Døde i Inderøy 1735-1878

Statistisk oversikt over dødsårsaker ført i kirkebøkene i Inderøy i perioden
1735 til 1878 for alle tre sogn i gamle Inderøy kommune. Datasettet inneholder 8386 oppføringer,
av disse har 1412 spesifisert dødsårsak.

Med forbehold om feil og mangler.

Alderdom 124
Kopper 98
Hidsig feber 90
Halsesyge 74
Tæring 53
Kighoste 44
Kikhoste 37
På barselseng 28
Nærvefeber 24
Halssyge 14
Forkjølelse 13
Meslinger 12
Mæslinger 12
Slav ?? 12
Druknet 11
Skarlagensfeber 11
Af Alderdom 10
Watersott 10
Wattersot 9
Hoste 9
Mavesyge 8
Brystsyge 8
Blodstyrtning 8
Brystsvaghed 8
Blodgang 8
Blodsott 8
Gikt 7
Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved at kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) 7
Slag 7
Trøske 6
Af Forraadnelsesfeber 6
Hold og sting 5
Død af Alderdom 5
Forstoppelse 5
Mavekrampe 5
Nervefeber 5
Med en rejse fra Levanger Markede omkommet på Søen. 5
Spedalsk 5
Død af Kopper 5
Kregden 4
Drugnet paa en reise til Levanger Marked. 4
Strubhoste 4
Trøske og hoste 4
Brækning 4
Af Kighoste 3
Hoste og forkjølelse 3
Indvortes slag 3
Obstruction 3
Broksvaghed 3
Watersot 3
Forraadnelsesfeber. 3
Vatersott 3
Kræft 3
Død uforløst 3
Drugnet 3
Af Tæring 3
Vattersot 3
Halsesyge. 3
Af Slag 3
Hidsig feber. 3
Feber 3
Syg i længere tid 3
Druknede i Stenkjærelven 3
Hunger 2
Alderdom, som fatiglem 2
I længere tid Syg 2
Broksvaghed. 2
Spedalsk i længere Tid. 2
7 Uger efter Barselsæng. 2
Skadet, bade sig.?? 2
Meslingerne 2
Hold og sting. 2
Av de naturlige barnekopper 2
Sting og hold 2
Af forraadnelsesfeber 2
Spedalsk. 2
Brok 2
Spedalskhed 2
Wattersot. 2
Alderdom og svaghed 2
Ligget ihel 2
Død af Tæring 2
Hængt sig med en Strikke. 2
Spedalskhed. 2
Diarrhea 2
Af Gallefeber 2
Hidsig feber og alderdom 2
Trøske og ?? 2
Fald 2
Lungebetændelse 2
Hastig feber 2
Av ælde 2
Døde 3 dage efter Forløsningen. 1
Lenge syg af Tæring 1
(Tarmslyng)?? 1
Kuldseilede paa Bestadfjorden. .....?? 1
Gigt 8-9 Aar Sengeliggende 1
Kuldseilede paa Bestadfjorden. 1
Gigt 1
Nærvefeber vanfør 1
Død af Kighoste 1
Hængt sig 1
Vanfør Læm 1
Død på barselsæng uden at være bleven forløst. Doctor Buch tilstede ved døden. 1
Tæring, i længere tid syg. 1
I flere Aar syg 1
Hjemmedøbt og død. 1
Kolbrand 1
Faldt ned fra Næsbjerget ved Strømmen og slog sig ihjæl 1
Død paa Sygehuset efter at have knust den ene Fod. 1
Kræft. 1
Liget af denne blev funden paa Stranden ved Bosnæs. Han har formoentlig selv druknet sig den 20!! Maii. 1
Omkomet paa Søen ikke igjenfundet 1
Omkom paa Søen 1
Død af Feber...?? __ 1
Sængeliggende i mange Aar. Sindsvag. 1
Forkortet sit Liv ved at hænge sig. 1
Sov uafbrudt i 7 Dage før sin Død. 1
Omkom paa Søen paa Strindefjorden paa hjemreisen fra Trondhjem paa en Baad fra Mosvigen den 23 December. Ikke gjenfunden. 1
Omkom paa Søen paa Strindefjorden paa hjemreisen fra Trondhjem paa en Baad fra Mosvigen; den 23 December. Ikke gjenfunden 1
Død 9 Dage efter Forløsning 1
Død paa Barselseng. 1
Af Alderdom. Sengeliggende i 3 Aar 1
Nærvefeber?? 1
Omkom paa Fjorden. Baaden var for meget ladet. 1
Omkom på Fjorden. Baaden var for meget ladet. 1
Spedalsk i 14 Aar. Man antager at forkjølelse er Grunden. Saa vidt haver Forældre ... ingen af forfædrene at have været Spedalske. Haver Søskendebarn av Spedalsk. 1
Fra Værdalen. Død i Sundsplads paa sin Hjemreise. 1
Spedalskhed. Været Spedalsk i 14 Aar. Af Forkjølelse. 1
Druknede ved at falde gennom Isen. 1
Død paa Barselsæng uden at blive forløst. 1
Gik sig ned i Isen paa Beitstadfjorden og drugnede 1
Længere tid syg 1
Døde pludselig og funden død på Marken. 1
8 Dage efter at være Forløst 1
Lenge Syg 1
Flere Aar Syg 1
Spedalsk i 8 Aar. Sygdommen lagt i Slægten. 1
Slådt i Lamhet?? 1
Forkortet sit Liv med Strikke. 1
Kræft i Maven. Syg eet Aar. 1
Spedalskhed som hun har havt i 10 Aar. 1
Strubhosten. 1
Vanvittig. 1
Hoste Halsesyge 1
Nærvefaber 1
Død pludselig 1
Syg i et Aar af Wattersot. 1
Døde paa Sundnæs 1
Endte sit Liv ved Strikken. ....?? 1
I længere Tid Syg. 1
Halseesyge 1
Halsesyge og Strubhoste. 1
Halsesyg. 1
Faldt udfor en bro og slog sig ihjæl, formodentlig i ?? Tilstand. 1
Syg i 8 Aar 1
4 Aar sindssvag 1
Død 8te Dage efter Barselsæng. 1
I lægere Tid sængeliggende af Brystsvaghed. 1
Døde 6 dage efter Barselsæng. 1
Omkom ved at bade sig medens han var på ...?. 1
Syg i 20 Aar 1
Været syg i 6 - 7 mnd. af Wattersot. 1
Koldfeber?? 1
Længere Tid Syg. 1
Brændt sig 1
Syg i Længere tid 1
Hjemmedøbt Barn 1
Død 4 dage efter Barselsæng. Hastig?? syg 3 dage. 1
Skar Halsen med. Svagsindighed. 1
(født paa Qvistad) 1
Syg i længere Tid. 1
Syg i 21 Aar - 17 aar sengeliggende, maalløs. 1
Blev Spedalsk for 13-14 Aar siden; flere af Familien; fant nærkallelse?? af forfæderne længere tilbage i Tiden, Eet av hans Søskendebarn, samt hans Faders Søster døde af Spedalskhed. 1
Wattersot. tappet?? av Dstlege Buch. 1
Omkom på Agnes??-fjorden 1
Tvivlsom. 1
Omkom paa Søen den 30 Januar tæt ved Ytterøen, da hun var med fraktkarlene da i Hardselads på tilbagereisen. 1
Døde på Barselsæng uden at blive forløst. Doctor Back?? tilstede. 1
Død paa ...?? i Nordmøer 1
Strubhoste. 1
Strubehoste 1
Af Kræft i Brystet 1
Omkom på Agnes??-fjorden. 1
Ulven 1
Snerthing 1
Død på Sygehuset. 1
Døde efter nogle timer. Sygdom af Strubehoste. ((Søster av de to etterfølgende)) 1
Omkom ved at falde i en Brønd. 1
Døde ved at rænde sig og støde et Jærnstykke i Livet. 1
Sindsvag fra Fødselen. 1
Omkom paa Søen mellom Levanger og Inderøen 1
Steensmerte. 1
Tvilling med nr. 42 1
Tvilling med nr. 43 1
I 4 Aar syg af Tæring. 1
Saxhaug død pludselig. 1
Født paa Hegdahlspl. ??__ 1
Døde pludselig paa Veien. 1
Født i Værdalen hvor Forældrene opholde sig på Ekle. 1
Omkom ved at falde igjænom Isen ved Stenkjær, formodentlig i Elven. Gjenfunden i Steenkjærelvens Udløb. 1
Død paa Sygehuset i Skogn efter længere tids Sygdom hjemme. 1
I længere tid Syg og sængeliggende 1
Efter 1 Aars Sottesæng. 1
Omkom paa Søen ved Hustad den 23 December. Gjenfunden. 1
Lungebetændelse syg i 2 dage 1
Dette Barn født og dødt paa Hammerfest efter Sognepræst Legangers Indberetning af 6/5 63. 1
Omkom 25 Marts paa Westfjorden med Jægten Indiannas forlis. 1
I længere tid Sindsvag. 1
Blind i flere Aar. 1
Halseeyge 1
Død af indvortes Slag. 1
Længere tid syg i en Hånd. ___ 1
1 Aar Sindsvag. 1
Død 5 1/2 time efter forløsning med et Dødfødt Barn (Drængebarn) 1
I længere tid sindssvag. 1
I 8 Dage Syg 1
7 dage efter Nedkomsten med et levende Barn. 1
I længere tid syg: Lungebetændelse 1
Fundet død i et Nøst. 1
Radsyge 1
Født for tidlig ei fuldbaaren 1
Brystsyg 1
Født fortidlig 1
Ulykke 1
Hastig sygdom 1
Hemor svaghed 1
Myrdet på Rødø havn. 1
Kighoste og Skarlagensfeber 1
Diarrhea?? 1
Druknede under Strømbroen ved at falde ud af Baaden, først gjenfunden 7 Dcbr. 1
Alderdomssvaghed. 1
Brystsvaghed. 1
Efter 13 Aar Soteleie. 1
Koldbrand 1
Tarmvriding 1
Gigtfeber 1
Blind 1
Skarlagensfeber?? 1
Druknede, formodentlig ved at falde ud i Søen. 1
Kuldseilede i Nærheden at Steenkjær, gjenfunden 1. juli. 1
?? Brok. 1
Kuldseilede i Nærheden at Steenkjær. 1
Død paa Levanger Sygehus af Tæring 1
3/4 Aar Sygeleie. 1
Mavekræft 1
Skarlagensfeber. 1
Brystbetændelse 1
I længere tid Spedalsk. 1
Død 8 Dage efter Forløsningen. 1
Omkom paa Søen i Lofoten tæt ved Skraaven den 22 Februar. 1
Omkom ved at kuldseile paa Beitstadfjorden .... Ikke igjenfunden. 1
Døde efter nogle timer. Sygdom af Strubehoste. ((Bror av de to foregående)) 1
Døde efter nogle timer. Sygdom af Strubehoste. ((Bror av foregående og etterfølgende)) 1
Tæring 1 Aar 1
Spedalsk i længere tid. 1
Død 2 timer efter forløsning: Barnet taget ved tangforetning af Dr. Nerdrum barnet dødt 1
I 8de Aar Spedalsk. 1
9 dage efter at hunn født et dødfødt Barn. 1
15 dage efter Foløsningen 1
(Blind i flere Aar) 1
Død på Barselsæng, forløst med et dødfødt Barn. 1
Død paa Barselseng, forløst af Dstr.læge Nerdrum med et Dødfødt Barn. 1
5 a 6 Aar Spedalsk. 1
Omkom ved at kuldseile på Beitstadfjorden ....... Ikke gjenfunden. 1
3 a 4 Aar Spedalsk. .....?? 1
16 Aar Spedalsk. 1
Spedalsk i flere Aar. 1
I længere Tid i ?? af Gigt. 1
I længere tid Syg af Tæring 1
Denne Mand omkom i Elven ved Lesja?? ved at falde ud i den og drev ......???. 1
Død paa Barselseng, uforløst. 1
Omkom ved at kuldseile paa Aasfjorden, hvor han var for at fiske Sild. 1
Syg i længere tid. Tæring. 1
Lengere Tid Syg. 1
Død Pludselig .....??? 1
3 Dage Efter Forløsningen. 1
Syg i 30 Aar 1
Omkom ved at kuldseile på Beitstadfjorden ...... Ikke gjenfunden. 1
Død strax efter Forløsning. 1
I længere tid sygelig 1
Halsesyge (Uægte Barn) 1
Lungebetendelse. 1
I længere Tid sygelig af Tæring. 1
Mæslinger og Tæring. 1
3 Uger efter Barselsæng, Meslinger 1
Strubhoste og Halsesyge 1
Sindssvag siden i høst. 1
I længere tid Tæring 1
Vandfor..?? 1
Halsesyge Hjemmedøbt 1
Kighoste (Strubhoste) 1
Flere Aar sengeliggende 1
(Hjemmedøbt) Tvillingbarn) 1
Halsesyge (Tvillingbarn) 1
I længere tid syg 1
Halsesyge (Uægte Tvillingbarn) 1
Halsesyge, var født med hosten. 1
Død paa Skogn Sygehus af Koldbrand. 1
8 Dage efter Forløsning 1
Spedalsk i flere aar. 1
Omkom Natten mellom 19 og 20 Mai ved kuldseile paa tokt fra Levanger til Inderøen på Fjorden lige inne for Vigeholmen. ..... (( 8 omkom.)) 1
Halsesyge el Hoved..?? 1
Halsesyge el. Hoved..??. 1
Død paa Sygehuset i Skogn 1
Spedalsk i længere Tid, 10-12 Aar. 1
Tvillingbarn til Nr. 25??((24)) 1
Sengeliggende i 4 Aar 1
Dyseria?? 1
Død af Børnekopper 1
Død på Barselseng 2 dage efter hendes Nedkomst. 1
Kaarmand paa Leerdahl 1
Slav?? 1
Døde av Brystsvaghed 1
Kighosten 1
Ble funden død på vejen til sit hjem. 1
Skade i den ene fod .... 1
Børnekopper 1
Nærvesvekkelse 1
Wattersott 1
Galdefeber 1
St?? 1
Holdig sting 1
S.... i underlivet 1
Hovedpine ? 1
Steensmerte 1
Hoste og forkjølelse. 1
Brekning 1
Mishandling 1
Brystsvaghet 1
Messlingene ? 1
Mavepine eller krampe 1
Brystsvakhed 1
Barnefødsel 1
?? og Sten 1
Halsesyge ?? 1
Broksvaghed ?? 1
Blodgang og ?? 1
Brystvatersott ?? 1
Syg i 8 dag. Døde av alderdom. 1
Drugnede uheldig da han var ude for at bade sig. 1
Vatersot 1
Blev ulykkelig borte på søen ved Ytterøen på sin reise til Byen .. 1
Var uhældig da han 27 november var ude for at sætte sine sildgarn 1
Brystsvaghed ?? 1
Døde af alderdom som fattiglæm 1
Diaree 1
Brendekopper 1
Syg i mange aar 1
Forstoppelse. 1
Frost ?? 1
Uheldigt Baattilfælde ?? 1
Døde af alderdom som lægdslæm 1
Døde af Gigt 1
Havde kuldseielet og led meget på hvelvet .... være aarsag til hans død. 1
Alderdom og giktsmerter. 1
Broksvaghed og gikt. 1
Forstoppelse eller ????. 1
Indvortes ??. 1
Hoste og brystsvaghed. 1
??-sygdom. 1
Vatersot. 1
Blodstyrtning. 1
Døde af gikt 1
Krampe i maven. 1
Blodstyrtning ?? 1
Forstppelse eller obstruction. 1
Mavesygdom 1
Alderdom, fatiglem 1
Bylder og verk. 1
Tykkelse i benene der steg op til underlivet. 1
En art av blodgang 1
Nærvesvaghed 1
Slag i tinningen 1
Mavesyke 1
Brøstsvaghet 1
Forkjølelseshoste og feber. 1
???-feber 1
??-feber 1
Barselsseng 1
Vannsott ?? 1
Mavekrampe? 1
Drukning. 1
Drugnede ved Sandvaagen. 1
Alderdom og avkreftelse. 1
Alderdom og foruten ??? 1
Krampe i maven 1
Trøska 1
Av en gammel brannskade der ?? i hendes underliv 1
Hoste og trøske 1
Bylder 1
Alderdom og skrøpelighet 1
Hovedpine. 1
Gikt i hovedet 1
Hidsig feber der ?? berøvede hams fornuftens brug. 1
Trøske i hals og munn 1
hoste og munnsyge ?? 1
Brokfanghed ?? 1
En sort cartarfeber. 1
Drugnede 1
Ondartet feber 1
Ulykkelig hendelse 1
Brystsygen 1
Mavesyge og blodgang 1
Ved uheld 1
Gigt efter sin barselseng. 1
Gikt og tæring 1
Gigth og Alderdom 1
Kræft i høyre bryst 1
Indvortes slag. 1
Sykdom i det ene benet 1
Kolbrand i underlivet ? 1
Invortes ... ?? 1
Omganssyge der gav en ondartet feber. 1
Halsesyge og alderdom 1
Hidsig feber tilligemed halsesyge. 1
Ondartet omganssyge 1
Smitsom syge 1
Flekfeber 1
?? feber 1
Gigt og podagra 1
Krampetræk i brystet 1
Hevelse i heele Legemet. 1
Formentlig Skarlagensfeber 1
Krampe 1
Forraadnelse feber 1
Barselseng 1
?? Mavesyge der grensede til Blodgang. 1
Lartan?? feber. 1
Alderdom og hidsig feber. 1
Var sygt i 4 dage og døde af slag 1
Laa syg og tilsengs i 6 uger og døde af Brækning samt som fattiglæm 1
Død af wattersott paa B..?? Sygehuus 1
Af Kopper 1
Død af Meslinger 1
Dræbt sig selv med en Strikke i Baadnøstet uden at vide Aarsagen. 1
Qvalt sig selv ved en Strikke på Laden, formoder af Tungsindighed over ?? Nærings Sorger. 1
Død uforløst. 1
Under at blive forløst 1
Barn paa Kiertnæstangen 1
Omkomet paa Søen og ikke gienfunden førend 29 Mai 1835. 1
Omkomet paa Søen, icke til dato gienfunden. 1
Omkomet paa Søen, icke til Dato gienfunden. 1
Omkom i Elven uten at gienfindes til dato. 1
Af Galde Feber 1
Kighoste. 1
Drept sig med en Strikke. 1
Fantes Død og formodes af Frost i det han skulde reise til sit Hjem fra Stenkiær. 1
Af Børne Kopper 1
0mkomet paa søen fra Levanger. Ikke Fundet igen og ikke Begravet til Dato. 1
Af Koggen 1
Omkom paa søen og ikke igenfunden. 1
Omkom på Søen. 1
Af Tæring død 1
Af Tæring død. 1
Død meget hastig 1
Af Gallesten 1
Døde pludselig som han sad og Spiste 1
Af Sykdom og Tungsindighet berøvet sig Livet selv med en Strikke. ... Været Klokker i 42 Aar. 1
Selv forkortet sit liv med en Strikke, formoder af Nærings Sorg. 1
Døde fra Forstanden 1
Af Galdefeber 1
Forkortet sit Liv med en Strikke. 1
Haver hængt sig med en Strikke .....??? 1
Omkom ved Jordsfald 1
Af Meslinger 1
Qvalt sig selv med en Strikke i Sinssvaghed. 1
Omkom paa søen ikke gienfunden. 1
Af kighoste 1
Faldt er Stok af Tømmer over samme?? Barn, have foranledige dettes Død. 1
Der haver hængt seg med en Strikke. 1
Døde dette barn hastig - udøbt. 1
Falt i en Brynd dette Barn. 1
Drebt sig selv med en Strikke ......?? 1
Pigen død af Wenerisk sykdom. 1
Døde af graserende hidsig feber, fra kone og 6-7 børn, i din alders 53, en meget brav, men fattig mand. 1
Forkortet sit liv med .. Strikke ... 1
Omkom i Elven 1
Med Ilden ??? at Pladsen Sørlie opbrandt. 1
Af Kighoste død 1
Paa Følstedplads af Børnekopper 1
Af vannkopper 1
Af Struphoste 1
Fandtes død på vejen i en Rejse fra Sparboen. 1
Fandtes død paa Søen. 1
Drugnet paa en reise til Levanger Marked. 1
Omkom paa en Reise til Lofoten 1
Falt ombord paa en Jægt 1
Ombragte sig selv med en Strikke uden at vide Aarsag. 1
Fald udfor en Bjergkolle mellom 28de og 29de December 1826. 1
Døde af Halsesyge 1
Syg i 3 dage døde som Lægdslæm paa Qvistad af alderdom 1
Hidsig smitsom sygdom 1
Brocsygdom 1
Hold og Sting 1
Tarmsyge 1
Wattersot ?? 1
Hidsig faber 1
Hovenhed i benene 1
Kikhosten 1
Af Alderdom som fattiglem 1
Hidig feber 1
Kræft i ansigtet 1
Venerisk?? syge 1
7 år til sengs etter barselskader 1
Alderdom som lægdslæm 1
Forkjølelse og kighoste 1
Smitsom sygdom 1
Mavesvaghed 1
Hidsig feber og tæring 1
Hidsig feber, som fattiglem 1
Mave---?? 1
Mavesyge og sult. 1
Sting 1
Af alderdom som fattiglæm 1
Af alderdom som lægdslæm 1
Mavesmærte 1
Døde af slav?? etter sin hjemmedåb. 1
Barsel 1
Hald og sting 1
Døde strax efter Fødselen 1
Hængte sig sev. 1
Uheldig ved at drukne i Byelven da han skulde gaa fra jægten til land. 1
Han døde pludselig som han sad og ??. 1
Funden Død paa Weien 1
Anm: Af Forraadnelsesfeber 1
Af Hoste og Qvældelse 1
Af Forraadnelsesfaber 1
Forraadnelsesfeber 1
Hængte sig 1
Skaaren Halsen av sig. 1
Uforløst barsel. 1
Gikt og blodstyrtning tillige. 1
Blodsot 1
Sterk hovedpine 1
Alderdom, som Fattiglem 1
Steensmærte 1
Guulsot eller galdefeber 1
Formodentlig af slag. 1
Døde strax efter fødselen saa som det ei var fuldgaaet. 1
Hovedsvaghed 1
Mavesvaghed ?? 1
Qvælelse ?? 1
Sygelighed og alderdom 1
Svagelighed i maven. 1
Diare eller mavesyge. 1
Gigt i hovedet 1
Hidsigg feber 1
Alderdom og skrøbelighed. 1
Radesyge 1

Totalt 1412 oppførte dødsårsaker.