Barseldøde i Inderøy - 1733-1924

Sammenstilling av mors navn ved fødsler og dødsfall i nær tid. Vil inneholde feil og mangler.
Leter etter sammenfall i de tre første tegnene i mors navn og bosted, og den dødes navn og bosted.
Fanger ikke opp f.eks. Christina og Kristina, Ane og Anne osv. Det er lett blant 16951 fødsler.
Med 95 mer eller mindre sikre treff betyr det at 1 av 178 fødsler endte med mors død innen 90 dager
eller mer i de tilfeller det er nevnt spesielt i kirkeboken.

Fra 1878 og utover mangler en del fødsler i Salberg og Hustad sogn.
Lengde på søkestreng (navn og bosted): 3     Max antall dager etter fødsel: 90

Den fødende Sted   Dato fødsel    Dato død    Den døde Sted
Ingeborrig Farboe 1735-9-16 1736 Ingeborre Farboen
Anne Skiemstad 1737-11-9 1738 Anna Skielven
Karen Grande 1741-10-6 1742 Karen Grande
Anna Knudsdatter Krokan 1749-10-4 1750 Anne Krogaas
Margrethe Madsdatter Rostad 1749-11-6 1750 Margrethe Rostad
Maren Jørgensdatter Qvistad 1756-11-19 1757 Maren Qvistad
Kirsten Wilkersdatter Bruuaas 1756-9-17 1757 Kirsten Bruaas
Ingebor Hansdatter Kjeldaas 1758-9-15 1759 Ingebor Kjelaas
Anne Ingebritsdatter Grande 1763-9-25 ?? 11 1763 Anna Gran
Rebecca Andersdatter Kurven 1766-6-27 16 8 1766 Rebekka Andersdatter Kurven
Margrethe Iversdatter Vollen 1773-7-9 ?? 8 1773 Margrethe Iversdatter Volholm
Inger Olsdatter Ertsaas 1780-9-27 19 12 1780 Inger Olsdatter Ertsaas
Ingeborg Arntsdatter Melhus 1783-1-26 27 1 1783 Ingeborg Arntsdatter Melhus
Marit Torbersdatter Sakshaug 1784-12-22 24 12 1784 Marit Torbersdatter Sakshaug
Elen Margrete Haabjørn Flakkenberg 1790-3-28 24 4 1790 Elen Margrete Flakkenberg
Maren Larsdatter Sundnes 1790-3-8 12 3 1790 Maren Larsdatter Sundnes
Berit Jonsdatter Schelvaag 1793-3-16 15 4 1793 Berit Jonsdatter Schelvaag
Marit Andersdatter Sundnes 1794-12-19 4 3 1795 Margrete Arntsdatter Sundnes
Marta Jonsdatter Stornes 1797-10-4 8 10 1797 Marithe Jonsdatter Stor Bjerken
Gjertrud Hansdatter Sæter 1797-12-2 19 12 1797 Gjertrud Hansdatter Sæter
Karen Bartnes 1808-3-?? 04 04 1808 Karen Sivertsdatter Bartnes
Anne Andersdtr. Salberg 1810-5-28 29 05 1810 Anna Andersdatter Salberg
Ingeborg Joendtr. Bye 1824-2-20 18 04 1824 Ingeborg Jacobsdatter Bye
Karen Larsdtr. Stornæs 1825-2-17 22 02 1825 Karen Larsdatter Stornæs
Barbroe Olsdtr. Vang 1826-4-30 04 05 1826 Barbro Olsd. Vang
Anna Bergitta Rønning med Strømen 1831-10-17 10 12 1831 Anne Bergitte Jensd. Røvigvaldet
Andriana Andersdatter Manum 1833-9-18 13 10 1833 Andriana Andersd. Manum
Johanna Erichsdatter Salbergsplass 1834-3-23 29 04 1834 Johanna Eriksd. Salbergplads
Anne Jonasdatter Grandeplass 1834-3-25 03 04 1834 Anne Johansd. Grand Holmen
Maret Olsdatter Stokkan 1834-8-1 15 08 1834 Maret Olsd.. Stokkan
Martha Johnsdatter Undersager 1842-5-30 14 06 1842 Martha Johnsd. Undersager
Marianna Olsdatter Saxhougplads 1844-9-29 02 10 1844 Maritha Olsd. Saxhaugplads
Anne Nielsdatter Fladaas 1848-1-11 17 01 1848 Anne Nielsd. Fladaas
Elen Eriksdatter Hestveit 1848-2-8 30 04 1848 Elen Eriksd. Hestveitplads
Gjertrud Dorthea Jensdatter Haldeplads 1849-5-18 24 05 1849 Gjertrud Dorthea Jensd. Haldeplads
Martha Ottesdatter Qvistad 1851-9-26 11 11 1851 Martha Olsd. Qvistad
Elen Bergithe Jacobsdatter Qvamsplads 1854-10-1 25 10 1854 Elen Jacobsd. Qvamsplads
Mareth Pedersdatter Qvamsplads 1854-7-8 11 07 1854 Marith Pedersdatter Qvamsplads
Elen Margrethe Johannesdatter Gran 1857-11-11 14 11 1857 Elen Margrethe Johannesd. Gran
Henrikka Margrethe Jacobsdatter Granplass 1859-11-18 07 01 1860 Henrikka Margrethe Jacobsd. Gran
Ingeborganna Johnsdatter Lethnæsplass 1859-2-16 29 04 1859 Ingeborganna Johnsd. Lethnæspl.
Karoline Pedersdatter Norum 1860-10-8 02 12 1860 Karen Margrethe Pettersd. Norumspl.
Pauline Johannesdatter Lundeplass 1860-3-26 15 05 1860 Pauline Johansd. Lundeplads
Serianne Rasmusdatter Hammerplass 1860-4-15 18 04 1860 Serianna Rasmusd. Hammerpl.
Jonetta Rasmusdatter Grindberg 1861-6-21 27 06 1861 Jonetta Rasmusd. Grindbergspl.
Bereth Jensdatter Andsethplass 1863-4-5 06 04 1863 Bereth Jensd. Andsethplads
Magdalene Arnoldusdtr. Wist 1866-2-2 08 02 1866 Magdalene Arnoldsdatter Wist
Ingeborg Anna Ivardtr. Saxhaugpl. 1870-7-4 26 09 1870 Ingeborg Iversdatter Saxhaug
Serine Eistendtr. Værdalpl. 1877-2-25 08 03 1877 Serine Eistensdatter Værdal
Kristiane Antonie f Holst Sundnes 1882-?-? 13 12 1881 Kristine Margrethe Henriksdatter Øien Sundnesplass
Hanna Jonetta Jakobsdatter Herstad 1882-1-17 21 01 1882 Hanna Jonetha Jakobsdatter Herstad Herstad
Anna Marie F. Ulven Kvam 1905-8-26 23 10 1905 Anne Marei Olsdatter Staberg Kvam
Anna Marie F. Ulven Kvam 1905-8-26 08 09 1905 Anne Marie Hansdatter Staberg Kvam
Anna Marie Nilsdatter Gran Krokaas 1906-9-7 23 10 1906 Anne Marie Nilsdatter Gran Krokaas
Oline Marie Hauberg f. Kvam Hauberg 1919-3-11 01 05 1919 Oline Marie Andersdatter Hauberg Hauberg
 
Disse dødsfallene har barseldød eller barselskade nevnt i rubrikken for dødsårsak eller merknad.
I de tilfellene barnet ikke ble forløst er det heller ikke registrert noen fødsel.
Her kan det være overlappende tilfeller med de over. Duplikater er prøvd fjernet.
 
      19 5 1775 Marit Larsdatter
      16 10 1775 Ingeborg Christophersdatter
      22 10 1777 Anna Jeppesdatter Gjørvenget
      30 12 1778 Ingeborg Rasmusdatter Øver Salberg
      13 1 1779 Martha Jacobsdatter Stor Verstad
      20 3 1780 Golla Halvarsdatter Watten
      6 8 1780 Ane Tørresdatter
      21 9 1780 Gunnil Margreta Grøn F Doran
      12 7 1784 Inger Margretha Hansdatter Strømmen
      12 10 1784 Ingeborg Andersdatter Wang
      24 5 1790 Gjørena Sivertsdatter
      9 7 1790 Andrea Arvesdatter
      23 7 1792 Maria Modsesdatter Huberg
      18 10 1793 Inger Olsdatter Hustad
      21 12 1793 Berit Tørresdatter Qvam
      31 3 1794 Mette Olsdatter Sakshaug
      2 11 1795 Maren Henricsdatter Huberg
      8 1 1798 Berit Andersdatter Halde
      5 5 1798 Ane Pedersdatter Indguld
      26 5 1799 Kirsti Danielsdatter Klæp
      27 2 1800 Berit Johannesdatter Salberg
      4 1 1801 Ragnil Andersdatter
      06 04 1804 Ingebor Andersdatter Gavel
      24 06 1805 Ragnild Nilsdatter Bosnes
      22 03 1806 Merithe Taraldsdatter Hjelde
      01 04 1807 Dorothea Maria Sakshaugvang
      30 12 1812 Ingebor Paulsdatter Følstad
      07 06 1813 Ingebor Iversdatter Wærdahl
      27 10 1820 Anna Olsdatter Austad
      22 05 1838 Sara Bertelsd. Byeplads
      27 06 1851 Martha Pedersd. Bosnæsplads
      04 01 1852 Ingeborg Marie Jacobsdtr. Nedre Qvam
      14 03 1803 Dorthea Margrethe Pedersd. Leerdahl
      30 10 1856 Inger Andrea Hansd. Vangsplads
      21 02 1858 Maren Larsd. Skaugseth
      30 06 1859 Serina Jacobsd. Almending
      29 06 1859 Jonetta Iversd. Hegstad
      01 02 1862 Anne Kristine Næs f. Mathson
      01 05 1862 Kjersten Christiansd. Nedre Roel
      09 05 1862 Lisabeth Olsd. Nedre Loraas