Registre og oversikter

Lenkene åpner seg i nye faner i nettleseren. De kan stenges uten at denne siden forsvinner.
Bruk de innebygde søkefunksjonene i nettleseren din til å lete og navigere.
Alle html-filene står på egne ben. Dersom du laster ned en kopi på din egen datamaskin
kan den åpnes i nettlesen din og den vil se lik ut. En slik fil kan også sendes som epostvedlegg.
De fleste filene her er konvertert til PDF for de som foretrekker det, eller ønsker å ta ferdig formattert
utskrift. Disse PDF-filene kan inneholde lenker som ikke virker, eller tar deg tilbake hit.

Med forbehold om feil og mangler.

Døde - Inderøy - 1802-1940 - Sortert på fornavn/etternavn
Døde - Inderøy - 1802-1940 - sortert på fornavn/etternavn - PDF til nedlasting - 205 sider liggende A4

Viede - Inderøy 1802-1945 - Sortert alfabetisk på brud og brudgom med detaljert oversikt
Viede - Inderøy 1802-1945 - PDF med lenker - 25 MB
Viede - Inderøy 1802-1945 - Sortert alfabetisk på brud og brudgom - bare tekst
Viede - Inderøy 1802-1945 - PDF uten lenker - 20 MB
Viede - Inderøy 1802-1945 - enkel PDF - 2 MB

Christofferslekta på Råde, av John Aasum
Register for Lokalhistorisk rom - oppdatert 2022
Register - Eynni Idri - 2020
Artikkelregister - Årboka for Nord-Trøndelag Historielag
Emneregister - Årboka for Nord-Trøndelag Historielag

Direkte lenker til sider på den nye portalen til Digitalarkivet

Satt sammen av slektsnemda, Inderøy museums- og historielag v/ Jan Olav Agle. Sist oppdatert 18. september 2019.

Lenkene åpnes i ny fane, eller nytt vindu i nettleseren. Gi beskjed til jan.olav@agle.no dersom noen er ødelagte eller du savner noen som burde være her.

Manntallet 1701, nr. 15: Inderøy fogderi og Namdal fogderi
Lokal folketelling 1755 for 1729P Inderøy prestegjeld
Lokal folketelling 1776 for 1722P Ytterøy prestegjeld
Lokal folketelling 1791 for 1722P Ytterøy prestegjeld
Lokal folketelling 1797 for 1722S1 Ytterøy sokn, 1723S2 Mosvik sokn

Folketelling 1801 for 1729P Inderøy prestegjeld
Folketelling 1801 for 1722P Ytterøy prestegjeld

Lokal folketelling 1810 for 1722P Ytterøy prestegjeld

Folketelling 1865 for 1729P Inderøy prestegjeld
Folketelling 1865 for 1722P Ytterøy prestegjeld

Folketelling 1875 for 1729P Inderøy prestegjeld (ufullstendig)
Folketelling 1875 for 1722P Ytterøy prestegjeld

Folketelling 1891 for 1729 Inderøy herred (ufullstendig)
Folketelling 1891 for 1723 Mosvik og Verran herred (ufullstendig)

Folketelling 1900 for 1729 Inderøy herred
Folketelling 1900 for 1723 Mosvik og Verran herred

Folketelling 1910 for 1729 Inderøy herred
Folketelling 1910 for 1728 Sandvollan herred
Folketelling 1910 for 1730 Røra herred
Folketelling 1910 for 1723 Mosvik herred

Emigranter over Trondheim

Scannede kirkebøker - Inderøy
Scannede kirkebøker - Mosvik sogn

Søkbare kirkebøker - Inderøy
Søkbare kirkebøker - Mosvik

Skifteregister for Inderøy og Ytterøy prestegjeld 1689-1751
Skifteregister for Ytterøy og Inderøy tinglag 1751-1803

Inderøy sorenskriveri, 2/2A/2Aa/L0024: Panteregister nr. 24, 1893-1951
Inderøy sorenskriveri, 2/2A/2Aa/L0025: Panteregister nr. 25, 1914-1951 (tillegg)
Inderøy sorenskriveri, 2/2A/2Aa/L0026: Panteregister nr. 26, 1893-1938 (Strandstedet Strømmen)
Inderøy sorenskriveri, 2/2B/L0002: Personalpanteregister nr. 2, 1890-1936 (løspant)

Landsomfattende søk i folketellinger

Søk etter personer i folketellingen fra 1801
Søk etter personer i folketellingen fra 1865
Søk etter personer i folketellingen fra 1875
Søk etter personer i folketellingen fra 1891
Søk etter personer i folketellingen fra 1900
Søk etter personer i folketellingen fra 1910
Søk etter personer i folketellingen fra 1920