Slektsdatabase - Agle og Kvistad nedre

Nyheter
Slekters gang.....
21. august 2011 - 20:40:09

Her finner du et sammendrag av det jeg har samlet gjennom mitt arbeid med slekt og lokalhistorie. Mye er utilstrekkelig dokumentert, og feil finnes helt sikkert i databasen. Har du flere opplysninger, eller kommer du over noe som du mener er feil ber jeg om at du sender en e-post eller ringer meg.

Jeg har hatt god hjelp av mange, både i inn- og utland. En spesiel takk går til "onkel" Johannes i Trondheim som fikk meg i gang under kyndig veiledning, og Kevin i USA som har lagt ned et stort arbeide i kartleggingen av min morfar Ole M. Kvistad's slektsgren.

Denne databasen er bare for presentasjon, arbeidsverktøyet mitt er fremdeles slektsforskningsprogrammet Gramps, som ligger på min personlige datamaskin. Notater og kildehenvisninger er samlet gjennom flere år, og er delvis ment for internt bruk. De kan være ufullstendige, ha feil og fremstå som flyktige. Denne siden blir oppdatert med ujevne mellomrom. Dersom Webtrees viser seg stabilt og pålitelig kan det være aktuelt å bruke dette til løpende registreringer en gang i fremtiden.

God tur   ---   Jan Olav Agle

Statistikk — Slektsdatabase - Agle og Kvistad nedre

Dette slektstreet ble sist oppdatert den 6. januar 2019.

Personer
Menn
461
52,9 %
Kvinner
406
46,6 %
Totalt antall etternavn
Familier
Kilder
Medieobjekter
Arkiver
Antall hendelser
1 118
Antall brukere
1
Siste fødselsår
1962
Denne informasjon er privat, og kan ikke vises.
Tidligste dødsår
1648
Gjennomsnittsalder ved død
62
Menn: 62   Kvinner: 61
Gjennomsnittlig antall barn pr. familie
2,31
Endringer de siste 7 dager
Det har ikke vært endringer innen de 7 dagene.
Favoritter
Eier og bruker av gården Agle på Inderøy. Ektefelle til Jørund Agle.
Eier og bruker av gården Kvistad nedre på Inderøy.
Eier og bruker av gården Kvistad nedre på Inderøy. Ektefelle til Ole M. Kvistad.
Bosatt på husmannsplassen Brenne. En separat øy i slektstreet.
Billedserie

Slektsdatabase - Agle og Kvistad nedre