Klepp, Asbjørn
Se Ropeid 1988:109
Klokkere, de første
Se Sakshaug 1941:24
Krigen 1792-1815
Soldater fra Inderøy
Se Ystad 1935:46
Krigen 1939-1945
Dolmen, Karl og Ingeborg Skjevik 1945
Se Moen 2009:181
Kriminalitet
Falskmyntneri
Fredrik Hammond
Se Kvistad 2013:67
Justisprotokollen 1689
Se Taraldsen 1925:39
Justisprotokollen 1798, Sparbu
Se 1927:60
Rettssaker 1680-1690-årene
Se Ystad 1941:68
Signekjerring dømt 1619
Se Sakshaug 1937:69
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59
Lærere, de første
Se Sakshaug 1941:24
Museer
Inderøy Museums- og Historielag
Se Tiller 1921:6
Se Sakshaug 1923:40
Se Sakshaug 1929:79
Se Kvistad 1980:89
Gaver 1922
Se 1922:36
Tilvekst 1923
Se 1923:42
Tilvekst 1924
Se 1924:26
Tilvekst 1925/-26
Se 1926:65
Musikk og sang
Reitan, Ole O.
Se Verdal 1958:49 og 1958:57
Spelemenn
Se Verdal 1959:119
Postføring 1829
Se I.S. 1939:9754
Inderøy, Inderøy (forts.)
Rolsboka
Se G.L. 1948:42
Se G.L. 1947:64
Se G.L. 1946:71
1812-14
Se Sakshaug 1933:89
Sagn
Se Ystad 1937:29
Frokjølla eller frobekken
Se Røflo 1984:161
Saltbrenning
Se Ystad 1946:45
Skatt
Supplikk 1721
Se Ystad 1931:43
Skog- og sagbruk 1700-tallet
Se Sakshaug 1938:59
Skolevesen
1700- og 1800-tallet
Se Sakshaug 1973:76
1820- og 1830-tallet
Se Meisingset 1976:43
Stamper
Se Aas 1971-72:69
Stormnatten 1837
Se Verdal 1937:63
Straumbrua
Se Moen 2013:233
Tresking
Se Aas 1973:81
Wesseltoft, Jacob Jørgensen
Se Parelius 1954:26
Våpenskjold Sakshaug gamle kirke
Se Nissen 2012:87
Korsen, handel
Se Saxvik 1979:42
Kvitvangsvågen, handel
Se Saxvik 1979:42
Leirdal, jernøks
Se Møllenhus 1954:16
Lorås, skifte etter Ole Larsen
Se Aasum 1959:48
Noldmarka
Jakt, bjørnejakt 1704
Se Taraldsen 1926:28
Rostad
Gravhaugen
Se Kvam 1993:8855
Inderøy, (forts.)
Røra
Hylla
Hylla Kaffetilsætningsfabrik
Se Moen 2011:149
Lorås
Bautasteiner
Se Røflo 1980:140
Gravrøyser
Se Røflo 1980:140
Røflo
Skikker og tradisjoner på gården
Se Røflo 1960:40
Røskje
Krigen 1939-1945
Se Sakshaug 2000:36
Salberg kirke
Se Røflo 1978:143
Inventarlister ca. 1700
Se I.S. 1939:92
Sakshaug
Budstikker
Se Five 1926:21
Sakshaug gamle kirke
Se Tømmerås 2000:165
Se Skevik 1984:50
Se Ekroll 1997:103
Se Kristoffersen 2007:47
Se Kristoffersen 2008:131
Altertavlens våpenskjold
Se Nissen 2012:87
Festgudstjeneste for Universitetet 1811
Se Sakshaug 1945:31
Inventarlister ca. 1700
Se I.S. 1939:92
Sakshaug gamle og nye kirke [dikt]
Se Hegdahl 1932:55
Sandvollan
Brakstad, skifte etter Peter Jacob von Motzfeldt
Se Aasum 1959:48
Snertingen, diplomer 1588-1629
Se Dybdahl 1977:35
Solem, sagn
Kvithesten på Solem
Se Røflo 1973:72
Straumen
Se Johnsen 1976:64
56
Inderøy (forts.)
Sundnes
Røe, Lars – dagbok 1948
Se Røe 1974:12
Sundnes og fam. Wittrup, 16-/1700-tallet
Se Grønli 1928:51
Se Grønli 1934:24
Ulvin kirke
Se Grønli 1929:68
Hengsler
Se Grønli 1935:55
Utøy
Krigen 1939-1945
Dolmen, Karl og Ingeborg Skjevik, 1945
Se Røflo 2009:181
Vangshylla
Se Frisli 1991:139
Verdal-haugene
Se Verdal 1936:58
Vika, gullmedaljong
Se Møllenhus 1954:16
Vågen, handel
Se Saxvik 1979:42
Inderøy Automobillag
Se Braseth 2008:117
Inderøy Museums- og Historielag
Se Tiller 1921:6
Se Sakshaug 1923:40
Se Sakshaug 1929:79
Se Kvistad 1980:89
Gaver 1922
Se 1922:36
Tilvekst 1923
Se 1923:42
Tilvekst 1924
Se 1924:26
Tilvekst 1925/-26
Se 1926:65
Inderøyboka
Se Verdal 1938:80
Ingen manns land
Se Ystgaard 2001:36
Innherred
Ca. år 1000
Se Skevik 1997:79
Een Kort Beschrifvelse 1744
Se Helsinge 1953:13
Innherred prosti
Demografi
Prestenes manntall 1664-1666
Se Sakshaug 1933:85 og rettelser 1934:40


57
Innherreds Aktie-Dampskibsselskab
Se Sørgaard 1996:105
D/S Innherred
Se Lindmo 1990:118
Innspæll
Se Brandtzæg 2002:247
Inntrøndelag Ungdomssamlag 100 år
Se Bjerkem 1995:100
Inventar på gårdene ca. 1860
Se Næs 1976:110
IOGT Steinvikholm
Se Forbord 1985:72
Issaging
Se Gran 1979:38
Ivarson, Elias
Se Urstad 1923:32
J
Jacobsen, Leopold
Minneord
Se Aasum 1956:3
Jakt
Bjørnejakt
Inderøy, Noldmarka 1704
Se Taraldsen 1926:28
Lierne, Nordli, bjørnesaks
Se Storaunet 1937:65
Namdalseid, 1850-1870-årene
Se Næs 1965:39
Sagn
Se 1938:78
Skjelstad, Rasmus Olsen 1843
Se Vaggen 1946:58
Steinkjer
Oftenåsen
Se 1926:54
Ogndal
Se Bjerkem 1953:116
Jegere
Jørum, Lars Larsen
Se 1944:80
Steinkjer
Beitsatd, Dalsbygda
Se Jønnum 1970:64
Ulvejakt
Inderøy 1852
Se Hjulstad 1955:71
Jamtkneppvegen
Se Haugan 2012:15


58
Jamtskrin
Se Leirfall 1991:80
Jarlemakt
Se Skevik 1997:79
Jegere
Jørum, Lars Larsen
Se 1944:80
Jekter
Se Brosveet 1979:124
Nummedahls Svane 1811
Se Aavatsmark 1931:18
Pauline
Se L’Orange 1986:63
Se L’Orange 1980:98
Ryanjekta
Se Menigmands Ven 1933:75
Rysunna
Se Menigmands Ven 1933:75
Verran
Se Stavrum 1966:16
Jensen, Kristian Andreas
Se Kristiansen 2010:167
Jenssen, Anthon Petersen
Se Selliaas 2012:141
Jenssøn, Peder Pjested
Se Skavlan 1947:32
Jernalderen
Økonomi og samfunn, kirkesteder
Se Stene 1992:14
Jernbanebygninger
Bygningsvern
Se Tokle 2003:33
Jernbaner
Anleggsarbeid
Se Minsaas 2001:66
Hell-Sunnanbanen
Se Bakken 2002:167
Krigen 1939-1945
Sabotasje
Se Tøsse 1983:5
Meråkerbanen
Se Røe 1993:98
Jernproduksjon. Se også Bergverk
Levanger, Frol, Heglesvollen
Se Espelund 1983:121
Meråker
Se Krogstad 1999:144
Etterreformatorisk
Se Krogstad 2012:45
Snåsa, Navlusmarka
Se Farbregd 1983:79


59
Jernstøperier
Se Haraldsen 2009:129
Jernøkser
Inderøy, Leirdal
Se Møllenhus 1954:16
Johansdotter, Guri Gudenum. Se Gudenum, Guri Johansdotter
John Hestmann. Se Hestmann, John
Johnsen, Erling
Se Saxvik 1987:20
Jon Landsemplass
Se Landsem 1980:56
Jonetta Pettersdatter. Se Pettersdatter, Jonetta
Jonsen, Hans Starup
Se Audne 1932:52
Jordbruk
Arbeidstid
Se Alstad 1970:44
Berg, Åge – Vesterjämtland
Se Fredriksson 1983:126
Fjøsstell
Se Granhus 1971-72:43
Generelt
Se Granhus 1973:54
Se Granhus 1971-72:43
Sparbu ca. 1907
Se Strugstad 1985:85
Inderøy, Røra, Røflo, skikker og tradisjoner på gården
Se Røflo 1960:40
Jordbrukslag
Se Fuglum 1982:11
Jordbruksredskaper
1800-tallet
Se Urstad 1927:73
Ljå og rive
Se Stenvik 2012:73
Kornkastere
Se Granhus 1973:54
Kvinners gårdsarbeid i Verdal 1918-1940
Se Korsvold 1983:52
Levanger, Skogn, endringer 1955-1981
Se Andersen 1983:26
Namdalseid, 1850-1870-årene
Se Næs 1965:39
Seterbruk
Se Stenvik 2012:73
Namdalseid 1850-1870-årene
Se Næs 1965:39
Steinkjer, Beitstad, Nordfjellet
Se Jønnum 1970:6460
Jordbruk, Seterbruk (forts.)
Verran
Se Stavrum 1966:16
Gjetere
Se Tronstad 1971-72:62
Jesper Larsson: Fäbodväsendet 1550-1920, bokomtale
Se Røe 2013:215
Slåttemark
Se Stenvik 2012:73
Stjørdal
Ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Stjørdal prestegjeld
Beskrevet av Heyerdahl 1818
Se Værnesbranden 1936:23
Såkvinner
Se Granhus 1973:54
Teigblanding og tunordning
Se Bækken 1981:146 og 1952:47
Tresking
Se Aas 1973:81
Jordbrukslag
Se Fuglum 1982:11
Jordbruksredskaper
1800-tallet
Se Urstad 1927:73
Ljå og rive
Se Stenvik 2012:73
Jordebøker
Stjørdal prestegjeld 1619
Se Dybdahl 1976:7
Trondhjems len 1661
Se Holmsen 1952:76
Trondhiems Hospital 1643
Se Brunsmand 1955:89
Innledning
Se Hallan 1955:83
Jordmødre
Wessel, Elisabeth
Se Stav 1999:49
Jordpriser
Skogn 1700-tallet
Se Vestrum 1932:37
Journal of a Recidence in Norway [...]
Se Røe 1986:29
Juryloven
Se Segtnan 1991:46
Justisprotokollen for Inderøy 1689
Se Taraldsen 1925:39
Justisprotokollen for Inderøy 1704
Bjørnejakt
Se Taraldsen 1926:28


61
Justisprotokollen for Inderøy 1798
Sparbu
Se 1927:60
Jünge, Bodil Kvaale
Se Jünge 2011:45
Jünge, Åke – Med røtter på Vikna [bokomtale]
Se Gåsvær 1993:203
Jämten, småhistorier fra Jämten
Se 1926:66
Jämtland
Jamtskrin
Se Leirfall 1991:80
Lokalhistorisk samarbeid
Se 1958:77
Historikermøte Trondheim 1965
Se 1965:120
Historikermøte Östersund 1956
Se 1956:123
Småhistorier fra Jamten
Se 1926:66
Jämtlandsveien
Verktøy fra Jämtlandsveien [tegning]
Se Taraldsen 1935:71
Jøa. Se Fosnes
Jørstad Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Jørum, Lars Larsen
Se 1944:80
Jøssund Glasværk
Se By 1947:43
K
Kaianlegg. Se også Havner
Se Frisli 1994:178
Se Frisli 1993:79
Langstein Trafikk A/S
Se Alstadhaug 2005:115
Se Alstadhaug 2007:57
Kalendere
Se Henie 1929:30
Merkedager
Se Hammer 1943:99
Kalkbrenning
Se Ystad 1981:93 og 1942:70
Kalker
Lo kirke
Se Grønli 1938:37


62
Kalkovner
Stjørdal, Værnes
Se Sognnes 1993:59
Kari Holmin
Se Woxeng 1931:35
Kar, lagging
Se Straume 1959:81
Kart
Inderøens Fogderie 1784
Se 1951:82
Kattemat i pizzaen [sagn]
Se L’Orange 1988:87
Kavlbroer
Se Smedstad 1988:37
Keramikk
Grong, Rønningen
Se Fossland 1936:50
Sparbu, asbestkeramikk
Se Almaas 1989:91
Kilder til lokalhistorie, Inn-Trøndelag
Se Holmsen 1951:59
Kilen. Se Steinkjer, Sparbu
Kirkebøker
Se A.T. 1940:22
Kirkededikasjoner
Se Dybdahl 2000:95
Kirkegrinder
Snåsa
Se Lyngberg 1944:66
Kirkelige forhold
Steinkjer
Beitstad ca. 1720
Se Granhus 1938:7
Egge kirke, Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Kvam kirke, Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Stod, Følling kirke, Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Ungdomslag
Se Solbu 1995:128
Verdal, Stiklestad
Se Dahl 1940:3
Kirker og klostre
Frosta
Logtun kirke
Se Tømmerås 2000:165
Se Tverdahl 1952:10
Se Taranger 1926:33
Se Ekroll 2000:104
Se Binns 1997:134


63
Kirker og klostre, Frosta (forts.)
Tautra kloster
Se Sandvik 1998:116
Abbed Matthias
Se Ekroll 1996:32
Grong
Gløshaug kirke
Se –an 1943:84
Inderøy
Hustad kirke
Se Tømmerås 2000:165
Se Leren 1963-64:73
Se Ekroll 1997:103
Inventarlister ca. 1700
Se I.S. 1939:92
Salg 1838
Se Stornes 1961:137
Sakshaug gamle kirke
Se Tømmerås 2000:165
Se Skevik 1984:50
Se Ekroll 1997:103
Se Kristoffersen 2007:47
Se Kristoffersen 2008:131
Altertavlens våpenskjold
Se Nissen 2012:87
Festgudstjeneste for Universitetet 1811
Se Sakshaug 1945:31
Inventarlister ca. 1700
Se I.S. 1939:92
Sakshaug gamle og nye kirke [dikt]
Se Hegdahl 1932:55
Salberg kirke
Se Røflo 1978:143
Inventarlister ca. 1700
Se I.S. 1939:92
Ulvin kirke
Se Grønli 1929:68
Hengsler
Se Grønli 1935:55
Klostervesen
Se Sandvik 1998:116
Leka
Leka kirke
Starup, Hans Jonsen
Se Audne 1932:52
Leksvik
Hindrem kirke
Se Rosvold 1971-72:90
Leksvik kirke
Se Rosvold 1971-72:84
Prestene fram til 1800
Se Grande 1934:15


64
Kirker og klostre, Leksvik (forts.)
Leksvikstrandens kirke
Se Rosvold 1971-72:90
Levanger
Alstadhaug kirke
Se Finsås 1942:3
Se Ekroll 1999:104
Ammestua
Se Øwre 1999:140
Restaurering
Se Finsås 1946:57
Ekne gamle kirke
Avskjedsgudstjeneste 1892
Se Øwre 1999:141
Riving 1892 [dikt]
Se Frengen 1999:142
Levanger gamle kirke
Se Ekroll 1999:104
Lo kirke
Se Langås 2012:127
Kalk
Se Grønli 1938:37
Munkeby kloster
Se Skjerve 1954:3
Se Sandvik 1998:116
Se Ekroll 1999:104
Vang kirke
Se Langås 2012:127
Åsen kirke
1858-1902
Se Langås 2012:127
Nærøy
Nærøy kirke
Se Jæger-Leirvik 1960:54
Overhalla
Ranem kirke
Se L., Jakob 1939:22
Selbu
Selbu kirke
Se Ekroll 2002:83
Snåsa
Imsdalen
Megarden kirke
Se Petersen 1933:9
Snåsa kirke
Se Ekroll 1997:103
Kirkestaller
Se Erdmann 1991:151
Steinkjer
Bartnes kirke
Se Granhus 1941:38


65
Kirker og klostre, Steinkjer (forts.)
Egge kirke
Se Øverland 1967-68:18
Se Taraldsen 1924:20
Lysestaker
Se Taraldsen 1938:32
Forr kirke
Orgel
Se Aasum 1974:6
Henning kirke
Se Moen 1971-72:7
Bidrag til prekestol osv. 1737
Se Aasum 1962:72
Kirkestaller
Se Juul 1992:122
Kvam gamle kirke
Minnestein 1923
Se 1924:24
Kvam kirke
Se Flekstad 1923:21
Mære kirke
Se Nordberg 1990:78
Se Ekroll 1997:103
Se Eik-Nes 1943:3
Groth, Peder Arent – organist ca. 1772
Se Mære 1977:135
Masker
Se Leren 1961:68
Skjelettfunn
Se Holck 1969:59
Utgravningen 1966
Se Lidén 1969:18
Ol kirke
Se Taraldsen 1938:14
Skeid kirke
Kistelokk
Se 1921:[upag.]
Stod
Følling kirke
Se Taraldsen 1924:20
Se Noem 1978:57
Stjørdal
Værnes kirke
Se Værnesbranden 1941:3
Se Ekroll 2002:83
Ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Dikt
Se Finsås 1945:57
Våpenskjold
Se Nissen 2012:87


66
Kirker og klostre (forts.)
Trondheim
Bakke kloster
Se Sandvik 1998:116
Erkebispegården-Munkholmen, lønngang
Se Qvam 1931:26
Helgeseter kloster
Se Sandvik 1998:116
Lade kirke
Se Ekroll 2000:104
Munkholmen kloster
Se Sandvik 1998:116
Trondheim domkirke
Brev etter brann 1328
Se Eilif 1926:1
Pilegrimsmerker
Se Heyeraas 1951:56
Verdal
Haug kirke
Se Ekroll 1998:84
Stiklestad kirke
Se Ekroll 1998:84
Se Dahl 1940:3
Verran
Vestvik kirke
Orgel
Se Aasum 1974:6
Kirkeskikker
Se Woxeng 1930:65
Kirkestaller
Henning kirke
Se Juul 1992:122
Snåsa kirke
Se Erdmann 1991:151
Kirsti Torsteinsdatter Stjørdalshalsen
Se Langås 2013:27
Kistelokk
Skeid kirke
Se 1921:[upag.]
Kjeldseth-slekten
Se Ystad 1963-64:23
Kjempehaugane på Leksvikneset [dikt]
Se Grande 1932:65
Kjesbu, Johannes
Se Johnsen 1966:3
Kjetil Stalldreng
Se Ystgaard 2001:36
Kjærlighet
1886
Se Okkenhaug 1994:103


67
Kjærlighet (forts.)
Frierbrev
Se Bjerkem 2003:51
Vestvik, Ole S. og Oline O. Såsegg
Se Bjerkem 2002:159
Kongebrev om Senge-Søgning, Stod 1616
Se Christian 4 1954:94
Klagebrev. Se Supplikker
Kleiven, Ole – klokkemaker
Se Dybvad 1934:47
Klepp, Asbjørn
Se Ropeid 1988:109
Klev, Anders
Se Melhus 1926:59
Kling, Jacob Fred.
Se Aavatsmark 1931:18
Klingmoen, Kristian
Minneord
Se Wanderås 1933:7
Klokkemakere
Fundaunet, Jon
Se Pynten 1945:46
Kleiven, Ole
Se Dybvad 1934:47
Klokkere
Inderøy
Se Sakshaug 1941:24
Leka, Hans Jonsen Starup
Se Audne 1932:52
Klostre. Se Kirker og klostre
Klykken, Peder Danielsen
Se Inndal 1991:44
Se Selliaas 2012:141
Klüwer, Lorentz Diderich
Se Melby 1986:57
Se Klüwer 1960:21
Klæbu seminar
Se Solbu 1995:128
Klær
Barneklær
Se Hermann 2004:53
Dåpsdrakter
Se Bjerkem 2004:56
Bunader
Se Okstad 1995:177
Kvinnebunader
Se Bjerkem 1993:68
Registreringsprosjektet
Se Bjerkem 1990:99
Draktspenner
Dalum, 500-tallet
Se Marstrander 1969:14


68
Klær, Draktspenner (forts.)
Kvam
Se Bjerkem 2001:120
Folkedrakter
Se Okstad 1995:177
Kvinnebunader
Se Bjerkem 1993:68
Lås og lommer
Se Bjerkan 2001:24
Registreringsprosjektet
Se Bjerkem 1990:99
Husby, Ragnhild Bliksø
Se Carlsen 2000:202
Registreringsprosjektet
Se Bjerkem 1990:99
Vikingedrakten
Se Folkvord 1994:147
Klæth, Sivert Arentsen
Se Granhus 1943:46
Knut Veum
Se Leirfall 1977:63
Se Bonsaksen 2013:147
Knutsdatter, Marit. Se Marit Knutsdatter
Kogleri. Se Kriminalitet
Kommunalpolitikk
Kommunalforordning 1940
Se Moen 2008:141
Kommunalt selvstyre gjennom 175 år
Se Moen 2012:161
Valgordning 1870-årene
Se Segtnan 1974:44
Kommunearkiv
Se Slettan 1979:79
Kommunehistorie
Se Frigaard 1987:43
Kommunalt selvstyre gjennom 175 år
Se Moen 2012:161
Kommuner
Kommunalforordning 1940
Se Moen 2008:141
Kommunene som byggherrer
Se Dahle 1987:52
Levanger
Se Wanderås 1987:64
Kommunevåpen
Stjørdal
Se Berg 1978:59
Kong Carl Johans vei
Se Skjelbred 1991:129
Se Frisli 1992:134
Ny mellomriksvei 1865
Se Kvam 2002:13


69
Kong Carl Johans vei, Ny mellomriksvei 1865 (forts.)
Restaurering av bro
Se Almaas 1977:49
Kongeveien gjennom Innherred
Se Røflo 1977:119
Kooperasjon
Se Bartnes 1981:226 og 1969:81
Kopperverk. Se Bergverk
Kopperå-navnet
Se Krogstad 2004:61
Koppevaksinasjon
Se Stav 2001:187
Koren – statsarkivar
Brev fra Nils Wærnes
Se Hallan 1961:49
Kornkastere
Se Granhus 1973:54
Kors og kirke
Se Verdal 1940:74
Se Taraldsen 1941:60
Korsen i Borgenfjorden
Handel
Se Saxvik 1979:42
Korsmyra, Leksvik
Se Taraldsen 1931:62
Kortspill
Påkast
Se Hjulstad 1962:84
Se Hallan 1967-68:59
Kosthold og helse. Se Helse og kosthold
Kraftverk
Folla Fabrikker
Arkivet
Se Røthe 1987:86
Malmo Elektricitetsværk
Se Malmo 1996:194
Nord-Trøndelag elektisitetsverk
Se Rein 2006:107
Krigen 1199
Strindfjorden-slaget
Se Skevik 1999:18
Krigen 1657-1660
Ahnen, Preben von
Se Natvig 2004:13
Brix, Laurits Pederssøn
Se Overrein 1999:92
Grong
Svensker i Mediåurda
Se Urstad 1921:1
Snåsa
Svenske desertører
Se Christiansen 1934:41


70
Krigen 1700-1721
Brev fra generalkommandoen nordafjells
Se Sandnes 1962:33
Innherred, herjinger 1718
Se Sakshaug 1931:13
Snåsa
Se Sandnes 1962:33
Steinkjer
Beitstad
Se Brørs 1979:77
Ogndal, Råde
Se Høin 1932:25
Sparbu, Rannem
Elen på Rannem
Se Qvam 1928:48
Stjørdal
Se Leirfall 1960:3
Verdal
Se Sandnes 1962:33
Collins opptegnelser
Se 1946:21
Krigen 1792-1815
Brev fra Lars Nielssen, Kongsvinger-avsnittet
Se Segtnan 1926:5
Inderøy
Soldater fra Inderøy
Se Ystad 1935:46
Leksvik
Leksværinger i krig 1808
Se Rosvold 1971-72:93
Meråker
Fersdalen
Se Krogstad 1998:109
Peter Stalin
Se Wold 2005:87
Nummedahls Svane i engelsk fangenskap
Se Aavatsmark 1931:18
Krigen 1861-1865 (Den amerikanske borgerkrig)
Brev fra Ole L. Ferstad
Se Saxvik 1971-72:59
Krigen 1939-1945
Bratberg, Nils Edv., dagbok fra 1940
Se Bratberg 1992:88
Brekke, Fredrik Nannestad
Se Eklo 2011:59 og Nilsen 2011:69
D/S Havda
Se Sørgaard 1996:105
Felttoget i Midt-Norge
Se Pettersen 2010:97
Se Garberg 1980:5
Se Leifseth 2011:55


71
Krigen 1939-1945, Felttoget i Midt-Norge (forts.)
Innherred
Se L’Orange 1990:6
Steinkjer
Operasjon Mauriceforce skildret av Leland Stowe
Se Macedo 2013:39
Formidling
Se L’Orange 1990:71
Frosta, flyktninger fra Finnmark
Se Ohlen 2007:31
Gjone, Kristian Øwre
Se Foss 1990:66
Grensetrafikk
Se Lund 1990:34
Se Kristiansson 2008:99
Sivertsen, Arne
Se Falstad 1990:46
Helse og kosthold, Falstad
Se Reitan 2002:177
Inderøy
Røra, Røskje
Se Sakshaug 2000:36
Utøy – Karl Dolmen og Ingeborg Skjevik 1945
Se Moen 2009:181
Jernbanesabotasje
Se Tøsse 1983:5
Kommunalforordning 1940
Se Moen 2008:141
Krigsfanger fra Sovjetunionen
Se Soleim 2006:113
Se Krogstad 2009:153
Se Langås 2011:9
Valøya krigsfangeleir, Marsteinsetervollen
Se Fjørtoft 2012:207
Kristiansson, Axel
Se Aasan 2008:97
Levanger
Brekke, Fredrik Nannestad
Se Eklo 2011:59 og Nilsen 2011:69
Falstad
Se Østnes 1992:47
Se Ulateig 1990:26
Se Nilssen 2001:93
Se Furunes 1991:28
Se Furunes 1990:18
Se Eklo 2008:181
Se Langås 2011:9
Se Stav 2011:21
Se Jünge 2011:45
Falstad, helse og kosthold
Se Reitan 2002:177


72
Krigen 1939-1945, Levanger (forts.)
Falstadskogen
Se L’Orange 1987:92
Se Langås 2011:9
Meråker
Grensetrafikk
Se Krogstad 1990:55
M/S Livard, Flukten fra Dakar – Gunnar Hauge
Se Eklo 2010:205
Namsos
Bombing 1940
Se Leifseth 2011:55
Operasjon Mauriceforce skildret av Leland Stowe
Se Macedo 2013:39
Nord-Trøndelag
Se Sivertsen 1946:41
Operasjon Mauriceforce
Se Garberg 1980:5
Skildret av Leland Stowe
Se Macedo 2013:39
Pettersen, Elise og Hans
Se Ohlen 2007:31
Rinnanbanden
Dolmen, Karl og Ingeborg Skjevik
Se Moen 2009:181
Rinnan, Henry Oliver
Se Eklo 2011:59 og Nilsen 2011:69
Skipsfart
D/S Havda
Se Sørgaard 1996:105
M/S Livard, Flukten fra Dakar – Gunnar Hauge
Se Eklo 2010:205
Skogbruk
Se Danielsen 1998:186
Steinkjer
Beitstad
Bratberg, Nils Edv. – dagbok fra 1940
Se Bratberg 1992:88
Nordtug, Olav – død ved Narvik 1940
Se Skevik 2010:17
Ostad, John – død i Finland 1943
Se Skevik 2010:17
Steinkjer
Bombing 1940, hvorfor?
Se Pettersen 2010:97
Operasjon Mauriceforce skildret av Leland Stowe
Se Macedo 2013:39
Stod
Valøya krigsfangeleir, Marsteinsetervollen
Se Fjørtoft 2012:207


73
Krigen 1939-1945 (forts.)
Stjørdal
Flygerbauta
Se Vinje 1982:81
Se Trøite 1984:180
Rettelse
Se Øyan 1984:181
Hegra
April 1940
Se Berg 1980:147
Skatval
Luftkamp
Se Løkken 2006:137
Værnes
April 1940
Se Berg 1980:147
Tyskerarbeid
Se Røkke 1991:6
Stutthof
Se Østnes 1992:47
Se Rostad 1992:82
Tollere, svenske
Se Aasan 2008:97
Se Kristiansson 2008:99
Tysklandsbrigaden
Se Austad 2010:9
Ungdomslagene
Se Veimo 1995:161
Verdal
Grensetrafikk
Se Inndal 1990:39
NS-bauta, Stiklestad
Se Raaen 2008:149
Åsenfjorden
Tirpitz
Se Vinje 1982:65
Se Trøite 1984:180
Bemerkninger til Vinje
Se Trøite 1984:180
Krigsrett
Drukkenskap, Verdal, Stene 1808
Se Refsaas 1936:52
Krigsrettsprotokoll
Sparbu 1797-98
Se 1927:60
Kriminalitet
Antonsen-saken, Steinkjer 1913
Se Toldnes 2012:169
Desertører
Svenske i Snåsa 1661
Se Christiansen 1934:41


74
Kriminalitet (forts.)
Diverse
Justisprotokollen, Inderøy 1689
Se Taraldsen 1925:39
Kirsti Torsteinsdatter Stjørdalshalsen
Se Langås 2013:27
Krigsrettsprotokoll, Sparbu 1797-98
Se 1927:60
Retssaker, Inderøy 1680-1690-årene
Se Ystad 1941:68
Drap
Steinkjer, Sparbu, Mære
Orning, Anna Kristine 1696
Se Dåe 1927:28
Stjørdal
Gevingåsen 1940, Ragna Kvålen
Se Berg 1992:98
Skatval 1831
Se Værnesbranden 1932:41
Trondheim
Henrettelsen av Niels Toldsteen og Ole Bergmann 1807
Se Toldsteen 1926:16
Verdal
Garnesmordet 1806
Se Dillan 2006:16
Forhør og dommer
Se Østness 1935:17
Niels Toldsteens tale
Se Toldsteen 1926:16
[Vise om -]
Se Indal 1933:59
Verran
Peder Pedersen Vennes Kværnvik 1864
Se Vennes 1977:141
Drukkenskap
Verdal
Krigsrett, Stene 1808
Se Refsaas 1936:52
Dølgsmål
Stjørdal
Lånke 1730
Se Værnesbranden 1946:63
Falskmyntneri
Fredrik Hammond
Se Kvistad 2013:67
Overhalla 1705
Se Melhus 1924:1
Jakt
Bjørnejakt
Inderøy, Noldmarka 1704
Se Taraldsen 1926:28


75
Kriminalitet (forts.)
Kogleri
Steinkjer
Beitstad, Tessem 1707
Se Jacobsen 1938:76
Opprør
Levanger
Thranitteroppstanden 1851
Se 1928:26
Overfall
Levanger
Vuddudalen 1650-årene
Se Værnesbranden 1932:41
Stjørdal
Gevingåsen 1650-årene
Se Værnesbranden 1932:41
Signekjerring dømt
Inderøy 1619
Se Sakshaug 1937:69
Tyveri
Anne Olsdatter – Vist, Steinkjer
Se Mære 1989:63
Bergit Pedersdatter 1736
Se 1944:71
Namsos
Vemundvik, Ramsvik 1750
Se Havig 1933:47
Tyvfiske
Steinkjer
Beitstad 1694
Se Jacobsen 1936:56
Krise. Se Økonomisk krise
Kristiansson, Axel
Se Aasan 2008:97
Krossgård. Se Snåsa
Kruse, Karen
Våpenskjold Værnes kirke
Se Nissen 2012:87
Krutthorn fra Stod/Snåsa til Minnesota
Se Bøhn 1995:48
Kruvin, stedsnavn
Se Dalen 1988:102
Krøyts, Anders Persson
Se Jünge 2012:111
Krøyts, Margareta Sofie Parisienne Andersdatter
Se Jünge 2007:69
Se Jünge 2012:111
Krøyts, Margrethe Olsdatter Bull. Se Bull, Margrethe Olsdatter (Krøyts)
Kråka (skjær) [sagn]
Se Havig 1937:51
Kulturlandskap. Se Kulturminnevern


76
Kulturminnevern
Arkitekturvernåret 1975
Se Aasum 1974:112
Bygningsvern
Se Tokle 2001:50
Se Synnes 2000:180
Se Dahle 1980:49
Brannstasjoner, Steinkjer
Se Natvig 2007:35
Fyrstasjoner
Se Tokle 2007:113
Jernbanebygninger
Se Tokle 2003:33
Prestegårder
Se Tokle 2002:147
Senter for gjenreisningsarkitektur, Steinkjer
Se Øfsti 2008:169
Fortidsminneforeningen
Se Tømmerås 2000:165
Fylkesavdeling
Se Krüger 1980:142
Fylkeskonservatorens rolle
Se Aasum 1966:7
Klüwer, Lorentz Diderich
Se Melby 1986:57
Kulturlandskap
Se Fladby 1973:3
Levanger, Skogn, endringer 1955-1981
Se Andersen 1983:26
Kulturminnelovens praktisering
Se Forseth 2005:169
Lokalhistoriens rolle
Se Fladby 1970:5
Prøveprosjekt med delegert myndighet
Se Dahle 1984:178
SEFRAK
Se Aas 1988:71
Se L’Orange 1988:77
Taka vare på det som er att [notis]
Se Verdal 1935:63
Kvam. Se Steinkjer
Kvam gamle kirke
Minnestein 1923
Se 1924:24
Kvam kirke
Se Flekstad 1923:21
Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Kvarving, Johan
Se Skevik 1984:4
Kveli, Ola
Se Ystgaard 2008:7


77
Kverner
Se Leren 1981:86 og 1941:61
Bekkekverner, Inderøy
Se Aas 1971-72:69
Håndkvernsteiner, Inderøy, Verdal
Se Verdal 1963-64:116
Steinkjer, Beitstad, Dalbygda
Se Jønnum 1970:64
Kvetangen, Kjell [Pe-Torsa]
Fylkeskulturprisen 2012
Se Hjulstad 2013:201
Kvindestemmeretsforeningen
Fredrikke Marie Qvam
Se Folkvord 2013:9
Kvistad, Per
Minneord
Se Verdal 1941:87
Kvithesten på Solem [sagn]
Se Røflo 1973:72
Kvitormen [sagn]
Se Woxeng 1933:90
Kvitvangsvågen
Handel
Se Saxvik 1979:42
Kværnvik, Peder Pedersen Vennes
Se Vennes 1977:141
Kvaale, Bodil
Se Jünge 2011:45
Kvålen, Ragna
Se Berg 1992:98
Kårbergsaunet. Se Steinkjer, Sparbu
Kårkontrakter
Stjørdal, Skatval, Bremset 1850
Se Alstadhaug 1998:136
L
Lade kirke
Se Ekroll 2000:104
Laftehus og langhus
Stiklestad
Se Følstad 2003:7
Stiklastadir, materialbruk
Se Følstad 2010:211
Lagatun og Lagastein
Se Taranger 1926:33
Lagging, trekopper og kar
Se Straume 1959:81
Laing, Samuel
Se Røe 1986:29
Laksefiske. Se Fiske


78
Landbruk. Se Jordbruk
Landsemmoen. Se Verran
Landsemplass, Jon. Se Jon Landsemplass
Landskap. Se Geologi
Landskvindestemmeretsforeningen
Fredrikke Marie Qvam
Se Folkvord 2013:9
Landskyld. Se Skatt
Landslaget for Bygde- og Byhistorie
Det 15. landsmøtet, Sund 1961
Se 1962:88
Prolog
Se Fossum 1962:99
Landslaget for lokalhistorie
Se Slettan 1993:6
Se Skevik 1983:148
Landsmøte 2007
Se Tønne 2007:137
Landsmøte 2013
Se Solheim 2013:7
Landsmål. Se Målsak
Landsskytterstevne, Steinkjer
Se Stene 2007:143 og 149
Langaard, Knut Christian
Se Toldnes 2012:169
Langhus og laftehus
Stiklestad
Se Følstad 2003:7
Stiklastadir, materialbruk
Se Følstad 2010:211
Langmark, Edvard
Se Bjerkem 1958:60
Langstein Trafikk A/S
Se Alstadhaug 2005:115
Se Alstadhaug 2007:57
Larsen, Christen
Se Alstadhaug 1993:134
Larsen, Geir Egil
Se Inndal 2000:200
Larsen, Lars Jørum
Se 1944:80
Larsen, Maj Brit Slapgård
Se Inndal 2000:200
Larsen, Ole
Skiftet etter –
Se Aasum1959:58
Larsson, Jesper: Fäbodväsenet 1550-1920
Bokomtale
Se Røe 2013:215
Leangen, Gabriel Gabrielsen
Se Hallan 1959:28


79
Leger
Bøll, Erik
Se Refsaas 1937:12
Se Kvam 1959:3
Leger og legeråd
Se Ystad 1938:71
Volodarsky, Leon Ellias
Se Eklo 2012:217
Leinsleira. Se Steinkjer, Sparbu
Leinsmarka. Se Levanger, Skogn
Leira. Se Steinkjer, Sparbu
Leirdal. Se Inderøy
Leirfall, Jon
Minneord
Se Pettersson 1998:6
Minner og refleksjoner ved hans død
Se Bardal 2013:117
Leirvold. Se Steinkjer, Sparbu
Leka
Haug gård, gårdshistorie
Se Audne 1928:74
Leka kirke
Starup, Hans Jonsen
Se Audne 1932:52
Solemhulen
Se Sognnes 2013:163
Leka kirke
Starup, Hans Jonsen
Se Audne 1932:52
Leksdal (Stjørdal). Se Stjørdal
Leksvik
Gravfelt
Leksvikneset, gravhauger [dikt]
Se Grande 1932:65
Hindrem kirke
Se Rosvold 1971-72:90
Korsen, Anders Solli – drept av ulv
Se Grande 1931:51
Korsmyra
Se Taraldsen 1931:62
Krigen 1792-1815
Leksværinger i krig 1808
Se Rosvold 1971-72:93
Leksvik kirke
Se Rosvold 1971-72:84
Prestene fram til 1800
Se Grande 1934:15
Leksvikstranden kirke
Se Rosvold 1971-72:90
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59


80
Leksvik (forts.)
Marit Pedersdatter
Se Strand 1931:46, 1981:59 og kommentar av skevik 1981:247
Sagn
Se Røstadsand 1980:81
Se Rosvold 1971-72:101
Trønderen fra Waterloo, Ole Olsen Hønaasplassen
Se L’Orange 1989:87
Leksvik kirke
Se Rosvold 1971-72:84
Prestene fram til 1800
Se Grande 1934:15
Leksvikneset
Gravhauger [dikt]
Se Grande 1932:65
Leksvikstrandens kirke
Se Rosvold 1971-72:90
Leren, Gudmund
Se Falch 1999:6
Minneord
Se Kvarving 1974:3
Levanger
Ekne
Ca. år 1000
Se Skevik 1997:79
Bergbygda: Samebygd?
Se Vestli 2013:189
Ekne gamle kirke
Avskjedsgudstjeneste 1892
Se Øwre 1999:141
Riving 1892 [dikt]
Se Frengen 1999:142
Falstad Nedre
Se Furunes 1990:18
Kjølen
Bergkunst
Se Brevik 2013:177
Krigen 1939-1945
Brekke, Fredrik Nannestad
Se Eklo 2011:59 og Nilsen 2011:69
Falstad
Se Østnes 1992:47
Se Ulateig 1990:26
Se Nilssen 2001:93
Se Furunes 1991:28
Se Furunes 1990:18
Se Eklo 2008:181
Se Langås 2011:9
Se Stav 2011:21
Se Jünge 2011:45


81
Levanger, Ekne, Krigen 1939-1945 (forts.)
Falstadskogen
Se L’Orange 1987:92
Se Langås 2011:9
Slavlo
Bergkunst
Se Sognnes 1984:72
Stedsnavn
Se Kvamme 1993:107
Frol
Brusve gård
Se Rolfsjord 1991:73
Geite, gårdshistorie
Se Røskaft 2005:103
Heglesvollen, jervinne
Se Espelund 1983121
Heir, bryllup 1890
Se Skjerve 1961:45
Merkedager
Se Hammer 1943:99
Munkeby kloster
Se Skjerve 1954:3
Se Sandvik 1998:116
Se Ekroll 1999:104
Rinnleiret 1905
Se Berg 2010:119
Levanger
Arbeidernes Mannskor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Brekke, Fredrik Nannestad
Se Eklo 2011:59 og Nilsen 2011:59
Byplan og bebyggelse
Se Hagerup 1980:18
Christian Bjerkans fotosamling
Se Wohlen 1986:42
Demografi
Folketelling 1865
Se Mære 1976:69
Duun, Olav i levangertiden
Se Groven 1990:105
Handel
Levangermartnan
Se Sandvik 1991:59
Se Haugan 1998:206
Se Brendalsmo 2011:97
Historie
Se Hallan 1965:70
Se Brendalsmo 2011:97
Jubileum 2011
Se Brendalsmo 2011:97


82
Levanger, Levanger (forts.)
Levanger Damekor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Levanger gamle kirke
Se Ekroll 1999:104
Levanger og Skogn ca. 1860
Se Trapness 1950:87
Levanger Samlag for Brændevinshandel
Se Stene 1999:64
Røstad offentlige skole
Se Johansen 2006:65
Sagn om byens eldste historie
Se Hallan 1965:76
Staup gartnerskole 1897-1997
Se Ramstad 1997:175
Thranitteroppstanden 1851
Se 1928:26
Tramgjengen
Se Kristiansen 2008:19
Veijubileumsfest 4. november 1864
Se Kvam 2002:13
Vestrum, Arne
Se Groven 1990:105
Levanger kommune
Se Wanderås 1987:64
Okkenhaug
Bergkunst
Se Petersen 1925:26
Se 1924:25
Sandstad, Henrik, brev fra Vig, Ole
Se 1941:88
Skogn
Alstadhaug kirke
Se Finsås 1942:3
Se Ekroll 1999:104
Ammestua
Se Øwre 1999:140
Restaurering
Se Finsås 1946:32
Alstadhaug prestegård
Brolegging
Se Petersen 1931:58
Barnelåter
Se Vestrum 1959:100
Bergkunst
Se Sivertsen 1952:20
Se Sognnes 2009:161
Bergverk
Kopperverk
Skogn Kobberværk
Se Falck-Muus 1956:28


83
Levanger, Levanger (forts.)
Bjørgan
Bygselbrev 1879
Se Sivertsen 1951:77
Bosetning i stein- til jernalder
Se Sivertsen 1952:20
Een kort Beschrifvelse – Skogn 1744
Se Hallan 1953:10
Fiborgtangen papirfabrikk
Se Reisæter 1992:111
Fra Skogn og Levanger ca. 1860
Se Trapness 1950:87
Gravfelt.
Se Sivertsen 1952:20
Halsstein
Se Hallan 1965:76
Jordbruk
Kulturlandskap, endringer 1955-81
Se Andersen 1983:26
Jordpriser 1700-tallet
Se Vestrum 1932:37
Kort Beschrifvelse – Skogn 1744
Se Helsinge 1953:13
Kulturminnevern
Kulturlandskap, endringer 1955-81
Se Andersen 1983:26
Leinsmarka
Undervisning i lokalhistorie
Se Berre 1980:69
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1950:80
Lynalmenningen (Finnrommet, Svartåssveet, Nyheimen)
Bygdesamene Thomassen med etterkommere
Se Jünge 2012:111
Markabygda
Ca. år 1000
Se Skevik 1997:79
Museer
Skogn museumslag
Se Slungård 1929:82
Prestegjeldets deling
Se Prestvik 1978:140
Rindsem
Ca. år 1000
Se Skevik 1997:79
Samer
Thomassen på Finnrommet, Lynalmenningen – med etterkommere
Se Jünge 2012:111
Skogindustri
Endringer 1955-81
Se Andersen 1983:26


84
Levanger, Skogn (forts.)
Skolevesen
Kgl. approbasjon 1807
Se Christian 7 1935:63
Skoleplan 1797
Se Veske 1955:32
Stedsnavn
Se Hallan 1994:61 (Del 1)
Se Hallan 1995:6 (Del 2)
Vuddudalen 1650-årene – overfall
Se Værnesbranden 1932:41
Vuduaunet
Bronsespenne
Se Møllenhus 1954:16
Ytterøy
Andersen, Roald – annalistiske notater
Se Hunnes 1979:14
Bergverk
Kopperverk
Ytterøens Kaaberværk
Se Falck-Muus 1956:28
Brev fra Vig, Ole til Henrik Sandstad
Se 1941:88
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1950:80
Møen, Ole – orgelbygger
Se Grønli 1927:81
Ras 1870
Se Koren 1993:41
Rostad-slekten og noen Ytterøy-slekter
Se Ystad 1960:83 og 1961:127
Stedsnavn
Gårdsnavn
Se Hallan 1978:125
Åsen
Beschrivelse over Frosten Præstegield 1743
Se Helsinge 1954:51
Se Hallan 1954:50
Gabrielsen, Gabriel G. – lærer, selvbiografi 1798
Se Hallan 1959:28
Hove
Kufiske dirhemer
Se Risvaag 2012:37
Lensmann Wold sen.
Se Berg 1944:62
Lo kirke
Se Langås 2012:127
Kalk
Se Grønli 1938:37
Vang kirke
Se Langås 2012:127


85
Levanger, Åsen (forts.)
Åsen kirke
1858-1902
Se Langås 2012:127
Levanger Damekor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Levanger gamle kirke
Se Ekroll 1999:104
Levanger kommune
Se Wanderås 1987:64
Levanger Samlag for Brændevinshandel
Se Stene 1999:64
Lierne
Nordli
Av en fjellbygds saga
Se Petersen 1923:1
Finnliene, bygdenavnet
Se Benum 1944:3
Gamstugu
Se Storaunet 1930:67
Generelt
Se Storaunet 1930:67
Jakt
Bjørnejakt, bjørnesaks
Se Storaunet 1937:65
Libygg i Grong
Se Urstad 1931:69
Limingen
Samer, ved John Milford
Se Skavlan 1944:55
Pilegrimsveier
Se Skjelbred 1992:181
Presthelger
Se Sandnes 1977:47
Søknad om giftermål med slektinger 1777
Se Kiil 1961:43
Gudfjelløya, Tunnsjøen og Tunnsjøguden
Se Nordback 1933:63
Opptrykk og kommentar av Åke Jünge
Se Nordback 2013:151
Veier
Se Skjelbred 1988:30
Sørli
Av en fjellbygds saga
Se Petersen 1923:1
Bergkunst
Nytjønna
Se Sognnes 2012:49
Finnliene, bygdenavnet
Se Benum 1944:3


86
Lierne, Sørli (forts.)
Gårdshistorie
Se Dybdahl 1985:90
Libygg i Grong
Se Urstad 1931:69
Pilegrimsveier
Se Skjelbred 1992:181
Presthelger
Se Sandnes 1977:47
Sagn
Samer
Se Urstad 1940:53
Skinnbrev fra Estil
Se Dybdahl 1985:90
Skolevesen
Yrkesutdanning 1936-1947
Se Skjelbred 1995:78
Søknad om giftermål med slektinger 1777
Se Kiil 1961:43
Valsjøen under Norge
Se Benum 1945:34
Veier
Se Skjelbred 1988:30
Liktale fra Lånke 1831
Se Lånke 1932:59
Limingen. Se Lierne, Nordli
Lin
Se Øwre 1988:111
Lindboe, Asbjørn
Se Ystgaard 2008:7
Lisbet Mikkelsdatter
Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar av Skevik 1981:247
Lisbet Nypan (Pedersdatter)
Se Leren 1965:25
Litl-Leira. Se Steinkjer, Sparbu
Livard
Flukten fra Dakar, Gunnar Hauge
Se Eklo 2010:205
Ljåer
Se Stenvik 2012:73
Lo kirke
Se Langås 2012:127
Kalk
Se Grønli 1938:37
Lofotfiske
Se Urstad 1927:69
Se Alstadhaug 2002:10987
Logtun kirke
Se Tømmerås 2000:165
Se Tverdahl 1952:10
Se Taranger 1926:33
Se Ekroll 2000:104
Se Binns 1997:134
Lokalhistorie
Aktuelle problem
Se Sandnes 1973:7
Arkeologi og lokalhistorie
Se Petersen 1925:3
Bygdehistorie
Bibliografi fra Bok og Bibliotek
Se 1948:22
Lokalhistorisk litteratur
Se Holmsen 1950:80
Se Holmsen 1951:59
Bankhistorie som sjanger og bygdehistorie
Se Haugen 2013:205
Bygdehistorielag, nye
Se 1925:1
Fellesutvalg for lokalhistorisk forskning i Nidaros bispedømme
Se 1956:126
Forskning
Se Slettan 1978:94
Kilder til forskning, Inn-Trøndelag
Se Holmsen 1951:59
Jämtland – samarbeid
Se 1956:123
Se 1958:77
Historikermøte Trondheim 1965
Se 1965:120
Kulturminnevern
Se Fladby 1970:5
Kurs 1946
Se Nygård 1946:91
Kurs i Trondheim 1948, referat
Se Hyldbakk 1948:25
Landslaget for Bygde- og Byhistorie
Det 15. landsmøtet, Sund 1961
Se 1962:88
Prolog
Se Fossum 1962:99
Landslaget for lokalhistorie
Se Slettan 1993:6
Se Skevik 1983:148
Landsmøte 2007
Se Tønne 2007:137
Landsmøte 2013
Se Solheim 2013:7
Lokalhistorisk arbeid
Se Melhus 1926:60


88
Lokalhistorie (forts.)
Nord-Trøndelag historielag – hvor går vi?
Se Solheim 2010:7
Norsk lokalhistorisk institutt
Se Fladby 1956:118
Arbeidskonferanse 1958
Se 1958:63
Samnemda i Nidaros bispedømme
Se Støren 1958:72
Trøndelag
Se Holmsen 1948:12
Trøndelags historie
Se Bull 2005:7
Se Bjerkem 2002:153
Undervisning i -
Levanger, Skogn, Leinsmarka
Se Berre 1980:69
Verran
Se Larsen 1975:34
Lokalhistorisk arbeid i Trøndelag
Frosta
Se Holmsen 1950:80
Inderøy
Se Holmsen 1951:59
Leksvik
Se Holmsen 1951:59
Levanger
Skogn
Se Holmsen 1950:80
Ytterøy
Se Holmsen 1950:80
Mosvik
Se Holmsen 1951:59
Snåsa
Se Holmsen 1951:59
Steinkjer
Se Holmsen 1950:80
Beitstad
Se Holmsen 1950:80
Se Holmsen 1951:59
Kvam
Se Holmsen 1950:80
Se Holmsen 1951:59
Sparbu
Se Holmsen 1950:80
Se Holmsen 1951:59
Stod
Se Holmsen 1950:80
Se Holmsen 1951:59
Stjørdal
Se Holmsen 1950:80


89
Lokalhistorisk arbeid i Trøndelag (forts.)
Verdal
Se Holmsen 1950:80
Verran
Se Holmsen 1951:59
Lokalhistorisk litteratur
Se Holmsen 1950:80
Se Holmsen 1951:59
Bankhistorie som bygdehistorie og sjanger
Se Haugen 2013:205
Bibliografi fra Bok og Bilbiotek
Se 1948:22
Databaser
Se Heggestad 1989:97
Lola, teaterdebatt
Se Brandtzæg 2002:247
Lorents Katmarken
Se Aavatsmark 1931:18
Lorås. Se Inderøy, Røra
Lover
Formannskapslovene
Se Moen 2012:161
Frostatingsloven
Se Tvete 1930:56
Planlagt oversettelse
Se 1962:106
Slaget på Stiklestad i lys av loven
Se Sandnes 1992:6
Juryloven
Se Segtnan 1991:46
Luftfart
De første flyvninger på Værnes 1914
Se Sand 1985:62
Luktdåser
Se Øwre 1991:155
Lund, Elias Heltberg
Se Selliaas 2012:141
Lund, Torger P.
Minneord
Se N.T. 1934:11
Lunke, Ole Olsen
Se Selliaas 2012:141
Luytkis, Michael Nissen
Se Selliaas 2012:141
Lynalmenningen, Skogn. Se Levanger, Skogn, Lynalmenningen
Lærere. Se også navnet
Inderøy
Se Sakshaug 1941:24
Lånke. Se Stjørdal
Lånkeleira. Se Steinkjer, Sparbu


90
M
Magnussen, Karl Martin
Se Eklo 2004:27
Maktstrukturer middelalder
Se Røskaft 2005:103
Malerhåndverk
Foldereid
Se Læger-Leirvik 1955:94
Malerkunst
Øfsti, Einar
Se Johnsen 1967-68:7
Mallory, Molla Bjurstedt
Se Jünge 2009:173
Malm. Se Verran
Malming
Se Følstad 2010:211
Malmklang (kor), Malm
Se Kristiansen 2008:19
Malmo Elekticitetsværk
Se Malmo 1996:194
Malså gruver
Se Grimstad 2002:197
Malvik
Regnskap bryllup 1833 (Ole Andr. Øydahl og Ane Funberg)
Se 1934:52
Manntall. Se Demografi
Marit Knutsdatter
Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar av Skevik 1981:247
Marit Pedersdatter
Se Strand 1981:59, 1931:46 og kommentar av Skevik 1981:247
Markabygdvegen
Se Haugan 2012:15
Markeder. Se Handel
Markhus, Knut
Se Mediås 1997:152
Marsteinsetervollen, Valøya krigsfangeleir
Se Fjørtoft 2012:207
Marstrander, Sverre
Bibliografi 1933-1980
Se Hjelvik 1986:7 og rettelse 1987:6
Bibliografi 1980-1986
Se Stensdal 1987:7
Minneord
Se Melby 1986:4
Masker
Mære kirke
Se Leren 1961:6891
Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668
Sparboe Gield
Se 1952:93 og 1953:119 og 1981:165
Innledning
Se Holmsen 1981:154 og 1952:82
Matrikler. Se også Gårdshistorie
Matthias Henriksson, abbed ved Tautra kloster
Se Ekroll 1996:32
Med røtter på Vikna – Åke Jünge (red.). bokomtale
Se Gåsvær 1993:203
Mediås, Odd Asbjørn
Se Mediås 1997:152
Mediåurda. Se Grong
Mediaavisa [dikt]
Se Urstad 1921:1
Megard. Se Snåsa, Imsdalen
Megarden kirke
Se Petersen 1933:9
Mehlum, Ole Jacobsen
Se Selliaas 2012:141
Meierier
Steinkjer
Beitstad
Se Brækken 1953:92
Rygg meieri
Se Leren 1963-64:60
Melander, Paul
Se Macedo 2013:63
Mellomriksveien E 14
Se Krogstad 2007:21
Mellomriksveien Levanger/Verdal-Jämtland
Se Kvam 2002:13
Mentalitetshistorie
Se Reiersen 1988:82
Meraker Brug
Helse og kosthold for skogsarbeidere
Se Krokstad 2001:161
Ebba-gruven
Se Olsen 2011:141
Meraker, Henrik
Se Krogstad 2010:113
Mercedes Benz brannbil 1928
Se Natvig 2007:35
Merkedager
Se Hammer 1943:99
Primstaven
Se Henie 1929:30
Sjursmesse
Se Vestli 2012:6392
Meråker
Fersdalen
Se Værnesbranden 1945:25
Krigen 1792-1815
Se Krogstad 1998:109
Peter Stalin
Se Wold 2005:87
Se Krogstad 1998:109
Meråker
Arbeiderbevegelsen 1905-1915
Se Røe 1978:5
Bergverk
Kopperverk, Kopperå
Se Krogstad 2004:61
Se Krogstad 2010:113
Bønn fra Meråker – Jon Jonsen Pulden Rønning
Se Fliflet 1955:47
Ebba-gruven
Se Olsen 2011:141
Generelt
Ca. 1869
Se Skørdalsvold 1985:4
Grensevakt 1905
Se Tvete 2005:145
Gudå, krigsfangeleir
Se Krogstad 2009:153
Hilmo, Berit – åkleveverske
Se Straume 1981:233 og 1956:16
Jernproduksjon, etterreformatorisk
Se Krogstad 2012:45
Krigen 1939-1945
Grensetrafikk
Se Krogstad 1990:55
Oppstanden 1813
Se Krogstad 1989:79
Pilegrimskors, Skørdalsporten
Se Krogstad 2008:165
Sagbruk
Ca. 1769
Se Rachløw 2009:7
Urne, Knut 1671
Se Wold 2009:75
Samer
Se Krogstad 2003:23
Se Jünge 2008:55
Se Krogstad 2010:113
Selboe Kobberværk
Se Olsen 2006:19
Beskrevet av Heyerdahl 1818
Se Værnesbranden 1936:23
Ebba-gruven
Se Olsen 2011:141


93
Meråker, Meråker (forts.)
Skatteopprør 1760-tallet
Se Leirfall 1974:35
Stedsnavn
Gårdsnavn
Se Fredriksen 2002:61
Kopperå
Se Krogstad 2004:61
Tramgjengen
Se Kristiansen 2008:19
Myra
Se Tokle 2001:50
Skørdalsporten, pilegrimskors
Se Krogstad 2008:165
Øst-Fjergen, jernproduksjon
Se Krogstad 1999:144
Meråkerbanen
Se Røe 1993:98
Meråker-følget
Se Molde 1997:6
Meråkeroppstanden 1813
Se Krogstad 1989:79
Meråkervevnad
Hilmo, Berit
Se Straume 1981:233 og 1956:16
Midelfart, en prestehistorie fra Beitstad 1802-1816
Se Brækken 1935:60
Midelfart, Hans Christian Ulrik
Se Segtnan 2002:213
Se Selliaas 2011:85
Se Selliaas 2012:141
Midjo. Se Steinkjer
Migrasjon
Emigrasjon
Amerikas forente stater
Bakke, Karen og Ole Pedersen (Bendtz)
Se Olsen 2007:85
Brev fra Edvard Skille, Wis.
Se Skille 1978:103
Brev fra Ole L. Ferstad 1865
Se Saxvik 1971-72:59
Brev til snåsninger i Amerika
Se Finsås 1934:12
Det norsk-amerikanske historielag
Se Ristad 1926:46
Fra Beitstad
Se Brækken 1959:122. Se Brækken 1953:102
Fra Meråker 1854
Se Olsen 2008:109 og [Eriksen] 2008:110
Fra Meråker ca. 1869
Se Skørdalsvold 1985:4


94
Migrasjon, Emigrasjon, Amerikas forente stater (forts.)
Fra Nord-Trøndelag 1846-1875
Se Molde 1997:6
Fra Skatval
Se Forbord 1985:76
John Rustgard Memorial Church
Se Aasum 1967-68:42
Rynning, Ole
Se Skavlan 1930:16
Sandfærdig Beretning om Amerika, 1838
Se Rynning 1929:3
Trønderlaget i Amerika
Lagets historie
Se Bjerkem 2000:20
Utdrag av lagets årbok
1925
Se Skørdalsvold 1985:4
1928
Se O.F. 1928:76
Aasum, Ole
Se Aasum 1967-68:48
Canada
Fra Nord-Trøndelag 1846-1875
Se Molde 1997:6
Fra Beitstad
Se Brækken 1959:122
Se Brækken 1953:102
Russland
Magda og Thoralf Schanche
Se Berg 2013:103
Mikkelsdatter, Lisbet. Se Lisbet Mikkelsdatter
Milford, John
Norway and her laplanders in 1841
Se Skavlan 1944:55
Militærvesen
Desertører, svenske i Snåsa 1661
Se Christiansen 1934:41
Feltmanøver, Overhalla 1882
Se J. M. L. 1939:39
Garnisonsliv 1700/1800-tallet
Se Refsaas 1947:11
Krigen 1700-1721
Skanser, Stjørdal
Se Leirfall 1960:3
Krigen 1792-1815
Krigsrett
Drukkenskap, Verdal, Stene 1808
Se Refsaas 1936:52
Krigsrettsprotokoll 1797-98, Sparbu
Se 1927:60
Soldater fra Inderøy 1792-1815
Se Ystad 1935:46


95
Militærvesen (forts.)
Nordre Trondhjems Infanteriregiment nr. 13 [sang]
Se Falck-Muus 1958:62
Sjefsgårder
Se Todal 1988:52
Underoffiserers organisering
Se Weisæth 1975:52
Unionsoppløsningen 1905
Five, Ola
Se Aarset 2005:65
Følger, Stjørdal
Se Krogstad 2005:17
Minner fra Verdal
Se Høin 1935:42 og 1981:202
Skognske eskadron, Rinnleiret
Se Berg 2010:119
Øvelsesleir 1825
Stjørdal, Værnes
Se Alstadhaug 1992:168
Minnesamlingen
Inderøy, mellomkrigstiden
Se Aune 1976:50
Minnekonkurranse
Se 1948:85
Se G.L. 1947:56
Minnekonkurransen 1965
Namdalseid
Se Leira 1973:86
Steinkjer, Sparbu, Østerås
Se Østeraas 1971-72:29
Minnesteiner
Bautasteiner
Inderøy, Røra, Lorås
Se Røflo 1980:140
Snåsa, Navlusmarka
Se Farbregd 1983:79
Steinkjer, Tranamarka, Oftenåsen
Se Heyeraas 1939:52
Stjørdal
Allierte flygere
Se Vinje 1982:81 og Trøite 1984:180
Rettelse
Se Øyan 1984:181
Five, Ola - avduking 1932
Se N. T. 1932:27
Kvam gamle kirke, minnestein 1923
Se 1924:24
Steinkjer
Egge, Våttåbakken 1928
Se Petersen 1928:3


96
Minnesteiner (forts.)
Verdal, Stiklestad
Se Aasum 1975:5
Se Tømmerås 2000:165
Se 1948:77
NS-bauta
Se Raaen 2008:149
Misjon
Samemisjon i Indre Namdal
Se Jünge 2006:85
Misjonsorganisasjoner
Se Fuglum 1982:11
Missale Nidrosiense
Andersen, Roald – annalistiske notater
Se Hunnes 1979:14
Moen, Albert
Se Larsen 1995:204
Se Kristiansen 2008:19
Moen, Jon Rafaelsen
Se Moen 2012:221
Mok Værk
Se Smaadof 1944:82
Se Falck-Muus 1953:41
Mossing, Annanias Gederaas
Se Sonstad 2012:189
Mord. Se Kriminalitet
Mortensen, Hans
Våpenskjold Sakshaug gamle kirke
Se Nissen 2012:87
Mortenson, Daniel
Se Jünge 2010:193
Mosvik
Langfjæran, Stabbur
Se Aasum 1971-72:22
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59
Røsliplassene, Gudbrandsdøler i Innherred
Se Mære 1985:24
Vinje bruk
Se Berg 1948:69
Se Berg 1992:126
Motzfeldt, Peter Jacob von
Skifte etter –
Se Aasum 1959:48
M/S Livard
Flukten fra Dakar, Gunnar Hauge
Se Eklo 2010:205
Munkeby kloster
Se Skjerve 1954:3
Se Sandvik 1998:116
Se Ekroll 1999:104


97
Munkeordener
Se Sandvik 1998:116
Munkholmen
Lønngang til Erkebispegården
Se Qvam 1931:26
Munkholmen kloster
Se Sandvik 1998:116
Murerhåndverk
Foldereid
Se Læger-Leirvik 1955:94
Museer
Bygdemuseer
Oversikt 1929
Se O. F. 1929:71
Oversikt 1968
Se Aasum 1967-68:128
Inderøy
Inderøy Museums- og Historielag
Se Tiller 1921:6
Se Sakshaug 1923:40
Se Sakshaug 1929:79
Se Kvistad 1980:89
Gaver 1922
Se 1922:36
Tilvekst 1923
Se 1923:42
Tilvekst 1924
Se 1924:26
Tilvekst 1925/-26
Se 1926:65
Levanger
Skogn museumslag
Se Slungård 1929:82
Namsos
Namdalsmuseet
Se Fuglår 1929:78
Snåsa
Snåsa Bygdamuseum
Se Mølnvik 1983:133
Fotoarkiv
Se Mølnvik 1985:111
Steinkjer
Egge Museum
Se Karlsen 1979:93
Se Five 1929:74
Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening
Se Natvig 2007:35
Tilvekst 1930
Se Taraldsen 1930:7598
Museer (forts.)
Stjørdal
Stjørdal Museum Værnes
Se Evjemo 1978:97
Stjørdal Museum/Det magiske berget - Norsk helleristningsmuseum
Se Sognnes 1988:13
Verdal
Verdal Museum
Se Okkenhaug 1929:80
Se Berg 1977:77
Kjetil Stalldreng
Se Ystgaard 2001:36
Vikna
Norveg
Se Bruvoll 2004:135
Musikk og sang
Aleksandersen, Åge, Fylkeskulturprisen 2006
Se Brandtzæg 2007:27
Christiansen, Gustav
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2008:89
Se Kristiansen 2012:225
Fiskum, Bjarne, Fylkeskulturprisen 2009
Se Brandtzæg 2010:187
Folkemusikk og –dans i Nord-Trøndelag
Se Larsen 1995:204
Henning, Anton – spelemann, Ogndal
Se Bjerkem 1955:100
Inderøy
Spelemenn
Se Verdal 1959:119
Langmark, Edvard
Se Bjerkem 1958:60
Larsen, Geir Egil
Se Inndal 2000:200
Namdal
Spelemenn
Se Bjerken 1943:91
Nærøy
Foldereid, spelemenn
Se Leirvik 1954:104
Reitan, Ole O.
Se Verdal 1958:49 og 1958:57
Sangkor
Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Se Kristiansen 2012:225
Snåsa
Sangleker fra Mona skole
Se Mølnvik 1984:142


99
Musikk og sang (forts.)
Spelemenn og stadsmusikanter
Se Sakshaug 1944:88
Steinkjer
Stod, Spelemenn
Se Five 1924:7
To valser for to feler
Se Opdal 1955:98
Musikkskoler
Se Larsen 1995:204
Muus, Bernst Julius
Se Taraldsen 1932:17
Muus, Niels
Se Sandnes 1962:33
Se Falck-Muus 1958:28
Muus-slekten
Se Falck-Muus 1958:28
Myhren, Georg Dreyer Antonsen
Se Toldnes 2012:169
Myra, Meråker
Se Tokle 2001:50
Myranes, John
Se Kristiansen 2010:167
Myrmenn
Bjørgan 1879
Se Sivertsen 1951:77
Mytologi og stedsnavn
Se Uppdal 1961:18
Mæragubba
Se Lyngberg 1953:118
Mære. Se Steinkjer
Mære kirke
Se Nordberg 1990:78
Se Ekroll 1997:103
Se Eik-Nes 1943:3
Groth, Peder Arent – organist ca. 1772
Se Mære 1977:135
Masker
Se Leren 1961:68
Skjelettfunn
Se Holck 1969:59
Utgravningen 1966
Se Lidén 1969:18
Møen, Ole – orgelbygger
Se Grønli 1927:81
Møller, Ane Regine Andreasdatter
Se Mære 1990:148
Møller, Envold
Se Bakken 1975:14
Målsak
Landsmålet som skolemål
Se Mediås 1998:34


100
Målsak (forts.)
Mot språkfred
Se Falch 1995:87
Trøndelag som måldystopi
Se Walton 1999:27
Aasen, Ivar – og Trøndelag
Se Falch 1996:71
Se Moen 2010:91
N
Nabohjelp
Se Granhus 1971-72:43
Namdal
Barnerim
Se Woxeng 1936:59
Bondehumor
Se Woxeng 1939:94
Se Woxeng 1944:74
Demografi
Manntall 1700/1800-tallet
Se Gjerdåker 1984:115
Fiske
Laksefiske
Se Bjerken 1942:38
Gravfelt
Se Benum 1943:31
Gårdshistorie
Gardskipnad 1803
Se Holmsen 1955:107
Hekser
Se Woxeng 1931:35
Kolvereid-Otterøy, buss
Se Natvig 2007:35
Kommandersersjanten i Namdalen
Se Hognes 1926:11
Musikk og sang
Spelemenn
Se Bjerken 1943:91
Namdalen Automobilselskap
Se Braseth 2008:117
Namsen, ulykke 1802
Se Urstad 1931:63
Personnavn
1400-1900
Se Brørs 1940:47
Overgang til norske navn
Se Brørs 1942:49
Skolevesen
Se Hovig 1942:66


101
Namdal (forts.)
Stedsnavn
Se Benum 1943:31
Steinovner
Se Gravelsæter 1982:42
Vargas Bedemars reise 1810-12
Se Audne 1934:37
Veier 1820-årene
Se Urstad 1931:63
Namdalen Automobilselskap
Se Braseth 2008:117
Namdalens Studieselskap for Skogindustrien
Se Haugan 1998:164
Namdalseid
Broer, vedlikehold 1800/1900-tallet
Se Holien 1984:171
Brørs
Gamalstova
Se Brørs 1926:24
Runebord
Se Beverfjord 1987:99
Bumerker
Se Brørs 1931:57
Drestad
Se Brørs 1933:56
Generelt
1850-70-årene
Se Næs 1965:39
1880-90-årene
Se Leira 1973:86
Glassverk
Holmens Glasværk
Se Heyeraas 1939:53
Se By 1947:43
Aasnæs Glasværk
Se Holien 1986:33
Se Holien 1985:95
Se By 1946:51
Gårdshistorie
Husmannsvesen, 1850-1900
Se Kolstad 2000:204
Jakt
Bjørnejakt 1850-70-årene
Se Næs 1965:39
Kaldal
Kufiske dirhemer
Se Risvaag 2012:37
Ner-Bjørgan
Kufiske dirhemer
Se Risvaag 2012:37
På bytur for 100 år siden
Se Sæther 1982:84


102
Namdalseid (forts.)
Rip-Ragnhild
Se Berget 1980:139
Stedsnavn
Se Brørs 1977:51
Gårdsnavn
Se Brørs 1944:67
Veier
Vedlikehold 1800/1900-tallet
Se Holien 1984:171
Vogelsang, Johan Christian
Se Holien 1985:95
Økonomisk krise
1742
Se Brørs 1933:57
Namdalsmuseet
Se Fuglår 1929:78
Namsen
Fiske, laksefiske
Se Bjerken 1942:38
Bedre fiske før?
Se Aasum 1960:66
Laxegaarde 1803
Se Hesselberg 1952:67
Ved J. Belton
Se Skavlan 1933:17
Ved John Milford 1841
Se Skavlan 1944:55
Ulykke 1802
Se Urstad 1931:63
Namsos
Gjenreisingsarkitektur
Se Øfsti 2008:169
Glassverk
Namsos Glasværk
Se By 1947:43
Nils Bjørums Glasværk
Se By 1947:43
Sørvigens Glasværk
Se By 1947:43
Havig, Jørgen Johs. – brev fra
Se Havig 1939:34
Se Havig 1940:56
Klinga
Kufiske dirhemer
Se Risvaag 2012:37
Krigen 1939-1945
Bombing 1940
Se Leifseth 2011:55
Kråka (Skjær) [Sagn]
Se Havig 1937:51


103
Namsos (forts.)
Museer
Namdalsmuseet
Se Fuglår 1929:78
Namsos Arbeiderpartis kvinneforening, kor
Se Kristiansen 2008:19
Namsos Samlag for Brændevinshandel
Se Stene 1999:64
Samhold, kor
Se Kristiansen 2008:19
Otterøya
Devik
Se Eidnes 2006:131
Sagnet om Ridderspranget på Otterøy [Dikt]
Se Havig 1937:49
Slektshistorie
Se Havig 1933:53
Spillum
Spillum Dampsag og Høvleri
Se Tokle 2001:50
Vemundvik
Se Havig 1934:27
Ramsvik, tyveri 1750
Se Havig 1933:47
Namsos Arbeiderpartis kvinneforening (kor)
Se Kristiansen 2008:19
Namsos Glasværk
Se By 1947:43
Namsos Samlag for Brændevinshandel
Se Stene 1999:64
Nanstad, Ole
Se Selliaas 2012:141
Nasjonalisme og nasjonal identitet
Se Hovd 2000:83
Navlusmarka. Se Snåsa
Navn og ramser
Se Woxeng 1937:55
Nedgang. Se Økonomisk krise
Nedre Storbjerka. Se Steinkjer, Sparbu
Neergaard, Christian Fredrik
Se Havig 1939:28
Se Selliaas 2012:141
Nessekonger [sagn]
Se Waggen 1941:48
Nidaros bispedømme
Fellesutvalg for lokalhistorisk forskning
Se 1956:126
Nielsen, Paul (Find)
Se Jünge 2012:111
Nikkelverk. Se Bergverk
Nils Bjørums Glasværk
Se By 1947:43


104
Noldmarka. Se Inderøy
Nomadisk reindrift. Se Reindrift
Nonstadplass, Erik
Se Langås 2012:127
Nordback, Agnar
Se Mediås 1997:152
Nordenfjeldske Sangerforbund
Se Kristiansen 2008:19
Nordenfjelske Treforedling A/S
Før 1966
Se Haugan 1998:164
- og jordbruket i Skogn 1955-1981
Se Andersen 1983:26
Nordenfjelske Tømmermåling
1972-2003
Se Andersen 2010:29
Nordgård, Ola
Minneord
Se 1931:12
Se Flekstad 1931:3
Nordlandshandel
Vadmel
Se Almaas 1980:110
Nordli. Se Lierne
Nordre Trondhjems Amt
Amtmenn
Se L'Orange 1989:15
Deling av Trondhjems Amt 1804
Se Helgesen 1989:7
Se Kgl. Resolusjon […] 1986:19
Skolevesen
Skoledirektør Johannes Henrik Berg
Se Lamvik 1989:16
Valg 1814
Se Moen 1996:142
Nordre Trondhjems Infanteriregiment nr. 13 [sang]
Se Falck-Muus 1958:62
Nord-Trøndelag
Forhistorien
Se Møllenhus 1950:65
Stedsnavn
Bygdenavn
Se Sandnes 1981:14 og 1970:9
Se Sandnes 1970:29
Gårdsnavn
Se Brørs 1963-64:91
Nord-Trøndelag biblioteklag
50 år
Se Havik 1988:120
Lagets framtid?
Se Wold 1988:143


105
Nord-Trøndelag elektrisitetsverk
Se Rein 2006:107
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Se Sakshaug 1996:151
Se Berg 1986:20
Fylkesmannsgården, Steinkjer
Se Ystgaard 2008:7
Se Moen 2008:141
Våpen og segl
Se Leren 1958:4
Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris
1982-2004, oversikt og statutter
Se Brandtzæg 2005:86
2003 Hans-Magnus Ystgaard
Se Brandtzæg 2004:163
2004 Torunn Herje
Se Brandtzæg 2005:83
2005 Anne-Karin Furunes
Se Brandtzæg 2006:127
2006 Åge Aleksandersen
Se Brandtzæg 2007:27
2007 Arnulf Haga
Se Brandtzæg 2008:199
2008 Steinvikholm Musikkteater
Se Brandtzæg 2009:7
2009 Bjarne Fiskum
Se Brandtzæg 2010:187
2010 Frode Estil
Se Brandtzæg 2011:157
2011 Carl Frode Tiller
Se Hjulstad 2012:9
2012 Pe-Torsa [Kjell Kvetangen]
Se Hjulstad 2013:201
Nord-Trøndelag historielag
Se 1921:9
Se Holmsen 1948:12
1919-1944
Se G. L. 1945:58
1919-1969
Se Leren 1969:121
1919-1999, formenn
Se Falch 1999:6
1969-1979
Se Skevik 1979:140
Five, Ola
Se Ystgaard 1998:20
Hvor går vi?
Se Solheim 2010:7
Lagsskipnad
Se Falch 1992:189
Medlemmer, døde pr. 1927
Se 1928:10


106
Nord-Trøndelag historielag (forts.)
Nye bygdehistorielag
Se 1925:1
Slektsgransking
Se L'Orange 1985:100
Årboka
Se Skevik 1981:7
Se Leren 1969:121
Se Solheim 2011:7
Bibliografi
1919-1969
Se Leren 1969:121
1921-1944
Se 1945:66
1945-1955
Se Leren 1956:131
1969-1979
Se Skevik 1979:144
1979-1988
Se Røthe 1989:100
1989-1999
Se Moen 1999:156
1921-2009
Se Jünge 2010:139
Rettelser til 1924 og 1925
Se 1925:56
Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening
Se Natvig 2007:35
Nordtug, Olav
Se Skevik 2010:17
Noregs Ungdomslag
Folkemusikk og –dans
Se Larsen 1995:204
Prester i NU
Se Ansnes 1995:143
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Se Tøsse 1984:5
Norsk Kvinnesaksforening
Fredrikke Marie Qvam
Se Folkvord 2013:9
Norsk lokalhistorisk institutt
Se Fladby 1956:118
Arbeidskonferanse 1958
Se 1958:63
Norsk Navnebog
Se Kruken 1998:47
Norsk Sangerforbund
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Norske fyr : nasjonal verneplan for fyrstasjoner
Se Tokle 2007:113


107
Norske Kvinners Sanitetsforening
Hundre år i helsens tjeneste
Se Wibe 1996:96
Qvam, Fredrikke Marie
Se Bakken 1996:86
Se Aune 2004:87
Se Folkvord 2013:9
Norske Mindesmærker
Levninger af Overtroe
Se Klüwer 1960:21
Norske skogindustrier, Fiborgtangen
Se Reisæter 1992:111
Norum, Karl Martin
Se Eklo 2004:27
Norveg – senter for kystkultur og kystnæring
Se Bruvoll 2004:135
Norway and her laplanders in 1841, John Milford
Se Skavlan 1944:55
Nordøyan fyr
Se Tokle 2007:113
Numismatikk
Kufiske dirhemer i Nord-Trøndelag
Se Risvaag 2012:37
Privatsedler Ogndal ca. 1810
Se Falck-Muus 1939:81
Vektlodd fra middelalderen
Se Falck-Muus 1939:89
Nummedahls Svane 1811
Se Aavatsmark 1931:18
Nyheimen, Skogn. Se Levanger, Skogn, Lynalmenningen
Nynorsk. Se Målsak
Nypan, Lisbet Pedersdatter. Se Lisbet Nypan (Pedersdatter)
Nærøy
Foldereid
Folkeminne, truer om kroppen
Se Stevik 1942:83
Musikk og sang
Spelemenn
Se Leirvik 1954:104
Rapping, murpuss og maling
Se Læger-Leirvik 1955:94
Kolvereid
Gudbrandsen, Engebret
Se Gudbrandsen 1948:33
Kolvereid-Otterøy-Kolvereid, buss
Se Natvig 2007:35
Nærøy kirke
Se Jæger-Leirvik 1960:54
Remmastraumen
Se Natvig 2006:61


108
Nærøy (forts.)
Steine
Flintdolk
Se Møllenhus 1954:16
Nærøy kirke
Se Jæger-Leirvik 1960:54
Nød-. Se Økonomisk krise
Nøkken i Kvennhuset
Se Woxeng 1933:92
O
O Gud skee loff til evig Tijd [salme]
Se Ofvid 1935:15
Ofnåsa. Se Steinkjer, Oftenåsen
Oftenåsen. Se Steinkjer
Ofvid, Peder Matthissøn
Se Svendsen 1935:8
Ogndal. Se Steinkjer
Ogndalsbruket
Brix, Laurits Pedersen
Se Overrein 1999:92
Okkenhaug. Se Levanger
Okkenhaug, Johannes
Minneord
Se Aalberg 1935:3
Ol kirke
Se Taraldsen 1938:14
Olav Engelbreksson
Se Dybdahl 1988:21
Våpenmerke
Se Nissen 2012:87
Olav Haraldsson
950 år etter slaget på Stiklestad
Se Skevik 1980:35
Sagn om Kråka, Lauvøyfjorden
Se Havig 1937:51
Olav Hestmann. Se Hestmann, Olav
Olavsøkser
Verdal
Se Nordén 1926:52
Oleson, Olaf M.
Se 1930:13
Olsdatter, Anne
Se Mære 1989:63
Olsdotter, Marta
Se Jøsås 1989:55
Olsen, Anders Brechen. Se Brechen, Anders Olsen
Olsen, Lars
Se Alstadgaug 1994:162
Olsen, Ole (Bull). Se Bull, Ole Olsen


109
Olsen, Peder
Se Langås 2012:127
Olsen, Rasmus Skjelstad
Ei bjørnesoga 1843
Se Vaggen 1946:58
Olskjøller [sagn]
Se Røflo 1984:161
Olsok
950 år etter slaget på Stiklestad
Se Skevik 1980:35
Oluf Mogensson
Våpenmerke
Se Nissen 2012:87
Olvatne, Jonas
Se Brørs 1932:64
Se Brørs 1931:30
Omgangsskolen
Se Granhus 1980:60
Opdalsmoen, Barbara
Se Moen 1980:135
Opel V-7
Se Toldnes 2012:169
Opera
Steinvikholm Musikkteater, Fylkeskulturprisen 2008
Se Brandtzæg 2009:7
Operasjon Mauriceforce
Se Garberg 1980:5
Skildret av Leland Stowe
Se Macedo 2013:39
Oppemsleira. Se Steinkjer, Sparbu
Opprør. Se også Kriminalitet
Levanger
Thranitteroppstanden 1851
Se 1928:26
Meråker 1813
Se Krogstad 1989:79
Ordtak osv.
Se 1948:85
Se G.L. 1951:83
Se G.L. 1947:56
Se Bjerkem 1954:100
Kors og kirke
Se Verdal 1940:74
Se Taraldsen 1941:60
Om sparsommelighet
Se Leren 1945:52
Verran
Se Folden 1932:68
Organisasjonshistorie
Se Fuglum 1982:11


110
Organister
Groth, Peder Arent, Mære kirke ca. 1772
Se Mære 1977:135
Orgelbyggere
Se Eek 2008:185
Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS
Åsen kirke 1894
Se Langås 2012:127
Forr og Vestvik kirker
Se Aasum 1974:6
Møen, Ole
Se Grønli 1927:81
Orgler
Forr og Vestvik kirker
Se Aasum 1974:6
Sparbu, harmoniumregistrering
Se Eek 2008:185
Åsen kirke 1894
Se Langås 2012:127
Orm
Se Granhus 1970:50
Orning, Anna Kristine
Se Dåe 1927:28
Ostad, John
Se Skevik 2010:17
Otterøya. Se Namsos
Ottesen, Peder Martin
Se Selliaas 2012:141
Over Kjølen [dikt]
Se Slapgard 1965:4
Overfall. Se Kriminalitet
Overhalla
Bjorli, skjøte 1543
Se Hognes 1926:15
Feltmanøver 1882
Se J. M. L. 1939:39
Frostvika under Overhalla
Se Benum 1945:34
Handel
Markeder, Mæla-marknaden
Se Urstad 1928:39
Kriminalitet
Falskmyntneri 1705
Se Melhus 1924:1
Overhalla
Se Brenne 1925:48
Ranem
Ranem kirke
Se L., Jakob 1939:22
Supplikker
Om skatt 1629
Se Flotten 1927:54


111
Overhalla (forts.)
Ubbdal
Ras
Se L., Jakob 1938:29
Øysletta
Se L., Jakob 1938:18
P
Parelius-slekten
Fosnes
Se Parelius 1944:40 og 1945:55
Sparbu
Se Parelius 1944:40 og 1945:55
Stjørdal
Se Parelius 1942:53 og 1943:74
Parisienne
Se Jünge 2007:69
Se Jünge 2012:111
Parsberg, Oluf
Våpenskjold Værnes kirke
Se Nissen 2012:87
Paul Lange og Tora Parsberg, Ole Richter
Se Kvam 1998:178
Pauline
Se L’Orange 1986:63
Se L’Orange 1980:98
Paulsdatter, Ane Margrethe
Se Jünge 2012:111
Paulsen, Odin
Minneord
Se N.T. 1934:11
Pedersdatter, Bergit
Se 1944:71
Pedersdatter, Libet Nypan. Se Lisbet Nypan (Pedersdatter)
Pedersdatter, Marit. Se Marit Pedersdatter
Pedersen, Sverre
Se Øfsti 2008:169
Pederssøn, Laurits Brix. Se Brix, Laurits Pederssøn
Person, Johan
Se Dahl 1941:32
Personnavn
Se Woxeng 1937:55
Namdal
1400-1900
Se Brørs 1940:47
Overgang til norske navn
Se Brørs 1942:49
Norsk Navnebog
Se Kruken 1998:47


112
Personnavn (forts.)
Steinkjer, Stod, ca. 1700
Se Taraldsen 1937:35
Petersen, Peter Altona. Se Altona, Peter Petersen
Petersen, Theodor
Minneord
Se Sivertsen 1952:5
Pettersdatter, Jonetta
Se Alstadhaug 1994:162
Pettersen, Elise og Hans
Se Ohlen 2007:21
Pe-Torsa
Fylkeskulturprisen 2012
Se Hjulstad 2013:201
Pilegrimer
Pilegrimsvandring 1997
Se Tømmerås 1997:97
Pilegrimsmerker
Trondheim domkirke
Se Heyeraas 1951:56
Meråker, Skørdalsporten
Se Krogstad 2008:165
Pilegrimsveier
Grong
Se Tømmerås 2003:59
Lierne
Se Skjelbred 1992:181
Meråker, Skørdalsporten
Se Krogstad 2008:165
Snåsa
Se Tømmerås 2003:59
Pjested, Peder Jenssøn
Se Skavlan 1947:32
Pjåling
Se Følstad 2010:211
Plantenavn
Sparbu, Karl Braset
Se Furuset 2013:93
Pomorhandel, Pauline
Se L’Orange 1986:63
Postvesen
Brechen, Anders Olsen
Se Granhus 1939:42
Inderøy 1829
Se I. S. 1939:97
Steinkjer
Beitstad, Anders Olsen Brechen, 1700-tallet
Se Granhus 1939:42
Steinkjer-Namsos 1908
Se 2000:103
Se Braseth 2008:117
Se Toldnes 2009:13


113
Prestaunet. Se Steinkjer, Sparbu
Prestegårder
Bygningsvern
Se Tokle 2002:147
Eiendomsrett og skattlegging 1766-1768
Se Hallan 1962:49
Prestehistorier
Steinkjer
Beitstad, Midelfart 1802-1816
Se Brækken 1935:60
Prestemedhjelpere
Se Moen 2005:61
Prester. Se også navnet
Hersleb, Peder
Se Segtnan 2007:175
Leksvik, prestene fram til 1800
Se Grande 1934:15
Levanger
Ytterøy, Andersen, Roald – annalistiske notater
Se Hunnes 1979:14
Lierne, presthelger i Lierne
Se Sandnes 1977:47
Noregs Ungdomslag
Se Ansnes 1995:143
Parelius
Fosnes
Se Parelius 1944:40 og 1945:55
Sparbu
Se Parelius 1944:40 og 1945:55
Stjørdal
Se Parelius 1942:53 og 1943:74
Rosenvinge, Eiler Schøller
Supplikk om Rosenvinge
Se Vold 1951:70
Rosenvinge, Jacob Christian
Segl
Se Nissen 2012:87
Sparre, Erik
Se Finsås 1936:12
Steinkjer
Sparbu, prester etter reformasjonen
Se Moen 1971-72:7
Primstaver
Se Henie 1929:30
Merkedager
Se Hammer 1943:99
Privatsedler Ogndal ca. 1810
Se Falck-Muus 1939:81
Programmet for sikring av bergkunst
Se Lindgaard 2010:79


114
Pukbrett
Stjørdal Museum Værnes
Se Aasum 1974:99
Pulden, Jon Jonsen Rønning
Bønn
Se Fliflet 1955:47
Pukholmens Glasværk. Se Holmes Glasværk
På tvert, Olav Duun
Se Groven 1994:131
Påkast, kortspill
Se Hjulstad 1962:84
Se Hallan 1967-68:59
Q
Qvam, Anton
Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Qvam, Fredrikke Marie
Se Slapgard 1993:173
Se Bakken 1996:86
Se Aune 2004:87
Se Ystgaard 2008:85
Se Folkvord 2013:9
Minneord
Se Kjelsberg 1938:4
Qvam, Ole Anton
Se Segtnan 1995:60
Se Segtnan 1982:138
Se Segtnan 1977:150
Juryloven
Se Segtnan 1991:46
Lokalvalg, forslag 1875, 1879
Se Segtnan 1974:44
Stortingsvalget 1876
Se Segtnan 1976:102
Valgkampen 1873
Se Segtnan 1973:16
Venstreforeningen stiftes
Se Segtnan 1975:42
Folkemøte Midjo 1883
Se 1974:47
R
Rachløw, Børre Henrich
Se Hallan 1957:3
Rafn, Caspar Conrad
Se L’Orange 1989:15


115
Rallare
Steinvikholm IOGT
Se Forbord 1985:72
Ramberg. Se Steinkjer, Sparbu
Rambovski, Vasili
Se Strømøy 1993:118
Ramser. Se Folkediktning
Ranem. Se Overhalla
Ranem kirke
Se L., Jacob 1939:22
Rannem. Se Steinkjer, Sparbu
Ras
Levanger, Ytterøy 1870
Se Koren 1993:41
Overhalla, Ubbdal
Se L., Jakob 1938:29
Rashistorie – metoder
Se Walberg 1993:21
Snåsa
Se Tømmerås 1993:49
Steinkjer, Ogndal
Se Tønne 1993:57
Stjørdal
Hegra, Skjelstadmark
Se Petterson 1993:36
Sagn og beretninger
Se Evjemo 1993:29
Verdal 1893
Se Høin 1933:73
Se Hegdahl 1933:68
Rasbech, Johan Christensen
Våpenskjold Værnes kirke (NTNU Vitenskapsmuseet)
Se Nissen 2012:87
Rath, Henrik Wilhelm
Se Woxeng 1955:103
Refsaas, Ivar Jørgen Kristianson
Minneord
Se Todal 1943:20
Reindrift
Mortenson, David
Se Jünge 2010:193
Nomadisk
Se Fjellheim 2002:135
Rørostraktene
Se Fjellheim 2001:105
Vikna
Se Jünge 2004:139
Reise nach den hohen Norden (Vargas Bedemar i Namdal 1810-1812)
Se Audne 1934:37
Reitan, Ole O.
Se Verdal 1958:49 og 1958:57


116
Religion
Pietismegrense
Se Kjølsvik2009:33
Religiøse organisasjoner
Se Fuglum 1982:11
Haugianere i Stjørdal
Se Værnesbranden 1981:207 og 1944:21
Remmastraumen
Se Natvig 2006:61
Repslaging
Se Skjerve 1948:83
Rettshistorie
Budstikker
Se Walberg 2007:155
Steinkjer, Egge
Se Almaas 1979:104
Frostating
Se Binns 1997:134
Frostatingsloven
Se Tvete 1930:56
Planlagt oversettelse
Se 1962:106
Slaget på Stiklestad i lys av loven
Se Sandnes 1992:6
Høyesterett
Johan Randulf Bull
Se Selliaas 2013:73
Juryloven
Se Segtnan 1991:46
Varder
Se Walberg 2007:155
Richter, Charlotte
Gravhaugen
Se Kvam 1993:88
Richter, Emilie
Se Bonsaksen 2004:23
Richter, Jørgen
Se Selliaas 2012:141
Richter, Ole
Se Johnsen 1963-64:12
Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Gravhaugen
Se Kvam 1993:88
Juryloven
Se Segtnan 1991:46
- og Rostad
Se Fuglum 1994:6
Paul Lange og Tora Parsberg
Se Kvam 1998:178
Valgkampen 1873
Se Segtnan 1973:16


117
Ridderspranget på Otterøy [dikt]
Se Havig 1937:49
Riksforsamlingen 1814
Lokalvalg i Nordre Trondhjems Amt
Se Moen 1996:142
Valgmøte i Overhalla
Se Flotten 1929:66
Eidsvollsmennene fra Nordre Trondhjems Amt
Se Selliaas 2011:85
Riksgrensen
Ahnen, Preben von
Se Natvig 2004:13
Jämtland
Se Benum 1945:34
Rindal, Ole Olsen
Se Jünge 2012:111
Rinnanbanden
Dolmen, Karl og Ingeborg Skjevik 1945
Se Moen 2009:181
Rinnan, Henry Oliver
Likvidasjonsgruppe
Se Eklo 2011:59
Lola-debatt
Se Brandtzæg 2002:247
Rinnbustadvegen
Se Haugan 2012:15
Rinnleiret 1905
Se Berg 2010:119
Rip-Ragnhild
Se Berget 1980:139
Ristad, D.
Trønderlaget i Amerika, årbok 1928
Se O.F. 1928:76
River
Se Stenvik 2012:73
Robert Hestmann. Se Hestmann, Robert
Rolsboka
Se G.L. 1948:42
Se G.L. 1947:64
Se G.L. 1946:71
1812-1814
Se Sakshaug 1933:89
Rosenvinge, Eiler Schøller
Supplikk om Rosenvinge
Se Vold 1951:70
Rosenvinge, Jacob Christian
Segl
Se Nissen 2012:87
Rostad
Gravhaugen
Se Kvam 1993:88


118
Rostad (forts.)
Mor Rostad, Ebba Astrup Eggen
Se Kvam 1994:32
- og Ole Richter
Se Fuglum 1994:6
Rostad, Odin
Se Kristiansen 2008:19
Rostad-slekten
Se Ystad 1960:83 og 1961:127
Runebordet på Brørs
Se Beverfjord 1987:99
Russeboller
Se Hermann 2000:192
Rustgard, John
Se Aasum 1967-68:42
Ryanjekta
Se Menigmands Ven 1933:75
Rygg. Se Frosta
Rygg meieri
Se Leren 1963-64:60
Rygh, John Rasmussen
Se Jacobsen 1931:61
Rygh, Peder Strand
Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Se Selliaas 2012:141
Juryloven
Se Segtnan 1991:46
Rynning, Ole
Se Skalvlan 1930:16
Se Dalen 1997:213
Sandfærdig Beretning om Amerika, 1838
Se Rynning 1929:3
Rystua. Se Steinkjer, Sparbu
Rysunna
Se Menigmands Ven 1933:75
Rønning, Jon Jonsen Pulden
Bønn. Se Fliflet 1955:47
Rønning, Ole
Minneord
Se Lyngberg 1948:31
Rønningen. Se Grong
Røra. Se Inderøy
Rørvik. Se Vikna
Røstad offentlige skole
Se Johansen 2006:65
Røttesleira. Se Steinkjer, Sparbu
Røyrvik
Gudfjelløya, Tunnsjøen og Tunnsjøguden
Se Nordback 1933:63
Opptrykk og kommentar av Åke Jünge
Se Nordback 2013:151


119
Røyrvik (forts.)
Veibygging
Se Skjelbred 1996:206
Raaby, Anne Margrethe
Se Havig 1936:16
S
Sagatid [dikt]
Se Guin 1982:5
Sagbruk
Inderøy
1700-tallet
Se Sakshaug 1938:59
Bekkesager
Se Aas 1971-72:69
Innherred
1600- og 1700-tallet
Se Sandnes 1981:168 og 1959:36
Steinkjer
Beitstad
Dalbygda
Se Jønnum 1970:64
Stod 1774-1800
Se Taraldsen 1941:55
Stjørdal
Ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Urne, Knud 1671
Se Wold 2009:75
Verran
Se Stavrum 1966:16
Sagen, Ingvald
Se Dahl 1937:61
Sagn. Se Folkediktning
Sagnet om Ridderspranget på Otterøy [dikt]
Se Havig 1937:49
Sakshaug. Se Inderøy
Sakshaug gamle kirke
Se Tømmerås 2000:165
Se Skevik 1984:50
Se Ekroll 1997:103
Se Kristoffersen 2007:47
Se Kristoffersen 2008:131
Altertavlens våpenskjold
Se Nissen 2012:87
Festgudstjeneste for Universitetet 1811
Se Sakshaug 1945:31
Inventarlister ca. 1700
Se I.S. 1939:92


120
Sakshaug gamle og nye kirke [dikt]
Se Hegdahl 1932:55
Sakshaug, Ingvald
Se Falch 1999:6
Minneord
Se Sivertsen 1945:3
Salberg kirke
Se Røflo 1978:143
Inventarlister ca. 1700
Se I.S. 1939:92
Salberg, Anne
Minneord
Se Johnsen 1948:8
Salme (O Gud skee loff til evig Tijd)
Se Ofvid 1935:15
Saltutvinning
Saltbrenning, Inderøy
Se Ystad 1946:45
Saltkoking, Trondheimsfjorden
Se Sandvik 1992:34
Samer
Avodiepu!
Se Jünge 2003:145
Bygdesamer
Se Jünge 2012:111
Eldre historie
Eldste vitnesbyrd om samer
Se Nissen 1981:99, 1929:37 og 1940:38
Kommentar til Nissen 1981 s. 99, 1929 s. 37 og 1940 s. 38
Se Salvesen 1981:250
Stod 1689
Se Jünge 2012:111
Første meldinger om samer
Se Hallan 1981:121 og 1966:60
Kommentar til Hallan 1981 s. 121 og 1966 s. 60
Se Salvesen 1981:250
Stod 1689
Se Jünge 2012:111
Meråker
Se Krogstad 2003:23
Folketro
Se Klüwer 1960:21
Se Krogstad 2010:113
Folketro [Sagn]
Se Røflo 1966:81
Fosen
Se Jünge 2008:55
Husflid
Se Jåma 1975:38
Innherred
Se Jünge 2008:55


121
Samer (forts.)
Levanger
Ekne
Bergbygda: Samebygd?
Se Vestli 2013:189
Lierne
Finnliene
Se Benum 1944:3
Liernes historie
Se Petersen 1923:1
Limingen, ved John Milford 1841
Se Skavlan 1944:55
Gudfjelløya, Tunnsjøen og Tunnsjøguden
Se Nordback 1933:63
Opptrykk og kommentar av Åke Jünge
Se Nordback 2013:151
Meråker
Se Jünge 2008:55
Se Krogstad 2010:113
Mortenson, Daniel
Se Jünge 2010:193
Paris 1889
Se Jünge 2007:69
Sagn
Om samer i Sørli
Se Urstad 1940:53
Samiske sagn
Se Brørs 1959:112
Steinkjer, Sparbu
Se Lund 1977:132
Gudfjelløya, Tunnsjøen og Tunnsjøguden
Se Nordback 1933:63
Opptrykk og kommentar av Åke Jünge
Se Nordback 2013:151
Samemisjon i Indre Namdal
Se Jünge 2006:85
Sameskole i Indre Namdal
Se Jünge 2006:85
Stedsnavn
Se Jünge 2008:55
Fosen
Se Larsen 1979:69
Stod 1689
Se Jünge 2012:111
Sørsamisk språk
Se Jünge 2003:145
Verdal
Se Jünge 2008:55
Vikna
Se Jünge 2004:139
Se Lie 2009:187


122
Samhold (kor)
Se Kristiansen 2008:19
Samhold er vor styrke
Se Alstadhaug 2007:57
Samnemda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedømme
Se Støren 1958:72
Samvirke
Se Bartnes 1981:226 og 1969:81
Samvær
Se Granhus 1971-72:43
Sancta Margaretha
Se Berg 1978:59
Sandfærhus. Se Stjørdal
Sandmoen. Se Snåsa
Sandnes, Arne
Se Riseth 2004:127
Sandnes, Jørn
Minneord
Se Tømmerås 2007:7
Sandstad, Henrik
Brev fra Ole Vig
Se 1941:88
Sandstad-slekten
Se Vigen 1965:92
Sandvollan. Se Inderøy
Sandøla. Se Grong
Sangkor
Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Se Kristiansen 2012:225
Sang og musikk. Se Musikk og sang
Sangleker
Se Taraldsen 1934:56
Snåsa
Se Mølnvik 1984:142
Schaft, Paul Irgens
Se Selliaas 2012:141
Schanche, Magda og Thoralf
Se Berg 2013:103
Schavland-slekten
Se Skavlan 1956:75
Se Qvam 1922:13
Slektsvåpen
Se Nissen 2012:87
Schelven-slekten
Se Lous 1927:3
Schevig, Daniel Larsen
Se Selliaas 2011:85
Schjefloe, Johan Christian
Se Selliaas 2012:141


123
Schult, Aage Claudius
Se Moen 2010:91
Schultz, Georg Christian
Våpenskjold Værnes kirke
Se Nissen 2012:87
Schøning, Gerhard
Om Halsstein
Se Hallan 1965:76
SEFRAK
Se Aas 1988:71
Se L’Orange 1988:77
Seierstad
Nergaard, Christian Fredrik
Se Havig 1939:28
Seip, Ellen Dorothea Arup
Minneord
Se Sivertsen 1948:10
Seip, Karl
Se Mediås 1996:173
Selboe Kobberværk
Se Olsen 2006:19
Beskrevet av Heyerdahl 1818
Se Værnesbranden 1936:23
Ebba-gruven
Se Olsen 2011:141
Selbu
Selby kirke
Se Ekroll 2002:83
Selbu kirke
Se Ekroll 2002:83
Sengesøkning
Kongebrev Stod 1616
Se Christian 4 1954:94
Senter for gjenreisningsarkitektur, Steinkjer
Se Øfsti 2008:169
Sentralgårder
Se Røskaft 2005:103
Seterbruk
Se Stenvik 2012:73
Namdalseid 1850-1870-årene
Se Næs 1965:39
Steinkjer, Beitstad, Nordfjellet
Se Jønnum 1970:64
Verran
Se Stavrum 1966:16
Jesper Larsson: Fäbodväsendet 1550-1020, bokomtale
Se Røe 2013:215
Seterdrift
Verran, gjetere
Se Tronstad 1971-72:62
Setnan, Lars Nielssen
Se Setnan 1926:5


124
Signekjerringer
Inderøy, dom 1619
Se Sakshaug 1937:69
Sildefiske. Se Fiske
Simon Svenssøn
Våpenmerke
Se Nissen 2012:87
Singeldalen. Se Stjørdal
Sinking
Se Evjen 1995:58
Sivertsen, Arne
Se Falstad 1990:46
Sivertsen, Nils
Minneord
Se Eik-Nes 1955:3
Sjefsgårder
Se Todal 1988:52
Sjursmesse
Se Vestli 2012:63
Sjøheim og ferjegard
Stedsnavn
Se Dalen 1990:95
Sjøormer
Se Woxeng 1939:55
Sjøormen i Fossemvatnet
Se Skog 1932:60
Sjø-Sara
Se Woxeng 1932:29
Sjaastad, Gustav
Se Ystgaard 2008:7
Se Vongraven 2013:139
Skadedyr
Se Granhus 1970:50
Skalstugan
Grensehandel
Se Haugan 1998:206
Skanser
Stjørdal
Se Leirfall 1960:3
Skarnsundbroen
Se Frisli 1991:139
Se Frisli 1992:134
Skatt
Eiendomsrett og skattlegging av prestegårder 1766-68
Se Hallan 1962:49
Ekstraskatten 1760-tallet
Se Leirfall 1974:35
Landskyld
Stjørdal prestegjeld 1619
Se Dybdahl 1976:7
Skatteforhold 1674
Se Refsaas 1925:41


125
Skatt (forts.)
Skipreider
Se Dybdahl 1987:25
Steinkjer
Sparbu, matrikkel for Inderøens Fogderie 1668
Se 1952:93, 1953:119 og 1981:165
Innledning
Se Holmsen 1981:154 og 1952:82
Supplikk fra Overhalla 1629
Se Flotten 1927:54
Supplikk til kongen, Inderøy 1721
Se Ystad 1931:43
Supplikker til Bjelkekommisjonen 1632
Se Holmsen 1951:3
Tiende på sild, Frosta 1702
Se 1937:68
Tiendpengeskatten 1520/21
Se Dybdahl 1978:39
Til Trundhiems Hospital 1643
Se Brunsmand 1955:89
Innledning
Se Hallan 1955:83
Skatval. Se Stjørdal
Skatval Arbeiderforening
Se Alstadhaug 2007:57
Skavhaug, Ole
Se Østness 1935:17
Se Dillan 2006:39
Vise om –
Se Indal 1933:59
Skavlan, Gunnar
Se Vaag 2011:129
Minneord
Se Sandnes 1963-64:3
Skavlansamlingen, Steinkjer bibliotek
Se Vaag 2011:129
Skavlan-slekten
Se Skavlan 1956:75
Se Qvam 1922:13
Skei. Se Steinkjer, Sparbu
Skeid kirke
Kistelokk
Se 1921
Skevik, Olav
Se Falch 1999:6
Skevik, Torberg Danielsen
Se Ramberg 1931:22
Skiferkniver
Vikna, Engesvik
Se Møllenhus 1954:16
Skigarder
Se Aas 1974:91


126
Skiidrett
1870- til 1890-årene
Se Saxvik 1978:66
Til 1870-årene
Se Saxvik 1977:5
Estil, Frode
Se Brandtzæg 2011:157
Skille, Edvard
Amerikabrev
Se Skille 1978:103
Skinnbrev
Skjøte 1543, Bjorli i Overhalla
Se Hognes 1926:15
Sørli
Se Dybdahl 1985:90
Skinnfellmakere
Se Granhus 1973:54
Skipreider
Se Dybdahl 1987:25
Stjørdal
Leksdal
Se Værnesbranden 1936:44
Værnes
Se Værnesbranden 1936:44
Skipsfart
Se Rognhaug 1991:99
D/S Havda
Se Sørgaard 1996:105
D/S Innherred
Se Lindmo 1990:118
Indre Trondheimsfjord
Se Frisli 1990:128
Jekter. Se også navnet
Se Brosveet 1979:124
Kaianlegg
Se Frisli 1994:178
Se Frisli 1993:79
Langstein Trafikk A/S
Se Alstadhaug 2005:115
Se Alstadhaug 2007:57
Pauline
Se L'Orange 1986:63
Se L'Orange 1980:98
Ryanjekta (Rysunna)
Se Menigmands Ven 1933:75
Verran
Se Stavrum 1966:16
Vogelsang, J. C.
Se Holien 1985:95
Skjeflo, Peter Andreas
Se Verdal 1969:6


127
Skjefte, Rolf Henrik
Se Wold 2011:163
Skjei, Jarle
Se Falch 1999:6
Skjelettfunn
Mære kirke
Se Holck 1969:59
Skjellnavn
Se Taraldsen 1937:42
Skjelstad, Rasmus Olsen
Ei bjørnesoga 1843
Se Vaggen 1946:58
Skjelstadmark. Se Stjørdal, Hegra
Skjerve, Ole
Minneord
Se Dillan 1967-68:3
Skjevik, Ingeborg
Se Moen 2009:181
Skjækerdalens Nikkelverk
Se Grimstad 2002:197
Sklinna fyr
Se Tokle 2007:113
Skogbruk
Helse og kosthold
Se Krokstad 2001:161
Inderøy 1700-tallet
Se Sakshaug 1938:59
Krigen 1939-1945
Se Danielsen 1998:186
Midt-Norge
Se Haugan 1998:164
Nordenfjelske Tømmermåling 1972-2003
Se Andersen 2010:29
Skogsarbeid og kroppsarbeiderkultur
Se Bruvoll 2004:111
Snåsa
1900-tallet
Se Bruvoll 2001:145
Snåsa skogeierbruk (Snåsabruket, Sunnanbruket)
Se Bruvoll 2010:67
Statens skogskole, Steinkjer
Se Lund 2003:159
Stormskader
Se Danielsen 1994:50
Gælnnatta 1837
Se Bragstad 2009:49
Verran
Se Stavrum 1966:16
Skogen, Ingeborg
Se Wollan 1929:64


128
Skogindustri
Fiborgtangen
Se 1992:111
Krigen 1939-1945
Se Danielsen 1998:186
Levanger, Skogn, endringer 1955-81
Se Andersen 1983:26
Midt-Norge før 1966
Se Haugan 1998:164
Nordenfjelske Treforedling A/S, før 1966
Se Haugan 1998:164
Snåsa, Snåsa skogeierbruk (Snåsabruket, Sunnanbruket)
Se Bruvoll 2010:67
Skogn. Se også Levanger
Ekne, Siem, navnet
Se Dalen 1990:95
Skogn Kobberværk
Se Falck-Muus 1956:28
Skogn museumslag
Se Slungård 1929:82
Skognske eskadron
Rinnleiret 1905
Se Berg 2010:119
Skoledirektører
Almaas, Per
Se Mediås 1997:152
Berg, Johannes Henrik
Se Mediås 1996:173
Bonnevie, Jacob Aall
Se Mediås 1996:173
Groven, Gunnar
Se Mediås 1997:152
Guldberg, Fredrik Oscar
Se Mediås 1996:173
Markhus, Knut
Se Mediås 1997:152
Mediås, Odd Asbjørn
Se Mediås 1997:152
Nordback, Agnar
Se Mediås 1997:152
Seip, Karl
Se Mediås 1996:173
Svendsen, Johan
Se Mediås 1997:152
Thomassen, Bernt
Se Mediås 1997:152
Todal, Anders
Se Mediås 1997:152
Wexelsen, Vilhelm Andreas
Se Mediås 1996:173
Aas, Karl August
Se Mediås 1996:173


129
Skolevesen
Berg, Johannes Henrik – inspeksjonsferd 1860-årene
Se Lamvik 1989:16
Enhetsskolens avvikling?
Se Mediås 2003:123
Folkeskolens overtilsyn 1860-1920
Se Mediås 1996:173
Folkeskolens overtilsyn etter 1920
Se Mediås 1997:152
Inderøy
1700- og 1800-tallet
Se Sakshaug 1973:76
1820- og 1830-tallet
Se Meisingset 1976:43
Levanger
Røstad offentlige skole
Se Johansen 2006:65
Skogn
Kgl. approbasjon 1807
Se Christian 7 1935:63
Skoleplan 1797
Se Veske 1955:32
Staup gartnerskole 1897-1997
Se Ramstad 1997:175
Lierne
Yrkesutdanning 1936-47
Se Skjelbred 1995:78
Musikkskoler
Se Larsen 1995:204
Namdal
Se Hovig 1942:66
Sameskole i Indre Namdal
Se Jünge 2006:85
Nærøy
Gudbrandsen, Engebret
Se Gudbrandsen 1948:33
Omgangsskolen
Se Granhus 1980:60
Snåsa
Fastskolen
Se Tømmerås 1989:44
Steinkjer
Bartnes skole, Anton Granhus
Se Brækken 1989:35
Ca. 1800-1850
Se Mediås 1976:35
Ca. 1850-1900
Se Mediås 1977:66
Fra 1851
Se Mediås 1979:108


130
Skolevesen, Steinkjer (forts.)
Statens skogskole
Se Lund 2003:159
Stod ca. 1850
Se Five 1935:53
Stjørdal
Willmann, Morten
Se Værnesbranden 1942:76
Skomakere
Se Granhus 1973:54
Skreddere
Se Granhus 1973:54
Skrift
Det mørke alfabet, Snåsa
Se Devik 1989:49
Skrin
Jamtskrin
Se Leirfall 1991:80
Skytterlag
Faneinnsamlinger, Fredrikke Marie Qvam
Se Folkvord 2013:9
Five, Ola
Se Stene 2007:143
Landsskytterstevne, Steinkjer
Se Stene 2007:143 og 149
Skiidrett
Se Saxvik 1978:66
Unionsoppløsningen 1905, Ola Five
Se Aarset 2005:65
Skørdalsporten. Se Meråker
Slapgard, Bjarne
Minneord
Se Stavseth 1998:10
Slavlo. Se Levanger, Ekne
Slektsgransking
Se Hammer 1990:134
Kontaktpersoner
Se L'Orange 1985:100
Nord-Trøndelag historielag
Se L'Orange 1985:100
Slektsbøker
Se L'Orange 1985:100
Slektshistorie
Bodom-slekten
Se Haavik 1993:161
Brevik-Grande-slekten
Se Ystad 1960:83 og 1961:127
Brun, militærslekten
Se Ystad 1962:3
Slektsvåpen
Se Nissen 2012:87


131
Slektshistorie (forts.)
Bull-slekten, Johan Randulf Bull
Se Selliaas 2013:73
Christoffer-slekten
Se Aasum 1956:85
Dalem-slekten
Se Aasum 1955:52
Gjørv
Se Aasum 1961:91
Hiermind-slekten
Se Ystad 1967-68:94
Inderøy, Gjørv
Se Aasum 1961:91
Kjeldseth-slekten
Se Ystad 1963-64:23
Muus-slekten
Se Falck-Muus 1958:28
Namsos, Otterøya
Se Havig 1933:53
Parelius-slekten
Fosnes
Se Parelius 1944:40 og 1945:55
Sparbu
Se Parelius 1944:40 og 1945:55
Stjørdal
Se Parelius 1942:53 og 1943:74
Rostad-slekten
Se Ystad 1960:83 og 1961:127
Sandstad-Vorumske slekt
Se Vigen 1965:92
Schavland-slekten
Se Skavlan 1956:75
Se Qvam 1922:13
Slektsvåpen
Se Nissen 2012:87
Schelven-slekten
Se Lous 1927:3
Skavlan-slekten
Se Qvam 1922:13
Sneve gård
Se Muggerud 1977:138
Stabel-slekten
Se Ystad 1967-68:94
Stangerholt-slekten
Se Ystad 1960:83 og 1961:127
Steinkjer, Egge gård
Se Aasum 1969:70
Verran, Vennes
Se Brecke 1951:89132
Slektshistorie (forts.)
Wittrup-slekten
Se Ystad 1967-68:94
Se Grønli 1928:51
Se Grønli 1934:24
Ørnfeldt-slekten
Se Aasum 1960:73
Øvre-slekten
Se Ystad 1960:83 og 1961:127
Slektsvåpen
Se Nissen 2012:87
Slipsteinberget
Se Alsvik 1978:25
Se Almaas 1989:91
Slåttemark
Se Stenvik 2012:73
Smedarbeid
Kroker
Se Fossland 1951:69
Smeder
Se Røflo 1970:19
Stod og Skogn
Se Refsaas 1935:56
Småbrukerbevegelsen
Se Tøsse 1984:5
Snertingen, Inderøy
Diplomer 1588-1629
Se Dybdahl 1977:35
Sneve. Se Steinkjer, Egge
Snåsa
Antikvarisk melding 1810
Se Hallan 1963-64:52
Byggeskikk
Se Lyngberg 1932:54
Det mørke alfabet
Se Devik 1989:49
Dialekt
Se Dalen 1997:213
Braset, Karl
Se Bjerkem 1996:76
Finnliene
Se Benum 1944:3
Generelt, ca. 1814
Se Mølnvik 1989:67
Imsdalen
Megard
Se Tømmerås 1930:41
Eldste bosetning
Se Petersen 1933:9
Megarden kirke
Se Petersen 1933:9


133
Snåsa (forts.)
Jørstad Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Kirkegrinder
Se Lyngberg 1944:66
Krigen 1657-1660
Svenske desertører
Se Christiansen 1934:41
Krigen 1700-1721
Se Sandnes 1962:33
Krossgård, gravhaug
Se Pettersen 1983:114
Krutthorn til Minnesota
Se Bøhn 1995:48
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59
Museer
Snåsa Bygdamuseum
Fotoarkiv
Se Mølnvik 1985:111
Museets historie
Se Mølnvik 1983:133
Navlusmarka
Bautasteiner
Se Farbregd 1983:79
Jernproduksjon
Se Farbregd 1983:79
Pilegrimsveier
Se Tømmerås 2003:59
Prester og presthelger, Lierne
Se Sandnes 1977:47
Ras
Se Tømmerås 1993:49
Sagn, huldresagn
Se Tømmerås 1926:26
Sandmoen
Se Tokle 2001:50
Sangleker fra Mona skole
Se Mølnvik 1984:142
Sjem, navnet
Se Dalen 1990:95
Skogbruk
1900-tallet
Se Bruvoll 2001:145
Snåsa skogeierbruk (Snåsabruket)
Se Bruvoll 2010:67
Skolevesen
Fastskole
Se Tømmerås 1989:44


134
Snåsa (forts.)
Snåsa kirke
Se Ekroll 1997:103
Kirkestallene
Se Erdmann 1991:151
Snåsa skogeierbruk (Snåsabruket)
Se Bruvoll 2010:67
Snaasens Arbeidersamfund
Se Tømmerås 2002:53
Stedsnavn, Mæragrubba
Se Lyngberg 1953:15
Steinovner
Se Gravelsæter 1982:42
Sunnanbruket
Se Bruvoll 2010:67
Vonheim
Se Tømmerås 2002:53
Åsvoll, gravhaug
Se Pettersen 1983:114
Snåsabruket (Snåsa skogeierbruk)
Se Bruvoll 2010:67
Snåsa Bygdamuseum
Se Mølnvik 1983:133
Fotoarkiv
Se Mølnvik 1985:111
Snåsa kirke
Se Ekroll 1997:103
Kirkestallene
Se Erdmann 1991:151
Snåsa prestegård
Brann 1746
Se Melhus 1924:4
Snåsa skogeierbruk (Snåsabruket)
Se Bruvoll 2010:67
Snaasens Arbeidersamfund
Se Tømmerås 2002:53
Solberg, Even
Se Nordgård 1928:15
Soldyrking
Byggeskikk, Snåsa
Se Lyngberg 1932:54
Solem, Johannes
Se Urstad 1930:31
Solemhulen
Se Sognnes 2013:163
Solkultus
Egge
Se Taraldsen 1941:59135
Solli, Anders
Se Grande 1931:51
Vise om –
Se Moholdt 1953:111
Se Moholdt 1953:113
Solstad, Einar
Se Bonsaksen 2005:139
Sorenskrivere
Klykken, Peder Danielsen
Se Inndal 1991:44
Sorte, Lars Olsen
Liktale 1831
Se Lånke 1932:59
Spanskesyken
Se Sæther 1985:53
Sparbu. Se Steinkjer
Sparbu Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Sparre, Erik
Se Finsås 1936:12
Sparsommelighet
Ordtak om –
Se Leren 1945:52
Spelemannslag
Se Larsen 1995:204
Spelemenn. Se Musikk og sang
Spelet om Heilag Olav
Se Ystgaard 2001:36
Se Sætervik 1962:65
20 år
Se Larsgaard 1973:49
Tønnesen, Tyra 2003
Se Bjerkem 2003:109
Spillebrett
Stjørdal Museum Værnes
Se Aasum 1974:99
Spillum Dampsag og Høvleri
Se Tokle 2001:50
Spillum-følget
Se Molde 1997:6
Sport. Se Idrett
Spydspisser
Verran, Malm, Vadaneset
Se Møllenhus 1954:16
St. Magnus’ centennial, The [dikt]
Se Braset 1937:66
St. Olavs brunn i Egge [av Småstykke]
Se Taraldsen 1932:49
St. Olavsøkser
Verdal
Se Nordén 1926:52
Stabbe. Se Steinkjer, Stod


136
Stabbur
Mosvik, Langfjæran
Se Aasum 1971-72:22
Stabel-Hiermind-slekten
Se Ystad 1967-68:94
Stadsmusikanter
Se Sakshaug 1944:88
Stalin, Peter
Se Wold 2005:87
Se Krogstad 1998:109
Stamper
Inderøy
Se Aas 1971-72:69
Stangerholt-slekten
Se Ystad 1960:83 og 1961:127
Starup, Hans Jonsen. Se Jonsen, Hans Starup
Statens skogskole, Steinkjer
Se Lund 2003:159
Staup gartnerskole 1897-1997
Se Ramstad 1997:175
Stedsnavn
Bygdenavn
Trøndernavn
Se Uppdal 1961:3
Fosen
Samiske navn
Se Larsen 1979:69
Frosta
Frosta – Ekne-traktene
Se Kvamme 1993:107
Gristad
Se Hallan 1983:73
Gårdsnavn
Bruk og vern av gårdsnavn
Se Skevik 1998:69
Se Bjerkem 1998:75
Normering
Se Dalen 1998:60
Rindsem
Se Dalen 1990:95
Sem
Se Dalen 1990:95
Siem
Se Dalen 1990:95
Sjøheim og ferjegard
Se Dalen 1990:95
Skrift- og taleformer
Se Dalen 1998:60
Hylla-navnet
Se Sandnes 1993:76
Hålonda
Se Pedersen 1942:29


137
Stedsnavn (forts.)
Levanger
Ekne, Ekne – Frosta-traktene
Se Kvamme 1993:107
Levanger
Se Brendalsmo 2011:97
Skogn
Se Hallan 1994:61 (Del 1)
Se Hallan 1995:6 (Del 2)
Ytterøy
Se Hallan 1978:125
Lierne
Finnliene
Se Benum 1944:3
Meråker
Gårdsnavn
Se Fredriksen 2002:61
Kopperå
Se Krogstad 2004:61
Mytologi
Se Uppdal 1961:18
Namdal
Se Benum 1943:31
Namdalseid
Se Brørs 1977:51
Gårdsnavn
Se Brørs 1944:67
Nord-Trøndelag
Bygdenavn
Se Sandnes 1981:14 og 1970:9
Se Sandnes 1970:29
Gårdsnavn
Se Brørs 1963-64:91
Normering
Se Jenstad 2001:80
Snåsa
Finnliene
Se Benum 1944:3
Mæragrubba
Se Lyngberg 1953:118
Steinkjer
Beitstad
Se Brørs 1953:109
Ogndal
Se Petersen 1950:55
Sparbu
Hælgjin, Kruvin og Hevlan
Se Dalen 1988:102
Stod
Stabbe
Se Dybdahl 1978:39


138
Stedsnavn (forts.)
Verdal
By i Vinne
Se Røstad 1962:42
Verran
Se Stavrum 1966:16
Føglane
Se Aune 1929:85
Steinbrudd
Klebersteinsbrudd
Steinkjer, Sparbu, Slipsteinberget
Se Alsvik 1978:25
Se Almaas 1989:91
Steine. Se Nærøy
Steinkjer
Beitstad
Arbeiderkoret, Beitstad
Se Kristiansen 2008:19
Bardalristningene
Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Se Møllenhus 1951:49
Se Alsvik 1978:25
Bartnes kirke
Se Granhus 1941:38
Bartnes skole
Granhus, Anton
Se Brækken 1989:35
Bartnesgrenda - gårdshistorie, nedlagte bruk
Se Brækken 1935:59
Benan II
Se Lindgaard 2010:79
Byafossen
By Brug Støberi
Se Haraldsen 2009:129
Dalbygda
Generelt
Se Jønnum 1970:64
Kverner og sager
Se Jønnum 1970:64
Nedlagte bruk
Se Jønnum 1970:64
Emigrasjon
Se Brækken 1959:122
Se Brækken 1953:102
Generelt
Se Vannebo 1948:66
Gamle folk 1738-43
Se Brørs 1933:57
Levekår 1800-tallet
Se Granhus 1943:46


139
Steinkjer, Beitstad (forts.)
Gårdshistorie, husmannsvesen
Barbara Opdalsmoen forteller
Se Moen 1980:135
Heksebrenning, 16. årh.
Se Brækken 1935:61
Hylla
Se Skevik 2001:181
Kirkelige forhold ca. 1720
Se Granhus 1938:7
Krigen 1700-1721
Se Brørs 1979:77
Krigen 1939-1945
Bratberg, Nils Edv. – dagbok fra 1940
Se Bratberg 1992:88
Nordtug, Olav – død ved Narvik 1940
Se Skevik 2010:17
Ostad, John – død i Finland 1943
Se Skevik 2010:17
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59
Meierier
Se Brækken 1953:92
Midelfart, en prestehistorie 1802-16
Se Brækken 1935:60
Postvesen
Anders Olsen Brechen 1700-tallet
Se Granhus 1939:42
Prester
Heltberg, Elias Eliassen
Se Piene 1956:6
Stedsnavn
Se Brørs 1953:109
Tessem, kogleri 1707
Se Jacobsen 1938:76
Tyvfiske 1694
Se Jacobsen 1936:56
Økonomisk krise
1741, sildefiske
Se Heltberg 1936:63 og 1937:37
1742
Se Heltberg 1937:39
Egge
Budstikke
Se Almaas 1979:104
Egge gård
Slektshistorie
Se Aasum 1969:70140
Steinkjer, Egge (forts.)
Egge kirke
Se Øverland 1967-68:18
Se Taraldsen 1924:20
Lysestaker
Se Taraldsen 1938:32
Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Egge Museum
Se Karlsen 1979:93
Se Five 1929:74
Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening
Se Natvig 2007:35
Tilvekst 1930
Se Taraldsen 1930:75
Gjevranmarka, Slottet
Se Qvam 1933:31
Gravfelt
Se Østerås 2002:7
Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Se Alsvik 1978:25
Hundlo, Sakarias - gårdshistorie, husmannsvesen
Se Bækken 1984:33
Sneve gård, slektsopptegnelser
Se Muggerud 1977:138
Solkultus
Se Taraldsen 1941:59
Storalmen, Byafossen
Se Skog 2013:90
Tingvoll
Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Se Alsvik 1978:25
Steinkretsene
Se Petersen 1951:42
Våttåbakken
Se 1923:40
Se Nordgård 1925:5
Se Five 1925:34
Se Alsvik 1978:25
Minnestein 1928
Se Petersen 1928:3
Ølboller
Se Dybdahl 1978:39
Henning
Henning kirke
Se Moen 1971-72:7
Bidrag til prekestol osv. 1737
Se Aasum 1962:72
Kirkestallen
Se Juul 1992:122


141
Steinkjer (forts.)
Kvam
Allmenningsretter
Se Guin 1984:163
Bøverdalen, bosetting
Se Guin 1982:133
Gilten, bosetting
Se Guin 1982:133
Kvam gamle kirke
Minnestein 1923
Se 1924:24
Kvam kirke
Se Flekstad 1923:21
Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59
Ol kirke
Se Taraldsen 1938:14
Rygg meieri
Se Leren 1963-64:60
Sem, navnet
Se Dalen 1990:95
Sølvspenne
Se Bjerkem 2001:120
Ogndal
Bodomheimen
Se Sakshaug 1994:117
Se Haavik 1993:161
Dialekt, Aage Claudius Schult
Se Moen 2010:91
Eldste bosetning
Se Petersen 1950:55
Fossemsveet, gravfelt
Se Møllenhus 1954:16
Gulstad Værk
Se Smaadof 1944:82
Se Falck-Muus 1953:41
Gårdshistorie, husmannsvesen
Se Bjerkem 1955:96
Jakt, bjørnejakt
Se Bjerkem 1953:116
Mok Værk
Se Smaadof 1944:82
Se Falck-Muus 1953:41
Privatsedler fra kopperverket ca. 1810
Se Falck-Muus 1939:81
Ras
Se Tønne 1993:57
Råde, krigen 1700-1721
Se Høin 1932:25


142
Steinkjer, Ogndal (forts.)
Sagn, Vonde ord og vond hending
Se Bjerkem 1954:97
Skeid kirke
Kistelokk. Se 1921
Stedsnavn
Se Petersen 1950:55
Steinkjergården
Se Overrein 2000:71
Såskreppe
Se Taraldsen 1935:61
Vargvinter 1849
Se Bjerkem 1960:121
Vekter- og feierinstruks 1831
Se Aasum 1973:43
Vive, ølboller
Se Dybdahl 1978:39
Sparbu
Asbestkeramikk
Se Almaas 1989:91
Bruhaugen, Leira
Se Mære 1982:86
Dalum, draktspenne 500-tallet
Se Marstrander 1969:14
Dialekt
Plantenavn, Karl Braset
Se Furuset 2013:93
Aage Claudius Schult
Se Moen 2010:91
Dyrstad, bygdeborg
Se Petersen 1946:43
Gårdshistorie
Matrikkel for Inderøens Fogderie 1668
Se 1952:93 og 1953:119 og 1981:165
Innledning
Se Holmsen 1981:154 og 1952:82
Hamremsaunet, Leira
Se Mære 1978:106
Se Mære 1982:86
Harmoniumregistrering
Se Eek 2008:185
Haugaleira, Leira
Se Mære 1980:113
Hegstadleira, Leira
Se Mære 1984:79
Holan, gravfelt
Se Grønnesby 1998:148
Se Alsvik 1978:25
Hælgjin, Kruvin og Hevlan – stedsnavn
Se Dalen 1988:102
Kilen, Leira
Se Mære 1984:79


143
Steinkjer, Sparbu (forts.)
Korsen, handel
Se Saxvik 1979:42
Krigen 1792-1815
Krigsrettsprotokoll 1797-98
Se 1927:60
Kvitvangsvågen, handel
Se Saxvik 1979:42
Kårbergsaunet, Leira
Se Mære 1979:128
Leinsleira, Leira
Se Mære 1980:113
Leirvold, Leira
Se Mære 1980:113
Litl-Leira, Leira
Se Mære 1979:128
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59
Lånkeleira, Leira
Se Mære 1984:79
Mære
Hovet, gården og kirken
Se Eik-Nes 1943:3
Orning, Anna Kristine, drap 1696
Se Dåe 1927:28
Mære kirke
Se Nordberg 1990:78
Se Ekroll 1997:103
Se Eik-Nes 1943:3
Groth, Peder Arent – organist ca. 1772
Se Mære 1977:135
Masker
Se Leren 1961:68
Skjelettfunn
Se Holck 1969:59
Utgravningen 1966
Se Lidén 1969:18
Mære, gårdshistorie
Se Røskaft 2005:103
Nedre Storbjerka, våpengrav
Se Møllenhus 1954:16
Noko frå gamle protokollar
Se L. J. 1939:102
Oppemsleira, Leira
Se Mære 1984:79
Orgler, harmoniumregistrering
Se Eek 2008:185
Parelius-slekten
Se Parelius 1944:40 og 1945:55
Prestaunet, Leira
Se Mære 1978:106


144
Steinkjer, Sparbu (forts.)
Prester etter reformasjonen
Se Moen 1971-72:7
Ramberg, gravfelt
Se Møllenhus 1954:16
Rannem
Gårdshistorie
Se Kvarving 1984:147
Krigen 1700-1721, Elen på Rannem
Se Qvam 1928:48
Rystua, Leira
Se Mære 1984:79
Røttesleira, Leira
Se Mære 1984:79
Sagn
Olskjøller
Se Røflo 1984:161
Samiske sagn
Se Lund 1977:132
Sem, navnet
Se Dalen 1990:95
Skei
Gravfelt
Se L'Orange 1988:7
Se Alsvik 1978:25
Kvinnegrav?
Se Trøim 1987:104
Slipsteinberget
Se Alsvik 1978:25
Se Almaas 1989:91
Sparbu Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Steinbrudd
Klebersteinsbrudd, Slipsteinberget
Se Almaas 1989:91
Se Alsvik 1978:25
Toldnes
Gravfelt
Se Grønnesby 1998:148
Se Alsvik 1978:25
Se Toldnes 2009:141
Tønneleira, Leira
Se Mære 1982:86
Visa om ildebrand på Østeraas
Se Nedre-Semb 1934:22
Vågen, handel
Se Saxvik 1979:42
Ystgårdsleira, Leira
Se Mære 1982:86
Østerås 1800- og 1900-tallet
Se Østeraas 1971-72:29


145
Steinkjer, Sparbu (forts.)
Øverleira, Leira
Se Mære 1982:86
Steinkjer
1849, tegninger av B. T. Aas
Se Koldaas og Stene 2011:113
1919
Se Ystgaard 2008:85
Bokhandel, Paulsen, Odin
Minneord
Se N.T. 1934:11
Biler
Benz E-513
Se Toldnes 2012:169
Mercedes Benz brannbil 1928
Se Natvig 2007:35
Nord-Trøndelag Motothistorisk Forening
Se Natvig 2007:35
Opel V-7
Se Toldnes 2012:169
Vivinus 1909/10
Se Natvig 2003:119
Se Natvig 2007:35
Se Toldnes 2012:169
Brannstasjon
Se Natvig 2007:35
Christiansens kapell
Se Kristiansen 2012:225
D/S Havda
Se Sørgaard 1996:105
Demografi
Folketelling 1865
Se Aasum 1974:49 og Mære 1974:51
Etterkrigstiden
Se Slottemo 2006:151
Fylkesmannsgården
Se Ystgaard 2008:7
Gamle Steinkjer
Se Taraldsen 1938:39
Gjenreisingsarkitektur
Se Øfsti 2008:169
Historie, tegninger av B. T. Aas, 1849
Se Koldaas og Stene 2011:113
Helgefeltet
Se Petersen 1981:41, 1922:1 og kommentar 1981:246
Se Alsvik 1978:25
Krigen 1939-1945
Bombing 1940, hvorfor?
Se Pettersen 2010:97
Operasjon Mauriceforce skildret av Leland Stowe
Se Macedo 2013:39


146
Steinkjer, Steinkjer, Krigen 1939-1945 (forts.)
D/S Havda
Se Sørgaard 1996:105
Kriminalitet
Antonsen-saken
Se Toldnes 2012:169
Ladestedrettighet, søknad
Se Jacobsen 1946:69
Landsskytterstevne
Se Stene 2007:143 og 149
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59
Midjo
Folkemøte juli 1873
Se Segtnan 1973:16
Venstreforeningen stiftes - folkemøte 1883
Se 1974:47
Oftenåsen
Jakt, bjørnejakt
Se 1926:54
Trafikk
Regler for motorvogn 1912/13
Se Toldnes 2012:169
Tranamarka
Bautastein
Se Heyeraas 1939:52
Sagn
Kattemat i pizzaen
Se L'Orange 1988:87
Senter for gjenreisingsarkitektur
Se Øfsti 2008:169
Statens skogskole
Se Lund 2003:159
Steinkjer Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Se Kristiansen 2012:225
Steinkjer bibliotek, Skavlansamlingen
Se Vaag 2011:129
Steinkjer Damekor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Se Kristiansen 2012:225
Steinkjerelva, forlis 1818
Se Aarholt 1979:66
Steinkjer Jern- og Metallstøperi
Se Haraldsen 2009:129
Steinkjer orkesterforening
Se Kristiansen 2012:225
Steinkjer Ungdomskorps
Se Kristiansen 2012:225
Steinkjær Arbeiderpartis Sangkor. Se Steinkjer Arbeiderkor


147
Steinkjer, Steinkjer (forts.)
Steinkjær og Namsos Automobilselskab A/S
Se 2000:103
Se Braseth 2008:117
Se Toldnes 2009:13
Steinkjær Støberi A/S
Se Haraldsen 2009:129
Steinkjærs Samlag for Brændevinshandel
Se Stene 1999:64
Vist
Olsdatter, Anne – tyveri
Se Mære 1989:63
Wimpelmannsgården
Se Rohde 1940:62
Se Overrein 2001:137
Steinkjerdistriktet
Skolevesen
Ca. 1800-1850
Se Mediås 1976:35
Ca. 1850-1900
Se Mediås 1977:66
Fra 1851
Se Mediås 1979:108
Smeder
Se Røflo 1970:19
Stod
Antikvarisk melding 1810
Se Hallan 1963-64:52
Bølareinen
Se Sognnes 2006:7
Se Sognnes 2012:49
Se 1924:25
Se Alsvik 1978:25
Forr historielag
Bildesamling
Se Lillevestre 1985:115
Gamle Stod på foto
Se Lillevestre 1980:129
Forr kirke
Orgel
Se Aasum 1974:6
Fossemvatnet, sjøorm [sagn]
Se Skog 1932:60
Følling
Følling kirke
Se Taraldsen 1924:20
Se Noem 1978:57
Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Gravfelt
Se Heyeraas 1941:77 og Petersen 1941:81


148
Steinkjer, Stod (forts.)
Generelt
Ca. 1850
Se Five 1925:8
Hekseprosess 1640-årene
Se Sandnes 1981:64, 1965:11 og kommentar av Skevik 1981:247
Hersleb, Peder
Se Segtnan 2007:175
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59
Marsteinsetervollen, Valøya krigsfangeleir
Se Fjørtoft 2012:207
Personnavn ca. 1700
Se Taraldsen 1937:35
Prestegjeldets regnskap for 1804
Se Taraldsen 1942:87
Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Sagbruk 1774-1800
Se Taraldsen 1941:55
Samer 1689
Se Jünge 2012:111
Senge-Søgning - kongebrev 1616
Se Christian 4 1954:94
Skolevesen
Ca. 1850
Se Five 1935:53
Spelemenn
Se 1924:7
Stabbe
Se Dybdahl 1978:39
Stod kirke
Prost Herslebs kopibok 1732
Se Hersleb 1934:65
Stod prstegjeld
Demografi 1688-1801
Se Knudtsen 1984:100
Valøya krigsfangeleir, Marsteinsetervollen
Se Fjørtoft 2012:207
Steinkjer Arbeiderkor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Se Kristiansen 2012:225
Steinkjer bibliotek, Skavlansamlingen
Se Vaag 2011:129
Steinkjer Damekor
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Se Kristiansen 2012:225
Steinkjer Jern- og Metallstøperi
Se Haraldsen 2009:129


149
Steinkjer orkesterforening
Se Kristiansen 2012:225
Steinkjerpositivet
Se Larsen 1995:204
Steinkjer Ungdomskorps
Se Kristiansen 2012:225
Steinkjær Arbeiderpartis Sangkor. Se Steinkjer Arbeiderkor
Steinkjær og Namsos Automobilselskab A/S
Se 2000:103
Se Braseth 2008:117
Se Toldnes 2009:13
Steinkjær Støberi A/S
Se Haraldsen 2009:129
Steinovner
Namdal
Se Gravelsæter 1982:42
Snåsa
Se Gravelsæter 1982:42
Steinvikholm
Se Supphellen 1992:39
Dikt
Se Parelius 1958:3
Inventar 1537
Se Ekroll 2001:123
Våpenmerke Olav Engelbrektsson
Se Nissen 2012:87
Steinvikholm [dikt]
Se Parelius 1958:3
Steinvikholm IOGT
Se Forbord 1985:72
Steinvikholm Musikkteater
Fylkeskulturprisen 2008
Se Brandtzæg 2009:7
Stemmerett
1860-1880
Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Fredrikke Marie Qvam
Se Folkvord 2013:9
Stene. Se Verdal
Stenkjærs Samlag for Brændevinshandel
Se Stene 1999:64
Stiklastadir. Se Verdal
Stiklestad. Se Verdal
Stiklestad allé
Se Dahle 1986:71
Stiklestad kirke
Se Ekroll 1998:84
Se Dahl 1940:3150
Stjørdal
Gevingåsen
Kvålen, Ragna – drap Gevingåsen 1940
Se Berg 1992:98
Overfall 1650-årene
Se Værnesbranden 1932:41
Hegra
Bergkunst
Se 1924:25
Se Leirfall 1981:54 og 1958:8
Kommentar til Leirfall 1981 s. 54 og 1958 s. 8
Se Sognnes 1981:245
Krigen 1939-1945
April 1940
Se Berg 1980:147
Skjelstadmark
Generelt
Se Hofstad 1927:63
Ras
Se Petterson 1993:36
Leksdal
Leksdal skipreide
Se Værnesbranden 1936:44
Lånke
Bergkunst
Se Sognnes 1983:105
Kriminalitet, dølgsmål 1730
Se Værnesbranden 1946:63
Liktale
Se 1932:59
Ødegårder
Se Dybdahl 1973:26
Sandfærhus øvre
Se Værnesbranden 1950:112
Singeldalen, bergkunst
Se Sognnes 1996:23
Skatval
Arbeiderbevegelsen 1914-1922
Se Alstadhaug 2007:57
Bremset, kårkontrakt 1850
Se Alstadhaug 1998:136
Drap 1831
Se Værnesbranden 1932:41
Emigrasjon til Amerikas forente stater
Se Forbord 1985:76
Krigen 1939-1945
Luftkamp
Se Løkken 2006:137
Langstein Trafikk A/S
Se Alstadhaug 2005:115
Se Alstadhaug 2007:57


151
Stjørdal, Skatval (forts.)
Voll, gårdshistorie, husmannsvesen
Se Alstadhaug 1997:201
Steinvikholm
Se Supphellen 1992:39
Inventar 1537
Se Ekroll 2001:123
Våpenmerke Olav Engelbrektsson
Se Nissen 2012:87
Steinvikholm Musikkteater, Fylkeskulturprisen 2008
Se Brandtzæg 2009:7
Stjørdal
Barnelåter
Se Vestrum 1959:100
Berri gård
Se Værnesbranden 1940:65
Billedsamlingen ved Stjørdal lokalhistoriske arkiv
Se Moe 1987:113
Bryllupsdikt av O. L.
Se Laanke 1932:57
Demografi
Folketelling 1818
Se Værnesbranden 1936:23
Folketelling 1865
Se Mære 1977:91
Dialekt
Bukk-ord
Se Alstad 1970:46
Fra en svunnen tid [sanger]
Se Værnesbranden 1933:79
Generelt
1880-årene
Se Berg 1979:87
Ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Tidlig 1700-tall
Se Alstadhaug 1995:34
Haugerørsla
Se Værnesbranden 1981:207 og 1944:21
Kallsstrid Henrik Anderssøn vsa Peder Jenssøn Pjested
Se Skavlan 1947:32
Kommunevåpen
Se Berg 1978:59
Kort Beskrivelse over Størdalen, ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Krigen 1700-1721
Se Leirfall 1960:3
Krigen 1939-1945
Flygerbauta
Se Vinje 1982:81 og Trøite 1984:180
Rettelse
Se Øyan 1984:181


152
Stjørdal, Stjørdal (forts.)
Kriminalitet
Kirsti Torsteinsdatter Stjørdalshalsen
Se Langås 2013:27
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1950:80
Militærvesen
Skanser
Se Leirfall 1960:3
Parelius-slekten
Se Parelius 1942:53 og 1943:74
Rallarne og Steinvikholm IOGT
Se Forbord 1985:72
Skatteopprør 1760-tallet
Se Leirfall 1974:35
Skolevesen
Willmann, Morten
Se Værnesbranden 1942:76
Stjørdal Museum/Det magiske berget - Norsk helleristningsmuseum
Se Sognnes 1988:13
Unionsoppløsningen 1905, følger
Se Krogstad 2005:17
Vanlig dagsverk
Se Alstad 1970:44
Ølboller i Nordiska Museet
Se Leirfall 1970:47
Stjørdal prestegjeld
Beskrevet av Heyerdahl, 1818
Se Værnesbranden 1936:23
Jordebok 1619
Se Dybdahl 1976:7
Stjørdalsdalføret
Ras, sagn og beretninger
Se Evjemo 1993:29
Viksjøen
Bergkunst
Se Møllenhus 1954:16
Værnes
De første flyvninger 1914
Se Sand 1985:62
Generelt
1700- og 1800-tallet
Se Alstadhaug 1996:127
Gårdshistorie, husmannsvesen
Se Alstadhaug 1996:127
Kalkovn
Se 1993:59
Krigen 1939-1945
April 1940
Se Berg 1980:147
Tyskerarbeid
Se 1991:6


153
Stjørdal, Værnes (forts.)
Kort Beskrivelse over Størdalen
Se Rachløw 1957:7
Militærvesen
Øvelsesleir 1825
Se Alstadhaug 1992:168
Stjørdal Museum Værnes
Se Evjemo 1978:97
Værnes gård
Se Værnesbranden 1939:61
Værnes kirke
Se Værnesbranden 1941:3
Se Ekroll 2002:83
Ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Dikt
Se Finsås 1945:57
Våpenskjold
Se Nissen 2012:87
Værnes skipreide
Se Værnesbranden 1936:44
Stjørdal lokalhistorieske arkiv
Bildesamlingen
Se Moe 1987:113
Stjørdal Museum Værnes
Se Evjemo 1978:97
Pukbrett
Se Aasum 1974:99
Stjørdal Museum/Det magiske berget – Norsk helleristningsmuseum
Se Sognnes 1988:13
Stjørdal og omegn fiskarlag
Se Alstadhaug 2004:33
Stjørdalsfjorden
Fiske
Se Alstadhaug 2003:65
Se Alstadhaug 2002:109
Overbeskatning?
Se Alstadhaug 2004:33
Sildefiske
Se Alstadhaug 2000:6
Stod. Se Steinkjer
Storalmen, Byafoss
Se Skog 2013:90
Stor-Ingvald
Se Dahl 1937:61
Stor-Sivert
Se Granhus 1943:46
Storlivegen
Se Haugan 2012:15
Stormnatten 1837
Se Verdal 1937:63
Se Bragstad 2009:49


154
Stortinget
Havig, Jørgen Johs. – brev fra
Se Havig 1939:34
Se Havig 1940:56
Stortingsrepresentanter
1814-1839
Se Selliaas 2012:141
Stortingsvalg. Se også Valgordning
1814
Se Moen 1996:142
Se Selliaas 2011:85
Overhalla
Se Flotten 1929:66
1814-1839
Se Selliaas 2012:141
1873
Qvam vs. Richter
Se Segtnan 1973:16
1876
Se Segtnan 1976:102
Stowe, Leland
Se Macedo 2013:39
Straumbrua, Inderøy
Se Moen 2013:233
Straumen. Se Inderøy
Strindfjorden
Slaget 1199
Se Skevik 1999:18
Strindmo, Oskar
Se Kristiansen 2009:89
Strugstad, Lornts. Gunerius
Se Strugstad 1985:85
Stuinna [dikt av Hans Ludvig Fredheim]
Se Gartland 2011:109
Stutthof
Se Østnes 1992:47
Se Rostad 1992:82
Stønna [dikt av Hans Ludvig Fredheim]
Se Gartland 2011:109
Støtter. Se Minnesteiner
Ståttarkonger
Ogndal, instruks 1831
Se Aasum 1973:43
Sulåmo, Halvard
Se Krogstad 1998:109
Sundfær, John
Se Johnsen 1963-64:8
Sunnanbruket
Se Bruvoll 2010:67


155
Supplikker
Bønneskrift om helligdagssildefiske 1741, Beitstad
Se Heltberg 1936:63 og 1937:37
Om skatt, Overhalla 1629
Se Flotten 1927:54
Om visepastor Rosenvinge, Frosta
Se Vold 1951:70
Til Bjelkekommisjonen 1632
Se Holmsen 1951:3
Til kongen om skatt Inderøy 1721
Se Ystad 1931:43
Svamphus
Se Øwre 1991:155
Svartår. Se Økonomisk krise
Svartåssveet, Skogn. Se Levanger, Skogn, Lynalmenningen
Svendsen, Johan
Se Mediås 1997:152
Svenning, Arne
Se Minsaas 2001:66
Svensk-Ane
Se Mære 1990:148
Svenssøn, Simon. Se Simon Svenssøn
Sverdrup, Georg
Se Selliaas 2011:85
Sverdrup, Johan
- og Ole Richter
Se Kvam 1998:178
Sverres saga
Slaget på Strindfjorden 1199
Se Skevik 1999:18
Sæter, Ivar
Se Kristiansen 2010:167
Sætrom, Elias
Se Urstad 1930:31
Sølvsmeder
Berg, Esten
Se Heyeraas 1940:73
Fundaunet, Jon
Se Pynten 1945:46
Sølvspenner
Se Bjerkem 2001:120
Sør-Gjæslingan
Se Tokle 2001:50
Sørsamer, -isk. Se Samer
Sørvigens Glasværk
Se By 1947:43
Søyring
Se Følstad 2010:211
Såkvinner
Se Granhus 1973:54


156
Såsegg, Oline Olsdtr
Se Bjerkem 2003:51
Frierbrev
Se Bjerkem 2002:159
Såskrepper
Steinkjer, Ogndal
Se Taraldsen 1935:61
T
Takplanter
Se Fossland og Høeg 1947:48
Takspon
Se Følstad 2010:211
Taraldsen, Nils
Se Falch 1999:6
Minneord
Se Benum 1937:3
Tautra kloster
Se Sandvik 1998:116
Abbed Matthias
Se Ekroll 1996:32
Teater
Amatørteater
Se Vordal 1995:147
Historisk dramatikk
Se Brandtzæg 2002:247
Verdal Museum
Se Ystgaard 2001:36
Steinvikholm Musikkteater, Fylkeskulturprisen 2008
Se Brandtzæg 2009:7
Teigblanding
Se Bækken 1981:146 og 1952:47
Tennis
Mallory, Molla Bjurstedt. Se Jünge 2009:173
Tessem. Se Steinkjer, Beitstad
Thams & Co
Se Haugan 2013:223
Thomasdatter, Anne Torine (Rindal) (Finn-Anna)
Se Jünge 2012:111
Thomasdatter, Maren Marie (Maria) (Olsen Bull)
Se Jünge 2012:111
Thomasdatter, Marie Margrethe
Se Jünge 2012:111
Thomasdatter, Serine Pauline
Se Jünge 2012:111
Thomassen, Bernt
Se Mediås 1997:152
Thomassen, Jenny Olaug (Lynum)
Se Jünge 2012:111


157
Thomassen, Ole Andreas (Finn-Ole)
Se Jünge 2012:111
Thomassen, Thomas
Se Jünge 2012:111
Thranitterforeninger
Se Fuglum 1982:11
Thranitteroppstanden i Levanger 1851
Se 1928:26
Tiende. Se Skatt
Tiller, Carl Frode
Fylkeskulturprisen 2011
Se Hjulstad 2012:9
Til Trøndelagen [dikt]
Se Hegdahl 1933:67
Tinglag
Se Dybdahl 1987:25
Tingvoll. Se Steinkjer, Egge
Tirpitz
Se Vinje 1982:65
Se Trøite 1984:180
Tjenestefolk
Se Granhus 1971-72:43
Tjåehkere. Se Gudfjelløya
To somrar i Noreg av J. Belton
Se Skavlan 1933:17
Tobakk
1689
Se Sakshaug 1931:56
Tobakksdåser
Se Henie 1929:30
Todal, Anders
Se Mediås 1997:152
Todderud, Peder
Segl
Se Nissen 2012:87
Toldnes. Se Steinkjer, Sparbu
Toldsteen, Niels
Se Toldsteen 1926:16
Tollere
Schult, Aage Claudius
Se Moen 2010:91
Svenske, krigen 1939-1945
Se Aasan 2008:97
Se Kristiansson 2008:99
Torkildsen Orgelbyggeri AS. Se Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS
Torsteinsdatter, Beret Dybvad. Se Dybvad, Beret Torsteinsdatter
Torvak
Se Granhus 1971-72:43


158
Trafikk
Regler for motorvogn
1902
Se Natvig 2005:25
1912/13
Se Toldnes 2012:169
Tramgjengen, Levanger
Se Kristiansen 2008:19
Tramgjengen, Meråker
Se Kristiansen 2008:19
Tranamarka. Se Steinkjer, Oftenåsen
Traug
Se Øwre 1999:154
Treforedling
Fiborgtangen
Se Reisæter 1992:111
Folla Fabrikker
Arkivet
Se Røthe 1987:86
Midt-Norge før 1966
Se Haugan 1998:164
Nordenfjelske Treforedling A/S før 1966
Se Haugan 1998:164
Trekopper
Se Straume 1959:81
Trelast-. Se Skog-
Tresking
Se Aas 1973:81
Treskurd
Se Følstad 2010:211
Trondheim
Bakke kloster
Se Sandvik 1998:116
Bergmann, Ole og Toldsteen, Niels – henrettelse 1807
Se Toldsteen 1926:16
Ca. år 1000
Se Skevik 1997:79
Erkebispegården – Munkholmen, lønngang
Se Qvam 1931:26
Helgeseter kloster
Se Sandvik 1998:116
Lade
Ca. år 1000
Se Skevik 1997:79
Lade kirke
Se Ekroll 2000:104
Munkholmen kloster
Se Sandvik 1998:116
Toldsteen, Niels og Ole Bergmann – henrettelse1807
Se Toldsteen 1926:16


159
Trondheim (forts.)
Trondheim domkirke
Brev etter brann 1328
Se Eilif 1926:1
Pilegrimsmerker
Se Heyeraas 1951:56
Trondheim domkirke
Brev etter brann 1328
Se Eilif 1926:1
Pilegrimsmerker
Se Heyeraas 1951:56
Trondheimstur ca. 1882
Se Sæther 1982:84
Trondhjems Amt
Deling 1804
Se Helgesen 1989:7
Se Kgl. Resolusjon […] 1986:19
Gårdshistorie
Gardskipnad 1803
Se Holmsen 1954:68
Trondhjems Hospital
Jordebok 1643
Se Brunsmand 1955:89
Innledning
Se Hallan 1955:83
Trondhjems Len
Gårdshistorie
Jordegods 1661
Se Holmsen 1952:76
Trones. Se Verdal
Trones gård, Verdal
Se Tokle 2001:50
Trostekleiv, Gjertrud Olsdatter (Thomassen)
Se Jünge 2012:111
Trostekleiv, Ole Andersen
Se Jünge 2012:111
Trær
Bjørk
Se Alstad 1967-68:55
Furu
Se Følstad 2010:211
Trøndelag Arbeiderkorforbund
Se Kristiansen 2008:19
Se Kristiansen 2009:89
Trøndelags historie
Se Bull 2005:7
Se Bjerkem 2002:253
Trønder-Avisa
Se Koldaas 2012:231
Trønderen (avis)
Se Dalen 1997:123


160
Trønderen fra Waterloo, Ole Olsen Hønaasplassen
Se L’Orange 1989:87
Trønderlaget i Amerika
Lagets historie
Se Bjerkem 2000:20
Utdrag av årbok for Trønderlaget i Amerika
1925
Se Skørdalsvold 1985:4
1928
Se O. F. 1928:76
Trønderlåna
Se Krüger 2000:132
Trøndernavn
Se Uppdal 1961:3
Tuberkulose
Norske Kvinners Sanitetsforening
Se Wibe 1996:96
Tunnsjøen og Tunnsjøguden, Gudfjelløya
Se Nordback 1933:63
Opptrykk og kommentar av Åke Jünge
Se Nordback 2013:151
Tunordning
Se Bækken 1981:146 og 1952:47
Two summers in Norway av J. Belton
Se Skavlan 1933:17
Tyskerarbeid. Se Krigen 1939-1945
Tysklandsbrigaden
Se Austad 2010:9
Tyveri. Se Kriminalitet
Tyvfiske. Se Kriminalitet
Tømmermåling
Nordenfjelske Tømmermåling 1972-2003
Se Andersen 2010:29
Tømmeraas, Ole
Minneord
Se Lyngberg 1933:6
Tømring
Se Moen 1942:81
Tømmermannsverktøy
Se Granhus 1952:60
Tønne, A.O.
Minneord
Se N.T. 1933:3
Tønneleira. Se Steinkjer, Sparbu
Tønnesen, Tyra
Se Bjerkem 2003:109161
U
Ubbdal. Se Overhalla
Ulv
Se Granhus 1970:50
Jakt
Inderøy 1852
Se Hjulstad 1955:71
Leksvik
Solli, Anders drept på Leksvikskogen
Se Grande 1931:51
Steinkjer
Ogndal, vargvinter 1849
Se Bjerkem 1960:121
Ulvin kirke
Se Grønli 1929:68
Hengsler
Se Grønli 1935:55
Underoffiserers organisering
Se Weisæth 1975:52
Ungdomshus
Se Bjerkem 2007:11
Ungdomslag
Se Fuglum 1982:11
Avhold
Se Berg 1995:167
Inntrøndelag Ungdomssamlag 100 år
Se Bjerkem 1995:100
Kirken og ungdomslagene
Se Solbu 1995:128
Krigen 1939-1945
Se Veimo 1995:161
Prester i Noregs Ungdomslag
Se Ansnes 1995:143
Teaterarbeidet
Se Vordal 1995:147
Unionsoppløsningen 1905
Five, Ola
Se Aarset 2005:65
Grensevakt Meråker
Se Tvete 2005:145
Minner, Verdal
Se Høin 1981:202 og 1935:42
Republikanere i Innherred
Se Sandnes 2005:43
Skognske eskadron, grensevakt, Rinnleiret
Se Berg 2010:119
Stjørdal, følger
Se Krogstad 2005:17
Svensk perspektiv
Se Egervärn 2005:29


162
Uppdal, Kristofer
Se Johnsen 1975:47
Se Bye 2010:155
Se Kristiansen 2010:167
Urne, Knud Jørgensen
Se Wold 2009:75
Urstad, Johannes
Minneord
Se Hammer 1932:6
USA. Se Amerikas forente stater
Utskifting, gardskipnad
Innherred 1803
Se Holmsen 1954:68
Utvandring. Se Migrasjon
Uår. Se Økonomisk krise
V
Vadaneset. Se Verran, Malm
Vadmel – salg til Nord-Norge
Se Almaas 1980:110
Vaggen, Lars
Se Skar 1927:76
Vaksinasjon
Koppevaksinasjon
Se Stav 2001:187
Valg 1814. Se Stortingsvalg
Valgordning
1860-1880
Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Lokalvalg
Qvams forslag 1875, 1879
Se Segtnan 1974:44
Valsjøen. Se Lierne, Sørli
Valøya krigsfangeleir, Marsteinsetervollen
Se Fjørtoft 2012:207
Vang kirke
Se Langås 2012:127
Vangshylla. Se Inderøy
Varder
Se Walberg 2007:155
Verran
Se Stavrum 1966:16
Vassbrya og hesten
Se Sæther 1983:130
Vassmoa, Nekolae
Se Brørs 1934:55
Vaterholmen. Se Verdal, Verdal, Værdalske Befestninger, De163
Veier
E 14
Se Krogstad 2007:21
Grong
Pilegrimsveier
Se Tømmerås 2003:59
Innherred
Kongeveien gjennom Innherred
Se Røflo 1977:119
Jämtland-Trøndelag
Se Haugan 2012:15
Lierne
Se Skjelbred 1992:181
Se Skjelbred 1988:30
Mellomriksveien E 14
Se Krogstad 2007:21
Namdal 1820-årene
Se Urstad 1931:63
Namdalseid
Vedlikehold 1800/1900-tallet
Se Holien 1984:171
Røyrvik
Se Skjelbred 1996:206
Snåsa
Pilegrimsveier
Se Tømmerås 2003:59
Vassbrya og hesten
Se Sæther 1983:130
Verdal
Kong Carl Johans vei
Se Skjelbred 1991:129
Se Frisli 1992:134
Restaurering av bro
Se Almaas 1977:49
Ny mellomriksvei
Se Kvam 2002:13
Verran
Se Stavrum 1966:16
Vekkelseskristendom
Se Kjølsvik 2009:33
Vektere
Ogndal, instruks 1831
Se Aasum 1973:43
Vektlodd fra middelalderen
Se Falck-Muus 1939:89
Vemundvik. Se Namsos
Vennes. Se Verran
Vennes, Peder Pedersen Kværnvik
Se Vennes 1977:141
Venstre – nasjonalisme og nasjonal identitet
Se Hovd 2000:83


164
Venstreopposisjonen
Maktkamp 1860-1880
Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Qvam, Ole Anton
Se Segtnan 1977:150
Stortingsvalget 1876
Se Segtnan 1976:102
Venstreforeningen stiftes
Se Segtnan 1975:42
Venstreforeningen stiftes - folkemøte Midjo 1883
Se 1974:47
Welde, Ole Sivert
Se Segtnan 1982:138
Verdal
Haug
Haug kirke
Se Ekroll 1998:84
Inndal
Garnesmordet 1806
Se Dillan 2006:39
Vise om –
Se Indal 1933:59
Forhør og dommer
Se Østness 1935:17
Malså gruver
Se Grimstad 2002:197
Malsådalen, kopperverk
Se Grimstad 2002:197
Nesset, sagn
Se Dahl 1937:59
Rindsem, navnet
Se Dalen 1990:95
Sandsaunet
Kufiske dirhemer
Se Risvaag 2012:37
Sem, navnet
Se Dalen 1990:95
Skjækerdalens Nikkelverk
Se Grimstad 2002:197
Stene
Krigsrett drukkenskap 1808
Se Refsaas 1936:52
Stiklestad
900-årsfesten 1930
Se Sakshaug 1930:42
950 år etter slaget
Se Skevik 1980:35
Flettverksgjerder
Se Følstad 2004:103
Gårdimellom
Se Ystgaard 2001:36


165
Verdal, Stiklestad (forts.)
Ingen manns land
Se Ystgaard 2001:36
Kirkelige forhold
Se Dahl 1940:3
Kjetil Stalldreng
Se Ystgaard 2001:36
Langhus og laftehus
Se Følstad 2003:7
Stiklastadir, materialbruk
Se Følstad 2010:211
Slaget i lys av Frostatingsloven
Se Sandnes 1992:6
Spelet om Heilag Olav
Se Ystgaard 2001:36
Se Sætevik 1962:65
20 år
Se Larsgaard 1973:49
Tønnesen, Tyra 2003
Se Bjerkem 2003:109
Stiklestad kirke
Se Ekroll 1998:84
Se Dahl 1940:3
Støttene
Se Aasum 1975:5
Se Tømmerås 2000:165
Se 1948:77
NS-bauta
Se Raaen 2008:149
Verdal Museum
Se Okkenhaug 1929:80
Se Berg 1977:77
Historisk dramatikk
Se Ystgaard 2001:36
Trones
Trones gård
Se Tokle 2001:50
Skifte etter Peter Jacob von Motzfeldt
Se Aasum 1959:48
Verdal
Arbeidernes Sangkor
Se Kristiansen 2009:89
Beretning om Værdals Præstegield (dikt)
Se Bakken 1975:14
Demografi
Folketelling 1865
Se Aasum 1975:22 og Mære 1975:23
Fagforeningens Sangkor
Se Kristiansen 2009:89
Jordbruk
Kvinners gårdsarbeid 1918-40
Se Korsvold 1983:52


166
Verdal, Verdal (forts.)
Kong Carl Johans vei
Se Skjelbred 1991:129
Se Frisli 1992:134
Restaurering av bro
Se Almaas 1977:49
Ny mellomriksvei
Se Kvam 2002:13
Krigen 1700-1721
Se Sandnes 1962:33
Collins opptegnelser
Se 1946:21
Krigen 1939-1945
Grensetrafikk
Se Inndal 1990:39
Krigen1657-1660
Brix, Laurits Pederssøn
Se Overrein 1999:92
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1950:80
Oldemor Marta Olsdotter
Se Jøsås 1989:55
Olsdotter, Marta
Se Jøsås 1989:55
Person, Johan - gårdshistorie, husmannsvesen
Se Dahl 1941:32
Ras 1893
Se Høin 1933:73
Se Hegdahl 1933:68
Sagen, Ingvald
Se Dahl 1937:61
Samer
Se Jünge 2008:55
St. Olavsøksa
Se Nordén 1926:52
Stiklestad allé
Se Dahle 1986:71
Stor-Ingvald
Se Dahl 1937:61
Unionsoppløsningen 1905, minner
Se Høin 1935:42 og 1981:202
Verdalingen ca. 1800
Se Grimstad 1989:58
Verdalsmålet
Se Brønstad 1967-68:62
Verktøy fra Jämtlandsveien [tegning]
Se Taraldsen 1935:71
Værdalens Nikkel og Kobberverk
Se Grimstad 2002:197
Værdalske Befestninger, De (Vaterholmen)
Jon Rafaelsen Moen, dødsulykke 1915
Se Moen 2012:221


167
Verdal, Verdal (forts.)
Vømmølfestivalen
Se Slottemo 2009:61
Vinne
Berg, bergkunst
Se Sognnes 2009:161
By i Vinne
Gårdsnavn og oppdeling
Se Røstad 1962:42
Ca. år 1000
Se Skevik 1997:79
Vuku
Vilkår for tilsynsmann 1821
Se Dahl 1942:86
Verdal Museum
Se Okkenhaug 1929:80
Se Berg 1977:77
Historisk dramatikk
Se Ystgaard 2001:36
Verdal, Hans
Se Verdal 1930:27
Verdalsvinden [dikt]
Se Slapgard 1965:3
Verktøy
Fra Jämtlandsveien [tegning]
Se Taraldsen 1935:71
Tømmermannsverktøy
Se Granhus 1952:60 og 1981:79
Verran
Follafoss
Anleggsarbeid
Se Minsaas 2001:66
Arbeidernes Damekor
Se Kristiansen 2008:19
Arbeidernes Mannskor
Se Kristiansen 2008:19
Flom 1932
Se Minsaas 2001:66
Se Jakobsen 1994:56
Folla Fabrikker
Arbeidskamper
Se Kaldal 2001:7
Arkivet
Se Røthe 1987:86
Føglane, stedsnavnet
Se Aune 1929:85
Landsemmoen
Gårdshistorie, husmannsvesen 1890-98
Se Landsem 1980:56
Malm
Malmklang
Se Kristiansen 2008:19


168
Verran, Malm (forts.)
Malmo Elektricitetsværk 85 år
Se Malmo 1996:194
Vadaneset
Spydspiss
Se Møllenhus 1954:16
Vennes
Gårdshistorie
Se Brecke 1951:89
Slektshistorie
Se Brecke 1951:89
Verran
Drap, Peder Pedersen Vennes Kværnvik 1864
Se Vennes 1977:141
Folkediktning
Gåter
Se Folden 1932:71
Ordtak osv.
Se Folden 1932:68
Ramser
Se Folden 1932:70
Skrøner og rim
Se Folden 1934:61
Generelt
Se Stavrum 1966:16
Gudbrandsdøler i Innherred
Se Mære 1985:24
Gårdshistorie, husmannsvesen
Se Stavrum 1966:16
Jakt
Bjørnejakt, sagn, Rasmus Olsen Skjelstad 1843
Se Vaggen 1946:58
Lokalhistorieundervisning, grunnskolen
Se Larsen 1975:34
Lokalhistorisk arbeid
Se Holmsen 1951:59
Seterdrift
Gjetere
Se Tronstad 1971-72:62
Stedsnavn
Se Stavrum 1966:16
Verran i gammel tid
Se Stavrum 1966:16
Vestvik
Vestvik kirke, orgel
Se Aasum 1974:6
Vertshus, takster 1830
Se 1938:77
Vestrum, Arne
Se Groven 1990:105


169
Vestvik kirke
Orgel
Se Aasum 1974:6
Vestvik, Ole Sakariasen
Se Bjerkem 2003:51
Frierbrev
Se Bjerkem 2002:159
Veving
Damaskveversker
Se Bugge 1967-68:83
Hilmo, Berit
Se Straume 1981:233 og 1956:16
Haave, Ingeborg
Se Eik-Nes 1981:142 og 1953:6
Vi vil hjem [dikt]
Se Ristad 1929:86
Vibstad, Andreas Samuelsen
Se Selliaas 2012:141
Vidjer
Se Aas 1974:91
Vievannskrukker
Se Heyeraas 1951:56
Vig, Ole
Se Pettersson 2003:95
Brev til Henrik Sandstad
Se 1941:88
Fotografi
Se Leirfall 1965:6
Vigdis Finnbogadottir
Hagen, Johannes besøker –
Se Gjervan 1992:175
Vika. Se Inderøy
Vikingedrakten
Se Folkvord 1994:147
Vikna
Borgan
Se Eidnes 2006:131
Engesvik, skiferkniv
Se Møllenhus 1954:16
Hansvik, flintøks
Se Møllenhus 1954:16
Rørvik, Norveg
Se Bruvoll 2004:135
Vikna
Anektoter om sparsomhet
Se Woxeng 1937:52
Bokomtale av Jünge (red.) – Med røtter på Vikna
Se Gåsvær 1993:203
Bumerker
Se Woxeng 1942:52
Gammelt fra Vikna
Se Woxeng 1941:50


170
Vikna, Vikna (forts.)
Samer
Se Jünge 2004:139
Se Lie 2009:187
Viksjøen. Se Stjørdal
Villa fyr
Se Tokle 2007:113
Vinje bruk
Se Berg 1948:69
Se Berg 1992:126
Vinje, Aasmund Olavsson
Ferdaminne frå sommaren 1860
Se Jünge 2010:143
Vinne. Se Verdal
Visa om ildebrand på Østeraas
Se Nedre-Semb 1934:22
Visa om soldat Anders Solli
Se Moholdt 1953:111
Visa om soldat Anders Solli [dikt]
Se Moholdt 1953:113
Viser. Se Dikt
Vive. Se Steinkjer, Ogndal
Vivinus 1909/10
Se Natvig 2003:119
Se Natvig 2007:35
Se Toldnes 2012:169
Vogelsang, Johan Christian
Se Holien 1985:95
Volan, Elias
Se Kristiansen 2010:167
Vold, Hans A.
Se Moksnes 1954:45
Volden. Se Frosta
Voll. Se Stjørdal, Skatval
Volodarsky, Leon Ellias
Se Eklo 2012:217
Vonheim, Snåsa
Se Tømmerås 2002:53
Vuddudal. Se Levanger, Skogn
Vuduaunet. Se Levanger, Skogn
Vukovic, Ljuban
Se Langås 2011:9
Værdalens Nikkel- og Kobberverk
Se Grimstad 2002:197
Værdalsbruket, grensehandel
Se Haugan 1998:206
Værnes. Se Stjørdal
Værnes gård
Se Værnesbranden 1939:61


171
Værnes kirke
Se Værnesbranden 1941:3
Se Ekroll 2002:83
Ca. 1769
Se Rachløw 1957:7
Dikt
Se Finsås 1945:57
Våpenskjold
Se Nissen 2012:87
Værnes-kyrkja [dikt]
Se Finsås 1945:57
Værnesmoen
Øvelsesleir 1825
Se Alstadhaug 1992:168
Vømmølfestivalen
Se Slottemo 2009:61
Våttabakken. Se Steinkjer, Egge
W
Wanderås, Karl
Minneord
Se Stav 1948:3
Wang, Arnt Arntsen
Se Selliaas 2012:141
Waren Sardne
Se Jünge 2003:145
Se Jünge 2010:193
Wasmuth, Georg Ulrich
Se Selliaas 2011:85
Welde, Ole Sivert
Se Segtnan 1982:138
Se Fuglum 1981:179 og 1955:9
Wessel, Elisabeth
Se Stav 1999:49
Wesseltoft, Jacob Jørgensen
Se Parelius 1954:26
Våpenskjold Sakshaug gamle kirke
Se Nissen 2012:87
Wexelsen, Vilhelm Andreas
Se Sivertsen 1950:7
Se Mediås 1996:173
Wiig, Paul Johan Muus
Se Selliaas 2012:141
Willmann, Morten
Se Værnesbranden 1942:76
Wimpelmann, Carsten
Se Overrein 2001:137
Wimpelmannsgården
Se Rohde 1940:62
Se Overrein 2001:137


172
Winge, Dennis R.
Se Forbord 1985:76
Winger, Søren Albert
Se Brækken 1954:42
Wisseltoft, Jacob Jørgensen. Se Wesseltoft, Jacob Jørgensen
Wittrup-slekten
Se Ystad 1967-68:94
Se Grønli 1928:51
Se Grønli 1934:24
Wold, John Johnsen
Se Berg 1944:62
Se Selliaas 2012:141
Wollanhornet
Se Bøhn 1995:48
Woodlark, jernbanesabotasje
Se Tøsse 1983:5
Worum-slekten
Se Vigen 1965:92
Worum, Tørris Johnsen
Se Selliaas 2012:141
Wærnes, Nils
Brev til statsarkivar Koren
Se Hallan 1961:49
Y
Yrkesutdanning
Lierne 1936-1947
Se Skjelbred 1995:78
Ystgaard, Hans-Magnus
Fylkeskulturprisen 2003
Se Brandtzæg 2004:163
Lola-debatt
Se Brandtzæg 2002:247
Ystgårdsleira. Se Steinkjer, Sparbu
Ytterøens Kaaberværk
Se Falck-Muus 1956:28
Ytterøy. Se Levanger
Æ
Ære det evige forår i livet [dikt]
Se Okkenhaug 1983:4
Ø
Ødegårder
Namdalseid, Drestad
Se Brørs 1933:56
Stjørdal, Lånke
Se Dybdahl 1973:26


173
Ødegårdsprosjektet
Se Dybdahl 1973:26
Øfsti, Einar
Se Johnsen 1967-68:7
Økonimisk krise
1590-1720
Se Ystad 1958:12
1591
Se Ystad 1958:12
1601
Se Ystad 1958:12
1741
Steinkjer, Beitstad
Bønneskrift om helligdagssildefiske
Se Heltberg 1936:63 og 1937:37
1742
Namdalseid
Se Brørs 1933:57
Steinkjer, Beitstad
Se Heltberg 1937:39
Økonomisk nedgang. Se Økonomisk krise
Økonomiske forhold
Jernalderen – økonomi og kirkesteder
Se Stene 1992:14
Ølboller
Egge
Se Dybdahl 1978:39
Stjørdal, i Nordiska Museet
Se Leirfall 1970:47
Vive
Se Dybdahl 1978:39
Øren, Martin
Se G.L. 1951:83
Ørnfeldt-slekten
Se Aasum 1960:73
Østerås prestegård, brann [vise]
Se Nedre-Semb 1934:22
Øst-Fjergen. Se Meråker
Øverland, A.O.
Fra en svunden tid
Se 1946:21
Øverleira. Se Steinkjer, Sparbu
Øvre-slekten
Se Ystad 1960:83 og 1961:127
Øwre, Aashild Bjørgum
Se Falch 1999:6
Øydahl, Ole Andr.
Se N.T. 1934:52
Øysletta. Se Overhalla


174
Å
Åfjord
Skansen ca. 1882
Se Hjulstad 1982:60
Åkler
Hilmo, Berit
Se Straume 1981:233 og 1956:16
Aalberg, Albert
Se Kristiansen 2008:19
Aalberg, Alfred
Se Kristiansen 2010:167
Aalberg, Jo
Se Stornes 1959:98
Årbok for Nord-Trøndelag historielag
Se også Årbokartikler fra Nord-Trøndelag historielags årbøker
Se også Bibliografier
Se også Nord-Trøndelag historielag
Se Skevik 1981:7
Se Solheim 2011:7
Rettelser til 1924 og 1925
Se 1925:56
Årbok for Trønderlaget i Amerika, utdrag
1925
Se Skjørdalsvold 1985:4
1928
Se O. F. 1928:76
Årbokartikler fra Nord-Trøndelag historielags årbøker
Se også Bibliografier
Se også Nord-Trøndelag historielag
Se også Årbok for Nord-Trøndelag historielag
1919-1969
Se Leren 1969:121
1921-1944
Se 1945:66
1945-1955
Se Leren 1956:131
1969-1979
Se Skevik 1979:144
1979-1988
Se Røthe 1989:100
1989-1999
Se Moen 1999:156
1921-2009
Se Jünge 2010:139
Aas, Bernt Theodor
Se Koldaas og Stene 2011:113
Aas, Karl August
Se Mediås 1996:173


175
Aas, Nils
Se Øfsti 2004:67
Se Øfsti 2005:159
Aas, Ottar
Minneord
Se Aasum 1975:3
Aas, Øyvind Bendt
Se Jünge 2010:139
Åsa-Gløshaugen, pilegrimsvei
Se Tømmerås 2003:59
Åsen. Se Levanger
Aasen, Augusta
Se Kristiansen 2008:77
Åsen, Gudmund Olsen
Se Leirfall 1974:35
Aasen, Ivar. Se også Målsak
Norsk Navnebog
Se Kruken 1998:47
- og Trøndelag
Se Falch 1996:71
Se Moen 2010:91
Åsenfjorden
Fiske
Se Alstadhaug 2003:65
Se Alstadhaug 2002:109
Overbeskatning?
Se Alstadhaug 2004:33
Sildefiske
Se Alstadhaug 2000:6
Krigen 1939-1945
Tirpitz
Se Vinje 1982:65 og Trøite 1984:180
Bemerkninger til Vinje 1982 s. 65
Se Trøite 1984:180
Åsen kirke
1858-1902
Se Langås 2012:127
Aasen Sparebank
Bankhistorie som bygdehistorie og sjanger
Se Haugen 2013:205
Aasmulom, Lars
Se Urstad 1930:31
Se Strand 1930:38
Aasnæs Glasværk
Se Holien 1986:33
Se By 1946:51
Vogelsang, J.C.
Se Holien 1985:95
Aasum, John
Minneord
Se Eggen 1976:3


176
Aasum, Ole
Se Aasum 1967-68:48
Aasved, Anders Bertelsen
Se Sterten 2004:7
Se Selliaas 2012:141
Åsvoll. Se Snåsa
Aavatsmark, Ole Severin
Minneord
Se Benum 1936:3