2019

Jørgen Røflo: Bryllupsfesten som vart til katastrofe.

Willy Wikan: Bygging av robåter i Skjelvågen.

Ivar Ørdal: Kanonskyting over Skarnsundet.

Ingvald Jystad: Statsministeren fra Inderøy - et tilbakeblikk 130 år eterpå.

Etter Ole Haugum. Håndskrevet brev fra 1919 om bygdebokarbeidet i Inderøy.

Sigbjørn Aune: Amerikaneren på Sundnes.

Magne Kirknes: Albert Veserli - Kjerknesvågens siste viking.

Inger Johanne Grønnesby: Seterdrift på Nordfjellet - intervju med Kristian Bartnes.

Karen Langholt Holmqvist: Ny runeinnskrift i Sakshaug gamle kyrkje.

Olav Andreas Moen: Første todelte åkerrull på Innherred.

Per Kvistad Uddu: Severin Aasen - bygningsarbeider og organist.

Etter Ellen Lie: Sakshaug gamle kirke - ruinene og bygdemuseet.

Sigrid Haavik: "Nyt fra Inderøen".

Nils Undersåker: Vandring i tid og stad.

Jørgen Røflo: Da kaffe var dyr luksus.

Svein Bertil Sæther: Ola Rasmussen Molde frå Straumen skulda for tjuveri.

Svein Gran: To litt uvanlege forpaktningskontraktar.

Liv Skogset Værdal: Hans Verdal - tusenkunstnar og geni.

Henry Nakken Ulstad: Fra vannkraft tilelektrisk kraft.

Etter Andreas O. Bye: Granaelva.

Hermund Kleppa: Jekta "Norma" forliste vest av Alden i 1898.

Per Kvistad Uddu: Margrethe Haugberg - første norske døve med høgskole (BA) i USA.

Framsida: Sakshaug gamle kyrkje som ruin fotografert i 1905. Ukjent fotograf. Orginal hos Digitalt Museum.

2018

Olav Moen: Sund 150 år - folkehøgskolen som greidde det.

Etter Arne Vikan ved Willy Wikan: Et minne frå 1893'

Jørgen Røflo: Polio.

Svein Kvistad: Skjelettfunnet fra bronsealderen på Sund.

Sigrid Haavik: Eit hundre år gamalt rundskriv.

Otte Hegdal: Ei mor.

Etter Ole Ludvig Brosveet. Tur til Bøl.

Olav Andreas Moen, Gudlaug Furunes Røyseng, Sissel Austmo Fisknes: Trongsundet - stedet, historien og tragedien.

Sigrid Haavik: "Nyt fra Inderøen".

Liv Skogset Værdal: Harald Skjervold - forsker og folkeopplyser.

Anton Austad/Otte Vatn: Høstmåned på Røra i 1940.

Astri Johanne Normann Vatn: Farmor Josefine Hansine Snerting Normann.

Inger Johanne Grønnesby: Tre regler etter folketradisjonen.

Svein Kvistad: Inderøy-plukk fra bøkene "Trøndelags Historie".

Etter Erling Johnsen/Sigrid Haavik: Sakshaug gamle skole.

Olav Duun: Naturskildringar.

Jørgen Røflo: Skiglede.Framsida: Bronserelieff av Harald Skjervold laget av Nils Aas. Relieffet er felt inn i en minnebauta som står i Vitenparken NMBU, Ås. Foto: Venneforeningen til Vitenparken v/Bjørn Anders Fredriksen.2017

Svein Vestrum "Hjølp, svænskan kjæm!" Et dystert 300-års minne.

Kari Skålvoll Nyborg John Konrad Kirknes 1894-1970 - en hedersmann.

Etter Peder O. Tronstad Folkelivshistorier fra Inderøy.

Willy Wikan og Karstein Wikan Tømmerhavn i Galgsøysundet.

Sigrid Haavik Hva gamle det orgelet skjulte.

Jørgen Røflo Sirupskaka.

Etter Marius Hustad Menn jeg minnes gjennom 60 år.

Sigrid Haavik Trekkspillet hennes Åsta.

Ole Tronstad Utflytting fra Tronstadhaugen.

Liv Skogset Værdal "Borgenfjorden notlag".

Jostein Berg Nyttårs orkanen 1992

Ingvald Jystad Et søk i spora etter bruksberettigde fra Inderøy og

Sandvollan med seter- og beiterett i Sandseter statsalmenning.

Ved Sigrid Haavik "Nyt fra Inderøen".

Ved Inger Johanne Grønnesby Et amerikabrev.

Liv Skogset Værdal Hjørdis Halmøy Floan - Nordtrønderbunadens mor.

Øivind Holand Kampen om felles meieri på Inderøy.

Sigrun Voldset Bolås/- Aud Mollan "Trollet på Follahein".

Svein Gran Inderøy Traverlag og travkjøring på Granavatnet.

Jan Olav Agle Inderøy Bonde- og Småbrukarlag 1916-2016 - del II.

Alf Kvistad "Klementsjalet" - en husmannsplass og familien med røtter derfra.

Øivind Holand Inderøy meieri - fellesmeieri fra 1937.

Svein Kvistad De eldgamle gravsteinene på Sakshaug.

Ved Jorunn Tronstad Hammer Fregatten i Salberg kyrkje.

Knut Daling Henrik August Angell 1861-1943.

Henry Nakken Ulstad Avisene om livet på Inderøy for 100 år siden

Framsida. Hjørdis Halmøy Floan i den blå Nord-Trønderbunaden fotografert en gang i 1950 åra. Foto: Tor-Odd Vist.2016

Svein Kvistad: Da spedalsher (lepra) var en folkesykdom - også i Inderøy.

Jørgen Røflo: Heimkokt såpe.

Åshild Vang: "En musikkhistorisk ganske unik gjenstand."

Sigrid Haavik: Ole Ludvik Brosveet.

Etter Ole Ludvik Brosveet: Hylla en gang Røras "hovedstad".

Oddgeir Fossli: Migrasjonen fra Vistgrenda - 1865-1910.

Etter Jens Bruås: Aas badstue 1946-1967.

Årboknemda: Mølnmuran i Straumen.

Jørgen Røske/Jørgen Røflo: Krigsminne 1940-1945.

Jan Anders Austad: Den eldste, kjente vegleia over Flaget.

Jorunn Tronstad Hammer: Vegleia videre.

Jan Olav Agle: Inderøy Bonde- og Småbrukarlag 1916-2016.

Etter Per Johan Grønnesby: "Feskgroinna" utenfor Neset på Sandvollan.

Jørgen Røflo: Bekken, guten og tida - tidsbilde fra 1950-åra.

Ved Aase Bardal og Inger Johanne Grønnesby: Fra Hustadlandet til Mosjøen - Marius Hustad 1860-1938.

Ivar Ørdal: Ørdalen naturreservat.

Ingvald Jystad: Gammelt attan`t - Rostadminner og husmannsminner.

Svein Jørum: Brevkort fra Louis Kvalstad.

Liv Skogset Værdal: Billedkunstneren Håkon Lyngstad 1916-1994.

Ved Sigrid Haavik: "Nyt fra Inderøen."

Henry Nakken Ulstad: Postens historie i Inderøy.

Jorunn Tronstad Hammer: B-såpa - et trist alternativ.

Klara Hembre: Inderøy telefonsentral.

Svein Kvistad: Jegtseglaren Magnus Røflo.

Etter Sigrid Bjerkan: Sundsandvise.

Sigrid Haavik: Fra en gammel protokoll.Framsida: Straumen med omgivelser. Bak brua møllebygningen med tidevannskverna på murene. I forgrunnen dampskipet "Værdalen". Utsnitt av maleri etter Håkon Lyngstad, malt i 1953 etter foto.2015

Bodil Østerås: Gravminna på Hol.

Svein Kvistad: Om trønderdikteren Peter Egge og Inderøy.

Torbjørn Elverum: Krigsminne på fjordbotnen utenfor Hylla.

Olav Andreas Moen: Verdier i små bekker og tjønner på Sandvollan.

Jørgen Røflo: Ei grisehistorie.

Ingvald Jystad: Tyske okkupanter og hedersmannen Helge Sivertsen

Sigrid Haavik: Statsminister Ole Richters begravelse.

Harald M. Berg: Fredsvåren 1945.

Olav Andreas Moen: Huspostill, storfamilie og "aristokrat".

Jørgen Røflo: Motoren og kappsaga.

Jorunn Tronstad Hammer: Minner fråm Lorås 1940.

Svein Kvistad: Husmannsgutter og jektseglere - ei sjøforklaring.

Aase Heggstad: Sandvollan første motortreskelag.

Liv Skogset Værdal: Ei "lægdbok" og et liv.

Sigrid Haavik: Jørgen Refsaas og "Gutan fra 76".

Torbjørn Skoglund: Hjemmefronten på Røra.

Randi Barstad: Sorfangst i Rotvoldvika 1935.

Åshild Vang: Innvandrer anno 1839 - Pauline Olsdatter.

Jorunn Tronstad Hammer: Salmodikon.

Sigrid Haavik: Hundre års sanitetsarbeid i Inderøy.

Helge Colbanus Asklund: Fra krigsåra på Koa gård.

Marit Holien: Sandvollan pensjonistlag 50 år.

Liv Skogset Værdal: Hverdag i krigsåra 1940-1945.

Årboknemda: Fanen til Hylla fagforening.

Torunn Green: Røra songlag gjennom 90 år.

Jørgen Røflo: Salberg kyrkje.

Framsida: Likearmet spenne av forgylt solv fra kvinnegrava på gården Hol, utgravd 1911. Foto: NTNU, Vitenskapsmuseet.2014

Olav A. Moen: Lokale valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll for 200 år siden.

Svein Kvistad: "Intervju" med eim grunnlovsmann.

Sigrid Haavik: Inderøens Grundlovsforening.

Jorunn Tronstad Hammer: OLs-haugen på Røra.

Knut Grove og Kjetil Klepp: Den siste kopperslageren.

Liv Skogset Værdal: 50-årsmarkeringen i Inderøy i 1864.

Svein Kvistad: Rosa Kjeldseths Inderøyminner.

Margot Rønning: "Kjære Husbond"!

Kjetil Klepp: Oldtidsgårdene på Sandvollan.

Torbjørn Løseth: Potetrasping under krigen.

Sigrid Haavik: Oppropet frå 1923.

Asbjørn Karlsen: Folk og handel gjennom tidene.

Jørgen Røflo: Ei kråkehistorie.

Jan L. Bjerknes: Om hundre år er allting glemt.

Nils Undersåker: Kulturstien fra Undersaker til Håggåholmen.

Aase Heggstad: Minner fra Sandvollan i 1950-åra.

Torbjørn Skoglund: Liv og røre på landsbygda i tidligere tid.

Gunnar E. Kristiansen: Martin Lie - gutten fra Inderøen som ble slakternes leder.

Kari Nikolaisen: Et sceneteppe og en vevstol - ogto bygdekunstnere.

Olav Sonstad: Den gamle bibelen på Ystad.

Liv Skogset Værdal: Minnetavla i Sakshaug gamle kirke.

Jørgen Røflo: Bolster.

Per Saxhaug: Fiskegrunner og "Me" i fjorden.

Svein Jørum: Kniven fr¨Finnheimen-Liljestrand.

Oddny Stavrum: På Inderøymål.Framsida: en variant av de mange broderte 100-årsjubileumsteppene for den gamle Grunnlova. Dette er på Inderøy Bygdemuseum. Foto: Ole Gangstad.2013

Sigrid Haavik: Kvinnene og stemmeretten.

Knut Daling: Erkebiskop Peter av Husastad - erkebiskop i Nidaros 1225-1226

Nils Undersåker. Tragedie på fjorden 7. mars 1755.

Geir Grønnesby. Naustet på Grønnesby - et storslått minnesmerke fra eldre jernalder.

Kjell F. Hoel: Thomas Winder - statsminister Ole Richters pleiesønn.

Andrea Hjelde: Inger Anna Austad - sydame og brurpyntar på Røra.

Svein Kvistad: Poesi- og minnebøker - antonie Hogstads minnebok fra 1894.

Toralf Bjelkåsen og Kjell Kippe: Skiferbruddet i Marsteinsvola - noen flere opplysninger.

Sigrid Haavik: Frå Nordre trondhjems Amtstidende.

Gunnar E. Kristiansen: Oluf Meistad - ordfører og mye mer på Sandvollan.

Sigrid Haavik: Oddny Heggdal - første kvinne innvalgt i Inderøy herredstyre.

Oddny Stavran: Forteljing på Inderøymål.

Pauline Grønnesby: Husmannsminne.

Åke Jünge: Meir om Volhaugen-samane og Sigrid Volhaugen.

Kjetil Klepp: Oldtidsgårdene i gamle Røra.

Harald Berg og Per Karstein Hembre. Sandvollan Mekaniske Verksted - Mekken.

Liv Skogseth Værdal: Frå Inderøy til Larsnes på Sunnmøre.

Nils Undersåker: Frå tresko til piggsko.

Jørgen Røflo: Vaskemaskina - et tidsbilde frå 1950-åra.

Åshild Vang: Handelsvirksomhet innerst i Borgenfjorden.

Svein Kvistad: Fredrik Hammond 1718-1758. Vokste opp på Inderøy - halshogd i Københamn.

Svein Gran: Vegvedlikehold gjennom roder.

Nils Undersåker: På Inderøymål.

Torbjørn Skoglund: Bråtebrenning og dyrking av rug.

Aasmund Gjørv: Om vér og gammal medisin.

Framsida: Oppropet til kvinnene fra Landskvinnestemmerettsforeningen om å delta i underskriftsaksjonen sommeren 1905.

2012

Olav Andreas Moen: Trekk fra det kommunale selvstyret og Inderøy gjennom 175 år.

Åshild Vang: Erik Bøl 1752-1837.

Svein Gran: "Vei-protokoll"

Sigrid Haavik: "Kong Oscar" og havariet på Hylla.

Bodil Øserås: "Odin-steinen" på Hustad.

Marit Gullberg Røli: Signe Gullberg-bygdekokk og Inderøysoddets mor.

Toralf Bjelkåsen: Skiferproduksjon i Marsteinsvola.

Elisabeth (Beth) Tronstad: Morten trommeslager på Tronstad vestre.

Arne Oddvar Skjelvåg: Landskapet ved Skjelvågen i nær og fjern fortid.

Sigrid Haavik: Fra Nordre Trondhjems Amtstidende.

Kjetil Klepp: Oldtidsgårdene i Gullfjerdingen og Vuddu.

Sigrid Haavik: Haraldhaugen 140 år.

Åshild Vang: Ulrik Fredrik Nataniel Lange og hans maleri fra Inderøy.

Ole Hegdahl: Sakshaug gamle og nye kirke.

Aase Heggstad: Nersset Arbeiderforening.

Rolf Paulsen: Magne Jakob Manem 1924-2004.

Bodil Østerås: Loråssteinen.

Torbjørn Skoglund: En sommer i fjellet.

Jorunn Tronstad Hammer: Den gamle almanakken.

Olav Andreas Moen: Inderøys skolehistorie- utvikling me sentral lovgiving og lokal gjennomføring.

Harald Berg: Fjordfisket på Sandvollan.

Klara Hembre: Dokka hennes Ingebjørg.

Nils Undersåker: Stor-drivarn Anton.

Nils Undersåker: Elva med mange namn.

Ottar Aas: Ord og uttrykk fra Inderøy.

Framsida viser "Odin-streinen" slik den står i sakristiet ved Hustad kyrkje.. Foto: Bodil Østerås.2011

Skriftnemda: Forord.

Arne Asan: Skarnsundbrua.

Willy Roel. Brua.

Svein Vestrum: Hustad Meieri 1876-1970.

Gunnar E. Kristiansen: Inderøy Forbruksforening.

Sigrid Haavik: Olaug Løkens kokebok.

Aase Heggstad: Husmennene på Brækkhaugen.

Judit Breivikås: Båtbyggeren Olaf Bragstad på Lillesund 1887-1970.

Erling Johnsen: Gjennsyn med Innherred.

Kjetil Klepp: Oldtidsgårdene på Nordøya.

Sigrif Haavik: "Lidt nyt fra Inderøen".

Harald Martin Berg: Litt om Trana Teglverk.

Skriftnemda. Oppgjør etter en begravelse.

Johan Asklund: Finn-Siri og siste turen hennar.

Olav Andreas Moen: Den spesielle klassen.

Torbjørn Skoglund: Lensmyra - historie og utvikling.

John Røflo: Runer i stein på Volhaugen.

Rolf Paulsen: Barndomstid på Sandvollan rundt 1930.

Svein Kvistad: Hvem var de verste - Karolinerne eller den norske hæren - på Inderøy i 1718?

Ole Andreas Gjørv: Sandvolan Vassverk 1968-1972 - en anleggsberetning.

Pauline Tønder: Året rundt.

Jorunn Tronstad Hammer: Den første skoledagen.

Kjetil Klepp: Et bilete fortel.

Målfrid Kvam: Minne frå Sund folkehøgskole.

Ottar Aas: Ord og uttrykk frå Inderøy.Framsida: Skarnsundbrua har i 20 år dominert hovedleden til indre del av Trondheimsfjorden. Fotograf Torbjørn Braset.2010

Klara Brosveet Hembre: Skydsanstalten Røyskje i Inderøen Herred.

Hilde Fyllinge: Skjelletta i Kverkillberget.

Anne Lise Lyngstad Seem: Lina i Hikkilen - sydame og musiker.

Kjersti Holien Kristoffersen: Steinhuggermerkene i Sakshaug gamle kirke.

Liv Skogset Værdal: På kirkebakken 24. juni 2010.

Sigrid Haavik: Den gamle alterkalken.

Jubileumssommer: Vinjeseminar og Jekta Pauline 150 år.

Svein Kvistad: Inderøysamfunnet for 150 år siden.

Jojan Vadenbring. Jacob Wesseltoft - skånsk snapphane og norsk präst.

Jørgen Røflo: Radio i krig og fred.

Kjetil Klepp: Oltidsgårdene på Utøya.

Annemor Frisli: Marianne Tronhus og Lundsvold søndagsskole.

Jorunn Tronstad Hammer: Da lynet raserte Hellberg nedre.

Store norske leksikon: Elias Volan - LO-sekretær og landskjent politiker.

Haldor O. Opedal: Hardingar henta teglstein frå Inderøy og gjekk på utpågang.

Jorunn Tronstad Hammer: Julekortet frå 1894.

Gisle Rolandsen: Ferdaminne frå sommaren 2010.

Einar Bjørsmo: Det spøker ved Sakshaug gamle kirke.

Sigrid Haavik: Bryllaups-"reglå" frå Inderøy.

Hans Hjulstad: Vargjakta på Inderøy 182.

Jon R. Moen: Ein ny tone til "Her ser eg fagre fjord og bygder".

Ottar Aas: Gamle ord og uttrykk frå Inderøy.Bildet på framsida: Eit spesielt julekort frå 1894.2009

Oddgeir Fossli: Utvandringen fra Inderøy.

Hilde-Marie Rossvold: Milla - Den første barnehjemsjenta på Rostad.

Olav Andr. Moen: Gammelt smått fra Sandvollan.

Svein Kvistad: Olav Duun og Emma Møllers møte med Inderøy.

Jorunn Tronstad Hammer: Kunstarbeid av hår.

Per Saxhaug: Tidevannsmølna ved Straumen.

Einar Wibe: Friidretten i Røra idrettslag fram mot 1960.

Kjersti Holien Kristoffersen: Bygningsteinen i Sakshaug gamle kirke.

Sigrid Haavik: Kjære edle Ven! .- Brev fra Heman Løchen til Jørgen Moe

Svein Kvistad: Treskjæreeren Alfred Jenssen (1881-1970)

Magne Letnes: Jekta Pauline og jekttradisjon på Innherred.

Liv Skogset Værdal: På kirkebakken 24.juni 2009

Jorunn Tronstad Hammer: Reiseskrinet og pengeveska hans Rasmus.

Gudmund Leren: Om Aage-stu`(Majastu`) i Straumen.

Odd Lorås: 500 i"Fredsmasjen" på Røra.

Forfatter "A": Fredmarsj-poesi.

Per Saxhaug: Love for spellaget " Arnljot"

Otar Aas: Ord og uttrykk frå Inderøy.

Inderøy Museum- og Historielag: Tillitsvalgte 2009

Retting av feil i årboka for 2008.

Røra 1952. Flyfoto.

Da Sundsøya var øy. Flyfoto 1952.Bilde på framsida for 2009 utgave er: Et 200 år gammelt hårbilde fra Melhus, Utøy.2008:

Olav A. Moen: Dobbelt selvmord på Utøy 1945

Jon Ramstad: "Trønderfrukt" - de første 40 år

Ole Henrik Akeleye Braastad: Dramamaet som aldri tok slutt. Fra Stockholm 1888 - Til Inderøy 1946. Fortellinga om Ebba Astrup

Svein Kvistad: Rosa Kjeldseth - kona til Aa.O.Vinje

Sigrid Havik: Antonie Løchen - troende til alt mulig

Jorunn Tronstad Hammer: Da skrepphandlerkjerringa kom til Lorås

Petter Klepp: Tankar om nytt og gammalt jordsbruk

Torbjørn Løseth: Asphaugen Skole 1943 - 1951

Torbjørn Løseth: Hos Berget. Snekkeriet på Røra

Sverre Steinstad: Barndomsminner fra Flaget 1940 - 1951

Helge Letnes: Krokhaugen på Røra - bruket som ble borte

Olav A. Moen: NS kommunalforvaltning etter førerprinsippet

Annemor Friesli: Inderøyslekter - en verdensvev i miniatyr

Harald Berg: John L. Ellingsen 1876 - 1968

Kari Nikolaisen: Bestefar John Ellingsen - en mann med utferdstrang

Jon Wibe: Vardene og budstikkene som varslingssystem

Jorumm Tronstad Hammer: Teppet " Samfunn" i Røra Samfunnshus.

Pål Ystad, A.og E. Hjelde: Ystad - valsen

Iver Ingul: Ystad kvinneforening av N.M.S. ca 1935

Ottar Aas: Ord og uttrykk fra Inderøy

Petter Klepp: Stadnamnregistreringa på Inderøy

Rettingar av feil i årboka for 2007Bilde forside: Maleri av Krokhaugen - plassen som ble borte.2007:

Ragna Karina Priddy: Polarforskeren Christian Leden (Kr. Refsaas)

Jon Grønlid : Inga Lie Aas - av kunstnarslekt frå Vinje

Harald Berg: Flyktninger fra Finnmark til Sandvollan

Gunvor Moberg: Flyktninger i Skjelvågen og Ålbergsjøen

Anne-Marie Spein Johannessen: En 6-årings minner fra Sandvollan 1944-46

Ivar Grande: En svensktur våren 1945

Svein Kvistad: Litt mer om flyktninger og grenseloser

Anne Sakshaug: Da krigen kom til ein gymnasiast

John Wibe: Ein gamal buplass: Roel

John Wibe: Torskefiske som attåtnæring i 1800-åra på Roel

Otto Sandhaug: Setervegen og setrane i Nordfjellet

Sigrid Haavik: Fru Anne Margrethe til Sundnes

Paul Grønnesby: Christian VIIs eliteskoler, opprettet 1804

Jon Ramstad: Hylla og planteskolen

Arild L.Merakerås: Hylla Kalkverk 110 år

Trond Gullberg: Litt om fiske og torgsalg på Straumen

Gudmund Leren: Ferjemannsstua ved Straumen – ein livleg plass .

Aake O.Verdal: Fraa Inderøy

Olaug Løken: "Baat ohoi!"

Åshild Vang: Anna med barnet

Olav A.Moen: Diplombudeia på Skjelvan, Sandvollan..

Avisa ”Trøndelag” 1953: Job. D.Bødtker – en Inderøy-prest på kant med bygda ..

Et bilde fra 1931: Barn på Lidarende og Vist

Ottar Aas: Gamle ord og uttrykk frå Inderøy.Bildet på framsida: Roelskorset - et klenodium so står på Stiklestad.2006:

Petter Klepp: Tysklandsbrigaden. Med unggutar frå Inderøy...

Martin Selli: Flyktningelos i krigsåra 1942-45. Minner ..

Svein Kvistad: Ei hel grend -18 husmannsplasser er borte ...

Harald Berg / Svein Erik Overrein: Russerhaugen på Gjørv ...

Anne Margrete Daling Caspersen: Barn i krigstid, på Sandvollan ...

Sigrid Haavik: Johannes Bragstad, skolemann, politikar og bonde ....

Åke Jünge: Da Thrane-rørsla kom. To husmenn frå Inderøy ...

Svein Gran: En tragedie på øvre Herstad i 1774

Svein Kvistad: "Marianne" fra Inderøy var husholderske hos Henrik Ibsen

Annemor Frisli: Vangshylla. Fra båtstø til nedlagt fergeleie...

Lov om motorvogner 1912

Åshild Vang: Jordmor. Første kvinne med formell utdannelse ...

Helge Asklund: Litt om Leksetgården på Røra ...

Annemor Frisli: Slekta fra Juggelsveet og familien Odlaug ...

Jorunn Tronstad Hammer: Teppet i Sakshaug kyrkje ....

Annemor Frisli: "Per i Bakka"- et tillegg.

Rettinger til "Hvem bodde hvor" i årg.2005...

Svein Kvistad: 100-års kroningsakevitt fra Sundnes Brenneri...

Oddgeir Fossli: Hårgrep og skitvatn i rettsak på Sakshaug 1693...

Svein Kvistad: Ståttarkonge og bygdevekter...

Inderøytreffet: Stor aktivitet i museums- og historielaget

Ottar Aas : Flere ord og uttrykk fra Inderøy.Bildet på framsida: Hanen er fangearbeid fra "russerleiren" på Gjørv.2005:

Kåre Nossum/ Per Saxhaug: Ei krokpipe..........

Sigrid Haavik: Louis Kvalstad, -diktar og malar

Svein Kvistad: Ellis Island, -emigrantenes møte med Amerika

Jorunn Tronstad Hammer: Da jernbanen kom til Røra

Sigrid Haavik: Erling Johnsen, -Straumgut og redaktør

Erling Johnsen: John Sundfær

Lornts Bartnes: Folkeavstemninga 13.august 1905

Ola Hustad: Aprildagene 1940 på Sandvollan

Svein Erik Overrein m.fl. 21.april 1940 på Sandvollan

Paul Grønnesby: Quislings elitegymnas på Gjøvik og Sund

Annemor Frisli: "Per i Bakka". Husmann med stor etterslekt (2)

Åke Jünge: Henrik S.T. Liljestrand, - sameguten frå Volhaugen

Joralf Gran: Herstadbakken

Iver S.Ingul/ Olaf Berg:: Steinstad på Røra

Leif Stokkan: Hu Marikka m.m.

Nils Aune: Livsminner (7)

Annemor Frisli: Hvem bodde hvor på Utøya (7)

Ivar Røvik: Straumen by ska reguleras...

Ottar Aas: Ord og uttrykk fra Inderøy.Bildet på framsida: "Finnheimen" ved Leklemsvatnet. Foto av et maleri laget av Einar Hjelde.2004:

Jorunn Tronstad Hammer: Inderøyteppet

Jorunn Tronstad Hammer: Stemmeretthaugen

Svein Kvistad: Rørbyggen som skjøt Quisling

Gumund Leren: Tinntallerken frå Mære -eit klenodium på Inderøymuséet

Åke Jünge: Meir om samane i Volhaugen på 1700- og 1800-talet

Annemor Frisli: "Per i Bakka" -Husmann med stor etterslekt

Sigrid Haavik: Sjukepleieutdanning i 1908

Paul Grønnesby: Fritidsaktiviteter i barndommens rike

Leif Stokkan: Barndomsminner

Ottar Aas: Skigarden (fastbandgarden

Nils Aune: Livsminner (6)

Sigrid Haavik: Badstua i Verstadgrenda

Annemor Frisli: Hvem bodde hvor på Utøya (6)

Leif Stokkan: Bendik Farbo

Arnold G.Kirkness Om Kirknesfolk i Amerika

Inger Marie Gran: Der armoden rådde. De fattige på Inderøy 1850-1880

Olaug Løken: Den gamle Sakshaug kirke

Arne Meisingset: Anton Johnsens dagbok

Aake O. Verdal: Folkvang -forsamlingshuset på Venna

Pauline Bang Tønder: Prolog , viser og vers

Ottar Aas: Ord og uttrykk frå Inderøy.Bildet på framsida: Postkort fra 1919 med 2 inderøyninger, utvandret til Amerika i 1902 og 1907. (Se artikkelen "Per i Bakka")2003:

Svein Kvistad: Sigurd Aasen 1926 -2003

Lorns Bartnes: Nøytralitetsvakt på Berg, Sandvollan 1939-40

Åke Jünge: Bygdesamar i Volhaugen 1600 - 1916

Bjarne Kjølmoen: Distriktslegen Per Kjølmoen

Eva Steinvik Wold: En quiltet brudekjole fra Ner -Roel

Liv Skogset Værdal: Marit Ivarsdatter og slekta hennes

Nils Undersåker: Ei vandring langs ein gammal ferdaveg

Nils Aune: Livsminner (5)

Leif Stokkan: Sivert P.Norum og litt om dei tre barna hans

Sigrid Haavik Tilbake etter 62 år. Sverre Sten Eide

Svein Kvistad: En tamburstav fra 1830

Annemor Frisli Hvem bodde hvor på Utøya

Nils Gran : Issaging på Granavatnet

En husmannskontrakt fra 1855

Arne Tronstad m.fl.: Framhalsskolen i Inderøy

Åshild Vang: Anna Røvig Smith 1846 -1923

Fra Inderøen 1909

Steffen Vist: Prolog og helsing

Ottar Aas: Ord og uttrykk frå Inderøy.Bildet på framsida: En idyll langs kulturstien på Utøy. (Se artikkelen til Nils Undersåker.)2002:

Jon Magne Letnes/

Odd Morten Tronstad: Notkarene Magne Ring og Olaf Heggdal

Kristin Sakshaug/

Guro Williksen Haug: Straumguttene Birger Lehn og Rolf Skjervold

Margrete Stenstad/

Hildegunn Loraas: Ungjentene Sigrid Bjerkan og Olaug Verdal

Reidar Gran: Steinbrotet til Sakshaug gamle kyrkje

John Wibe: Posthuset på Øvre Roel

Sigrid Haavik: Kvinner på Rostad

Annemor Frisli: Rostad - barnehjemmet og "tante Bye"

Svein Kvistad: Gudmund Leren 1911 - 1974

Lornts Bartnes: Skolen på Sandvollan 1940-45

Petter Klepp: Litt av kvart frå bygda i gammal tid

Kirsten Indgjerd Værdal: Notisebog for Peter L. Indgjerd

John Wibe: "Huarme" - ein gløymt gard

Nils Aune: Livsminner (4)

Aslaug Skogaker: Fra Skogåkeren til Skellefteå

Ola Hustad: Noen ord om en far fra en sønn

Annemor Frisli: Hvem bodde hvor på Utøya (4)

Øystein Sakshaug: Ei bjørnehistorie fra Verran

Petter Klepp/Anton Stavran: Bjørne- og ulvehistorier frå Inderøy

Lorns Fossum: "A' Ane"

Bilder av konfirmanter 1932 og fra Verstad skole 1929-30.Framsida: Rostad i oktobersol 2002. Foto: S.K.2001

Paul Grønnesby : Emma Pauline Grønnesby (1885-1978)

Svein Kvistad: Inderøy Bygdemuseum 100 år

Sigrid Haavik: Domkirkeduken frå Rostad

Robert Øfsti: Amtsdyrlæge Anders Øfsti (1827-1910)

Ola Hustad: Glimt fra oppveksten i Skjelvågen

Oddgeir Fossli: Lærer og stortingsmann Ole Brå (1842-1933)

Bjarne Petersen: Magister Niels Muus på Snåsa og Muus-slekta på Straumen

Liv Skogset Værdal: Aake Olaf Verdal (Aa.O.V) (1877-1973)

Nils Aune : Livsminner (3)

Sigrun Okkenhaug: Julie Haugum

Annemor Frisli: Hvem bodde hvor på Utøya (3)

Håkon Kvam: Gamle kvernbruk i Granaelva

Sigrid Haavik: Barneregler for småfotan

Lorns Fossum: Langt hi vi kommi

Månskjen-kveill

Skrønå å hønå

Mildrid Opheim Næss: Fra "Straumspællet".Framsida: Inderøy bygdemuseum anno 2001.2000:

Sigrid Haavik: Hjulstadholmen og området rundt

Jorid Ulstad: Dunsanking på Norem

Dagfinn Sakshaug: Utvandrerhistorien om Torgerg (Tom) Roel

Kari Lyngstad: Minner fra barneåra

Nils Aune: Livsminner (2)

Olaug Løchen: Mennesker man ikke glemmer

Gunnar Verstad: Frå kjerkboka

Svein Kvistad: "Bautastenen og Kiempegraven ved landsbyen Strømmem"

Fangstmannen Petter Norum Inderberg

Ole Lunnan: Livshistoria til Jens Helmer O. Lunde (Lunnan)

Annemor Frisli: Flere minne fra Vangshylla

John Wibe: Frå Roelsboka

Kverkillberget bygdeborg

Fra Inderøy skytterlags oppstart

Præmieskirendingen 1866

Petter Klepp: Vegar som førte til gamle Sakshaug kyrkje

Gunvor Norum: Inderøy indremisjon 120 år

Annemor Frisli: Hvem bodde hvor på Utøya

Sigrid Haavik: Ved Jørgen Richters bortgang

Lorns Fossum: Julenatt. Eit barn er fødd. Vår'n kjem. Gammelbua. Bøgdasjå.

Ord og uttrykk frå Inderøy

Rim og regler.Framsida: Nils Aas` flyndreskulptur i Muustrøparken - Inderøys "tusenårssted" - oppsatt sommeren 2000. Skulpturen - i aluminium - er sammesveiset av Nils T. Vang.1999:

Bjarne Petersen: Kverkillen - en vakker eiendom med en trist skjebne

Svein Kvistad: Inderøy Turnforening stiftet 1899

Nils Aune: Livsminner

Olav A. Moen: Striden om den første brua over Straumen

Bjarne Petersen: Straumen 1886: Mor og to barn kom bort

Nordre Trondhjems Amtstidende: Enkefru Allums forsvinden

Sigrid Haavik: En drukningsulykke i Straumen 1878

Ole Hegge: Herman Løchen -"gjesten" som Inderøy vil minnes

Herman Løchen: Farvel til Venner og Veninder

Sigurd Aasen: "Fjøs-Simen"

Sigrid Haavik: P.Chr. Asbjørnsen og Inderøya

P.Chr.Asbjørnsen: Tre eventyr fra Inderøy

"En mesterlig Vise" fra 1899

Svein Kvistad: Lorns Fossum 1904 - 1999

Lorns Fossum: "Mainn på Muusbru'n" og "Vårkveill ved Heinnavatnet"

Annemor Frisli: Min barndoms Vangshylla

Svein Kvistad: Quisling og Hommeldals-steinene

Peter Sørå/Oskar Hagen: Bilder fra losjene i Stokkangrenda

Annemor Frisli: Hvem bodde hvor på Utøya

To prestebrev fra 1711 og 1805

Gudmund Leren: Presten Job Dischingthon Bødtker

Gudmund Leren: "Skjeggsaka" mellom presten Withe og biskop Krog

Sigrid Haavik: Navnebruk i Inderøy for 100 år sia

Petter Klepp/Knut Daling: Smia fra Ulvingjerdet

Ord og uttrykk fra Inderøy

Register over artikler i årboka "Eynni Idri" fra 1987 til 1999.Framsida: Gården Vangshylla, med "Ørsjødalshuset" og "Skreddarstua".1998:

Olav A. Moen: Da Quisling besøkte Inderøy

Sigrid Haavik: Årfallet og Johan Bojers minnedikt over hans Aarfald

Svein Kvistad: Posthistorie fra Inderøy

Berit Vist Fossum: Jeremia Fossum

Paul Grønnesby: Barn i bygdesamfunnet

Svein Løseth: Handlestad ved Loråslandet

Oddny Stavran: Frå jomfru lille Oline Amalie til Malla på Øver-Hjulstad

Svein Kvistad: Skulle leite gull i California - havnet i Rio

John Wibe: Fra de gamle dagbøkene

Petter Klepp: Den gamle lokomobilen

Arne Nossum: På jakt etter lokomobilens fabrikk

Thoralf Tronstad: Stormaskina

Olav A. Moen: Hustad/Sandvollan kommune 1907 -1962

Oskar Hagen: Losjene " Fridomsheim" og "Kvernbit"

Thoralf Tronstad: Erindringer

Øystein Sakshaug: Byggesteinen i Sakshaug gamle kyrkje

Asmund Gjørv: Fiske i Beitstadfjorden

Et diplom: Fra 1422 -da Andes Skrox måtte gi opp å drive Bornes

Augusta Letnes: 17.maifeiring i 1899

Fra 1877: Etter bybrannen i Levanger- en smule hjelp fra Utøy

Skolestrid på Utøy for 100 år siden.Framsida: "Kjelda" vert prenta. Tegning av Oskar Hagen 1925.1997:

Olav A. Moen: Om strandstedet Hylla og "Hylla kaffetilsætningsfabrikk"

Liv Skogset Værdal: Hommeldals-steinene

Svein Kvistad: Bautasteinene

Liv Skogset Værdal: Kultursti i Verdalsgrenda

Karl Erik Zachariassen: Inderøypresten Jacob Wesseltoft

Thoralf Tronstad: Sett og hørt - minnestoff

Torbjørn Wale: Intervju med Aake O. Verdal

Sigrid Haavik: Gælnversnatta i 1837

Ingvald Jystad: Innherredsjekta "Nordstjernen" - siste frakt

Gunnar Kjeldås: Gården Åsen. Barne- og ungdomsminner. Asphaug skole.

Sigrid Haavik: "Sørgelig og sandfærdig" -ei kjærlighetshistorie

Odd Naustvoll: Amerikabrev fra Odin Naustvoll (1859-1942)

Asmund Gjørv: En matlaup fra skoledager i 1880-åra

Håkon Kvam: "Gode og slette aarringer" - 2.del.Bildet på framsida: Hommeldals-steinene - årets kulturminne.1996:

Morten Stene: Anna Kammen - en legendarisk, klok kone

Reidar Gran: Husmannsgutane og Ole Richter. Inderøy sparebank

Svein Kvistad: Om Gustav Rudolf (Johnsen) Undersaker

Rigmor U. Alfheim: Maleren Gustav Undersaker

Einar Johnsen: Gustav - slik jeg minnes ham

Paul Herstad: Godtemplarlosjene i Inderøy

Olav A. Moen: Prestens medhjelper - en omskiftende institusjon

Ole Stornes: Skolestellet på Sandvollan 1828 - 1891

Gunnar Verstad: Litt om fastskolen i Verstad-kretsen

Johan Peter Fiskvik: Krig, okkupasjon og motstandsarbeid

Oddgeir Fossli: Da husmannsungene gikk sultne til sengs

Gunnar Kjeldaas: Gården Åsen og klokker Peter J.Kjelås og kona Anna Berntine

Asmund Gjørv: Litt om jektfart på Innherred. "Stor-Kjerknesen"

Tormod Naustvoll: Sagn om "Goilløya" i Beitstadfjorden

Roar Haug: Brua over Straumen

Petter Klepp: Da inderøyningane ville ta fjellet i bruk først på 1900-talet

Kirsten Lydersen: Juleskikker ikring århundreskiftet på Ner-Roel

Gunnar Verstad: Kjerkboka brukt som rettsprotokoll

Sigrid Haavik: Nytt fra Inderøen 1880

Magnus Balgaard: Ole Olesen, dyrlegen med en ruvende posisjon som fagmann og menneske

Olaf Berg: Rostadvisa

Kristian Barkhald: Håkon Kvam - ein tusenkunstnar

Håkon Kvam: Gode og slette aarringer

Ottar Aas: Fleire ord og uttrykk frå Inderøy.Bildet på framsida: Maleriav Gustav Undersaker: "Ung pike".1995:

Magne Manem: Songaren Bjarne Mathisen

Sigurd Lindstrøm/

Konrad Heggstad: Setrar i Nordfjellet

Peder Tronstad: Fjellgjetar

Thoralf Tronstad: Om Åsaseteren

Magne Manem: 55-årsminne frå Sandvollan

Kåre Stuberg: Krigsminne frå Korsa-grenda

Olaf Berg/Sef.Lorås/

Asmund Solberg: Krigsminner frå Røra

Gunnar Verstad: Odin Vist møtte krigen i Narvik

Sigrid Haavik: Om eit maleri og to gravsteinar

Olav A.Moen: Riksforsamlinga 1814. Lokalvalg i Inderøy

Svein Kvistad: Jacob frå Sundnes - språkmann og prest

Petter Klepp: Vasspumpe i Refsåsen 1890

Gunnar Verstad: Kirknes Meieri - Hengja Meieri

Peter Ulstad: Reitangardane, plassane og folket

Ukjent: Læger og lægeforholde på Inderøen

Sissel Klepp Gausen: Ragna Bruås Knudson - et utvandrerbrev

Birgit Oksål Thorsen: Hildur Vile - en emigrant fra Inderøy

Pauline Tønder: "Sakshaug gl. Kirke"

Fra Flaget - gl. Bilde.Bildet framsida: seterdrift på Nordli-tømtet. Sigv. lorvik er kvigegjetar.1994:

Petter Klepp: Husmannsepoken i Inderøy

Olga Kristine Gran: Eit blad frå husmannssoga på Inderøy

Ottar Aas: Aas-sveet, Hatten, Ferstadmarka, Nyåkran og Nersvian

Anne Sakshaug: Morten Vatn - songar, dirigent og musikkpedagog

Olav Hjulstad: Ei kyrkjeferd som enda med tragedie

Annemor Frisli: Barstadslekta på Inderøy

Sigrid Haavik: Aa.O.Vinje og Inderøya

Morten Stene: John Peter Hogstad - en glemt pioner

Asmund Gjørv: Inderøyfamilie i Beitstad

Oddgeir Fossli/Helge Gran: Utvandrere fra Inderøy

Johannes Fossum: Fiske i Børga 1918- 1938

Svein Kvistad: Gullflyndra og "gulltida" i Børgin

Peter Ulstad: Budei-festane og Nordøy meieri 1918 -1937

Svein Kvistad: Meieriepoken i Inderøy er over.

Sigurd Aasen: Tall i ord

Karl Arne Sandnes: 1943 - 5.april - 1993

Bjarne Granhus: Josef Indgjerd

Josef Indgjerd: Inderøy-sang

Olav A. Moen: Vart første åkerrullen laga i Inderøy?

Herman Wildenvey: "Hunden Saur"

Jørgen Richter: Brev til "Min kjære Broder"

Ottar Aas: Fleire gamle ord og utrykk.Bilde på framsida: Willy Sundfær med gullflyndrer fra Børgin, - og Inderøys kommunevåpen, tegnet av Nils Aas.1993:

Svein Kvistad: Sundnes Brenneri 150 år

Oddgeir Fossli: Utvandrere - og slektsgranskung

Asmund Gjørv: Gjørtleren Svein Bakka

Morten Stene: Har von Bruenech etterslekt på Inderøy?

Inge Aas: Skuronn i gamle dagar

Ottar Aas: Ord og uttrykk brukt i Inderøy

Anne Sakshaug: Om lagstolens bønder på Sakshaug

Sigrid Haavik: Borgenfjorden eller Børgin?

Sigurd Aasen: Minneord om Ivar Vatn1992:

Sverre Solem: Ømse fra "krigen" på Sandvollan i 1940

Da Krogs-garden brann

Anne Sakshaug: Johannes B.Vist - inderøygutten som vart pressemann i USA

Einar Hjelde: Langs vegen til Lomsaunet

Sigrid Haavik: Erika Bodom - kunstner med ungdomstid på Inderøy

Ivar Vatn: Plassmanne Lorns Dala

Svein Kvistad: 4000 år gammal dolk

Asmund Gjørv: Har Beitstad vært et "Gosen" for inderøyninger?

Petter Klepp: Samtale med 95-årige Roald Stavran

Oddmund Fånes: Mitt første møte med sokneprest Lange

Else Kvam Schärer: Da far var på nøyrtalitetsvakt. Jula 1914

Peter Ulstad: Plassen Røte på Søli og siste plassfolka der

Iver Fjeset: På sildefiske iBeitstadfjorden rundt år 1900

Sigrid Haavik: Ein festdag på Sakshaug i 1811

Ole A.Lethnæsplads: Mindesang

Et auksjonsregnskap fra 1903

Arbeider-Avisa: Om Anne Heggdal - som flytte stua si fra Inderøy til Trondhim

Regler for fløtning gjennom Strømmen bro 1911

Sigrid Bjerkan: På Strømmen i gammeltida

Marna Kvistad Agle: Helsing til Våttåkammen

Nødsarbeid på Lensmyra - et gammelt bilde

Asmund Gjørv: Inderøy-ord og ordtak1991:

Ivar Vatn: Kalkbrenning frå gamalt i Inderøy

Svein Kvistad: Limus og Calx. Limomnar og kalkverk

Anna Aalberg: Holmen og Aalberg-gardane

Arne Vikan: Minne om Petter Øy'n. Jekt-klamra hans Petter

Jørgen Refsaas: Dyrskuet på Inderøen 1863

Vinc.St.Lerches beretning om dyrskuet

Margit Berg: Minner frå tida som klokkar i Salberg

Den gamle gard

Johan Peter Fiskvik: Litt lokal skolehistorie

Paul Herstad: Det gamle bilde

Erling Johnsen: Et minne om Olav Duun

Ivar Vatn: Litt om kommunikasjonane i bygda

Oddmung Fånes: Vegen til Hjellan

Inge Aas: Kjøretur til Byakvenna

Sigrid Haavik: Julie Richter 1841 - 1923

Morten Jørstad: Dikt fra "Ragnarokk'r" og "Et brev"

Johan Asklund: Langs stier og gamle tufter i Volhaugen

Gunnar Olson Kjelås: "Et lidet Rim til min Datter Datter"

Einar Johnsen: Benevninger på båt m.m. Marias - et gammelt kortspill

Ivar Vatn: Krigsminne frå 1940 -45

Ved klestampen

Søald By: Hermer og rim

Oddny Stavran: Om Erik Bøl -boka

Ottar Aas: Flere ordtak fra Inderøy

Arbeidsfolk på Sundnes -et gl. Bilde1990:

Petter Klepp: Om Arne Fjerstads krigsinnsats

Olav Fossum: Eit 50-årsminne. Da krigen kom til Kjerknesvågen.

Nils Ånesen/Petter Klepp: Om utvandring fra Bruåsen

Rannveig Naustvoll: Jørge Bruås alias George Bruce

E.Wekre: Hans J. Schärer - en meieripioner

Svein Kvistad: Inderøy beskrevet for 250 år siden

Louis Kvalstad: "Skjønne Inderøy - Innherreds smil"

Peter Ulstad: Lomyrens Torvstrøsamlag

Gudmund Leren: Målstonga og tolvfenningen

Rodebog for Udøens Læseselskab 1885

Sigrid Haavik: Ei ferd over Skarnsundet for 120 år sidan

Anne Aalberg: Nesset Kvinneforening

Harald Bragstad: To gamle liksanger fra Inderøy

Oddmund Fånes: Trøskinga på låven

Einar Johnsen: Ramser og regler

Ei Inderøy-vise.Bildet på framsida: "Scharnhorst" - den tyske slagkrysseren på 32.000 tonn - på veg inn Skarnsundet 1940. I forgrunnen kaia på Vangshylla.1989:

Lorns Fossum: "VERS på Inderøymål". Denne boka ble utgitt som 1989-utgaven av Eynni Idri".1988:

Petter Klepp: Laust og fast frå 1700-talet

AnneMarie S. Holand: Ole Richter - et 100-årsminne

Bjarne Slapgard: Ole Richter og Ebba Astrup

Ivar Vatn: Ole Richter og Sakshaugbøndene

Oddmund Fånes: Til Nordlia med kviger

Olav Hjulstad: Hilmar Olsson, ein einsam, heimlaus jamte

Yngve Kvistad: Sund folkehøgskole 120 år

Ottar Aas: Johannes Jule- historier

Svein Kvistad: Bøl-stua og Kringjalet

Einar Hjelde: Gamle foto frå Røra

Oddny Stavran: To inderøyjenter på Snåsatur først i 1900-åra

Om Lovise Nylenden,lærerinne på Lyngstad 1891-1909

Inge Aas: Mordet i Aasmarka. Garden Gåsås i Vuddu. Knottproduksjon i Hastadsaga.

Ottar Aas: Skottbenken

Pauline Tønder: "Spyt" og "Borgenfjord"

John Roel: "Vinterdag ved Borgenfjorden"

Petter Vist: "Inn i fjorden Øyna fylke"

Marten Vatn: "Haust"

Ottar Aas: Ordtak brukt i Inderøy

Ragnhild Lyngstad: Inderøy museums- og historielag 1988.På omslaget: Foto av Ole Richter. Etter ei byste på Inderøy kommunehus.1987

Svein Kvistad: Om "Eynni Idri"

Einar Hjelde: Frå anleggstida og den første busetnadenved Røra stasjon

Ottar Aas: Bemanns-bønna

Ottar Aas: Finn-Jo-historier

Oddmund Fånes: Husmannsplasser på Hellan

En søknad på lærerpost i Leksvik, fra ca. 1860

Om fotoregistrering

Pauline Tønder

Pauline Tønder: "Den gamle bro" og "Sladdervise"

Oddny Stavran: Barn i bygdesamfunnet

Svein Kvistad: Inderøy kommune 150 år

Ottar Aas: Minner fra krigstiden 1940-45

Oddmund Fånes: På St.Hans-marknad 1936

Ole Hegge: Verstadkrinsen "Vuddu" i krigsåra 1940-45

Oddmund Fånes: Minner fra livet, april 1940

Mary Hegge: Prolog til 50-årsdagen i Inderly NKS

Utøyninger på utpågang i 1899 pådro seg forelegg.