Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Samlet av Jan Olav Agle - agle@start.no 0 0 0 0 Never
Slekta til Petter Agle, født 19/8 1930 0 0 0 0 Never
Anna Jørgina Johansdatter 1 0 0 0 Never
Peter Laurids Thomasen Tessem 1 0 0 0 Never
Ektemannen Michael Olsen var husmanns-sønn under nabogården Gjelsås. 1 0 0 0 Never
En person nevnt som "Mikkel Nilson Gutvik" var fadder i dåpen til Pauline Amalie den 9 april 1871. P… 1 0 0 0 Never
Fadder i barnebarnet Pauline Amalie Zahl's dåp. 0 0 0 0 Never
Levde ennå i 1900. Døde som barn. Legg merke til at den andre Johan ble født 1 0 0 0 Never
Bygslet Fornes i Stod i 1710. 1 0 0 0 Never
Ble boende i Prestvika. Fikk ett barn, Signe Bredesen. 1 0 0 0 Never
Gårdbruker på Kjelås i 1801. 1 0 0 0 Never
Eier av Skjeflo fra 1666 til sin død. 1 0 0 0 Never
Utvandret i 1910, og ble gift i Minneapolis med Margaret Haugen fra Luster. 1 0 0 0 Never
Bygslet Fornes i Stod i 1710. Oppsitter på Helge 1717-1728. Bonde på Øvre 1 0 0 0 Never
Alder oppgitt til 16 år i 1865. Vart gift i Persvik, Foldereid. 1 0 0 0 Never
Husfrue på Eggen Nedre, Alstadhaug, i 1801. 1 0 0 0 Never
Eldste barn i en stor søskenflokk. Odelsjente på 'Øvre Sem I Mære sogn'. 1 0 0 0 Never
Ole løste ut 1/2 øre som kongen hadde i gården for 9 Rdlr. i 1757. 1 0 0 0 Never
Omtalt ved sønnen Michael Christian Olson's konfirmasjon. Etternavnet kan her tolkes som Iversdatter… 1 0 0 0 Never
Døde trolig i ung alder. 1 0 0 0 Never
Oppvokst på Nedre Vist i Sparbu, som han kjøpte av sin far i 1812. 1 0 0 0 Never
Giftet seg med Ragnhild Gabrielsdtr. Hembre, og overtok drifta av Hembre. 1 0 0 0 Never
Bosted Homnesskogen, Beitstaden. 1 0 0 0 Never
Overtok bruket rundt 1680 1 0 0 0 Never
Hadde gård i Bakkegata på hjørnet av Bakkegata og Nedre Møllenberg. 1 0 0 0 Never
Alder på vigselsattest (FamilySearch) stemmer med alder i 1801. 1 0 0 0 Never
Ugift. Død av tuberkulose. 1 0 0 0 Never
Kirkeboka - døde 1860. Jonetta Ellingsdtr Aglesplass. 1 0 0 0 Never
Husmannskone under Gjelsås i Salberg sogn. 1 0 0 0 Never
Tvilling med Jørgen Kristian ? 1 0 0 0 Never
Omtalt under "Skogns historie" bind VIII side 182. 1 0 0 0 Never
Dette er Ole Olsen Vang Schiefloe som ble bosatt på Nedre Skieflo i Ogndal, 1 0 0 0 Never
Husmannskone under Moe Stor, Alstadhaug, Skogn i 1801. 1 0 0 0 Never
Navngitt "Ole Olsen Salberg" og omtalt som "Soldat og ungkarl" i kirkeboken ved vielsen. Forlovere e… 1 0 0 0 Friday, February 23, 2018 9:26 PM
Drev Agle mellom Petter's død i 1890 og frem til 1894 hvor Petter's bror John tok over. Seinare blei… 1 0 0 0 Never
Gift 1.gang m/Peder Olson Skjeflo (1704-1748). To barn (Ole og Gjertrud). Ole 1 0 0 0 Never
Reiser i 1890 til Rana i Nordland, og gifter seg der. 1 0 0 0 Never
Driver av Øvre Sem i 1777, selger da til svoger og søskenbarn stiger Ole 1 0 0 0 Never
I.flg Digitalarkivet-1801: 1 0 0 0 Never
Er å finne på Edshoug gård i Kolvereid i 1801. Er oppført med "Ramusdtr" som etternavn. 1 0 0 0 Never
I 1865 bosatt på Helge-Rein Bye, Egge, Stod, m/hustru og 5 barn. 1 0 0 0 Never
Oppsitter på Helge gård (3 1/2 sp.) i 1647, 1664, 1665 og 1666. Er oppført 1 0 0 0 Never
Kilde : 1801-tellingen for Loraas Neder i Salberg sogn. 1 0 0 0 Never
Se "Christofferslekta på Råde og slekter fra Røra og Ytterøy" av John AAsum: 1 0 0 0 Never
Stamfaren til Skjeflo-slekten. Stiger ved Mok og Gulstad kobbergruber, senere 1 0 0 0 Never
En tid eier av gården Schjefloe i Ogndalen. 1 0 0 0 Never
Døde av lungebetennelse, etter å ha blitt gjennomvåt under maling av korn i 1 0 0 0 Never
Ugift. Overtok bruket i Sørådal i 1941. 1 0 0 0 Never
Kilde: Kirkebokavskrifter av Hogne Holst - Datteren Karens dåp i 1788. 1 0 0 0 Never
Se "Christofferslekta på Råde og slekter fra Rora og Ytterøy" av John Aasum: 1 0 0 0 Never
Også omtalt som 'Jørgen Person Geilvold', sønn av klokker Per Kristofferson 1 0 0 0 Never
Solgte bær på torget i Trondheim. 1 0 0 0 Never
Det er verdt å merke seg at Ole Olsen tydeligvis har med seg slektsnavnet fra 1 0 0 0 Never
Gift med Paul Stokke i 1904, som kjøpte Agle av John Jørgenson Hembre i 1 0 0 0 Never
Døde ung. 1 0 0 0 Never
I.flg "Skogns historie bind VIII": Fra Lille Troset 1 0 0 0 Never
I.flg. Digitalarkivet 1801: 1 0 0 0 Never
Alle opplysninger om Beritte kommer forteløbig fra brevet fra Ruth Hauge. 1 0 0 0 Never
Jonettas far kjøpte Buran i 1850. 1 0 0 0 Never
Kjøpte Agle av John Jørgensen Hembre i 1910, og solgte til Jørund Agle i 1 0 0 0 Never
Fra Risberg i Ogndal (iflg. Aasum). 1 0 0 0 Never
NB: Høy alder på far ved fødsel (67 år). Aasum skriver: "Klokker Peder Christoffersen var sønn av C… 1 0 0 0 Never
Født tidlig sett i forhold til morens fødselsår ? 1 0 0 0 Never
I.flg. "Skogns historie bind VIII": 1 0 0 0 Never
I.flg. "Skogns historie bind VIII": Fra Langås. 1 0 0 0 Never
I.flg. Digitalarkivet 1801: 1 0 0 0 Never
Omtalt ved datterens vielse i 1834 som Nils Johanson. 1 0 0 0 Never
Fra kirkebok for Leka; døde i 1893: 1 0 0 0 Never
Omtalt som Sigrid ved sin død 1 0 0 0 Never
Omtalt som Sirianna ved sitt bryllup 1 0 0 0 Never
Alder 8 år i 1801. Registrert på 'Loraas Neder' i Salberg sogn. 1 0 0 0 Never
Kilde: Kirkebokavskrift av Hogne Holst - Datteren Karens dåp i 1788. 1 0 0 0 Never
6 kjente barn, Ermegaard nr.1 1 0 0 0 Never
1865-tellingen: Alder 47 år, telt på gården Bjørndal i Nærø. 1 0 0 0 Never
I flg. Lane Ellis : Født ca. 1575 1 0 0 0 Never
I flg Aasum : Født i 1717 1 0 0 0 Never
5 år i 1801 på Eggen Nedre, Alstadhaug, Skogn. 1 0 0 0 Never
Gift to ganger: 1. Lisbet Olsdtr. Bartnes 1 0 0 0 Never
Gift Tviberg, senere skilt, bosatt i Namsos og Halden. 1 0 0 0 Never
Ikke døpt på telledagen. 1 0 0 0 Never
Gift med Karen Kristoffersdtr Råde i 1768; hennes tredje og siste ektemann. Omtalt under "Notater om… 1 0 0 0 Never
Alder oppgitt til 19 år i 1865. 1 0 0 0 Never
Stemmer med gravstein på Hustad kirke. 1 0 0 0 Never
Den yngste av to som er ført med fornavnet 'Ane'. 0 0 0 0 Never
Her krysser slekta på Agle forfedrene til Lane Ellis i Duluth. Olava Jonsdtr. 1 0 0 0 Never
Fra "Skogns historie bind VIII", side 47: 1 0 0 0 Never
Fra "Nærøy bygdebok", bind V - Side 14 - Skillingstad, gnr. 24: 1 0 0 0 Never
Fattig skredder på Strømmen. Flyttet sammen med kona Gurina til dattera Grete 1 0 0 0 Never
Yngst i søskenflokken. Drev som kvegfarmer i USA, og kom hjem og kjøpte 1 0 0 0 Never
Flytta til Syltefjord i Finnmark. 1 0 0 0 Never
Oppgiven dødsaarsag : Spedalsk. 1 0 0 0 Never
Eneste barn hjemme i 1801. 1 0 0 0 Never
Trolig samme mann kjent som Tomas Tessem. I 1900 bosatt på gården 'Kastet' i krets 12 på Inderøen sa… 1 0 0 0 Never
Død som barn. 1 0 0 0 Never
Kilde : 1801-tellingen, Loraas Neder i Salberg sogn. 1 0 0 0 Never
Jørgen Jørgenson (den yngre) har fått fyldig omtale av sin krigsinnsats i 1 0 0 0 Never
Nevnt i forbindelse med Ingeborg-Anna's dåp. 1 0 0 0 Never
Flyttet til svigersønnen Johan Bredesen Sandneseng etter sin manns død. Maren 1 0 0 0 Never
Fra Nord Trøndelag Historielag's årbok for 1935 1 0 0 0 Never
Levetid også opplyst som 7/4-1788 til 21/11-1876. I så fall var trolig Karen 1 0 0 0 Never
Gift på Berg i Stod. 1 0 0 0 Never
Husmanns-sønn. 1 0 0 0 Never
Også omtalt som 'Lisbet'. Muligens født tidligere enn 1788. 1 0 0 0 Never
Alder 58 og fødested Kolvereid i 1865-tellingen. 1 0 0 0 Never
Konfirmert i 1878. Døde ugift. 1 0 0 0 Never
Foreldre til Astrid Tessem er inntil videre ikke bekreftet. 1 0 0 0 Never
To barn i flg. "Enkle slektsoversikter" av Per Vidar Bredesen. 1 0 0 0 Never
Døde i barsel mens hun ga liv til sitt andre barn, Arne. Gravminne fotografert 2. juni 2005 ved Saks… 1 0 0 0 Never
I 1708 løste Ole ut Reisklosteret som hadde en liten part i gården. 1 0 0 0 Never
2 år i 1801 på Eggen Nedre, Alstadhaug, Skogn. 1 0 0 0 Never
Døde ugift. 1 0 0 0 Never
Bodde i 1900 i sidebygningen på Sandnesenget Østre sammen med kone og ett 1 0 0 0 Never
Elling Jørgenson var sønn av Jørgen Jørgenson den yngre som banket svenskene og som var husmann i Jø… 1 0 0 0 Never
Av gårdens 1 1/2 spann eide Kristoffer 1 sp. 14 mkl. i 1668, i tillegg til 11 1 0 0 0 Never
11 år i 1801 på Eggen Nedre, Alstadhaug, Skogn. 1 0 0 0 Never
Sølfast Pederson's andre hustru. 1 0 0 0 Never
Bonde på Ner-Berg fra 1790 til 1820, da sønnen Sivert Sivertson overtok. 1 0 0 0 Never
Husfader på Sandnesenget i 1900, sammen med hustru og fem små barn. 1 0 0 0 Never
12 barn, Hermikken nr. 9 1 0 0 0 Never
Kilde : Årbok for 1956 Nord Trøndelag Historielag. 1 0 0 0 Never
Rasmus var oppsitter på Helge frem til sin død. Enken Anne Kristoffersdtr. 1 0 0 0 Never
Utvandret med sin familie til Salt Lake City , Utah, i 1910. 1 0 0 0 Never
Husmann i Hestenget under Tronstad. 1 0 0 0 Never
Død som barn. 1 0 0 0 Never
Tvilling med Kristian Fredrik ? 1 0 0 0 Never
Gift på Ørlandet i 1893. To barn, gutter. 1 0 0 0 Never
Se "Christofferslekta på Råde og slekter fra Rora og Ytterøy" av John Aasum: 1 0 0 0 Never
Ingeborg-Anna kom trolig fra en plass under Andset. Faddrar ved dåpen var 1 0 0 0 Never
Trolig Tomas Tomassen's andre hustru etter Anna Jørginas død i 1905. 1 0 0 0 Never
Den eldste av to som er ført med fornavnet 'Ane'. 1 0 0 0 Never
Alder ved konfirmasjon oppgitt til 15 år. Konfirmert sammen med storesøster 1 0 0 0 Never
Etter notater. 1 0 0 0 Never
Husmann under Moe Stor, Alstadhaug, Skogn i 1801. National soldat. 1 0 0 0 Never
I.flg. "Skogns historie" bind VIII: 1 0 0 0 Never
I flg. Inderøyboka skal Jørgen Jørgenson i Jørn-plassen være i slekt med sjøl-folket på Agle. Peder… 1 0 0 0 Never
Bonde i Skogn og Værdalen. 1 0 0 0 Never
Bosted : Ner-Berg, Røra. Nabogard til Gjelsås, hvor Michael Olsen var 1 0 0 0 Never
I.flg. Digitalarkivet i 1801: 1 0 0 0 Never
Lundring, gnr. 15 1 0 0 0 Never
Bosted Kirknes 1 0 0 0 Never
Omtalt som "Seselie Pedersdtr (1831-1884) i "Nærøy bygdebok" bind IV side 222. 1 0 0 0 Never
Døde som liten 1 0 0 0 Never
Gift to ganger, første gang med Helga Aspnes. Ingen barn i dette ekteskap. 1 0 0 0 Sunday, September 1, 2013 2:46 AM
Vokste opp hos mor-foreldrene på Straumen. Morfaren Michael skyssa Arne til 1 0 0 0 Never
Bosted : Kirknes. 1 0 0 0 Never
Er ført opp som 'Kaarmand uden jord som nyder sitt ophold' i 1801-tellingen 1 0 0 0 Never
Omtalt som 'Jørn-Kristian Agle'. Overtok Agle rundt 1840, og flytta husa 1 0 0 0 Never
Bosted : Bye. 1 0 0 0 Never
Anne Kristoffersdtr.'s andre ektemann. 1 0 0 0 Never
I.flg. "Skogns historie" bind VIII: 1 0 0 0 Never
Ane gm Iver 0 0 0 0 Never
Trolig søster til Kristoffer Anderson Helge, Jørgen Person Geilvold's farfar. 1 0 0 0 Never
Omtalt i digitalarkivet -1900 for Nærø; gnr 9 bnr 2/3, "Rydningen Bjørndal". Telt sammen med kone og… 1 0 0 0 Never
Død som barn. 1 0 0 0 Never
Karen Kristoffersdtr. Råde's 1. ektemann. Hun giftet seg senere med 'Sergeant 1 0 0 0 Never
8 barn, Petter Brede nr.4 1 0 0 0 Wednesday, July 22, 2015 11:45 PM
Døde ung. Halvbroren Jørund Agle vart lagt i Ingrid's grav i 1950. 1 0 0 0 Never
Kjøpte Øvre Fisknes av sin eldre bror Jon i 1788. 1 0 0 0 Never
1 år i 1801. Husmannsønn under Moe Stor, Alstadhaug, Skogn. 1 0 0 0 Never
Kjøpte Rossøya i 1735. 6 kjente barn, Jens nr.1. Omtalt under bind 3-Lundring gnr 15 s.472 1 0 0 0 Never
Ekteskapet mellom Tomas Tomassen (Tomas Tessem) og Anna Tessem er inntil videre ikke bekreftet. 0 1 0 0 Never
Ane JOHNSDR Age At Marriage: 23 Sex: <F> 0 1 0 0 Never
Født ca 1715 i flg. Ruth Hauge 1 0 0 0 Never
I kirkeboka for Inderøy; "Døde 1857", finner vi Ole Johnsen Agle, død 13 okt, begr. 28 okt, alder 76… 1 0 0 0 Never
Tidligere dødsdato oppgitt til 25 april. 1 0 0 0 Never
I flg. "Enkle slektsoversikter" av Per Vidar Bredesen var denne personen født i 1891. 1 0 0 0 Never
I kirkeboka for Inderøy; "Døde 1857", finner vi Ole Johnsen Agle, død 13 okt, begr. 28 okt, alder 76… 1 0 0 0 Never
Omfatter tiden fra 7 oktober 1912 til 30 august 1917. Det kan se ut som om Jørund var ute til sjøs i… 1 0 0 0 Never
I kirkeboka for Inderøy; "Døde 1857", finner vi Ole Johnsen Agle, død 13 okt, begr. 28 okt, alder 76… 1 0 0 0 Never
Begravd 25 februar i en alder av 56 år iflg. kirkeboken. 1 0 0 0 Never
Alder oppgitt til 47 år i 1865-tellingen 1 0 0 0 Never
Ekteskapet mellom Tomas Tommasen (Tomas Tessem) og Anna Tessem er inntil videre ikke bekreftet. 0 1 0 0 Never
Dette bildet er brukt som veggdekorasjon på serveringsstedet Rødbrygga på Straumen. Petter gjenkjent… 0 0 0 0 Never
Laurits er Tomas's og Anna Jørgine's barn. Anna Tessem er IKKE identisk med Anna Jørgine, som var no… 0 0 0 0 Never
Forsidebilde i nettsidevisning av Jørund og Signe's forfedre. 0 0 0 0 Never
Mottatt på e-post fra Ola Haugum i 2006. Sikker ID. 0 0 0 0 Never
Bilde eid av Johannes Falnes. Sikker ID. 0 0 0 0 Never
Hentet fra internett. Far Petter Jørgenson og sønn Johan Petterson på samme kirkebokside. Dette bekr… 0 0 0 0 Never
Bilde fra Margit Refsaas, utvilsomt Jørund Agle, trolig i en alder mellom 45 og 50 år. Gitt til Marn… 0 0 0 0 Never
Ingeborg Anna Olsdtr Berg 0 0 0 0 Never
Jørund og Signe med sine tre barn. 0 0 0 0 Never
I 1875 er Ane Margrethe Sevaldsdtr kårkone på By, Fødselsår oppgitt til 1815. 2 0 0 0 Never
Ingeborg Jonsdtr By 1 0 0 0 Never
Sevald Mathiason : Er 20 år, ugift og bosatt på Letnes i 1801. Er oppført som "Deres dattersønn". Mo… 4 0 0 0 Never
Ved folketellingen i 1865 bor Anna Salbergsplass, plassen der Karen Bersvendsdtr døde. Hennes far, O… 1 0 0 0 Never
Helga Agle, født på gården Aspnes i Bindalen. Jørunds første kone. Hun døde av tuberkulose kort tid… 1 0 0 0 Sunday, July 18, 2021 11:19 PM
Oppgiven dødsårsak: Tuberkulose. Lege var tilkalt i forkant. 1 0 0 0 Never
Gunder Gunderson: Bor hjemme på Folan i 1801 - alder 26 bår. 0 0 0 0 Never
Nilla Andersdtr: 24 i 1801, tjenestepike på Letnes ??? 0 0 0 0 Never
Peder Johanneson : 38 år i 1801 - husmann under Gjelsaas. 1 0 0 0 Never
Marit Sivertdtr : 34 år i 1801 - husmannskone under Gjelsaas. 1 0 0 0 Never
Ole Otteson: Fikk iflg. Inderøyboka skjøte fra sin far på Ytre Berg, b.nr. 2, tinglyst 22-. febr. 18… 1 0 0 0 Never
Anna Gurina Pedersdtr Andset: 0 0 0 0 Never
Otte Tørrison Heggdal: I følge Inderøyboka kjøpte Otte Tørreson Heggdal den eine halvparten av dei t… 0 0 0 0 Never
Arnt Tørrison Heggdal: 0 0 0 0 Never
Golla Larsdtr: 0 0 0 0 Never
Inger Quistad: 0 0 0 0 Never
Nord-Trøndelag county, Sakshaug in Inderøy, Parish register copy nr. 730C04 (1880-1897), Death and b… 0 0 0 0 Never
Nord-Trøndelag county, Sakshaug in Inderøy, Parish register copy nr. 730C04 (1880-1897), Death and b… 0 0 0 0 Never
Nord-Trøndelag county, Sakshaug in Inderøy, Parish register copy nr. 730C04 (1880-1897), Death and b… 0 0 0 0 Never
Nord-Trøndelag county, Sakshaug in Inderøy, Parish register copy nr. 730C04 (1880-1897), Death and b… 0 0 0 0 Never
Nord-Trøndelag county, Sakshaug in Inderøy, Parish register copy nr. 730C04 (1880-1897), Death and b… 0 0 0 0 Never
Nord-Trøndelag county, Sakshaug in Inderøy, Parish register copy nr. 730C04 (1880-1897), Death and b… 0 0 0 0 Never
Nord-Trøndelag county, Sakshaug in Inderøy, Parish register copy nr. 730C04 (1880-1897), Death and b… 0 0 0 0 Never
Nord-Trøndelag county, Sakshaug in Inderøy, Parish register copy nr. 730C04 (1880-1897), Death and b… 0 0 0 0 Never
Obituary: 0 0 0 0 Never
Born Ingvald Marensius Jacobsen Kvistad and changed it to Ingvald Marensius Jacobsen Questad on immi… 0 0 0 0 Never
Born Jacob Lorentsen Qvistad, the name was changed to Jacob Lorentsen Kvistad in Norway, and then ch… 0 0 0 0 Never
Synne Marie was vaccinated for smallpox on 10/29/1872. 0 0 0 0 Never
Born Lorents Constantin Kvistad and changed it to Lorents Constantin Questad on immigration to Ameri… 0 0 0 0 Never
Familien Anders Pettersen og Maren Olia Larsdtr: 4 1 0 0 Monday, October 31, 2011 6:23 PM
http://www.familysearch.org 0 0 0 0 Never
Familien Hans Henric Thaulow og Maria Magdalena Elisabeth Wilde: 2 1 0 0 Monday, October 31, 2011 7:00 PM
Born 2/4/2008 at 10:47pm, 7lbs 6oz, 19in. 0 0 0 0 Never
Never Married. 1 0 0 0 Never
Familien Lars Christophersen og Elen Margrethe Petersdtr: Ved datteren Elen Lovise's dåp er de bosat… 2 0 0 0 Monday, October 31, 2011 7:55 PM
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
still living - details excluded 0 0 0 0 Never
I 1910 er familien bosatt i Beistad med fire barn og bestemor Grete Rasmusdtr som husmenn på plassen… 1 0 0 0 Thursday, November 10, 2011 4:55 PM
There was another Anne Ivarsdatter born on June 16, 1750 on the Stokke farm. There is a death of an… 1 0 0 0 Never
http://www.digitalarkivet.no/ 0 0 0 0 Never
Forfedrene til Jørund Agle født 25/12 -1880, og Signe Sofie Juul Sandneseng født 1/9 -1896. Databas… 0 0 0 0 Never
Siden våren -2000 har jeg systematisert slektsopplysninger om Jørund og Signe Agle. I de tilfellene… 0 0 0 0 Never