Smørekart Mål og vekt Framsida Tyvtriks Gjestebok

 

Slik var det ingeniørene tenkte seg det........

  1. Broen er åpen
  2. Lite korn i halmen
  3. Små tap av korn i halmen
  4. Godt tilpasset åpning i oversålden
  5. Riktig turtall på luftvifta
  6. Returskjermen i riktig høyde
  7. Lite korn sammen med agnene og bøsset
  8. God rensing - lite agner og halm i korntanken
  9. Lite korn i returmassen
Slik er det ikke alltid på trøska mi! Enkelte problemer har jeg ennå ikke greid å justere meg bort fra. Matingen på skjærebordet kan være problematisk ved kort halm eller rå legde. Jeg har også lært meg til å leve med litt snerp i korntanken; heller det enn å spre de minste kornene for alle vinder. Under vanskelige forhold har jeg også vært en del plaget med forstoppelse i returelevatoren - et par ganger har jeg måttet åpne den bakerste luka for i det hele tatt å få trøsket.

Jeg har redigert tabellene i instruksjonsboken som viser grunninnstillingene. I tillegg kommer justeringene av stubbhøyde, kamhaspel, innmatertrommel, halmbrems, tinerplater og returskjerm. Her må en justere etter fuktighet, halmlengde og innhøstingsforhold generelt.

Slagerhastighet:

Skive på hovedaksel

Skive på slageraksel Turtall på slager

519863

519861

830 o/min

519863

519862

930 o/min

519862

519861

970 o/min

519861

519862

1220 o/min

519862

519863

1275 o/min

519861

519863

1420 o/min

519863 : Diameter = 240 mm
519862 : Diameter = 280 mm
519861 : Diameter = 310 mm

Grunninnstillinger:

 

Turtall på
Slager

Bro-avstand
Fram/bak i mm

Viftestyrke
i %

Oversåld
Åpning i mm

Undersåld
Hull i mm

Hvete

1220

12 - 5

75 - 95

10 - 12

7x20 eller 13

Rug

1220

10 - 4

75 - 95

10 - 12

7x20 eller 13

Bygg

1220

12 - 5

70 - 90

12 - 15

7x20 eller 13

Havre

1220

15 - 6

65 - 80

12 - 15

7x20 eller 13

Sennep

930

22 - 10

45 - 55

8 - 10

4 - 6

Raps

930

22 - 10

45 - 55

8 - 10

4 - 6

Timotei

830

22 - 10

0 - 10

6 - 8

4 - 6

Kløver

1220

6 - 3

10 - 20

8 - 10

4 - 6

Oljelin

1420

5 - 2

45 - 55

10 - 12

4 - 6

Erter

500

22 - 10

75 - 95

15

13

Bønner

500

22 - 10

85 - 95

15

16

Åpningen på oversålden måles i nitti grader på en lamell, fra spissen av lamellen og ned på skrå
til oversiden av den bak, ikke loddrett fra en lamellspiss og ned på den under.

Trøskespalte:

Normal trøskespalte. Avstanden mellom brua og slageren er to og en halv gang så stor i framkant som i bakkant. Trøskespalte ved vanskelige forhold og tungtrøsket vare. Avstanden i bakkant er ca. to tredjedeler av avstanden i framkant. Husk at avstanden i bakkant ikke må være mindre enn magediameteren på kornet.
På seks-radsbygg har jeg kjørt med 5 mm bak og 11 mm fram. Åpningen i framkant må enkelte ganger tilpasses trauget i brua. Trauget på langs av brolistene er enkelt å rette opp, men av og til kommer man over slagbroer der åpningen øker fra den første brolista og videre bakover et stykke. Litt traug på tvers av brolistene kan man leve med, men blir det for ille bør man også rette opp dette. Det krever litt mere makt og nøyaktighet enn det som trengs når man retter opp trauget på langs. Ved oppretting av traug på tvers har jeg notert ned trauget på de ulike steder på brua før jeg tar den ut, og brukt en papp-plate med samme diameter som slageren (550 mm) som mal når jeg starter opprettingen.